• 967318
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [آرشيو معاملات سالهاي گذشته] :: [بازگشت] مزايده :: مناقصه :: حراج :: فراخوان
   
  درج در سايت توزيع برق استان گلستان
   1397/12/26   6-97/3-1 
      تجديد مزايده فروش لوازم و تجهيزات راکد سالم و مستعمل شامل (تجهيزات شبکه برق و متفرقه)
  مزايده   عمومي 1
   
  درج در سايت برق منطقه اي كرمان
   1398/05/12   98/32 
      فروش (12) دستگاه خودروي سبک اسقاط و خارج از رده (غير قابل پلاک گذاري) به صورت کلي و يکجا به مراکز اسقاط مجاز و معتبر(کد فراخوان3.210.579)
  مزايده   عمومي 2
   
  درج در سايت برق منطقه اي تهران
   1398/03/07   8/1الف/98 
      آگهي مزايده شماره ۸/۱الف/۹۸ - فروش يک قطعه زمين به مساحت ۷۸۰ مترمربع در ميگون رودبار قصران. كد فراخوان : 3.202.939
  مزايده   عمومي 3
   
  درج در سايت توزيع برق تبريز
   1398/04/04   98/3467/503 
      فروش سوله و ساختمان انبارداري به ترتيب به ابعاد 36.35 * 45.35 متر با ارتفاع 6 متر و ابعاد 3.4 * 13.30 متر در دو طبقه واقع در تبريز – چايکنار – جنب خيابان رضانژاد بصورت سرجمع و يکجا ( جداسازي قطعات سوله و ساختمان ، تخريب ديوارها ، کف ها ، سقف ها ، فونداسيون و برکناري و بارگيري و حمل کليه اقلام حاصل از ساختمان و سوله و مصالح
  مزايده   عمومي 4
   
  درج در سايت توزيع برق استان اصفهان
   1398/04/05   100/98 
      مزايده فروش سيم مسي اسقاط 100/98
  مزايده   عمومي 5
   
  درج در سايت توزيع برق استان قزوين
   1398/02/24   98/02 
      مزايده فروش 16 تن سيم مسي اسقاط و 9 تن سيم مسي نمره 25 و35
  مزايده   عمومي 6
   
  درج در سايت برق منطقه اي خوزستان
   1398/05/17   98/101 
      فروش آهن آلات(نبشي و پليت)، قرقره هاي فلزي در ابعاد مختلف (مازاد)، سيم آلومينيوم با مغزي فولادي و سيم فولادي(اسقاط-کد فراخوان 3210460
  مزايده   عمومي 7
   
  درج در سايت توزيع برق سيستان و بلوچستان
   1397/12/14   97-9 
      فروش انواع پايه بتني اسقاط محل تحويل شهرستان خاش
  مزايده   عمومي 8
   
  درج در سايت توزيع برق استان فارس
   1398/04/23   98-1-9-23 
      فروش اواع ترانسفورماتور اسقاط
  مزايده   عمومي 9
   
  درج در سايت برق منطقه اي خراسان
   1398/02/03   ع/98/10 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 1098001123000010) آلومينيوم ساخته شده برگشتي (1000 کيلوگرم واقع در انبار شرکت برق)
  مزايده   عمومي 10
   1398/02/03   ع/98/6 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 1098001123000006)سيمان مخلوط کن ميکسرموتوري(مستعمل) ( 1 دستگاه واقع در انبار شرکت برق)
  مزايده   عمومي 11
   
  درج در سايت توزيع برق شهرستان اصفهان
   1398/05/09   9891001 
      فروش انواع پايه هاي بتوني شکسته اسقاط
  مزايده   عمومي 12
   
  درج در سايت توزيع برق سيستان و بلوچستان
   1397/12/14   97-8 
      فروش انواع پايه بتني اسقاط محل تحويل شهرستان ايرانشهر
  مزايده   عمومي 13
   
  درج در سايت توزيع برق استان قم
   1398/04/22   98-174/03 
      فروش خودرو (2)
  مزايده   عمومي 14
   
  درج در سايت برق منطقه اي خراسان
   1398/02/03   ع/98/1 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 1098001123000001) انواع سيم آلومينيومي برگشتي (45000 کيلوگرم واقع در انبار شرکت برق)
  مزايده   عمومي 15
   
