• 590205
 • تعداد بازديد كنندگان  
 • 1389/10/28 آخرين به روز رسانى 
 • [آرشيو معاملات سالهاي گذشته] :: [بازگشت] مزايده :: مناقصه :: حراج :: فراخوان
   
  درج در سايت توانير
   1394/06/08   3737/1-93-ت 
      1417092 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام نو سازی سیستم های سرمایشی
  مناقصه   عمومي 1
   1394/04/02   3737-93-ت 
      1408028مناقصه عمومی یک مرحله ایی در خصوص نوسازی سیستمهای سرمایشی ساختمان های مرکزی و شهید عباسپور به صورت الکترونیک
  مناقصه   عمومي 2
   1394/02/07   3787-93-ت 
      1400354مناقصه عمومی یک مرحله ایی انجام خدمات فضای سبز ساختمان های حوزه ستادی از طریق سامانه الکتریکی تدارکات دولت
  مناقصه   عمومي 3
   1394/03/24   3850-94-ت 
      1406746مناقصه عمومی یک مرحله ایی بیمه حوادث مشترکین شهری و روستایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
  مناقصه   عمومي 4
   1394/06/07   3905-94-ت 
      1416971مناقصه عمومی یک مرحله ایی انجام خدمات حمل و نقل اداری از طریق سامانه تدارکات دولت
  مناقصه   عمومي 5
   1394/09/03   3946-94-ت 
      1429550مناقصه عمومی یک مرحله ایی انجام خدمات نامه رسانی ساختمان های حوزه ستادی به صورت الکترونیکی
  مناقصه   عمومي 6
   
  درج در سايت برق منطقه اي آذربايجان
   1394/08/26   340/10154 
      ۱,۴۲۸,۸۵۱ خريد تعداد ۱۵۰۰۰عدد مقره مهی ۱۲۰ کيلونيوتنی سراميکی
  مناقصه   عمومي 7
   1394/08/30   340/10471 
      ۱,۴۲۹,۲۱۰ احداث تونل کابل ۲۳۰ کيلوولت مسير ايده لو - پست مرکزی
  مناقصه   عمومي 8
   1394/09/08   340/10969 
      ۱,۴۳۰,۰۳۷ خريد سيم-مقره-يراق و سيم کشی خط ۱۳۲ آبش احمد به خط اصلاندوز-مولان
  مناقصه   عمومي 9
   1394/06/25   340/1333 
      ۱,۴۱۹,۱۱۳ خريد يراق آلات و ملحقات سيم هادی و سيم محافظ هوايی خط ۴۰ مداره پست جلفا
  مناقصه   عمومي 10
   1394/07/04   340/1433 
      ۱,۴۲۰,۱۶۳ احداث ۲ فيدر خط ۱۳۲ و تکميل فيدر خط ۱۳۲ موجود نقده با آرايش تک باسبار در پست پيرانشهر
  مناقصه   عمومي 11
   1394/01/16   340/16186 
      ۱,۳۹۷,۶۶۹ بيمه نمودن پستهای تحت حيطه شرکت برق منطقه ای آذربايجان
  مناقصه   محدود 12
   1394/08/18   340/1813 
      ۱,۴۲۷,۴۹۰ تهيه و نصب يک مجموعه فيدرخانه ۲۰ کيلوولت پست پيرانشهر
  مناقصه   عمومي 13
   1393/12/24   340/2510 
      ۱,۳۹۶,۷۲۲ تمديد مناقصه احداث تونل کابلهای انتقال تبريز
  مناقصه   عمومي 14
   1394/04/13   340/3527 
      ۱,۴۰۹,۱۰۰ استعلام اجرای فنس کشی و احداث جاده دسترسی و محوطه پست فارفار مرند
  مناقصه   محدود 15
   1394/05/03   340/4312 
      ۱,۴۱۰,۹۴۴ استعلام خدمات مهندسی پروژه خريد و نصب و راه اندازی ترمينالهای فيبر نوری
  مناقصه   محدود 16
   1394/04/29   340/4475 
      ۱,۴۱۰,۵۶۵ احداث جاده دسترسی ٬فنس کشی و محوطه سازی پست ۱۳۲ ماکو
  مناقصه   محدود 17
   1394/05/06   340/5040 
      ۱,۴۱۱,۳۱۶ استعلام خدمات مهندسی تکميل سيستم اينترفيس پستهای انتقال و فوق توزيع
  مناقصه   محدود 18
   1394/05/17   340/5469 
      ۱,۴۱۲,۳۵۰ اجرای عمليات نگهداری و تعميرات پيشگيرانه خطوط انتقال و فوق توزيع
  مناقصه   محدود 19
   1394/06/22   340/5533 
      ۱,۴۱۸,۷۳۷ استعلام اجرای روشنايی محوطه انبار روباز با تجهيزات
  مناقصه   محدود 20
   1394/05/19   340/5577 
      ۱,۴۱۲,۶۸۸ کارهای ساختمانی پست ۱۳۲ تسوج
  مناقصه   محدود 21
   1394/05/31   340/5591 
      ۱,۴۱۳,۶۸۱ استعلام بها خريد ۶ دستگاه لاين تراپ ۱۳۲ به همراه LMU
  مناقصه   محدود 22
   1394/06/21   340/5945 
      ۱,۴۱۸,۵۱۵ کارهای ساختمانی پست تراکتورسازی
  مناقصه   محدود 23
   1394/06/13   340/6704 
      ۱,۴۱۷,۷۰۹ خريد ۹ دستگاه تابلو ۲۴ کيلوولتی پست ۶۳ کيلوولت پارس آباد
  مناقصه   محدود 24
   1394/06/29   340/7567 
      ۱,۴۱۹,۴۹۲ تعمير و مرمت انبار ژست و خط در امور انتقال اردبيل
  مناقصه   محدود 25
   1394/07/18   340/8552 
      ۱,۴۲۲,۷۵۲ استعلام خدمات مهندسی سيم کشی فيبرنوری OPGW
  مناقصه   محدود 26
   1394/07/18   340/8558 
      ۱,۴۲۲,۷۴۴ استعلام خدمات مهندسی خريد و نصب و راه اندازی حفاظت های ديفرانسيل طولی خطوط انتقال
  مناقصه   محدود 27
   1394/05/17   340/918 
      ۱,۴۱۲,۳۸۴ تجديد آگهی ارائه خدمات خودروئی امور انتقال اردبيل
  مناقصه   عمومي 28
   1394/08/09   340/9252 
      ۱,۴۲۶,۳۷۸ خريد کابل در سايزهای مختلف برای پست مسکن مهر
  مناقصه   محدود 29
   1394/03/10   358/340 
      ۱,۴۰۵,۰۹۴ تجديد احداث تونل کابلهای انتقال تبريز
  مناقصه   عمومي 30
   1394/08/03   2981 
      ۱,۴۲۴,۶۰۴ لوازم ايمنی متفرقه ۱۱ قلم
  مناقصه   محدود 31
   1394/08/18   320 
      ۱,۴۲۷,۲۸۴ خرید کانکس
  مناقصه   محدود 32
   1394/03/18   438/340 
      ۱,۴۰۵,۸۸۸ کوپلینگ انعطافی مابین توربین و جعبه دنده بار در نیروگاه گازی صوفیان
  مناقصه   عمومي 33
   1394/03/18   439/340 
      ۱,۴۰۵,۸۹۶ خريد پره های متحرک ريدف اول توربين نيروگاه گازی صوفيان
  مناقصه   عمومي 34
   1394/03/18   440/340 
      ۱,۴۰۵,۹۰۱ خرید سگمنت حرارتی ردیف B توربین نیروگاه گازی ارومیه
  مناقصه   عمومي 35
   1394/03/18   441/340 
      ۱,۴۰۵,۹۰۶ خريد نازل های رديف اول توربين نيروگاه گازی صوفيان
  مناقصه   عمومي 36
   1394/03/24   442/340 
      ۱,۴۰۵,۹۱۳ خريد پره های متحرک رديف ۴ توربين نيروگاه گازی اروميه
  مناقصه   عمومي 37
   1394/07/12   382 
      ۱,۴۲۱,۹۹۶ استعلام افزايش ظرفيت پست ۶۳ مرادلو
  مناقصه   محدود 38
   1394/05/31   4892/340 
      ۱,۴۱۳,۶۸۰ استعلام بها خريد ۳ دستگاه سکسيونر ۱۳۲ کيلوولت ارت دار
  مناقصه   محدود 39
   1394/05/31   4932/340 
      1.413.143 نصب و راه اندازی فیدر 20 کیلوولت پست مولان
  مناقصه   محدود 40
   1394/03/25   496/340 
      ۱,۴۰۶,۸۸۴ عمليات نصب برجهاي خط انتقال 400 نيروگاه اروميه - كليدخانه مياندوآب - نيروگاه سهند
  مناقصه   عمومي 41
   1394/05/25   5114 
      ۱,۴۱۳,۱۳۹ استعلام بهاء خريد ۵ دستگاه سوئيچ و ۱۰ دستگاه ماژول
  مناقصه   محدود 42
   1394/05/14   5172/340 
      ۱,۴۱۲,۱۸۹ استعلام خدمات مهندسی خريد و اجرای شيلدواير برقگير
  مناقصه   محدود 43
   1394/05/25   5537 
      ۱,۴۱۳,۱۳۸ استعلام نصب و تست و راه اندازی يک دستگاه پست فيوزی ۱۳۲ فارفار مرند
  مناقصه   محدود 44
   1394/05/31   5596/340 
      ۱,۴۱۳,۶۸۲ خريد ۹ دستگاه برقگير ۱۳۲ کيلوولت با کانتر
  مناقصه   محدود 45
   1394/05/25   5698 
      ۱,۴۱۳,۱۳۲ استعلام بها خريد تجهيزات کامپيوتری
  مناقصه   محدود 46
   1394/01/23   58/340 
      ۱,۳۹۸,۳۸۹ تمديد دوم مناقصه احداث تونل کابلهای انتقال تبريز
  مناقصه   عمومي 47
   1394/05/31   5888/340 
      ۱,۴۱۳,۶۸۴ تکميل عمليات ساختمانی نصب و تست و راه اندازی پست ۲۰/۱۳۲ چالدران
  مناقصه   محدود 48
   1394/04/08   622/340 
      ۱,۴۰۸,۴۱۴ ارائه خدمات خودروئی امور انتقال اردبيل (
  مناقصه   عمومي 49
   1394/03/11   64/112 
      ۱,۴۰۵,۳۱۰ ترک تشريفات پروژه توسعه يک بی خط ۲۳۰ کيلوولت در پست نيروگاه سبلان
  مناقصه   ترك تشريفات 50
   1394/07/15   6594/340 
      ۱,۴۲۲,۴۳۱ استعلام خريد سگمنت حرارتی رديف B توربين نيروگاه اروميه (
  مناقصه   محدود 51
   1394/04/10   667/340 
      ۱,۴۰۸,۹۴۵ طراحی ٬ تهيه ٬ نصب٬ راه اندازی وپشتيبانی سيستم ساخت داخل مرکز ديسپاچينگ
  مناقصه   عمومي 52
   1394/01/24   68/340 
      ۱,۳۹۸,۵۶۳ کارهای ساختمانی پست بازرگان
  مناقصه   عمومي 53
   1394/07/04   7325/340 
      ۱,۴۲۰,۱۲۴ استعلام ارتقا سيستم پروتکل کانورتور به پايانه راه دور در پست نيروگاه گازی اروميه
  مناقصه   محدود 54
   1394/08/17   7725/340 
      ۱,۴۲۴,۶۱۰ استعلام فيوز ۱۳۲ کيلوولت ۱۲۵ آمپر برای پست فارفار مرند
  مناقصه   محدود 55
   1394/08/30   10415/340 
      ۱,۴۲۹,۱۸۳ تهيه تجهيزات سيستماتصال زمين واجرای فونداسيون برجهای خط ۴۰۰نيروگاه اروميه-مياندوآب-سهند
  مناقصه   عمومي 56
   1394/05/31   1049/340 
      ۱,۴۱۳,۶۳۷ خريد مقره های بشقابی سراميکی ۱۲۰ کيلونيوتنی خط ۴۰۰ ميانه - اردبيل
  مناقصه   عمومي 57
   1394/01/16   11/340 
      ۱,۳۹۷,۶۴۳ تجدید مناقصه عمليات سيم کشی خط ۱۳۲ مهاباد ۲- سردشت و شوط - بازرگان در پست ماکو
  مناقصه   عمومي 58
   1394/05/03   1159 
      ۱,۴۱۰,۹۶۲ استعلام اجرای روشنايی محوطه انبار روباز با لوازم
  مناقصه   محدود 59
   1394/06/13   1191/340 
      ۱,۴۱۷,۷۰۸ تجديد آگهی عمليات نصب برجهای خط ۴۰۰ نيروگاه اروميه - کليدخانه مياندوآب - نيروگاه سهند
  مناقصه   عمومي 60
   1394/06/03   120 
      ۱,۴۱۵,۶۶۵ خريد سيم مسی و آلومينيومی و پودرجوش و ...
  مناقصه   محدود 61
   1394/02/08   129/340 
      ۱,۴۰۰,۸۳۱ اجرای عمليات سيم کشی خط ۴۰۰ کيلوولت ميانه - اردبيل
  مناقصه   عمومي 62
   1394/02/13   134/340 
      ۱,۴۰۱,۳۰۱ تهيه برجهای تک پايه بتونی يا فلزی واحداث فونداسيون خط ۱۳۲ شوارکند به انهر و قوشچی
  مناقصه   عمومي 63
   1394/01/16   14/340 
      ۱,۳۹۷,۶۴۶ خريد ۴ دستگاه CVT ۲۳۰ و ۴ دستگاه CT ۲۳۰
  مناقصه   عمومي 64
   1394/02/07   150/340 
      ۱,۴۰۰,۵۸۹ ارائه خدمات خودروئي امور انتقال آذربايجانغربي
  مناقصه   عمومي 65
   1394/03/16   1926/340 
      ۱,۴۰۵,۶۴۲ استعلام خريد دوربين
  مناقصه   محدود 66
   1394/03/16   2028/340 
      ۱,۴۰۵,۶۸۳ استعلام عمليات بارگيری ٬ حمل ٬ احداث جاده دسترسی و حفاری چاله
  مناقصه   محدود 67
   1393/11/21   2128/340 
      ۱,۳۹۱,۱۵۶ احداث تونل کابلهای انتقال تبريز
  مناقصه   عمومي 68
   1394/03/16   2274/340 
      ۱,۴۰۵,۶۵۹ استعلام بها خريد ۳ دستگاه تابلو (
  مناقصه   محدود 69
   1394/03/16   2311/340 
      ۱,۴۰۵,۶۷۱ استعلام نصب و راه اندازی يک دستگاه پست سيار
  مناقصه   محدود 70
   1393/12/23   2462/340 
      ۱,۳۹۶,۵۳۹ تجديد ارائه خدمات تشريفات ٬ پذيرايی ٬ تنظيفات و فضای سبز
  مناقصه   عمومي 71
   1394/06/29   240/2172 
      ۱,۴۱۹,۴۷۷ مناقصه احداث ساختمان اتفاقات خاقانی
  مناقصه   محدود 72
   1394/02/09   240/265 
      ۱,۴۰۱,۰۴۵ اجرای پروژه نصب و راه انداری توسعه پست هشترود
  مناقصه   محدود 73
   1394/05/03   256 
      ۱,۴۱۰,۹۵۴ استعلام تعمير و بازسازی جکوزی باشگاه ورزشی
  مناقصه   محدود 74
   1394/05/12   262623/22 
      ۱,۴۱۱,۸۹۵ عمليات ساختمانی پست ۲۳۰ کيلوولت شفا
  مناقصه   محدود 75
   1394/03/16   2631/340 
      ۱,۴۰۵,۶۷۹ استعلام نصب کامل ۴ دستگاه تير بتونی ميانه - اردبيل
  مناقصه   محدود 76
   1394/06/24   270836/22 
      ۱,۴۱۸,۹۷۵ تجديد مناقصه محدود کارهای ساختمانی پست شفا
  مناقصه   محدود 77
   1394/03/16   916/340 
      ۱,۴۰۵,۶۳۶ استعلام خريد سرور
  مناقصه   محدود 78
   1394/02/02   941 
      ۱,۳۹۹,۸۸۷ استعلام بها خريد قطعات و تجهيزات کامپيوتری
  مناقصه   محدود 79
   1394/04/30   941/340 
      ۱,۴۰۹,۱۰۳ استعلام خرید لوازم التحریر
  مناقصه   محدود 80
   1394/01/31   94102 
      ۱,۳۹۹,۴۳۱ کارهای باقيمانده ساختمان ديسژاچينگ شهريار
  مناقصه   محدود 81
   1394/02/02   942 
      ۱,۳۹۹,۸۹۱ استعلام اجرای ديوار ضلع جنوبی و درب فونداسيون نگهبانی جنوب غربی ساختمان شهريار
  مناقصه   محدود 82
   1394/02/02   943 
      ۱,۳۹۹,۸۹۳ استعلام پمپ لجن کش
  مناقصه   محدود 83
   1394/02/02   944 
      ۱,۳۹۹,۸۹۵ استعلام مفصل ۶۳ و سرکابل ۶۳
  مناقصه   محدود 84
   
  درج در سايت توزيع برق استان مركزي
   1394/02/06   94/5 
      مطالعات طرح جامع برق رسانی به شهرستان اراک
  مناقصه   محدود 85
   1394/05/04   94/21 
      خرید کیوسک پست کمپکت
  مناقصه   محدود 86
   1394/05/15   94/22 
      خرید تیر بتنی9/400_1000اصله
  مناقصه   محدود 87
   1394/06/07   94/23 
      واگذاری خدمات غیر حضوری
  مناقصه   عمومي 88
   1394/05/28   94/24 
      خرید انواع مقره
  مناقصه   عمومي 89
   1394/06/04   94/25 
      پلیس ویژه برق
  مناقصه   محدود 90
   1394/06/28   94/26 
      خرید انواع تابلوی عمومی و شالتر
  مناقصه   عمومي 91
   1394/06/28   94/27 
      خرید کنتور تکفاز
  مناقصه   عمومي 92
   1394/08/12   94/28 
      چاپ قبوض مشترکین
  مناقصه   عمومي 93
   1394/08/12   94/29 
      خرید انواع تیر بتنی
  مناقصه   عمومي 94
   1394/01/29   94/3 
      قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین
  مناقصه   محدود 95
   1394/08/16   94/30 
      خرید انواع مقره
  مناقصه   عمومي 96
   1394/08/12   94/31 
      تعویض چراغ 100 وات با چراغ 70 وات سدیم
  مناقصه   عمومي 97
   1394/08/21   94/32 
      نظارت بر فرآیند مشترکین
  مناقصه   محدود 98
   1394/08/19   94/33 
      خرید دوربین کرونا
  مناقصه   عمومي 99
   1394/08/21   94/35 
      نظارت بر فرآیند بهره برداری
  مناقصه   محدود 100
   1394/08/21   94/34 
      نظارت بر فرآیند مهندسین
  مناقصه   محدود 101
   1394/08/30   94/36 
      راه اندازی دفاتر روستایی
  مناقصه   عمومي 102
   1394/02/09   9/94 
      اجراي پروژه تامین برق متقاضیان کل استان درسال 1394
  مناقصه   محدود 103
   1394/02/09   8/94 
      خريد 284000 متر انواع کابل پروتودورو فشار ضعیف آلومینیومی
  مناقصه   عمومي 104
   1394/01/22   94/1 
      طراحی و نظارت کامل و تهیه اسناد مناقصه ساختمان ستاد
  مناقصه   عمومي 105
   1394/03/24   94/15 
      خرید برقگیر
  مناقصه   عمومي 106
   1394/03/24   94/16 
      خرید انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 107
   1394/04/13   94/17 
      تعویض چراغ 100 وات با چراغ 70 وات سدیم
  مناقصه   عمومي 108
   1394/04/08   94/18 
      بازرسی ویژه برق
  مناقصه   محدود 109
   1394/04/18   94/19 
      چاپ قبوض مشترکین
  مناقصه   عمومي 110
   1394/01/22   94/2 
      طراحی و اجرای سازه و فونداسیون دکل مخابراتی کوه مستوفی
  مناقصه   عمومي 111
   1394/05/03   94/20 
      خرید انواع یراق آلات شبکه
  مناقصه   عمومي 112
   1394/03/02   14-94 
      اجراي پروژه تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 113
   1394/03/02   13-94 
      خريد انواع کنتور تکفاز و سه فاز
  مناقصه   عمومي 114
   1394/03/02   12-94 
      خريد انواع کات اوت
  مناقصه   عمومي 115
   1394/02/16   10-94 
      خريد 2 دستگاه بالابر خط گرم تلسکوپی
  مناقصه   عمومي 116
   1394/02/09   7/94 
      خريد انواع لامپ گازی
  مناقصه   عمومي 117
   1394/02/09   6/94 
      خريد5000 دستگاه انواع چراغ لاک پشتی
  مناقصه   عمومي 118
   1394/02/16   4-94 
      خريد و نصب و راه اندازی سیستم ویدئو وال
  مناقصه   عمومي 119
   
  درج در سايت توزيع برق خراسان جنوبي
   1394/05/11   212د94 
      خرید کنتور تکفاز الکترونیکی چند تعرفه
  مناقصه   عمومي 120
   1394/02/02   202د 94 
      خریر انواع کابل
  مناقصه   عمومي 121
   1394/01/30   203د94 
      خرید انواع مقره پلیمری
  مناقصه   عمومي 122
   1394/02/02   204د94 
      خرید انواع یراق
  مناقصه   عمومي 123
   1394/02/08   205د64 
      واگذاری خدمات مهندسیو نظارتی
  مناقصه   محدود 124
   1394/01/25   201د94 
      خرید انواع تیر سیمانی
  مناقصه   محدود 125
   1393/12/25   93ع245 
      خرید انواع کابل مسی و سیم آلومینیوم و خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 126
   1393/12/24   93ع246 
      خرید انواع پایه چراغ منشوری فلزی و بازوچراغ
  مناقصه   عمومي 127
   1394/03/16   94د209 
      خرید یک دستگاه بالابر هیدرولیکی با بوم عابق
  مناقصه   عمومي 128
   1394/03/30   94د210 
      تامین برق برجکهای مرزی پاسگاه چاه خرما نهبندان
  مناقصه   عمومي 129
   1394/04/24   94د211 
      خرید انواع لامپ گازی
  مناقصه   عمومي 130
   1394/05/19   94د213 
      تامین کالاو اجرای سامانه های خورشیدی متصل به شبکه در سطح استان
  مناقصه   عمومي 131
   1394/05/31   94د214 
      قرائت و توزیع قبوض مشترکین
  مناقصه   عمومي 132
   1394/09/01   94د216 
      خریئ و تحویل سیستم های خورشیدی قابل حمل برای عشایر
  مناقصه   عمومي 133
   1394/02/23   94ع 206 
      تامین برق کلاته برزگان و جعفران بیرجند و روستای ماه بانو درمیان
  مناقصه   عمومي 134
   1394/02/23   94ع207 
      تامین برق روستای رزه درمیان، شاهیک قاین و کرجان خوسف
  مناقصه   عمومي 135
   1394/02/23   94ع208 
      تامین برق روستای محمداباد،پاگدارو بوشاد بیرجند، طبس علیا نهبندان و ابوذر غفاری خوسف
  مناقصه   عمومي 136
   
