• 1268119
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : <<  [5]  6  7  8  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 1712/98
   - توزيع برق استان اصفهان
   - مناقصه خريد انواع کنتور هوشمند فهام 1712/98
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 98-1-1-24
   - توزيع برق استان فارس
   - خريد روغن ترانسفورماتور
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 98/2--129-138
   - توزيع برق استان گلستان
   - مناقصه خريد انواع سيم روکشدار-کنتور-کابل خودنگهدار-رگلوزر-سکسيونر-پايه بتوني-ترانسفور ماتو
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 98110012-1
   - توزيع برق شهرستان اصفهان
   - تمديدمناقصه خريد 120 دستگاه سكسيونر هوايي قابل قطع زير بار گازي SF6)) موتوردار با قابليت اتوماسيون و تابلوي كنترل (RTU )به همراه سكوي نصب و ترانسفورماتور ولتاژ(PT)
  •  

  صفحات : <<  [5]  6  7  8  >>