• 594733
 • تعداد بازديد كنندگان  
 • 1389/10/28 آخرين به روز رسانى 
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : [1]  2  3  4  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 93/18
   - توزيع برق استان لرستان
   - اجراي عمليات برقرساني به روستاهاي فاقد برق به تعداد 6 روستا در محدوده مديريت توزيع برق شهرستان اليگودرز را بااحداث شبكه هاي فشار ضعيف و فشار متوسط بصورت PC
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 93-20
   - توزيع برق سيستان و بلوچستان
   - خريد انواع کت اوت فيوز
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 93-21
   - توزيع برق سيستان و بلوچستان
   - خريد انواع ترانسفورماتور توزيع کم تلفات
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 93-22
   - توزيع برق سيستان و بلوچستان
   - خريد انواع کابل خودنگهدار
  •  

  صفحات : [1]  2  3  4  >>