• 752987
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [آرشيو معاملات سالهاي گذشته] :: [بازگشت] مزايده :: مناقصه :: حراج :: فراخوان
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شهيد رجايي
   1395/12/04   01-11/ 95م 
      فروش يک دستگاه خودرو پژو 405 GLX i
  مزايده   عمومي 1
   
  درج در سايت توزيع استان بوشهر
   1396/02/18   1/96 م ز 
      فروش 40 تن سيم مسي و 90 تن سي آلومينيوم
  مزايده   عمومي 2
   
  درج در سايت توزيع برق آذربايجان شرقي
   1396/03/27   10426/3331 
      فروش 35 قلم کالاي اسقاطي به قيمت پايه 8507600000
  مزايده   عمومي 3
   
  درج در سايت برق منطقه‌ اي اصفهان
   1396/02/23   1-106/96 
      اصلاحيه اجاره بهاي 94 هفت دستگاه خودرو تحت اجاره شرکت هدايت 1.485.015(جهت اطلاع)
  مزايده   ترك تشريفات 4
   
  درج در سايت توزيع برق غرب استان تهران - كرج
   1396/01/29   1-17-96/1 
      فروش سيم و كابل هاي آلومينيوم اسقاط و ساير اقلام اسقاط مازاد بر نياز
  مزايده   عمومي 5
   1396/02/12   1-17-96/2 
      اجاره تعاوني مصرف
  مزايده   عمومي 6
   1396/02/16   1-17-96/3 
      اجاره كارگاه تير سازي
  مزايده   عمومي 7
   
  درج در سايت مديريت توليد برق ري
   1396/03/16   1255/235 
      مزايده مقدار 60.000 ليتر روغن مستعمل توربين
  مزايده   عمومي 8
   
  درج در سايت توزيع برق استان گلستان
   1396/01/07   1-3/96 
      مزايده فروش انواع خودرو مستعمل و اسقاط
  مزايده   عمومي 9
   1396/02/09   1-3/96-1 
      تجديد مزايده عمومي فروش چهار دستگاه خودرو
  مزايده   عمومي 10
   
  درج در سايت توزيع نيروي برق يزد
   1396/03/31   1456033 
      فروش اجناس اسقاطي در 20 گروه
  مزايده   عمومي 11
   
  درج در سايت برق منطقه‌ اي اصفهان
   1396/02/23   2-106/96 
      اصلاحيه اجاره بهاي سال 95 کاميون تراک ميکسر 1.485.320 (جهت اطلاع)
  مزايده   ترك تشريفات 12
   1396/01/20   3-105/96 
      اصلاحيه اجاره بهاي قدرالسهم برداشت آب دو حلقه چاه در منطقه اسلام آباد 1.481.900 (جهت اطلاع)
  مزايده   ترك تشريفات 13
   1396/02/23   3-106/96 
      اصلاحيه بابت بهاي تمام شده کاميون کمپرسي مايلر نارنجي( به شماره انتظامي 19558 ) 1.485.341(جهت اطلاع)
  مزايده   ترك تشريفات 14
   
  درج در سايت توزيع برق كرمانشاه
   1396/02/02   400/96 
      فروش 140،000 کيلوگرم انواع آهن آلات اسقاط ، 3000 دستگاه انواع چراغ لاکپشتي اسقاط و 22 قلم انواع لوازم کامپيوتري اسقاط
  مزايده   عمومي 15
   1396/02/25   401/96 
      فروش 50،000 کيلوگرم انواع سيم مسي اسقاط
  مزايده   عمومي 16
   1396/03/13   402/96 
      فروش 20،000 کيلوگرم انواع سيم آلومينيوم اسقاط
  مزايده   عمومي 17
   
  درج در سايت توزيع برق اردبيل
   1396/02/02   435/2100 
      فروش سيم مسي اسقاط بمقدار 360000 کيلوگرم
  مزايده   عمومي 18
   
  درج در سايت توزيع برق استان گلستان
   1396/03/20   93/3-2 
      مزايده فروش تعداد 2 نوع لوازم اسقاط داراي مس
  مزايده   عمومي 19
   
