• 572594
 • تعداد بازديد كنندگان  
 • 1389/10/28 آخرين به روز رسانى 
 • [آرشيو معاملات سالهاي گذشته] :: [بازگشت] مزايده :: مناقصه :: حراج :: فراخوان
  <
   
  درج در سايت توانير
   1394/06/08   3737/1-93-ت 
      1417092 مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام نو سازی سیستم های سرمایشی
  مناقصه   عمومي 1
   1394/04/02   3737-93-ت 
      1408028مناقصه عمومی یک مرحله ایی در خصوص نوسازی سیستمهای سرمایشی ساختمان های مرکزی و شهید عباسپور به صورت الکترونیک
  مناقصه   عمومي 2
   1394/02/07   3787-93-ت 
      1400354مناقصه عمومی یک مرحله ایی انجام خدمات فضای سبز ساختمان های حوزه ستادی از طریق سامانه الکتریکی تدارکات دولت
  مناقصه   عمومي 3
   1394/03/24   3850-94-ت 
      1406746مناقصه عمومی یک مرحله ایی بیمه حوادث مشترکین شهری و روستایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
  مناقصه   عمومي 4
   1394/06/07   3905-94-ت 
      1416971مناقصه عمومی یک مرحله ایی انجام خدمات حمل و نقل اداری از طریق سامانه تدارکات دولت
  مناقصه   عمومي 5
   
  درج در سايت برق منطقه اي آذربايجان
   1394/07/12   382 
      ۱,۴۲۱,۹۹۶ استعلام افزايش ظرفيت پست ۶۳ مرادلو
  مناقصه   محدود 6
   1394/03/10   358/340 
      ۱,۴۰۵,۰۹۴ تجديد احداث تونل کابلهای انتقال تبريز
  مناقصه   عمومي 7
   1394/06/25   340/1333 
      ۱,۴۱۹,۱۱۳ خريد يراق آلات و ملحقات سيم هادی و سيم محافظ هوايی خط ۴۰ مداره پست جلفا
  مناقصه   عمومي 8
   1394/07/04   340/1433 
      ۱,۴۲۰,۱۶۳ احداث ۲ فيدر خط ۱۳۲ و تکميل فيدر خط ۱۳۲ موجود نقده با آرايش تک باسبار در پست پيرانشهر
  مناقصه   عمومي 9
   1394/01/16   340/16186 
      ۱,۳۹۷,۶۶۹ بيمه نمودن پستهای تحت حيطه شرکت برق منطقه ای آذربايجان
  مناقصه   محدود 10
   1393/12/24   340/2510 
      ۱,۳۹۶,۷۲۲ تمديد مناقصه احداث تونل کابلهای انتقال تبريز
  مناقصه   عمومي 11
   1394/04/13   340/3527 
      ۱,۴۰۹,۱۰۰ استعلام اجرای فنس کشی و احداث جاده دسترسی و محوطه پست فارفار مرند
  مناقصه   محدود 12
   1394/05/03   340/4312 
      ۱,۴۱۰,۹۴۴ استعلام خدمات مهندسی پروژه خريد و نصب و راه اندازی ترمينالهای فيبر نوری
  مناقصه   محدود 13
   1394/04/29   340/4475 
      ۱,۴۱۰,۵۶۵ احداث جاده دسترسی ٬فنس کشی و محوطه سازی پست ۱۳۲ ماکو
  مناقصه   محدود 14
   1394/05/06   340/5040 
      ۱,۴۱۱,۳۱۶ استعلام خدمات مهندسی تکميل سيستم اينترفيس پستهای انتقال و فوق توزيع
  مناقصه   محدود 15
   1394/05/17   340/5469 
      ۱,۴۱۲,۳۵۰ اجرای عمليات نگهداری و تعميرات پيشگيرانه خطوط انتقال و فوق توزيع
  مناقصه   محدود 16
   1394/06/22   340/5533 
      ۱,۴۱۸,۷۳۷ استعلام اجرای روشنايی محوطه انبار روباز با تجهيزات
  مناقصه   محدود 17
   1394/05/19   340/5577 
      ۱,۴۱۲,۶۸۸ کارهای ساختمانی پست ۱۳۲ تسوج
  مناقصه   محدود 18
   1394/05/31   340/5591 
      ۱,۴۱۳,۶۸۱ استعلام بها خريد ۶ دستگاه لاين تراپ ۱۳۲ به همراه LMU
  مناقصه   محدود 19
   1394/06/21   340/5945 
      ۱,۴۱۸,۵۱۵ کارهای ساختمانی پست تراکتورسازی
  مناقصه   محدود 20
   1394/06/13   340/6704 
      ۱,۴۱۷,۷۰۹ خريد ۹ دستگاه تابلو ۲۴ کيلوولتی پست ۶۳ کيلوولت پارس آباد
  مناقصه   محدود 21
   1394/06/29   340/7567 
      ۱,۴۱۹,۴۹۲ تعمير و مرمت انبار ژست و خط در امور انتقال اردبيل
  مناقصه   محدود 22
   1394/07/18   340/8552 
      ۱,۴۲۲,۷۵۲ استعلام خدمات مهندسی سيم کشی فيبرنوری OPGW
  مناقصه   محدود 23
   1394/07/18   340/8558 
      ۱,۴۲۲,۷۴۴ استعلام خدمات مهندسی خريد و نصب و راه اندازی حفاظت های ديفرانسيل طولی خطوط انتقال
  مناقصه   محدود 24
   1394/05/17   340/918 
      ۱,۴۱۲,۳۸۴ تجديد آگهی ارائه خدمات خودروئی امور انتقال اردبيل
  مناقصه   عمومي 25
   1394/03/18   438/340 
      ۱,۴۰۵,۸۸۸ کوپلینگ انعطافی مابین توربین و جعبه دنده بار در نیروگاه گازی صوفیان
  مناقصه   عمومي 26
   1394/03/18   439/340 
      ۱,۴۰۵,۸۹۶ خريد پره های متحرک ريدف اول توربين نيروگاه گازی صوفيان
  مناقصه   عمومي 27
   1394/03/18   440/340 
      ۱,۴۰۵,۹۰۱ خرید سگمنت حرارتی ردیف B توربین نیروگاه گازی ارومیه
  مناقصه   عمومي 28
   1394/03/18   441/340 
      ۱,۴۰۵,۹۰۶ خريد نازل های رديف اول توربين نيروگاه گازی صوفيان
  مناقصه   عمومي 29
   1394/03/24   442/340 
      ۱,۴۰۵,۹۱۳ خريد پره های متحرک رديف ۴ توربين نيروگاه گازی اروميه
  مناقصه   عمومي 30
   1394/05/31   4892/340 
      ۱,۴۱۳,۶۸۰ استعلام بها خريد ۳ دستگاه سکسيونر ۱۳۲ کيلوولت ارت دار
  مناقصه   محدود 31
   1394/05/31   4932/340 
      1.413.143 نصب و راه اندازی فیدر 20 کیلوولت پست مولان
  مناقصه   محدود 32
   1394/03/25   496/340 
      ۱,۴۰۶,۸۸۴ عمليات نصب برجهاي خط انتقال 400 نيروگاه اروميه - كليدخانه مياندوآب - نيروگاه سهند
  مناقصه   عمومي 33
   1394/05/25   5114 
      ۱,۴۱۳,۱۳۹ استعلام بهاء خريد ۵ دستگاه سوئيچ و ۱۰ دستگاه ماژول
  مناقصه   محدود 34
   1394/05/14   5172/340 
      ۱,۴۱۲,۱۸۹ استعلام خدمات مهندسی خريد و اجرای شيلدواير برقگير
  مناقصه   محدود 35
   1394/05/25   5537 
      ۱,۴۱۳,۱۳۸ استعلام نصب و تست و راه اندازی يک دستگاه پست فيوزی ۱۳۲ فارفار مرند
  مناقصه   محدود 36
   1394/05/31   5596/340 
      ۱,۴۱۳,۶۸۲ خريد ۹ دستگاه برقگير ۱۳۲ کيلوولت با کانتر
  مناقصه   محدود 37
   1394/05/25   5698 
      ۱,۴۱۳,۱۳۲ استعلام بها خريد تجهيزات کامپيوتری
  مناقصه   محدود 38
   1394/01/23   58/340 
      ۱,۳۹۸,۳۸۹ تمديد دوم مناقصه احداث تونل کابلهای انتقال تبريز
  مناقصه   عمومي 39
   1394/05/31   5888/340 
      ۱,۴۱۳,۶۸۴ تکميل عمليات ساختمانی نصب و تست و راه اندازی پست ۲۰/۱۳۲ چالدران
  مناقصه   محدود 40
   1394/04/08   622/340 
      ۱,۴۰۸,۴۱۴ ارائه خدمات خودروئی امور انتقال اردبيل (
  مناقصه   عمومي 41
   1394/03/11   64/112 
      ۱,۴۰۵,۳۱۰ ترک تشريفات پروژه توسعه يک بی خط ۲۳۰ کيلوولت در پست نيروگاه سبلان
  مناقصه   ترك تشريفات 42
   1394/07/15   6594/340 
      ۱,۴۲۲,۴۳۱ استعلام خريد سگمنت حرارتی رديف B توربين نيروگاه اروميه (
  مناقصه   محدود 43
   1394/04/10   667/340 
      ۱,۴۰۸,۹۴۵ طراحی ٬ تهيه ٬ نصب٬ راه اندازی وپشتيبانی سيستم ساخت داخل مرکز ديسپاچينگ
  مناقصه   عمومي 44
   1394/01/24   68/340 
      ۱,۳۹۸,۵۶۳ کارهای ساختمانی پست بازرگان
  مناقصه   عمومي 45
   1394/07/04   7325/340 
      ۱,۴۲۰,۱۲۴ استعلام ارتقا سيستم پروتکل کانورتور به پايانه راه دور در پست نيروگاه گازی اروميه
  مناقصه   محدود 46
   1394/03/16   916/340 
      ۱,۴۰۵,۶۳۶ استعلام خريد سرور
  مناقصه   محدود 47
   1394/05/31   1049/340 
      ۱,۴۱۳,۶۳۷ خريد مقره های بشقابی سراميکی ۱۲۰ کيلونيوتنی خط ۴۰۰ ميانه - اردبيل
  مناقصه   عمومي 48
   1394/01/16   11/340 
      ۱,۳۹۷,۶۴۳ تجدید مناقصه عمليات سيم کشی خط ۱۳۲ مهاباد ۲- سردشت و شوط - بازرگان در پست ماکو
  مناقصه   عمومي 49
   1394/05/03   1159 
      ۱,۴۱۰,۹۶۲ استعلام اجرای روشنايی محوطه انبار روباز با لوازم
  مناقصه   محدود 50
   1394/06/13   1191/340 
      ۱,۴۱۷,۷۰۸ تجديد آگهی عمليات نصب برجهای خط ۴۰۰ نيروگاه اروميه - کليدخانه مياندوآب - نيروگاه سهند
  مناقصه   عمومي 51
   1394/06/03   120 
      ۱,۴۱۵,۶۶۵ خريد سيم مسی و آلومينيومی و پودرجوش و ...
  مناقصه   محدود 52
   1394/02/08   129/340 
      ۱,۴۰۰,۸۳۱ اجرای عمليات سيم کشی خط ۴۰۰ کيلوولت ميانه - اردبيل
  مناقصه   عمومي 53
   1394/02/13   134/340 
      ۱,۴۰۱,۳۰۱ تهيه برجهای تک پايه بتونی يا فلزی واحداث فونداسيون خط ۱۳۲ شوارکند به انهر و قوشچی
  مناقصه   عمومي 54
   1394/01/16   14/340 
      ۱,۳۹۷,۶۴۶ خريد ۴ دستگاه CVT ۲۳۰ و ۴ دستگاه CT ۲۳۰
  مناقصه   عمومي 55
   1394/02/07   150/340 
      ۱,۴۰۰,۵۸۹ ارائه خدمات خودروئي امور انتقال آذربايجانغربي
  مناقصه   عمومي 56
   1394/03/16   1926/340 
      ۱,۴۰۵,۶۴۲ استعلام خريد دوربين
  مناقصه   محدود 57
   1394/03/16   2028/340 
      ۱,۴۰۵,۶۸۳ استعلام عمليات بارگيری ٬ حمل ٬ احداث جاده دسترسی و حفاری چاله
  مناقصه   محدود 58
   1393/11/21   2128/340 
      ۱,۳۹۱,۱۵۶ احداث تونل کابلهای انتقال تبريز
  مناقصه   عمومي 59
   1394/03/16   2274/340 
      ۱,۴۰۵,۶۵۹ استعلام بها خريد ۳ دستگاه تابلو (
  مناقصه   محدود 60
   1394/03/16   2311/340 
      ۱,۴۰۵,۶۷۱ استعلام نصب و راه اندازی يک دستگاه پست سيار
  مناقصه   محدود 61
   1393/12/23   2462/340 
      ۱,۳۹۶,۵۳۹ تجديد ارائه خدمات تشريفات ٬ پذيرايی ٬ تنظيفات و فضای سبز
  مناقصه   عمومي 62
   1394/06/29   240/2172 
      ۱,۴۱۹,۴۷۷ مناقصه احداث ساختمان اتفاقات خاقانی
  مناقصه   محدود 63
   1394/02/09   240/265 
      ۱,۴۰۱,۰۴۵ اجرای پروژه نصب و راه انداری توسعه پست هشترود
  مناقصه   محدود 64
   1394/05/03   256 
      ۱,۴۱۰,۹۵۴ استعلام تعمير و بازسازی جکوزی باشگاه ورزشی
  مناقصه   محدود 65
   1394/05/12   262623/22 
      ۱,۴۱۱,۸۹۵ عمليات ساختمانی پست ۲۳۰ کيلوولت شفا
  مناقصه   محدود 66
   1394/03/16   2631/340 
      ۱,۴۰۵,۶۷۹ استعلام نصب کامل ۴ دستگاه تير بتونی ميانه - اردبيل
  مناقصه   محدود 67
   1394/06/24   270836/22 
      ۱,۴۱۸,۹۷۵ تجديد مناقصه محدود کارهای ساختمانی پست شفا
  مناقصه   محدود 68
   1394/02/02   941 
      ۱,۳۹۹,۸۸۷ استعلام بها خريد قطعات و تجهيزات کامپيوتری
  مناقصه   محدود 69
   1394/01/31   94102 
      ۱,۳۹۹,۴۳۱ کارهای باقيمانده ساختمان ديسژاچينگ شهريار
  مناقصه   محدود 70
   1394/04/30   941/340 
      ۱,۴۰۹,۱۰۳ استعلام خرید لوازم التحریر
  مناقصه   محدود 71
   1394/02/02   942 
      ۱,۳۹۹,۸۹۱ استعلام اجرای ديوار ضلع جنوبی و درب فونداسيون نگهبانی جنوب غربی ساختمان شهريار
  مناقصه   محدود 72
   1394/02/02   943 
      ۱,۳۹۹,۸۹۳ استعلام پمپ لجن کش
  مناقصه   محدود 73
   1394/02/02   944 
      ۱,۳۹۹,۸۹۵ استعلام مفصل ۶۳ و سرکابل ۶۳
  مناقصه   محدود 74
   
  درج در سايت توزيع برق استان مركزي
   1394/02/06   94/5 
      مطالعات طرح جامع برق رسانی به شهرستان اراک
  مناقصه   محدود 75
   1394/03/24   94/15 
      خرید برقگیر
  مناقصه   عمومي 76
   1394/03/24   94/16 
      خرید انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 77
   1394/04/13   94/17 
      تعویض چراغ 100 وات با چراغ 70 وات سدیم
  مناقصه   عمومي 78
   1394/04/08   94/18 
      بازرسی ویژه برق
  مناقصه   محدود 79
   1394/04/18   94/19 
      چاپ قبوض مشترکین
  مناقصه   عمومي 80
   1394/01/22   94/2 
      طراحی و اجرای سازه و فونداسیون دکل مخابراتی کوه مستوفی
  مناقصه   عمومي 81
   1394/05/03   94/20 
      خرید انواع یراق آلات شبکه
  مناقصه   عمومي 82
   1394/05/04   94/21 
      خرید کیوسک پست کمپکت
  مناقصه   محدود 83
   1394/05/15   94/22 
      خرید تیر بتنی9/400_1000اصله
  مناقصه   محدود 84
   1394/06/07   94/23 
      واگذاری خدمات غیر حضوری
  مناقصه   عمومي 85
   1394/06/04   94/25 
      پلیس ویژه برق
  مناقصه   محدود 86
   1394/05/28   94/24 
      خرید انواع مقره
  مناقصه   عمومي 87
   1394/06/28   94/27 
      خرید کنتور تکفاز
  مناقصه   عمومي 88
   1394/06/28   94/26 
      خرید انواع تابلوی عمومی و شالتر
  مناقصه   عمومي 89
   1394/01/29   94/3 
      قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین
  مناقصه   محدود 90
   1394/03/02   14-94 
      اجراي پروژه تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 91
   1394/03/02   13-94 
      خريد انواع کنتور تکفاز و سه فاز
  مناقصه   عمومي 92
   1394/03/02   12-94 
      خريد انواع کات اوت
  مناقصه   عمومي 93
   1394/02/16   10-94 
      خريد 2 دستگاه بالابر خط گرم تلسکوپی
  مناقصه   عمومي 94
   1394/02/09   9/94 
      اجراي پروژه تامین برق متقاضیان کل استان درسال 1394
  مناقصه   محدود 95
   1394/01/22   94/1 
      طراحی و نظارت کامل و تهیه اسناد مناقصه ساختمان ستاد
  مناقصه   عمومي 96
   1394/02/09   8/94 
      خريد 284000 متر انواع کابل پروتودورو فشار ضعیف آلومینیومی
  مناقصه   عمومي 97
   1394/02/09   7/94 
      خريد انواع لامپ گازی
  مناقصه   عمومي 98
   1394/02/09   6/94 
      خريد5000 دستگاه انواع چراغ لاک پشتی
  مناقصه   عمومي 99
   1394/02/16   4-94 
      خريد و نصب و راه اندازی سیستم ویدئو وال
  مناقصه   عمومي 100
   
  درج در سايت توزيع برق خراسان جنوبي
   1393/12/25   93ع245 
      خرید انواع کابل مسی و سیم آلومینیوم و خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 101
   1393/12/24   93ع246 
      خرید انواع پایه چراغ منشوری فلزی و بازوچراغ
  مناقصه   عمومي 102
   1394/05/11   212د94 
      خرید کنتور تکفاز الکترونیکی چند تعرفه
  مناقصه   عمومي 103
   1394/02/02   202د 94 
      خریر انواع کابل
  مناقصه   عمومي 104
   1394/01/25   201د94 
      خرید انواع تیر سیمانی
  مناقصه   محدود 105
   1394/01/30   203د94 
      خرید انواع مقره پلیمری
  مناقصه   عمومي 106
   1394/02/02   204د94 
      خرید انواع یراق
  مناقصه   عمومي 107
   1394/02/08   205د64 
      واگذاری خدمات مهندسیو نظارتی
  مناقصه   محدود 108
   1394/03/16   94د209 
      خرید یک دستگاه بالابر هیدرولیکی با بوم عابق
  مناقصه   عمومي 109
   1394/03/30   94د210 
      تامین برق برجکهای مرزی پاسگاه چاه خرما نهبندان
  مناقصه   عمومي 110
   1394/04/24   94د211 
      خرید انواع لامپ گازی
  مناقصه   عمومي 111
   1394/05/19   94د213 
      تامین کالاو اجرای سامانه های خورشیدی متصل به شبکه در سطح استان
  مناقصه   عمومي 112
   1394/05/31   94د214 
      قرائت و توزیع قبوض مشترکین
  مناقصه   عمومي 113
   1394/02/23   94ع 206 
      تامین برق کلاته برزگان و جعفران بیرجند و روستای ماه بانو درمیان
  مناقصه   عمومي 114
   1394/02/23   94ع207 
      تامین برق روستای رزه درمیان، شاهیک قاین و کرجان خوسف
  مناقصه   عمومي 115
   1394/02/23   94ع208 
      تامین برق روستای محمداباد،پاگدارو بوشاد بیرجند، طبس علیا نهبندان و ابوذر غفاری خوسف
  مناقصه   عمومي 116
   
  درج در سايت مديريت توليد برق رامين(اهواز)
   1394/06/07   20/94 
      خرید لوله هاي بین دو درام استارت بویلر نیروگاه اول
  مناقصه   عمومي 117
   1394/01/18   2/94 
      خريد 450.000 كيلوگرم پلي آلومينيوم كلرايد مايع (1± 16 )%
  مناقصه   عمومي 118
   1394/06/07   21/94 
      خريد قطعات سيستم جكينگ مركزي
  مناقصه   عمومي 119
   1394/03/16   16/94 
      سرويس، تعمير، نگهداري و بهره برداري از ترانسفورماتورها، سيستم روشنايي، كابل كشي، آسانسورها بالابرها و جرثقيل هاي نیروگاه
  مناقصه   عمومي 120
   1394/04/07   17/94 
      خريد موتور شارژ فنر بريكر
  مناقصه   عمومي 121
   1394/05/11   18/94 
      خرید 200.000 كيلوگرم پلي آلومينيوم كلرايد جامد
  مناقصه   عمومي 122
   1394/05/11   19/94 
      خريد ، نصب و راه اندازي دو دستگاه opacity meter for exhaust boiler gases
  مناقصه   عمومي 123
   1394/07/05   27/94 
      انجام عمليات نوسازي و مدرنيزاسيون سيستم كنترل توربين واحد شماره 2 نيروگاه
  مناقصه   عمومي 124
   1394/06/29   26/94 
      سرويس، نگهداري، بهره برداري از ترانسفورماتورهاي نیروگاه
  مناقصه   عمومي 125
   1394/06/23   24/94 
      تعميرات اساسي توربين، ژنراتور، سيستم كنترل و بهينه سازي سيستم جكينگ مركزي واحد شماره 2 نيروگاه
  مناقصه   عمومي 126
   1394/06/19   23/94 
      تهيه مواد، ساخت و تحويل آببندهاي توربين
  مناقصه   عمومي 127
   1394/06/09   22/94 
      خريد قطعات الكتريكي ژنراتور و yktc
  مناقصه   عمومي 128
   1394/07/09   28/94 
      عايق كاري، ورق كاري و داربست بندي تاسيسات و تجهيزات نیروگاه
  مناقصه   عمومي 129
   1394/02/05   3/94 
      خريد و نصب و راه اندازي opacity meter for exhaust boiler gases
  مناقصه   عمومي 130
   1394/02/30   11/94 
      خرید رزین آنیونی و کاتیونی مورد نیاز نیروگاه رامین
  مناقصه   عمومي 131
   1394/01/18   1/94 
      سرويس، تعمير، نگهداري و بهره برداري از ترانسفورماتورها، سيستم روشنايي، كابل كشي، آسانسورها بالابرها و جرثقيل هاي نیروگاه
  مناقصه   عمومي 132
   1394/02/30   10/94 
      خرید 3.000.000 كيلوگرم اسيد سولفوريك صنعتي
  مناقصه   عمومي 133
   1394/02/06   05/94 
      تهيه مواد و ساخت گلوب والوها و رگلاتور والوهاي فشار قوي
  مناقصه   عمومي 134
   1394/02/10   08/94 
      سرويس، نگهداري، و بهره برداري ارائه خدمات ايمني و آتش نشاني نيروگاه
  مناقصه   عمومي 135
   1394/02/30   09/94 
      خريد 3،000،000 كيلوگرم نمك صنعتي
  مناقصه   عمومي 136
   1394/02/31   13/94 
      خريد پره هاي توربين
  مناقصه   عمومي 137
   1394/03/12   14/94 
      سرويس، نگهداري، بهره برداري، راهبري و ارائه خدمات ايمني و آتش نشاني نیروگاه
  مناقصه   عمومي 138
   1394/02/31   12/94 
      خرید 25000 کیلوگرم فسفات تري سدیک
  مناقصه   عمومي 139
   1393/12/18   89/93 
      خريد قطعات يدكي سيستم تحريك
  مناقصه   عمومي 140
   1393/12/11   88/93 
      تعمير، نگهداري و بهره برداري از تاسيسات ساحلي
  مناقصه   عمومي 141
   1393/12/28   91/93 
      تعمير، نگهداري و بهره‌برداري از سيستم تهويه و خنك كنندگي نيروگاه
  مناقصه   عمومي 142
   
