• 1230615
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : <<  5  [6]  7  8  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره تجديد 97/12019
   - برق منطقه اي تهران
   - اعلام مناقصه محدود يك مرحله اي 97/12019- خدمات نگهباني پستهاي انتقال و ... برق تهران . جهت اطلاع . كد فراخوان : 3.196.063
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 9812002
   - توزيع برق شهرستان اصفهان
   - مناقصه واگذاري كليه خدمات كارشناسان فني ،مالي و اداري (فام)،خدمات عمومي ،تلفنخانه و فضاي سبز ستاد و امورهاي اجرائي شركت
  •  
  • آگهى مناقصه شماره (97-72)
   - توزيع برق كهكيلويه و بويراحمد
   - مناقصه عمومي يک مرحله اي خريد کابل خود نگهدار و سيم آلومينيوم
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 15551/340
   - برق منطقه اي آذربايجان
   - ۳,۱۹۶,۰۰۱ انجام خدمات نظافت پستها و تشريفات و تنظيفات اداري و ... امور انتقال نيروي استان اردبيل
  •  

  صفحات : <<  5  [6]  7  8  >>