• 1004353
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 •      
       
   
  •  
  •  
   
       
   
  •   
   

  صفحات : 1  [2]  3  4  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 9661015
   - توزيع برق شهرستان اصفهان
   - فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه عمومي يک مرحله اي شناسائي پيمانکار جهت واگذاري فعاليتهاي مرتبط با سرويس و تعميرات پستهاي توزيع و بارگيري و تنظيم بار پستها و شبکه هاي فشار ضعيف در سطح شرکت
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 9661016
   - توزيع برق شهرستان اصفهان
   - فراخوان ارزيابي کيفي مناقصه عمومي يک مرحله اي شناسائي پيمانکار جهت واگذاري فعاليتهاي مرتبط با سرويس و تعميرات شبکه هاي فشار متوسط و فشار ضعيف در سطح شرکت
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 71-96
   - توزيع برق هرمزگان
   - انجام خدمات حفاظت فيزيکي (حراست) شرکت توزيع نيروي برق استان هرمزگان طبق شرايط پيوست از محل اعتبارات داخلي
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 89-96
   - توزيع برق هرمزگان
   - توسعه استفاده از 100 دستگاه ديتالاگر (RTU)جهت مانيتورينگ اطلاعات ديناميک شامل (خريد، حمل، نصب، راه اندازي و آنلاين سازي ديتالاگر جهت پايش وضعيت پست هاي زميني) از محل اعتبارات داخلي
  •  

  صفحات : 1  [2]  3  4  >>