  درج در سايت برق منطقه اي زنجان
   1393/12/17   93.300.30 
      عملیات نگهداري و تعميرات خطوط فوق¬توزيع و انتقال استان زنجان (1395785)
  مناقصه   عمومي 143
   1393/12/18   93.300.32 
      واگذاري عملیات اصلاح و بهينه سازي و تعويض سيمكشي بخشي از خط تكمداره230كيلوولت لوشان- قزوين (1395973) تجديد مي گردد
  مناقصه   عمومي 144
   1394/07/08   94.300.4 
      واگذاري عملياتتغيير مسير خطوط63 كيلوولت كمربنديتاكستان(1421258)
  مناقصه   عمومي 145
   1394/07/04   94.300.6 
      خرید کلمپ عبوری وآرموراد سیم لینکس (فراخوان 1419960)
  مناقصه   عمومي 146
   1394/07/08   94.300.7 
      واگذاری عملیات تعویض سیم مقره برج بندی و سیمکشی بخشی از خط 230 کیلوولت قزوین - لوشان (14211636)
  مناقصه   عمومي 147
   1394/07/13   5/300/94 
      عمليات اصلاحات خط انتقال 230 كيلوولت دو مداره نيروگاه 4 زنجان- تاكستان(1422158)
  مناقصه   عمومي 148
   1394/04/31   1/300/94 
      خريد برجهای تلسکوپی و تجهيزات سيستم اتصال زمين و اجرای فونداسيون ... (غايتي- گلشهر)
  مناقصه   عمومي 149
   1394/07/01   3/300/94 
      واگذاری خدمات نظافت ، علف چيني و سم پاشي پستهاي 63-230-400 كيلوولت حوزه بهره برداری قزوین
  مناقصه   عمومي 150
   1394/06/25   94/300/1(عدم الزام) 
      خريد مقره شيشه اي استاندارد 120 و 210 كيلونيوتني
  مناقصه   عمومي 151
   1394/07/01   94/300/2 
      واگذاری خدمات نظافت ، علف چيني و سم پاشي پستهاي 63- 230- 400 كيلوولت حوزه بهره برداری زنجان(1419862كد فراخوان)
  مناقصه   عمومي 152
   
  درج در سايت برق منطقه اي سمنان
   1394/01/24   94/301 
      2400 عدد فیلتر هوای ورودی جهت نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود(کد فراخوان:1399332)
  مناقصه   عمومي 153
   1394/05/14   94/303 
      خدمات بهره برداری ، آموزش ، سرویس و نگهداری رایانه ها و عمران و تاسیسات پستهای انتقال و فوق توزیع (کد فراخوان 1412274)
  مناقصه   محدود 154
   1394/07/05   94/304 
      خرید ، نصب، تست و راه اندازی کابل فیبر نوری در استان سمنان (کدفراخوان 1420285)
  مناقصه   عمومي 155
   1394/04/10   94/305 
      خرید2400 عدد فیلتر هوای ورودی نیروگاه شاهرود (کد فراخوان:1408912)
  مناقصه   عمومي 156
   1394/04/10   94/306 
      خرید تجهیزات نیروگاهی(کدفراخوان:1408912)
  مناقصه   عمومي 157
   1394/04/21   94/307 
      خرید 69 دستگاه رله حفاظتی(کد فراخوان: 1409241)
  مناقصه   عمومي 158
   1394/05/27   94/308 
      خرید 36 دستگاه رله ولتاژی(کد فراخوان:۱,۴۱۳,۳۰۷)
  مناقصه   عمومي 159
   1394/05/26   94/309 
      خرید 2400 عدد فیلتر هوای ورودی نیروگاه شاهرود(کد فراخوان:۱,۴۱۳,۳۰۵)
  مناقصه   عمومي 160
   1394/05/27   94/310 
      خرید تجهیزات نیروگاهی(کد فراخوان:۱,۴۱۳,۳۰۶)
  مناقصه   عمومي 161
   1394/06/02   94/311 
      خرید 8 دستگاه plc با حفاظت tps (کد فراخوان: 1415695)
  مناقصه   عمومي 162
   1394/06/04   94/312 
      خرید 10000 متر سیم هادی کرلو (کد فراخوان: 1415700)
  مناقصه   عمومي 163
   1394/07/01   94/313 
      خرید، نصب،تست و راه اندازی ترمینال نوری loop پست 400 شهید بسطامی و کارت های یدکی(کد فراخوان:۱,۴۲۰,۵۲۷ )
  مناقصه   عمومي 164
   1394/07/06   94/314 
      خرید مقره 80 و 120 کیلو نیوتنی
  مناقصه   عمومي 165
   1394/06/30   94/315 
      تعمیر و بازسازی مامورسرای شماره 2 شاهرود(کد فراخوان:1419653)
  مناقصه   عمومي 166
   1394/07/13   94/316 
      اجرای پوشش محافظ سرقالب خطوط انتقال و فوق توزیع استان(کدفراخوان 1421654)
  مناقصه   عمومي 167
   1394/07/15   94/317 
      خرید تجهیزات و خدمات بهره برداری، آموزش، سرویس و نگهداری رایانه ها و عمران و تاسیسات پستهای انتقال و فوق توزیع در استان سمنان
  مناقصه   عمومي 168
   1394/01/24   94/300 
      خریدپره و متعلقات مربوطه جهت نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود(کد فراخوان: 1399318)
  مناقصه   عمومي 169
   1393/12/27   93/324 
      انجام خدمات مهندسی نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه شاهرود (کد فراخوان:1397227)
  مناقصه   محدود 170
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي غرب
   1394/01/19   94 
      خرید خدمات توسعه و ارتقا سیستم جامع مالی ، بازرگانی و طرح و توسعه برق غرب کد فراخوان1398099
  مناقصه   محدود 171
   1394/03/31   9/941 
      انجام امور خدمات نگهباني و حفاظت فيزيكي از ساختمان هاي اداري سه استان كرمانشاه-كردستان و ايلام-كد فراخوان 1407666
  مناقصه   عمومي 172
   1394/02/20   7/941 
      خرید یراق آلات و ملحقات سیم هادی و یراق آلات کابل OPGWخط 230 کیلو ولت داران - اورامانات کد فراخوان1402202
  مناقصه   عمومي 173
   1394/02/28   6/941 
      خرید 8 ست (24 دستگاه ) برقگیر همراه با کنتور برای پست 230 کیلو ولت کد فراخوان 1403332
  مناقصه   عمومي 174
   1394/02/23   8/941 
      شناسايي پيمانكاران واجد صلاحيت جهت دعوت به مناقصه تعمير و نگهداري خطوط كردستان -كد فراخوان 1402924
  مناقصه   عمومي 175
   1393/12/23   37/931 
      انجام خدمات بهره برداري از پستهاي سه استان كرمانشاه-كردستان و ايلام-كدفراخوان 1396591
  مناقصه   عمومي 176
   1394/01/05   39/931 
      خرید16دستگاه سکسیونر63کیلوولت1397218
  مناقصه   عمومي 177
   1394/02/06   3/941 
      انجام آزمايشات فيزيكي و شيميايي گاز كروماتوگرافي -عمومي -يك مرحله اي-كد فراخوان 1400487
  مناقصه   عمومي 178
   1394/07/04   22/941 
      مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی یکدستگاه پست 20/63 کیلوولت سیار سرپل ذهاب 2 کد فراخوان 1419810
  مناقصه   عمومي 179
   1394/05/21   19/941 
      تجدید ارزیابی کیفی مناقصه باز ساز ی پره های توربین واحد گازی شماره3و2 نیروگاه زاگرس کد فراخوان 1412765
  مناقصه   عمومي 180
   1394/05/17   18/941 
      مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حمل و نقل سبک برق غرب ( تجدید مناقصه شماره 10/941 ) کد فراخوان 1412491
  مناقصه   عمومي 181
   1394/06/18   17/941 
      فراخوان عمومی مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فونداسیون و اجرای سیستم زمین خط انتقال دهلران - آبدانان کد فراخوان 1418227
  مناقصه   عمومي 182
   1394/05/26   16/941 
      مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث فونداسیونهای برجهای تلسکوپی خط 63 کیلوولت پست دهم کرمانشاه – پست شهید چمران کد فراخوان 1412949
  مناقصه   عمومي 183
   1394/06/31   20/941 
      خرید 12 دستگاه رله دیفرانسیل طولی - کدفراخوان 1419671
  مناقصه   عمومي 184
   1394/03/27   10/941 
      انجام خدمات حمل و نقل سبک شرکت برق منطقه ای غرب کد فراخوان 1407185
  مناقصه   عمومي 185
   1394/04/22   12/941 
      بازسازی پره های توربین واحد گازی شماره 3 و2 نیرو گاه زاگرس کد فراخوان 1410029
  مناقصه   محدود 186
   1394/06/04   14/941 
      عملیات ساختمانی اجرای دیوارحایل و کارهای تکمیلی پست 20/63 کیلوولت ارغوان دراستان ایلام کد فراخوان1415685
  مناقصه   عمومي 187
   1394/04/22   13/941 
      خرید لوازم یدکی مورد نیاز برای تعمیرات اساسی واحد گازی شماره 4 و 3 نیرو گاه زاگرس کد فراخوان 1410036
  مناقصه   محدود 188
   1394/06/03   941/4 
      خدمات تعمير و نگهداري سيستم اسكادا و تله متري ديسپاچينگ waoc
  مناقصه   محدود 189
   1394/05/28   941/15 
      انجام تعميرات اساسي توربو كمپرسور ،اتاق احتراق،ژنراتور و تجهيزات جانبي واحد 3و4 نيروگاه زاگرس-كد فراخوان 1413470
  مناقصه   محدود 190
   1394/05/19   941/2 
      خرید 12 دستگاه ترانس جریان 20 کیلو ولت کد فراخوان 1412746
  مناقصه   محدود 191
   1394/06/17   941/21 
      تعمير و نگهداري سيستم هاي مخابراتي برق غرب-كد فراخوان 1418135
  مناقصه   عمومي 192
   
  درج در سايت توزيع برق شيراز
   1394/01/31   94-103 
      خرید کنتور سه فاز و کنتور تکفاز دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 193
   1394/01/31   94-104 
      تعمیر سرویس و نگهداری بیسیم ها
  مناقصه   عمومي 194
   1394/02/22   94-106 
      اتفاقات داریون و خرامه و پاسارگاد
  مناقصه   عمومي 195
   1394/01/16   94-101 
      تامین نیروی انسانی
  مناقصه   عمومي 196
   1394/02/23   94-107 
      سرویس، نگهداری، توسعه، تعمیرات، نصب و برداشت تجهیزات
  مناقصه   عمومي 197
   1394/02/23   94-108 
      سرویس، نگهداری، توسعه، تعمیرات، نصب و برداشت تجهیزات
  مناقصه   عمومي 198
   1394/02/23   94-109 
      سرویس، نگهداری، توسعه، تعمیرات، نصب و برداشت تجهیزات
  مناقصه   عمومي 199
   1394/02/23   94-110 
      سرویس، نگهداری، توسعه، تعمیرات، نصب و برداشت تجهیزات
  مناقصه   عمومي 200
   1394/02/22   94-114 
      مقاوم سازی در محدوده امور 3
  مناقصه   عمومي 201
   1394/02/27   94-115 
      اجرای عمليات توسعه و احداث شبکه برق روستایی در محدوده امور توزیع برق منطقه 7 شیراز
  مناقصه   عمومي 202
   1394/02/27   94-116 
      اجرای عمليات نیرورسانی روستایی در محدوده امور توزیع برق منطقه 7 شیراز
  مناقصه   عمومي 203
   1394/03/03   94-117 
      عمليات کاهش تلفات ( تبدیل 30 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار ) در محدوده امور توزیع برق منطقه 3 شیراز
  مناقصه   عمومي 204
   1394/03/10   94-102 
      خرید تجهیزات و نصب سیستم مانیتورینگ فیدرهای 11 و 20 کیلو ولت برای تعداد 53 پست فوق توزیع
  مناقصه   عمومي 205
   1394/06/28   94-171 
      اجرای عملیات رفع اتفاقات و تعمیرات
  مناقصه   عمومي 206
   1394/04/20   94-150 
      نیرو رسانی امور 6
  مناقصه   عمومي 207
   1394/04/20   94-151 
      نیرو رسانی امور 6
  مناقصه   عمومي 208
   1394/06/24   94-160 
      احداث ساختمان اداری و منزل سرپرستی سیدان
  مناقصه   محدود 209
   1394/05/11   94-161 
      برون سپاری گشت ویژه
  مناقصه   عمومي 210
   1394/06/24   94-172 
      محاسبه و چاپ قبوض برق
  مناقصه   عمومي 211
   1394/07/11   94173 
      تامین خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب
  مناقصه   عمومي 212
   1394/07/09   94-174 
      اجرای عملیات سرویس و نگهداری روشنایی معابر امورهای هفت گانه توزیع برق شیراز و صدرا
  مناقصه   عمومي 213
   1394/07/07   94-170 
      اجرای عملیات نصب کنتور بصورت کلیددردست در محدوده امور توزیع برق 6شیراز
  مناقصه   عمومي 214
   1394/03/12   94-118 
      ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی پرونده های مشترکین
  مناقصه   محدود 215
   1394/04/20   94-119 
      اتفاقات ارسنجان
  مناقصه   عمومي 216
   1394/03/11   94-120 
      اصلاح و بهینه سازی
  مناقصه   عمومي 217
   1394/03/11   94-121 
      اصلاح و بهینه سازی
  مناقصه   عمومي 218
   1394/04/20   94-122 
      تهیه طرح، بررسی اقتصادی طرح ها و انجام خدمات مهندسی
  مناقصه   محدود 219
   1394/03/30   94-123 
      خرید 15 دستگاه ترانسفورماتور رزینی
  مناقصه   عمومي 220
   1394/03/30   94-124 
      خرید 15 دستگاه ترانسفورماتور رزینی
  مناقصه   عمومي 221
   1394/04/01   94-125 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 1
  مناقصه   عمومي 222
   1394/04/01   94-126 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 1
  مناقصه   عمومي 223
   1394/04/01   94-127 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 224
   1394/04/01   94-128 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 225
   1394/04/01   94-129 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 226
   1394/04/01   94-132 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 227
   1394/04/20   94-133 
      نیرورسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 228
   1394/04/20   94-134 
      نیرورسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 229
   1394/04/01   94-135 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 230
   1394/04/01   94-136 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 5
  مناقصه   عمومي 231
   1394/04/01   94-137 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 5
  مناقصه   عمومي 232
   1394/04/01   94-138 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 7
  مناقصه   عمومي 233
   1394/04/01   94-139 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 7
  مناقصه   عمومي 234
   1394/04/20   94-130 
      نیرورسانی امور 3
  مناقصه   عمومي 235
   1394/04/01   94-131 
      اجرای طرح های نیرورسانی امور 3
  مناقصه   عمومي 236
   1394/04/01   94-140 
      اجرای طرح های نیرورسانی صدرا
  مناقصه   عمومي 237
   1394/04/01   94-141 
      اجرای طرح های نیرورسانی صدرا
  مناقصه   عمومي 238
   1394/04/01   94-142 
      اجرای طرح های نیرورسانی مرودشت
  مناقصه   عمومي 239
   1394/04/01   94-143 
      اجرای طرح های نیرورسانی مرودشت
  مناقصه   عمومي 240
   1394/04/01   94-144 
      اجرای طرح های نیرورسانی کوار
  مناقصه   عمومي 241
   1394/04/01   94-145 
      اجرای طرح های نیرورسانی خرامه
  مناقصه   عمومي 242
   1394/04/01   94-146 
      اجرای طرح های نیرورسانی سپیدان
  مناقصه   عمومي 243
   1394/04/01   94-147 
      اجرای طرح های نیرورسانی ارسنجان
  مناقصه   عمومي 244
   1394/04/07   94-148 
      اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی صدرا
  مناقصه   عمومي 245
   1394/04/20   94-149 
      اتفاقات سیدان
  مناقصه   عمومي 246
   1394/04/20   94-152 
      نیرو رسانی امور 6
  مناقصه   عمومي 247
   1394/04/25   94-153 
      اصلاح و بهینه سازی امور 6
  مناقصه   عمومي 248
   1394/04/30   94-154 
      اتفاقات امورهای هفت گانه شیراز، صدرا و مرودشت
  مناقصه   عمومي 249
   1394/05/06   94-155 
      خرید انواع ترانسفورماتورهای کم تلفات و دو ولتاژه
  مناقصه   عمومي 250
   1394/04/31   94-156 
      اتفاقات و تعمیرات بیضا
  مناقصه   عمومي 251
   1394/05/24   94-157 
      اتفاقات درودزن
  مناقصه   عمومي 252
   1394/05/24   94-158 
      اتفاقات کامفیروز
  مناقصه   عمومي 253
   1394/05/06   94-159 
      اتفاقات و تعمیرات سپیدان
  مناقصه   عمومي 254
   1394/05/10   94-162 
      اصلاح و بهینه سازی امور 7
  مناقصه   عمومي 255
   1394/06/12   94-163 
      تعمیر و بازسازی و سرویس اساسی ترانسفورماتورهای توزیع
  مناقصه   عمومي 256
   1394/06/08   94-164 
      خرید 112 دستگاه انواع تابلو ترانس و تابلو شالتر
  مناقصه   عمومي 257
   1394/06/08   94-165 
      تعمیرات امورهای هفت گانه ، صدرا و مرودشت
  مناقصه   عمومي 258
   1394/06/24   94-166 
      سرویس و نگهداری تجهیزات سخت افزاری و شبکه های کامپیوتری
  مناقصه   محدود 259
   1394/07/07   94-167 
      اجرای عملیات نصب کنتور بصورت کلیددردست در محدوده امور توزیع برق صدرا
  مناقصه   عمومي 260
   1394/07/07   94-168 
      اجرای عملیات نصب کنتور بصورت کلیددردست در محدوده امور توزیع برق 4شیراز
  مناقصه   عمومي 261
   1394/07/07   94-169 
      اجرای عملیات نصب کنتور بصورت کلیددردست در محدوده امور توزیع برق 5شیراز
  مناقصه   عمومي 262
   1394/02/19   111-94 
      اجرای عمليات بازدید از خطوط فشار متوسط و پست های هوایی در محدوده شرکت توزیع برق شیراز
  مناقصه   عمومي 263
   1394/02/19   112-94 
      خرید1500دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی دیماندی سمت ثانویه و3000دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی مستقیم
  مناقصه   عمومي 264
   1393/11/21   281-93 
      اجاره یک دستگاه بالابر بوم بلند عایق مخصوص شبکه های برقدار فشار متوسط (خط گرم) با راننده
  مناقصه   عمومي 265
   
  درج در سايت توزيع برق جنوب كرمان
   1394/03/06   3-11-94 
      توسعه اصلاح و بهینه سازی شهری و روستایی
  مناقصه   عمومي 266
   1393/12/25   22-11-93 
      واگذاری خدمات خودروئی
  مناقصه   عمومي 267
   1393/12/25   20-11-93 
      واگذاری فعالیت های عملیاتی قرائت، توزیع، وصول مطالبات و بازرسی و نصب کنتور
  مناقصه   عمومي 268
   1393/12/25   21-11-93 
      تامین نیروی انسانی پیمانکار
  مناقصه   عمومي 269
   1394/03/03   2-11-94 
      خرید کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 270
   1393/12/25   19-11-93 
      واگذاری اپراتور اتفاقات (دیسپاچینگ)
  مناقصه   عمومي 271
   1394/02/05   2-12-94 
      زیرساخت های مسکن مهر
  مناقصه   عمومي 272
   1394/05/03   16-11-94 
      تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 273
   1394/05/04   15-11-94 
      برق رسانی به روستاها از طریق سیستم های فتوولتائیک مستقل از شبکه
  مناقصه   عمومي 274
   1394/07/07   17-11-94 
      واگذاری عملیات فاز هشتم طرح جامع بم وبروات
  مناقصه   عمومي 275
   1393/12/25   18-11-93 
      واگذاری فعالیت های عملیاتی سرویس و نگهداری و اتفاقات
  مناقصه   عمومي 276
   1394/07/14   18-11-94 
      برق رسانی روستایی
  مناقصه   عمومي 277
   1394/04/23   11-11-94 
      خرید اتوترانس
  مناقصه   عمومي 278
   1394/03/03   1-11-94 
      اجرای طرح کاهش تلفات کهنوج
  مناقصه   عمومي 279
   1394/02/05   1-12-94 
      احداث، توسعه و بهینه سازی برق روستایی سیرجان
  مناقصه   عمومي 280
   1394/04/13   12-11-94 
      توسعه ، اصلاح و بهینه سازی برق روستایی سیرجان و عنبرآباد
  مناقصه   عمومي 281
   1394/04/23   13-11-94 
      برق رسانی روستایی
  مناقصه   عمومي 282
   1394/04/23   14-11-94 
      خرید اتوریکلوزر
  مناقصه   عمومي 283
   1394/04/02   4-11-94 
      خرید انواع کنتور
  مناقصه   عمومي 284
   1394/05/25   8-11-94 
      تعمیرات خط گرم
  مناقصه   عمومي 285
   1394/03/24   94-11-5 
      نظارت بر طرح های توسعه احداث اصلاح و بهینه سازی و روشنایی معابر و به روز رسانی GIS
  مناقصه   عمومي 286
   1394/03/24   94-11-6 
      تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 287
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شهيد بهشتي (لوشان)
   1394/03/25   94/5 
      خريد كلرور فريك
  مناقصه   محدود 288
   1394/06/25   مناقصه شماره 7/94 
      تعمير، ساخت ، حمل و نصب و ... كويل فاز V (فشارقوي) ترانس 125MVA واحد بخار
  مناقصه   محدود 289
   1394/06/04   مناقصه شماره 8/94 
      اورهال واحد 1 گازي نيروگاه لوشان
  مناقصه   محدود 290
   1394/06/19   مناقصه محدود 9/94 
      تامين نيروي انساني مورد نياز نيروگاه لوشان
  مناقصه   محدود 291
   1394/03/12   6/94 
      خريد آهك هيدراته (CAOH2)
  مناقصه   عمومي 292
   1394/05/11   3ق94 
      انجام تست و تعمير و نگهداري پستهاي نيروگاه لوشان
  مناقصه   محدود 293
   1394/03/25   4/94 
      خريد اسيد كلريدريك
  مناقصه   محدود 294
   1394/05/06   13ق93 
      اورهال پمپها واحد 2 بخار
  مناقصه   محدود 295
   1394/04/25   1/94 
      واگذاري انجام طبخ و توزيع غذاي كاركنان نيروگاه لوشان
  مناقصه   محدود 296
   1394/05/11   1ق94 
      تامين نيروي انساني متناوب
  مناقصه   محدود 297
   1394/03/12   2/94 
      انجام سرويس اياب و ذهاب كاركنان ساكن در رشت و منطقه
  مناقصه   عمومي 298
   1394/03/25   3/94 
      خريد سود مايع
  مناقصه   محدود 299
   1394/05/11   2ق94 
      انجام آزمايشات تعيين پارامترهاي ديناميكي و مدل استاندارد واحدهاي بخار و گاز
  مناقصه   محدود 300
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي مازندران
   1394/06/15   3-1/94 
      حمل يكدستگاه ترانسفورماتور 230 كيلوولت به قدرت 160مگاولت آمپر از كارخانه ايران ترانسفو زنجان به محل پست 230 كيلوولت گرگان ( واقع در كيلومتر 2 جاده آق قلا ) ( عمومی یک مرحله ای - کد فراخوان ۱,۴۱۷,۸۸۱ )
  مناقصه   عمومي 301
   1394/06/08   2-1/94 
      عمليات اجرای احداث خط 20 کيلوولت تامين برق پست 400 کيلوولت مرکز مازندران (پاشاکلا) ( مناقصه محدود یک مرحله ای - کد فراخوان ۱,۴۱۷,۰۹۸ )
  مناقصه   عمومي 302
   1394/03/10   1-1/94 
      عمليات اجرای احداث خط 20 کيلوولت تامين برق پست 400 کيلوولت مرکز مازندران (پاشاکلا) (یک مرحله ای عمومی - کد فراخوان ۱,۴۰۵,۰۴۲ )
  مناقصه   عمومي 303
   1394/06/29   4-1/94 
      ادامه فاز دوم عمليات ساختماني پست 400 كيلولت مركز مازندران ( محدود یک مرحله ای - کد فراخوان ۱,۴۱۹,۴۹۶ )
  مناقصه   محدود 304
   