  درج در سايت توزيع برق خراسان
   1398/02/03   98.11 
      فروش 43 تن ضايعات سيم مسي برگشتي
  مزايده   عمومي 16
   
  درج در سايت توزيع برق جنوب كرمان
   1398/03/18   98-2 
      انواع سيم و کابل مسي و آلومينيومي - ترانسفورماتور و خودرو اسقاط
  مزايده   عمومي 17
   
  درج در سايت برق منطقه اي خراسان
   1398/02/03   ع/98/11 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 1098001123000011) کانتينر 6 متري (مستعمل) (15 عدد واقع در انبار شرکت برق)
  مزايده   عمومي 18
   1398/02/03   ع/98/7 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 1098001123000007)انواع آهن آلات برگشتي ( ۱۰۰۰۰ کيلوگرم واقع در انبار شرکت برق)
  مزايده   عمومي 19
   
  درج در سايت توزيع برق استان اصفهان
   1398/05/13   103/98 
      مزايده فروش سيم مسي اسقاط 103/98
  مزايده   عمومي 20
   
  درج در سايت توزيع برق خراسان
   1398/02/22   98.12 
      فروش انواع آهن آلات اسقاط
  مزايده   عمومي 21
   
  درج در سايت توزيع برق سيستان و بلوچستان
   1398/02/02   98-2 
      فروش حدود 40 تن انواع سيم و ضايعات مسي اسقاط
  مزايده     22
   
  درج در سايت برق منطقه اي خراسان
   1398/02/03   ع/98/2 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 1098001123000002) انواع باطري برگشتي (278 عدد واقع در انبار شرکت برق)
  مزايده   عمومي 23
   
  درج در سايت توزيع برق استان اصفهان
   1398/02/07   96/98 
      مزايده فروش سيم مسي اسقاط 96/98
  مزايده   عمومي 24
   
  درج در سايت توزيع برق استان قم
   1398/02/22   98-174/01 
      فروش سيم مسي اسقاط 1
  مزايده   عمومي 25
   
  درج در سايت توزيع برق خوزستان
   1398/05/13   98-3 
      فروش سيم هاي آلومينيوم اسقاطي 98/3
  مزايده   عمومي 26
   
  درج در سايت برق منطقه اي خراسان
   1398/02/03   ع/98/3 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد1098001123000003) انواع قرقره فلزي خالي مستعمل (۱۰۰۰۰۰ کيلوگرم واقع در انبار شرکت برق)
  مزايده   عمومي 27
   
  درج در سايت توزيع برق غرب استان تهران - كرج
   1397/12/14   1-7-97/3 
      فروش آهن آلات ، ضايعات آلومينيوم و لوازم متفرقه
  مزايده   عمومي 28
   
  درج در سايت توزيع برق استان مركزي
   1398/03/19   98/1 
      فروش انواع سيم مسي اسقاط
  مزايده   عمومي 29
   
  درج در سايت توزيع برق شهرستان مشهد
   1398/02/12   98/101 
      فروش 2500 عدد انواع پايه هاي سيماني اسقاط
  مزايده   عمومي 30
   
  درج در سايت توزيع برق استان اصفهان
   1398/02/31   99/98 
      مزايده فروش سيم مسي اسقاط 99/98
  مزايده   عمومي 31
   
  درج در سايت برق منطقه اي تهران
   1398/03/07   8/2الف/98 
      آگهي مزايده شماره ۸/2الف/۹۸ - فروش ملك بخش 12 تهران دهستان غار قريه يافت آبادانبار ساخت نيرو. كد فراخوان : 3.202.946
  مزايده   عمومي 32
   
  درج در سايت توزيع برق چهار محال و بختياري
   1397/12/21   97-11 
      فروش ساختمان مسکوني
  مزايده   عمومي 33
   
  درج در سايت توزيع برق خوزستان
   1398/02/22   98/1 
      مزايده فروش 35 دستگاه ترانسفورماتور با ظرفيت 125 کيلوولت آمپر با ولتاژ 33 کيلوولت طرح عمراني
  مزايده   عمومي 34
   
  درج در سايت برق منطقه اي خوزستان
   1398/05/17   98/102 
      فروش منازل مسکوني مازاد شرکت برق منطقه اي خوزستان واقع در کوي نيرو شهرستان اميديه -کد فراخوان 3210466
  مزايده   عمومي 35
   