  درج در سايت توزيع برق غرب استان مازندران
   1396/01/26   95-8-5 
      فروش انواع تير بتوني به تعداد 940 اصله و انواع تيرچوبي به تعداد 117 اصله
  مزايده   عمومي 20
   
  درج در سايت توزيع برق شهرستان اصفهان
   1395/12/18   9591009 
      مزايده عمومي فروش اجناس انبار طرح تملك دارائي
  مزايده   عمومي 21
   
  درج در سايت توزيع برق خراسان
   1396/01/14   96.101 
      فروش انواع سيم ها و کابلهاي آلومينيومي اسقاط،چوکها و ترانس جريانها و کليدهاي اسقاط، مواد چدني و ساير کالاهاي اسقاط
  مزايده   عمومي 22
   1396/02/25   96.12 
      فروش ضايعات سيم مسي
  مزايده   عمومي 23
   
  درج در سايت توزيع برق استان سمنان
   1396/03/25   96/01 
      فروش سيم مسي اسقاط
  مزايده   عمومي 24
   
  درج در سايت توزيع برق استان مركزي
   1396/02/23   96/1 
      فروش انواع سيم مسي اسقاط
  مزايده   عمومي 25
   
  درج در سايت توزيع برق اهواز
   1396/03/09   96/1 
      فروش اقلام اسقاطي 96/1
  مزايده   عمومي 26
   
  درج در سايت توزيع برق شهرستان مشهد
   1396/02/21   96/101 
      تجديد مزايده فروش 2500 عدد پايه هاي سيماني اسقاط
  مزايده   عمومي 27
   
  درج در سايت توزيع برق استان مركزي
   1396/03/28   96/2 
      فروش انواع سيم مسي اسقاط
  مزايده   عمومي 28
   
  درج در سايت توزيع برق استان گلستان
   1396/02/09   96/3-2-01 
      تجديد مزايده فروش چهار دستگاه خودرو
  مزايده   عمومي 29
   
  درج در سايت توزيع برق استان اصفهان
   1396/02/02   96/75 
      مزايده فروش اجناس برقي و غيربرقي نو ،مستعمل 96/75
  مزايده   عمومي 30
   1396/03/01   96/76 
      مزايده فروش خرده سيم مسي اسقاط 96/76
  مزايده   عمومي 31
   1396/03/30   96/77 
      مزايده فروش سيم مسي اسقاط 96/77
  مزايده   عمومي 32
   
  درج در سايت توزيع برق شمال كرمان
   1396/02/18   96-001 
      فروش انواع کالا و تجهيزات اسقاط ،مستعمل و نو
  مزايده   عمومي 33
   
  درج در سايت توزيع برق جنوب كرمان
   1396/04/03   96-1 
      فروش انواع سيم و کابل مسي و الومينيومي اسقاط و خودرو اسقاط
  مزايده   عمومي 34
   
  درج در سايت توزيع برق گيلان
   1396/01/14   96-1 
      فروش هفت باب آپارتمان ودو قطعه زمين
  مزايده   عمومي 35
   
  درج در سايت توزيع برق كهكيلويه و بويراحمد
   1396/02/10   96-1 
      فروش سيم مسي و آلومينيوم اسقاطي
  مزايده   عمومي 36
   
  درج در سايت توزيع برق سيستان و بلوچستان
   1396/01/19   96-1 
      فروش حدود 150 تن انواع کنتور اسقاط اعم از مکانيکي , ديجيتالي تکفاز و سه فاز بهمراه متعلقات آنها از قبيل قاب , کاسه و شيشه کنتور
  مزايده   عمومي 37
   
  درج در سايت توزيع برق شيراز
   1396/01/20   96-101 
      پايه هاي چوبي اسقاط
  مزايده   عمومي 38
   1396/02/11   96-102 
      کالاهاي شبکه اسقاط
  مزايده   عمومي 39
   
  درج در سايت توزيع برق شهرستان مشهد
   1396/03/29   96-102 
      فروش 9 قلم انواع کالاي اسقاط
  مزايده   عمومي 40
   
  درج در سايت توزيع برق آذربايجان غربي
   1396/03/23   96-14 
      فروش تير هاي بتوني اسقاط جهت شکستن و استخراج ميلگر
  مزايده   عمومي 41
   