  درج در سايت مديريت توليد برق يزد
   1394/04/08   94-3 
      مناقصه عمومي مديريت انجام امور اداري و خدماتي نيروگاه سيكل تركيبي يزد
  مناقصه   عمومي 305
   1394/02/07   94-1 
      مناقصه عمومي خريد رزين Finex
  مناقصه   عمومي 306
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي هرمزگان
   1394/01/15   4-93 
      فراخوان شناسائي پيمانكاراحداث پست63/230كيلوولتGISپيامبراعظم(ص)فراخوان
  مناقصه   عمومي 307
   1393/12/17   69-93 
      دمونتاژ-حمل ومونتاژ2دستگاه ترانس230كيلوولت80مگاولت آمپرازبندرعباس به بشاگرد69-93عمومي1مرحله اي باكد1392772
  مناقصه   عمومي 308
   1394/02/13   93-71 
      تجديدمناقصه بهره برداري ازايستگاههاي فوق توزيع وانتقال عمومي1مرحله اي كدفراخوان1401383
  مناقصه   عمومي 309
   1394/01/16   071-93 
      بهره برداري ازايستگاههاي فوق توزيع وانتقال عمومي يك مرحله اي كدفراخوان1397557
  مناقصه   عمومي 310
   1394/04/01   05-94 
      تجديد خدمات مشاوره ونظارت بر بهره برداري نيروگاه بخار بندرعباس مناقصه عمومي 2مرحله اي با كد فراخوان 1407864
  مناقصه   عمومي 311
   1394/06/22   03- 94 
      خريد4دستگاه پمپ سيل ژنراتور3GRM SEALPUMP همراه قطعات يدكي موردنيازعمومي2مرحله اي كدفراخوان1418780
  مناقصه   عمومي 312
   1394/02/19   03-94 
      خريدچهاردستگاه پمپ سيل ژنراتور3GRM SEAL PUMP همراه باقطعات يدكي عمومي2مرحله اي كدفراخوان1402160
  مناقصه   عمومي 313
   1394/03/03   008-94 
      عمليات اجرايي برنامه ريزي وراه اندازي سيستم قرائت از راه دور كنتورها مناقصه عمومي يك مرحله اي با كد فراخوان 1404188
  مناقصه   عمومي 314
   1394/02/05   002-94 
      خريدترانسفورماتورهاي قدرت پست گازي230كيلوولت پيامبراعظم(ص)كدفراخوان1399892 عمومي2مرحله اي
  مناقصه   عمومي 315
   1394/05/12   015-94 
      خريدنصب برج وسيمكشي خط400پارسيان عسلويه قطعه اول محدود2مرحله اي كدفراخوان1411944
  مناقصه   محدود 316
   1394/05/13   016-94 
      اجراي عمليات تحكيم وحفاظت دكل خط 230 كيلوولت جاسك - زرآباد مناقصه عمومي يك مرحله اي باكدفراخوان 1411954
  مناقصه   عمومي 317
   1394/05/27   017-94 
      خريد واجراي پوشش عايقي سيلوكوني بر روي ايزولاتور تجهيزت ايستگاه 63/230 كيلوولت ميناب مناقصه عمومي 2 مرحله اي با كدفراخوان شماره 1413309
  مناقصه   عمومي 318
   1394/05/10   022-94 
      عمليات بتن ريزي خط 230 كيلوولت گنو - پيامبر اعظم (ص) قطعه دومناقصه محدود يك مرحله اي با كدفراخوان 1411657
  مناقصه   محدود 319
   1394/06/01   028-94 
      خريد واجراي پوشش عايقي سيليكوني بر روي ايزولاتور تجهيزات ايستگاه 132و230 كيلوولت رستاقمناقصع عمومي 2 مرحله اي با كد فراخوان شماره 1413827
  مناقصه   عمومي 320
   1394/05/13   21-94 
      انجام عمليات خاكبرداري وخاكيريزي ،تسطيح وديواركشي پست 132 كيلوولت هرنگ مناقصه عمومي يك مرحله اي با كد فراخوان 1412094
  مناقصه   عمومي 321
   1394/05/12   24-94 
      افزايش ارتفاع خط63 غرب سورو محدود1مرحله اي كدفراخوان1411951
  مناقصه   محدود 322
   
  درج در سايت توزيع برق تبريز
   1393/12/09   93/54482/503 
      خرید 140 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات
  مناقصه   عمومي 323
   1394/03/16   503/10483/94 
      خرید 000 100 متر کابل پروتودور مسی 6*2 میلیمتر مربع
  مناقصه   عمومي 324
   1389/02/18   503/1105 
      اجرای عملیات توسعه ، احداث و اصلاح و ساماندهی و روشنایی معابر بصورت کلید دردست در حوزه عملیاتی امور برق گلستان
  مناقصه   عمومي 325
   1394/03/23   503/11634/94 
      خرید 4 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی بتنی 630 کیلوولت آمپر ،2 دستگاه پست کمپکت پدمانتد 630 کیلوولت آمپر و 3 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی با بدنه بتونی به ظرفیت 400 کیلوولت آمپر
  مناقصه   عمومي 326
   1394/05/04   503/18112/94 
      واگذاری خدمات مورد نیاز اپراتوری و نظارت فنی سامانه 121
  مناقصه   عمومي 327
   1394/06/31   503/27728/94 
      اجرای عملیات نگهداری شبکه و رسیدگی به اتفاقات شبکه و اصلاح و ساماندهی و خاموشیهای با برنامه فشار ضعیف و فشار متوسط و پستهای هوایی و زمینی روستاهای تابعه شرکت توزیع نیروی برق تبریز
  مناقصه   عمومي 328
   1394/07/06   503/28497/94 
      انتخاب پیمانکار انکال جهت اجرای عملیات نیرورسانی ، احداث ، اصلاح و ساماندهی و روشنایی معابر بصورت کلیددردست در امور برق روشنایی تحت حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تبریز
  مناقصه   عمومي 329
   1394/07/12   503/30384/94 
      رفع خاموشی ها براساس اخذ فهرست خاموشی ها از سامانه 121 در سطح شبکه روشنایی معابر مناطق عملیاتی یک و دو و انجام عملیات اصلاح و ساماندهی .
  مناقصه   عمومي 330
   1394/02/13   503/4542/94 
      خرید 10 دستگاه پست هوایی پل مانتد کم تلفات kva 100
  مناقصه   عمومي 331
   1394/02/13   503/4543/94 
      خرید 333 دستگاه از انواع تابلو کنتور ، فشار ضعیف ، روشنایی و پیلار
  مناقصه   عمومي 332
   1394/02/14   503/4557/94 
      خرید 50 تن سیم آلومینیومی 20 کیلو ولت هاینا و لینکس.
  مناقصه   عمومي 333
   1394/02/14   503/4558/94 
      خرید 500 عدد پایه چراغ 14 متری و2000 عدد چراغ 250 وات سدیمی
  مناقصه   عمومي 334
   1393/12/09   503/53956/93 
      نظافت و سرویس عمومی پستهای زمینی مربوط به ناحیه شرق و غرب تبریز
  مناقصه   عمومي 335
   1393/12/13   503/56386/93 
      خرید 18750 متر کابل بیست کیلوولت آلومینیومی زره دار 300*1
  مناقصه   عمومي 336
   1394/03/06   94/9139/503 
      انتخاب پیمانکار جهت احداث خط دومداره با کابل فاصله داربرای تامین برق پمپاژهای آب 1 و 2 و 3 مسکن مهرسهند بصورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 337
   1394/02/27   94/68538/503 
      انجام خدمات مربوط به وصول مطالبات و قطع و وصل جریان انشعاب برق مشترکین مصارف عادی شهری و روستائی شرکت توزیع نیروی برق تبریز .
  مناقصه   عمومي 338
   1394/03/02   94/7538/503 
      انتخاب پیمانکار انکال جهت اجرای عملیات نیرورسانی ، احداث ، اصلاح و ساماندهی و روشنایی معابر بصورت کلیددردست در امورهای تحت حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تبریز
  مناقصه   عمومي 339
   1394/06/09   94/24579/503 
      تعیین دستگاه نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های سرمایه ای ، استانی و ملی
  مناقصه   محدود 340
   1394/05/25   94/21300/503 
      خريد 70000 متر انواع كابل فشار ضعيف ألومينيومي و مسي
  مناقصه   عمومي 341
   1394/05/04   94/18061/503 
      خرید25 دستگاه انواع ترانسفورماتورکم تلفات بارله بوخهلز
  مناقصه   عمومي 342
   
  درج در سايت توزيع برق شهرستان اصفهان
   1394/02/05   9411001 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای تکمیل پروژه ساختمان دیسپاچینگ واقع در خیابان آپادانا
  مناقصه   عمومي 343
   1394/01/31   9411002 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی به همراه قاب مکمل
  مناقصه   عمومي 344
   1394/03/16   9411004 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای تجهیز چهار باب پست زمینی واقع در بهارستان سایت مسکن مهراز محل طرح تملک دارایی
  مناقصه   عمومي 345
   1394/04/20   9411005 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای خريد انواع پایه بتونی گرد
  مناقصه   عمومي 346
   1394/05/07   9411006 
      خرید تجهیزات بهره برداری شبکه توزیع برق
  مناقصه   عمومي 347
   1394/05/21   9411006-1 
      تجدید مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای خرید تجهیزات بهره برداری شبکه توزیع برق
  مناقصه   عمومي 348
   1394/04/31   9411007 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای خرید دوربین ترموویژن
  مناقصه   عمومي 349
   1394/05/06   9411008 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای تعمیرات و احداث ساختمان مرکز آموزش واقع در فلکه لاله
  مناقصه   عمومي 350
   1394/05/21   9411008-2 
      تجدید مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای تعمیرات و احداث ساختمان مرکز آموزش واقع در فلکه لاله
  مناقصه   عمومي 351
   1394/05/25   9411009 
      مناقصه عمومي دو مرحله ای خرید انواع لامپ بخار سدیم و بخار جیوه
  مناقصه   عمومي 352
   1394/06/14   9411011 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای اجرای عملیات نازک کاری ساختمان ویلا دهکده عمران زاینده رود
  مناقصه   عمومي 353
   1394/06/16   9411012 
      مناقصه عمومی داخلی دو مرحله ای خريد ۲۰۰۰ دست لباس کار
  مناقصه   عمومي 354
   1394/04/31   941105 
      تجدید مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای خريد انواع پایه بتونی گرد
  مناقصه   عمومي 355
   1394/01/24   9412001 
      فراخوان9361009-مناقصه عمومي داخلي یک مرحله ای واگذاری خدمات مشاورین بازرسی و نظارت بر بهره برداری در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
  مناقصه   عمومي 356
   1394/01/24   9412002 
      فراخوان9361009-مناقصه عمومي داخلي یک مرحله ای
  مناقصه   عمومي 357
   1394/01/24   9412003 
      فراخوان9361010-مناقصه عمومي داخلي یک مرحله ای انجام خدمات فنی مهندسی و تهیه طرح پروژه های عمرانی و نظارت بر اطلاعات سامانه GIS در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
  مناقصه   عمومي 358
   1394/02/02   9412004 
      فراخوان 9361012-
  مناقصه   عمومي 359
   1394/02/02   9412005 
      مناقصه عمومي داخلي یک مرحله ای واگذاری حفاظت وحراست ونگهبانی از اموال وتاسیسات شرکت
  مناقصه   عمومي 360
   1394/02/02   9412006 
      مناقصه عمومي داخلي یک مرحله ای واگذاری کلیه خدمات مرکز 121
  مناقصه   عمومي 361
   1394/02/06   9412007 
      مناقصه عمومی داخلی يک مرحله ای نصب ، بهينه سازی وتست لوازم اندازه گيری غير ديماندی وتعميرات و تست دیماندی
  مناقصه   عمومي 362
   1394/02/27   9412008 
      مناقصه عمومي داخلي یک مرحله ای واگذاری تعمیرات شبکه های 20 کیلو ولت و فشار ضعیف و سرویس پست های 20 کیلوولت هوائی و زمینی به صورت گرم و سرد
  مناقصه   عمومي 363
   1394/04/16   9412009 
      مناقصه عمومی داخلی يک مرحله ای واگذاری کليه خدمات مرکز ۱۲۱ در امورهای اجرايی
  مناقصه   عمومي 364
   1394/01/27   9461001 
      فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تعمیرات شیکه های 20کیلو ولت و فشار ضعیف و سرویس پست های 20کیلوولت هوایی و زمینی به صورت گرم و سرد
  مناقصه   عمومي 365
   1394/01/27   9311019 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای چاپ ، بسته بندي و توزیع قبوض برق مشترکین عادی و دیماندی
  مناقصه   عمومي 366
   1394/01/24   9312007 
      فراخوان 9361006-مناقصه عمومي داخلي یک مرحله ای برون سپاری برنامه ريزي امور های اجرايي
  مناقصه   عمومي 367
   1393/12/27   9312009 
      امناقصه عمومي داخلي یک مرحله ای hجرای عملیات سفتکاری ساختمان امور غرب(رهنان)
  مناقصه   عمومي 368
   1394/01/22   9312010 
      مناقصه محدود داخلی یک مرحله ای اجرای عملیات انتقال نیرووبرقرسانی به شبکه های توزیع در محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
  مناقصه   عمومي 369
   
  درج در سايت برق منطقه اي باختر
   1394/03/05   9/94 
      مناقصه عمومي - يك مرحله اي - خريد سيصد تن سيم لينكس -شماره 9/94- كدفراخوان1404540
  مناقصه   عمومي 370
   1394/02/30   7/94 
      مناقصه عمومي 1مرحله اي 7/94 تهيه آهن آلات يراق آلات مقره و نصب برج و سيم كشي خط 63 كيلوولت 2 مداره عبدالرحيم باكد فراخوان 1403783
  مناقصه   عمومي 371
   1394/03/04   6-94 
      مناقصه عمومي دومرحله اي شماره 6/94- درخصوص خريد 46 تن لوله كندانسور آدميرال تي (كندانسور )- كدفراخوان -1404306
  مناقصه   عمومي 372
   1394/03/23   8/94 
      مناقصه عمومي 1مرحله اي 8/94 اصلاحات ساختمانهاي نيروگاه شهيد مفتح همدان باكدفراخوان1406533
  مناقصه   عمومي 373
   1394/02/21   5/94 
      مناقصه محدود احداث فونداسيون انتهاي خط63كيلوولتخرم آباد6 باكد فراخوان1402651
  مناقصه   محدود 374
   1393/12/13   50/93 
      مناقصه عمومي - دومرحله اي - شماره 50/93 درخصوص تعميرات اساسي ، تعمير ونگهداري پستهاي برق باختر در سال 1394 - كد فراخوان 1385466
  مناقصه   عمومي 375
   1393/12/23   51/93 
      مناقصه محدود - يك مرحله اي - شماره 51/93 خريد آهن آلات برج 63 كيلوولت خط شهر صنعتي جوكار - ملاير - كدفراخوان 1396608
  مناقصه   محدود 376
   1393/12/16   52/93 
      آگهي مناقصه عمومي - دومرحله اي - ارائه خدمات حمل ونقل سبك وسنگين واياب وذهاب پرسنل برق باختر - كدفراخوان 1395653
  مناقصه   عمومي 377
   1394/01/16   56/93 
      مناقصه عمومي -يك مرحله اي - شماره 56/93 درخصوص خريد سيصد تن سيم لينكس - كد فراخوان 1397654
  مناقصه   عمومي 378
   1394/02/16   55-93-تجديد 
      تجديدمناقصه 2مرحله اي تهيه ونصب سيستم هوشمند حفاظت الكترونيكي پيراموني نيروگاه شازندباكدفراخوان1401838
  مناقصه   عمومي 379
   1393/12/24   54-93 
      مناقصه عمومي يك مرحله اي 54-93-عمليات خاكي و ديواركشي پست خرم آباد6-كد فراخوان1396385
  مناقصه   عمومي 380
   1393/12/20   55/93 
      مناقصه عمومي - دومرحله اي - شماره 55/93- سيستم حفاظت دوربين مداربسته نيروگاه شازند - كدفراخوان1396393
  مناقصه   عمومي 381
   1394/01/31   45/93-تجديد 
      تجديد مناقصه عمومي طراحي وتهيه و نصب تست و راه اندازي يك بيترانس در پست 20/63 ويان-كدفراخوان 1399566
  مناقصه   عمومي 382
   1393/12/20   48/93 
      مناقصه عمومي -يك مرحله اي - شماره 48/93 درخصوص احداث فوندانسيون خط نيروگاه شازند - آستانه (بازنه )كد فراخوان - 1396379
  مناقصه   عمومي 383
   1394/07/06   45-94 
      مناقصه عمومي دو مرحله اي45-94-تعويض اسپيسر دمپرها و ترميم هادي هاي فاز زخمي خط 400 كيلوولت مفتح-قيدار-كد فراخوان 1420632
  مناقصه   عمومي 384
   1393/12/11   46-93 
      مناقصه عمومي يك مرحله اي 46-93-عمليات ساختماني پست 63 كيلوولت مامونيه-كد فراخوان 1395145
  مناقصه   عمومي 385
   1394/07/06   46-94 
      مناقصه عمومي يك مرحله اي 46-94-جوشكاري و رنگ آميزي پيچ و مهره هاي دكل هاي خطوط انتقال و فوق توزيع محدوده استان لرستان-كد خراخوان 1420633
  مناقصه   عمومي 386
   1393/12/11   47-93 
      مناقصه عمومي يك مرحله اي 47-93-ديواركشي پست 230 كيلوولت هگمتانه و عمليات ساختماني پست سيار مربوطه-كد فراخوان 1395147
  مناقصه   عمومي 387
   1394/07/14   40-94 
      مناقصه عمومي شماره 40/94 يك مرحله اي درخصوص عمليات ساختماني تاسيسات برق ومكانيكي پست 63 كيلوولت خرم آباد 6كد فراخوان - 1422198
  مناقصه   عمومي 388
   1394/07/14   41/94 
      مناقصه عمومي - يك مرحله اي - شماره 41/94 درخصوص كارهاي ساختماني باقيمانده پست 400 كيلوولت مهر شازند - كدفراخوان 1422210
  مناقصه   عمومي 389
   1394/02/20   4/94 
      مناقصه محدود خريد 7573متر لوله جي آرپي جهت نيروگاه شهيد مفتح همدان -كدفراخوان-1402328
  مناقصه   محدود 390
   1394/02/19   3-94 
      مناقصه عمومي 1مرحله اي احداث فونداسيون خط63كيلوولت . ورود و خروج خط63كيلوولت لابن-صنايع نظامي در پست 230 درود (فاز اول)باكدفراخوان1402214
  مناقصه   عمومي 391
   1394/02/19   36/93/تجديد 
      تجديدمناقصه عمومي دومرحله اي طراحي.تهيه.نصب.تست.راه اندازي دوبانك خازني در پست20/63كيلوولت پلدختر2باكدفراخوان1402249
  مناقصه   عمومي 392
   1394/03/31   36/93/تجديد2 
      تجديدمناقصه عمومي دومرحله اي طراحي.تهيه.نصب.تست.راه اندازي دوبانك خازني در پست20/63كيلوولت پلدختر2باكدفراخوان1407494
  مناقصه   عمومي 393
   1394/06/01   36/94 
      مناقصه عمومي -دومرحله اي -تهيه وساخت يكدستگاه پست سيار 20/63 كيلوولت - كدفراخوان 1413741
  مناقصه   عمومي 394
   1393/12/17   36-93 
      مناقصه عمومي دومرحله اي 36-93-طراحي،تهيه،نصب و تست و راه اندازي دو بانك خازني به همراه فيدرهاي مربوطه در پست پلدختر2 به صورت كليد در دست-كد فراخوان1395828
  مناقصه   عمومي 395
   1394/05/26   34/94 
      مناقصه عمومي1مرحله اي احداث ساختمان كنترل و بانك خازن پست 63 كيلو ولت خورق با كد 1413186
  مناقصه   عمومي 396
   1394/01/31   35/93-تجديد 
      تجديدمناقصه عمومي 2مرحله اي 35/93-تهيه نقشه تهيه تجهيزات و نصب يك دستگاه سوئيچگيرسيار 20 كيلو ولت-كدفراخوان1399572
  مناقصه   عمومي 397
   1394/03/10   35/93تجديد دوم 
      تجديد دوم مناقصه عمومي 2مرحله اي35/93طراحي تهيه نصب تست راه اندازي سوئيچگير20كيلوولت بصورت كليددردست با كد 1404944
  مناقصه   عمومي 398
   1394/05/26   24/94 
      مناقصه عمومي1مرحله اي احداث ساختمان كنترل و بانك خازن پست 63 كيلو ولت آوه باكد 1413175
  مناقصه   عمومي 399
   1394/05/26   21/94 
      مناقصه عمومي1مرحله اي احداث ساختمان كنترل و بانك خازن پست 63 كيلو ولت دودهك با كد 1413188
  مناقصه   عمومي 400
   1394/02/22   2/94 
      تهيه.نصب.تست و راه اندازي بي خط و ترانس در پست 20/63 كيلو ولت ايده لو با كد فراخوان 1402798
  مناقصه   عمومي 401
   1394/05/11   20/94 
      مناقصه عمومي 1مرحله اي 94/20 عمليات زيرسازي و فنس كشي محوطه انبار شماره 1 (قديم)باكد فراخوان 1411775
  مناقصه   عمومي 402
   1394/04/22   19/94 
      مناقصه عمومي 1مرحله اي 94/19 عمليات خاكي و ديواركشي پست 63 كيلو ولت درود 3 با كد فراخوان 1410139
  مناقصه   عمومي 403
   1394/04/03   18/94 
      مناقصه عمومي - دو مرحله اي - شماره 18/94درخصوص نگهداري فضاي سبز شركت برق منطقه اي باختر - كد فراخوان1408104
  مناقصه   عمومي 404
   1394/03/24   15/94 
      مناقصه عمومي1مرحله اي15/94تهيه آهن آلات.يراق آلات ومقره ونصب برج وسيمكشي خط63كيلوولت 4مداره پلدختر2باكدفراخوان1406802
  مناقصه   عمومي 405
   1394/04/02   16/94 
      مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 16/94درخصوص خريد يكصد پرس غذاي نيمروزي شركت برق منطقه اي - كدفراخوان 1407965
  مناقصه   عمومي 406
   1394/03/12   11/94 
      مناقصه عمومي1مرحله اي تهيه آهن آلات.يراق.نصب برج وسيمكشي خط63كيلو2مداره.ورودوخروج1مدارخط نيروگاه شازند-آستانه درپست شهداي هفته
  مناقصه   عمومي 407
   1394/01/19   1/94 
      مناقصه محدود يك مرحله اي 1/94-تهيه برج و احداث كامل انتهاي خط 63 كيلوولت خرم آباد6-كد فراخوان 1398013
  مناقصه   محدود 408
   1394/03/12   10/94 
      مناقصه عمومي1مرحله اي تهيه آهن آلات و نصب برج وسيم كشي خط230كيلوولت2مداره لجور (خنداب)باكد1405370
  مناقصه   عمومي 409
   1394/03/23   13/94 
      مناقصه عمومي - يك مرحله اي - شماره 13/94 -درخصوص خريد لوازم يدكي جهت نيروگاه شازند در سال 94 - كدفراخوان 1406486- تجديد شد
  مناقصه   عمومي 410
   1394/04/30   13-94 
      آگهي تجديد مناقصه عمومي - يك مرحله اي خريد لوازم يدكي جهت نيروگاه شازند - كد فراخوان 1410607
  مناقصه   عمومي 411
   1394/03/12   12/94 
      مناقصه عموي - دومرحله اي - شماره 12/94 درخصوص نگهداري فضاي سبز شركت برق منطقه اي باختر - كد فراخوان 1405545
  مناقصه   عمومي 412
   1394/06/25   تجديد/94/35 
      تجديدمناقصه عمومي 2مرحله اي تعمير و بازسازي قطعات نيروگاه گازي درودبا كد فراخوان 1419138
  مناقصه   عمومي 413
   1394/04/09   94/17 
      مناقصه عمومي 2مرحله اي 94/17 خريد25 دستگاه رله ديستانس انتقال با كد فراخوان 1408873
  مناقصه   عمومي 414
   1394/05/26   94/23 
      مناقصه عمومي1مرحله اي احداث ساختمان كنترل و بانك خازن پست 63 كيلو ولت هفته باكد 1413193
  مناقصه   عمومي 415
   1394/05/27   94/31 
      مناقصه عمومي1مرحله اي اورهال خطوط63كيلو امورانتقال لرستان(پلدخترتنگ فني افرينه خرم آباد2باكد1413260
  مناقصه   عمومي 416
   1394/05/27   94/30 
      مناقصه عمومي1مرحله اي اورهال خطوط400خرم آباد2-كرخه-دزفول باكد1413268
  مناقصه   عمومي 417
   1394/05/26   94/26 
      مناقصه عمومي1مرحله اي احداث ساختمان كنترل و بانك خازن پست 63 كيلو ولت شهابيه با كد 1413191
  مناقصه   عمومي 418
   1394/05/27   94/29 
      مناقصه عمومي1مرحله اي اورهال خطوط230كيلوخرم آباد2-دز1و2 باكد1413255
  مناقصه   عمومي 419
   1394/05/26   94/25 
      مناقصه عمومي1مرحله اي احداث ساختمان كنترل و بانك خازن پست 63 كيلو ولت رومشگان باكد 1413190
  مناقصه   عمومي 420
   1394/07/04   94/31/تجديد 
      تجديدمناقصه عمومي 1مرحله اي اورهال خطوط63 امورانتقال لرستان باكد 1420175
  مناقصه   عمومي 421
   1394/05/26   94/33 
      مناقصه عمومي1مرحله اي احداث ساختمان كنترل و بانك خازن پست 63 كيلو ولت حاجي آبادباكد1413181
  مناقصه   عمومي 422
   1394/05/27   94/32 
      مناقصه عمومي2مرحله اي تهيه نصب تست راه اندازي بي ترانس درپست 20/63ويان باكد 1413290
  مناقصه   عمومي 423
   1394/05/27   94/35 
      مناقصه عمومي2مرحله اي تعمير و بازسازي قطعات نيروگاه گازي درود باكد 1413238
  مناقصه   عمومي 424
   1394/06/02   94/37 
      مناقصه عمومي يك مرحله اي 94/37عمليات خاكي و ديوار كشي پست 63 كيلوولت جاورسيان با كد 1413933
  مناقصه   عمومي 425
   1394/06/08   94/38 
      مناقصه 1مرحله اي 94/38احداث فونداسيون ابتداي خطوط63و230كيلولت اطراف پست 230 خنداب باكد1417154
  مناقصه   عمومي 426
   1394/07/13   94/50 
      مناقصه عمومي1مرحله اي احداث باقيمانده فونداسيون خط63 دومداره گرين-سراب رباط باكد1422145
  مناقصه   عمومي 427
   1394/07/13   94/51 
      مناقصه عمومي1مرحله اي تهيه تجهيزات و اصلاح سيم محافظ opgw خط 400 مفتح-غايتي باكد1422147
  مناقصه   عمومي 428
   1394/07/08   94/42 
      مناقصه عمومي2مرحله اي تهيه كسري تجهيزات و نصب و راه اندازي بانكهاي خازني پست63همدان1باكدفراخوان1421254
  مناقصه   عمومي 429
   1394/07/08   94/48 
      مناقصه عمومي1مرحله اي خريد5000عددمقره210kn شيشه اي يا سراميكي استانداردباكدفراخوان1421263
  مناقصه   عمومي 430
   
