• 1239263
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 •      
       
   
  •  
  •  
   
       
   
  •   
   

  صفحات : 1  2  [3]  4  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 98-24
   - توزيع برق شمال كرمان
   - طراحي پروژه هاي مربوط به انتقال نيرو ، برق رساني و نوسازي شبکه و تاسيسات توزيع نيروي برق حوزه عملياتي شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 98-25
   - توزيع برق شمال كرمان
   - نظارت بر پروژه هاي مربوط به انتقال نيرو ،برق رساني و نوسازي شبکه و تاسيسات توزيع نيروي برق حوزه عملياتي شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 98-26
   - توزيع برق شمال كرمان
   - مشاوره برداشت ،ثبت و بروز رساني اطلاعات شبکه توزيع نيروي برق حوزه عملياتي شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان (GIS)
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 98-27
   - توزيع برق شمال كرمان
   - مشاوره برداشت ،ثبت و بروز رساني اطلاعات شبکه توزيع نيروي برق حوزه عملياتي شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان (GIS)
  •  

  صفحات : 1  2  [3]  4  >>