  درج در سايت مديريت توليد برق رامين(اهواز)
   1393/12/11   88/93 
      تعمير، نگهداري و بهره برداري از تاسيسات ساحلي
  مناقصه   عمومي 137
   1393/12/18   89/93 
      خريد قطعات يدكي سيستم تحريك
  مناقصه   عمومي 138
   1393/12/28   91/93 
      تعمير، نگهداري و بهره‌برداري از سيستم تهويه و خنك كنندگي نيروگاه
  مناقصه   عمومي 139
   1394/06/07   20/94 
      خرید لوله هاي بین دو درام استارت بویلر نیروگاه اول
  مناقصه   عمومي 140
   1394/01/18   2/94 
      خريد 450.000 كيلوگرم پلي آلومينيوم كلرايد مايع (1± 16 )%
  مناقصه   عمومي 141
   1394/06/07   21/94 
      خريد قطعات سيستم جكينگ مركزي
  مناقصه   عمومي 142
   1394/06/09   22/94 
      خريد قطعات الكتريكي ژنراتور و yktc
  مناقصه   عمومي 143
   1394/07/05   27/94 
      انجام عمليات نوسازي و مدرنيزاسيون سيستم كنترل توربين واحد شماره 2 نيروگاه
  مناقصه   عمومي 144
   1394/06/29   26/94 
      سرويس، نگهداري، بهره برداري از ترانسفورماتورهاي نیروگاه
  مناقصه   عمومي 145
   1394/06/23   24/94 
      تعميرات اساسي توربين، ژنراتور، سيستم كنترل و بهينه سازي سيستم جكينگ مركزي واحد شماره 2 نيروگاه
  مناقصه   عمومي 146
   1394/06/19   23/94 
      تهيه مواد، ساخت و تحويل آببندهاي توربين
  مناقصه   عمومي 147
   1394/03/16   16/94 
      سرويس، تعمير، نگهداري و بهره برداري از ترانسفورماتورها، سيستم روشنايي، كابل كشي، آسانسورها بالابرها و جرثقيل هاي نیروگاه
  مناقصه   عمومي 148
   1394/04/07   17/94 
      خريد موتور شارژ فنر بريكر
  مناقصه   عمومي 149
   1394/05/11   18/94 
      خرید 200.000 كيلوگرم پلي آلومينيوم كلرايد جامد
  مناقصه   عمومي 150
   1394/05/11   19/94 
      خريد ، نصب و راه اندازي دو دستگاه opacity meter for exhaust boiler gases
  مناقصه   عمومي 151
   1394/02/30   11/94 
      خرید رزین آنیونی و کاتیونی مورد نیاز نیروگاه رامین
  مناقصه   عمومي 152
   1394/01/18   1/94 
      سرويس، تعمير، نگهداري و بهره برداري از ترانسفورماتورها، سيستم روشنايي، كابل كشي، آسانسورها بالابرها و جرثقيل هاي نیروگاه
  مناقصه   عمومي 153
   1394/02/30   10/94 
      خرید 3.000.000 كيلوگرم اسيد سولفوريك صنعتي
  مناقصه   عمومي 154
   1394/02/06   05/94 
      تهيه مواد و ساخت گلوب والوها و رگلاتور والوهاي فشار قوي
  مناقصه   عمومي 155
   1394/02/10   08/94 
      سرويس، نگهداري، و بهره برداري ارائه خدمات ايمني و آتش نشاني نيروگاه
  مناقصه   عمومي 156
   1394/02/30   09/94 
      خريد 3،000،000 كيلوگرم نمك صنعتي
  مناقصه   عمومي 157
   1394/02/31   13/94 
      خريد پره هاي توربين
  مناقصه   عمومي 158
   1394/03/12   14/94 
      سرويس، نگهداري، بهره برداري، راهبري و ارائه خدمات ايمني و آتش نشاني نیروگاه
  مناقصه   عمومي 159
   1394/02/31   12/94 
      خرید 25000 کیلوگرم فسفات تري سدیک
  مناقصه   عمومي 160
   1394/08/23   45/94 
      خرید 40.000 کيلوگرم اسيد سيتريك صنعتي
  مناقصه     161
   1394/08/23   44/94 
      واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدماتي توسعه و نگهداري فضاي سبز
  مناقصه   عمومي 162
   1394/08/12   43/94 
      خريد بيرينگ
  مناقصه   عمومي 163
   1394/08/05   32/94 
      خريد، نصب و راه اندازي سيستم كانديشن مانيتورينگ واحد شماره 2
  مناقصه   عمومي 164
   1394/08/05   33/94 
      خريد لوله هاي بويلر
  مناقصه   عمومي 165
   1394/08/05   34/94 
      ريتوب هيتر فشار ضعيف شماره 3 واحد 2 نيروگاه
  مناقصه   عمومي 166
   1394/08/05   31/95 
      تهیه مواد و دوخت لباس کار پرسنل
  مناقصه   عمومي 167
   1394/02/05   3/94 
      خريد و نصب و راه اندازي opacity meter for exhaust boiler gases
  مناقصه   عمومي 168
   1394/07/23   30/94 
      خريد 3،000،000 كيلوگرم نمك فله
  مناقصه   عمومي 169
   1394/07/09   28/94 
      عايق كاري، ورق كاري و داربست بندي تاسيسات و تجهيزات نیروگاه
  مناقصه   عمومي 170
   1394/07/23   29/94 
      خرید 500.000 كيلوگرم پلي آلومينيوم كلرايد مايع بهداشتي
  مناقصه   عمومي 171
   1394/08/05   35/94 
      خريد Universal Setpoin Monitoring
  مناقصه   عمومي 172
   1394/08/05   38/94 
      خريد مواد عايقي و نسوز
  مناقصه   عمومي 173
   1394/08/05   37/94 
      تهيه مواد، ساخت و تحويل 500 بشكه روغن توربين ايراني
  مناقصه   عمومي 174
   1394/08/05   36/94 
      خرید، نصب و راه اندازي 130 سل باتري پلانته
  مناقصه   عمومي 175
   1394/08/05   39/94 
      خدمات پشتيباني فني و اداري
  مناقصه   عمومي 176
   1394/08/05   40/94 
      خريد 5000 شاخه لوله كندانسور
  مناقصه   عمومي 177
   1394/08/12   41/94 
      رنگ آميزي تجهيرات صنعتي واحد شماره دو
  مناقصه   عمومي 178
   1394/08/12   42/94 
      از انجام آزمايشات و معاينات پزشكي ادواري نیروگاه
  مناقصه   عمومي 179
   
  درج در سايت برق منطقه اي زنجان
   1394/07/01   3/300/94 
      واگذاری خدمات نظافت ، علف چيني و سم پاشي پستهاي 63-230-400 كيلوولت حوزه بهره برداری قزوین (1419711) تجديد ميگردد
  مناقصه   عمومي 180
   1394/07/13   5/300/94 
      عمليات اصلاحات خط انتقال 230 كيلوولت دو مداره نيروگاه 4 زنجان- تاكستان(1422158)
  مناقصه   عمومي 181
   1393/12/17   93.300.30 
      عملیات نگهداري و تعميرات خطوط فوق¬توزيع و انتقال استان زنجان (1395785)
  مناقصه   عمومي 182
   1393/12/18   93.300.32 
      واگذاري عملیات اصلاح و بهينه سازي و تعويض سيمكشي بخشي از خط تكمداره230كيلوولت لوشان- قزوين (1395973) تجديد مي گردد
  مناقصه   عمومي 183
   1394/07/08   94.300.4 
      واگذاري عملياتتغيير مسير خطوط63 كيلوولت كمربنديتاكستان(1421258)
  مناقصه   عمومي 184
   1394/07/04   94.300.6 
      خرید کلمپ عبوری وآرموراد سیم لینکس (فراخوان 1419960)
  مناقصه   عمومي 185
   1394/07/08   94.300.7 
      واگذاری عملیات تعویض سیم مقره برج بندی و سیمکشی بخشی از خط 230 کیلوولت قزوین - لوشان (14211636)
  مناقصه   عمومي 186
   1394/04/31   94/300/1 
      خريد برجهای تلسکوپی و تجهيزات سيستم اتصال زمين و اجرای فونداسيون ... (غايتي- گلشهر)
  مناقصه   عمومي 187
   1394/06/25   94/300/1(عدم الزام) 
      خريد مقره شيشه اي استاندارد 120 و 210 كيلونيوتني
  مناقصه   عمومي 188
   1394/07/01   94/300/2 
      واگذاری خدمات نظافت ، علف چيني و سم پاشي پستهاي 63- 230- 400 كيلوولت حوزه بهره برداری زنجان(1419862كد فراخوان) تجديد ميگردد.
  مناقصه   عمومي 189
   1394/08/06   94/300/5 عدم الزام 
       
  مناقصه   محدود 190
   1394/08/05   تجديد 2/300/94 
      واگذاری خدمات نظافت ، علف چيني و سم پاشي پستهاي 63- 230- 400 كيلوولت حوزه بهره برداری زنجان
  مناقصه   عمومي 191
   1394/08/05   تجديد 3/300/94 
      واگذاری خدمات نظافت ، علف چيني و سم پاشي پستهاي 63- 230- 400 كيلوولت حوزه بهره برداری قزوین
  مناقصه   عمومي 192
   
  درج در سايت برق منطقه اي سمنان
   1394/01/24   94/301 
      2400 عدد فیلتر هوای ورودی جهت نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود(کد فراخوان:1399332)
  مناقصه   عمومي 193
   1394/05/14   94/303 
      خدمات بهره برداری ، آموزش ، سرویس و نگهداری رایانه ها و عمران و تاسیسات پستهای انتقال و فوق توزیع (کد فراخوان 1412274)
  مناقصه   محدود 194
   1394/07/05   94/304 
      خرید ، نصب، تست و راه اندازی کابل فیبر نوری در استان سمنان (کدفراخوان 1420285)
  مناقصه   عمومي 195
   1394/04/10   94/305 
      خرید2400 عدد فیلتر هوای ورودی نیروگاه شاهرود (کد فراخوان:1408912)
  مناقصه   عمومي 196
   1394/04/10   94/306 
      خرید تجهیزات نیروگاهی(کدفراخوان:1408912)
  مناقصه   عمومي 197
   1394/04/21   94/307 
      خرید 69 دستگاه رله حفاظتی(کد فراخوان: 1409241)
  مناقصه   عمومي 198
   1394/05/27   94/308 
      خرید 36 دستگاه رله ولتاژی(کد فراخوان:۱,۴۱۳,۳۰۷)
  مناقصه   عمومي 199
   1394/05/26   94/309 
      خرید 2400 عدد فیلتر هوای ورودی نیروگاه شاهرود(کد فراخوان:۱,۴۱۳,۳۰۵)
  مناقصه   عمومي 200
   1394/09/08   94/320 
      خدمات خودرویی (کد فراخوان 1430080)
  مناقصه   عمومي 201
   1394/08/08   94/321 
      اجرای سیستم خنک کاری هوای ورودی واحدهای گازی نیروگاه شهید بسطامی شاهرود
  مناقصه   عمومي 202
   1394/08/10   94/322 
      تجدید مناقصه خرید 10000 متر سیم هادی کرلو
  مناقصه   عمومي 203
   1394/09/03   94/323 
      تقویت فوندانسیون تاورهای خط 400 کیلوولت شهید بسطامی شاهرود – علی آباد(کد فراخوان 1429580)
  مناقصه   عمومي 204
   1394/01/24   94/300 
      خریدپره و متعلقات مربوطه جهت نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود(کد فراخوان: 1399318)
  مناقصه   عمومي 205
   1394/05/27   94/310 
      خرید تجهیزات نیروگاهی(کد فراخوان:۱,۴۱۳,۳۰۶)
  مناقصه   عمومي 206
   1394/06/02   94/311 
      خرید 8 دستگاه plc با حفاظت tps (کد فراخوان: 1415695)
  مناقصه   عمومي 207
   1394/06/04   94/312 
      خرید 10000 متر سیم هادی کرلو (کد فراخوان: 1415700)
  مناقصه   عمومي 208
   1394/07/01   94/313 
      خرید، نصب،تست و راه اندازی ترمینال نوری loop پست 400 شهید بسطامی و کارت های یدکی(کد فراخوان:۱,۴۲۰,۵۲۷ )
  مناقصه   عمومي 209
   1394/07/06   94/314 
      خرید مقره 80 و 120 کیلو نیوتنی
  مناقصه   عمومي 210
   1394/06/30   94/315 
      تعمیر و بازسازی مامورسرای شماره 2 شاهرود(کد فراخوان:1419653)
  مناقصه   عمومي 211
   1394/07/13   94/316 
      اجرای پوشش محافظ سرقالب خطوط انتقال و فوق توزیع استان(کدفراخوان 1421654)
  مناقصه   عمومي 212
   1394/07/15   94/317 
      خرید تجهیزات و خدمات بهره برداری، آموزش، سرویس و نگهداری رایانه ها و عمران و تاسیسات پستهای انتقال و فوق توزیع در استان سمنان(کد فراخوان 1426203)
  مناقصه   عمومي 213
   1394/07/21   94/318 
      اصلاح و آسفالت رمپ ورودی پست 400 کیلوولت شاهرود(کدفراخوان1423638)
  مناقصه   عمومي 214
   1394/07/25   94/319 
      خرید 8 دستگاه plc با حفاظت tps (کدفراخوان:1425908)
  مناقصه   عمومي 215
   1393/12/27   93/324 
      انجام خدمات مهندسی نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه شاهرود (کد فراخوان:1397227)
  مناقصه   محدود 216
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي غرب
   1394/08/11   94 
      ارتقا ء سیستم جامع مالی، بازرگانی و طرح و توسعه برق غرب به روش تک گزینه ای
  مناقصه   محدود 217
   1394/03/31   9/941 
      انجام امور خدمات نگهباني و حفاظت فيزيكي از ساختمان هاي اداري سه استان كرمانشاه-كردستان و ايلام-كد فراخوان 1407666
  مناقصه   عمومي 218
   1394/02/23   8/941 
      شناسايي پيمانكاران واجد صلاحيت جهت دعوت به مناقصه تعمير و نگهداري خطوط كردستان -كد فراخوان 1402924
  مناقصه   عمومي 219
   1394/06/03   941/4 
      خدمات تعمير و نگهداري سيستم اسكادا و تله متري ديسپاچينگ waoc
  مناقصه   محدود 220
   1394/08/11   941/1 
      ادامه نظارت کارگاهی احداث پست 230 کیلوولت زریوار
  مناقصه   محدود 221
   1394/05/28   941/15 
      انجام تعميرات اساسي توربو كمپرسور ،اتاق احتراق،ژنراتور و تجهيزات جانبي واحد 3و4 نيروگاه زاگرس-كد فراخوان 1413470
  مناقصه   محدود 222
   1394/05/19   941/2 
      خرید 12 دستگاه ترانس جریان 20 کیلو ولت کد فراخوان 1412746
  مناقصه   محدود 223
   1394/06/17   941/21 
      تعمير و نگهداري سيستم هاي مخابراتي برق غرب-كد فراخوان 1418135
  مناقصه   عمومي 224
   1394/07/21   941/24 
      تعمير و نگهداري خطوط انتقال و فوق توزيع در استان ايلام-عمومي -يك مرحله اي-كد فراخوان 1423417
  مناقصه   عمومي 225
   1394/09/03   941/30 
      انجام امور خدمات و حفاظت فيزيكي از ساختمان هاي اداري تاسيسات و تجهيزات شركت برق منطقه اي در سه استان -محدود يك مرحله اي كد فراخوان 1429530
  مناقصه   محدود 226
   1394/07/26   941/32 
      تعمير و نگهداري سيستم هاي مخابراتي برق غرب-تجديد مناقصه شماره941/21كد فراخوان1424067
  مناقصه   عمومي 227
   1394/07/25   95/1 
      خرید 20 دستگاه کلید خلا< 20 کیلو ولت
  مناقصه   محدود 228
   1394/02/28   6/941 
      خرید 8 ست (24 دستگاه ) برقگیر همراه با کنتور برای پست 230 کیلو ولت کد فراخوان 1403332
  مناقصه   عمومي 229
   1394/02/20   7/941 
      خرید یراق آلات و ملحقات سیم هادی و یراق آلات کابل OPGWخط 230 کیلو ولت داران - اورامانات کد فراخوان1402202
  مناقصه   عمومي 230
   1394/02/06   3/941 
      انجام آزمايشات فيزيكي و شيميايي گاز كروماتوگرافي -عمومي -يك مرحله اي-كد فراخوان 1400487
  مناقصه   عمومي 231
   1393/12/23   37/931 
      انجام خدمات بهره برداري از پستهاي سه استان كرمانشاه-كردستان و ايلام-كدفراخوان 1396591
  مناقصه   عمومي 232
   1394/08/17   35/941 
      خ فراخوان مجدد مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 35 /941( تجدید فراخوان مناقصه 22/941)رید ، نصب و راه اندازی سه دستگاه پست 20/63 کیلوولت سیار سرپل ذهاب 2، کنگاور 2و قروه 2كدفراخوان 1427216
  مناقصه   عمومي 233
   1394/04/22   12/941 
      بازسازی پره های توربین واحد گازی شماره 3 و2 نیرو گاه زاگرس کد فراخوان 1410029
  مناقصه   محدود 234
   1394/04/22   13/941 
      خرید لوازم یدکی مورد نیاز برای تعمیرات اساسی واحد گازی شماره 4 و 3 نیرو گاه زاگرس کد فراخوان 1410036
  مناقصه   محدود 235
   1394/03/27   10/941 
      انجام خدمات حمل و نقل سبک شرکت برق منطقه ای غرب کد فراخوان 1407185
  مناقصه   عمومي 236
   1394/05/21   19/941 
      تجدید ارزیابی کیفی مناقصه باز ساز ی پره های توربین واحد گازی شماره3و2 نیروگاه زاگرس کد فراخوان 1412765
  مناقصه   عمومي 237
   1394/05/17   18/941 
      مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حمل و نقل سبک برق غرب ( تجدید مناقصه شماره 10/941 ) کد فراخوان 1412491
  مناقصه   عمومي 238
   1394/05/26   16/941 
      مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث فونداسیونهای برجهای تلسکوپی خط 63 کیلوولت پست دهم کرمانشاه – پست شهید چمران کد فراخوان 1412949
  مناقصه   عمومي 239
   1394/06/18   17/941 
      فراخوان عمومی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فونداسیون و اجرای سیستم زمین خط انتقال دهلران - آبدانان کد فراخوان 1418227
  مناقصه   عمومي 240
   1394/06/04   14/941 
      عملیات ساختمانی اجرای دیوارحایل و کارهای تکمیلی پست 20/63 کیلوولت ارغوان دراستان ایلام کد فراخوان1415685
  مناقصه   عمومي 241
   1394/08/26   25 
      انجام خدمات نظارت كارگاهي احداث پست 63/20 كيلو ولت فرمان دو -روش انتخاب مشاور تك گزينه اي
  مناقصه   محدود 242
   1394/07/04   22/941 
      مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی سه دستگاه پست 20/63 کیلوولت سیار سرپل ذهاب 2 ،کنگاور 2و قروه 2کد فراخوان 1419810
  مناقصه   عمومي 243
   1394/06/31   20/941 
      خرید 12 دستگاه رله دیفرانسیل طولی - کدفراخوان 1419671
  مناقصه   عمومي 244
   
  درج در سايت توزيع برق شيراز
   1394/02/19   111-94 
      اجرای عمليات بازدید از خطوط فشار متوسط و پست های هوایی در محدوده شرکت توزیع برق شیراز
  مناقصه   عمومي 245
   1394/02/19   112-94 
      خرید1500دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی دیماندی سمت ثانویه و3000دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی مستقیم
  مناقصه   عمومي 246
   1393/11/21   281-93 
      اجاره یک دستگاه بالابر بوم بلند عایق مخصوص شبکه های برقدار فشار متوسط (خط گرم) با راننده
  مناقصه   عمومي 247
   1394/08/17   94-182 
      خرید40000 متر کابل آلومينيومی 20 کيلوولت 185/25*1 XLPE
  مناقصه   عمومي 248
   1394/09/08   94-186 
      اجرای عمليات شبکه برق رسانی به پژوه مسکن مهر صدرا در محدوده امور توزیع برق صدرا
  مناقصه   عمومي 249
   1394/03/10   94-102 
      خرید تجهیزات و نصب سیستم مانیتورینگ فیدرهای 11 و 20 کیلو ولت برای تعداد 53 پست فوق توزیع
  مناقصه   عمومي 250
   1394/01/16   94-101 
      تامین نیروی انسانی
  مناقصه   عمومي 251
   1394/01/31   94-103 
      خرید کنتور سه فاز و کنتور تکفاز دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 252
   1394/01/31   94-104 
      تعمیر سرویس و نگهداری بیسیم ها
  مناقصه   عمومي 253
   1394/02/22   94-106 
      اتفاقات داریون و خرامه و پاسارگاد
  مناقصه   عمومي 254
   1394/02/23   94-107 
      سرویس، نگهداری، توسعه، تعمیرات، نصب و برداشت تجهیزات
  مناقصه   عمومي 255
   1394/02/23   94-109 
      سرویس، نگهداری، توسعه، تعمیرات، نصب و برداشت تجهیزات
  مناقصه   عمومي 256
   1394/02/23   94-108 
      سرویس، نگهداری، توسعه، تعمیرات، نصب و برداشت تجهیزات
  مناقصه   عمومي 257
   1394/02/23   94-110 
      سرویس، نگهداری، توسعه، تعمیرات، نصب و برداشت تجهیزات
  مناقصه   عمومي 258
   1394/02/22   94-114 
      مقاوم سازی در محدوده امور 3
  مناقصه   عمومي 259
   1394/02/27   94-115 
      اجرای عمليات توسعه و احداث شبکه برق روستایی در محدوده امور توزیع برق منطقه 7 شیراز
  مناقصه   عمومي 260
   1394/02/27   94-116 
      اجرای عمليات نیرورسانی روستایی در محدوده امور توزیع برق منطقه 7 شیراز
  مناقصه   عمومي 261
   1394/03/03   94-117 
      عمليات کاهش تلفات ( تبدیل 30 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار ) در محدوده امور توزیع برق منطقه 3 شیراز
  مناقصه   عمومي 262
   1394/03/12   94-118 
      ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی پرونده های مشترکین
  مناقصه   محدود 263
   1394/04/20   94-119 
      اتفاقات ارسنجان
  مناقصه   عمومي 264
   1394/03/11   94-120 
      اصلاح و بهینه سازی
  مناقصه   عمومي 265
   1394/03/11   94-121 
      اصلاح و بهینه سازی
  مناقصه   عمومي 266
   1394/04/20   94-122 
      تهیه طرح، بررسی اقتصادی طرح ها و انجام خدمات مهندسی
  مناقصه   محدود 267
   1394/03/30   94-123 
      خرید 15 دستگاه ترانسفورماتور رزینی
  مناقصه   عمومي 268
   1394/03/30   94-124 
      خرید 15 دستگاه ترانسفورماتور رزینی
  مناقصه   عمومي 269
   1394/04/01   94-125 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 1
  مناقصه   عمومي 270
   1394/04/01   94-126 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 1
  مناقصه   عمومي 271
   1394/04/01   94-127 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 272
   1394/04/01   94-128 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 273
   1394/04/01   94-129 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 274
   1394/04/20   94-130 
      نیرورسانی امور 3
  مناقصه   عمومي 275
   1394/04/01   94-131 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 3
  مناقصه   عمومي 276
   1394/04/01   94-132 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 277
   1394/04/20   94-133 
      نیرورسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 278
   1394/04/20   94-134 
      نیرورسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 279
   1394/04/01   94-135 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 280
   1394/04/01   94-136 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 5
  مناقصه   عمومي 281
   1394/04/01   94-137 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 5
  مناقصه   عمومي 282
   1394/04/01   94-138 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 7
  مناقصه   عمومي 283
   1394/04/01   94-139 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 7
  مناقصه   عمومي 284
   1394/04/01   94-140 
      اجرای طرح های نیرورسانی صدرا
  مناقصه   عمومي 285
   1394/04/01   94-141 
      اجرای طرح های نیرورسانی صدرا
  مناقصه   عمومي 286
   1394/04/01   94-146 
      اجرای طرح های نیرورسانی سپیدان
  مناقصه   عمومي 287
   1394/04/01   94-147 
      اجرای طرح های نیرورسانی ارسنجان
  مناقصه   عمومي 288
   1394/04/07   94-148 
      اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی صدرا
  مناقصه   عمومي 289
   1394/04/20   94-149 
      اتفاقات سیدان
  مناقصه   عمومي 290
   1394/04/01   94-143 
      اجرای طرح های نیرورسانی مرودشت
  مناقصه   عمومي 291
   1394/04/01   94-144 
      اجرای طرح های نیرورسانی کوار
  مناقصه   عمومي 292
   1394/04/01   94-145 
      اجرای طرح های نیرورسانی خرامه
  مناقصه   عمومي 293
   1394/04/20   94-150 
      نیرو رسانی امور 6
  مناقصه   عمومي 294
   1394/04/20   94-151 
      نیرو رسانی امور 6
  مناقصه   عمومي 295
   1394/04/20   94-152 
      نیرو رسانی امور 6
  مناقصه   عمومي 296
   1394/04/25   94-153 
      اصلاح و بهینه سازی امور 6
  مناقصه   عمومي 297
   1394/04/30   94-154 
      اتفاقات امورهای هفت گانه شیراز، صدرا و مرودشت
  مناقصه   عمومي 298
   1394/05/06   94-155 
      خرید انواع ترانسفورماتورهای کم تلفات و دو ولتاژه
  مناقصه   عمومي 299
   1394/04/31   94-156 
      اتفاقات و تعمیرات بیضا
  مناقصه   عمومي 300
   1394/05/24   94-157 
      اتفاقات درودزن
  مناقصه   عمومي 301
   1394/05/24   94-158 
      اتفاقات کامفیروز
  مناقصه   عمومي 302
   1394/05/06   94-159 
      اتفاقات و تعمیرات سپیدان
  مناقصه   عمومي 303
   1394/05/10   94-162 
      اصلاح و بهینه سازی امور 7
  مناقصه   عمومي 304
   1394/06/12   94-163 
      تعمیر و بازسازی و سرویس اساسی ترانسفورماتورهای توزیع
  مناقصه   عمومي 305
   1394/06/08   94-164 
      خرید 112 دستگاه انواع تابلو ترانس و تابلو شالتر
  مناقصه   عمومي 306
   1394/06/08   94-165 
      تعمیرات امورهای هفت گانه ، صدرا و مرودشت
  مناقصه   عمومي 307
   1394/06/24   94-166 
      سرویس و نگهداری تجهیزات سخت افزاری و شبکه های کامپیوتری
  مناقصه   محدود 308
   1394/07/07   94-167 
      اجرای عملیات نصب کنتور بصورت کلیددردست در محدوده امور توزیع برق صدرا
  مناقصه   عمومي 309
   1394/07/07   94-168 
      اجرای عملیات نصب کنتور بصورت کلیددردست در محدوده امور توزیع برق 4شیراز
  مناقصه   عمومي 310
   1394/07/07   94-169 
      اجرای عملیات نصب کنتور بصورت کلیددردست در محدوده امور توزیع برق 5شیراز
  مناقصه   عمومي 311
   1394/07/07   94-170 
      اجرای عملیات نصب کنتور بصورت کلیددردست در محدوده امور توزیع برق 6شیراز
  مناقصه   عمومي 312
   1394/06/24   94-172 
      محاسبه و چاپ قبوض برق
  مناقصه   عمومي 313
   1394/07/11   94173 
      تامین خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب
  مناقصه   عمومي 314
   1394/07/09   94-174 
      اجرای عملیات سرویس و نگهداری روشنایی معابر امورهای هفت گانه توزیع برق شیراز و صدرا
  مناقصه   عمومي 315
   1394/08/05   94-175 
      روشنایی مرودشت
  مناقصه   عمومي 316
   1394/08/05   94-176 
      کاهش تلفات امور 2
  مناقصه   عمومي 317
   1394/07/22   94-177 
      عمليات رفع اتفاقات، سرويس، نگهداری و تعميرات و کلیه فعالیت های مرتبط در محدوده مدیریت توزیع برق سروستان
  مناقصه   عمومي 318
   1394/07/19   94-178 
      خرید4000دستگاه چراغ لاک پشتی دایکاست70وات بخارسدیم و500دستگاه چراغ لاک پشتی 150وات بخارسدیم
  مناقصه   عمومي 319
   1394/08/04   94-179 
       