  درج در سايت برق منطقه اي خراسان
   1398/02/03   ع/98/9 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 1098001123000009)انواع کابل ضايعاتي و ضايعات غيرفلزي پوسته کابل برگشتي (4000 کيلوگرم واقع در انبار شرکت برق)
  مزايده   عمومي 36
   
  درج در سايت توزيع برق چهار محال و بختياري
   1398/02/04   97-11/1 
      فروش ساختمان مسکوني - تجديد نوبت اول
  مزايده   عمومي 37
   
  درج در سايت توزيع برق استان لرستان
   1398/05/17   98/1 
      فروش ساختمان مازاد بر نياز خود واقع در شهرستان خرم آباد
  مزايده   عمومي 38
   
  درج در سايت برق منطقه اي خراسان
   1398/02/03   ع/98/8 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 1098001123000008)کانکس دفتري (مستعمل) (1 عدد واقع در انبار شرکت برق)
  مزايده   عمومي 39
   
  درج در سايت توزيع برق سيستان و بلوچستان
   1397/12/14   97-11 
      فروش انواع پايه بتني اسقاط محل تحويل شهرستان نيکشهر
  مزايده   عمومي 40
   
  درج در سايت توزيع برق استان ايلام
   1398/04/17   98/1 
      فروش سيم مسي اسقاط به اشخاص حقوقي (توليد کنندگان و کليه شرکت هايي که در اين زمينه فعاليت دارند با مجوزهاي لازم )و ساير اقلام به اشخاص حقيقي و حقوقي
  مزايده   عمومي 41
   
  درج در سايت توزيع برق شهرستان مشهد
   1398/03/02   98/102 
      فروش 1250 عدد انواع پايه هاي سيماني اسقاط ( منطقه شرق )
  مزايده   عمومي 42
   
  درج در سايت توزيع برق استان زنجان
   1398/02/16   10_98 
      مزايده فروش انواع سيم و كابلشوي مسي اسقاط به شماره10_98
  مزايده   عمومي 43
   
  درج در سايت توزيع برق چهار محال و بختياري
   1397/12/21   97-12 
      فروش 15 تن سيم مسي اسقاط
  مزايده   عمومي 44
   
  درج در سايت توزيع استان بوشهر
   1398/05/26   98/1 م ز 
      فروش 25 تن سيم آلومينيوم اسقاط و 15 تن سيم مسي اسقاط 25 تن کابل آلومينيوم اسقاط و 35 تن کابل مسي اسقاط
  مزايده   عمومي 45
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي مازندران
   1398/05/07   98/1-3 
      فروش نيروگاه شهيد عظيمي جنت رودبار رامسر ( مزايده - كد فراخوان ۳,۲۱۰,۱۴۰ )
  مزايده   عمومي 46
   
  درج در سايت برق منطقه اي تهران
   1398/03/07   8/3الف/98 
      آگهي مزايده شماره ۸/3الف/۹۸ - فروش يک قطعه زمين به مساحت 1005 مترمربع در سازمان آب خ جهاني نسب. كد فراخوان : 3.202.950
  مزايده   عمومي 47
   
  درج در سايت توزيع برق كرمانشاه
   1398/03/26   98/47 
      خريد 350 دستگاه کنتور سه فاز غير مستقيم هوشمند و 150 دستگاه کنتور سه فاز مستقيم هوشمند (از محل اعتبارات داخلي)
  مزايده   عمومي 48
   
  درج در سايت برق منطقه‌ اي اصفهان
   1398/04/11   980/9001 
      فروش عرصه و اعيان يک قطعه زمين با کاربري مسکوني به مساحت 236/20 متر مربع واقع در خيابان طالقاني ابتداي خيابان رحيم خان (کوچه دکتر رسولي، بن بست نشاط)(يک مرحله اي کد 3،207،045)
  مزايده   عمومي 49
   
  درج در سايت مديريت توليد برق اصفهان
   1398/03/22   15-98-1 
      مزايده واگذاري ساختمان آمادگي و مهدکودک در شهرک عباسپور در سال 99-98
  مزايده   عمومي 50
   
  درج در سايت توزيع برق شهرستان مشهد
   1398/03/12   98/103 
      فروش 5 قلم انواع کالاهاي اسقاط
  مزايده   عمومي 51
   