  درج در سايت توزيع برق خراسان
   1394/01/30   94/201 
      شناسایی پیمانکاران خرید و سرو غذای روزانه پرسنل
  مناقصه   عمومي 431
   1394/02/13   94/202 
      شناسایی شرکت ها و موسسات معتبر خدمات مالی و حسابرسی
  مناقصه   عمومي 432
   1394/03/10   94/203 
      شناسایی مشاوران طراحی و اجرای نمای ساختمان
  مناقصه   عمومي 433
   1394/03/10   94/204 
      شناسایی مشاوران نظارت بر اجرای فعالیتهای بهره برداری از شبکه های توزیع برق
  مناقصه   عمومي 434
   1394/01/25   94/151 
      طراحی و تهیه پروژه های شبکه توزیع
  مناقصه   عمومي 435
   1394/05/26   94/152 
      اجرای عملیات (فقط دستمزد) ساختمان اداری مدیریت برق بجستان
  مناقصه   عمومي 436
   1394/02/02   93/305 
      خرید انواع ترانسفورماتور از محل اعتبارات عمرانی
  مناقصه   عمومي 437
   1394/02/02   93/306 
      اجرای پروژه های عمرانی مسکن مهر در گلبهار
  مناقصه   عمومي 438
   1394/07/06   94.110 
      خرید هفت دستگاه ریگلوزر
  مناقصه   عمومي 439
   1394/07/11   94.111 
      خرید لامپ 23 وات کم مصرف
  مناقصه   عمومي 440
   1394/07/05   94.205 
      شناسايي پيمانكاران پروژه هاي احداث شبكه (فقط عمليات)
  مناقصه   عمومي 441
   1394/03/02   94.251 
      واگذاري كار خط گرم از راه نزديك در ناحيه سبزوار (مناقصه محدود)
  مناقصه   محدود 442
   1394/04/09   94.252 
      انجام خدمات ممیزی اسناد حسابداری (مناقصه محدود)
  مناقصه   محدود 443
   1394/05/03   94.253 
      نظارت بر اجرای بهره برداری از شبکه های توزیع (مناقصه محدود)
  مناقصه   محدود 444
   1394/05/03   94.254 
      خرید انواع تیر سیمانی (مناقصه محدود)
  مناقصه   محدود 445
   1394/06/31   94.300 
      خرید کالاهای مورد نیاز روشنایی معابر مسکن مهر شهر جدید گلبهار
  مناقصه   عمومي 446
   1394/01/16   94/101 
      خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 447
   1394/01/18   94/102 
      خرید انواع سیم و کابل آلومینیوم 70 و 120
  مناقصه   عمومي 448
   1394/02/02   94/103 
      خرید انواع تابلو، فیوز و بست انشعابی
  مناقصه   عمومي 449
   1394/02/27   94/104 
      خرید انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 450
   1394/02/27   94/105 
      خرید انواع چراغ خیابانی
  مناقصه   عمومي 451
   1394/04/07   94/106 
      خرید انواع یراق مورد نیاز شبکه های سیم روکش دار
  مناقصه   عمومي 452
   1394/04/07   94/107 
      خرید انواع تابلو توزیع فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 453
   1394/04/07   94/108 
      خرید پایه چراغ چند ضلعی 10.5 متری
  مناقصه   عمومي 454
   1394/04/31   94/109 
      خرید کنتور سه فاز دیجیتالی جریان مستقیم
  مناقصه   عمومي 455
   
  درج در سايت توزيع برق اهواز
   1394/03/24   94/11 
      خرید سیم و کابل
  مناقصه   عمومي 456
   1394/03/17   94/10 
      خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق غیزانیه روستاهای مسیر جاده اهواز – ماهشهر
  مناقصه   عمومي 457
   1394/04/06   94/13 
      کت اوت فیوز و دسته فیوز
  مناقصه   عمومي 458
   1394/01/31   5/94 
      کلید گازی sf6 قابل قطع زیر بار هوشمند
  مناقصه   عمومي 459
   1394/01/18   1/94 
      خرید روغن ترانس
  مناقصه   عمومي 460
   1394/01/26   2/94 
      اصلاح و ساماندهی شبکه برق روستاهای گصوان 1 تا 3 ، وحیدیه، سید سلطان، و ....
  مناقصه     461
   1394/01/26   3/94 
      اصلاح و ساماندهی شبکه برق روستاهای گصوان 4، نگازه کوچک و بزرگ و ...
  مناقصه   عمومي 462
   1394/05/25   94/19 
      خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق در حوزه جنوب غرب و کوی علوی
  مناقصه   عمومي 463
   1394/05/25   94/17 
      خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهر شیبان
  مناقصه   عمومي 464
   1394/05/25   94/18 
      خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهرستان کارون
  مناقصه   عمومي 465
   1394/05/19   94/16 
      خرید کابل خودنگهدار و سیم آلومینیومی
  مناقصه   عمومي 466
   1394/05/14   94/15 
      خرید تیر بتونی
  مناقصه   عمومي 467
   1394/04/03   94/12 
      خدمات قرائت و توزیع قبوض
  مناقصه   عمومي 468
   1394/04/31   94/14 
      خرید کنتور دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 469
   1394/06/11   94/21 
      اصلاح و ساماندهی روستاهای بروایه عمیر و تریچی
  مناقصه   عمومي 470
   1394/06/10   94/20 
      ساماندهی و کاهش تلفات کوی آغاجری
  مناقصه   عمومي 471
   1394/06/17   94/23 
      خرید کنتور دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 472
   1394/06/11   94/22 
      اصلاح و ساماندهی شبکه برق روستاهای آلبونیس 1 و 2 و حریه 1 و حموله 1
  مناقصه   عمومي 473
   1394/06/23   94/25 
      ساماندهی و کاهش تلفات از شبکه برق فازدوم زیتون کارمندی
  مناقصه   عمومي 474
   1394/06/21   94/24 
      خرید کلید گازی قابل قطع زیر بار
  مناقصه   عمومي 475
   1394/02/02   94/4 
      پروزه تامین برق فاز اول از 2000 واحدی مسکن مهر نوین نفت
  مناقصه   عمومي 476
   1394/02/13   94/6 
      پست کمپکت پدمانتد تمام روغنی 630 کیلو ولت آمپر 11 کیلو ولت
  مناقصه   عمومي 477
   1394/03/17   94/8 
      خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه توزیع برق شهر الهایی و روستاهای مسیر جاده اهواز- اندیمشک
  مناقصه   عمومي 478
   1394/02/13   94/7 
      تابلو 4 سلوله GIS کمپکت 630 آمپر 24 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 479
   1394/03/17   94/9 
      خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبکه برق روستاهای مسیر جاده اهواز – تصفیه شکر
  مناقصه   عمومي 480
   
  درج در سايت توزيع برق استان زنجان
   1394/07/14   94/41 
      مناقصه طراحي شبكه هاي برق امورهاي برق غرب-شرق-شمال وخدابنده
  مناقصه   عمومي 481
   1394/07/14   94/46 
      مناقصه برونسپاري كليه فعاليتهاي برق شهرستان ماهنشان
  مناقصه   عمومي 482
   1393/12/27   135-93 
      تجديد مناقصه خريد باطري با كابري سولار به شماره 93/135
  مناقصه   عمومي 483
   1394/02/16   94/04 
      خرید انواع مقره 24 کیلوولت سیلیکونی به شماره 94/04
  مناقصه   عمومي 484
   1394/02/09   94/01 
      خريد انواع كابل فشار ضعيف پروتودور آلومينيومي خودنگهدار به شماره 94/01
  مناقصه   عمومي 485
   1394/02/09   94/02 
      خريد انواع سيم آلومينيومي به شماره 94/02
  مناقصه   عمومي 486
   1394/02/16   94/03 
      خرید انواع لامپ به شماره 94/03
  مناقصه   عمومي 487
   
  درج در سايت توزيع برق استان سمنان
   1394/02/26   94/03 
      اجرای پروژه های توسعه و احداث و شبکه روشنایی معابر در شهرستان گرمسار
  مناقصه   عمومي 488
   1394/02/07   94/02 
      خرید کابل 185*1 آلومینیوم کراسلینگ 20 کیلو ولت
  مناقصه   عمومي 489
   1394/01/23   94/01 
      اجرای پروژه های توسعه و احداث و شبکه روشنایی معابر
  مناقصه   عمومي 490
   1394/02/27   94/04 
      خرید سیم آلومینیوم مینک و هاینا
  مناقصه   عمومي 491
   1394/02/27   94/05 
      نظارت بر پروژه های سرمایه ای
  مناقصه   عمومي 492
   1394/03/11   94/06 
      واگذاری پوشش بخشی از خدمات بیمه ای مورد نیاز شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
  مناقصه   عمومي 493
   1394/03/18   94/07 
      ارئه خدمات مشترکین شامل مراحل فروش و خدمات پس از فروش انشعاب،نصب انشعاب کنتورهای غیر دیماندی،وصول مطالبات و خدمات پس از فروش انرژی در مدیریت توزیع برق شهرستان دامغان
  مناقصه   عمومي 494
   1394/04/06   94/08 
      خرید 50 دستگاه ترانسفورماتور روغنی کم تلفات
  مناقصه   عمومي 495
   1394/04/13   94/09 
      واگذاری عملیات نصب و اصلاح لوازم اندازه‌گیری انشعابات غیر دیماندی در سطح استان سمنان
  مناقصه   عمومي 496
   1394/05/24   94/13 
      خرید فیوز کت اوت و برق¬گیر و مقره سوزنی و بشقابی سرامیکی
  مناقصه   عمومي 497
   1394/04/14   94/10 
      واگذاری عملیات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری غیر دیماندی در سطح استان سمنان
  مناقصه   عمومي 498
   1394/05/06   94/11 
      اجرای عملیات شبکه 20 کیلو ولت دو مداره هایناجهت تأمین برق شرکت صبا باطری شهرستان آردان
  مناقصه     499
   1394/01/10   93/20 
      خرید سیم آلومینیوم و سیم آلومینیوم روکشدار
  مناقصه   عمومي 500
   1394/01/08   18/93 
      خرید کنتور تکفاز دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 501
   1394/01/08   19/93 
      خرید کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 502
   1394/05/24   94/14 
      خرید آهن آلات مصرفی(اسکلت سوله)
  مناقصه   عمومي 503
   1394/05/22   94/12 
      خرید لامپ 70 و 150 وات سدیم
  مناقصه   عمومي 504
   1394/05/27   94/15 
      خرید انواع تابلو لوازم اندازه گیری فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 505
   1394/06/29   94/16 
      خرید تیر سیمانی چهار گوش
  مناقصه   عمومي 506
   1394/06/29   94/17 
      خرید انواع کلید مینیاتوری و فیوز چاقویی و کلید فیوز
  مناقصه   عمومي 507
   
  درج در سايت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
   1394/07/15   94/11تجدید 
      خرید تیر سیمانی(تجدید مناقصه 94/11)
  مناقصه   عمومي 508
   1394/03/06   94/3 
      خرید سیم آلومینیوم کاناری
  مناقصه   محدود 509
   1394/03/06   94/2 
      خرید برج مورد نیاز خط 63 کیلوولت رمین-چابهار
  مناقصه   محدود 510
   1394/04/13   94/6 
      یراق آلات خطوط 230 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 511
   1394/04/13   94/7 
      خرید مقره های سیلیکون رابر خطوط 230 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 512
   1394/05/27   تمدید 94/11 
      خرید تیر سیمانی(تمدید شد)
  مناقصه   عمومي 513
   1394/07/14   94-5 
      ارزیابی کیفیبرجبندی و سیمکشی خطوط 230 کیلوولت لوتک –ادیمی و ادیمی-شادی جمالزهی
  مناقصه   عمومي 514
   1394/03/06   93/25 
      خريد برج های مورد نیاز خط 230 کیلوولت لوتک- ادیمی و ارتباط پست 400 کیلوولت وحدت به پست 230 کیلوولت شرق زاهدان
  مناقصه   محدود 515
   1394/03/06   93/26 
      خرید برج و یراق آلات و عملیات برج بندی و سیم کشی خط 63 کیلوولت زاهدان-محمد آباد کورین
  مناقصه   محدود 516
   1394/05/14   94/11 
      خرید تیر سیمانی(تمدید شد)آگهی تمدید ضمیمه است
  مناقصه   عمومي 517
   1394/05/14   94/10 
      مناقصه محدوداحداث پست 63/230 کیلوولت دلگان
  مناقصه   محدود 518
   1394/03/06   94/1 
      خرید تابلوهای 20 کیلوولت پست 20/63 GIS چابهار
  مناقصه   محدود 519
   
  درج در سايت مديريت توليد برق بيستون
   1394/04/15   - 
      خرید 486 عدد انواع والو و خرید دو سیستم کامل دیتالاگر
  مناقصه   عمومي 520
   1394/01/19   94-1 
      خرید و نصب دو دستگاه آسانسور کششی
  مناقصه   عمومي 521
   1394/05/12   94-14 
      خريد خدمات نيروي كارگري حجمی
  مناقصه   عمومي 522
   1394/05/12   94-13 
      خريد خدمات نيروي كارگري ثابت
  مناقصه   عمومي 523
   1394/06/10   94-17 
      نگهداری فضای سبز
  مناقصه   عمومي 524
   1394/06/10   94-16 
      خريد خدمات اياب و ذهاب با ميني بوس
  مناقصه   عمومي 525
   1394/06/10   94-15 
      خريد خدمات اياب و ذهاب با خودرو سوار
  مناقصه   عمومي 526
   1394/01/19   94-2 
      خرید قطعات و تجهیزات سرور و ذخیره سازی اطلاعات
  مناقصه   عمومي 527
   
  درج در سايت توزيع برق استان فارس
   1394/05/13   94-32 
      برقگير 20 کيلوولت
  مناقصه   عمومي 528
   1394/05/13   94-33 
      فيوز کت اوت معمولي و تيغه اي 20 کيلوولت
  مناقصه   عمومي 529
   1394/01/31   9-94 
      واگذاری انجام کارهای خدماتی به مدت 10 ماه
  مناقصه   عمومي 530
   1394/02/23   13-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق شهرپیر از توابع شهرستان زرین دشت
  مناقصه   عمومي 531
   1394/02/06   12-94 
      قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان اباده به مدت 8 ماه
  مناقصه   عمومي 532
   1394/02/20   115-94 
      تست و اصلاح و بازرسی لوازم اندازه گیری تکفاز در شهرستان جهرم و نواحی خفر و کردیان
  مناقصه   عمومي 533
   1394/03/30   18-94 
      احداث شبکه برقرسانی به روستاهای بدون برق در شهرستانهای جهرم - مهر - قیروکارزین وکازرون بصورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 534
   1394/06/29   17-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق شهرستان گراش به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 535
   1394/03/02   16-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق نوبندگان از توابع شهرستان فسا
  مناقصه   عمومي 536
   1394/02/22   15-94 
      سیم آلومینیم نمره 120 عمرانی
  مناقصه   عمومي 537
   1394/01/08   1-94 
      احداث شبکه در روستاهای بخش قائمیه در شهرستان کازرون به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 538
   1394/04/07   20-94 
      مقره سوزنی و بشقابی پلیمری 20 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 539
   1393/12/13   212-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق اردوفداغ از توابع مدیریت برق گراش به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 540
   1393/12/26   215-93 
      کنتور تکفاز دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 541
   1393/12/17   213-93 
      احداث شبکه فشار متوسط خط دهرم - هنگام در شهرستان قیروکارزین به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 542
   1393/12/21   214-93 
      تجهیزات contact center
  مناقصه   عمومي 543
   1393/12/26   216-93 
      کابل 6*6+1 فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 544
   1394/05/11   30-94 
      رفع اتفاقات و خاموشی مدیریت برق شهرستان خرمبید به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 545
   1394/05/05   29-94 
      احداث شبکه روشنایی معابر در شهرستان کازرون به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 546
   1394/04/29   28-94 
      سیم کشی شبکه خط دهرم - هنگام در شهرستان قیروکارزین به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 547
   1394/04/25   27-94 
      انواع ترانسفورماتور کم تلفات ( 'AB)
  مناقصه   عمومي 548
   1394/01/08   2-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق خفر از توابع شهرستان جهرم به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 549
   1394/04/20   24-94 
      انواع چراغ لاک پشتی با لامپ
  مناقصه   عمومي 550
   1394/04/20   25-94 
      انواع کنتور دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 551
   1394/06/01   26-94 
      انواع تابلو فشار ضعیف کامپوزیت
  مناقصه   عمومي 552
   1394/04/23   21-94 
      contact center software ( نرم افزار)
  مناقصه   عمومي 553
   1394/04/11   22-94 
      سیم آلومینیم نمره 120 ( هاینا )
  مناقصه   عمومي 554
   1394/04/20   23-94 
      انواع کابل فشار ضعیف ( مسی - آلومینیم - خودنگهدار)
  مناقصه   عمومي 555
   1394/02/01   8-94 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق مزایجان از توابع مدیریت بوانات ه صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 556
   1394/01/29   7-94 
      انواع کابل ( آلومینیمی - مسی - خودنگهدار) فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 557
   1394/01/27   6-94 
      خدمات صورتحسابگیری مشترکین به مدت 10 ماه
  مناقصه   عمومي 558
   1394/07/13   60-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق دهرم از توابع شهرستان فراشبند به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 559
   1394/07/12   61-94 
      عملیات سرویس و بازدید و تعمیرات و اتفاقات برق منطقه عمادده از توابع شهرستان لارستان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 560
   1394/07/12   62-94 
      عملیات سرویس و بازدید و تعمیرات و اتفاقات برق منطقه جویم از توابع شهرستان لارستان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 561
   1394/07/06   49-94 
      انجام عملیات برداشت و ورود اطلاعات شبکه های فشارمتوسط و ضعیف وروشنایی در محدوده شهرستان ممسنی
  مناقصه   عمومي 562
   1394/06/30   50-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه سورنا از توابع شهرستان رستم به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 563
   1394/06/30   52-94 
      فع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه قائمیه از توابع شهرستان کازرون به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 564
   1394/06/30   53-94 
      فع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه نودان از توابع شهرستان کازرون به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 565
   1394/06/30   51-94 
      فع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه خشت از توابع شهرستان کازرون به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 566
   1394/06/30   54-94 
      فع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه اشکنان از توابع شهرستان لامرد به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 567
   1394/06/24   55-94 
      مقره سوزنی و بشقابی 20 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 568
   1394/06/29   56-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه جره و بالاده از توابع شهرستان کازرون به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 569
   1394/06/29   57-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه اوز از توابع شهرستان لارستان به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 570
   1394/06/31   58-94 
      تابلو 200 آمپر فشار ضعیف کامپوزیت
  مناقصه   عمومي 571
   1394/07/12   59-94 
      سکسیونر موتورداربا قابلیت سکشنالایزر
  مناقصه   عمومي 572
   1394/01/25   5-94 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق ششده از توابع مدیریت برق فسا به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 573
   1394/06/02   41-94 
      کرایه مینی بوس جهت ایاب و ذهاب به مدت یکسال
  مناقصه   عمومي 574
   1394/06/29   47-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه گله دار از توابع شهرستان مهر به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 575
   1394/06/29   46-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه اسیر از توابع شهرستان مهر به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 576
   1394/05/31   45-94 
      احداث شبکه روشنایی معابر در شهرستان کازرون به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 577
   1394/07/06   48-94 
      انجام عملیات برداشت و ورود اطلاعات شبکه های فشارمتوسط و ضعیف وروشنایی در محدوده شهرستان فسا
  مناقصه   عمومي 578
   1394/01/19   4-94 
      انواع ترانسفورماتور کم تلفات
  مناقصه   عمومي 579
   1394/05/22   44-94 
      خرید انواع پایه سیمانی گرد
  مناقصه   عمومي 580
   1394/05/22   43-94 
      سرویس و بازدید وتعمیرات مدیریت برق شهرستان فیروزاباد به صورت کلید دردست
  مناقصه   عمومي 581
   1394/06/30   36-94 
      فع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق شهرستان خنج به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 582
   1394/05/21   35-94 
      رفع اتفاقات و خاموشی مدیریت برق شهرستان استهبان به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 583
   1394/01/29   3-94 
      عملیات سرویس و بازدید و تعمیرات تجهیزات حفاظتی و افزاینده ولتاژ در سطح شهرستانهای تابعه
  مناقصه   عمومي 584
   1394/05/26   37-94 
      رفع اتفاقات وخاموشی مدیریت برق شهرستان جهرم به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 585
   1394/05/21   38-94 
      رفع اتفاقات وخاموشی مدیریت برق شهرستان فیروزاباد به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 586
   1394/05/11   31-94 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعیرات برق میمند از توابع شهرستان فیروزآباد به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 587
   