  مناقصه   عمومي 320
   1394/04/01   94-142 
      اجرای طرح های نیرورسانی مرودشت
  مناقصه   عمومي 321
   1394/06/24   94-160 
      احداث ساختمان اداری و منزل سرپرستی سیدان
  مناقصه   محدود 322
   1394/05/11   94-161 
      برون سپاری گشت ویژه
  مناقصه   عمومي 323
   1394/06/28   94-171 
      اجرای عملیات رفع اتفاقات و تعمیرات
  مناقصه   عمومي 324
   1394/09/08   94-180 
      اجرای عمليات برق رسانی به پژوه مسکن مهر شهرک مهر امام رضا(ع) واقع در لپویی در محدوده اداره توزیع برق زرقان
  مناقصه   عمومي 325
   
  درج در سايت توزيع برق جنوب كرمان
   1394/03/24   94-11-5 
      نظارت بر طرح های توسعه احداث اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر و به روز رسانی GIS
  مناقصه   عمومي 326
   1394/03/24   94-11-6 
      تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 327
   1394/05/25   8-11-94 
      تعمیرات خط گرم
  مناقصه   عمومي 328
   1394/03/06   3-11-94 
      توسعه اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی
  مناقصه   عمومي 329
   1394/08/16   3-12-94 
      احداث - توسعه و بهینه سازی برق روستایی
  مناقصه   عمومي 330
   1394/04/02   4-11-94 
      خرید انواع کنتور
  مناقصه   عمومي 331
   1394/04/23   11-11-94 
      خرید اتوترانس
  مناقصه   عمومي 332
   1394/03/03   1-11-94 
      اجرای طرح کاهش تلفات کهنوج
  مناقصه   عمومي 333
   1394/02/05   1-12-94 
      احداث، توسعه و بهینه سازی برق روستایی سیرجان
  مناقصه   عمومي 334
   1394/04/13   12-11-94 
      توسعه ، اصلاح و بهینه سازی برق روستایی سیرجان و عنبرآباد
  مناقصه   عمومي 335
   1394/04/23   13-11-94 
      برق رسانی روستایی
  مناقصه   عمومي 336
   1394/07/28   10-11-94 
      مقاوم سازی بخش های آسیب پذیر شبکه
  مناقصه   عمومي 337
   1393/12/25   20-11-93 
      واگذاری فعالیت های عملیاتی قرائت، توزیع، وصول مطالبات و بازرسی و نصب کنتور
  مناقصه   عمومي 338
   1394/08/18   20-11-94 
      خرید اتوترانس
  مناقصه   عمومي 339
   1394/02/05   2-12-94 
      زیرساخت های مسکن مهر
  مناقصه   عمومي 340
   1393/12/25   21-11-93 
      تامین نیروی انسانی پیمانکار
  مناقصه   عمومي 341
   1394/08/27   21-11-94 
      خرید لامپ
  مناقصه   عمومي 342
   1394/03/03   2-11-94 
      خرید کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 343
   1393/12/25   22-11-93 
      واگذاری خدمات خودروئی
  مناقصه   عمومي 344
   1394/09/03   22-11-94 
      خرید سکسیونر
  مناقصه   عمومي 345
   1394/04/23   14-11-94 
      خرید اتوریکلوزر
  مناقصه   عمومي 346
   1394/05/04   15-11-94 
      برق رسانی به روستاها از طریق سیستم های فتوولتائیک مستقل از شبکه
  مناقصه   عمومي 347
   1394/07/07   17-11-94 
      واگذاری عملیات فاز هشتم طرح جامع بم وبروات
  مناقصه   عمومي 348
   1394/05/03   16-11-94 
      تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 349
   1393/12/25   19-11-93 
      واگذاری اپراتور اتفاقات (دیسپاچینگ)
  مناقصه   عمومي 350
   1394/07/20   19-11-94 
      خرید انواع چراغ لاک پشتی و دستک چراغ
  مناقصه   عمومي 351
   1393/12/25   18-11-93 
      واگذاری فعالیت های عملیاتی سرویس و نگهداری و اتفاقات
  مناقصه   عمومي 352
   1394/07/21   18-11-94 
      برق رسانی روستایی
  مناقصه   عمومي 353
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شهيد بهشتي (لوشان)
   1394/05/11   1ق94 
      تامين نيروي انساني متناوب
  مناقصه   محدود 354
   1394/03/12   2/94 
      انجام سرويس اياب و ذهاب كاركنان ساكن در رشت و منطقه
  مناقصه   عمومي 355
   1394/04/25   1/94 
      واگذاري انجام طبخ و توزيع غذاي كاركنان نيروگاه لوشان
  مناقصه   محدود 356
   1394/05/06   13ق93 
      اورهال پمپها واحد 2 بخار
  مناقصه   محدود 357
   1394/07/25   12/94 
      اورهال توربين - ژنراتور واحد يك بخار نيروگاه لوشان
  مناقصه   محدود 358
   1394/03/25   4/94 
      خريد اسيد كلريدريك
  مناقصه   محدود 359
   1394/05/11   3ق94 
      انجام تست و تعمير و نگهداري پستهاي نيروگاه لوشان
  مناقصه   محدود 360
   1394/03/25   3/94 
      خريد سود مايع
  مناقصه   محدود 361
   1394/05/11   2ق94 
      انجام آزمايشات تعيين پارامترهاي ديناميكي و مدل استاندارد واحدهاي بخار و گاز
  مناقصه   محدود 362
   1394/03/12   6/94 
      خريد آهك هيدراته (CAOH2)
  مناقصه   عمومي 363
   1394/03/25   94/5 
      خريد كلرور فريك
  مناقصه   محدود 364
   1394/08/26   آگهي مناقصه 14/94 
      انجام سندبلاست و رنگ آميزي تجهيزات واحد 1 بخار
  مناقصه   محدود 365
   1394/08/13   مناقصه شماره 13/94 
      اورهال (تعميرات اساسي) هيتر 5 واحد بخار
  مناقصه   محدود 366
   1394/06/25   مناقصه شماره 7/94 
      تعمير، ساخت ، حمل و نصب و ... كويل فاز V (فشارقوي) ترانس 125MVA واحد بخار
  مناقصه   محدود 367
   1394/06/04   مناقصه شماره 8/94 
      اورهال واحد 1 گازي نيروگاه لوشان
  مناقصه   محدود 368
   1394/06/19   مناقصه محدود 9/94 
      تامين نيروي انساني مورد نياز نيروگاه لوشان
  مناقصه   محدود 369
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي مازندران
   1394/08/09   6-1/94 
      عمليات نصب برج و سيمكشي خط چهارمداره باندل دوتائي 63 کيلوولت علي آباد 400 - علي آباد1 ( محدود یک مرحله ای - کد فراخوان ۱,۴۲۶,۳۵۲ )
  مناقصه   محدود 370
   1394/07/26   5-1/94 
      عمليات احداث فونداسيون خط 4 مداره 63 کيلوولت خطوط اطراف پست تنکابن ( عمومی یک مرحله ای - کد فراخوان ۱,۴۲۳,۹۹۴ )
  مناقصه   عمومي 371
   1394/06/15   3-1/94 
      حمل يكدستگاه ترانسفورماتور 230 كيلوولت به قدرت 160مگاولت آمپر از كارخانه ايران ترانسفو زنجان به محل پست 230 كيلوولت گرگان ( واقع در كيلومتر 2 جاده آق قلا ) ( عمومی یک مرحله ای - کد فراخوان ۱,۴۱۷,۸۸۱ )
  مناقصه   عمومي 372
   1394/06/29   4-1/94 
      ادامه فاز دوم عمليات ساختماني پست 400 كيلولت مركز مازندران ( محدود یک مرحله ای - کد فراخوان ۱,۴۱۹,۴۹۶ )
  مناقصه   محدود 373
   1394/08/12   1-3-1/94 
      تجدید مناقصه حمل يكدستگاه ترانسفورماتور 230 كيلوولت به قدرت 160مگاولت آمپر از كارخانه ايران ترانسفو زنجان به محل پست 230 كيلوولت گرگان ( واقع در كيلومتر 2 جاده آق قلا ) ( عمومی یک مرحله ای - کد فراخوان ۱,۴۲۶,۶۷۶ )
  مناقصه   عمومي 374
   1394/03/10   1-1/94 
      عمليات اجرای احداث خط 20 کيلوولت تامين برق پست 400 کيلوولت مرکز مازندران (پاشاکلا) (یک مرحله ای عمومی - کد فراخوان ۱,۴۰۵,۰۴۲ )
  مناقصه   عمومي 375
   1394/06/08   2-1/94 
      عمليات اجرای احداث خط 20 کيلوولت تامين برق پست 400 کيلوولت مرکز مازندران (پاشاکلا) ( مناقصه محدود یک مرحله ای - کد فراخوان ۱,۴۱۷,۰۹۸ )
  مناقصه   عمومي 376
   
  درج در سايت مديريت توليد برق يزد
   1394/02/07   94-1 
      مناقصه عمومي خريد رزين Finex
  مناقصه   عمومي 377
   1394/04/08   94-3 
      مناقصه عمومي مديريت انجام امور اداري و خدماتي نيروگاه سيكل تركيبي يزد
  مناقصه   عمومي 378
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي هرمزگان
   1394/02/13   93-71 
      تجديدمناقصه بهره برداري ازايستگاههاي فوق توزيع وانتقال عمومي1مرحله اي كدفراخوان1401383
  مناقصه   عمومي 379
   1394/05/13   21-94 
      انجام عمليات خاكبرداري وخاكيريزي ،تسطيح وديواركشي پست 132 كيلوولت هرنگ مناقصه عمومي يك مرحله اي با كد فراخوان 1412094
  مناقصه   عمومي 380
   1394/05/12   24-94 
      افزايش ارتفاع خط63 غرب سورو محدود1مرحله اي كدفراخوان1411951
  مناقصه   محدود 381
   1394/01/16   071-93 
      بهره برداري ازايستگاههاي فوق توزيع وانتقال عمومي يك مرحله اي كدفراخوان1397557
  مناقصه   عمومي 382
   1394/04/01   05-94 
      تجديد خدمات مشاوره ونظارت بر بهره برداري نيروگاه بخار بندرعباس مناقصه عمومي 2مرحله اي با كد فراخوان 1407864
  مناقصه   عمومي 383
   1394/06/22   03- 94 
      خريد4دستگاه پمپ سيل ژنراتور3GRM SEALPUMP همراه قطعات يدكي موردنيازعمومي2مرحله اي كدفراخوان1418780
  مناقصه   عمومي 384
   1394/07/21   032-94 
      اصلاح سيستم ارت وترميم فوندانسيونهاي خطوط230كيلوولت دوراهي ميناب جاسك يك مرحله اي كدفراخوان1423436
  مناقصه   عمومي 385
   1394/02/19   03-94 
      خريدچهاردستگاه پمپ سيل ژنراتور3GRM SEAL PUMP همراه باقطعات يدكي عمومي2مرحله اي كدفراخوان1402160
  مناقصه   عمومي 386
   1394/03/03   008-94 
      عمليات اجرايي برنامه ريزي وراه اندازي سيستم قرائت از راه دور كنتورها مناقصه عمومي يك مرحله اي با كد فراخوان 1404188
  مناقصه   عمومي 387
   1394/02/05   002-94 
      خريدترانسفورماتورهاي قدرت پست گازي230كيلوولت پيامبراعظم(ص)كدفراخوان1399892 عمومي2مرحله اي
  مناقصه   عمومي 388
   1394/05/12   015-94 
      خريدنصب برج وسيمكشي خط400پارسيان عسلويه قطعه اول محدود2مرحله اي كدفراخوان1411944
  مناقصه   محدود 389
   1394/05/13   016-94 
      اجراي عمليات تحكيم وحفاظت دكل خط 230 كيلوولت جاسك - زرآباد مناقصه عمومي يك مرحله اي باكدفراخوان 1411954
  مناقصه   عمومي 390
   1394/05/27   017-94 
      خريد واجراي پوشش عايقي سيلوكوني بر روي ايزولاتور تجهيزت ايستگاه 63/230 كيلوولت ميناب مناقصه عمومي 2 مرحله اي با كدفراخوان شماره 1413309
  مناقصه   عمومي 391
   1394/05/10   022-94 
      عمليات بتن ريزي خط 230 كيلوولت گنو - پيامبر اعظم (ص) قطعه دومناقصه محدود يك مرحله اي با كدفراخوان 1411657
  مناقصه   محدود 392
   1394/06/01   028-94 
      خريد واجراي پوشش عايقي سيليكوني بر روي ايزولاتور تجهيزات ايستگاه 132و230 كيلوولت رستاقمناقصع عمومي 2 مرحله اي با كد فراخوان شماره 1413827
  مناقصه   عمومي 393
   1394/08/24   35-94 
      خدمات نگهباني عمومي1مرحله اي كدفراخوان1428634
  مناقصه   عمومي 394
   1394/01/15   4-93 
      فراخوان شناسائي پيمانكاراحداث پست63/230كيلوولتGISپيامبراعظم(ص)فراخوان
  مناقصه   عمومي 395
   1393/12/17   69-93 
      دمونتاژ-حمل ومونتاژ2دستگاه ترانس230كيلوولت80مگاولت آمپرازبندرعباس به بشاگرد69-93عمومي1مرحله اي باكد1392772
  مناقصه   عمومي 396
   
  درج در سايت توزيع برق تبريز
   1394/08/09   503/ 34085 /94 
      خرید 20000 دستگاه انوان کنتور تکفاز دیجیتالی و 3000 دستگاه انواع کنتور سه فاز دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 397
   1394/03/16   503/10483/94 
      خرید 000 100 متر کابل پروتودور مسی 6*2 میلیمتر مربع
  مناقصه   عمومي 398
   1389/02/18   503/1105 
      اجرای عملیات توسعه ، احداث و اصلاح و ساماندهی و روشنایی معابر بصورت کلید دردست در حوزه عملیاتی امور برق گلستان
  مناقصه   عمومي 399
   1394/03/23   503/11634/94 
      خرید 4 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی بتنی 630 کیلوولت آمپر ،2 دستگاه پست کمپکت پدمانتد 630 کیلوولت آمپر و 3 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی با بدنه بتونی به ظرفیت 400 کیلوولت آمپر
  مناقصه   عمومي 400
   1394/05/04   503/18112/94 
      واگذاری خدمات مورد نیاز اپراتوری و نظارت فنی سامانه 121
  مناقصه   عمومي 401
   1394/06/31   503/27728/94 
      اجرای عملیات نگهداری شبکه و رسیدگی به اتفاقات شبکه و اصلاح و ساماندهی و خاموشیهای با برنامه فشار ضعیف و فشار متوسط و پستهای هوایی و زمینی روستاهای تابعه شرکت توزیع نیروی برق تبریز
  مناقصه   عمومي 402
   1394/07/06   503/28497/94 
      انتخاب پیمانکار انکال جهت اجرای عملیات نیرورسانی ، احداث ، اصلاح و ساماندهی و روشنایی معابر بصورت کلیددردست در امور برق روشنایی تحت حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تبریز
  مناقصه   عمومي 403
   1394/07/12   503/30384/94 
      رفع خاموشی ها براساس اخذ فهرست خاموشی ها از سامانه 121 در سطح شبکه روشنایی معابر مناطق عملیاتی یک و دو و انجام عملیات اصلاح و ساماندهی .
  مناقصه   عمومي 404
   1394/08/12   503/35260/94 
      اجرای عملیات مربوط به نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری متقاضیان و مشترکین انشعاب برق تک فاز و سه فاز غیر دیماندی تا سقف 32 آمپر سه فاز و اجرای پروژه تامین برق متقاضیان انشعابات عادی از شبکه موجود بصورت هوایی و یا زمینی.
  مناقصه   عمومي 405
   1394/08/18   503/35282/94 
      خرید 3350 متر انواع کابل 20 کیلوولت خشک مسی سه فاز و منوفاز
  مناقصه   عمومي 406
   1394/02/13   503/4542/94 
      خرید 10 دستگاه پست هوایی پل مانتد کم تلفات kva 100
  مناقصه   عمومي 407
   1394/02/13   503/4543/94 
      خرید 333 دستگاه از انواع تابلو کنتور ، فشار ضعیف ، روشنایی و پیلار
  مناقصه   عمومي 408
   1394/02/14   503/4557/94 
      خرید 50 تن سیم آلومینیومی 20 کیلو ولت هاینا و لینکس.
  مناقصه   عمومي 409
   1394/02/14   503/4558/94 
      خرید 500 عدد پایه چراغ 14 متری و2000 عدد چراغ 250 وات سدیمی
  مناقصه   عمومي 410
   1393/12/09   503/53956/93 
      نظافت و سرویس عمومی پستهای زمینی مربوط به ناحیه شرق و غرب تبریز
  مناقصه   عمومي 411
   1393/12/13   503/56386/93 
      خرید 18750 متر کابل بیست کیلوولت آلومینیومی زره دار 300*1
  مناقصه   عمومي 412
   1393/12/09   93/54482/503 
      خرید 140 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات
  مناقصه   عمومي 413
   1394/05/04   94/18061/503 
      خرید25 دستگاه انواع ترانسفورماتورکم تلفات بارله بوخهلز
  مناقصه   عمومي 414
   1394/03/06   94/9139/503 
      انتخاب پیمانکار جهت احداث خط دومداره با کابل فاصله داربرای تامین برق پمپاژهای آب 1 و 2 و 3 مسکن مهرسهند بصورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 415
   1394/02/27   94/68538/503 
      انجام خدمات مربوط به وصول مطالبات و قطع و وصل جریان انشعاب برق مشترکین مصارف عادی شهری و روستائی شرکت توزیع نیروی برق تبریز .
  مناقصه   عمومي 416
   1394/03/02   94/7538/503 
      انتخاب پیمانکار انکال جهت اجرای عملیات نیرورسانی ، احداث ، اصلاح و ساماندهی و روشنایی معابر بصورت کلیددردست در امورهای تحت حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تبریز
  مناقصه   عمومي 417
   1394/08/16   94/35451/503 
      اجرای عملیات احداث ساختمان اداره برق شهر جدید سهند
  مناقصه   عمومي 418
   1394/06/09   94/24579/503 
      تعیین دستگاه نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های سرمایه ای ، استانی و ملی
  مناقصه   محدود 419
   1394/05/25   94/21300/503 
      خريد 70000 متر انواع كابل فشار ضعيف ألومينيومي و مسي
  مناقصه   عمومي 420
   
  درج در سايت توزيع برق شهرستان اصفهان
   1394/01/27   9311019 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای چاپ ، بسته بندي و توزیع قبوض برق مشترکین عادی و دیماندی
  مناقصه   عمومي 421
   1394/01/24   9312007 
      فراخوان 9361006-مناقصه عمومي داخلي یک مرحله ای برون سپاری برنامه ريزي امور های اجرايي
  مناقصه   عمومي 422
   1393/12/27   9312009 
      امناقصه عمومي داخلي یک مرحله ای hجرای عملیات سفتکاری ساختمان امور غرب(رهنان)
  مناقصه   عمومي 423
   1394/01/22   9312010 
      مناقصه محدود داخلی یک مرحله ای اجرای عملیات انتقال نیرووبرقرسانی به شبکه های توزیع در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
  مناقصه   عمومي 424
   1394/01/27   9461001 
      فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیرات شیکه های 20کیلو ولت و فشار ضعیف و سرویس پست های 20کیلوولت هوایی و زمینی به صورت گرم و سرد
  مناقصه   عمومي 425
   1394/08/12   9461002 
      مناقصه عمومي یک مرحله ای توسعه،احداث و بهینه سازی (شبکه های توزیع فشار ضعیف و فشار متوسط هوائی و زمینی-پست های توزیع هوائی و زمینی-ساخت ساختمانهای توزیع برق – روشنائی معابر)و نصب لوازم اندازه گیری دیماندی
  مناقصه   عمومي 426
   1394/05/07   9411006 
      خرید تجهیزات بهره برداری شبکه توزیع برق
  مناقصه   عمومي 427
   1394/02/05   9411001 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای تکمیل پروژه ساختمان دیسپاچینگ واقع در خیابان آپادانا
  مناقصه   عمومي 428
   1394/01/31   9411002 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی به همراه قاب مکمل
  مناقصه   عمومي 429
   1394/03/16   9411004 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای تجهیز چهار باب پست زمینی واقع در بهارستان سایت مسکن مهراز محل طرح تملک دارایی
  مناقصه   عمومي 430
   1394/04/20   9411005 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای خريد انواع پایه بتونی گرد
  مناقصه   عمومي 431
   1394/05/21   9411006-1 
      تجدید مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای خرید تجهیزات بهره برداری شبکه توزیع برق
  مناقصه   عمومي 432
   1394/04/31   9411007 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای خرید دوربین ترموویژن
  مناقصه   عمومي 433
   1394/05/06   9411008 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای تعمیرات و احداث ساختمان مرکز آموزش واقع در فلکه لاله
  مناقصه   عمومي 434
   1394/05/21   9411008-2 
      تجدید مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای تعمیرات و احداث ساختمان مرکز آموزش واقع در فلکه لاله
  مناقصه   عمومي 435
   1394/05/25   9411009 
      مناقصه عمومي دو مرحله ای خرید انواع لامپ بخار سدیم و بخار جیوه
  مناقصه   عمومي 436
   1394/06/14   9411011 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای اجرای عملیات نازک کاری ساختمان ویلا دهکده عمران زاینده رود
  مناقصه   عمومي 437
   1394/06/16   9411012 
      مناقصه عمومی داخلی دو مرحله ای خريد ۲۰۰۰ دست لباس کار
  مناقصه   عمومي 438
   1394/08/16   9411013 
      مناقصه عمومي دو مرحله ای خرید 60 دستگاه سکسیونرهوایی قابل قطع زیر بار گازی با قابلیت اتوماسیون
  مناقصه     439
   1394/04/31   941105 
      تجدید مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای خريد انواع پایه بتونی گرد
  مناقصه   عمومي 440
   1394/01/24   9412001 
      فراخوان9361009-مناقصه عمومي داخلي یک مرحله ای واگذاری خدمات مشاورین بازرسی و نظارت بر بهره برداری در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
  مناقصه   عمومي 441
   1394/01/24   9412002 
      فراخوان9361009-مناقصه عمومي داخلي یک مرحله ای
  مناقصه   عمومي 442
   1394/01/24   9412003 
      فراخوان9361010-مناقصه عمومي داخلي یک مرحله ای انجام خدمات فنی مهندسی و تهیه طرح پروژه های عمرانی و نظارت بر اطلاعات سامانه GIS در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
  مناقصه   عمومي 443
   1394/02/02   9412004 
      فراخوان 9361012-
  مناقصه   عمومي 444
   1394/02/02   9412005 
      مناقصه عمومي داخلي یک مرحله ای واگذاری حفاظت وحراست ونگهبانی از اموال وتاسیسات شرکت
  مناقصه   عمومي 445
   1394/02/02   9412006 
      مناقصه عمومي داخلي یک مرحله ای واگذاری کلیه خدمات مرکز 121
  مناقصه   عمومي 446
   1394/02/06   9412007 
      مناقصه عمومی داخلی يک مرحله ای نصب ، بهينه سازی وتست لوازم اندازه گيری غير ديماندی وتعميرات و تست دیماندی
  مناقصه   عمومي 447
   1394/02/27   9412008 
      مناقصه عمومي داخلي یک مرحله ای واگذاری تعمیرات شبکه های 20 کیلو ولت و فشار ضعیف و سرویس پست های 20 کیلوولت هوائی و زمینی به صورت گرم و سرد
  مناقصه   عمومي 448
   1394/04/16   9412009 
      مناقصه عمومی داخلی يک مرحله ای واگذاری کليه خدمات مرکز ۱۲۱ در امورهای اجرايی
  مناقصه   عمومي 449
   
