• 1239257
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 •      
       
   
  •  
  •  
   
       
   
  •   
   

  صفحات : 1  2  3  [4]  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 9861001
   - توزيع برق شهرستان اصفهان
   - شناسائي پيمانکار براي پياده سازي و بهره برداري از استاندارد IEC 61968 در سطح شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 98110002
   - توزيع برق شهرستان اصفهان
   - خريد انواع ترانسفورماتور روغني کم تلفات و پست هاي پدمانتد گازي روغني
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 971/82
   - برق منطقه ‌اي غرب
   - خريد، حمل، تست و راه اندازي يک دستگاه پست سيار 63/20 کيلوولت GIS با ترانسفورماتور قدرت و کمپکت جهت مناطق زلزله زده
  •  
  • آگهى مناقصه شماره T9712013
   - برق منطقه ‌اي گيلان
   - تجديد فراخوان عمومي ارزيابي کيفي احداث نيروگاه خورشيدي جهت تأمين 20 درصد از انرژي مصرفي ساختمان ستاد
  •  

  صفحات : 1  2  3  [4]  >>