• 615546
 • تعداد بازديد كنندگان  
 • 1389/10/28 آخرين به روز رسانى 
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : <<  5  6  [7]  8  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 29/93
   - مديريت توليد برق زرند
   - تأمين دو دستگاه هدر اسپري واتر با متعلقات و چهار لوله نيمدايره اي شكل بخار توربين نيروگاه زرند
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 28/93
   - مديريت توليد برق زرند
   - تأمين 80 عدد ممبران تصفيه خانه RO نيروگاه زرند
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 122/93
   - مديريت توليد برق شازند ( اراك)
   - خريد تعداد 10 دستگاه پيش گرمكن (كويل sah)
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 33-93
   - برق منطقه اي باختر
   - مناقصه محدود يک مرحله ای ۳۳-۹۳-تهيه يراق آلات٬مقره و..... نيروگاه رزن در پست ۲۳۰ شمال همدان-كد فراخوان 1384445
  •  

  صفحات : <<  5  6  [7]  8  >>