  درج در سايت برق منطقه اي باختر
   1394/06/25   تجديد/94/35 
      تجديدمناقصه عمومي 2مرحله اي تعمير و بازسازي قطعات نيروگاه گازي درودبا كد فراخوان 1419138
  مناقصه   عمومي 450
   1394/08/17   تجديد/94/42 
      تجديدمناقصه عمومي2مرحله اي 94/42تهيه كسري تجهيزات و نصب و راه اندازي بانكهاي خازني درپست همدان1 باكدفراخوان1427291
  مناقصه   عمومي 451
   1394/08/03   تجديد/94/48 
      تجديدمناقصه1مرحله اي خريد5000عددمقره210knشيشه اي يا سراميكي استانداردباكدفراخوان1425630
  مناقصه   عمومي 452
   1394/03/23   8/94 
      مناقصه عمومي 1مرحله اي 8/94 اصلاحات ساختمانهاي نيروگاه شهيد مفتح همدان باكدفراخوان1406533
  مناقصه   عمومي 453
   1394/03/05   9/94 
      مناقصه عمومي - يك مرحله اي - خريد سيصد تن سيم لينكس -شماره 9/94- كدفراخوان1404540
  مناقصه   عمومي 454
   1394/04/09   94/17 
      مناقصه عمومي 2مرحله اي 94/17 خريد25 دستگاه رله ديستانس انتقال با كد فراخوان 1408873
  مناقصه   عمومي 455
   1394/05/26   94/25 
      مناقصه عمومي1مرحله اي احداث ساختمان كنترل و بانك خازن پست 63 كيلو ولت رومشگان باكد 1413190
  مناقصه   عمومي 456
   1394/05/26   94/23 
      مناقصه عمومي1مرحله اي احداث ساختمان كنترل و بانك خازن پست 63 كيلو ولت هفته باكد 1413193
  مناقصه   عمومي 457
   1394/05/27   94/29 
      مناقصه عمومي1مرحله اي اورهال خطوط230كيلوخرم آباد2-دز1و2 باكد1413255
  مناقصه   عمومي 458
   1394/05/26   94/26 
      مناقصه عمومي1مرحله اي احداث ساختمان كنترل و بانك خازن پست 63 كيلو ولت شهابيه با كد 1413191
  مناقصه   عمومي 459
   1394/06/02   94/37 
      مناقصه عمومي يك مرحله اي 94/37عمليات خاكي و ديوار كشي پست 63 كيلوولت جاورسيان با كد 1413933
  مناقصه   عمومي 460
   1394/07/29   94/41/اصلاحيه 
      اصلاحيه مناقصه عمومي1مرحله اي كارهاي باقيمانده ساختماني پست400مهرباكد1424410
  مناقصه   عمومي 461
   1394/07/08   94/42 
      مناقصه عمومي2مرحله اي تهيه كسري تجهيزات و نصب و راه اندازي بانكهاي خازني پست63همدان1باكدفراخوان1421254
  مناقصه   عمومي 462
   1394/07/04   94/31/تجديد 
      تجديدمناقصه عمومي 1مرحله اي اورهال خطوط63 امورانتقال لرستان باكد 1420175
  مناقصه   عمومي 463
   1394/05/27   94/31 
      مناقصه عمومي1مرحله اي اورهال خطوط63كيلو امورانتقال لرستان(پلدخترتنگ فني افرينه خرم آباد2باكد1413260
  مناقصه   عمومي 464
   1394/05/27   94/30 
      مناقصه عمومي1مرحله اي اورهال خطوط400خرم آباد2-كرخه-دزفول باكد1413268
  مناقصه   عمومي 465
   1394/05/27   94/32 
      مناقصه عمومي2مرحله اي تهيه نصب تست راه اندازي بي ترانس درپست 20/63ويان باكد 1413290
  مناقصه   عمومي 466
   1394/05/27   94/35 
      مناقصه عمومي2مرحله اي تعمير و بازسازي قطعات نيروگاه گازي درود باكد 1413238
  مناقصه   عمومي 467
   1394/05/26   94/33 
      مناقصه عمومي1مرحله اي احداث ساختمان كنترل و بانك خازن پست 63 كيلو ولت حاجي آبادباكد1413181
  مناقصه   عمومي 468
   1394/07/25   94/49 
      مناقصه عمومي1مرحله اي 94/49تعميرات پاركينگ مسقف حوزه ستادي برق باختر باكد 1423917
  مناقصه   عمومي 469
   1394/07/08   94/48 
      مناقصه عمومي1مرحله اي خريد5000عددمقره210kn شيشه اي يا سراميكي استانداردباكدفراخوان1421263
  مناقصه   عمومي 470
   1394/06/08   94/38 
      مناقصه 1مرحله اي 94/38احداث فونداسيون ابتداي خطوط63و230كيلولت اطراف پست 230 خنداب باكد1417154
  مناقصه   عمومي 471
   1394/07/13   94/50 
      مناقصه عمومي1مرحله اي احداث باقيمانده فونداسيون خط63 دومداره گرين-سراب رباط باكد1422145
  مناقصه   عمومي 472
   1394/07/13   94/51 
      مناقصه عمومي1مرحله اي تهيه تجهيزات و اصلاح سيم محافظ opgw خط 400 مفتح-غايتي باكد1422147
  مناقصه   عمومي 473
   1394/08/09   94/53 
      مناقصه عمومي2مرحله اي 94/53خريد335دستگاه رله و 50 دستگاه تست بلاك باكد فراخوان1426359
  مناقصه   عمومي 474
   1394/08/24   94/54 
      مناقصه عمومي1مرحله اي54/94تهيه كسري آهن آلات برج و يراق آلات و نصب برج و سيمكشي انتهاي خط 63 خرم آباد6باكد1428506
  مناقصه   عمومي 475
   1394/08/30   94/55 
      مناقصه عمومي1مرحله اي كارهاي باقيمانده ساختماني پست 230 پلدخترباكد1429202
  مناقصه   عمومي 476
   1393/12/20   48/93 
      مناقصه عمومي -يك مرحله اي - شماره 48/93 درخصوص احداث فوندانسيون خط نيروگاه شازند - آستانه (بازنه )كد فراخوان - 1396379
  مناقصه   عمومي 477
   1394/01/31   45/93-تجديد 
      تجديد مناقصه عمومي طراحي وتهيه و نصب تست و راه اندازي يك بيترانس در پست 20/63 ويان-كدفراخوان 1399566
  مناقصه   عمومي 478
   1394/07/06   45-94 
      مناقصه عمومي دو مرحله اي45-94-تعويض اسپيسر دمپرها و ترميم هادي هاي فاز زخمي خط 400 كيلوولت مفتح-قيدار-كد فراخوان 1420632
  مناقصه   عمومي 479
   1393/12/11   46-93 
      مناقصه عمومي يك مرحله اي 46-93-عمليات ساختماني پست 63 كيلوولت مامونيه-كد فراخوان 1395145
  مناقصه   عمومي 480
   1394/07/06   46-94 
      مناقصه عمومي يك مرحله اي 46-94-جوشكاري و رنگ آميزي پيچ و مهره هاي دكل هاي خطوط انتقال و فوق توزيع محدوده استان لرستان-كد خراخوان 1420633
  مناقصه   عمومي 481
   1393/12/11   47-93 
      مناقصه عمومي يك مرحله اي 47-93-ديواركشي پست 230 كيلوولت هگمتانه و عمليات ساختماني پست سيار مربوطه-كد فراخوان 1395147
  مناقصه   عمومي 482
   1393/12/24   54-93 
      مناقصه عمومي يك مرحله اي 54-93-عمليات خاكي و ديواركشي پست خرم آباد6-كد فراخوان1396385
  مناقصه   عمومي 483
   1394/02/16   55-93-تجديد 
      تجديدمناقصه 2مرحله اي تهيه ونصب سيستم هوشمند حفاظت الكترونيكي پيراموني نيروگاه شازندباكدفراخوان1401838
  مناقصه   عمومي 484
   1393/12/20   55/93 
      مناقصه عمومي - دومرحله اي - شماره 55/93- سيستم حفاظت دوربين مداربسته نيروگاه شازند - كدفراخوان1396393
  مناقصه   عمومي 485
   1394/02/21   5/94 
      مناقصه محدود احداث فونداسيون انتهاي خط63كيلوولتخرم آباد6 باكد فراخوان1402651
  مناقصه   محدود 486
   1393/12/13   50/93 
      مناقصه عمومي - دومرحله اي - شماره 50/93 درخصوص تعميرات اساسي ، تعمير ونگهداري پستهاي برق باختر در سال 1394 - كد فراخوان 1385466
  مناقصه   عمومي 487
   1393/12/23   51/93 
      مناقصه محدود - يك مرحله اي - شماره 51/93 خريد آهن آلات برج 63 كيلوولت خط شهر صنعتي جوكار - ملاير - كدفراخوان 1396608
  مناقصه   محدود 488
   1393/12/16   52/93 
      آگهي مناقصه عمومي - دومرحله اي - ارائه خدمات حمل ونقل سبك وسنگين واياب وذهاب پرسنل برق باختر - كدفراخوان 1395653
  مناقصه   عمومي 489
   1394/07/21   52/94 
      مناقصه عمومي2مرحله اي52/94خريد8دستگاه ترانسفورماتورفوق توزيع و كمپكتهامربوطه باكد1423585
  مناقصه   عمومي 490
   1394/01/16   56/93 
      مناقصه عمومي -يك مرحله اي - شماره 56/93 درخصوص خريد سيصد تن سيم لينكس - كد فراخوان 1397654
  مناقصه   عمومي 491
   1394/02/30   7/94 
      مناقصه عمومي 1مرحله اي 7/94 تهيه آهن آلات يراق آلات مقره و نصب برج و سيم كشي خط 63 كيلوولت 2 مداره عبدالرحيم باكد فراخوان 1403783
  مناقصه   عمومي 492
   1394/03/04   6-94 
      مناقصه عمومي دومرحله اي شماره 6/94- درخصوص خريد 46 تن لوله كندانسور آدميرال تي (كندانسور )- كدفراخوان -1404306
  مناقصه   عمومي 493
   1394/06/01   36/94 
      مناقصه عمومي -دومرحله اي -تهيه وساخت يكدستگاه پست سيار 20/63 كيلوولت - كدفراخوان 1413741
  مناقصه   عمومي 494
   1394/02/19   36/93/تجديد 
      تجديدمناقصه عمومي دومرحله اي طراحي.تهيه.نصب.تست.راه اندازي دوبانك خازني در پست20/63كيلوولت پلدختر2باكدفراخوان1402249
  مناقصه   عمومي 495
   1394/03/31   36/93/تجديد2 
      تجديدمناقصه عمومي دومرحله اي طراحي.تهيه.نصب.تست.راه اندازي دوبانك خازني در پست20/63كيلوولت پلدختر2باكدفراخوان1407494
  مناقصه   عمومي 496
   1393/12/17   36-93 
      مناقصه عمومي دومرحله اي 36-93-طراحي،تهيه،نصب و تست و راه اندازي دو بانك خازني به همراه فيدرهاي مربوطه در پست پلدختر2 به صورت كليد در دست-كد فراخوان1395828
  مناقصه   عمومي 497
   1394/01/31   35/93-تجديد 
      تجديدمناقصه عمومي 2مرحله اي 35/93-تهيه نقشه تهيه تجهيزات و نصب يك دستگاه سوئيچگيرسيار 20 كيلو ولت-كدفراخوان1399572
  مناقصه   عمومي 498
   1394/03/10   35/93تجديد دوم 
      تجديد دوم مناقصه عمومي 2مرحله اي35/93طراحي تهيه نصب تست راه اندازي سوئيچگير20كيلوولت بصورت كليددردست با كد 1404944
  مناقصه   عمومي 499
   1394/07/14   41/94 
      مناقصه عمومي - يك مرحله اي - شماره 41/94 درخصوص كارهاي ساختماني باقيمانده پست 400 كيلوولت مهر شازند - كدفراخوان 1422210
  مناقصه   عمومي 500
   1394/02/20   4/94 
      مناقصه محدود خريد 7573متر لوله جي آرپي جهت نيروگاه شهيد مفتح همدان -كدفراخوان-1402328
  مناقصه   محدود 501
   1394/07/29   40/94/اصلاحيه 
      اصلاحيه مناقصه عمومي1مرحله اي عمليات ساختماني تاسيسات برقي و مكانيكي پست خرم آباد 6باكد1424402
  مناقصه   عمومي 502
   1394/07/14   40-94 
      مناقصه عمومي شماره 40/94 يك مرحله اي درخصوص عمليات ساختماني تاسيسات برق ومكانيكي پست 63 كيلوولت خرم آباد 6كد فراخوان - 1422198
  مناقصه   عمومي 503
   1394/02/19   3-94 
      مناقصه عمومي 1مرحله اي احداث فونداسيون خط63كيلوولت . ورود و خروج خط63كيلوولت لابن-صنايع نظامي در پست 230 درود (فاز اول)باكدفراخوان1402214
  مناقصه   عمومي 504
   1394/05/26   34/94 
      مناقصه عمومي1مرحله اي احداث ساختمان كنترل و بانك خازن پست 63 كيلو ولت خورق با كد 1413186
  مناقصه   عمومي 505
   1394/03/12   11/94 
      مناقصه عمومي1مرحله اي تهيه آهن آلات.يراق.نصب برج وسيمكشي خط63كيلو2مداره.ورودوخروج1مدارخط نيروگاه شازند-آستانه درپست شهداي هفته
  مناقصه   عمومي 506
   1394/01/19   1/94 
      مناقصه محدود يك مرحله اي 1/94-تهيه برج و احداث كامل انتهاي خط 63 كيلوولت خرم آباد6-كد فراخوان 1398013
  مناقصه   محدود 507
   1394/03/12   10/94 
      مناقصه عمومي1مرحله اي تهيه آهن آلات و نصب برج وسيم كشي خط230كيلوولت2مداره لجور (خنداب)باكد1405370
  مناقصه   عمومي 508
   1394/04/30   13-94 
      آگهي تجديد مناقصه عمومي - يك مرحله اي خريد لوازم يدكي جهت نيروگاه شازند - كد فراخوان 1410607
  مناقصه   عمومي 509
   1394/03/23   13/94 
      مناقصه عمومي - يك مرحله اي - شماره 13/94 -درخصوص خريد لوازم يدكي جهت نيروگاه شازند در سال 94 - كدفراخوان 1406486- تجديد شد
  مناقصه   عمومي 510
   1394/03/12   12/94 
      مناقصه عموي - دومرحله اي - شماره 12/94 درخصوص نگهداري فضاي سبز شركت برق منطقه اي باختر - كد فراخوان 1405545
  مناقصه   عمومي 511
   1394/05/26   24/94 
      مناقصه عمومي1مرحله اي احداث ساختمان كنترل و بانك خازن پست 63 كيلو ولت آوه باكد 1413175
  مناقصه   عمومي 512
   1394/05/26   21/94 
      مناقصه عمومي1مرحله اي احداث ساختمان كنترل و بانك خازن پست 63 كيلو ولت دودهك با كد 1413188
  مناقصه   عمومي 513
   1394/02/22   2/94 
      تهيه.نصب.تست و راه اندازي بي خط و ترانس در پست 20/63 كيلو ولت ايده لو با كد فراخوان 1402798
  مناقصه   عمومي 514
   1394/05/11   20/94 
      مناقصه عمومي 1مرحله اي 94/20 عمليات زيرسازي و فنس كشي محوطه انبار شماره 1 (قديم)باكد فراخوان 1411775
  مناقصه   عمومي 515
   1394/04/22   19/94 
      مناقصه عمومي 1مرحله اي 94/19 عمليات خاكي و ديواركشي پست 63 كيلو ولت درود 3 با كد فراخوان 1410139
  مناقصه   عمومي 516
   1394/04/03   18/94 
      مناقصه عمومي - دو مرحله اي - شماره 18/94درخصوص نگهداري فضاي سبز شركت برق منطقه اي باختر - كد فراخوان1408104
  مناقصه   عمومي 517
   1394/04/02   16/94 
      مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 16/94درخصوص خريد يكصد پرس غذاي نيمروزي شركت برق منطقه اي - كدفراخوان 1407965
  مناقصه   عمومي 518
   1394/03/24   15/94 
      مناقصه عمومي1مرحله اي15/94تهيه آهن آلات.يراق آلات ومقره ونصب برج وسيمكشي خط63كيلوولت 4مداره پلدختر2باكدفراخوان1406802
  مناقصه   عمومي 519
   
  درج در سايت توزيع برق خراسان
   1394/01/30   94/201 
      شناسایی پیمانکاران خرید و سرو غذای روزانه پرسنل
  مناقصه   عمومي 520
   1394/02/13   94/202 
      شناسایی شرکت ها و موسسات معتبر خدمات مالی و حسابرسی
  مناقصه   عمومي 521
   1394/03/10   94/203 
      شناسایی مشاوران طراحی و اجرای نمای ساختمان
  مناقصه   عمومي 522
   1394/03/10   94/204 
      شناسایی مشاوران نظارت بر اجرای فعالیتهای بهره برداری از شبکه های توزیع برق
  مناقصه   عمومي 523
   1394/01/25   94/151 
      طراحی و تهیه پروژه های شبکه توزیع
  مناقصه   عمومي 524
   1394/05/26   94/152 
      اجرای عملیات (فقط دستمزد) ساختمان اداری مدیریت برق بجستان
  مناقصه   عمومي 525
   1394/02/27   94/105 
      خرید انواع چراغ خیابانی
  مناقصه   عمومي 526
   1394/04/07   94/106 
      خرید انواع یراق مورد نیاز شبکه های سیم روکش دار
  مناقصه   عمومي 527
   1394/04/07   94/107 
      خرید انواع تابلو توزیع فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 528
   1394/02/27   94/104 
      خرید انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 529
   1394/01/16   94/101 
      خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 530
   1394/01/18   94/102 
      خرید انواع سیم و کابل آلومینیوم 70 و 120
  مناقصه   عمومي 531
   1394/02/02   94/103 
      خرید انواع تابلو، فیوز و بست انشعابی
  مناقصه   عمومي 532
   1394/04/07   94/108 
      خرید پایه چراغ چند ضلعی 10.5 متری
  مناقصه   عمومي 533
   1394/04/31   94/109 
      خرید کنتور سه فاز دیجیتالی جریان مستقیم
  مناقصه   عمومي 534
   1394/02/02   93/305 
      خرید انواع ترانسفورماتور از محل اعتبارات عمرانی
  مناقصه   عمومي 535
   1394/02/02   93/306 
      اجرای پروژه های عمرانی مسکن مهر در گلبهار
  مناقصه   عمومي 536
   1394/07/06   94.110 
      خرید هفت دستگاه ریگلوزر
  مناقصه   عمومي 537
   1394/07/11   94.111 
      خرید لامپ 23 وات کم مصرف
  مناقصه   عمومي 538
   1394/07/27   94.112 
      خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 539
   1394/07/29   94.113 
      خرید انواع کابل آلومينيوم خودنگهدار فشار ضعیف و سیم آلومینیوم روکشدار
  مناقصه   عمومي 540
   1394/08/10   94.114 
      خريد كالاهاي مورد نياز مسكن مهر شهر جديد گلبهار ( شامل انواع ترانسفورماتور، تابلو توزيع، سيم و کابل، ريگلوزر، انواع يراق آلات و کلمپ و مقره)
  مناقصه   عمومي 541
   1394/08/10   94.115 
      خرید انواع خازن 20 کیلو ولت
  مناقصه   عمومي 542
   1394/08/13   94.116 
      خرید و نصب سامانه های فتوولتائيک عشایر استان خراسان رضوی
  مناقصه   عمومي 543
   1394/09/02   94.117 
      خريد يراق آلات مورد نياز شبکه هاي فشار متوسط (کلمپ، ميل مقره، کنسول،شیگل، تراورس، حايل،بوش،صفحه مهار، ميل مهار، بست3 پیچه،سیم فولادی،لاین گارد، پیچ و مهره،کات اوت،کلیدجداسازهوایی،مقره،روکش عایق، گوشواره مهار)
  مناقصه   عمومي 544
   1394/07/05   94.205 
      شناسايي پيمانكاران پروژه هاي احداث شبكه (فقط عمليات)
  مناقصه   عمومي 545
   1394/03/02   94.251 
      واگذاري كار خط گرم از راه نزديك در ناحيه سبزوار (مناقصه محدود)
  مناقصه   محدود 546
   1394/04/09   94.252 
      انجام خدمات ممیزی اسناد حسابداری (مناقصه محدود)
  مناقصه   محدود 547
   1394/05/03   94.253 
      نظارت بر اجرای بهره برداری از شبکه های توزیع (مناقصه محدود)
  مناقصه   محدود 548
   1394/05/03   94.254 
      خرید انواع تیر سیمانی (مناقصه محدود)
  مناقصه   محدود 549
   1394/08/12   94.256 
      اجرای پروژه های روشنايي معابر مسکن مهر شهر جدید گلبهار(پروژه 4002،4001 و 4003)
  مناقصه   محدود 550
   1394/08/25   94.257 
      اجراي پروژه هاي روشنايي معابر مسکن مهر گلبهار ( پروژه 4005،4004 و4010)
  مناقصه   محدود 551
   1394/06/31   94.300 
      خرید کالاهای مورد نیاز روشنایی معابر مسکن مهر شهر جدید گلبهار
  مناقصه   عمومي 552
   
  درج در سايت توزيع برق اهواز
   1394/03/24   94/11 
      خرید سیم و کابل
  مناقصه   عمومي 553
   1394/03/17   94/10 
      خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق غیزانیه روستاهای مسیر جاده اهواز – ماهشهر
  مناقصه   عمومي 554
   1394/04/31   94/14 
      خرید کنتور دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 555
   1394/05/14   94/15 
      خرید تیر بتونی
  مناقصه   عمومي 556
   1394/04/03   94/12 
      خدمات قرائت و توزیع قبوض
  مناقصه   عمومي 557
   1394/04/06   94/13 
      کت اوت فیوز و دسته فیوز
  مناقصه   عمومي 558
   1394/05/19   94/16 
      خرید کابل خودنگهدار و سیم آلومینیومی
  مناقصه   عمومي 559
   1394/05/25   94/17 
      خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهر شیبان
  مناقصه   عمومي 560
   1394/05/25   94/18 
      خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهرستان کارون
  مناقصه   عمومي 561
   1394/05/25   94/19 
      خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق در حوزه جنوب غرب و کوی علوی
  مناقصه   عمومي 562
   1394/06/10   94/20 
      ساماندهی و کاهش تلفات کوی آغاجری
  مناقصه   عمومي 563
   1394/06/11   94/21 
      اصلاح و ساماندهی روستاهای بروایه عمیر و تریچی
  مناقصه   عمومي 564
   1394/06/11   94/22 
      اصلاح و ساماندهی شبکه برق روستاهای آلبونیس 1 و 2 و حریه 1 و حموله 1
  مناقصه   عمومي 565
   1394/06/17   94/23 
      خرید کنتور دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 566
   1394/06/21   94/24 
      خرید کلید گازی قابل قطع زیر بار
  مناقصه   عمومي 567
   1394/06/23   94/25 
      ساماندهی و کاهش تلفات از شبکه برق فازدوم زیتون کارمندی
  مناقصه   عمومي 568
   1394/07/25   94/26 
      اصلاح و ساماندهی شبکه برق روستاهای آلبونیس 1 و 2 و حریه 1 و حموله 1
  مناقصه   عمومي 569
   1394/07/25   94/27 
      ساماندهی و کاهش تلفات از شبکه برق فازدوم زیتون کارمندی
  مناقصه   عمومي 570
   1394/09/04   94/29 
      پروژه کاهش تلفات شبکه برق فاز سوم حصیرآباد
  مناقصه   عمومي 571
   1394/09/02   94/28 
      خرید کنتور دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 572
   1394/09/04   94/30 
      پروژه کاهش تلفات شبکه برق زیتون کارگری
  مناقصه   عمومي 573
   1394/02/02   94/4 
      پروزه تامین برق فاز اول از 2000 واحدی مسکن مهر نوین نفت
  مناقصه   عمومي 574
   1394/02/13   94/6 
      پست کمپکت پدمانتد تمام روغنی 630 کیلو ولت آمپر 11 کیلو ولت
  مناقصه   عمومي 575
   1394/02/13   94/7 
      تابلو 4 سلوله GIS کمپکت 630 آمپر 24 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 576
   1394/03/17   94/8 
      خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه توزیع برق شهر الهایی و روستاهای مسیر جاده اهواز- اندیمشک
  مناقصه   عمومي 577
   1394/03/17   94/9 
      خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق روستاهای مسیر جاده اهواز – تصفیه شکر
  مناقصه   عمومي 578
   1394/01/26   2/94 
      اصلاح و ساماندهی شبکه برق روستاهای گصوان 1 تا 3 ، وحیدیه، سید سلطان، و ....
  مناقصه     579
   1394/01/18   1/94 
      خرید روغن ترانس
  مناقصه   عمومي 580
   1394/01/26   3/94 
      اصلاح و ساماندهی شبکه برق روستاهای گصوان 4، نگازه کوچک و بزرگ و ...
  مناقصه   عمومي 581
   1394/01/31   5/94 
      کلید گازی sf6 قابل قطع زیر بار هوشمند
  مناقصه   عمومي 582
   
  درج در سايت توزيع برق استان زنجان
   1393/12/27   135-93 
      تجديد مناقصه خريد باطري با كابري سولار به شماره 93/135
  مناقصه   عمومي 583
   1394/08/11   94/45 
      مناقصه نظارت فنی و مالی پروژه های به شماره ۹۴/۴۵
  مناقصه   عمومي 584
   1394/02/16   94/04 
      خرید انواع مقره 24 کیلوولت سیلیکونی به شماره 94/04
  مناقصه   عمومي 585
   1394/02/09   94/01 
      خريد انواع كابل فشار ضعيف پروتودور آلومينيومي خودنگهدار به شماره 94/01
  مناقصه   عمومي 586
   1394/02/09   94/02 
      خريد انواع سيم آلومينيومي به شماره 94/02
  مناقصه   عمومي 587
   1394/02/16   94/03 
      خرید انواع لامپ به شماره 94/03
  مناقصه   عمومي 588
   
  درج در سايت توزيع برق استان سمنان
   1394/02/26   94/03 
      اجرای پروژه های توسعه و احداث و شبکه روشنایی معابر در شهرستان گرمسار
  مناقصه   عمومي 589
   1394/02/07   94/02 
      خرید کابل 185*1 آلومینیوم کراسلینگ 20 کیلو ولت
  مناقصه   عمومي 590
   1394/01/23   94/01 
      اجرای پروژه های توسعه و احداث و شبکه روشنایی معابر
  مناقصه   عمومي 591
   1394/01/10   93/20 
      خرید سیم آلومینیوم و سیم آلومینیوم روکشدار
  مناقصه   عمومي 592
   1394/02/27   94/04 
      خرید سیم آلومینیوم مینک و هاینا
  مناقصه   عمومي 593
   1394/02/27   94/05 
      نظارت بر پروژه های سرمایه ای
  مناقصه   عمومي 594
   1394/03/11   94/06 
      واگذاری پوشش بخشی از خدمات بیمه ای مورد نیاز شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
  مناقصه   عمومي 595
   1394/03/18   94/07 
      ارئه خدمات مشترکین شامل مراحل فروش و خدمات پس از فروش انشعاب،نصب انشعاب کنتورهای غیر دیماندی،وصول مطالبات و خدمات پس از فروش انرژی در مدیریت توزیع برق شهرستان دامغان
  مناقصه   عمومي 596
   1394/04/14   94/10 
      واگذاری عملیات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری غیر دیماندی در سطح استان سمنان
  مناقصه   عمومي 597
   1394/05/06   94/11 
      اجرای عملیات شبکه 20 کیلو ولت دو مداره هایناجهت تأمین برق شرکت صبا باطری شهرستان آردان
  مناقصه     598
   1394/04/06   94/08 
      خرید 50 دستگاه ترانسفورماتور روغنی کم تلفات
  مناقصه   عمومي 599
   1394/04/13   94/09 
      واگذاری عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه‌گیری انشعابات غیر دیماندی در سطح استان سمنان
  مناقصه   عمومي 600
   1394/05/24   94/14 
      خرید آهن آلات مصرفی(اسکلت سوله)
  مناقصه   عمومي 601
   1394/08/06   94/20 
      خرید کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی و کنتور سه فاز ولتاژ اولیه و ثانویه
  مناقصه   عمومي 602
   1394/08/09   94/19 
      واگذاری عملیات اتفاقات استان سمنان
  مناقصه   عمومي 603
   1394/07/27   94/18 
      خرید انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات
  مناقصه   عمومي 604
   1394/06/29   94/17 
      خرید انواع کلید مینیاتوری و فیوز چاقویی و کلید فیوز
  مناقصه   عمومي 605
   1394/06/29   94/16 
      خرید تیر سیمانی چهار گوش
  مناقصه   عمومي 606
   1394/05/24   94/13 
      خرید فیوز کت اوت و برق¬گیر و مقره سوزنی و بشقابی سرامیکی
  مناقصه   عمومي 607
   1394/05/22   94/12 
      خرید لامپ 70 و 150 وات سدیم
  مناقصه   عمومي 608
   1394/05/27   94/15 
      خرید انواع تابلو لوازم اندازه گیری فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 609
   1394/08/30   94/24 
      خرید کابل پرتودور و 20 کیلو ولت
  مناقصه   عمومي 610
   1394/08/29   94/23 
      واگذاری عملیات اتفاقات در مدیریت های توزیع نیروی برق استان سمنان(به صورت منطقه ای)
  مناقصه   عمومي 611
   1394/08/21   94/22 
      خرید ایگناتور بدون تایمر سه سیم 35 تا 400 وات و بالاست 70 وات سدیم آلومینیوم و بالاست150وات سدیم آلومینیوم
  مناقصه   عمومي 612
   1394/08/21   94/21 
      خرید مولد قابل حمل خورشیدی((portable solar power unit
  مناقصه   عمومي 613
   1394/01/08   18/93 
      خرید کنتور تکفاز دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 614
   1394/01/08   19/93 
      خرید کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 615
   