  درج در سايت توزيع برق استان اصفهان
   1398/04/24   102/98 
      مزايده فروش تير چوبي 102/98
  مزايده   عمومي 52
   
  درج در سايت توزيع برق شمال خراسان
   1398/04/15   98/301 
      فروش کالاهاي مازاد شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان شمالي
  مزايده   عمومي 53
   
  درج در سايت توزيع برق غرب استان مازندران
   1398/05/14   98/8-02 
      فروش انواع کابل مسي و آلومينيوم به مقدار 25.864 متر
  مزايده   عمومي 54
   
  درج در سايت توزيع برق سيستان و بلوچستان
   1397/12/14   م97-11 
      فروش انواع پايه بتني اسقاط محل تحويل شهرستان زاهدان
  مزايده   عمومي 55
   
  درج در سايت برق منطقه اي تهران
   1398/03/07   8/4الف/98 
      آگهي مزايده شماره ۸/4الف/۹۸ - فروش يک قطعه زمين به مساحت ۷۸6/4 مترمربع در سازمان آب خ جهاني نسب. كد فراخوان : 3.202.957
  مزايده   عمومي 56
   
  درج در سايت توزيع برق غرب استان مازندران
   1398/05/14   98/8-01 
      فروش انواع سيم مسي به مقدار 36.707 کيلو گرم(سي و شش هزار و هفتصد و هفت کيلو گرم) و سيم آلومينيوم به مقدار 8.625 کيلو گرم (هشت هزار و ششصد و بيست و پنج کيلو گرم)
  مزايده   عمومي 57
   
  درج در سايت توزيع برق چهار محال و بختياري
   1398/04/05   9801 
      فروش 20 تن سيم مسي اسقاط
  مزايده   عمومي 58
   
  درج در سايت برق منطقه اي تهران
   1398/05/27   5-6-7 /8الف/98 
      آگهي تجديد مزايده هاي فروش زمين به شماره هاي 7-6-8/5الف/98 . کد فراخوان : 3.212.120
  مزايده   عمومي 59
   
  درج در سايت توزيع برق غرب استان مازندران
   1398/05/14   98/8-03 
      فروش انواع تير بتوني به تعداد 1010 اصله و تير چوبي به تعداد 87 اصله
  مزايده   عمومي 60
   
  درج در سايت توزيع برق چهار محال و بختياري
   1398/04/05   9802 
      فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط
  مزايده   عمومي 61
   
  درج در سايت توزيع برق غرب استان تهران - كرج
   1398/04/02   98-1 
      مزايده فروش سيم و کابل اسقاط
  مزايده   عمومي 62
   
  درج در سايت برق منطقه‌ اي اصفهان
   1398/04/01   3205686 
      هزينه استحصال آب يک حلقه چاه براي کارگاه شرکت کوشش
  مزايده   ترك تشريفات 63
   
  درج در سايت توزيع برق كرمانشاه
   1398/02/04   98/400 
      فروش 40000 کيلو سيم مسي اسقاط
  مزايده   عمومي 64
   
  درج در سايت توزيع برق استان اصفهان
   1398/02/31   98/98 
      مزايده فروش خودروهاي اسقاطي و غير اسقاطي 98/98
  مزايده   عمومي 65
   1398/05/27   104/98 
      مزايده سيم مسي اسقاط 55 تن 104/98
  مزايده   عمومي 66
   
  درج در سايت توزيع برق جنوب كرمان
   1398/03/18   98-1 
      فروش انواع تير چوبي اسقاط
  مزايده   عمومي 67
   
  درج در سايت توزيع برق شيراز
   1398/05/26   98101 
      فروش زمين
  مزايده   عمومي 68
   
  درج در سايت مديريت توليد برق بيستون
   1398/04/16   98-1 
      مزايده عمومي ضايعات نيروگاه
  مزايده   عمومي 69
   
  درج در سايت برق منطقه اي خراسان
   1398/03/07   اجاره - ع/98/1 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 5098001123000001) اجاره بخشي از زمين و مستحدثات نيروگاه گازي سابق شيروان به مدت 5 سال شمسي از 1398 تا 1402
  مزايده   عمومي 70
   