  درج در سايت مديريت توليد برق كرمان
   1394/03/09   94/01 
      انجام امور خدماتي حوزه عملياتي شرکت مدیریت تولید برق کرمان
  مناقصه   عمومي 588
   1394/04/30   oil_r 
      انجام آناليز و تحليل نتيجه آزمايش روغن و گريس هاي روانكاري مورد استفاده و همچنين مشاوره جهت انتخاب، خريد و يا جايگزيني روغن¬هاي مورد استفاده در نيروگاه سيكل تركيبي
  مناقصه   عمومي 589
   1394/06/31   94/35 
      انجام تعمير و نگهداري و بهره برداري از كليه تجهيزات موجود در دشت چاري( پنج حلقه چاه و تجهيزات مربوطه ) و يك حلقه چاه روبروي نيروگاه و خطوط انتقال آب، ابنيه و فضاي سبز محلي مربوط به نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
  مناقصه   عمومي 590
   1394/03/26   94/2 
      انجام آناليز و تحليل نتيجه آزمايش روغن و گريس هاي روانكاري مورد استفاده و همچنين مشاوره جهت انتخاب، خريد و يا جايگزيني روغن¬هاي مورد استفاده در نيروگاه سيكل تركيبي
  مناقصه   محدود 591
   1394/04/30   94/22 
      تهيه مواد ، طبخ و توزيع غذاي پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي كرمان را بمدت يك سال
  مناقصه   عمومي 592
   1394/06/03   94/30 
      خريد مواد شيميايي MERK آلمان مورد استفاده در نيروگاه سيكل تركيبي كرمان،
  مناقصه   محدود 593
   1394/05/19   94/29 
      خريد فيلتر گازوئيل
  مناقصه   عمومي 594
   1394/04/04   94/19 
      انجام حمل و واگذاري شارژ كپسولهاي اطفاء حريق دستي و اتوماتيك نيروگاه سيكل تركيبي كرمان و در صورت نياز تعمير يا تعويض لوازم مربوط به كپسولها
  مناقصه   عمومي 595
   1394/05/19   94/14 
      خريد هيدرازين هيدراته 55% آركما فرانسه
  مناقصه   عمومي 596
   
  درج در سايت مديريت توليد برق گيلان
   1394/02/17   6-94 
      خرید 1000 کیلوگرم رزین پریکوت
  مناقصه   عمومي 597
   1394/03/21   70-م -93 
      انجام تستهای غیر مخرب NDT و تعیین عمر باقیمانده قطعات روتور یدکی واحد گازی
  مناقصه   محدود 598
   1394/04/14   7-94 
      خرید قطعات یدکی flame tube توربین گازی نیروگاه گیلان
  مناقصه   محدود 599
   1394/03/21   72-م-93 
      مشاوره جهت تنظیم سند پرداخت حقوق و دستمزد
  مناقصه   محدود 600
   1394/02/06   3-94 
      خرید یک دستگاه یاتاقان ژنراتور TE
  مناقصه   محدود 601
   1394/03/21   3-م-94 
      انجام کارهای ارجاعی شرکت
  مناقصه   محدود 602
   1394/02/06   4-94 
      خرید یک دستگاه یاتاقان ژنراتور EE
  مناقصه   محدود 603
   1394/02/14   5-94 
      خرید و نصب Expantion joint های بویلر بازیاب 32 و نصب Expantion joint های بویلر بازیاب 22 نیروگاه گیلان
  مناقصه   عمومي 604
   1394/03/21   4-م-94 
      مشاوره جهت تدارکات و انبار
  مناقصه   محدود 605
   1394/02/06   2-94 
      خرید دستگاه و تجهیزات حمام نیتریت سخت کاری دمپینگ رینگ , آموزش و تست
  مناقصه   محدود 606
   1394/03/21   2-م-94 
      انجام کارهای ارجاعی شرکت
  مناقصه   محدود 607
   1394/03/21   1-م-94 
      اجاره یکدستگاه مینی بوس بنز 21 نفره
  مناقصه   محدود 608
   1394/02/03   1-94 
      خرید و تعویض additional compensator و scissor compensator بویلر های بازیاب 22
  مناقصه   عمومي 609
   1393/12/14   16-93 
      خرید 2000عدد فیلتر هوای ورودی توربین گازی
  مناقصه   عمومي 610
   1393/11/19   13-93 
      خرید 6 ردیف اول پره های متحرک کمپرسور به همراه دیسک نیروگاه گیلان
  مناقصه   محدود 611
   1393/10/03   10-93 
      خرید لوازم و قطعات یدکی تعمیرات اساسی توربین گازی مدل V9402 نیروگاه گیلان
  مناقصه   محدود 612
   
  درج در سايت توزيع برق مازندران
   1393/12/23   141ع93 
      چاپ قبوض مشترکین برق شرکت توزیع برق استان مازندران
  مناقصه   عمومي 613
   1394/07/15   116 ع 94 
      اصلاح و بهينه سازي شهري امور توزيع برق جنوب بابل
  مناقصه   عمومي 614
   1394/07/15   115 ع 94 
      اصلاح و بهينه سازي روستايي امور توزيع برق جنوب بابل
  مناقصه   عمومي 615
   1394/07/15   113 ع 94 
      توسعه و احداث شهري فاز 4 امور توزيع برق قائمشهر
  مناقصه   عمومي 616
   1394/07/15   114 ع 94 
      توسعه کابل خودنگهدار روستايي لاله آباد امور توزيع برق جنوب بابل
  مناقصه   عمومي 617
   1393/04/08   35ع93 
      خريد 799 اصله انواع مختلف پايه بتوني چهارگوش مربوط به امورهاي شمال و جنوب ساري
  مناقصه   عمومي 618
   1394/04/02   73ع94 
      کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیومی شش رشته 25+25+50+50*3 و 25+25+50+70*3 برای امورهای ساری شمال، ساری جنوب، میاندورود، نکاء، بهشهر، گلوگاه
  مناقصه   عمومي 619
   1394/04/02   71ع94 
      انواع مختلف تابلو شالتر فشار ضعیف 160 الی400 آمپری و عمومی توزیع برق بارانی از 63 الی 630 آمپری برای امورهای بهشهر، گلوگاه، میاندورود و نکاء
  مناقصه   عمومي 620
   1394/04/02   70ع94 
      انواع مختلف تابلو شالتر فشار ضعیف 160 الی400 آمپری و عمومی توزیع برق بارانی از 63 الی 630 آمپری برای امورهای ساری شمال و ساری جنوب
  مناقصه   عمومي 621
   1394/04/02   72ع94 
      تابلو عمومی توزیع برق ایستاده 1000 و 1250 آمپری کامل
  مناقصه   عمومي 622
   1394/04/02   74ع94 
      کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیومی شش رشته 25+25+50+50*3 و 25+25+50+70*3 برای امورهای بابل جنوب، بابل شمال،قائمشهر،سوادکوه شمالی و سوادکوه
  مناقصه   عمومي 623
   1394/04/02   75ع94 
      کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیومی شش رشته 25+25+50+50*3 و 25+25+50+70*3 برای امورهای آمل، فریدونکنار، بابل جنوب، سیمرغ، جویبار و بابلسر
  مناقصه   عمومي 624
   1394/04/02   76ع94 
      هادی آلومینیوم فولاد ACSR (مینک و هاینا) امورهای مرکز و شرق
  مناقصه   عمومي 625
   1394/04/02   79ع94 
      سیم آلومینیوم آلیاژی AAAC نمره 50 و 70 امورهای غرب
  مناقصه   عمومي 626
   1394/04/02   77ع94 
      هادی آلومینیوم فولاد ACSR (مینک و هاینا) امورهای غرب
  مناقصه   عمومي 627
   1394/04/02   78ع94 
      سیم آلومینیوم آلیاژی AAAC نمره 50 و 70 امورهای مرکز و شرق
  مناقصه   عمومي 628
   1394/04/02   81ع94 
      برقگیر پلیمری 24 کیلو ولت 10 کیلو آمپر
  مناقصه   عمومي 629
   1394/04/02   80ع94 
      فیوز کات اوت 20 کیلوولت پلیمری
  مناقصه   عمومي 630
   1394/04/02   69ع94 
      انواع مختلف تابلو شالتر فشار ضعیف 160 الی400 آمپری و عمومی توزیع برق بارانی از 63 الی 630 آمپری برای امورهای قائمشهر ، سوادکوه شمالی،سوادکوه
  مناقصه   عمومي 631
   1394/04/02   68ع94 
      انواع مختلف تابلو شالتر فشار ضعیف 160 الی400 آمپری و عمومی توزیع برق بارانی از 63 الی630 آمپری برای امورهای بابلسر، بابل جنوب و شمال بابل
  مناقصه   عمومي 632
   1394/03/05   63ع94 
      خرید 10000 کیلوگرم سیم آلومینیوم آلیاژی AAC نمره 50
  مناقصه   عمومي 633
   1394/04/02   67ع94 
      انواع مختلف تابلو شالتر فشار ضعیف 160 الی400 آمپری و عمومی توزیع برق بارانی از 63 الی 630 آمپری برای امورهای آمل ،فریدونکنار،سیمرغ،جویبار
  مناقصه   عمومي 634
   1394/03/30   66ع94 
      خريد انواع تابلو عمومی توزيع برق بارانی و تابلو عمومی توزيع فشار ضعيف
  مناقصه   عمومي 635
   1394/03/05   61ع94 
      خرید 5000 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی چند تعرفه
  مناقصه   عمومي 636
   1394/03/05   62ع94 
      خرید کابل خودنگهدار آلومینیومی فشار ضعیف در انواع مختلف
  مناقصه   عمومي 637
   1394/04/21   89ع94 
      توسعه و احداث شهری امور توزیع برق آمل
  مناقصه   عمومي 638
   1394/04/21   88ع94 
      توسعه و احداث شهری فاز 3 امور توزیع برق قائمشهر
  مناقصه   عمومي 639
   1394/04/21   85ع94 
      توسعه و احداث شهری فاز8 امور توزیع برق جنوب ساری
  مناقصه   عمومي 640
   1394/04/21   86ع94 
      توسعه و احداث شهری فاز 9 امور توزیع برق جنوب ساری
  مناقصه   عمومي 641
   1394/04/21   87ع94 
      توسعه و احداث شهری فاز1 امورتوزیع برق قائمشهر
  مناقصه   عمومي 642
   1394/04/20   82ع94 
      خرید 30000 عدد انواع کلید مینیاتوری تکفار و سه فاز دوبل
  مناقصه   عمومي 643
   1394/04/20   83ع94 
      خرید مقدار 300000 متر کابل 6*2 مدل NYY
  مناقصه   عمومي 644
   1394/04/21   84ع94 
      توسعه و احداث شهری فاز3 امور توزیع برق جنوب ساری
  مناقصه   عمومي 645
   1394/04/31   90 ع 94 
      خرید کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه سوکتی گرد همرا با زوار
  مناقصه   عمومي 646
   1394/05/07   90ع94 
      خريد کنتور تکفاز ديجيتالي چند تعرفه سوکتي گرد همراه با زوار
  مناقصه   عمومي 647
   1394/04/31   91 ع 94 
      خرید انواع لامپ گازی بخار سدیم
  مناقصه   عمومي 648
   
  درج در سايت برق منطقه اي يزد
   1393/12/26   126م/93 
      تجدید خريد برق سال 1394(یک مرحله‌ای - ۱,۳۹۷,۰۴۱)
  مناقصه   عمومي 649
   1394/01/22   125م/93 
      خريد ‎ترانسفورماتور ‎‎20/63/230 كيلوولت ‎125 مگاولت آمپر و ‎ترانسفورماتور كمكي‏-زمين ‎250 كيلوولت آمپر مربوطه (یک مرحله ای - ۱,۳۹۸,۲۴۰)
  مناقصه   محدود 650
   1394/04/22   125م/93-2 
      تجدید خريد ‎ترانسفورماتور ‎‎20/63/230 كيلوولت ‎125 مگاولت آمپر و ‎ترانسفورماتور كمكي‏-زمين ‎250 كيلوولت آمپر مربوطه(یک مرحله ای- ۱,۴۱۰,۰۲۱)
  مناقصه   محدود 651
   1394/07/14   110 م/94 
      تجدید خدمات بهره برداری و نگهداری و تعمير ايستگاه گاز 100 هزار مترمکعبی نيروگاه سيكل تركيبي شيرکوه يزد (یک مرحله ای- 1422223)
  مناقصه   عمومي 652
   1394/06/17   110م/94 
      خدمات بهره برداری و نگهداری و تعمير ايستگاه گاز 100 هزار مترمکعبی نيروگاه سيكل تركيبي شيرکوه يزد( یک مرحله ای-1418204)
  مناقصه   عمومي 653
   1394/03/25   104م /94 
      احداث سازه‌هاي فني كنترل پست 63 يزد مهر(یک مرحله ای- 1.406.879)
  مناقصه   عمومي 654
   1394/04/16   105م/94 
      خرید هادی پرظرفیت (دومرحله ای- ۱,۴۰۹,۴۴۳)
  مناقصه   محدود 655
   1394/06/03   106م/94 
      خرید مقره‌های خطوط ارتباطی پست شهید سامعی ( یک مرحله ای -1413964 )
  مناقصه   عمومي 656
   1394/05/27   107م/94 
      تکمیل ساختمان آرشیو فنی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد(1413388- یک مرحله ای )
  مناقصه   عمومي 657
   1394/02/09   108م /93 
      خرید راکتور نوترال پست 400 بافق( دو مرحله ای - ۱,۴۰۰,۹۸۴)
  مناقصه   محدود 658
   1394/06/02   108م/94 
      خرید رله حفاظت باسبار( یک مرحله ای- 1413940)
  مناقصه   عمومي 659
   1394/04/16   102 م /94 
      نگهداری و تعمیرات پستهاي شبکه برق استان یزد (مجموعه A) (یک مرحله ای - 1409432)
  مناقصه   عمومي 660
   1394/03/11   102م/94 
      نگهداری و تعمیرات پستهاي شبکه برق استان یزد (مجموعه A و B) (یک مرحله‌ای -۱,۴۰۵,۲۵۴)
  مناقصه   عمومي 661
   1394/03/11   103م/94 
      نگهداری و تعمیرات خطوط و فیبر نوری شبکه برق استان یزد ( مجموعه A و B ) (یک مرحله‌ای - ۱,۴۰۵,۲۵۶)
  مناقصه   عمومي 662
   
  درج در سايت مديريت توليد برق هرمزگان
   1394/05/01   02/94 
      توسعه و نگهداری فضای سبز، نظافت عمومی و پاکسازی شهرک مسکونی
  مناقصه   عمومي 663
   1394/01/27   01/94 
      خرید قطعات B.C.Pump واحد 3
  مناقصه   عمومي 664
   1394/06/22   04/94 
      انجام کليه خدمات پشتیبانی در حوزه ی نگهداري و تعميرات جاري در بخش هاي مکانيک و الکتريک و ابزاردقيق مربوط به چهار واحد بخار 4×320MW نيروگاه بندرعباس و تاسيسات جانبي آن
  مناقصه   عمومي 665
   1394/04/11   03/94 
      ارائه خدمات پشتیبانی در حوزه های اداری، مالی، بازرگانی و خدمات نیروگاه بخار بندرعباس
  مناقصه   عمومي 666
   
  درج در سايت توزيع برق اردبيل
   1394/01/26   10245/2100 
      قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول مطالبات مشترکین برق
  مناقصه   محدود 667
   1394/03/10   11/2100/1411 
      خرید کابل 20 کیلوولت مونوفاز 35*1 آلومینیومی ( زره دار و شیلددار )
  مناقصه   عمومي 668
   1394/04/02   11/2100/2741- 
      خرید لامپ بخار سدیم به تعداد 47500 عدد
  مناقصه   عمومي 669
   1394/04/03   11/2100/3187 
      ارائه خدمات طراحی پروژه های توزیع در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
  مناقصه   عمومي 670
   1394/03/10   1411/2100 
      خرید کابل مسی 6*2 و کابل مسی 10*4
  مناقصه   عمومي 671
   1394/03/10   2100/1411 
      خرید کابل مسی 6*2 و کابل مسی 10*4
  مناقصه   عمومي 672
   1394/04/02   2741/2100 
      خرید استارتر
  مناقصه   عمومي 673
   1394/04/02   2741/2100- 
      خرید استارتر به تعداد 18000 عدد استارترعبارتنداز 70-35 به تعداد 7000 و 150-50 به تعداد 4000 عدد و 250 وات به تعداد 7000 عدد
  مناقصه   عمومي 674
   1394/04/02   2741/2100/11 
      خرید بالاست چراغ به تعداد 8000 عدد
  مناقصه   عمومي 675
   1394/06/08   4847/2100 
      انجام خدمات کامپیوتری مربوط به خدمات مشترکین
  مناقصه   محدود 676
   1394/06/15   5289/2100 
      واگذاری خدمات مرکز فوریتهای برق 121 با رویکر د کل تماسهای مرکز اردبیل
  مناقصه   عمومي 677
   1394/05/25   4536/2100 
      خرید انواع کنتور دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 678
   1394/05/11   4231/2100 
      ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی
  مناقصه   محدود 679
   1393/12/17   9913/2100 
      خرید انواع فیوز
  مناقصه   عمومي 680
   1393/12/17   9913/2100- 
      خرید انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 681
   1393/12/17   9957/2100 
      93/12/13
  مناقصه   محدود 682
   
  درج در سايت مديريت توليد برق اصفهان
   1394/04/16   9-94 
      خرید 2200عدد توری فایبرگلاس نگهدارنده اسپلاش بار جهت برج خنک کن واحدهای 37.5 مگاواتی نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 683
   1394/03/10   4-94 
      خرید 17000عدد نبشی از جنس PVC و88000 عدد بست مربوطه از جنس PP A60جهت برج خنک کن واحدهای 5/37مگاواتی نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 684
   1394/03/10   5-94 
      خرید الکتروموتور به قدرت 665کیلو وات جهت نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 685
   1394/02/23   3-94 
      بازسازی الکتروموتور High speed fan نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 686
   1394/04/16   8-94 
      خرید 1250متر مربع نم گیر ( قطره گیر) از جنس p.p جهت برج خنک کن واحدهای 37.5مگاواتی نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 687
   1394/04/15   6-94 
      خرید لوله و اتصالات مخصوص خط گاز طبیعی جهت نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 688
   1394/04/15   7-94 
      خرید والو مخصوص خط گاز طبیعی جهت نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 689
   1394/06/11   2-94 
      انجام امور خدمات فني و عمومي
  مناقصه   عمومي 690
   1394/06/11   1-94 
      امور خدماتي (فضاي سبز و نظافت)
  مناقصه   عمومي 691
   1394/06/22   10-94 
      خرید 10 تن هگزا متافسفات سدیم مورد نیاز نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 692
   1394/06/22   11-94 
      خرید 300 تن سولفات آلومینیوم صنعتی مورد نیاز نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 693
   1394/06/23   12-94 
      خرید1000تن اسید سولفوریک 98% جهت نيروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 694
   1394/07/18   13-94 
      انجام عایقکاری جهت تاسیسات و واحدهای تولید برق نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 695
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شازند ( اراك)
   1394/05/04   118/94 
      نگهداري و توسعه فضاي سبز
  مناقصه   عمومي 696
   1394/05/27   119/94 
      خريد فوم كارت 280 و كارت كنترلي S5
  مناقصه   عمومي 697
   1394/05/29   120/94 
      خريد روغن روانكاري توربين
  مناقصه   عمومي 698
   1394/05/29   121/94 
      خريد روغن فايررزيستنس توربين
  مناقصه   عمومي 699
   1394/06/10   122/94 
      دمونتاژ ، بازسازي و مونتاژ 3 دستگاه مبدل فشار قوي
  مناقصه   عمومي 700
   1394/06/19   123/94 
      بارگيري و امحاء رسوبات استخر تبخيري
  مناقصه   عمومي 701
   1394/02/21   114/94 
      سندبلاست و رنگ آميزي مخزن شماره 3 مازوت و رنگ آميزي بام مخزن شماره يك مازوت
  مناقصه   عمومي 702
   1394/02/16   113/94 
      اياب و ذهاب پرسنل با ميني بوس و ميدل باس
  مناقصه   عمومي 703
   1394/02/16   112/94 
      اياب و ذهاب پرسنل با خودرو سواري
  مناقصه   عمومي 704
   1394/02/29   115/94 
      تامين نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر
  مناقصه   عمومي 705
   1394/03/24   117/94 
      خريد دو عدد تيوب شيت هيتر فشار قوي
  مناقصه   عمومي 706
   1394/02/29   116/94 
      خريد هيدرازين هيدرات
  مناقصه   عمومي 707
   1394/02/13   111/94 
      طبخ غذاي كاركنان
  مناقصه   عمومي 708
   