  درج در سايت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
   1394/03/06   94/3 
      خرید سیم آلومینیوم کاناری
  مناقصه   محدود 616
   1394/04/13   94/6 
      یراق آلات خطوط 230 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 617
   1394/04/13   94/7 
      خرید مقره های سیلیکون رابر خطوط 230 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 618
   1394/07/15   94/11تجدید 
      خرید تیر سیمانی(تجدید مناقصه 94/11)
  مناقصه   عمومي 619
   1394/03/06   94/2 
      خرید برج مورد نیاز خط 63 کیلوولت رمین-چابهار
  مناقصه   محدود 620
   1394/05/14   94/11 
      خرید تیر سیمانی(تمدید شد)آگهی تمدید ضمیمه است
  مناقصه   عمومي 621
   1394/05/14   94/10 
      مناقصه محدوداحداث پست 63/230 کیلوولت دلگان
  مناقصه   محدود 622
   1394/03/06   94/1 
      خرید تابلوهای 20 کیلوولت پست 20/63 GIS چابهار
  مناقصه   محدود 623
   1394/03/06   93/25 
      خريد برج های مورد نیاز خط 230 کیلوولت لوتک- ادیمی و ارتباط پست 400 کیلوولت وحدت به پست 230 کیلوولت شرق زاهدان
  مناقصه   محدود 624
   1394/03/06   93/26 
      خرید برج و یراق آلات و عملیات برج بندی و سیم کشی خط 63 کیلوولت زاهدان-محمد آباد کورین
  مناقصه   محدود 625
   1394/07/14   94-5 
      ارزیابی کیفیبرجبندی و سیمکشی خطوط 230 کیلوولت لوتک –ادیمی و ادیمی-شادی جمالزهی
  مناقصه   عمومي 626
   1394/05/27   تمدید 94/11 
      خرید تیر سیمانی(تمدید شد)
  مناقصه   عمومي 627
   
  درج در سايت مديريت توليد برق بيستون
   1394/08/16   94-19 
      خرید اسید سولفوریک 98 درصد صنعتی
  مناقصه   عمومي 628
   1394/01/19   94-2 
      خرید قطعات و تجهیزات سرور و ذخیره سازی اطلاعات
  مناقصه   عمومي 629
   1394/05/12   94-14 
      خريد خدمات نيروي كارگري حجمی
  مناقصه   عمومي 630
   1394/05/12   94-13 
      خريد خدمات نيروي كارگري ثابت
  مناقصه   عمومي 631
   1394/06/10   94-17 
      نگهداری فضای سبز
  مناقصه   عمومي 632
   1394/06/10   94-16 
      خريد خدمات اياب و ذهاب با ميني بوس
  مناقصه   عمومي 633
   1394/06/10   94-15 
      خريد خدمات اياب و ذهاب با خودرو سوار
  مناقصه   عمومي 634
   1394/01/19   94-1 
      خرید و نصب دو دستگاه آسانسور کششی
  مناقصه   عمومي 635
   1394/04/15   - 
      خرید 486 عدد انواع والو و خرید دو سیستم کامل دیتالاگر
  مناقصه   عمومي 636
   
  درج در سايت توزيع برق استان فارس
   1394/02/23   13-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق شهرپیر از توابع شهرستان زرین دشت
  مناقصه   عمومي 637
   1394/02/06   12-94 
      قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان اباده به مدت 8 ماه
  مناقصه   عمومي 638
   1394/02/20   115-94 
      تست و اصلاح و بازرسی لوازم اندازه گیری تکفاز در شهرستان جهرم و نواحی خفر و کردیان
  مناقصه   عمومي 639
   1394/03/30   18-94 
      احداث شبکه برقرسانی به روستاهای بدون برق در شهرستانهای جهرم - مهر - قیروکارزین وکازرون بصورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 640
   1394/01/08   1-94 
      احداث شبکه در روستاهای بخش قائمیه در شهرستان کازرون به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 641
   1394/06/29   17-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق شهرستان گراش به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 642
   1394/02/22   15-94 
      سیم آلومینیم نمره 120 عمرانی
  مناقصه   عمومي 643
   1394/03/02   16-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق نوبندگان از توابع شهرستان فسا
  مناقصه   عمومي 644
   1394/04/07   20-94 
      مقره سوزنی و بشقابی پلیمری 20 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 645
   1394/04/23   21-94 
      contact center software ( نرم افزار)
  مناقصه   عمومي 646
   1393/12/17   213-93 
      احداث شبکه فشار متوسط خط دهرم - هنگام در شهرستان قیروکارزین به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 647
   1393/12/21   214-93 
      تجهیزات contact center
  مناقصه   عمومي 648
   1393/12/26   216-93 
      کابل 6*6+1 فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 649
   1393/12/13   212-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق اردوفداغ از توابع مدیریت برق گراش به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 650
   1393/12/26   215-93 
      کنتور تکفاز دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 651
   1394/04/20   23-94 
      انواع کابل فشار ضعیف ( مسی - آلومینیم - خودنگهدار)
  مناقصه   عمومي 652
   1394/04/11   22-94 
      سیم آلومینیم نمره 120 ( هاینا )
  مناقصه   عمومي 653
   1394/04/20   24-94 
      انواع چراغ لاک پشتی با لامپ
  مناقصه   عمومي 654
   1394/04/20   25-94 
      انواع کنتور دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 655
   1394/06/01   26-94 
      انواع تابلو فشار ضعیف کامپوزیت
  مناقصه   عمومي 656
   1394/06/30   51-94 
      فع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه خشت از توابع شهرستان کازرون به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 657
   1394/06/30   53-94 
      فع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه نودان از توابع شهرستان کازرون به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 658
   1394/06/24   55-94 
      مقره سوزنی و بشقابی 20 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 659
   1394/06/30   54-94 
      فع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه اشکنان از توابع شهرستان لامرد به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 660
   1394/06/30   52-94 
      فع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه قائمیه از توابع شهرستان کازرون به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 661
   1394/06/29   56-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه جره و بالاده از توابع شهرستان کازرون به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 662
   1394/06/29   57-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه اوز از توابع شهرستان لارستان به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 663
   1394/01/25   5-94 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق ششده از توابع مدیریت برق فسا به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 664
   1394/07/12   59-94 
      سکسیونر موتورداربا قابلیت سکشنالایزر
  مناقصه   عمومي 665
   1394/06/31   58-94 
      تابلو 200 آمپر فشار ضعیف کامپوزیت
  مناقصه   عمومي 666
   1394/06/29   47-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه گله دار از توابع شهرستان مهر به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 667
   1394/06/29   46-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه اسیر از توابع شهرستان مهر به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 668
   1394/05/31   45-94 
      احداث شبکه روشنایی معابر در شهرستان کازرون به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 669
   1394/05/22   43-94 
      سرویس و بازدید وتعمیرات مدیریت برق شهرستان فیروزاباد به صورت کلید دردست
  مناقصه   عمومي 670
   1394/08/05   42-94 
      کرایه خودروسواری به مدت یکسال ازطریق پیمانکارانی که دارنده گواهی صلاحیت سال 94 می باشند
  مناقصه   عمومي 671
   1394/05/22   44-94 
      خرید انواع پایه سیمانی گرد
  مناقصه   عمومي 672
   1394/07/06   48-94 
      انجام عملیات برداشت و ورود اطلاعات شبکه های فشارمتوسط و ضعیف وروشنایی در محدوده شهرستان فسا
  مناقصه   عمومي 673
   1394/07/06   49-94 
      انجام عملیات برداشت و ورود اطلاعات شبکه های فشارمتوسط و ضعیف وروشنایی در محدوده شهرستان ممسنی
  مناقصه   عمومي 674
   1394/01/19   4-94 
      انواع ترانسفورماتور کم تلفات
  مناقصه   عمومي 675
   1394/06/30   50-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه سورنا از توابع شهرستان رستم به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 676
   1394/01/27   6-94 
      خدمات صورتحسابگیری مشترکین به مدت 10 ماه
  مناقصه   عمومي 677
   1394/08/12   67-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه اسیر از توابع شهرستان مهر به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 678
   1394/08/14   70-94 
      رفع اتفاقات و خاموشی مدیریت برق شهرستان استهبان به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 679
   1394/08/14   69-94 
      فع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق شهرستان خنج به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 680
   1394/09/09   65-94 
      سرویس و بازدید وتعمیرات مدیریت برق شهرستان فیروزاباد به صورت کلید دردست
  مناقصه   عمومي 681
   1394/08/17   64-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق شهرستان گراش به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 682
   1394/07/12   61-94 
      عملیات سرویس و بازدید و تعمیرات و اتفاقات برق منطقه عمادده از توابع شهرستان لارستان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 683
   1394/07/13   60-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق دهرم از توابع شهرستان فراشبند به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 684
   1394/07/12   62-94 
      عملیات سرویس و بازدید و تعمیرات و اتفاقات برق منطقه جویم از توابع شهرستان لارستان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 685
   1394/08/25   77-94 
      انواع کنتور هوشمند آب و برق
  مناقصه   عمومي 686
   1394/08/27   75-94 
      رفع اتفاقات و خاموشی بمدیریت برق شهرستان قیروکارزین به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 687
   1394/08/27   76-94 
      رفع اتفاقات و سرويس و بازديد و تعميرات برق افزر از توابع شهرستان قیروکارزین به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 688
   1394/01/29   7-94 
      انواع کابل ( آلومینیمی - مسی - خودنگهدار) فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 689
   1394/08/27   73-94 
      رفع اتفاقات و سرويس و بازديد و تعميرات برق وراوی از توابع شهرستان مهر به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 690
   1394/08/27   74-94 
      رفع اتفاقات و خاموشی بمدیریت برق شهرستان مهر به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 691
   1394/08/14   71-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق شهرپیر از توابع شهرستان زرین دشت
  مناقصه   عمومي 692
   1394/08/19   72-94 
      انواع ترانسفورماتور کم تلفات از محل طرحهای عمرانی
  مناقصه   عمومي 693
   1394/05/05   29-94 
      احداث شبکه روشنایی معابر در شهرستان کازرون به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 694
   1394/01/08   2-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق خفر از توابع شهرستان جهرم به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 695
   1394/05/11   30-94 
      رفع اتفاقات و خاموشی مدیریت برق شهرستان خرمبید به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 696
   1394/04/29   28-94 
      سیم کشی شبکه خط دهرم - هنگام در شهرستان قیروکارزین به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 697
   1394/04/25   27-94 
      انواع ترانسفورماتور کم تلفات ( 'AB)
  مناقصه   عمومي 698
   1394/05/11   31-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعیرات برق میمند از توابع شهرستان فیروزآباد به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 699
   1394/01/29   3-94 
      عملیات سرویس و بازدید و تعمیرات تجهیزات حفاظتی و افزاینده ولتاژ در سطح شهرستانهای تابعه
  مناقصه   عمومي 700
   1394/05/21   38-94 
      رفع اتفاقات وخاموشی مدیریت برق شهرستان فیروزاباد به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 701
   1394/09/01   40-94 
      رفع اتفاقات و سرويس و بازديد و تعميرات مدیریت برق شهرستان آباده و بخشهای صغاد و ایزدخواست به صورت دستمزدی
  مناقصه   عمومي 702
   1394/06/02   41-94 
      کرایه مینی بوس جهت ایاب و ذهاب به مدت یکسال
  مناقصه   عمومي 703
   1394/09/02   34-94 
      رفع اتفاقات و خاموشی مدیریت برق شهرستان ممسنی به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 704
   1394/06/30   36-94 
      فع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق شهرستان خنج به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 705
   1394/05/26   37-94 
      رفع اتفاقات وخاموشی مدیریت برق شهرستان جهرم به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 706
   1394/05/21   35-94 
      رفع اتفاقات و خاموشی مدیریت برق شهرستان استهبان به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 707
   1394/02/01   8-94 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق مزایجان از توابع مدیریت بوانات ه صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 708
   1394/09/02   78-94 
      رفع اتفاقات و سرويس و بازديد و تعميرات برق علامرودشت از توابع شهرستان لامرد به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 709
   1394/09/02   79-94 
      رفع اتفاقات و سرويس و بازديد و تعميرات برق سرحد از توابع شهرستان اقلید به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 710
   1394/05/13   94-33 
      فيوز کت اوت معمولي و تيغه اي 20 کيلوولت
  مناقصه   عمومي 711
   1394/05/13   94-32 
      برقگير 20 کيلوولت
  مناقصه   عمومي 712
   1394/01/31   9-94 
      واگذاری انجام کارهای خدماتی به مدت 10 ماه
  مناقصه   عمومي 713
   
  درج در سايت مديريت توليد برق كرمان
   1394/04/30   oil_r 
      انجام آناليز و تحليل نتيجه آزمايش روغن و گريس هاي روانكاري مورد استفاده و همچنين مشاوره جهت انتخاب، خريد و يا جايگزيني روغن¬هاي مورد استفاده در نيروگاه سيكل تركيبي
  مناقصه   عمومي 714
   1394/03/09   94/01 
      انجام امور خدماتي حوزه عملياتي شرکت مدیریت تولید برق کرمان
  مناقصه   عمومي 715
   1394/05/19   94/14 
      خريد هيدرازين هيدراته 55% آركما فرانسه
  مناقصه   عمومي 716
   1394/03/26   94/2 
      انجام آناليز و تحليل نتيجه آزمايش روغن و گريس هاي روانكاري مورد استفاده و همچنين مشاوره جهت انتخاب، خريد و يا جايگزيني روغن¬هاي مورد استفاده در نيروگاه سيكل تركيبي
  مناقصه   محدود 717
   1394/04/04   94/19 
      انجام حمل و واگذاري شارژ كپسولهاي اطفاء حريق دستي و اتوماتيك نيروگاه سيكل تركيبي كرمان و در صورت نياز تعمير يا تعويض لوازم مربوط به كپسولها
  مناقصه   عمومي 718
   1394/08/04   94/41 
      خريد يك دستگاه تصفيه روغن
  مناقصه   عمومي 719
   1394/08/27   94/45 
      خريد فيلتر هوا با پوشش نانو ( كالاي پيشنهادي بايستي مطابق با استانداردهاي ملي و يا بين المللي باشد
  مناقصه   عمومي 720
   1394/05/19   94/29 
      خريد فيلتر گازوئيل
  مناقصه   عمومي 721
   1394/04/30   94/22 
      تهيه مواد ، طبخ و توزيع غذاي پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي كرمان را بمدت يك سال
  مناقصه   عمومي 722
   1394/06/03   94/30 
      خريد مواد شيميايي MERK آلمان مورد استفاده در نيروگاه سيكل تركيبي كرمان،
  مناقصه   محدود 723
   1394/08/04   94/31-41 
      خريد يك عدد ترانسفر ولو
  مناقصه   عمومي 724
   1394/06/31   94/35 
      انجام تعمير و نگهداري و بهره برداري از كليه تجهيزات موجود در دشت چاري( پنج حلقه چاه و تجهيزات مربوطه ) و يك حلقه چاه روبروي نيروگاه و خطوط انتقال آب، ابنيه و فضاي سبز محلي مربوط به نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
  مناقصه   عمومي 725
   
  درج در سايت مديريت توليد برق گيلان
   1394/03/21   3-م-94 
      انجام کارهای ارجاعی شرکت
  مناقصه   محدود 726
   1394/02/06   3-94 
      خرید یک دستگاه یاتاقان ژنراتور TE
  مناقصه   محدود 727
   1394/02/06   2-94 
      خرید دستگاه و تجهیزات حمام نیتریت سخت کاری دمپینگ رینگ , آموزش و تست
  مناقصه   محدود 728
   1394/03/21   2-م-94 
      انجام کارهای ارجاعی شرکت
  مناقصه   محدود 729
   1394/03/21   72-م-93 
      مشاوره جهت تنظیم سند پرداخت حقوق و دستمزد
  مناقصه   محدود 730
   1394/03/21   70-م -93 
      انجام تستهای غیر مخرب NDT و تعیین عمر باقیمانده قطعات روتور یدکی واحد گازی
  مناقصه   محدود 731
   1394/04/14   7-94 
      خرید قطعات یدکی flame tube توربین گازی نیروگاه گیلان
  مناقصه   محدود 732
   1394/02/17   6-94 
      خرید 1000 کیلوگرم رزین پریکوت
  مناقصه   عمومي 733
   1394/02/06   4-94 
      خرید یک دستگاه یاتاقان ژنراتور EE
  مناقصه   محدود 734
   1394/03/21   4-م-94 
      مشاوره جهت تدارکات و انبار
  مناقصه   محدود 735
   1394/02/14   5-94 
      خرید و نصب Expantion joint های بویلر بازیاب 32 و نصب Expantion joint های بویلر بازیاب 22 نیروگاه گیلان
  مناقصه   عمومي 736
   1393/12/14   16-93 
      خرید 2000عدد فیلتر هوای ورودی توربین گازی
  مناقصه   عمومي 737
   1394/02/03   1-94 
      خرید و تعویض additional compensator و scissor compensator بویلر های بازیاب 22
  مناقصه   عمومي 738
   1394/03/21   1-م-94 
      اجاره یکدستگاه مینی بوس بنز 21 نفره
  مناقصه   محدود 739
   1393/11/19   13-93 
      خرید 6 ردیف اول پره های متحرک کمپرسور به همراه دیسک نیروگاه گیلان
  مناقصه   محدود 740
   1393/10/03   10-93 
      خرید لوازم و قطعات یدکی تعمیرات اساسی توربین گازی مدل V9402 نیروگاه گیلان
  مناقصه   محدود 741
   
  درج در سايت توزيع برق مازندران
   1394/08/30   130ع94 
      خرید 30000 متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف 25+25+70+70*3
  مناقصه   عمومي 742
   1394/09/08   131ع94 
      اجرای 7 ایستگاه تکرار کننده فرکانس رادیو بیسیم
  مناقصه   عمومي 743
   1394/08/30   129ع94 
      خرید 30000 متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف 25+25+50+50*3
  مناقصه   عمومي 744
   1394/08/30   126ع94 
      پروژه طرح کاهش تلفاز فاز 1 قائمشهر
  مناقصه   عمومي 745
   1394/08/30   127ع94 
      پروژه طرح کاهش تلفاز فاز 2 امور توزیع برق قائمشهر
  مناقصه   عمومي 746
   1394/08/30   128ع94 
      خرید 22000 متر هادی روکش دار آلومینیوم فولاد مینک و هاینا با روکش XLPE
  مناقصه   عمومي 747
   1394/07/15   116 ع 94 
      اصلاح و بهينه سازي شهري امور توزيع برق جنوب بابل
  مناقصه   عمومي 748
   1394/07/15   113 ع 94 
      توسعه و احداث شهري فاز 4 امور توزيع برق قائمشهر
  مناقصه   عمومي 749
   1394/07/15   114 ع 94 
      توسعه کابل خودنگهدار روستايي لاله آباد امور توزيع برق جنوب بابل
  مناقصه   عمومي 750
   1394/07/15   115 ع 94 
      اصلاح و بهينه سازي روستايي امور توزيع برق جنوب بابل
  مناقصه   عمومي 751
   1393/12/23   141ع93 
      چاپ قبوض مشترکین برق شرکت توزیع برق استان مازندران
  مناقصه   عمومي 752
   1394/04/02   69ع94 
      انواع مختلف تابلو شالتر فشار ضعیف 160 الی400 آمپری و عمومی توزیع برق بارانی از 63 الی 630 آمپری برای امورهای قائمشهر ، سوادکوه شمالی،سوادکوه
  مناقصه   عمومي 753
   1394/04/02   68ع94 
      انواع مختلف تابلو شالتر فشار ضعیف 160 الی400 آمپری و عمومی توزیع برق بارانی از 63 الی630 آمپری برای امورهای بابلسر، بابل جنوب و شمال بابل
  مناقصه   عمومي 754
   1394/04/02   67ع94 
      انواع مختلف تابلو شالتر فشار ضعیف 160 الی400 آمپری و عمومی توزیع برق بارانی از 63 الی 630 آمپری برای امورهای آمل ،فریدونکنار،سیمرغ،جویبار
  مناقصه   عمومي 755
   1394/03/05   61ع94 
      خرید 5000 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی چند تعرفه
  مناقصه   عمومي 756
   1394/03/05   62ع94 
      خرید کابل خودنگهدار آلومینیومی فشار ضعیف در انواع مختلف
  مناقصه   عمومي 757
   1394/03/05   63ع94 
      خرید 10000 کیلوگرم سیم آلومینیوم آلیاژی AAC نمره 50
  مناقصه   عمومي 758
   1394/03/30   66ع94 
      خريد انواع تابلو عمومی توزيع برق بارانی و تابلو عمومی توزيع فشار ضعيف
  مناقصه   عمومي 759
   1394/04/02   76ع94 
      هادی آلومینیوم فولاد ACSR (مینک و هاینا) امورهای مرکز و شرق
  مناقصه   عمومي 760
   1394/04/02   75ع94 
      کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیومی شش رشته 25+25+50+50*3 و 25+25+50+70*3 برای امورهای آمل، فریدونکنار، بابل جنوب، سیمرغ، جویبار و بابلسر
  مناقصه   عمومي 761
   1394/04/02   74ع94 
      کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیومی شش رشته 25+25+50+50*3 و 25+25+50+70*3 برای امورهای بابل جنوب، بابل شمال،قائمشهر،سوادکوه شمالی و سوادکوه
  مناقصه   عمومي 762
   1394/04/02   73ع94 
      کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیومی شش رشته 25+25+50+50*3 و 25+25+50+70*3 برای امورهای ساری شمال، ساری جنوب، میاندورود، نکاء، بهشهر، گلوگاه
  مناقصه   عمومي 763
   1394/04/02   70ع94 
      انواع مختلف تابلو شالتر فشار ضعیف 160 الی400 آمپری و عمومی توزیع برق بارانی از 63 الی 630 آمپری برای امورهای ساری شمال و ساری جنوب
  مناقصه   عمومي 764
   1394/04/02   71ع94 
      انواع مختلف تابلو شالتر فشار ضعیف 160 الی400 آمپری و عمومی توزیع برق بارانی از 63 الی 630 آمپری برای امورهای بهشهر، گلوگاه، میاندورود و نکاء
  مناقصه   عمومي 765
   1394/04/02   72ع94 
      تابلو عمومی توزیع برق ایستاده 1000 و 1250 آمپری کامل
  مناقصه   عمومي 766
   1393/04/08   35ع93 
      خريد 799 اصله انواع مختلف پايه بتوني چهارگوش مربوط به امورهاي شمال و جنوب ساري
  مناقصه   عمومي 767
   1394/04/02   79ع94 
      سیم آلومینیوم آلیاژی AAAC نمره 50 و 70 امورهای غرب
  مناقصه   عمومي 768
   1394/04/02   77ع94 
      هادی آلومینیوم فولاد ACSR (مینک و هاینا) امورهای غرب
  مناقصه   عمومي 769
   1394/04/02   78ع94 
      سیم آلومینیوم آلیاژی AAAC نمره 50 و 70 امورهای مرکز و شرق
  مناقصه   عمومي 770
   1394/04/02   80ع94 
      فیوز کات اوت 20 کیلوولت پلیمری
  مناقصه   عمومي 771
   1394/04/02   81ع94 
      برقگیر پلیمری 24 کیلو ولت 10 کیلو آمپر
  مناقصه   عمومي 772
   1394/04/20   82ع94 
      خرید 30000 عدد انواع کلید مینیاتوری تکفار و سه فاز دوبل
  مناقصه   عمومي 773
   1394/04/20   83ع94 
      خرید مقدار 300000 متر کابل 6*2 مدل NYY
  مناقصه   عمومي 774
   1394/04/21   84ع94 
      توسعه و احداث شهری فاز3 امور توزیع برق جنوب ساری
  مناقصه   عمومي 775
   1394/04/21   85ع94 
      توسعه و احداث شهری فاز8 امور توزیع برق جنوب ساری
  مناقصه   عمومي 776
   1394/04/21   86ع94 
      توسعه و احداث شهری فاز 9 امور توزیع برق جنوب ساری
  مناقصه   عمومي 777
   1394/04/21   87ع94 
      توسعه و احداث شهری فاز1 امورتوزیع برق قائمشهر
  مناقصه   عمومي 778
   1394/04/21   88ع94 
      توسعه و احداث شهری فاز 3 امور توزیع برق قائمشهر
  مناقصه   عمومي 779
   1394/04/31   90 ع 94 
      خرید کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه سوکتی گرد همرا با زوار
  مناقصه   عمومي 780
   1394/04/21   89ع94 
      توسعه و احداث شهری امور توزیع برق آمل
  مناقصه   عمومي 781
   1394/05/07   90ع94 
      خريد کنتور تکفاز ديجيتالي چند تعرفه سوکتي گرد همراه با زوار
  مناقصه   عمومي 782
   1394/04/31   91 ع 94 
      خرید انواع لامپ گازی بخار سدیم
  مناقصه   عمومي 783
   