  درج در سايت برق منطقه‌ اي اصفهان
   1398/04/01   3205678 
      اجاره هفت دستگاه خودروي تحت اختيار نيروگاه محمد منتظري
  مزايده   ترك تشريفات 71
   
  درج در سايت توزيع برق سيستان و بلوچستان
   1397/12/14   97-7 
      فروش انواع پايه بتني اسقاط محل تحويل شهرستان دلگان
  مزايده   عمومي 72
   
  درج در سايت توزيع برق گيلان
   1398/03/02   98-01 
      مزايده عمومي يک مرحله اي فروش سيم مسي اسقاط 1-98
  مزايده   عمومي 73
   
  درج در سايت توزيع برق كهكيلويه و بويراحمد
   1398/05/01   98-1 
      فروش اجناس اسقاط
  مزايده   عمومي 74
   
  درج در سايت برق منطقه‌ اي اصفهان
   1398/04/01   3205682 
      اجاره کانتين معاونت بهره برداري
  مزايده   ترك تشريفات 75
   
  درج در سايت توزيع برق شيراز
   1398/05/13   98-103 
      فروش انواع پايه هاي سيمانياسقاط
  مزايده   عمومي 76
   
  درج در سايت توزيع برق شهرستان مشهد
   1398/04/17   98-105 
      فروش 33 قلم انواع کالاي اسقاط
  مزايده   عمومي 77
   
  درج در سايت برق منطقه اي خراسان
   1398/02/03   ع/98/5 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 1098001123000005)انواع سيم فولادي برگشتي(گارد، فيبرنوري) (20000 کيلوگرم واقع در انبار شرکت برق)
  مزايده   عمومي 78
   
  درج در سايت توزيع برق غرب استان مازندران
   1398/05/14   98/8-04 
      فروش انواع يراق آلات و اثاثيه اداري اسقاط
  مزايده   عمومي 79
   
  درج در سايت توزيع برق چهار محال و بختياري
   1398/04/05   9803 
      فروش انواع تير چوبي شکسته اسقاط
  مزايده   عمومي 80
   
  درج در سايت توزيع برق سيستان و بلوچستان
   1398/01/17   98-1 
      فروش حدود 40 تن چراغ خياباني اسقاط
  مزايده   عمومي 81
   
  درج در سايت توزيع برق مازندران
   1398/01/07   981030001 
      فروش حدود 8000 کيلوگرم انواع سيم مسي و سيم لاکي مسي اسقاط همراه با ساير ملحقات
  مزايده   عمومي 82
   
  درج در سايت توزيع برق سيستان و بلوچستان
   1398/04/28   98-13 
      شناسايي و تهيه فهرست تامين کنندگان واجد شرايط جهت خريد حدود 1300 کيلومتر انواع کابل خونگهدار
  مزايده   عمومي 83
   
  درج در سايت توزيع برق چهار محال و بختياري
   1397/12/21   97-15 
      فروش انواع سيم آلومينيوم اسقاط و انواع کابل (مس و آلومينيوم) اسقاط
  مزايده   عمومي 84
   
  درج در سايت توزيع برق سيستان و بلوچستان
   1398/03/09   98-5 
      فروش 1100 اصله پايه چوبي اسقاط در سايز هاي مختلف
  مزايده   عمومي 85
   
  درج در سايت توزيع برق هرمزگان
   1398/02/11   98-1 
      فروش مقدارچهل (40) تن انواع سيم مسي اسقاط شرکت توزيع نيروي برق استان هرمزگان
  مزايده   عمومي 86
   
  درج در سايت برق منطقه اي خراسان
   1398/03/08   اجاره - ع/98/2 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 5098001123000002) تجديد اجاره بخشي از زمين و مستحدثات نيروگاه گازي سابق شيروان به مدت 7 سال شمسي از 1398 الي 1404
  مزايده   عمومي 87
   
  درج در سايت برق منطقه‌ اي اصفهان
   1398/04/01   3205681 
      اجاره کانتين ستاد
  مزايده   ترك تشريفات 88
   
  درج در سايت توزيع برق شيراز
   1398/05/13   98-102 
      فروش انواع ترانسفورماتورهاي اسقاط
  مزايده   عمومي 89
   1398/05/19   98105 
      فروش 112 اصله پايه هاي چوبي 9 و 12 متري
  مزايده   عمومي 90
   