  درج در سايت توزيع برق خوزستان
   1394/02/07   /94-21 
      تامين برق بيمارستان صحرايي شادگان (تملك دارائي استان)
  مناقصه   عمومي 709
   1394/06/18   92- 94 
      خريد 55 دستگاه ترانسفورماتور 200/33
  مناقصه   عمومي 710
   1394/06/18   93- 94 
      خريد يراق آلات شبكه برق جهت كاهش تلفات
  مناقصه   عمومي 711
   1394/01/31   94 -15 
      واگذاري فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني شركت توزيع برق منطقه 1 ( 15-94)
  مناقصه   عمومي 712
   1394/05/18   94- 87 
      پروژه اصلاح و بهينه سازي شبكه برق در شهرستان ماهشهر
  مناقصه   عمومي 713
   1394/05/21   94 -88 
      تامين برق شهري در شهرستان اميديه
  مناقصه   عمومي 714
   1394/06/09   94 -91 
      خدمات پشتيباني شبكه و سخت افزار ستاد و شهرستانها
  مناقصه   عمومي 715
   1394/06/22   94-94 
      پروژه كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان آبادان ( طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 716
   1394/06/22   94-95 
      پروژه كاهش تلفات الوان فاز 1 (طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 717
   1394/06/22   94-96 
      كاهش تلفات توسعه و اصلاح و بهينه سازي شهري و روشنايي (فاز 2) چوئبده 3 در شهرستان اروند كنار (طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 718
   1394/06/22   94-97 
      كاهش تلفات شبكه برق بهبهان (طرح جهادي
  مناقصه   عمومي 719
   1394/06/22   94-98 
      كاهش تلفات توسعه اصلاح و بهينه سازي شبكه برق شهري در شهرستان اروند كنار فاز 3 (طرح جهادي ) 98-94
  مناقصه   عمومي 720
   1394/06/22   94-99 
      كاهش تلفات توسعه و اصلاح و بهينه سازي برق روستايي شهرستان آبادان فاز 2
  مناقصه   عمومي 721
   1394/05/06   94-80 
      طراحي شبكه هاي توزيع منطقه 4
  مناقصه   عمومي 722
   1394/05/10   94-81 
      پروژه كاهش تلفات ، توسعه و اصلاح و بهينه سازي شبكه برق روستايي شهرستان آبادان فاز 2(طرح جهادي )81-94
  مناقصه   عمومي 723
   1394/05/10   94-82 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق ( دم بلوطه ، ماهياران ، فردي وند، ديلم دشت ، پاپره خوشاب) در شهرستان الوار 82-94
  مناقصه   عمومي 724
   1394/05/13   94-83 
      كاهش تلفات توسعه روستايي اصلاح و بهينه سازي شبكه برق روستايي فاز 2 در شهرستان خرمشهر ( طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 725
   1394/05/13   94-84 
      كاهش تلفات توسعه و اصلاح و بهينه سازي شبكه برق شهري در شهرستان اروند كنار فاز 3 (طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 726
   1394/05/17   94-85 
      پروژه تامين برق روستايي شهرستان ماهشهر
  مناقصه   عمومي 727
   1394/05/18   94-86 
      تامين برق روستايي شهرستان رامهرمز ( روستاي سرگچ)
  مناقصه   عمومي 728
   1394/05/04   94-75 
      پروژه قدرت مانور (احداث شبكه) شهرستان رامشير
  مناقصه   عمومي 729
   1394/05/21   94-89 
      پروژه توسعه روشنايي معابر دزفول
  مناقصه   عمومي 730
   1394/01/31   94-9 
      پروژه احداث شبكه برق مستقل پايانه مرزي چزابه فاز3 (طرح تملك دارائي)
  مناقصه   عمومي 731
   1394/06/03   94-90 
      خريد 45000 متر كابل خودنگهدار 25+25+70*4
  مناقصه   عمومي 732
   1394/06/09   94-91 
      خدمات پشتيباني شبكه و سخت افزار ستاد و شهرستانها
  مناقصه   عمومي 733
   1394/06/18   94-92 
      خريد 55 دستگاه ترانسفورماتور 200/33
  مناقصه   عمومي 734
   1394/03/27   94-62 
      ققدرت مانور ( احداث شبكه ) در شهرستان ايذه
  مناقصه   عمومي 735
   1394/02/22   94-50 
      پروژه تامین برق ایستگاه پمپاژ آب فولاد شادگان در شهرستان بندر امام 50-94
  مناقصه   عمومي 736
   1394/01/26   94-7 
      كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان اروند كنار( طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 737
   1394/04/22   94-71 
      پروژه كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان بهبهان
  مناقصه   عمومي 738
   1394/04/24   94-72 
      خريد 3000 عدد اسپيسر بين فازي 110 سانتي متر 33 كيلو ولت خط سرد
  مناقصه   عمومي 739
   1394/04/24   94-73 
      خريد 1000 ست كت اوت فيوز سيليكوني 33 كيلو ولت 200 آمپر
  مناقصه   عمومي 740
   1394/05/04   94-76 
      احداث شبكه تامين برق بندر سجافي شهرستان هنديجان
  مناقصه   عمومي 741
   1394/05/06   94-77 
      طراحي شبكه هاي توزيع برق منطقه 1
  مناقصه   عمومي 742
   1394/05/06   94-78 
      طراحي شبكه هاي توزيع برق منطقه 2
  مناقصه   عمومي 743
   1394/05/06   94-79 
      طراحي شبكه هاي توزيع برق منطقه 3
  مناقصه   عمومي 744
   1394/01/26   94-8 
      خريد 800 دستگاه سكو ترانس تك پايه
  مناقصه   عمومي 745
   1394/04/22   94-69 
      برقرساني به روستاي فاقد برق در شهرستان هفتگل (روستاي قلعه مدرسه)
  مناقصه   عمومي 746
   1394/04/22   94-70 
      برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان انديكا
  مناقصه   عمومي 747
   1394/02/13   94-33 
      باجه هاي مشتركين منطقه 3
  مناقصه   عمومي 748
   1394/02/13   94-34 
      باجه هاي مشتركين منطقه 4
  مناقصه   عمومي 749
   1394/02/13   94-32 
      باجه هاي مشتركين منطقه 2
  مناقصه   عمومي 750
   1394/02/13   94-31 
      باجه هاي مشتركين منطقه 1
  مناقصه   عمومي 751
   1394/01/26   94-3 
      كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان دزفول ( طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 752
   1394/02/09   94-29 
      واگذاري خدمات نيروي انساني حراست اداري و انبارهاي شركت
  مناقصه   عمومي 753
   1394/03/05   94-3 فرا 
      شناسايي پيمانكاران چاپ قبوض برق و سرويس و تامين قطعات پرينترهاي چاپ قبوض
  مناقصه   عمومي 754
   1394/02/09   94-30 
      خدمات كنترل پروژه
  مناقصه   عمومي 755
   1394/01/26   94-4 
      كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان شوشتر ( طرح جهادي )
  مناقصه   عمومي 756
   1394/02/13   94-35. 
      باجه هاي مشتركين منطقه 5
  مناقصه   عمومي 757
   1394/02/15   94-36 
      فعاليتهاي بهره برداري منطقه 1
  مناقصه   عمومي 758
   1394/02/15   94-37 
      فعاليتهاي بهره برداري منطقه 2
  مناقصه   عمومي 759
   1394/02/15   94-38 
      فعاليتهاي بهره برداري منطقه 3
  مناقصه   عمومي 760
   1394/02/15   94-40 
      فعاليتهاي بهره برداري منطقه 5
  مناقصه   عمومي 761
   1394/02/15   94-41 
      فعاليتهاي بهره برداري منطقه 6
  مناقصه   عمومي 762
   1394/02/16   94-42 
      قرائت كنتور و توزيع قبوض برق شهري و روستايي اشتراكهاي عادي منطقه 1
  مناقصه   عمومي 763
   1394/02/16   94-43 
      قرائت كنتور و توزيع قبوض برق شهري و روستايي اشتراكهاي عادي منطقه 2
  مناقصه   عمومي 764
   1394/02/16   94-44 
      قرائت كنتور و توزيع قبوض برق شهري و روستايي اشتراكهاي عادي منطقه 3
  مناقصه   عمومي 765
   1394/01/26   94-5 
      پروژه كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان ماهشهر( طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 766
   1394/02/20   94-49 
      پروژه برقرساني به روستاي فاقد برق شهرستان بهبهان ( حيدر كرار)
  مناقصه   عمومي 767
   1394/03/16   94-59 
      خريد 15 دستگاه لودبوستر
  مناقصه   عمومي 768
   1394/01/26   94-6 
      كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان رامهرمز ( طرح جهادي)
  مناقصه   عمومي 769
   1394/03/27   94-60 
      كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان شوش ( فاز 2)
  مناقصه   عمومي 770
   1394/03/27   94-61 
      كاهش تلفات شبكه برق در شهرستان الوان فاز 2
  مناقصه   عمومي 771
   1394/04/01   94-63 
      برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان بهبهان 63-94
  مناقصه   عمومي 772
   1394/04/14   94-64 
      خدمات کارشناسی GIS
  مناقصه   عمومي 773
   1394/04/15   94-65 
      طراحي شبكه هاي توزيع برق منطقه 1
  مناقصه   عمومي 774
   1394/04/15   94-66 
      طراحي شبكه هاي توزيع برق منطقه 2
  مناقصه   عمومي 775
   1394/04/15   94-67 
      برقرسانی به پمپ های آب شرکت ملی حفاری در شهرستان رامشیر
  مناقصه   عمومي 776
   1394/04/22   94-68 
      تامين برق شهري خنافره شهرستان شادگان
  مناقصه   عمومي 777
   1394/02/16   94-45 
      قرائت كنتور و توزيع قبوض برق شهري و روستايي اشتراكهاي عادي منطقه 4
  مناقصه   عمومي 778
   1394/02/16   94-46 
      قرائت كنتور و توزيع قبوض برق شهري و روستايي اشتراكهاي عادي منطقه 5
  مناقصه   عمومي 779
   1394/02/16   94-47 
      قرائت كنتور و توزيع قبوض برق شهري و روستايي اشتراكهاي ديماند
  مناقصه   عمومي 780
   1394/02/16   94-48 
      پايش قرائت و توزيع قبوض برق عادي و ديماند
  مناقصه   عمومي 781
   1394/03/06   94-51 
      تعميرات مشتركين ايستگاه 11 آبادان
  مناقصه   عمومي 782
   1394/03/06   94-52 
      کاهش تلفات ( تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار ) در شهرستان شوش ( طرح جهادی) 94-52
  مناقصه   عمومي 783
   1394/03/06   94-53 
      کاهش تلفات ( تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار ) در شهرستان شوش-الوان ( طرح جهادی) 94-53
  مناقصه   عمومي 784
   1394/03/11   94-54 
      خريد يك عدد وربين كرونا
  مناقصه   عمومي 785
   1394/03/11   94-55 
      فعاليتهاي بهره برداري منطقه 1
  مناقصه   عمومي 786
   1394/03/11   94-56 
      فعاليتهاي بهره برداري منطقه 2
  مناقصه   عمومي 787
   1394/03/11   94-57 
      فعاليتهاي بهره برداري منطقه 3
  مناقصه   عمومي 788
   1394/03/16   94-58 
      خريد 40 دستگاه نردبان عايق فايبر گلاس
  مناقصه   عمومي 789
   1394/02/15   94-39 
      فهاليتهاي بهره برداري منطقه 4
  مناقصه   عمومي 790
   1394/01/23   94-1 
      پروژه زير ساخت مسكن مهر آبادان (تملك دارايي)
  مناقصه   عمومي 791
   1394/04/24   94/74 
      خريد 1000ست كليد تيغه اي جدا كننده630 آمپر غير قابل قطع زير بار تكفاز 33 كيلوولت
  مناقصه   عمومي 792
   1394/01/23   94-2 
      زير ساخت مسكن مهر دزفول (تملك دارائي)
  مناقصه   عمومي 793
   1394/02/05   94-19 
      كاهش تلفات در شهرستان آبادان
  مناقصه   عمومي 794
   1394/01/31   94-18 
      واگذاري فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني شركت توزيع برق خوزستان منطقه 4
  مناقصه   عمومي 795
   1394/03/05   94-2 فر 
      شناسايي پيمانكاران پشتيباني و توسعه نرم افزار سيستم جامع مشتركين
  مناقصه   عمومي 796
   1394/02/05   94-20 
      كاهش تلفات شهرستان دزفول
  مناقصه   عمومي 797
   1394/02/08   94-22 
      تامين برق آرامگاه سيد عبد در شهرستان دشت آزادگان (طرح عمراني)
  مناقصه   عمومي 798
   1394/02/09   94-23 
      نظارت بر پروژه هاي سرمايه اي منطقه يك
  مناقصه   عمومي 799
   1394/02/09   94-24 
      نظارت بر پروژه هاي سرمايه اي منطقه2
  مناقصه   عمومي 800
   1394/02/09   94-25 
      نظارت بر فعاليتهاي فروش خدمات مشتركين
  مناقصه   عمومي 801
   1394/02/09   94-26 
      خدمات كارشناسي Gis
  مناقصه   عمومي 802
   1394/02/09   94-27 
      نظارت بر بهره برداري منطقه يك
  مناقصه   عمومي 803
   1394/02/09   94-28 
      نظارت بهره برداري منطقه 2
  مناقصه   عمومي 804
   1394/01/31   94-15 
      واگذاري فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني شركت توزيع برق منطقه 1 ( 15-94)
  مناقصه   عمومي 805
   1394/01/31   94-16 
      فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني منطقه 2
  مناقصه   عمومي 806
   1394/01/31   94-17 
      فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني منطقه 3
  مناقصه   عمومي 807
   1394/01/31   94-13 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق بهبهان( حاج ملك و....)
  مناقصه   عمومي 808
   1394/01/31   94-14 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان مسجدسليمان(گلستان)
  مناقصه   عمومي 809
   1394/07/12   94-120 
      برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان بهبهان (حاج ملك منگلاس ولي آباد)
  مناقصه   عمومي 810
   1394/07/12   94-119 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان مسجدسليمان (روستاي كالوسه و چوب سرخ )
  مناقصه   عمومي 811
   1394/01/31   94-12 
      پروژه احداث كابل فاصله دار در شهرستان آبادان
  مناقصه   عمومي 812
   1394/07/12   94-118 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان انديكا (روستاهاي علي آباد منگژدي سرچاد للر درب شش آب)
  مناقصه   عمومي 813
   1394/06/31   94-111 
      خريد انواع فيوز لينك
  مناقصه   عمومي 814
   1394/06/31   94-109 
      خريد انواع مقره
  مناقصه   عمومي 815
   1394/01/31   94-11 
      پروژه ساماندهي شهرستان اروند كنارمنطقه تنگه
  مناقصه   عمومي 816
   1394/06/30   94-108 
      خريد انواع سيم آلومينيوم
  مناقصه   عمومي 817
   1394/06/30   94-107 
      خريد برقگير و كت اوت فيوز
  مناقصه   عمومي 818
   1394/06/31   94-110 
      خريد انواع كنتاكتور تايم سوئيچ لامپ استارتر و بالاست فيوز مينياتوري
  مناقصه   عمومي 819
   1394/07/07   94-114 
      برقرساني به روستاي فاقد برق قلعه مدرسه در شهرستان هفتگل
  مناقصه   عمومي 820
   1394/07/07   94-112 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان باغملك (ابگرمك گردو زار ميل پاي اونگ امير)
  مناقصه   عمومي 821
   1394/07/07   94-113 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان الوار (دم بلوطه ماهياران فرديوند 2 ديلم دشت باريكاب پاپره خوشاب
  مناقصه   عمومي 822
   1394/07/11   94-117 
      خريد 7 دستگاه تابلو كمپكت
  مناقصه   عمومي 823
   1394/07/07   94-116 
      خريد 30000 دستگاه كنتور تكفاز و 7500 دستگاه كنتور سه فاز
  مناقصه   عمومي 824
   1394/07/07   94-115 
      برقرساني به روستاي فاقد برق سرگچ رامهرمز
  مناقصه   عمومي 825
   1394/06/22   94-101 
      كاهش تلفات شبكه برق اروند كنار فاز 4 شلهه ثوامر
  مناقصه   عمومي 826
   1394/06/30   94-106 
      خريد انواع كابل
  مناقصه   عمومي 827
   1394/06/28   94-104 
      تامين برق پاسگاه مرزي شهرستان هويزه
  مناقصه   عمومي 828
   1394/06/30   94-105 
      خريد يراق آلات شبكه برق
  مناقصه   عمومي 829
   1394/06/22   94-103 
      كاهش تلفات شبكه برق شوش- الوان فاز 2
  مناقصه   عمومي 830
   1394/06/22   94-100 
      كاهش تلفات شبكه برق ماهشهر
  مناقصه   عمومي 831
   1394/01/24   94-1 / 
      شناسايي پيمانكاران در زمينه پروژه انرژيهاي نو (DG، خورشيدي ، باد و ...)
  مناقصه   عمومي 832
   1394/01/31   94-10 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان باغملك (آبگرمك ، گردو زار ، ميل پاي ، اونك امير)
  مناقصه   عمومي 833
   1394/06/22   94-102 
      كاهش تلفات شبكه برق دزفول
  مناقصه   عمومي 834
   
  درج در سايت توزيع برق استان قزوين
   1394/05/25   94/112 
      خرید لامپ
  مناقصه   عمومي 835
   1394/04/11   94/107 
      واگذاری احداث شبکه جدید از سه راهی جویان تا سه راهی لهارد (منطقه ارداق -بویین زهرا)به صورت کلید در دست به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 836
   1394/05/25   111/94 
      خرید کابل مسی و الومینیوم
  مناقصه   عمومي 837
   1394/05/25   110/94 
      خرید ترانسفور ماتور کم تلفات
  مناقصه   عمومي 838
   1394/05/25   109/94 
      خرید تیر سیمانی
  مناقصه   عمومي 839
   1394/06/11   108/94 
      فراخوان ارزیابی کیفی مشاور طراحی ونظارت شبکه وانشعابات
  مناقصه   عمومي 840
   1394/04/10   1/2/101/94 
      واگذاری عملیات قرایت وپخش صورتحساب مشترکین شرکت توزیع برق استان قزوین به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 841
   1394/06/16   116/94 
      واگذاری نگهبانی ساختمان ستاد و امورهای اجرایی به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 842
   1394/06/16   117/94 
      واگذاری برون سپاری اقبالیه به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 843
   1394/06/16   115/94 
      واگذاری تامین نیروی انسانی امورهای بویین زهرا اوج تاکستان محمدیه والبرزبه پیمانکار
  مناقصه   عمومي 844
   1394/05/31   113/94 
      واگذاری تجهیز پست زمینی،شبکه فشار ضعیف زمینی تعاونی بازنشتگان تامین اجتماعی استان قزوین به صورت دستمزدی به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 845
   1394/06/16   114/94 
      واگذاری تامین نیروی انسانی امورهای شمال جنوب مینودر وستاد به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 846
   1394/07/04   121/94 
      خرید کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 847
   1394/07/04   120/94 
      واگذاری امور نقلیه حوزه ستادی وامورهای اجرایی به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 848
   1394/07/04   119/94 
      واگذاری احداث شبکه امور برق محمدیه به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 849
   
  درج در سايت توزيع برق استان ايلام
   1394/02/27   11-94 
      روشنایی معابر بلوار پاسداران مهران
  مناقصه   عمومي 850
   1394/02/28   13-94 
      تقویت فیدر های دره شهر و آبدانان
  مناقصه   عمومي 851
   1394/02/27   12-94 
      کاهش تلفات صالح آباد
  مناقصه   عمومي 852
   1394/03/12   14-94 
      خرید انواع تابلو برق
  مناقصه   عمومي 853
   1394/02/27   10-94 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی مهران و صالح آباد
  مناقصه   عمومي 854
   1394/02/01   1-94 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی شهرستان دره شهر
  مناقصه   عمومي 855
   1394/05/03   19-94 
      خرید انواع پایه بتنی
  مناقصه   عمومي 856
   1394/05/03   20-94 
      خرید انواع چراغ
  مناقصه   عمومي 857
   1394/03/12   16-94 
      خریدانواع کابل خونگهدار
  مناقصه   عمومي 858
   1394/03/12   15-94 
      خرید انواع کنتور
  مناقصه   عمومي 859
   1394/03/12   17-94 
      خرید انواع کابل پروتودور
  مناقصه   عمومي 860
   1394/03/12   18-94 
      خرید انوا ع لامپ
  مناقصه   عمومي 861
   1394/02/01   2-94 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی مهران و صالح آباد
  مناقصه   عمومي 862
   1394/05/17   27-94 
      خرید نشانگر خطا
  مناقصه   عمومي 863
   1394/05/17   28-94 
      خریدریگلوزر هوایی
  مناقصه   عمومي 864
   1394/05/25   29-94 
      اجاره تعداد 61دستگاه خودرو
  مناقصه   عمومي 865
   1394/06/09   30-94 
      تو زیع عمومی برق شهرستان ایوان
  مناقصه   عمومي 866
   1394/05/17   26-94 
      توسعه برق نقاط مختلف شهری و روستایی ایلام
  مناقصه   عمومي 867
   1394/05/03   22-94 
      خرید سکسیونر گازی
  مناقصه   عمومي 868
   1394/05/03   21-94 
      خریدانواع دیزل ژنراتور
  مناقصه   عمومي 869
   1394/06/09   94.31 
      تو زیع عمومی برق شهرستان ملکشاهی
  مناقصه   عمومي 870
   1394/02/01   93.4 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی ملکشاهی و بدره
  مناقصه   عمومي 871
   1394/02/05   8-94 
      کاهش تلفات صالح آباد
  مناقصه   عمومي 872
   1394/02/02   7-94 
      روشنایی معابر سرابله
  مناقصه   عمومي 873
   1393/12/25   77-93 
      روشنایی معابر بلوارهای خروجی دره شهر
  مناقصه   عمومي 874
   1393/12/25   76-93 
      کاهش تلفات هلیلان و تقویت فیدر چرداول
  مناقصه   عمومي 875
   1393/12/25   73-93 
      تقویت فیدر های دره شهر و آبدانان
  مناقصه   عمومي 876
   1393/12/25   74-93 
      تقویت فیدر ایلام ،چوارو بازسازی روستای گاوسوار
  مناقصه   عمومي 877
   1393/12/25   75-93 
      کاهش تلفات و تقویت فیدر بدره
  مناقصه   عمومي 878
   1393/12/25   72-93 
      کاهش تلفات سرابله،تقویت فیدر های سرابله و بازسازی روستای باغله
  مناقصه   عمومي 879
   1393/12/25   71-93 
      واگذاری نصب انشعاب جدید و ....در حوزه جنوبی استان
  مناقصه   عمومي 880
   1394/02/02   6-94 
      روشنایی معابر بلوار پاسداران مهران
  مناقصه   عمومي 881
   1393/12/20   67-93 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی ملکشاهی و بدره
  مناقصه   عمومي 882
   1393/12/20   68-93 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی ایلام،ایوان و چوار
  مناقصه   عمومي 883
   1393/12/20   69-93 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی سرابله و سیروان
  مناقصه   عمومي 884
   1393/12/18   63-93 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی مهران و صالح آباد
  مناقصه   عمومي 885
   1393/12/20   66-93 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی دهلران ،موسیان و زرین آباد
  مناقصه   عمومي 886
   1393/12/20   64-93 
      کاهش تلفات صالح آباد
  مناقصه   عمومي 887
   1393/12/20   65-93 
      کاهش تلفات آبدانان
  مناقصه   عمومي 888
   1393/12/18   62-93 
      احداث روشنایی معابر بلوار پاسداران مهران
  مناقصه   عمومي 889
   1393/12/18   61-93 
      روشنایی معابر بلوار ورودی امامزاده سید حسن (ع) مهران
  مناقصه   عمومي 890
   1394/02/01   3-94 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی دهلران ،موسیان و زرین آباد
  مناقصه   عمومي 891
   1394/07/07   39-94 
      برقرسانی به عشایر از طریق سیستم های قابل حمل خورشیدی در سطح دو حوزه شمالی و جنوبی استان
  مناقصه   عمومي 892
   1394/07/06   37-94 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق شهرستان ایلام
  مناقصه   عمومي 893
   1394/07/06   38-94 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق شهرستان ملکشاهی
  مناقصه   عمومي 894
   1394/06/17   35-94 
      تو زیع عمومی برق شهرستان مهران
  مناقصه   عمومي 895
   1394/07/06   36-94 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق روستاهای آبدانان و هلیلان
  مناقصه   عمومي 896
   1394/06/17   34-94 
      تو زیع عمومی برق مسکن مهر علوم پزشکی ایلام و مسکن مهر دره شهر
  مناقصه   عمومي 897
   1394/06/09   33-94 
      تو زیع عمومی برق شهرستان چوار
  مناقصه   عمومي 898
   1394/06/09   32-94 
      تو زیع عمومی برق شهرستان ایلام
  مناقصه   عمومي 899
   1394/02/02   5-94 
      بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی سرابله و سیروان
  مناقصه   عمومي 900
   1394/07/07   40-94 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق شهرستان سرابله
  مناقصه   عمومي 901
   1394/05/12   94-25 
      خریدانواع مقره
  مناقصه   عمومي 902
   1394/05/12   94-24 
      خرید انواع سیم آلومینیوم
  مناقصه   عمومي 903
   1394/05/12   94-23 
      خرید انواع کنتور
  مناقصه   عمومي 904
   1394/02/05   9-94 
      کاهش تلفات آبدانان
  مناقصه   عمومي 905
   