  درج در سايت برق منطقه اي يزد
   1394/07/25   111م/94 
      واگذاری بهره‌برداری ايستگاههاي فوق توزيع و انتقال( یک مرحله ای- ۱,۴۲۳,۹۱۴)
  مناقصه   عمومي 784
   1394/06/17   110م/94 
      خدمات بهره برداری و نگهداری و تعمير ايستگاه گاز 100 هزار مترمکعبی نيروگاه سيكل تركيبي شيرکوه يزد( یک مرحله ای-1418204)
  مناقصه   عمومي 785
   1394/07/14   110 م/94 
      تجدید خدمات بهره برداری و نگهداری و تعمير ايستگاه گاز 100 هزار مترمکعبی نيروگاه سيكل تركيبي شيرکوه يزد (یک مرحله ای- 1422223)
  مناقصه   عمومي 786
   1393/12/26   126م/93 
      تجدید خريد برق سال 1394(یک مرحله‌ای - ۱,۳۹۷,۰۴۱)
  مناقصه   عمومي 787
   1394/01/22   125م/93 
      خريد ‎ترانسفورماتور ‎‎20/63/230 كيلوولت ‎125 مگاولت آمپر و ‎ترانسفورماتور كمكي‏-زمين ‎250 كيلوولت آمپر مربوطه (یک مرحله ای - ۱,۳۹۸,۲۴۰)
  مناقصه   محدود 788
   1394/04/22   125م/93-2 
      تجدید خريد ‎ترانسفورماتور ‎‎20/63/230 كيلوولت ‎125 مگاولت آمپر و ‎ترانسفورماتور كمكي‏-زمين ‎250 كيلوولت آمپر مربوطه(یک مرحله ای- ۱,۴۱۰,۰۲۱)
  مناقصه   محدود 789
   1394/08/09   109م/94 
      خرید و نصب برج‌های خطوط ارتباطی پست شهید سامعی( محدود دو مرحله ای- 1426415)
  مناقصه   محدود 790
   1394/03/25   104م /94 
      احداث سازه‌هاي فني كنترل پست 63 يزد مهر(یک مرحله ای- 1.406.879)
  مناقصه   عمومي 791
   1394/04/16   105م/94 
      خرید هادی پرظرفیت (دومرحله ای- ۱,۴۰۹,۴۴۳)
  مناقصه   محدود 792
   1394/06/03   106م/94 
      خرید مقره‌های خطوط ارتباطی پست شهید سامعی ( یک مرحله ای -1413964 )
  مناقصه   عمومي 793
   1394/05/27   107م/94 
      تکمیل ساختمان آرشیو فنی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد(1413388- یک مرحله ای )
  مناقصه   عمومي 794
   1394/02/09   108م /93 
      خرید راکتور نوترال پست 400 بافق( دو مرحله ای - ۱,۴۰۰,۹۸۴)
  مناقصه   محدود 795
   1394/06/02   108م/94 
      خرید رله حفاظت باسبار( یک مرحله ای- 1413940)
  مناقصه   عمومي 796
   1394/03/11   103م/94 
      نگهداری و تعمیرات خطوط و فیبر نوری شبکه برق استان یزد ( مجموعه A و B ) (یک مرحله‌ای - ۱,۴۰۵,۲۵۶)
  مناقصه   عمومي 797
   1394/03/11   102م/94 
      نگهداری و تعمیرات پستهاي شبکه برق استان یزد (مجموعه A و B) (یک مرحله‌ای -۱,۴۰۵,۲۵۴)
  مناقصه   عمومي 798
   1394/07/25   101م/94 
      خرید تجهیزات و سیم‌کشی فیبر نوری(یک مرحله ای- 1423909)
  مناقصه   عمومي 799
   1394/04/16   102 م /94 
      نگهداری و تعمیرات پستهاي شبکه برق استان یزد (مجموعه A) (یک مرحله ای - 1409432)
  مناقصه   عمومي 800
   
  درج در سايت مديريت توليد برق هرمزگان
   1394/05/01   02/94 
      توسعه و نگهداری فضای سبز، نظافت عمومی و پاکسازی شهرک مسکونی
  مناقصه   عمومي 801
   1394/01/27   01/94 
      خرید قطعات B.C.Pump واحد 3
  مناقصه   عمومي 802
   1394/06/22   04/94 
      انجام کليه خدمات پشتیبانی در حوزه ی نگهداري و تعميرات جاري در بخش هاي مکانيک و الکتريک و ابزاردقيق مربوط به چهار واحد بخار 4×320MW نيروگاه بندرعباس و تاسيسات جانبي آن
  مناقصه   عمومي 803
   1394/04/11   03/94 
      ارائه خدمات پشتیبانی در حوزه های اداری، مالی، بازرگانی و خدمات نیروگاه بخار بندرعباس
  مناقصه   عمومي 804
   1394/07/27   05/94 
      خريد و ساخت بسكت هاي لايه سرد و میانی واحد 2
  مناقصه   عمومي 805
   1394/08/05   08/94 
      نصب (دمونتاژ و مونتاژ) پنل های واتروال سایدوال واحد دو
  مناقصه   عمومي 806
   1394/08/04   07/94 
      تعويض ورق هاي ديواره لانگستروم و بازسازي بدنه بويلر واحد 2
  مناقصه   عمومي 807
   1394/07/29   94.06 
      اورهال والوهای بویلر و توربوسیکل واحد 2 نیروگاه بندرعباس
  مناقصه   عمومي 808
   
  درج در سايت توزيع برق اردبيل
   1394/09/08   8065/2100 
      اجرای عملیات و نصب تابلو کنتور متقاضیان عادی همراه با اجرای شبکه 400 ولت بصورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 809
   1393/12/17   9913/2100 
      خرید انواع فیوز
  مناقصه   عمومي 810
   1393/12/17   9913/2100- 
      خرید انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 811
   1394/01/26   10245/2100 
      قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول مطالبات مشترکین برق
  مناقصه   محدود 812
   1394/03/10   11/2100/1411 
      خرید کابل 20 کیلوولت مونوفاز 35*1 آلومینیومی ( زره دار و شیلددار )
  مناقصه   عمومي 813
   1394/04/02   11/2100/2741- 
      خرید لامپ بخار سدیم به تعداد 47500 عدد
  مناقصه   عمومي 814
   1394/04/03   11/2100/3187 
      ارائه خدمات طراحی پروژه های توزیع در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
  مناقصه   عمومي 815
   1394/03/10   1411/2100 
      خرید کابل مسی 6*2 و کابل مسی 10*4
  مناقصه   عمومي 816
   1394/04/02   2741/2100 
      خرید استارتر
  مناقصه   عمومي 817
   1394/04/02   2741/2100- 
      خرید استارتر به تعداد 18000 عدد استارترعبارتنداز 70-35 به تعداد 7000 و 150-50 به تعداد 4000 عدد و 250 وات به تعداد 7000 عدد
  مناقصه   عمومي 818
   1394/04/02   2741/2100/11 
      خرید بالاست چراغ به تعداد 8000 عدد
  مناقصه   عمومي 819
   1394/03/10   2100/1411 
      خرید کابل مسی 6*2 و کابل مسی 10*4
  مناقصه   عمومي 820
   1394/05/11   4231/2100 
      ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی
  مناقصه   محدود 821
   1394/07/28   6677/2100 
      نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری توزیع ، عملیات بهره برداری و خدمات مشترکین
  مناقصه   عمومي 822
   1394/06/15   5289/2100 
      واگذاری خدمات مرکز فوریتهای برق 121 با رویکر د کل تماسهای مرکز اردبیل
  مناقصه   عمومي 823
   1394/05/25   4536/2100 
      خرید انواع کنتور دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 824
   1394/06/08   4847/2100 
      انجام خدمات کامپیوتری مربوط به خدمات مشترکین
  مناقصه   محدود 825
   1393/12/17   9957/2100 
      93/12/13
  مناقصه   محدود 826
   
  درج در سايت مديريت توليد برق اصفهان
   1394/04/16   9-94 
      خرید 2200عدد توری فایبرگلاس نگهدارنده اسپلاش بار جهت برج خنک کن واحدهای 37.5 مگاواتی نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 827
   1394/03/10   4-94 
      خرید 17000عدد نبشی از جنس PVC و88000 عدد بست مربوطه از جنس PP A60جهت برج خنک کن واحدهای 5/37مگاواتی نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 828
   1394/03/10   5-94 
      خرید الکتروموتور به قدرت 665کیلو وات جهت نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 829
   1394/04/15   6-94 
      خرید لوله و اتصالات مخصوص خط گاز طبیعی جهت نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 830
   1394/04/15   7-94 
      خرید والو مخصوص خط گاز طبیعی جهت نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 831
   1394/02/23   3-94 
      بازسازی الکتروموتور High speed fan نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 832
   1394/06/11   2-94 
      انجام امور خدمات فني و عمومي
  مناقصه   عمومي 833
   1394/08/14   16-94 
      خرید 500 متر لوله پلی اتیلن سایز 16اینچ فشار قوی تحمل 10 بار فشار جهت نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 834
   1394/08/17   14-94 
      (خرید و نصب سیستم همزمان پیج و ارتباط داخلی ( اینترکام ) به تعداد 25 عدد با قابلیت افزایش جهت نیروگاه اصفهان)
  مناقصه   عمومي 835
   1394/06/11   1-94 
      امور خدماتي (فضاي سبز و نظافت)
  مناقصه   عمومي 836
   1394/08/19   17-94 
      خریدمقدار3000 ( سه هزار) تن آهک هيدراته
  مناقصه   عمومي 837
   1394/06/22   11-94 
      خرید 300 تن سولفات آلومینیوم صنعتی مورد نیاز نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 838
   1394/06/23   12-94 
      خرید1000تن اسید سولفوریک 98% جهت نيروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 839
   1394/07/18   13-94 
      انجام عایقکاری جهت تاسیسات و واحدهای تولید برق نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 840
   1394/06/22   10-94 
      خرید 10 تن هگزا متافسفات سدیم مورد نیاز نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 841
   1394/04/16   8-94 
      خرید 1250متر مربع نم گیر ( قطره گیر) از جنس p.p جهت برج خنک کن واحدهای 37.5مگاواتی نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 842
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شازند ( اراك)
   1394/06/10   122/94 
      دمونتاژ ، بازسازي و مونتاژ 3 دستگاه مبدل فشار قوي
  مناقصه   عمومي 843
   1394/06/19   123/94 
      بارگيري و امحاء رسوبات استخر تبخيري
  مناقصه   عمومي 844
   1394/08/06   124/94 
      خريد فوم كارت 210،فوم كارت 280 و كارت كنترلي S5
  مناقصه   عمومي 845
   1394/05/29   120/94 
      خريد روغن روانكاري توربين
  مناقصه   عمومي 846
   1394/05/29   121/94 
      خريد روغن فايررزيستنس توربين
  مناقصه   عمومي 847
   1394/02/29   116/94 
      خريد هيدرازين هيدرات
  مناقصه   عمومي 848
   1394/03/24   117/94 
      خريد دو عدد تيوب شيت هيتر فشار قوي
  مناقصه   عمومي 849
   1394/05/04   118/94 
      نگهداري و توسعه فضاي سبز
  مناقصه   عمومي 850
   1394/05/27   119/94 
      خريد فوم كارت 280 و كارت كنترلي S5
  مناقصه   عمومي 851
   1394/02/13   111/94 
      طبخ غذاي كاركنان
  مناقصه   عمومي 852
   1394/02/16   112/94 
      اياب و ذهاب پرسنل با خودرو سواري
  مناقصه   عمومي 853
   1394/02/16   113/94 
      اياب و ذهاب پرسنل با ميني بوس و ميدل باس
  مناقصه   عمومي 854
   1394/02/29   115/94 
      تامين نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر
  مناقصه   عمومي 855
   1394/02/21   114/94 
      سندبلاست و رنگ آميزي مخزن شماره 3 مازوت و رنگ آميزي بام مخزن شماره يك مازوت
  مناقصه   عمومي 856
   
  درج در سايت توزيع برق خوزستان
   1394/02/07   /94-21 
      تامين برق بيمارستان صحرايي شادگان (تملك دارائي استان)
  مناقصه   عمومي 857
   1394/06/18   92- 94 
      خريد 55 دستگاه ترانسفورماتور 200/33
  مناقصه   عمومي 858
   1394/06/18   93- 94 
      خريد يراق آلات شبكه برق جهت كاهش تلفات
  مناقصه   عمومي 859
   1394/01/31   94 -15 
      واگذاري فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني شركت توزيع برق منطقه 1 ( 15-94)
  مناقصه   عمومي 860
   1394/05/18   94- 87 
      پروژه اصلاح و بهينه سازي شبكه برق در شهرستان ماهشهر
  مناقصه   عمومي 861
   1394/05/21   94 -88 
      تامين برق شهري در شهرستان اميديه
  مناقصه   عمومي 862
   1394/06/09   94 -91 
      خدمات پشتيباني شبكه و سخت افزار ستاد و شهرستانها
  مناقصه   عمومي 863
   1394/04/24   94/74 
      خريد 1000ست كليد تيغه اي جدا كننده630 آمپر غير قابل قطع زير بار تكفاز 33 كيلوولت
  مناقصه   عمومي 864
   1394/01/23   94-1 
      پروژه زير ساخت مسكن مهر آبادان (تملك دارايي)
  مناقصه   عمومي 865
   1394/01/31   94-10 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان باغملك (آبگرمك ، گردو زار ، ميل پاي ، اونك امير)
  مناقصه   عمومي 866
   1394/01/24   94-1 / 
      شناسايي پيمانكاران در زمينه پروژه انرژيهاي نو (DG، خورشيدي ، باد و ...)
  مناقصه   عمومي 867
   1394/06/22   94-100 
      كاهش تلفات شبكه برق ماهشهر
  مناقصه   عمومي 868
   1394/03/27   94-62 
      ققدرت مانور ( احداث شبكه ) در شهرستان ايذه
  مناقصه   عمومي 869
   1394/04/01   94-63 
      برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان بهبهان 63-94
  مناقصه   عمومي 870
   1394/04/14   94-64 
      خدمات کارشناسی GIS
  مناقصه   عمومي 871
   1394/04/15   94-65 
      طراحي شبكه هاي توزيع برق منطقه 1
  مناقصه   عمومي 872
   1394/04/22   94-69 
      برقرساني به روستاي فاقد برق در شهرستان هفتگل (روستاي قلعه مدرسه)
  مناقصه   عمومي 873
   1394/04/15   94-66 
      طراحي شبكه هاي توزيع برق منطقه 2
  مناقصه   عمومي 874
   1394/04/15   94-67 
      برقرسانی به پمپ های آب شرکت ملی حفاری در شهرستان رامشیر
  مناقصه   عمومي 875
   1394/04/22   94-68 
      تامين برق شهري خنافره شهرستان شادگان
  مناقصه   عمومي 876
   1394/03/06   94-53 
      کاهش تلفات ( تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار ) در شهرستان شوش-الوان ( طرح جهادی) 94-53
  مناقصه   عمومي 877
   1394/03/11   94-54 
      خريد يك عدد وربين كرونا
  مناقصه   عمومي 878
   1394/01/26   94-7 
      كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان اروند كنار( طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 879
   1394/04/22   94-70 
      برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان انديكا
  مناقصه   عمومي 880
   1394/04/22   94-71 
      پروژه كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان بهبهان
  مناقصه   عمومي 881
   1394/04/24   94-72 
      خريد 3000 عدد اسپيسر بين فازي 110 سانتي متر 33 كيلو ولت خط سرد
  مناقصه   عمومي 882
   1394/04/24   94-73 
      خريد 1000 ست كت اوت فيوز سيليكوني 33 كيلو ولت 200 آمپر
  مناقصه   عمومي 883
   1394/05/06   94-80 
      طراحي شبكه هاي توزيع منطقه 4
  مناقصه   عمومي 884
   1394/05/10   94-81 
      پروژه كاهش تلفات ، توسعه و اصلاح و بهينه سازي شبكه برق روستايي شهرستان آبادان فاز 2(طرح جهادي )81-94
  مناقصه   عمومي 885
   1394/05/10   94-82 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق ( دم بلوطه ، ماهياران ، فردي وند، ديلم دشت ، پاپره خوشاب) در شهرستان الوار 82-94
  مناقصه   عمومي 886
   1394/05/13   94-83 
      كاهش تلفات توسعه روستايي اصلاح و بهينه سازي شبكه برق روستايي فاز 2 در شهرستان خرمشهر ( طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 887
   1394/05/13   94-84 
      كاهش تلفات توسعه و اصلاح و بهينه سازي شبكه برق شهري در شهرستان اروند كنار فاز 3 (طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 888
   1394/05/17   94-85 
      پروژه تامين برق روستايي شهرستان ماهشهر
  مناقصه   عمومي 889
   1394/05/18   94-86 
      تامين برق روستايي شهرستان رامهرمز ( روستاي سرگچ)
  مناقصه   عمومي 890
   1394/05/04   94-76 
      احداث شبكه تامين برق بندر سجافي شهرستان هنديجان
  مناقصه   عمومي 891
   1394/05/06   94-77 
      طراحي شبكه هاي توزيع برق منطقه 1
  مناقصه   عمومي 892
   1394/05/06   94-78 
      طراحي شبكه هاي توزيع برق منطقه 2
  مناقصه   عمومي 893
   1394/05/06   94-79 
      طراحي شبكه هاي توزيع برق منطقه 3
  مناقصه   عمومي 894
   1394/01/26   94-8 
      خريد 800 دستگاه سكو ترانس تك پايه
  مناقصه   عمومي 895
   1394/05/04   94-75 
      پروژه قدرت مانور (احداث شبكه) شهرستان رامشير
  مناقصه   عمومي 896
   1394/05/21   94-89 
      پروژه توسعه روشنايي معابر دزفول
  مناقصه   عمومي 897
   1394/01/31   94-9 
      پروژه احداث شبكه برق مستقل پايانه مرزي چزابه فاز3 (طرح تملك دارائي)
  مناقصه   عمومي 898
   1394/06/03   94-90 
      خريد 45000 متر كابل خودنگهدار 25+25+70*4
  مناقصه   عمومي 899
   1394/06/09   94-91 
      خدمات پشتيباني شبكه و سخت افزار ستاد و شهرستانها
  مناقصه   عمومي 900
   1394/06/18   94-92 
      خريد 55 دستگاه ترانسفورماتور 200/33
  مناقصه   عمومي 901
   1394/06/22   94-94 
      پروژه كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان آبادان ( طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 902
   1394/06/22   94-95 
      پروژه كاهش تلفات الوان فاز 1 (طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 903
   1394/06/22   94-96 
      كاهش تلفات توسعه و اصلاح و بهينه سازي شهري و روشنايي (فاز 2) چوئبده 3 در شهرستان اروند كنار (طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 904
   1394/06/22   94-97 
      كاهش تلفات شبكه برق بهبهان (طرح جهادي
  مناقصه   عمومي 905
   1394/06/22   94-98 
      كاهش تلفات توسعه اصلاح و بهينه سازي شبكه برق شهري در شهرستان اروند كنار فاز 3 (طرح جهادي ) 98-94
  مناقصه   عمومي 906
   1394/06/22   94-99 
      كاهش تلفات توسعه و اصلاح و بهينه سازي برق روستايي شهرستان آبادان فاز 2
  مناقصه   عمومي 907
   1394/02/13   94-32 
      باجه هاي مشتركين منطقه 2
  مناقصه   عمومي 908
   1394/02/13   94-34 
      باجه هاي مشتركين منطقه 4
  مناقصه   عمومي 909
   1394/02/13   94-35. 
      باجه هاي مشتركين منطقه 5
  مناقصه   عمومي 910
   1394/02/15   94-36 
      فعاليتهاي بهره برداري منطقه 1
  مناقصه   عمومي 911
   1394/02/15   94-37 
      فعاليتهاي بهره برداري منطقه 2
  مناقصه   عمومي 912
   1394/02/15   94-38 
      فعاليتهاي بهره برداري منطقه 3
  مناقصه   عمومي 913
   1394/01/26   94-4 
      كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان شوشتر ( طرح جهادي )
  مناقصه   عمومي 914
   1394/02/15   94-39 
      فهاليتهاي بهره برداري منطقه 4
  مناقصه   عمومي 915
   1394/02/15   94-40 
      فعاليتهاي بهره برداري منطقه 5
  مناقصه   عمومي 916
   1394/02/15   94-41 
      فعاليتهاي بهره برداري منطقه 6
  مناقصه   عمومي 917
   1394/02/16   94-42 
      قرائت كنتور و توزيع قبوض برق شهري و روستايي اشتراكهاي عادي منطقه 1
  مناقصه   عمومي 918
   1394/02/16   94-43 
      قرائت كنتور و توزيع قبوض برق شهري و روستايي اشتراكهاي عادي منطقه 2
  مناقصه   عمومي 919
   1394/02/16   94-44 
      قرائت كنتور و توزيع قبوض برق شهري و روستايي اشتراكهاي عادي منطقه 3
  مناقصه   عمومي 920
   1394/01/26   94-5 
      پروژه كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان ماهشهر( طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 921
   1394/02/22   94-50 
      پروژه تامین برق ایستگاه پمپاژ آب فولاد شادگان در شهرستان بندر امام 50-94
  مناقصه   عمومي 922
   1394/03/06   94-51 
      تعميرات مشتركين ايستگاه 11 آبادان
  مناقصه   عمومي 923
   1394/03/06   94-52 
      کاهش تلفات ( تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار ) در شهرستان شوش ( طرح جهادی) 94-52
  مناقصه   عمومي 924
   1394/03/11   94-55 
      فعاليتهاي بهره برداري منطقه 1
  مناقصه   عمومي 925
   1394/03/11   94-56 
      فعاليتهاي بهره برداري منطقه 2
  مناقصه   عمومي 926
   1394/03/11   94-57 
      فعاليتهاي بهره برداري منطقه 3
  مناقصه   عمومي 927
   1394/03/16   94-58 
      خريد 40 دستگاه نردبان عايق فايبر گلاس
  مناقصه   عمومي 928
   1394/03/16   94-59 
      خريد 15 دستگاه لودبوستر
  مناقصه   عمومي 929
   1394/01/26   94-6 
      كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان رامهرمز ( طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 930
   1394/03/27   94-60 
      كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان شوش ( فاز 2)
  مناقصه   عمومي 931
   1394/03/27   94-61 
      كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان الوان فاز 2
  مناقصه   عمومي 932
   1394/02/16   94-45 
      قرائت كنتور و توزيع قبوض برق شهري و روستايي اشتراكهاي عادي منطقه 4
  مناقصه   عمومي 933
   1394/02/16   94-46 
      قرائت كنتور و توزيع قبوض برق شهري و روستايي اشتراكهاي عادي منطقه 5
  مناقصه   عمومي 934
   1394/02/16   94-47 
      قرائت كنتور و توزيع قبوض برق شهري و روستايي اشتراكهاي ديماند
  مناقصه   عمومي 935
   1394/02/16   94-48 
      پايش قرائت و توزيع قبوض برق عادي و ديماند
  مناقصه   عمومي 936
   1394/02/20   94-49 
      پروژه برقرساني به روستاي فاقد برق شهرستان بهبهان ( حيدر كرار)
  مناقصه   عمومي 937
   1394/02/13   94-33 
      باجه هاي مشتركين منطقه 3
  مناقصه   عمومي 938
   1394/02/13   94-31 
      باجه هاي مشتركين منطقه 1
  مناقصه   عمومي 939
   1394/01/26   94-3 
      كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان دزفول ( طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 940
   1394/03/05   94-3 فرا 
      شناسايي پيمانكاران چاپ قبوض برق و سرويس و تامين قطعات پرينترهاي چاپ قبوض
  مناقصه   عمومي 941
   1394/02/09   94-30 
      خدمات كنترل پروژه
  مناقصه   عمومي 942
   1394/02/09   94-26 
      خدمات كارشناسي Gis
  مناقصه   عمومي 943
   1394/02/09   94-27 
      نظارت بر بهره برداري منطقه يك
  مناقصه   عمومي 944
   1394/02/09   94-28 
      نظارت بهره برداري منطقه 2
  مناقصه   عمومي 945
   1394/02/09   94-29 
      واگذاري خدمات نيروي انساني حراست اداري و انبارهاي شركت
  مناقصه   عمومي 946
   1394/01/23   94-2 
      زير ساخت مسكن مهر دزفول (تملك دارائي)
  مناقصه   عمومي 947
   1394/02/05   94-19 
      كاهش تلفات در شهرستان آبادان
  مناقصه   عمومي 948
   1394/03/05   94-2 فر 
      شناسايي پيمانكاران پشتيباني و توسعه نرم افزار سيستم جامع مشتركين
  مناقصه   عمومي 949
   1394/02/05   94-20 
      كاهش تلفات شهرستان دزفول
  مناقصه   عمومي 950
   1394/02/08   94-22 
      تامين برق آرامگاه سيد عبد در شهرستان دشت آزادگان (طرح عمراني)
  مناقصه   عمومي 951
   1394/02/09   94-23 
      نظارت بر پروژه هاي سرمايه اي منطقه يك
  مناقصه   عمومي 952
   1394/02/09   94-24 
      نظارت بر پروژه هاي سرمايه اي منطقه2
  مناقصه   عمومي 953
   1394/02/09   94-25 
      نظارت بر فعاليتهاي فروش خدمات مشتركين
  مناقصه   عمومي 954
   1394/01/31   94-15 
      واگذاري فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني شركت توزيع برق منطقه 1 ( 15-94)
  مناقصه   عمومي 955
   1394/01/31   94-16 
      فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني منطقه 2
  مناقصه   عمومي 956
   1394/01/31   94-17 
      فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني منطقه 3
  مناقصه   عمومي 957
   1394/09/08   94-142 
      خريد 300 كيلو متر كابل خودنگهدار 25+25+70*4
  مناقصه   عمومي 958
   1394/01/31   94-18 
      واگذاري فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني شركت توزيع برق خوزستان منطقه 4
  مناقصه   عمومي 959
   1394/01/31   94-13 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق بهبهان( حاج ملك و....)
  مناقصه   عمومي 960
   1394/08/23   94-130 
      خريد 54 دستگاه ترانسفورماتور 33/200
  مناقصه   عمومي 961
   1394/08/23   94-131 
      خريد پلمپ كنتور
  مناقصه   عمومي 962
   1394/08/26   94-135 
      برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان انديكا فاز 1
  مناقصه   عمومي 963
   1394/08/25   94-134 
      پروژه روشنايي معابر در شهرستان ماهشهر
  مناقصه   عمومي 964
   1394/08/25   94-133 
      پروژه توسعه شبكه برق شهري انديمشك فاز 1 و فاز 2
  مناقصه   عمومي 965
   1394/08/25   94-132 
      توسعه شبكه برق شهري در شهرستان گتوند
  مناقصه   عمومي 966
   1394/01/31   94-14 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان مسجدسليمان(گلستان)
  مناقصه   عمومي 967
   1394/09/07   94-141 
      انجام خدمات پياده سازی سيستم Gis در شبكه فشار ضعيف ( منطقه نمونه) و شبكه فشار متوسط امور برق دزفول
  مناقصه   عمومي 968
   1394/09/03   94-140 
      كاهش تلفات شبكه برق تشان در شهرستان بهبهان( طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 969
   1394/08/30   94-139 
      خريد 50 دستگاه سكسيونر گازي 20 كيلو ولت 630 آمپر هوايي دستي موتوري جهت اتوماسيون و مجهز به تابلوي rtu با تجهيزات نصب
  مناقصه   عمومي 970
   1394/08/30   94-138 
      خريد 200 دستگاه سكسيونر قابل قطع زير بار گازي بدون سيستم اتوماسيون - 33 كيلو ولت - 630 آمپر - هوايي با براكت نصب
  مناقصه   عمومي 971
   1394/08/26   94-137 
      پروژه نيرو رساني پتروشيمي مارون شهرستان ماهشهر
  مناقصه   عمومي 972
   1394/08/26   94-136 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان انديكا فاز 2
  مناقصه   عمومي 973
   1394/08/03   94-121 
      تعميرات ساختمان اداره برق اروند كنار
  مناقصه   عمومي 974
   1394/07/12   94-120 
      برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان بهبهان (حاج ملك منگلاس ولي آباد)
  مناقصه   عمومي 975
   1394/07/12   94-119 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان مسجدسليمان (روستاي كالوسه و چوب سرخ )
  مناقصه   عمومي 976
   1394/01/31   94-12 
      پروژه احداث كابل فاصله دار در شهرستان آبادان
  مناقصه   عمومي 977
   1394/08/18   94-129 
      تامين برق شهري در شهرستان ماهشهر فاز 1 و فاز2
  مناقصه   عمومي 978
   1394/08/18   94-128 
      تامين برق شهري فاز 1 بندرامام
  مناقصه   عمومي 979
   1394/08/17   94-127 
      توسعه شبكه برق روستاهاي شوشتر
  مناقصه   عمومي 980
   1394/08/12   94-126 
      تامين برق شهري شادگان
  مناقصه   عمومي 981
   1394/08/12   94-125 
      ساماندهي شبكه برق منيوحي ( فاز 2) شهرستان اروند كنار
  مناقصه   عمومي 982
   1394/08/05   94-124 
      برقرساني به روستاي فاقد برق در شهرستان هنديجان (روستاي غرابي)
  مناقصه   عمومي 983
   1394/08/05   94-123 
      كاهش تلفات شبكه برق شهرستان باغملك ( طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 984
   1394/08/05   94-122 
      كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان شوشتر (طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 985
   1394/06/31   94-111 
      خريد انواع فيوز لينك
  مناقصه   عمومي 986
   1394/07/07   94-112 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان باغملك (ابگرمك گردو زار ميل پاي اونگ امير)
  مناقصه   عمومي 987
   1394/07/07   94-113 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان الوار (دم بلوطه ماهياران فرديوند 2 ديلم دشت باريكاب پاپره خوشاب
  مناقصه   عمومي 988
   1394/07/07   94-115 
      برقرساني به روستاي فاقد برق سرگچ رامهرمز
  مناقصه   عمومي 989
   1394/07/07   94-114 
      برقرساني به روستاي فاقد برق قلعه مدرسه در شهرستان هفتگل
  مناقصه   عمومي 990
   1394/07/07   94-116 
      خريد 30000 دستگاه كنتور تكفاز و 7500 دستگاه كنتور سه فاز
  مناقصه   عمومي 991
   1394/07/12   94-118 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان انديكا (روستاهاي علي آباد منگژدي سرچاد للر درب شش آب)
  مناقصه   عمومي 992
   1394/07/11   94-117 
      خريد 7 دستگاه تابلو كمپكت
  مناقصه   عمومي 993
   1394/06/31   94-110 
      خريد انواع كنتاكتور تايم سوئيچ لامپ استارتر و بالاست فيوز مينياتوري
  مناقصه   عمومي 994
   1394/06/30   94-108 
      خريد انواع سيم آلومينيوم
  مناقصه   عمومي 995
   1394/06/31   94-109 
      خريد انواع مقره
  مناقصه   عمومي 996
   1394/01/31   94-11 
      پروژه ساماندهي شهرستان اروند كنارمنطقه تنگه
  مناقصه   عمومي 997
   1394/06/30   94-107 
      خريد برقگير و كت اوت فيوز
  مناقصه   عمومي 998
   1394/06/30   94-106 
      خريد انواع كابل
  مناقصه   عمومي 999
   1394/06/28   94-104 
      تامين برق پاسگاه مرزي شهرستان هويزه
  مناقصه   عمومي 1000
   1394/06/30   94-105 
      خريد يراق آلات شبكه برق
  مناقصه   عمومي 1001
   1394/06/22   94-103 
      كاهش تلفات شبكه برق شوش- الوان فاز 2
  مناقصه   عمومي 1002
   1394/06/22   94-101 
      كاهش تلفات شبكه برق اروند كنار فاز 4 شلهه ثوامر
  مناقصه   عمومي 1003
   1394/06/22   94-102 
      كاهش تلفات شبكه برق دزفول
  مناقصه   عمومي 1004
   