  درج در سايت توزيع برق سيستان و بلوچستان
   1397/12/14   97-10 
      فروش انواع پايه بتني اسقاط محل تحويل شهرستان چابهار
  مزايده   عمومي 91
   
  درج در سايت توزيع برق استان قم
   1398/02/22   98-174/02 
      فروش خودرو
  مزايده   عمومي 92
   
  درج در سايت توزيع برق سيستان و بلوچستان
   1398/02/27   98-3 
      فروش حدود 70 تن انواع سيم الومينيوم اسقاط با مغزي فولادي
  مزايده   عمومي 93
   
  درج در سايت برق منطقه اي خراسان
   1398/02/03   ع/98/4 
      (شماره فراخوان در سامانه ستاد 1098001123000004)انواع کابل مس خالص برگشتي (1400 کيلوگرم واقع در انبار شرکت برق)
  مزايده   عمومي 94
   
  درج در سايت توزيع برق چهار محال و بختياري
   1397/12/21   97-13 
      فروش انواع ترانسفورماتور هوايي اسقاط و انواع آهن آلات قراضه اسقاط
  مزايده   عمومي 95
   
  درج در سايت توزيع برق كهكيلويه و بويراحمد
   1398/03/20   98-320ت 
      مزايده فروش پايه هاي اسقاط ناحيه ليکک
  مزايده   عمومي 96
   
  درج در سايت برق منطقه‌ اي اصفهان
   1398/04/01   3205667 
      اجاره پنج دستگاه خودرو تحت اختيار اختر برق 98
  مزايده   ترك تشريفات 97
   
  درج در سايت توزيع برق استان اصفهان
   1398/02/18   97/98 
      مزايده فروش سيم مسي اسقاط 9798
  مزايده   عمومي 98
   
  درج در سايت توزيع برق مازندران
   1398/01/07   981030002 
      فروش حدود 25 دستگاه انواع ترانس اسقاط غير قابل تعمير و مخزن خالي ترانس
  مزايده   عمومي 99
   
  درج در سايت توزيع نيروي برق يزد
   1398/03/22   981556033 
      فروش 20000 کيلوگرم انواع سيم مسي اسقاطي
  مزايده   عمومي 100
   
  درج در سايت توزيع برق استان مركزي
   1398/05/16   98/2 
      فروش انواع سيم مسي اسقاط
  مزايده   عمومي 101
   
  درج در سايت توزيع برق شهرستان مشهد
   1398/04/10   98-104 
      اجاره کارگاه ها و تجهيزات ساختمان مهندس حقگو رستمي
  مزايده   عمومي 102
   
  درج در سايت توزيع برق استان اصفهان
   1398/04/15   101/98 
      مزايده فروش سيم مسي اسقاط 101/98
  مزايده   عمومي 103
   
  درج در سايت توزيع برق كهكيلويه و بويراحمد
   1398/03/05   98-320 
      مزايده فروش 35 اصله پايه بتوني اسقاط ناحيه بهمئي
  مزايده   عمومي 104
   
  درج در سايت برق منطقه‌ اي اصفهان
   1398/04/01   3205672 
      اجاره تجهيزات و ساختمان آزمايشگاه
  مزايده   ترك تشريفات 105
   
  درج در سايت توزيع برق سيستان و بلوچستان
   1397/12/14   97-6 
      فروش انواع پايه بتني اسقاط محل تحويل شهرستان ميرجاوه
  مزايده   عمومي 106
   
  درج در سايت توزيع برق شيراز
   1398/05/19   98104 
      فروش خودرو (کارا، نيسان و جرثقيل)
  مزايده   عمومي 107
   
  درج در سايت توزيع برق خوزستان
   1398/04/17   98/2 
      فروش اجناس اسفاط - 98/2
  مزايده   عمومي 108
   
  درج در سايت توزيع برق چهار محال و بختياري
   1397/12/21   97-14 
      فروش انواع ترانسفورماتور راکد(مازاد)
  مزايده   عمومي 109
   
  درج در سايت توزيع برق سيستان و بلوچستان
   1398/02/27   98-4 
      فروش حدود 100 تن انواع چراغ خياباني اسقاط و مستعمل بهمراه کليه متعلقات آنها از قبيل حباب شيشه اي , استارتر و ترانس و غيره بصورت جارو کشيده
  مزايده   عمومي 110