• 615292
 • تعداد بازديد كنندگان  
 • 1389/10/28 آخرين به روز رسانى 
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : [1]  2  3  4  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 16-1/93
   - برق منطقه ‌اي مازندران
   - خرید برج تلسکوپی خط چهارمداره 230و63 کیلوولت قائمشهر-پست مرکز مازندران ( محدود دو مرحله ای - کد فراخوان ۱,۳۸۴,۹۲۰ )
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 1773/340
   - برق منطقه اي آذربايجان
   - ۱,۳۸۴,۸۹۰ خرید ۳ دستگاه کلید ۱۳۲ کیلوولت و ۱۰ دستگاه سکسیونر ۱۳۲
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 3011050/93/م
   - برق منطقه اي خوزستان
   - تهيه استاب ٫ سيستم زمين و احداث فونداسيونهای خط۱۳۲ کيلوولت گدار- محمدآباد مسدجدسليمان (قطعه دوم)عمومي يك مرحله اي فراخوان1384897
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 3021031/93/م
   - برق منطقه اي خوزستان
   - ترميم فونداسيون دکلهای خطوط انتقال و فوق توزيع استان خوزستان و کهگيلويه و بويراحمدعمومي يك مرحله اي فراخوان :1384899
  •  

  صفحات : [1]  2  3  4  >>