• 1031187
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : <<  [5]  6  7  8  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 96/35
   - مديريت شبكه برق ايران
   - تجديد خريد جديدترين ويرايش، تمديد پشتيباني و افزودن ماژولهاي محاسباتي به ليسانس موجود نرم‌افزار مطالعاتي شرکت مديريت شبکه برق ايران همراه با آموزش کاربردي و عملياتي نمودن ماژولهاي محاسباتي پيشرفته
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 96/21008
   - برق منطقه اي تهران
   - دعوت به مناقصه محدود دومرحله اي 96/21008- خريد ترانسفورماتورهاي 230 و 63 قدرت و كمكي پستهاي انتقال (سري دوم). جهت اطلاع. كد فراخوان 3.156.969
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 12-28/ 96ت
   - مديريت توليد برق شهيد رجايي
   - واگذاري فعاليتهاي eva-ip و فيد واتر هيتر (هارپ هاي شمالي و جنوبي) و تعويض عايق و کلدينگ ديواره داخلي داکت ورودي بويلر (1) تا (6) گازي نيروگاه سيکل ترکيبي شهيد رجايي
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 12-29/ 96ت
   - مديريت توليد برق شهيد رجايي
   - واگذاري فعاليت هاي جوشکاري يکساله نيروگاه بخار شهيد رجائي
  •  

  صفحات : <<  [5]  6  7  8  >>