  درج در سايت مديريت توليد برق فارس
   1394/03/02   94/1437/28/6 
      تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام فعالیت های امور نظافت نیروگاه سیکل ترکیبی فارس فارس ، نیروگاه گازی شیراز و حوزه ستادی شرکت
  مناقصه   عمومي 906
   1394/03/02   94/1438/28/6 
      تجدبد مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری فضای سبز نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
  مناقصه   عمومي 907
   1394/03/20   94/1935/28/6 
      تهيه و تأمين مواد اوليه، پخت و توزيع غذا براي كاركنان نيروگاه سيكل تركيبي فارس
  مناقصه   عمومي 908
   1394/03/20   94/1936/28/6 
      تهيه و تأمين مواد اوليه، پخت و توزيع غذا براي كاركنان نيروگاه گازي شيراز
  مناقصه   عمومي 909
   1394/03/27   94/2098/28/6 
      مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
  مناقصه   عمومي 910
   1394/03/27   94/2099/28/6 
      مناقصه عمومی دو مرحله ای سرویس ایاب و ذهاب کارکنان نیروگاه گازی شیراز
  مناقصه   عمومي 911
   1394/05/17   94/2904/28/6 
      خرید 4320 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
  مناقصه   عمومي 912
   1394/06/14   94/3412/28/6 
      تعمیرات بازدید اتاق احتراق همراه با تعویض نازل چهار واحد GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
  مناقصه   محدود 913
   1394/02/15   6//28/1037/94 
      خرید 120 بشکه ( معادل 24960 لیتر ) روغن توربین
  مناقصه   عمومي 914
   1391/04/04   6/28/174/91 
      سرويس اياب و ذهاب كاركنان نيروگاه سيكل تركيبي فارس
  مناقصه   عمومي 915
   1394/01/23   6/28/353/94 
      انجام خدمات عمومی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس ،‌نیروگاه گازی شیراز و ساختمان حوزه ستادی شرکت
  مناقصه   عمومي 916
   1394/01/23   6/28/354/94 
      انجام نظافت نیروگاه سیکل ترکیبی فارس ،‌نیروگاه گازی شیراز و ساختمان حوزه ستادی شرکت
  مناقصه   عمومي 917
   1394/01/23   6/28/355/94 
      نگهداری فضای سبز نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
  مناقصه   عمومي 918
   1394/01/23   6/28/356/94 
      انجام بخشی از تعمیرات ، نگهداری و بهره برداری از نیروگاه ها و همچنین نگهداری و رفع اشکال سیستم های مخابرات و بی سیم
  مناقصه   عمومي 919
   1392/02/18   6/28/8278/92 
      تهيه و تامين مواد اوليه ، پخت و توزيع غذا براي كاركنان نيروگاه سيكل تركيبي فارس
  مناقصه   عمومي 920
   
  درج در سايت توزيع برق شمال كرمان
   1394/02/14   41/94 
      افزایش طول خطوط وانتقال برق مسکن مهر موافقتنامه 40904224
  مناقصه   عمومي 921
   1394/01/23   40/94 
      اصلاح وبهینه سازی (تعمیرات اساسی) شبکه های برق راور وکوهبنان
  مناقصه   عمومي 922
   1394/07/01   48/94 
      بروز رسانی اطلاعات پستها و برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف،روشنایی معابر و مشترکین برق شرق کرمان و کوهپایه
  مناقصه   عمومي 923
   1394/02/14   42/94 
      خرید لامپ کم مصرف 25 وات وبخار سدیم با توان 35،50،70،110،150،210،250 وات
  مناقصه   عمومي 924
   1394/05/13   45/94 
      خدمات مدیریت طرح ومهندسی ارزش
  مناقصه   عمومي 925
   1394/05/13   43/94 
      طراحی پروژه های توسعه واحداث ،اصلاح وبهینه سازی ،روشنایی معابر ونیرو رسانی شبکه های توزیع
  مناقصه   عمومي 926
   1394/05/13   44/94 
      نظارت بر پروژه های توسعه واحداث ،اصلاح وبهینه سازی ،روشنایی معابر ونیرو رسانی شبکه های توزیع
  مناقصه   عمومي 927
   1394/01/23   31/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق نواحی کرمان
  مناقصه   عمومي 928
   1394/01/23   32/94 
      اصلاح وبهینه سازی (تعمیرات اساسی)شبکه های برق غرب کرمان
  مناقصه   عمومي 929
   1394/01/23   33/94 
      اصلاح وبهینه سازی (تعمیرات اساسی) شبکه های برق شرق کرمان
  مناقصه   عمومي 930
   1394/01/23   34/94 
      اصلاح وبهینه سازی (تعمیرات اساسی) شبکه های برق چترود
  مناقصه   عمومي 931
   1394/01/23   35/94 
      اصلاح وبهینه سازی (تعمیرات اساسی) شبکه های برق نواحی کرمان
  مناقصه   عمومي 932
   1394/01/23   36/94 
      اصلاح وبهینه سازی (تعمیرات اساسی)شبکه های برق رفسنجان
  مناقصه   عمومي 933
   1394/01/23   38/94 
      اصلاح وبهینه سازی (تعمیرات اساسی) شبکه های برق زرند وتوابع
  مناقصه   عمومي 934
   1394/01/23   37/94 
      اصلاح وبهینه سازی (تعمیرات اساسی) شبکه های برق نوق کشکوئیه انار
  مناقصه   عمومي 935
   1394/01/23   39/94 
      اصلاح وبهینه سازی (تعمیرات اساسی) شبکه های برق شهربابک
  مناقصه   عمومي 936
   1394/01/23   22/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق زرند فاز 1 تا3
  مناقصه   عمومي 937
   1394/01/23   23/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق راور وتوابع
  مناقصه   عمومي 938
   1394/01/23   26/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق نوق وکشکوئیه
  مناقصه   عمومي 939
   1394/01/23   27/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق انار وتوابع
  مناقصه   عمومي 940
   1394/01/23   25/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق رفسجان فاز 1 تا 4
  مناقصه   عمومي 941
   1394/01/23   24/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق کوهبنان وتوابع
  مناقصه   عمومي 942
   1394/01/23   30/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق شرق کرمان فاز 1تا3
  مناقصه   عمومي 943
   1394/01/23   28/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق شهربابک فاز 1و2
  مناقصه   عمومي 944
   1394/01/23   29/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق غرب کرمان فاز 1 تا 5
  مناقصه   عمومي 945
   1394/01/23   21/94 
      توسعه واحداث ،روشنایی ومعابر ،اصلاح وبهینه سازی ونیرو رسانی شبکه های برق چترود
  مناقصه   عمومي 946
   
  درج در سايت توزيع برق گيلان
   1394/02/13   1-94 
      واگذاری تامین نیرو انسانی
  مناقصه   عمومي 947
   1394/04/20   18-94 
      مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کابل فشار ضعیف مسی و آلمینیومی (140500متر)
  مناقصه   عمومي 948
   1394/04/20   17-94 
      مناقصه عمومی دومرحله ای خرید ترانسفورماتور هوایی کم تلفات(160 دستگاه)
  مناقصه   عمومي 949
   1394/04/20   15-94 
      مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کابل خود نگه دار ۲۰ کيلوولت ( ۱۱۵۰۰ متر)
  مناقصه   عمومي 950
   1394/04/20   14-95 
      مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد کابل خود نگه دار فشار ضعیف ( 47000متر)
  مناقصه   عمومي 951
   1394/04/20   16-94 
      مناقصه عمومی دومرحله ای خرید کابل 20 کیلوولت کراسلینک آلمینیومی (77500 متر)
  مناقصه   عمومي 952
   1394/02/13   2-94 
      واگذاری تامین نیروی انسانی
  مناقصه   عمومي 953
   1394/03/24   10-94 
      خرید انواع کنتور تکفاز وسه فاز
  مناقصه   عمومي 954
   1394/04/07   12-94 
      احداث خط 20کیلوولت هوایی دومداره با سیم هاینا
  مناقصه   عمومي 955
   1394/04/20   13-94 
      بیمه خودرو
  مناقصه   عمومي 956
   1394/03/28   11-94 
      احداث شبکه فشار ضعیف هوایی وزمینی مجتمع دارائی کرج در امورتوزیع برق آستانه اشرفیه
  مناقصه   عمومي 957
   1394/02/13   3-94 
      واگذاری تامین نیروی انسانی
  مناقصه   عمومي 958
   1394/02/13   4-94 
      واگذاری تامین نیروی انسانی
  مناقصه   عمومي 959
   1394/02/19   5-94 
      واگذاری عملیات مربوط به مشاوره ونظارت بر بهره برداری
  مناقصه   محدود 960
   1394/02/19   6-94 
      قرائت کنتور مصارف عادی شرکت توزیع برق گیلان
  مناقصه   عمومي 961
   1394/03/07   7-94 
      تامین نیروی خدماتی نظافتچی
  مناقصه   عمومي 962
   1394/03/10   8-94 
      خرید انواع کابل
  مناقصه   عمومي 963
   1394/04/24   94-23 
      خرید 1200 عدد برقگیر 24 کیلوولت 10 کیلووامپر (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 964
   1394/04/25   94-22 
      خرید کلید کل (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 965
   1394/04/24   94-20 
      خرید انواع لامپ گازی و کم مصرف (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 966
   1394/04/24   94-21 
      خرید انواع بالاست(ترانس)بخار سدیم (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 967
   1394/04/25   94-24 
      انواع کلید فیوز ثابت و گردان (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 968
   1394/04/24   94-25 
      خرید 1200 عدد فیوزکات اوت 20کیلوولت سرامیکی (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 969
   1394/04/25   94-28 
      خرید انواع سیم آلومینیوم (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 970
   1394/04/24   94-27 
      خرید انواع فیوز کاردی(تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 971
   1394/04/24   94-26 
      خرید کاور برقگیر ، کات اوت فیوز و بوشینگ و جرقه گیر ترانس (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 972
   1394/04/25   94-19 
      خرید انواع کلمپفول بی متال و کلمپ بی متال جوش اصطکاکی (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 973
   1394/03/10   9-94 
      خرید چهار دستگاه انواع پست کمپکت
  مناقصه   عمومي 974
   1394/07/12   94-40-41-42 
      احداث پروژه روستای جواهردشت
  مناقصه   عمومي 975
   1394/06/21   94-38 
      خرید 5100عدد کنتوردیجیتال تک فازچندتعرفه ترمینالی وسه فاز اتصال (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 976
   1394/06/02   94-37 
      خرید انواع سرکابل و مفصل
  مناقصه   عمومي 977
   1394/05/24   94-36 
      خرید 7 دستگاه دیژنگتور 20 کیلوولت و 40 دستگاه سکسیونر هوایی گازی
  مناقصه   عمومي 978
   1394/05/04   94-30 
      خرید انواع تابلوی فشار ضعیف عمومی و خیابانی
  مناقصه   عمومي 979
   1394/04/31   94-29 
      واگذاری عملیات مربوط به بهره برداری ، اتفاقات ، خدمات مشترکین ، نگهداری و روشنایی معابر ادارات و شعبات برون سپاری شده کیاشهر- رضوانشهر- چابکسر- اسالم- لوندویل- امور 3 و چله خانه- شلمان- لوشان- گوراب زرویخ- اطاقور- تولم شهر- ماسوله و ناصر کیاده
  مناقصه   محدود 980
   1394/05/04   94-31 
      خرید انواع تابلوی فشار ضعیف با بدنه کامپوزیت
  مناقصه   عمومي 981
   1394/05/04   94-32 
      خریدانواع کلمپ و کانکتور کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 982
   1394/05/13   94-34 
      مشاوره و نظارت بر اجرا و طراحی دستورکارها در پروژه های توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، نیرورسانی ، تک مشترکین ، روشنایی معابر و دستورکارهای توسعه روستایی
  مناقصه   محدود 983
   1394/05/24   94-35 
      خرید 135 دستگاه خطایاب 20 کیلوولت هوایی معمولی
  مناقصه   عمومي 984
   1394/05/04   94-33 
      خرید انواع پیچ و مهره و لوازم فلزی شبکه
  مناقصه   عمومي 985
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شهيد سليمي نكا
   1394/04/20   94/4 
      ساخت باندل هاي RH2 واحد 2 بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
  مناقصه   عمومي 986
   1394/06/30   94/7 
      ساخت 120 عدد پره بويلر فيد پمپ توربيني (BFPT) واحد بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
  مناقصه   عمومي 987
   1394/06/03   94/8 
      خريد 9000 عدد supporting&locking fin سوپرهيت و رهيت واحد 2 بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا
  مناقصه   عمومي 988
   1394/06/24   94/9 
      خريد 14500 تن نمك دانه بندي شده مصرفي واحد هاي بخار و سيكل تركيبي نيروگاه شهيد سليمي نكا
  مناقصه   عمومي 989
   1394/04/04   6/94 
      انجام خدمات مربوط به حمل و نقل کارکنان،تعمیر و نگهداری خودروهای شرکت مدیریت تولید برق نکا
  مناقصه   عمومي 990
   1394/04/04   5/94 
      انجام خدمات مربوط به تهیه،طبخ و توریع غذای کارکنان شرکت مدیریت تولید برق نکا
  مناقصه   عمومي 991
   1394/02/14   1/94 
      خرید و نصب دیتالاگر واحد یک گازی نیروگاه شهید سلیمی نکا
  مناقصه   عمومي 992
   1394/04/09   3/94 
      انجام عملیات Modernization توربین،تعمیرات اساسی و LTE واحد یک گازی نیروگاه شهید سلیمی نکا
  مناقصه   عمومي 993
   
  درج در سايت توزيع نيروي برق يزد
   1393/11/23   167/603 
      خرید ترانسفورماتور کم تلفات هوایی 25 و 50 و 100 و 125 کیلوولت آمپر
  مناقصه   عمومي 994
   1394/01/19   101/603 
      خرید بالابر مفصلی 15متری بوم عایق (جهت خط گرم فشار متوسط) قابل نصب روی کامیونت 5/8 تن الوند با کفی ، نصب ، راه اندازی ، آموزش
  مناقصه   عمومي 995
   1394/02/06   103603 
      خرید انواع کنتور از شرکتهای مورد تائید توانیر
  مناقصه   عمومي 996
   1394/02/08   104603 
      خرید کابل کنتور تکفاز و سه فاز از شرکتهای مورد تائید توانیر
  مناقصه   عمومي 997
   1394/02/22   107/603/94 
      پروژه عمرانی عمليات برق رساني به مسکن مهر انجمن خیرین مسکن ساز در محدوده شهرستان یزداز محل اعتبارت عمرانی
  مناقصه   عمومي 998
   1394/04/31   126/603 
      عمليات تعویض سیم با کابل خود نگهدار فاز 21 در حوزه مديريت برق مهريز
  مناقصه   عمومي 999
   1394/04/09   121603 
      تعویض سیم به کابل خودنگهدار فاز 2 شهرستان میبد
  مناقصه   عمومي 1000
   1394/04/31   127/603 
      تعویض سیم با کابل خودنگهدار ، احداث شبکه و رفع حریم نیر به روش خط گرم در حوزه مديريت برق نیر
  مناقصه   عمومي 1001
   1394/04/31   128/603 
      عمليات تعویض سیم با کابل خود نگهدار فاز 10 در حوزه مديريت برق ابركوه به روش خط گرم
  مناقصه   عمومي 1002
   1394/04/31   129/603 
      واگذاري پروژه تكميل كابلكشي داخل محوطه داخلي ستاد (فاز 2) در حوزه مديريت برق امور 2 يزد
  مناقصه   عمومي 1003
   1394/03/17   114603 
      توسعه فیدرهای خروجی پست 63 شهرستان میبد
  مناقصه   عمومي 1004
   1394/03/17   113603 
      انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری ، اتفاقات و عملیات و اصلاح و بهینه سازی میبد
  مناقصه   عمومي 1005
   1394/03/05   112603 
      خرید انواع تیر بتونی H
  مناقصه   عمومي 1006
   1394/03/17   111/603 
      احداث شبکه روشنایی بلوارهای ملائک ،بهمن و پیامبر اعظم امور برق یک یزد
  مناقصه   عمومي 1007
   1394/05/31   133603 
      برداشت، پياده سازي و بروز رساني اطلاعات شبكه فشار ضعيف ، مشتركين و روشنايي معابردرARCGISARCGEONET در محدوده تحت پوشش شهرستان های اردکان، اشکذر، میبد، تفت و نیر شركت توزيع برق استان يزد
  مناقصه   عمومي 1008
   1394/05/18   132.603 
      خدمات تست و بازديد كنتور مشتركين دیماندی
  مناقصه   عمومي 1009
   1394/05/18   131.603 
      خدمات تست و بازديد كنتور تکفاز . سه فاز مشتركين عادی
  مناقصه   عمومي 1010
   1394/04/13   125603 
      خدمات نصب و تعویض و تعمیرات لوازم اندازه گیری مشترکین عادی تکفاز وسه فاز شهرستان یزد و زارچ و شاهدیه
  مناقصه   عمومي 1011
   
  درج در سايت توزيع برق هرمزگان
   1393/12/23   131-93 
      طرح زمینی کردن شبکه های برق جزیره ابوموسی (فیدرهای بین دو نیروگاه)
  مناقصه   عمومي 1012
   1393/12/23   130-93 
      طرح زمینی کردن شبکه های برق جزیره ابوموسی (فاز 2 عالیساز)
  مناقصه   عمومي 1013
   1394/02/02   12-94 
      خرید تعداد (28) دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات با سطح تلفات ab'
  مناقصه   عمومي 1014
   1393/12/24   132-93 
      اصلاح شبکه فشار متوسط روستاهای مختلف شهرستان جاسک
  مناقصه   عمومي 1015
   1393/12/23   133-93 
      توسعه برق روستاهای مختلف شهرستان میناب
  مناقصه   عمومي 1016
   1394/02/09   13-94 
      انجام امور خودرویی، نظافت، فضای سبز، تاسیسات و پشتیبانی در حوزه تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1017
   1394/02/09   14-94 
      انجام خدمات تهیه و چاپ صورتحساب بهای برق مصرفی مشترکین عادی و سنگین
  مناقصه   عمومي 1018
   1394/02/02   11-94 
      خرید تعداد (60) دستگاه انواع تابلو فشار متوسط
  مناقصه   عمومي 1019
   1394/02/02   10-94 
      تامین برق مسکن مهر فرهنگیان (فاز 2) شهرستان جاسک
  مناقصه   عمومي 1020
   1394/07/03   (tajdid) 21-94 
      خرید (584) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش جهت تامین پایه بتنی مورد نیاز نواحی جاسک ، سیریک و بشاگرد
  مناقصه   عمومي 1021
   1394/07/03   (تجدید) 21-94 
      خرید (584) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش جهت تامین پایه بتنی مورد نیاز نواحی جاسک ، سیریک و بشاگرد
  مناقصه   عمومي 1022
   1394/07/04   (تجدید) 45-94 
      انجام فعالیت¬های مربوط به سرویس اساسی ترانسفورماتور در نواحی مختلف استان هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1023
   1394/07/13   (تجدید) 63-94 
      تامین برق روستای ایل کهوری از توابع شهرستان رودان
  مناقصه   عمومي 1024
   1394/01/25   16-94 
      طرح زمینی کردن شبکه های برق جزیره ابوموسی (فاز 2 عالیساز)
  مناقصه   عمومي 1025
   1394/01/25   15-94 
      توسعه برق روستاهای باغو،کنارو....از توابع ناحیه 3 بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1026
   1394/04/15   18-94 
      خرید،نصب و بهره برداری 50 دستگاه نشانگر خطای کابل زمینی
  مناقصه   عمومي 1027
   1394/03/10   19-94 
      خرید (1140) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش جهت تامین پایه بتنی مورد نیاز نواحی سه گانه بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1028
   1394/03/04   30-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات جاسک، لیردف، گنگان و گابریک در محدوده مديريت برق شهرستان جاسک
  مناقصه   عمومي 1029
   1394/03/04   28-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات پارسیان، بوچیردر محدوده مديريت برق شهرستان پارسیان
  مناقصه   عمومي 1030
   1394/03/04   27-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات سردشت، جگدان،درنگمدو و گوهران در محدوده مديريت برق شهرستان بشاگر
  مناقصه   عمومي 1031
   1394/03/04   29-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات پشتکوه، نیان و کوه دازان در محدوده مديريت برق ناحیه سه بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1032
   1394/03/24   24-94 
      راه اندازی ارتباطات دیتا نواحی از طریق لینک های رادیویی و اترنت
  مناقصه   عمومي 1033
   1394/03/04   26-94 
      انجام فعالیتهای اتفاقات و تعمیرات بستک و جناح در مدیریت برق بستک
  مناقصه   عمومي 1034
   1394/06/11   23-94 
      خرید تعداد ششصد و سی و هشت (638) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش جهت تامین پایه بتنی مورد نیاز نواحی قشم و حاجی آباد
  مناقصه   عمومي 1035
   1394/03/24   22-94 
      خرید (886) اصله انواع پایه بتنی
  مناقصه   عمومي 1036
   1394/02/09   5-94 
      انجام خدمات پشتیبانی و نگهداری مراکز 121 شهرستان بندرعباس، میناب، بندرلنگه و جزیره قشم استان هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1037
   1394/06/29   59-94 
      انجام خدمات حفاظت فیزیکی (حراست) شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1038
   1394/06/11   58-94 
      انجام فعاليت هاي سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق رودان
  مناقصه   عمومي 1039
   1394/07/03   54-94 
      خرید (500) پانصد دستگاه خازن 20 کیلوولت 200 کیلووار
  مناقصه   عمومي 1040
   1394/06/11   55-94 
      انجام فعاليت هاي سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق ناحیه یک بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1041
   1394/06/11   57-94 
      انجام فعاليت هاي سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق میناب
  مناقصه   عمومي 1042
   1394/06/11   56-94 
      انجام فعاليت هاي سرویس، تعمیرات و اصلاح شبکه روشنایی معابر محلات در محدوده مدیریت برق ناحیه دو بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1043
   1394/07/05   45-94 (tajdid) 
      انجام فعالیت¬های مربوط به سرویس اساسی ترانسفورماتور در نواحی مختلف استان هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1044
   1394/04/06   43-94 
      نگهداری و پشتیبانی سخت افزار،نرم افزار و شبکه های رایانه ای
  مناقصه   عمومي 1045
   1394/04/15   40-94 
      واگذاری فعالیتهای سرویس،نگهداری و تعمیرات سیستمهای مخابرات رادیویی شامل تعداد 233 دستگاه بیسیم ثابت سیار و دستی و تجهیزات جانبی در سطح استان
  مناقصه   عمومي 1046
   1394/04/15   41-94 
      خرید 500 دستگاه کنتور سه فاز چند تعرفه ولتاژ ثانویه
  مناقصه   عمومي 1047
   1394/03/09   39-94 
      خرید لوازم مورد نیاز بمنظور انجام تعمیرات مولدهای استورک وارتسیلا 240F
  مناقصه   عمومي 1048
   1394/03/04   34-95 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات رودان، رودخانه و جغین در محدوده مديريت برق شهرستان رودان
  مناقصه   عمومي 1049
   1394/03/04   37-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات لنگه، چارک و مقام در محدوده مديريت برق شهرستان لنگه
  مناقصه   عمومي 1050
   1394/03/04   38-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات حسن لنگی، قلعه قاضی و رسالت در محدوده مديريت برق ناحیه سه بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1051
   1394/03/04   36-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات قشم، درگهان، سوزا و طبل در محدوده مديريت برق قشم
  مناقصه   عمومي 1052
   1394/03/04   35-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات سیریک و کوهستک در محدوده مديريت برق سیریک
  مناقصه   عمومي 1053
   1394/03/04   33-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات هشتبندی و سندرک در محدوده مديريت برق شهرستان میناب
  مناقصه   عمومي 1054
   1394/04/24   31-94 (تجدید) 
      انجام فعالیتهای اتفاقات و عملیات خمیر روییدر و پدل در محدوده مدیریت برق خمیر
  مناقصه   عمومي 1055
   1394/03/04   32-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات رضوان، فین و سیاهو در محدوده مديريت برق رضوان
  مناقصه   عمومي 1056
   1394/03/04   31-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات و عملیات خمیر، رویدر و پدل در محدوده مديريت برق شهرستان خمیر
  مناقصه   عمومي 1057
   1394/07/03   77-94 
      خرید (500) پانصد سری برقگیر سیلیکونی
  مناقصه   عمومي 1058
   1394/07/05   78-94 
      تامین برق مسکن مهر شهرک علوی و مسکن خانه کارگر لارستان شهرک علوی در محدوده مدیریت برق ناحیه سه بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1059
   1394/07/05   79-94 
      تعمیر اساسی تعداد (70) دستگاه انواع ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی معیوب موجود در انبار مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1060
   1394/06/29   71-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات وتعمیرات خمیر، رویدر و پدل در محدوده مدیریت برق خمیر
  مناقصه   عمومي 1061
   1394/03/09   6-94 
      خرید تعداد (36) عدد فیلتر روغن مولد مرلیس KMAJOR 3/3 مگاواتی با مارک VOX و (40) عدد فیلتر سوخت مولد وارتسیلا استورک 240F با مارک WARTSILA
  مناقصه   عمومي 1062
   1394/06/18   67-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات وتعمیرات در محدوده مدیریت برق ناحیه یک بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1063
   1394/06/18   69-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات وتعمیرات حاجی آباد، فارغان، احمدی، کوهشاه احمدی، گهگم و سرچاهان در محدوده مدیریت برق حاجی آباد
  مناقصه   عمومي 1064
   1394/06/18   68-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات وتعمیرات در محدوده مدیریت برق میناب
  مناقصه   عمومي 1065
   1394/06/29   70-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات وتعمیرات رودان ،رودخانه و جغین در محدوده مدیریت برق رودان
  مناقصه   عمومي 1066
   1394/06/15   60-94 
      تامین برق روستای گزماهور ( شمسون) از توابع شهرستان بشاگرد شامل ( احداث 9520 متر شبکه 20 کیلوولت هوایی، 1000 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 4 دستگاه پست هوایی)
  مناقصه   عمومي 1067
   1394/06/15   62-94 
      تامین برق روستای تار از توابع شهرستان جاسک شامل ( احداث 2130 متر شبکه 20 کیلوولت هوایی، 1300 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 4 دستگاه پست هوایی)
  مناقصه   عمومي 1068
   1394/06/15   61-94 
      تامین برق روستای برست از توابع شهرستان لنگه شامل ( احداث 840 متر شبکه 20 کیلوولت هوایی، 650 متر شبکه فشار ضعیف هوایی و احداث 4 دستگاه پست هوایی)
  مناقصه   عمومي 1069
   1394/06/29   65-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات وتعمیرات سیریک و کوهستک در محدوده مدیریت برق سیریک
  مناقصه   عمومي 1070
   1394/06/29   64-94 
      نصب دکل روی پل جلابی جهت احداث خط دو مداره شامل ( احداث دو دستگاه دکل 230 کیلوولت)
  مناقصه   عمومي 1071
   1394/06/18   66-94 
      انجام فعاليت هاي اتفاقات وتعمیرات الهیه و شاهد در محدوده مدیریت برق ناحیه دو بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1072
   1394/06/17   63-94 
      تامین برق روستای ایل کهوری از توابع شهرستان رودان
  مناقصه   عمومي 1073
   1394/07/13   63-94(tajdid) 
      تامین برق روستای ایل کهوری از توابع شهرستان رودان
  مناقصه   عمومي 1074
   1394/05/06   94-21 
      خرید 584 اصله انواع پایه بتنی چهارگوش جهت تامین پایه بتنی مورد نیاز نواحی جاسک، سیریک و بشاگرد
  مناقصه   عمومي 1075
   1394/02/15   94-4 
      خرید دو دستگاه تویوتا هایس سقف بلند
  مناقصه   عمومي 1076
   1394/06/01   94-44 
      انجام فعالیتهای آچارکشی و اصلاح تابلو فشار ضعیف نواحی یک و دو بندرعباس ،میناب، قشم و بندرلنگه
  مناقصه   عمومي 1077
   1394/05/06   94-47 
      خرید 20000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه
  مناقصه   عمومي 1078
   1394/05/06   94-45 
      انجام فعالیتهای مربوط به سرویس اساسی ترانسفورماتور در نواحی مختلف استان
  مناقصه   عمومي 1079
   1394/06/01   94-49 
      توسعه فیدر فیروزه جهت تامین برق روستای بند بارک شهرستان بشاگرد شامل(احداث5200 متر شبکه فشار متوسط هوایی)
  مناقصه   عمومي 1080
   1394/02/02   9-94 
      تامین برق تعاونیهای مسکن مهر دریای سورو ، هتل هرمز و 216 واحدی توحید واقع در شهرستان بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1081
   1394/06/31   94-75 
      خرید هفتصد و بیست هزار (720.000) متر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف شش رشته (سه فاز)
  مناقصه   عمومي 1082
   1394/02/14   94-8 
      تامین برق روستای دم طلا از توابع لنگه
  مناقصه   عمومي 1083
   1394/06/31   94-73 
      خرید بیست و دو هزار (22.000) متر انواع کابل فشار ضعیف آلومینیوم
  مناقصه   عمومي 1084
   1394/06/31   94-74 
      خرید پنجاه هزار (50.000) متر انواع کابل فشار متوسط آلومینیوم زره دار 185*
  مناقصه   عمومي 1085
   1394/06/31   94-72 
      خرید بیست هزار (20.000) متر انواع کابل فشار ضعیف مسی
  مناقصه   عمومي 1086
   1394/02/14   94-7 
      انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه توزیع برق در سطح استان هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1087
   1394/06/01   94-50 
      انجام خدمات مربوط به وجين، دسته بندی و اسكن مدارك پرونده هاي مشتركين توزیع برق استان هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1088
   