  درج در سايت توزيع برق استان قم
   1396/01/30   96-174-01 
      فروش اجناس اسقاط
  مزايده   عمومي 42
   1396/02/12   96-174-02 
      مزايده فروش ليفتراک
  مزايده   عمومي 43
   1396/03/31   96-174-03 
      فروش اجناس اسقاط
  مزايده   عمومي 44
   
  درج در سايت توزيع برق گيلان
   1396/01/14   96-2 
      لوازم وتجهيزات راکد واسقاط ده گروه
  مزايده   عمومي 45
   
  درج در سايت توزيع برق شهرستان اصفهان
   1396/02/04   9691001 
      فروش اجناس انبار طرح تملک دارائي
  مزايده   عمومي 46
   1396/02/18   9691002 
      فروش اجناس مازاد انبار اسقاط و مستعمل
  مزايده   عمومي 47
   
  درج در سايت توزيع برق گيلان
   1396/02/17   تجديد 1-96 
      فروش هفت باب آپارتمان ودوقطعه زمين
  مزايده   عمومي 48
   1396/02/19   تجديد 2-96 
      لوازم وتجهيزات راکد سه گروه
  مزايده   عمومي 49
   
  درج در سايت برق منطقه اي خراسان
   1396/02/03   تجديد ن/96/1 
      (کد فراخوان ۱,۴۸۳,۲۳۶ )واگذاري يک قطعه زمين آستانه اي به مساحت ۸۸۱۷/۳۳مترمربع و ساختمان به مساحت تقريبي ۳۰۰۰مترمربع واقع در مشهد- ميدان بسيج- ساختمان قديم شرکت برق منطقه اي خراسان
  مزايده   عمومي 50
   1396/01/26   ن/96/1 
      (کد فراخوان 1482254) واگذاري يک قطعه زمين آستانه اي به مساحت 8817/33 مترمربع و ساختمان به مساحت تقريبي 3000مترمربع واقع در مشهد ميدان بسيج ساختمان قديم شرکت برق منطقه اي خراسان
  مزايده   عمومي 51
   1396/02/23   ن/96/10 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000009)(کد فراخوان در پايگاه ملي۱,۴۸۵,۰۱۹)فروش انواع گاو صندوق مستعمل
  مزايده   عمومي 52
   1396/02/23   ن/96/11 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000010 ) (کد فراخوان در پايگاه ملي۱,۴۸۵,۰۲۰) فروش يکدستگاه اطاق کمپرسور
  مزايده   عمومي 53
   1396/02/23   ن/96/12 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000011 ) (کد فراخوان در پايگاه ملي۱,۴۸۵,۰۲۲) فروش دکل جراثقال وينچ دار يکدستگاه
  مزايده   عمومي 54
   1396/02/23   ن/96/13 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000012 ) (کد فراخوان در پايگاه ملي۱,۴۸۵,۰۲۳) فروش سيم آلومينيوم 45 تن
  مزايده   عمومي 55
   1396/03/31   ن/96/14 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000013)(کد فراخوان در پايگاه ملي ۱,۴۹۰,۹۵۵ ) فروش انواع خودروهاي اسقاطي
  مزايده   عمومي 56
   1396/03/31   ن/96/15 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000014)(کد فراخوان در پايگاه ملي۱,۴۹۰,۹۶۵ ) فروش انواع کابل مسي و آلومينيومي مستعمل 10 تن واقع در انبار شرکت برق
  مزايده   عمومي 57
   1396/03/31   ن/96/16 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000015)(کد فراخوان در پايگاه ملي ۱,۴۹۰,۹۷۱ ) فروش انواع گاو صندوق مستعمل 6 عدد واقع در انبار شرکت برق
  مزايده   عمومي 58
   1396/03/31   ن/96/17 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000016)(کد فراخوان در پايگاه ملي ۱,۴۹۰,۹۸۳) فروش اطاق کمپرسور يک دستگاه واقع در انبار شرکت برق
  مزايده   عمومي 59
   1396/03/31   ن/96/18 
      (شماره فراخوان 100961123000017) (کد فراخوان در پايگاه ملي ۱,۴۹۰,۹۹۰ ) فروش دکل جراثقال وينچ دار يک دستگاه واقع در انبار شرکت برق
  مزايده   عمومي 60
