• 985139
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : 1  [2]  3  4  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 96-140
   - توزيع برق شيراز
   - اجراي عمليات تعويض پايه هاي سيماني فرسوده امور6
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 96-145
   - توزيع برق شيراز
   - اجراي عمليات نصب کنتور فهام کشاورزي و کنتور فهام بروي مولدهاي توليد پراکنده سيستم فتوولتائيک بصورت کليد در دست در محدوده شرکت توزيع برق شيراز
  •  
  • آگهى مزايده شماره 96/407
   - توزيع برق كرمانشاه
   - فروش 10000 کيلوگرم انواع کابل مسي و 15000 کيلوگرم انواع کابل آلومينيوم و 1500 کيلوگرم انواع شينه مسي اسقاط
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 96
   - توزيع برق كهكيلويه و بويراحمد
   - استعلام بهاء خريد 20000 کيلوگرم سيم آلومينيوم هاينا 120
  •  

  صفحات : 1  [2]  3  4  >>