• 1239262
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 •      
       
   
  •  
  •  
   
       
   
  •   
   

  صفحات : <<  [5]  6  7  8  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 98-14
   - توزيع برق آذربايجان غربي
   - تهيه مصالح واجراي عمليات مربوط به برونسپاري بي نام طرحهاي رفع حريم شبکه فشارضعيف وفشار متوسط اروميه بصورت کليد در دست
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 98-17
   - توزيع برق آذربايجان غربي
   - انجام عمليات نظافت ، سرويس و تعميرات روتين و موردي و پيشگيرانه شبكه‌هاي توزيع برق در نواحي شمال استان (شامل سلماس-چايپاره-شوط-پلدشت-ماکو-چالدران) وشهرستان خوي بصورت دستمزدي
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 98/1674
   - توزيع برق استان اصفهان
   - مناقصه خريد انواع تير بتوني گرد 98/1674
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 98-1-9-3
   - توزيع برق استان فارس
   - رفع اتفاقات نت محور در بخش مرکزي و شهر پير در شهرستان زرين دشت
  •  

  صفحات : <<  [5]  6  7  8  >>