• 963016
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 •      
       
   
  •  
  •  
   
       
   
  •   
   

  صفحات : <<  [5]  6  7  8  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 15-5/ 96ت
   - مديريت توليد برق شهيد رجايي
   - واگذاري فعاليتهاي عايق کاري تجهيزات نيروگاه بخار شهيد رجايي
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 96/1-8
   - برق منطقه ‌اي مازندران
   - ارائه خدمات بهره برداري و حفاظت تعدادي از ايستگاههاي انتقال و فوق توزيع بصورت حجمي ( عمومي كي مرحله اي - كد فراخوان ۱,۴۹۶,۹۶۹ )
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 5345/340
   - برق منطقه اي آذربايجان
   - ۱,۴۹۶,۸۹۸ تجديد مناقصه ارائه انجام خدمات اپراتوري در پستهاي فوق توزيع و انتقال آ. ش ٬ آ. غ و اردبيل
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 96/15
   - برق منطقه اي باختر
   - مناقصه عمومي -دو مرحله اي-تهيه كسري،نصب، تست و راه اندازي پست مدولار63/20 كيلو ولت خورق 6363
  •  

  صفحات : <<  [5]  6  7  8  >>