• 939100
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [آرشيو معاملات سالهاي گذشته] :: [بازگشت] مزايده :: مناقصه :: حراج :: فراخوان
   
  درج در سايت توزيع برق چهار محال و بختياري
   1397/12/21   97-14 
      فروش انواع ترانسفورماتور راکد(مازاد)
  مزايده   عمومي 1
   1397/12/21   97-11 
      فروش ساختمان مسکوني
  مزايده   عمومي 2
   
  درج در سايت توزيع برق سيستان و بلوچستان
   1397/12/14   97-8 
      فروش انواع پايه بتني اسقاط محل تحويل شهرستان ايرانشهر
  مزايده   عمومي 3
   
  درج در سايت توزيع برق چهار محال و بختياري
   1397/12/21   97-12 
      فروش 15 تن سيم مسي اسقاط
  مزايده   عمومي 4
   1397/12/21   97-13 
      فروش انواع ترانسفورماتور هوايي اسقاط و انواع آهن آلات قراضه اسقاط
  مزايده   عمومي 5
   
  درج در سايت توزيع برق سيستان و بلوچستان
   1397/12/14   97-10 
      فروش انواع پايه بتني اسقاط محل تحويل شهرستان چابهار
  مزايده   عمومي 6
   1397/12/14   97-7 
      فروش انواع پايه بتني اسقاط محل تحويل شهرستان دلگان
  مزايده   عمومي 7
   
  درج در سايت توزيع برق چهار محال و بختياري
   1397/12/21   97-15 
      فروش انواع سيم آلومينيوم اسقاط و انواع کابل (مس و آلومينيوم) اسقاط
  مزايده   عمومي 8
   
  درج در سايت توزيع برق سيستان و بلوچستان
   1397/12/14   97-11 
      فروش انواع پايه بتني اسقاط محل تحويل شهرستان نيکشهر
  مزايده   عمومي 9
   1397/12/14   97-9 
      فروش انواع پايه بتني اسقاط محل تحويل شهرستان خاش
  مزايده   عمومي 10
   1397/12/14   م97-11 
      فروش انواع پايه بتني اسقاط محل تحويل شهرستان زاهدان
  مزايده   عمومي 11
   
  درج در سايت توزيع برق غرب استان تهران - كرج
   1397/12/14   1-7-97/3 
      فروش آهن آلات ، ضايعات آلومينيوم و لوازم متفرقه
  مزايده   عمومي 12
   
  درج در سايت توزيع برق استان گلستان
   1397/12/26   6-97/3-1 
      تجديد مزايده فروش لوازم و تجهيزات راکد سالم و مستعمل شامل (تجهيزات شبکه برق و متفرقه)
  مزايده   عمومي 13
   
  درج در سايت توزيع برق سيستان و بلوچستان
   1397/12/14   97-6 
      فروش انواع پايه بتني اسقاط محل تحويل شهرستان ميرجاوه
  مزايده   عمومي 14