• 1268111
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : [1]  2  3  4  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 981/33
   - برق منطقه ‌اي غرب
   - تامين تجهيزات و عمليات اجرايي واريانت و تغيير مسير برجهاي در معرض رانش استان ايلام -کد پايگاه 3212392
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 9811002
   - برق منطقه ‌اي گيلان
   - مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد مفصل هاي خط 63 کيلو ولت سه مداره عضدي-آج بيشه-ملت
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 98.43
   - برق منطقه اي كرمان
   - خريد کليد و سکسيونر در سطوح ولتاژي 63/132/230 کيلوولت(کد فراخوان3.212.258)
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 98-29
   - توزيع برق استان ايلام
   - احداث و توسعه شبکه فشار ضعيف هوايي نقاط مختلف روستايي شهرستان سيروان
  •  

  صفحات : [1]  2  3  4  >>