• 571165
 • تعداد بازديد كنندگان  
 • 1389/10/28 آخرين به روز رسانى 
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : <<  5  6  [7]  8  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 3331/7048
   - توزيع برق آذربايجان شرقي
   - واگذاري عمليات قرائت كنتور ، پخش قبوض و وصول مطالبات در 11 شهرستان تابعه
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 11/931
   - برق منطقه ‌اي غرب
   - مناقصه عمومی دومرحله ای خریدبخشی ازتجهیزات،نصب ،تست وراه اندازی توسعه پست 20/63کیلوولت هلیلان کدپایگاه 1372364
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 888/340
   - برق منطقه اي آذربايجان
   - ۱,۳۷۲,۴۲۶ ارائه خدمات اپراتوری استانهای آ.ش ٬ آ.غ و اردبيل
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 13/300/93
   - برق منطقه اي زنجان
   - واگذاری (EPC) عمليات يك بی خط و يك بی ترانس ۶۳KV در پست البرز وابهر (1372533)
  •  

  صفحات : <<  5  6  [7]  8  >>