• 552731
 • تعداد بازديد كنندگان  
 • 1389/10/28 آخرين به روز رسانى 
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : <<  5  6  [7]  8  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 3331/4705
   - توزيع برق آذربايجان شرقي
   - احداث يكدستگاه ساختمان پست زميني در سعيدآباد عجبشير
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 3331/4734
   - توزيع برق آذربايجان شرقي
   - عمليات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري غير ديماندي شهري وروستايي نواحي 18 گانه
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 1056/93
   - برق منطقه اي آذربايجان
   - ۱,۳۶۸,۵۲۴ تهيه تجهيزات و احداث کامل واريانت خط ۱۳۲ آذر به رينگ ستارخان - قراملک
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 76-93
   - برق منطقه اي فارس
   - نجام امور ترابری پستهای انتقال و فوق توزیع برق استانهای فارس و بوشهر
  •  

  صفحات : <<  5  6  [7]  8  >>