• 1058176
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [آرشيو معاملات سالهاي گذشته] :: [بازگشت] مزايده :: مناقصه :: حراج :: فراخوان
   
  درج در سايت توزيع برق استان گلستان
   1399/12/09   99/3-9/ 
      فروش انواع لوازم شبکه اسقاط داراي مس
  مزايده   عمومي 1
   
  درج در سايت برق منطقه اي باختر
   1400/01/16   99/59-1 
      تجديد يك پايدار سازي دكلهاي ۲۹۷،۳۱۵،۳۱۴و ۲۹۸ خطوط انتقال گتوند – مهر و كرخه – خرم آباد
  مزايده   عمومي 2
   
  درج در سايت توزيع برق استان مركزي
   1400/01/22   1000005380000002 
      فروش انواع سيم مسي اسقاط
  مزايده   عمومي 3
   
  درج در سايت برق منطقه اي خراسان
   1399/12/18   ع/99/11 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 1099001123000011) فروش يک دستگاه پژو 405 ، شماره ماشين 12-371-الف-13
  مزايده   عمومي 4
   1399/12/19   ع/99/12 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 1099001123000012) فروش يکدستگاه اتومبيل سواري پژو 405 به شماره 12-376 الف 13
  مزايده   عمومي 5
   1399/12/19   ع/99/13 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 1099001123000013) فروش يکدستگاه اتومبيل سواري پژو405 (12-374 الف 13
  مزايده   عمومي 6
   
  درج در سايت توزيع برق استان مركزي
   1400/01/22   1000005380000001 
      فروش انواع سيم مسي اسقاط
  مزايده   عمومي 7