• 806551
 • تعداد بازديد كنندگان  
 • 1389/10/28 آخرين به روز رسانى 
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : [1]  2  3  4  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 95/10
   - توزيع برق استان لرستان
   - خرید 510 دستگاه انواع ترانس کم تلفات کم ظرفیت
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 2-1/95
   - برق منطقه ‌اي مازندران
   - بهره برداری و نگهداری ايستگاه گاز نيروگاه علی آباد درسال ۹۵ ( عمومی یک مرحله ای - کد فراخوان ۱,۴۴۸,۴۹۵ )
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 3-1/95
   - برق منطقه ‌اي مازندران
   - احداث فونداسيون خط 4 مداره 230 و63 کيلوولت قائمشهر- ايستگاه 63/230/400 کيلوولت مرکز ( محدود یک مرحله ای - کد فراخوان ۱,۴۴۸,۴۹۸ )
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 340/1338
   - برق منطقه اي آذربايجان
   - ۱,۴۴۸,۴۵۶ ارائه خدمات خودرويی جهت انجام سرويسهای اداری و خدمات برون شهری استان آ.غ
  •  

  صفحات : [1]  2  3  4  >>