• 646126
 • تعداد بازديد كنندگان  
 • 1389/10/28 آخرين به روز رسانى 
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : [1]  2  3  4  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 47-93
   - برق منطقه اي باختر
   - مناقصه عمومي يك مرحله اي 47-93-ديواركشي پست 230 كيلوولت هگمتانه و عمليات ساختماني پست سيار مربوطه-كد فراخوان 1395147
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 46-93
   - برق منطقه اي باختر
   - مناقصه عمومي يك مرحله اي 46-93-عمليات ساختماني پست 63 كيلوولت مامونيه-كد فراخوان 1395145
  •  
  • آگهى مزايده شماره 93-1
   - توزيع برق سيستان و بلوچستان
   - فروش 79 تن سیم مسی اسقاط
  •  
  • آگهى مزايده شماره 93-2
   - توزيع برق سيستان و بلوچستان
   - فروش 86 سیم الومینیوم اسقاط
  •  

  صفحات : [1]  2  3  4  >>