   1396/03/31   ن/96/19 
      (شماره فراخوان در سامانه 100961123000018)(کد فراخوان در پايگاه ملي ۱,۴۹۰,۹۹۷)فروش انواع باتري مستعمل 500 دستگاه
  مزايده   عمومي 61
   1396/01/30   ن/96/2 
      ( شماره فراخوان در سامانه ستاد 10096123000001)(کد فراخوان در پايگاه ملي ۱,۴۸۲,۸۶۰ ) فروش تستر PMD مدل FTB500
  مزايده   عمومي 62
   1396/03/31   ن/96/20 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000019)( کد فراخوان در پايگاه ملي ۱,۴۹۱,۰۰۸ ) فروش بشکه خالي 220 ليتري روغن 400 عدد واقع در انبار شرکت برق
  مزايده   عمومي 63
   1396/03/31   ن/96/21 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000020)( کد فراخوان در پايگاه ملي ۱,۴۹۱,۰۱۰) فروش انواع لوازم کامپيوتر و لوازم جانبي مستعمل 22 قلم واقع در انبار شرکت برق
  مزايده   عمومي 64
   1396/03/31   ن/96/22 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000021)( کد فراخوان در پايگاه ملي۱,۴۹۱,۰۱۳ ) فروش RTU واحد پايانه راه دور يک دستگاه واقع در انبار شرکت برق
  مزايده   عمومي 65
   1396/03/31   ن/96/23 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000022)(کد فراخوان در پايگاه ملي۱,۴۹۱,۰۱۵ ) فروش تراکتور با بيل مکانيکي مستعمل يک دستگاه واقع در محوطه شرکت برق
  مزايده   عمومي 66
   1396/03/31   ن/96/24 
      (شماره فراخوان 100961123000023)( کد فراخوان در پايگاه ملي ۱,۴۹۱,۰۲۰ ) فروش کانتينر 6 متري مستعمل يک دستگاه واقع در محوطه شرکت برق
  مزايده   عمومي 67
   1396/03/31   ن/96/25 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000024)(کد فراخوان در پايگاه ملي۱,۴۹۱,۰۲۲ ) فروش انواع آهن آلات ساخته شده و .. مستعمل يک تن واقع در محوطه شرکت برق
  مزايده   عمومي 68
   1396/03/31   ن/96/26 
      (شماره فراخوان 100961123000025)(کد فراخوان در پايگاه ملي ۱,۴۹۱,۰۲۴) فروش تستر PMD مدل FTB500مستعمل يک دستگاه واقع در محوطه شرکت برق
  مزايده   عمومي 69
   1396/01/30   ن/96/3 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000002)(کد فراخوان در پايگاه ملي۱,۴۸۲,۸۶۱ ) فروش انواع کابل مسي و آلومينيومي مستعمل
  مزايده   عمومي 70
   1396/01/30   ن/96/4 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000003)(کد فراخوان در پايگاه ملي۱,۴۸۲,۸۶۵) فروش انواع گاو صندوق مستعمل
  مزايده   عمومي 71
   1396/01/30   ن/96/5 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000004)(کد فراخوان در پايگاه ملي۱,۴۸۲,۸۶۷) فروش اطاق کمپرسور
  مزايده   عمومي 72
   1396/01/30   ن/96/6 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000005)(کد فراخوان در پايگاه ملي۱,۴۸۲,۸۷۰) فروش دکل جراثقال وينچ دار
  مزايده   عمومي 73
   1396/01/30   ن/96/7 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000006)(کد فراخوان در پايگاه ملي۱,۴۸۲,۸۷۱) فروش سيم آلومينيوم
  مزايده   عمومي 74
   1396/02/20   ن/96/8 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000007)(کد فراخوان در پايگاه ملي1485017) فروش تستر PMD مدل FTB500
  مزايده   عمومي 75
   1396/02/20   ن/96/9 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 100961123000008)(کد فراخوان در پايگاه ملي۱,۴۸۵,۰۱۸) فروش انواع کابل مسي و آلومينيومي
  مزايده   عمومي 76