• 1220149
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : [1]  2  3  4  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 14507/340
   - برق منطقه اي آذربايجان
   - ۳,۱۹۲,۳۱۰ مناقصه بازسازي و بهينه سازي ترانسفورمر ۲۳۰/۱۳۲/۲۰ کيلوولت ميتسوبيشي پست آذر
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 97/43
   - برق منطقه اي باختر
   - ارايه فعاليتهاي حجمي بهره برداري از پست هاي فوق توزيع وانتقال شركت برق منطقه اي باختر -كدفراخوان3192554
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 97/42
   - برق منطقه اي باختر
   - ارائه خدماتحراست ،حفاظت ونگهباني از پستها ومحيط هاي تحت پوشش شركت برق منطقه اي باختر كد فراخوان -3192583
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 97/45
   - برق منطقه اي باختر
   - مناقصه عمومي انجام كارهاي خدماتي درحوزه عملكرد شركت برق منطقه اي باختر كدفراخوان 3192563
  •  

  صفحات : [1]  2  3  4  >>