  درج در سايت توزيع برق استان قزوين
   1394/05/25   94/112 
      خرید لامپ
  مناقصه   عمومي 1005
   1394/04/11   94/107 
      واگذاری احداث شبکه جدید از سه راهی جویان تا سه راهی لهارد (منطقه ارداق -بویین زهرا)به صورت کلید در دست به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 1006
   1394/05/25   109/94 
      خرید تیر سیمانی
  مناقصه   عمومي 1007
   1394/06/11   108/94 
      فراخوان ارزیابی کیفی مشاور طراحی ونظارت شبکه وانشعابات
  مناقصه   عمومي 1008
   1394/04/10   1/2/101/94 
      واگذاری عملیات قرایت وپخش صورتحساب مشترکین شرکت توزیع برق استان قزوین به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 1009
   1394/06/16   114/94 
      واگذاری تامین نیروی انسانی امورهای شمال جنوب مینودر وستاد به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 1010
   1394/06/16   115/94 
      واگذاری تامین نیروی انسانی امورهای بویین زهرا اوج تاکستان محمدیه والبرزبه پیمانکار
  مناقصه   عمومي 1011
   1394/05/31   113/94 
      واگذاری تجهیز پست زمینی،شبکه فشار ضعیف زمینی تعاونی بازنشتگان تامین اجتماعی استان قزوین به صورت دستمزدی به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 1012
   1394/05/25   111/94 
      خرید کابل مسی و الومینیوم
  مناقصه   عمومي 1013
   1394/05/25   110/94 
      خرید ترانسفور ماتور کم تلفات
  مناقصه   عمومي 1014
   1394/07/04   119/94 
      واگذاری احداث شبکه امور برق محمدیه به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 1015
   1394/06/16   117/94 
      واگذاری برون سپاری اقبالیه به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 1016
   1394/06/16   116/94 
      واگذاری نگهبانی ساختمان ستاد و امورهای اجرایی به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 1017
   1394/07/04   121/94 
      خرید کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 1018
   1394/07/04   120/94 
      واگذاری امور نقلیه حوزه ستادی وامورهای اجرایی به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 1019
   
  درج در سايت توزيع برق استان ايلام
   1394/02/27   11-94 
      روشنایی معابر بلوار پاسداران مهران
  مناقصه   عمومي 1020
   1394/02/27   12-94 
      کاهش تلفات صالح آباد
  مناقصه   عمومي 1021
   1394/02/28   13-94 
      تقویت فیدر های دره شهر و آبدانان
  مناقصه   عمومي 1022
   1394/02/27   10-94 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی مهران و صالح آباد
  مناقصه   عمومي 1023
   1394/03/12   17-94 
      خرید انواع کابل پروتودور
  مناقصه   عمومي 1024
   1394/02/01   1-94 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی شهرستان دره شهر
  مناقصه   عمومي 1025
   1394/05/03   19-94 
      خرید انواع پایه بتنی
  مناقصه   عمومي 1026
   1394/03/12   18-94 
      خرید انوا ع لامپ
  مناقصه   عمومي 1027
   1394/03/12   14-94 
      خرید انواع تابلو برق
  مناقصه   عمومي 1028
   1394/03/12   16-94 
      خریدانواع کابل خونگهدار
  مناقصه   عمومي 1029
   1394/03/12   15-94 
      خرید انواع کنتور
  مناقصه   عمومي 1030
   1394/05/03   21-94 
      خریدانواع دیزل ژنراتور
  مناقصه   عمومي 1031
   1394/05/03   20-94 
      خرید انواع چراغ
  مناقصه   عمومي 1032
   1394/05/17   26-94 
      توسعه برق نقاط مختلف شهری و روستایی ایلام
  مناقصه   عمومي 1033
   1394/05/03   22-94 
      خرید سکسیونر گازی
  مناقصه   عمومي 1034
   1394/02/01   2-94 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی مهران و صالح آباد
  مناقصه   عمومي 1035
   1394/05/25   29-94 
      اجاره تعداد 61دستگاه خودرو
  مناقصه   عمومي 1036
   1394/06/09   30-94 
      تو زیع عمومی برق شهرستان ایوان
  مناقصه   عمومي 1037
   1394/05/17   27-94 
      خرید نشانگر خطا
  مناقصه   عمومي 1038
   1394/05/17   28-94 
      خریدریگلوزر هوایی
  مناقصه   عمومي 1039
   1394/06/09   32-94 
      تو زیع عمومی برق شهرستان ایلام
  مناقصه   عمومي 1040
   1394/02/01   3-94 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی دهلران ،موسیان و زرین آباد
  مناقصه   عمومي 1041
   1394/07/06   38-94 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق شهرستان ملکشاهی
  مناقصه   عمومي 1042
   1394/07/27   41-94 
      طراحی و نظارت فعالیت های شر کت توزیع
  مناقصه   عمومي 1043
   1394/07/07   39-94 
      برقرسانی به عشایر از طریق سیستم های قابل حمل خورشیدی در سطح دو حوزه شمالی و جنوبی استان
  مناقصه   عمومي 1044
   1394/07/07   40-94 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق شهرستان سرابله
  مناقصه   عمومي 1045
   1394/06/17   35-94 
      تو زیع عمومی برق شهرستان مهران
  مناقصه   عمومي 1046
   1394/07/06   37-94 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق شهرستان ایلام
  مناقصه   عمومي 1047
   1394/07/06   36-94 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق روستاهای آبدانان و هلیلان
  مناقصه   عمومي 1048
   1394/06/17   34-94 
      تو زیع عمومی برق مسکن مهر علوم پزشکی ایلام و مسکن مهر دره شهر
  مناقصه   عمومي 1049
   1394/06/09   33-94 
      تو زیع عمومی برق شهرستان چوار
  مناقصه   عمومي 1050
   1394/02/02   7-94 
      روشنایی معابر سرابله
  مناقصه   عمومي 1051
   1393/12/25   76-93 
      کاهش تلفات هلیلان و تقویت فیدر چرداول
  مناقصه   عمومي 1052
   1393/12/25   77-93 
      روشنایی معابر بلوارهای خروجی دره شهر
  مناقصه   عمومي 1053
   1393/12/25   73-93 
      تقویت فیدر های دره شهر و آبدانان
  مناقصه   عمومي 1054
   1393/12/25   74-93 
      تقویت فیدر ایلام ،چوارو بازسازی روستای گاوسوار
  مناقصه   عمومي 1055
   1393/12/25   72-93 
      کاهش تلفات سرابله،تقویت فیدر های سرابله و بازسازی روستای باغله
  مناقصه   عمومي 1056
   1393/12/25   71-93 
      واگذاری نصب انشعاب جدید و ....در حوزه جنوبی استان
  مناقصه   عمومي 1057
   1394/02/02   6-94 
      روشنایی معابر بلوار پاسداران مهران
  مناقصه   عمومي 1058
   1393/12/20   65-93 
      کاهش تلفات آبدانان
  مناقصه   عمومي 1059
   1393/12/20   67-93 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی ملکشاهی و بدره
  مناقصه   عمومي 1060
   1393/12/20   68-93 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی ایلام،ایوان و چوار
  مناقصه   عمومي 1061
   1393/12/20   69-93 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی سرابله و سیروان
  مناقصه   عمومي 1062
   1393/12/20   66-93 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی دهلران ،موسیان و زرین آباد
  مناقصه   عمومي 1063
   1393/12/20   64-93 
      کاهش تلفات صالح آباد
  مناقصه   عمومي 1064
   1393/12/18   63-93 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی مهران و صالح آباد
  مناقصه   عمومي 1065
   1393/12/18   62-93 
      احداث روشنایی معابر بلوار پاسداران مهران
  مناقصه   عمومي 1066
   1393/12/18   61-93 
      روشنایی معابر بلوار ورودی امامزاده سید حسن (ع) مهران
  مناقصه   عمومي 1067
   1394/02/02   5-94 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی سرابله و سیروان
  مناقصه   عمومي 1068
   1394/08/10   52-94 
      اصلاح شبکه توزیع برق محله نوروزآباد ایلام
  مناقصه   عمومي 1069
   1394/09/03   54-94 
      خرید دو دستگاه جراثقال هیدرولیکی مفصلی ده تن
  مناقصه   عمومي 1070
   1394/08/10   53-94 
      اصلاح شبکه توزیع برق محله زینبیه وکربلای 5 ایلام
  مناقصه   عمومي 1071
   1394/08/10   51-94 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق شهرستان دره شهر
  مناقصه   عمومي 1072
   1394/08/10   49-94 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق شهرستان بدره
  مناقصه   عمومي 1073
   1394/08/10   48-94 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق شهرستان سرابله
  مناقصه   عمومي 1074
   1394/08/10   50-94 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق زرین آباد
  مناقصه   عمومي 1075
   1394/07/25   42-94 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق شهرستان مهران
  مناقصه   عمومي 1076
   1394/08/04   43-94 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق شهرستان آبدانان
  مناقصه   عمومي 1077
   1394/06/09   94.31 
      تو زیع عمومی برق شهرستان ملکشاهی
  مناقصه   عمومي 1078
   1394/02/01   93.4 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی ملکشاهی و بدره
  مناقصه   عمومي 1079
   1394/02/05   8-94 
      کاهش تلفات صالح آباد
  مناقصه   عمومي 1080
   1393/12/25   75-93 
      کاهش تلفات و تقویت فیدر بدره
  مناقصه   عمومي 1081
   1394/05/12   94-25 
      خریدانواع مقره
  مناقصه   عمومي 1082
   1394/05/12   94-24 
      خرید انواع سیم آلومینیوم
  مناقصه   عمومي 1083
   1394/05/12   94-23 
      خرید انواع کنتور
  مناقصه   عمومي 1084
   1394/08/04   94-47 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق روستاهای آبدانان و هلیلان
  مناقصه   عمومي 1085
   1394/08/04   94-46 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق بخش موسیان
  مناقصه   عمومي 1086
   1394/08/04   94-45 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق شهرستان دهلران
  مناقصه   عمومي 1087
   1394/08/04   94-44 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق شهرستان سیروان
  مناقصه   عمومي 1088
   1394/02/05   9-94 
      کاهش تلفات آبدانان
  مناقصه   عمومي 1089
   
  درج در سايت مديريت توليد برق فارس
   1394/03/20   94/1935/28/6 
      تهيه و تأمين مواد اوليه، پخت و توزيع غذا براي كاركنان نيروگاه سيكل تركيبي فارس
  مناقصه   عمومي 1090
   1394/03/20   94/1936/28/6 
      تهيه و تأمين مواد اوليه، پخت و توزيع غذا براي كاركنان نيروگاه گازي شيراز
  مناقصه   عمومي 1091
   1394/03/02   94/1437/28/6 
      تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام فعالیت های امور نظافت نیروگاه سیکل ترکیبی فارس فارس ، نیروگاه گازی شیراز و حوزه ستادی شرکت
  مناقصه   عمومي 1092
   1394/03/02   94/1438/28/6 
      تجدبد مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری فضای سبز نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
  مناقصه   عمومي 1093
   1394/06/14   94/3412/28/6 
      تعمیرات بازدید اتاق احتراق همراه با تعویض نازل چهار واحد GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
  مناقصه   محدود 1094
   1394/03/27   94/2098/28/6 
      مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
  مناقصه   عمومي 1095
   1394/03/27   94/2099/28/6 
      مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه گازی شیراز
  مناقصه   عمومي 1096
   1394/05/17   94/2904/28/6 
      خرید 4320 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
  مناقصه   عمومي 1097
   1394/02/15   6//28/1037/94 
      خرید 120 بشکه ( معادل 24960 لیتر ) روغن توربین
  مناقصه   عمومي 1098
   1391/04/04   6/28/174/91 
      سرويس اياب و ذهاب كاركنان نيروگاه سيكل تركيبي فارس
  مناقصه   عمومي 1099
   1394/01/23   6/28/353/94 
      انجام خدمات عمومی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس ،‌نیروگاه گازی شیراز و ساختمان حوزه ستادی شرکت
  مناقصه   عمومي 1100
   1394/01/23   6/28/354/94 
      انجام نظافت نیروگاه سیکل ترکیبی فارس ،‌نیروگاه گازی شیراز و ساختمان حوزه ستادی شرکت
  مناقصه   عمومي 1101
   1394/01/23   6/28/355/94 
      نگهداری فضای سبز نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
  مناقصه   عمومي 1102
   1394/01/23   6/28/356/94 
      انجام بخشی از تعمیرات ، نگهداری و بهره برداری از نیروگاه ها و همچنین نگهداری و رفع اشکال سیستم های مخابرات و بی سیم
  مناقصه   عمومي 1103
   1392/02/18   6/28/8278/92 
      تهيه و تامين مواد اوليه ، پخت و توزيع غذا براي كاركنان نيروگاه سيكل تركيبي فارس
  مناقصه   عمومي 1104
   
  درج در سايت توزيع برق شمال كرمان
   1394/05/13   43/94 
      طراحی پروژه های توسعه واحداث ،اصلاح وبهینه سازی ،روشنایی معابر ونیرو رسانی شبکه های توزیع
  مناقصه   عمومي 1105
   1394/05/13   44/94 
      نظارت بر پروژه های توسعه واحداث ،اصلاح وبهینه سازی ،روشنایی معابر ونیرو رسانی شبکه های توزیع
  مناقصه   عمومي 1106
   1394/05/13   45/94 
      خدمات مدیریت طرح ومهندسی ارزش
  مناقصه   عمومي 1107
   1394/07/01   48/94 
      بروز رسانی اطلاعات پستها و برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف،روشنایی معابر و مشترکین برق شرق کرمان و کوهپایه
  مناقصه   عمومي 1108
   1394/01/23   35/94 
      اصلاح وبهینه سازی (تعمیرات اساسی) شبکه های برق نواحی کرمان
  مناقصه   عمومي 1109
   1394/01/23   37/94 
      اصلاح وبهینه سازی (تعمیرات اساسی) شبکه های برق نوق کشکوئیه انار
  مناقصه   عمومي 1110
   1394/01/23   38/94 
      اصلاح وبهینه سازی (تعمیرات اساسی) شبکه های برق زرند وتوابع
  مناقصه   عمومي 1111
   1394/01/23   36/94 
      اصلاح وبهینه سازی (تعمیرات اساسی)شبکه های برق رفسنجان
  مناقصه   عمومي 1112
   1394/01/23   40/94 
      اصلاح وبهینه سازی (تعمیرات اساسی) شبکه های برق راور وکوهبنان
  مناقصه   عمومي 1113
   1394/02/14   42/94 
      خرید لامپ کم مصرف 25 وات وبخار سدیم با توان 35،50،70،110،150،210،250 وات
  مناقصه   عمومي 1114
   1394/02/14   41/94 
      افزایش طول خطوط وانتقال برق مسکن مهر موافقتنامه 40904224
  مناقصه   عمومي 1115
   1394/01/23   39/94 
      اصلاح وبهینه سازی (تعمیرات اساسی) شبکه های برق شهربابک
  مناقصه   عمومي 1116
   1394/01/23   32/94 
      اصلاح وبهینه سازی (تعمیرات اساسی)شبکه های برق غرب کرمان
  مناقصه   عمومي 1117
   1394/01/23   34/94 
      اصلاح وبهینه سازی (تعمیرات اساسی) شبکه های برق چترود
  مناقصه   عمومي 1118
   1394/01/23   33/94 
      اصلاح وبهینه سازی (تعمیرات اساسی) شبکه های برق شرق کرمان
  مناقصه   عمومي 1119
   1394/01/23   29/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق غرب کرمان فاز 1 تا 5
  مناقصه   عمومي 1120
   1394/01/23   28/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق شهربابک فاز 1و2
  مناقصه   عمومي 1121
   1394/01/23   31/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق نواحی کرمان
  مناقصه   عمومي 1122
   1394/01/23   30/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق شرق کرمان فاز 1تا3
  مناقصه   عمومي 1123
   1394/01/23   23/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق راور وتوابع
  مناقصه   عمومي 1124
   1394/01/23   24/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق کوهبنان وتوابع
  مناقصه   عمومي 1125
   1394/01/23   27/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق انار وتوابع
  مناقصه   عمومي 1126
   1394/01/23   26/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق نوق وکشکوئیه
  مناقصه   عمومي 1127
   1394/01/23   25/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق رفسجان فاز 1 تا 4
  مناقصه   عمومي 1128
   1394/01/23   21/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق چترود
  مناقصه   عمومي 1129
   1394/01/23   22/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق زرند فاز 1 تا3
  مناقصه   عمومي 1130
   
