• 1023086
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : [1]  2  3  4  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 13488/340
   - برق منطقه اي آذربايجان
   - 3153055 تجديد مناقصه خريد تجهيزات مربوط به نصب و راه اندازي خازنهاي 20 کيلوولت در پستهاي فوق توزيع
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 13504/340
   - برق منطقه اي آذربايجان
   - ۳,۱۵۳,۱۷۵ خريد مقره هاي سيليکون رابر و يراق آلات خطوط ۶۳ و ۱۳۲ کيلوولت گلمانخانه ..... کاغذکنان
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 13540/342
   - برق منطقه اي آذربايجان
   - ۳,۱۵۳,۱۹۲ مناقصه اصلاح باسبار ۱۳۲ کيلولت ارس
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 13541/342
   - برق منطقه اي آذربايجان
   - ۳,۱۵۳,۲۱۳ مناقصه تهيه برج و احداث فونداسيون و نصب برج و سيم کشي خطوط شبستر ... به کاغذ سازي
  •  

  صفحات : [1]  2  3  4  >>