• 633817
 • تعداد بازديد كنندگان  
 • 1389/10/28 آخرين به روز رسانى 
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : [1]  2  3  4  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 24-1/93
   - برق منطقه ‌اي مازندران
   - خريد تابلوهای پست كمپكت خوشرود پي و تصفيه خانه ( محدود دو مرحله ای - کد فراخوان ۱,۳۹۰,۳۹۸ )
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 2075/340
   - برق منطقه اي آذربايجان
   - ۱,۳۹۰,۴۱۳ خريد و نصب ۴ دستگاه CT هسته پايين و ۴ دستگاه CVT و۲۳۰ کيلوولت
  •  
  • آگهى مزايده شماره 2095/340
   - برق منطقه اي آذربايجان
   - 1.390.439 تجدید مزایده اجناس اسقاطی نیروگاه سبلان
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 2115/340
   - برق منطقه اي آذربايجان
   - ۱,۳۹۰,۴۷۴ ارائه خدمات اپراتوری پستهای فوق توزيع و متصديان خدمات پست در سطح ۳ استان
  •  

  صفحات : [1]  2  3  4  >>