  درج در سايت توزيع برق گيلان
   1394/04/20   15-94 
      مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کابل خود نگه دار ۲۰ کيلوولت ( ۱۱۵۰۰ متر)
  مناقصه   عمومي 1131
   1394/04/20   14-95 
      مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کابل خود نگه دار فشار ضعیف ( 47000متر)
  مناقصه   عمومي 1132
   1394/04/20   16-94 
      مناقصه عمومی دومرحله ای خرید کابل 20 کیلوولت کراسلینک آلمینیومی (77500 متر)
  مناقصه   عمومي 1133
   1394/04/20   18-94 
      مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کابل فشار ضعیف مسی و آلمینیومی (140500متر)
  مناقصه   عمومي 1134
   1394/02/13   1-94 
      واگذاری تامین نیرو انسانی
  مناقصه   عمومي 1135
   1394/04/20   17-94 
      مناقصه عمومی دومرحله ای خرید ترانسفورماتور هوایی کم تلفات(160 دستگاه)
  مناقصه   عمومي 1136
   1394/03/24   10-94 
      خرید انواع کنتور تکفاز وسه فاز
  مناقصه   عمومي 1137
   1394/04/20   13-94 
      بیمه خودرو
  مناقصه   عمومي 1138
   1394/04/07   12-94 
      احداث خط 20کیلوولت هوایی دومداره با سیم هاینا
  مناقصه   عمومي 1139
   1394/03/28   11-94 
      احداث شبکه فشار ضعیف هوایی وزمینی مجتمع دارائی کرج در امورتوزیع برق آستانه اشرفیه
  مناقصه   عمومي 1140
   1394/02/13   2-94 
      واگذاری تامین نیروی انسانی
  مناقصه   عمومي 1141
   1394/02/13   3-94 
      واگذاری تامین نیروی انسانی
  مناقصه   عمومي 1142
   1394/02/13   4-94 
      واگذاری تامین نیروی انسانی
  مناقصه   عمومي 1143
   1394/02/19   5-94 
      واگذاری عملیات مربوط به مشاوره ونظارت بر بهره برداری
  مناقصه   محدود 1144
   1394/02/19   6-94 
      قرائت کنتور مصارف عادی شرکت توزیع برق گیلان
  مناقصه   عمومي 1145
   1394/03/07   7-94 
      تامین نیروی خدماتی نظافتچی
  مناقصه   عمومي 1146
   1394/03/10   8-94 
      خرید انواع کابل
  مناقصه   عمومي 1147
   1394/07/19   94-44 
      اجرای فیبر نوری هوایی مسیر امور 4 رشت تا امور یک رشت و ستاد تا امور 3 رشت
  مناقصه   عمومي 1148
   1394/07/19   94-43 
      12000 عدد مقره سوزنی یکپارچه سرامیکی چهار پله
  مناقصه   محدود 1149
   1394/07/27   94-39 
      احداث انبار و پارکینگ و محوطه سازی توزیع برق اسالم
  مناقصه   عمومي 1150
   1394/06/21   94-38 
      خرید 5100عدد کنتوردیجیتال تک فازچندتعرفه ترمینالی وسه فاز اتصال (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 1151
   1394/06/02   94-37 
      خرید انواع سرکابل و مفصل
  مناقصه   عمومي 1152
   1394/05/24   94-36 
      خرید 7 دستگاه دیژنگتور 20 کیلوولت و 40 دستگاه سکسیونر هوایی گازی
  مناقصه   عمومي 1153
   1394/05/13   94-34 
      مشاوره و نظارت بر اجرا و طراحی دستورکارها در پروژه های توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، نیرورسانی ، تک مشترکین ، روشنایی معابر و دستورکارهای توسعه روستایی
  مناقصه   محدود 1154
   1394/05/04   94-32 
      خریدانواع کلمپ و کانکتور کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 1155
   1394/05/24   94-35 
      خرید 135 دستگاه خطایاب 20 کیلوولت هوایی معمولی
  مناقصه   عمومي 1156
   1394/07/27   94-45 
      انواع 52000 دستگاه کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه ترمینالی
  مناقصه   عمومي 1157
   1394/07/29   94-46 
      واگذاری عملیات مربوط به بهره برداری ، نگهداری ، خدمات مشترکین ، اتفاقات و روشنایی معابر شعبات برون سپاری شده ماسوله و لوندویل
  مناقصه   محدود 1158
   1394/08/09   94-47 
      واگذاری عملیات مربوط به نگهداری ، خدمات مشترکین ، اتفاقات و روشنایی معابر شعبات برون سپاری شده حویق و بره سر و جیرنده
  مناقصه   محدود 1159
   1394/08/28   94-49 
      60000 متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 1160
   1394/08/28   94-48 
      احداث شبکه فشار ضعیف زمینی و هوایی و شبکه فشار متوسط زمینی و هوایی و نصب ترانسفورماتور در حوزه صومعه سرا
  مناقصه   عمومي 1161
   1394/08/28   94-52 
      احداث شبکه فشار ضعیف زمینی و هوایی و شبکه فشار متوسط زمینی و هوایی و نصب ترانسفورماتور در حوزه صومعه سرا
  مناقصه   عمومي 1162
   1394/08/28   94-51 
      احداث شبکه فشار ضعیف زمینی و هوایی و شبکه فشار متوسط زمینی و هوایی و نصب ترانسفورماتور در حوزه صومعه سرا
  مناقصه   عمومي 1163
   1394/08/28   94-50 
      احداث شبکه فشار ضعیف زمینی و هوایی و شبکه فشار متوسط زمینی و هوایی و نصب ترانسفورماتور در حوزه صومعه سرا
  مناقصه   عمومي 1164
   1394/04/24   94-23 
      خرید 1200 عدد برقگیر 24 کیلوولت 10 کیلووامپر (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 1165
   1394/04/25   94-22 
      خرید کلید کل (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 1166
   1394/04/25   94-24 
      انواع کلید فیوز ثابت و گردان (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 1167
   1394/04/24   94-25 
      خرید 1200 عدد فیوزکات اوت 20کیلوولت سرامیکی (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 1168
   1394/04/24   94-20 
      خرید انواع لامپ گازی و کم مصرف (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 1169
   1394/04/24   94-21 
      خرید انواع بالاست(ترانس)بخار سدیم (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 1170
   1394/04/25   94-19 
      خرید انواع کلمپفول بی متال و کلمپ بی متال جوش اصطکاکی (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 1171
   1394/04/31   94-29 
      واگذاری عملیات مربوط به بهره برداری ، اتفاقات ، خدمات مشترکین ، نگهداری و روشنایی معابر ادارات و شعبات برون سپاری شده کیاشهر- رضوانشهر- چابکسر- اسالم- لوندویل- امور 3 و چله خانه- شلمان- لوشان- گوراب زرویخ- اطاقور- تولم شهر- ماسوله و ناصر کیاده
  مناقصه   محدود 1172
   1394/04/25   94-28 
      خرید انواع سیم آلومینیوم (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 1173
   1394/04/24   94-27 
      خرید انواع فیوز کاردی(تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 1174
   1394/04/24   94-26 
      خرید کاور برقگیر ، کات اوت فیوز و بوشینگ و جرقه گیر ترانس (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 1175
   1394/05/04   94-30 
      خرید انواع تابلوی فشار ضعیف عمومی و خیابانی
  مناقصه   عمومي 1176
   1394/05/04   94-31 
      خرید انواع تابلوی فشار ضعیف با بدنه کامپوزیت
  مناقصه   عمومي 1177
   1394/05/04   94-33 
      خرید انواع پیچ و مهره و لوازم فلزی شبکه
  مناقصه   عمومي 1178
   1394/09/05   94-54 
      21000 عدد انواع بالاست (ترانس) بخار سدیم
  مناقصه   عمومي 1179
   1394/07/12   94-40-41-42 
      احداث پروژه روستای جواهردشت
  مناقصه   عمومي 1180
   1394/03/10   9-94 
      خرید چهار دستگاه انواع پست کمپکت
  مناقصه   عمومي 1181
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شهيد سليمي نكا
   1394/08/03   94/10 
      انجام خدمات نگهداري و تعميرات ساختمان ها و تاسيسات و فضاي سبزو خدمات عمومي و پشتيباني شركت مديريت توليد برق نكا
  مناقصه   عمومي 1182
   1394/08/12   94/11 
      خريد تجهيزات ( Data Center (SAN Storage نيروگاه شهيد سليمي نكا
  مناقصه   عمومي 1183
   1394/04/20   94/4 
      ساخت باندل هاي RH2 واحد 2 بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
  مناقصه   عمومي 1184
   1394/06/24   94/9 
      خريد 14500 تن نمك دانه بندي شده مصرفي واحد هاي بخار و سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكا
  مناقصه   عمومي 1185
   1394/06/03   94/8 
      خريد 9000 عدد supporting&locking fin سوپرهيت و رهيت واحد 2 بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
  مناقصه   عمومي 1186
   1394/06/30   94/7 
      ساخت 120 عدد پره بويلر فيد پمپ توربيني (BFPT) واحد بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
  مناقصه   عمومي 1187
   1394/08/19   94/7/1 
      ساخت 120 عدد از پره هاي بويلر فيد پمپ توربيني(BFPT) واحد 3 بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
  مناقصه   عمومي 1188
   1394/04/04   6/94 
      انجام خدمات مربوط به حمل و نقل کارکنان،تعمیر و نگهداری خودروهای شرکت مدیریت تولید برق نکا
  مناقصه   عمومي 1189
   1394/04/04   5/94 
      انجام خدمات مربوط به تهیه،طبخ و توریع غذای کارکنان شرکت مدیریت تولید برق نکا
  مناقصه   عمومي 1190
   1394/04/09   3/94 
      انجام عملیات Modernization توربین،تعمیرات اساسی و LTE واحد یک گازی نیروگاه شهید سلیمی نکا
  مناقصه   عمومي 1191
   1394/02/14   1/94 
      خرید و نصب دیتالاگر واحد یک گازی نیروگاه شهید سلیمی نکا
  مناقصه   عمومي 1192
   
  درج در سايت توزيع نيروي برق يزد
   1394/01/19   101/603 
      خرید بالابر مفصلی 15متری بوم عایق (جهت خط گرم فشار متوسط) قابل نصب روی کامیونت 5/8 تن الوند با کفی ، نصب ، راه اندازی ، آموزش
  مناقصه   عمومي 1193
   1394/02/22   107/603/94 
      پروژه عمرانی عمليات برق رساني به مسکن مهر انجمن خیرین مسکن ساز در محدوده شهرستان یزداز محل اعتبارت عمرانی
  مناقصه   عمومي 1194
   1394/02/06   103603 
      خرید انواع کنتور از شرکتهای مورد تائید توانیر
  مناقصه   عمومي 1195
   1394/02/08   104603 
      خرید کابل کنتور تکفاز و سه فاز از شرکتهای مورد تائید توانیر
  مناقصه   عمومي 1196
   1394/03/17   111/603 
      احداث شبکه روشنایی بلوارهای ملائک ،بهمن و پیامبر اعظم امور برق یک یزد
  مناقصه   عمومي 1197
   1394/03/17   113603 
      انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری ، اتفاقات و عملیات و اصلاح و بهینه سازی میبد
  مناقصه   عمومي 1198
   1394/03/05   112603 
      خرید انواع تیر بتونی H
  مناقصه   عمومي 1199
   1394/03/17   114603 
      توسعه فیدرهای خروجی پست 63 شهرستان میبد
  مناقصه   عمومي 1200
   1394/04/31   129/603 
      واگذاري پروژه تكميل كابلكشي داخل محوطه داخلي ستاد (فاز 2) در حوزه مديريت برق امور 2 يزد
  مناقصه   عمومي 1201
   1394/04/09   121603 
      تعویض سیم به کابل خودنگهدار فاز 2 شهرستان میبد
  مناقصه   عمومي 1202
   1394/04/31   126/603 
      عمليات تعویض سیم با کابل خود نگهدار فاز 21 در حوزه مديريت برق مهريز
  مناقصه   عمومي 1203
   1394/04/31   127/603 
      تعویض سیم با کابل خودنگهدار ، احداث شبکه و رفع حریم نیر به روش خط گرم در حوزه مديريت برق نیر
  مناقصه   عمومي 1204
   1394/04/13   125603 
      خدمات نصب و تعویض و تعمیرات لوازم اندازه گیری مشترکین عادی تکفاز وسه فاز شهرستان یزد و زارچ و شاهدیه
  مناقصه   عمومي 1205
   1394/04/31   128/603 
      عمليات تعویض سیم با کابل خود نگهدار فاز 10 در حوزه مديريت برق ابركوه به روش خط گرم
  مناقصه   عمومي 1206
   1394/08/09   139603 
      تعویض سیم به کابل خودنگهدار (فاز 3 )میبد در حوزه مديريت برق شهرستان میبد
  مناقصه   عمومي 1207
   1394/05/18   132.603 
      خدمات تست و بازديد كنتور مشتركين دیماندی
  مناقصه   عمومي 1208
   1394/05/18   131.603 
      خدمات تست و بازديد كنتور تکفاز . سه فاز مشتركين عادی
  مناقصه   عمومي 1209
   1394/08/09   137603 
      تعویض پایه های فرسوده در سطح شهرستان اردکان در حوزه مديريت برق اردکان
  مناقصه   عمومي 1210
   1394/05/31   133603 
      برداشت، پياده سازي و بروز رساني اطلاعات شبكه فشار ضعيف ، مشتركين و روشنايي معابردرARCGISARCGEONET در محدوده تحت پوشش شهرستان های اردکان، اشکذر، میبد، تفت و نیر شركت توزيع برق استان يزد
  مناقصه   عمومي 1211
   1394/08/09   138603 
      تعویض سیم به کابل خودنگهدار اردکان در حوزه مديريت برق اردکان
  مناقصه   عمومي 1212
   1393/11/23   167/603 
      خرید ترانسفورماتور کم تلفات هوایی 25 و 50 و 100 و 125 کیلوولت آمپر
  مناقصه   عمومي 1213
   1394/08/11   142603 
      خرید انواع ترانسفورماتور سه فاز کم تلفات هوایی
  مناقصه     1214
   1394/08/09   141603 
      تعويض سيم با كابل خودنگهدار مابين بلوار شهيدسامعي و شهيد جعفر زاده در حوزه مديريت برق امور 3 يزد
  مناقصه   عمومي 1215
   1394/08/09   140603 
      تعویض سیم به کابل خودنگهدار طزرجان در حوزه مديريت برق شهرستان تفت
  مناقصه   عمومي 1216
   
  درج در سايت توزيع برق هرمزگان
   1394/02/09   14-94 
      انجام خدمات تهیه و چاپ صورتحساب بهای برق مصرفی مشترکین عادی و سنگین
  مناقصه   عمومي 1217
   1394/01/25   16-94 
      طرح زمینی کردن شبکه های برق جزیره ابوموسی (فاز 2 عالیساز)
  مناقصه   عمومي 1218
   1394/01/25   15-94 
      توسعه برق روستاهای باغو،کنارو....از توابع ناحیه 3 بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1219
   1394/03/10   19-94 
      خرید (1140) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش جهت تامین پایه بتنی مورد نیاز نواحی سه گانه بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1220
   1394/04/15   18-94 
      خرید،نصب و بهره برداری 50 دستگاه نشانگر خطای کابل زمینی
  مناقصه   عمومي 1221
   1394/08/03   2/81-94 
      خرید تعداد (3000) دستگاه چراغ لاکپشتی 150 وات همراه با لامپ
  مناقصه   عمومي 1222
   1394/08/23   20-94 
      خرید، نصب و بهره برداری یکصد (100) عدد نشانگر خطا با قابلیت ارسال اس ام اس
  مناقصه   عمومي 1223
   1394/03/24   24-94 
      راه اندازی ارتباطات دیتا نواحی از طریق لینک های رادیویی و اترنت
  مناقصه   عمومي 1224
   1394/03/04   26-94 
      انجام فعالیتهای اتفاقات و تعمیرات بستک و جناح در مدیریت برق بستک
  مناقصه   عمومي 1225
   1394/06/11   23-94 
      خرید تعداد ششصد و سی و هشت (638) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش جهت تامین پایه بتنی مورد نیاز نواحی قشم و حاجی آباد
  مناقصه   عمومي 1226
   1394/03/24   22-94 
      خرید (886) اصله انواع پایه بتنی
  مناقصه   عمومي 1227
   1393/12/24   132-93 
      اصلاح شبکه فشار متوسط روستاهای مختلف شهرستان جاسک
  مناقصه   عمومي 1228
   1393/12/23   133-93 
      توسعه برق روستاهای مختلف شهرستان میناب
  مناقصه   عمومي 1229
   1393/12/23   131-93 
      طرح زمینی کردن شبکه های برق جزیره ابوموسی (فیدرهای بین دو نیروگاه)
  مناقصه   عمومي 1230
   1394/02/09   13-94 
      انجام امور خودرویی، نظافت، فضای سبز، تاسیسات و پشتیبانی در حوزه تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1231
   1393/12/23   130-93 
      طرح زمینی کردن شبکه های برق جزیره ابوموسی (فاز 2 عالیساز)
  مناقصه   عمومي 1232
   1394/02/02   12-94 
      خرید تعداد (28) دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات با سطح تلفات ab'
  مناقصه   عمومي 1233
   1394/02/02   11-94 
      خرید تعداد (60) دستگاه انواع تابلو فشار متوسط
  مناقصه   عمومي 1234
   1394/02/02   10-94 
      تامین برق مسکن مهر فرهنگیان (فاز 2) شهرستان جاسک
  مناقصه   عمومي 1235
   1394/08/03   1/81-94 
      خرید تعداد (7000) دستگاه چراغ لاکپشتی 70 وات همراه با لامپ
  مناقصه   عمومي 1236
   1394/07/03   (tajdid) 21-94 
      خرید (584) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش جهت تامین پایه بتنی مورد نیاز نواحی جاسک ، سیریک و بشاگرد
  مناقصه   عمومي 1237
   1394/07/03   (تجدید) 21-94 
      خرید (584) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش جهت تامین پایه بتنی مورد نیاز نواحی جاسک ، سیریک و بشاگرد
  مناقصه   عمومي 1238
   1394/07/04   (تجدید) 45-94 
      انجام فعالیت¬های مربوط به سرویس اساسی ترانسفورماتور در نواحی مختلف استان هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1239
   1394/07/13   (تجدید) 63-94 
      تامین برق روستای ایل کهوری از توابع شهرستان رودان
  مناقصه   عمومي 1240
   1394/08/04   (تجدید)55-94 
      انجام فعاليت هاي سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق ناحیه یک بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1241
   1394/03/04   29-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات پشتکوه، نیان و کوه دازان در محدوده مديريت برق ناحیه سه بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1242
   1394/03/04   30-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات جاسک، لیردف، گنگان و گابریک در محدوده مديريت برق شهرستان جاسک
  مناقصه   عمومي 1243
   1394/03/04   27-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات سردشت، جگدان،درنگمدو و گوهران در محدوده مديريت برق شهرستان بشاگر
  مناقصه   عمومي 1244
   1394/03/04   28-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات پارسیان، بوچیردر محدوده مديريت برق شهرستان پارسیان
  مناقصه   عمومي 1245
   1394/03/04   32-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات رضوان، فین و سیاهو در محدوده مديريت برق رضوان
  مناقصه   عمومي 1246
   1394/03/04   31-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات خمیر، رویدر و پدل در محدوده مديريت برق شهرستان خمیر
  مناقصه   عمومي 1247
   1394/03/04   38-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات حسن لنگی، قلعه قاضی و رسالت در محدوده مديريت برق ناحیه سه بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1248
   1394/04/15   41-94 
      خرید 500 دستگاه کنتور سه فاز چند تعرفه ولتاژ ثانویه
  مناقصه   عمومي 1249
   1394/03/09   39-94 
      خرید لوازم مورد نیاز بمنظور انجام تعمیرات مولدهای استورک وارتسیلا 240F
  مناقصه   عمومي 1250
   1394/04/15   40-94 
      واگذاری فعالیتهای سرویس،نگهداری و تعمیرات سیستمهای مخابرات رادیویی شامل تعداد 233 دستگاه بیسیم ثابت سیار و دستی و تجهیزات جانبی در سطح استان
  مناقصه   عمومي 1251
   1394/03/04   34-95 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات رودان، رودخانه و جغین در محدوده مديريت برق شهرستان رودان
  مناقصه   عمومي 1252
   1394/03/04   35-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات سیریک و کوهستک در محدوده مديريت برق سیریک
  مناقصه   عمومي 1253
   1394/03/04   37-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات لنگه، چارک و مقام در محدوده مديريت برق شهرستان لنگه
  مناقصه   عمومي 1254
   1394/03/04   36-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات قشم، درگهان، سوزا و طبل در محدوده مديريت برق قشم
  مناقصه   عمومي 1255
   1394/03/04   33-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات هشتبندی و سندرک در محدوده مديريت برق شهرستان میناب
  مناقصه   عمومي 1256
   1394/04/24   31-94 (تجدید) 
      انجام فعالیتهای اتفاقات و عملیات خمیر روییدر و پدل در محدوده مدیریت برق خمیر
  مناقصه   عمومي 1257
   1394/06/11   55-94 
      انجام فعاليت هاي سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق ناحیه یک بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1258
   1394/07/03   54-94 
      خرید (500) پانصد دستگاه خازن 20 کیلوولت 200 کیلووار
  مناقصه   عمومي 1259
   1394/06/11   58-94 
      انجام فعاليت هاي سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق رودان
  مناقصه   عمومي 1260
   1394/02/09   5-94 
      انجام خدمات پشتیبانی و نگهداری مراکز 121 شهرستان بندرعباس، میناب، بندرلنگه و جزیره قشم استان هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1261
   1394/06/29   59-94 
      انجام خدمات حفاظت فیزیکی (حراست) شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1262
   1394/06/11   57-94 
      انجام فعاليت هاي سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق میناب
  مناقصه   عمومي 1263
   1394/06/11   56-94 
      انجام فعاليت هاي سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق ناحیه دو بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1264
   1394/07/05   45-94 (tajdid) 
      انجام فعالیت¬های مربوط به سرویس اساسی ترانسفورماتور در نواحی مختلف استان هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1265
   1394/04/06   43-94 
      نگهداری و پشتیبانی سخت افزار،نرم افزار و شبکه های رایانه ای
  مناقصه   عمومي 1266
   1394/07/03   77-94 
      خرید (500) پانصد سری برقگیر سیلیکونی
  مناقصه   عمومي 1267
   1394/06/29   71-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات وتعمیرات خمیر، رویدر و پدل در محدوده مدیریت برق خمیر
  مناقصه   عمومي 1268
   1394/03/09   6-94 
      خرید تعداد (36) عدد فیلتر روغن مولد مرلیس KMAJOR 3/3 مگاواتی با مارک VOX و (40) عدد فیلتر سوخت مولد وارتسیلا استورک 240F با مارک WARTSILA
  مناقصه   عمومي 1269
   1394/06/18   68-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات وتعمیرات در محدوده مدیریت برق میناب
  مناقصه   عمومي 1270
   1394/06/18   67-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات وتعمیرات در محدوده مدیریت برق ناحیه یک بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1271
   1394/06/18   69-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات وتعمیرات حاجی آباد، فارغان، احمدی، کوهشاه احمدی، گهگم و سرچاهان در محدوده مدیریت برق حاجی آباد
  مناقصه   عمومي 1272
   1394/06/29   70-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات وتعمیرات رودان ،رودخانه و جغین در محدوده مدیریت برق رودان
  مناقصه   عمومي 1273
   1394/06/15   60-94 
      تامین برق روستای گزماهور ( شمسون) از توابع شهرستان بشاگرد شامل ( احداث 9520 متر شبکه 20 کیلوولت هوایی، 1000 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 4 دستگاه پست هوایی)
  مناقصه   عمومي 1274
   1394/06/15   61-94 
      تامین برق روستای برست از توابع شهرستان لنگه شامل ( احداث 840 متر شبکه 20 کیلوولت هوایی، 650 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 4 دستگاه پست هوایی)
  مناقصه   عمومي 1275
   1394/06/15   62-94 
      تامین برق روستای تار از توابع شهرستان جاسک شامل ( احداث 2130 متر شبکه 20 کیلوولت هوایی، 1300 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 4 دستگاه پست هوایی)
  مناقصه   عمومي 1276
   1394/06/17   63-94 
      تامین برق روستای ایل کهوری از توابع شهرستان رودان
  مناقصه   عمومي 1277
   1394/07/13   63-94(tajdid) 
      تامین برق روستای ایل کهوری از توابع شهرستان رودان
  مناقصه   عمومي 1278
   1394/06/29   64-94 
      نصب دکل روی پل جلابی جهت احداث خط دو مداره شامل ( احداث دو دستگاه دکل 230 کیلوولت)
  مناقصه   عمومي 1279
   1394/06/18   66-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات وتعمیرات الهیه و شاهد در محدوده مدیریت برق ناحیه دو بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1280
   1394/06/29   65-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات وتعمیرات سیریک و کوهستک در محدوده مدیریت برق سیریک
  مناقصه   عمومي 1281
   1394/07/26   85-94 
      انجام فعالیتهای کوتینگ بوشینگ (840) دستگاه ترانسفورماتور در محدوده مدیریت برق بندرلنگه ، شیبکوه ،خمیر و پارسیان
  مناقصه   عمومي 1282
   1394/07/29   88-94 
      تامین برق مسکن مهر غدیر بندرلنگه
  مناقصه   عمومي 1283
   1394/08/11   89-94 
      خرید (906) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش جهت تامین پایه بتنی مورد نیاز فاز یک غرب استان هرمزگان (خمیر و روئیدر) طبق مشخصات و شرایط پیوست اسناد از محل اعتبارات داخلی
  مناقصه   عمومي 1284
   1394/08/03   92-94 
      : انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری، تعمیرات، نصب و برداشت تجهیزات به روش خط گرم در شبکه های فشار متوسط در محدوده شهرستان بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1285
   1394/07/05   78-94 
      تامین برق مسکن مهر شهرک علوی و مسکن خانه کارگر لارستان شهرک علوی در محدوده مدیریت برق ناحیه سه بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1286
   1394/07/05   79-94 
      تعمیر اساسی تعداد (70) دستگاه انواع ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی معیوب موجود در انبار مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1287
   1394/08/11   80-94 
      خرید تعداد (30) دستگاه انواع تابلو فشار متوسط کمپکت GIS طبق مشخصات و شرایط پیوست از محل اعتبارات داخلی
  مناقصه   عمومي 1288
   1394/07/26   86-94 
      کاهش بار خط طلوع مرتبط با تامین برق مجتمع آبسواران شامل (احداث 350 متر شبکه فشار متوسط هوایی و احداث 750 متر شبکه فشار متوسط زمینی)
  مناقصه   عمومي 1289
   1394/08/11   82-94 
      خرید تعداد (54) دستگاه انواع تابلو فشار متوسط کمپکت GIS با بریکر خلاء و آرایش ccv طبق مشخصات و شرایط پیوست اسناد از محل اعتبارات داخلی
  مناقصه   عمومي 1290
   1394/07/26   84-94 
      انجام فعالیتهای کوتینگ بوشینگ (850) دستگاه ترانسفورماتور در محدوده مدیریت برق ناحیه یک بندرعباس ، ناحیه سه بندرعباس ،سیریک و جاسک
  مناقصه   عمومي 1291
   1394/08/13   96-94 
      خرید تعداد (10.000) عدد مقره کششی سلیکونی 24 کیلوولت و تعداد (20.000) عدد مقره سوزنی سلیکونی طبق مشخصات و شرایط پیوست اسناد از محل اعتبارات داخلی
  مناقصه   عمومي 1292
   1394/08/13   97-94 
      انجام خدمات مشاوره و نظارت طرح های توسعه و بهینه سازی شبکه های توزیع برق در سطح استان هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1293
   1394/02/14   94-7 
      انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه توزیع برق در سطح استان هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1294
   1394/07/28   94-70 (tajdid) 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات وتعمیرات رودان ،رودخانه و جغین در محدوده مدیریت برق رودان طبق شرایط پیوست
  مناقصه   عمومي 1295
   1394/07/28   94-65 (tajdid) 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات وتعمیرات سیریک و کوهستک در محدوده مدیریت برق سیریک طبق شرایط پیوست
  مناقصه   عمومي 1296
   1394/06/31   94-75 
      خرید هفتصد و بیست هزار (720.000) متر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف شش رشته (سه فاز)
  مناقصه   عمومي 1297
   1394/02/14   94-8