  درج در سايت توزيع برق آذربايجان شرقي
   1394/05/25   6742/3331 
      عمليات قرائت کنتور،پخش قبوض و وصول مطالبات شهري و روستايي شهرستان هاي ميانه ، اهر ، سراب ، بستان آباد ، هشترود ، چاراويماق ، هريس ، کليبر ، ورزقان و خداآفرين
  مناقصه   عمومي 1089
   1394/02/03   3331/1332 
      واگذاري عمليات قرائت کنتور، پخش قبوض،وصول مطالبات در شهرستان هاي مراغه ، عجبشير ، صوفيان ، جلفا ، اهر ، بناب و مرند
  مناقصه   عمومي 1090
   1394/02/03   3331/1333 
      خريد انواع كنتور ديجيتالی تك فاز و سه فاز
  مناقصه   عمومي 1091
   1394/02/22   3331/2278 
      عمليات اجرايي پروژه هاي توسعه و احداث و اصلاح و ساماندهی شبكه های فشار ضعيف هوايي ، زميني و فشار متوسط هوايي ، زميني و احداث پست های هوايي مديريت توزيع نيروي برق شهرستان هريس
  مناقصه   عمومي 1092
   1394/03/11   3331/2499 
      خريد خازن 5/12 كيلوواري 400 ولت سه فاز ثابت با درپوش و متعلقات
  مناقصه   عمومي 1093
   1394/03/11   3331/2902 
      تجديد واگذاري عمليات قرائت کنتور، پخش قبوض،وصول مطالبات شهرستان اهر
  مناقصه   عمومي 1094
   1394/04/02   3331/3273 
      ساخت وتوليد تعداد ٥٦٠٠ اصله تير بتني H شكل در كار گاه تير بتني تبريز
  مناقصه   عمومي 1095
   1394/04/11   3331/4215 
      واگذاري عمليات احداث و اصلاح شبکه ٢٠ KV هوايي از پست ٦٣ ترک شهرستان ميانه
  مناقصه   عمومي 1096
   1394/04/07   3331/4229 
      برداشت و ورود اطلاعات شبكه برق برپايه سيستم GIS درشهرستان ملكان
  مناقصه   عمومي 1097
   1394/01/23   3331/430 
      خريد لاستيك زير پايي عايق به تعداد 2000 متر
  مناقصه   عمومي 1098
   1394/01/23   3331/431 
      واگذاري عمليات برق رساني و اصلاح شبکه روستاهاي كومه ، علويق ، آخمود سفلي و آخمود وسطي كليبر و ذوالبين هشترود
  مناقصه   عمومي 1099
   1394/04/02   3331/4376 
      بازديد و پايش شبکه ٢٠ کيلوولت و طرف ٢٠ کيلوولت پستهای زميني و هوايي شبكه برق نواحي ١٨ گانه را با
  مناقصه   عمومي 1100
   1394/04/07   3331/4380 
      واگذاري عمليات اجرايي پروژه هاي توسعه و احداث و اصلاح و ساماندهی شبكه های فشار ضعيف هوايي ، زميني و فشار متوسط هوايي ، زميني و احداث پست های هوايي مديريت توزيع نيروي برق شهرستان هريس بصورت كليد در دست
  مناقصه   عمومي 1101
   1394/04/07   3331/4381 
      انتخاب مشاور براي مطالعه و تهيه طرح جامع برق رساني شبكه توزيع شهرستان هاي شبستر و بناب
  مناقصه   عمومي 1102
   1394/04/11   3331/4466 
      خريد انواع يراق آلات (بازوي چراغ ، كراس آرم ، براكت جلوبر و . . .)
  مناقصه   عمومي 1103
   1394/04/11   3331/4562 
      نصب سيستم ارتينگ شبكه برق شهرستانهاي بناب ،مراغه ، ملکان ، عجب شير ، ميانه ،هشترود ، چاراويماق و بستان آباد
  مناقصه   عمومي 1104
   1394/04/29   3331/5011 
      انواع يراق آلات هادی روکش دار ٢٠ کيلوولت
  مناقصه   عمومي 1105
   1394/04/29   3331/5447 
      عمليات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري غيرديماندي شهري وروستايي نواحي ١٨ گانه
  مناقصه   عمومي 1106
   1394/05/06   3331/5614 
      برداشت و ورود اطلاعات شبكه برق براساس سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) شهرستان هاي اهر ، کليبر ، ورزقان ، خداآفرين ، چاراويماق و هشترود
  مناقصه   عمومي 1107
   1394/05/04   3331/5615 
      احداث يك دستگاه ساختمان اداري در شهر يامچي (شهرستان مرند)
  مناقصه   عمومي 1108
   1394/05/06   3331/5616 
      احداث مجتمع اقامتي و آموزشي در محل کارگاه توليد تيربتني تبريز واقع در جاده سنتو روبروي پليس راه تبريز - مرند
  مناقصه   عمومي 1109
   1394/05/04   3331/5774 
      واگذاري عمليات قرائت کنتور،پخش قبوض و وصول مطالبات شهري و روستايي شهرستان هاي ميانه ، اهر ، سراب ، بستان آباد ، هشترود ، چاراويماق ، هريس ، کليبر ، ورزقان و خداآفرين
  مناقصه   عمومي 1110
   1394/05/11   3331/5999 
      تجديد واگذاري عمليات توليد تير بتني H شكل در كارگاه توليد تير بتني تبريز به تعداد 5600 اصله
  مناقصه   عمومي 1111
   1394/05/11   3331/6036 
      واگذاري خدمات نظافت و سرويس آبدارخانه در ساختمان هاي مديريت توزيع برق مرند(شهرهاي مرند،کشکسراي،يامچي)
  مناقصه   عمومي 1112
   1394/05/18   3331/6208 
      واگذاري عمليات برق رساني به روستاهاي ارزين ،آينالو ، ديشگدوگي ، موسي كندي (خداآفرين) بالوجه (ورزقان)
  مناقصه   عمومي 1113
   1394/05/18   3331/6311 
      خريد انواع كابل خودنگهدارآلومينيوم آلياژي پنج سيمه فشارضعيف
  مناقصه   عمومي 1114
   1394/05/18   3331/6475 
      واگذاري عمليات احداث فيدرهاي خروجي پست آذر و احداث شبکه 20 کيلوولت (كابل فاصله دار)هوايي مربوطه بصورت کليد دردست (PC)
  مناقصه   عمومي 1115
   1394/05/25   3331/6586 
      عمليات برق رساني به متقاضيان برق در منطقه آبش احمد كليبر
  مناقصه   عمومي 1116
   1394/05/25   3331/6674 
      عمليات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري ديماندي ولتاژ ثانويه و آمپری مسير ديماندی نواحي تابعه
  مناقصه   عمومي 1117
   1394/06/09   3331/7221 
      تجديد برداشت و ورود اطلاعات شبكه برق براساس سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) شهرستان هاي ، چاراويماق و هشترود
  مناقصه   عمومي 1118
   1394/06/09   3331/7223 
      تجديد عمليات برق رساني به روستاهاي ارزين ، آينالو ، ديشگدوگي ، موسي كندي (خدافرين) و بالوجه (ورزقان)
  مناقصه   عمومي 1119
   1394/06/09   3331/7224 
      خريد ، نصب ،اه اندازي و آموزش نمايشگر تمام رنگي به ابعاد 210*310 سانتي متر مربع
  مناقصه   عمومي 1120
   1394/06/15   3331/7440 
      تجديد عمليات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري ديماندي ولتاژ ثانويه و آمپری مسير ديماندی نواحي تابعه
  مناقصه   عمومي 1121
   1394/06/15   3331/7441 
      تجديد عمليات قرائت کنتور،پخش قبوض و وصول مطالبات شهري و روستايي شهرستان هاي اهر ، هريس ، کليبر ، ورزقان و خداآفرين
  مناقصه   عمومي 1122
   1394/01/27   3331/813 
      برداشت و ورود اطلاعات شبكه برق براساس سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) شهرستان بستان آباد
  مناقصه   عمومي 1123
   1394/02/22   3334/2153 
      نصب و اصلاح انشعابات و حذف کلاف های اضافی نواحی تابعه
  مناقصه   عمومي 1124
   1394/04/02   3334/2996 
      خريد انواع تابلو زير سكو و تابلو فروش مرجع زيرسكو
  مناقصه   عمومي 1125
   1394/01/27   3334/812 
      عمليات اجرايي شبکه هاي فشار ضعيف با کابل خودنگهدار حاصل از نتايج مديريت ولتاژ در شهرستان هاي هريس ، اهر ، ورزقان و . . . بصورت كليد در دست
  مناقصه   عمومي 1126
   1394/01/27   3334/814 
      بازديد،سرويس و تعميرات پست های زميني و هوايي شبكه برق شهرستان های بناب و اهر
  مناقصه   عمومي 1127
   
  درج در سايت برق منطقه‌ اي اصفهان
   1394/03/05   2008/930 
      تهیه و تأمین یک مجموعه فیدرخانه 20 کیلوولت جهت پست شهید اشرفی(كد1.404.441)
  مناقصه   محدود 1128
   1394/03/05   2015/930 
      بهینه سازی پست های انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شركت برق منطقه اي اصفهان(كد 1.404.430)
  مناقصه   محدود 1129
   1394/03/23   (2001/940) 
      انجام خدمات تأمين خودرو در محدوده تحت پوشش شركت برق منطقه ای اصفهان در سال 1394 (كد1.406.573يك مرحله اي)
  مناقصه   محدود 1130
   1394/03/23   (2002/940) 
      توسعه پست 63/20 کیلوولت نقش جهان بصورت كليد در دست(1.406.546 دو مرحله اي)
  مناقصه   محدود 1131
   1394/03/23   (2003/940) 
      انجام خدمات حفاظتي و مراقبتي (نگهباني)از ايستگاه ها و اماكن تحت پوشش شركت برق منطقه اي اصفهان(كد1.406.526 يك مرحله اي)
  مناقصه   محدود 1132
   1394/07/11   1001/940 
      خريد 231000 ليتر (1100بشكه 210ليتري)روغن
  مناقصه   عمومي 1133
   1394/07/11   1002/940 
      خريد 5000 دستگاه اسپيسر يك تكه بين فازي 63 كيلو ولت.....(كد فراخوان 1.421.705)
  مناقصه   عمومي 1134
   1393/12/24   1007/930 
      تأمين مصالح و اجراي عمليات جاده سازي ، ساختماني و تأسيساتي پست 63/230/400 كيلوولت سپاهان ( شمال شرق )( كد 1،396،692 يك مرحله اي)
  مناقصه   عمومي 1135
   1393/12/24   1008/930 
      تأمين مصالح و اجراي عمليات ساختماني و تأسيساتي پست گازي 20/63 كيلوولت چمران( كد 1،396،695 يك مرحله اي)
  مناقصه   عمومي 1136
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شهيد مفتح ( غرب )
   1394/04/01   9401 
      مناقصه اياب وذهاب كاركنان شيفت نيروگاه
  مناقصه   عمومي 1137
   1394/06/14   9402 
      مناقصه خريد غذاي پرسنل نيروگاه
  مناقصه   عمومي 1138
   1394/05/11   9401.2 
      اياب وذهاب پرسنل شيفت
  مناقصه   عمومي 1139
   1394/07/07   9403 
      تامین نیروی خدماتی
  مناقصه   عمومي 1140
   1394/07/07   9404 
      خرید3000تن آهک هیدراته
  مناقصه   عمومي 1141
   1394/07/07   9405 
      خرید 300تن کلروفریک
  مناقصه   عمومي 1142
   
  درج در سايت برق منطقه اي خراسان
   1394/05/27   ح/94/21 
      ( کد فراخوان 1413397) خرید و نصب 12 دستگاه تابلوی کنترل، حفاظت AC-DC در چهار دستگاه پست موبیل
  مناقصه   عمومي 1143
   1394/06/18   ح/94/22 
      (کد فراخوان 1418330) خرید و نصب 8 دستگاه تابلوی 20 کیلوولت در چهار پست برق منطقه ای خراسان
  مناقصه   عمومي 1144
   1394/05/03   د/94/10 
      (کد فراخوان 1410800) انجام خدمات نظافت ساختمان و محوطه پستهای انتقال نیروی رضوی
  مناقصه   عمومي 1145
   1394/05/03   د/94/11 
      (کد فراخوان 1410870) انجام خدمات نظافت ساختمان و محوطه پستهای امور انتقال نیروی شمال
  مناقصه   عمومي 1146
   1394/05/03   د/94/12 
      (کد فراخوان 1410872) انجام خدمات نظافت ساختمان و محوطه پستهای امور انتقال نیروی جنوب
  مناقصه   عمومي 1147
   1394/05/03   د/94/13 
      (کد فراخوان 1410873) انجام خدمات نظافت ساختمان و محوطه پستهای امور اتوماسیون پستها
  مناقصه   عمومي 1148
   1394/01/22   د/94/2 
      (کد فراخوان 1398251)- خرید هفتاد کیلومتر سیم گارد حاوی فیبرنوری (OPGW)
  مناقصه   عمومي 1149
   1394/05/24   د/94/20 
      (کد فراخوان 1412885) انجام خدمات سرویس، نگهداری و بهره برداری از نیروگاههای دیزلی نایبند، رباط خان و خراوان از توابع شهرستان طبس در سال 94-95
  مناقصه   عمومي 1150
   1394/01/16   ر/93/38 
      (کد فراخوان 1397660) خرید آهن آلات برج های مشبک تکمداره و دومداره و عملیات نصب برجهای خطوط 400 کیلوولت ارتباطی نیروگاه شیروان
  مناقصه   محدود 1151
   1394/06/02   ر/94/19 
      (کد فراخوان 1413908) خرید، حمل، تعویض و نصب دال بتنی سبک جهت پستهای 63 و 132 و 400 کیلوولت امور اتوماسیون پستها
  مناقصه   عمومي 1152
   1394/05/10   ص/94/14 
      ( کد فراخوان 1411602) خرید تجهیزات یدکی شبکه فیبر نوری دیسپاچینگ شمال شرق
  مناقصه   عمومي 1153
   1394/05/10   ص/94/15 
      ( کد فراخوان 1411608) انجام عملیات خدمات خودرویی با راننده و بدون راننده جهت واحدهای حوزه ستادی وواحدهای اجرایی معاونت بهره برداری
  مناقصه   عمومي 1154
   1394/05/10   ص/94/16 
      ( کد فراخوان 1411629) انجام عملیات خدمات خودرویی با راننده و بدون راننده امور انتقال نیروی شمال
  مناقصه   عمومي 1155
   1394/05/10   ص/94/17 
      ( کد فراخوان 1411631) انجام عملیات خدمات خودرویی با راننده امور انتقال نیروی جنوب
  مناقصه   عمومي 1156
   1394/06/18   ص/94/23 
      ( کد فراخوان 1418333) احداث پست 132/20 کیلوولت خواف 2
  مناقصه   عمومي 1157
   1394/02/09   ص/94/3 
      (کد فراخوان 1400992) تعویض هادی و یراق آلات مربوطه با هادی پرظرفیت HAWK ACSS خط 132 کیلوولت پست پردیس
  مناقصه   عمومي 1158
   1394/03/30   ص/94/5 
      ( کد فراخوان ۱,۴۰۷,۴۲۶ ) تمدید مدت خرید سیم فاز کرلو و هاک
  مناقصه   عمومي 1159
   1394/03/26   ص/94/6 
      (کد فراخوان 1407045) عملیات سرویس و نگهداری تجهیزات دیسپاچینگ ومخابرات مراکز و ایستگاههای شبکه های انتقال و فوق توزیع برق شمال شرق کشور
  مناقصه   عمومي 1160
   1393/12/05   گ/93/33 
      کد فراخوان 1394092-احداث خط 132 کیلوولت 4مداره اتصال پست400 کیلوولت زکریا به رینگ جنوب مشهد
  مناقصه   عمومي 1161
   1393/12/12   گ/93/37 
      (کد فراخوان(1395189) مناقصه توسعه پست 400 کیلوولت تربت جام
  مناقصه   عمومي 1162
   1394/03/30   گ/94/8 
      (کد فراخوان 1407486)- احداث پست 132/20 کیلوولت کیبرکوه و توسعه پست گناباد
  مناقصه   عمومي 1163
   1394/03/06   م/94/1 
      توسعه دو فیدر در پست 132/20 کیلوولت شهرک صنعتی عطار
  مناقصه   عمومي 1164
   1394/05/24   م/94/18 
      (کد فراخوان 1412897) احداث پست مدولار 132/20 کیلوولت حافظ
  مناقصه   عمومي 1165
   1394/07/05   م/94/24 
      ( کد فراخوان 1420511) خرید 24 دستگاه بوشینگ ترانسفورماتور قدرت 132 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 1166
   1394/07/14   م/94/25 
      احداث پست 132/20 کیلوولت کاشمر 2
  مناقصه   عمومي 1167
   1394/04/15   م/94/7 
      (کد فراخوان 1409459) مناقصه احداث پست 132/20 کیلوولت فیروزه
  مناقصه   عمومي 1168
   1394/04/15   م/94/9 
      (کد فراخوان 1409462) مناقصه بهره برداری، تعمیر و نگهداری از ایستگاه گاز نیروگاه فردوسی
  مناقصه   عمومي 1169
   
  درج در سايت توزيع برق كهكيلويه و بويراحمد
   1394/06/28   25-94 
      تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای بروز رسانی و برداشت اطلاعات سامانه GIS
  مناقصه   عمومي 1170
   1394/07/11   29-94 
      تمدید مهلت شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستای گردوه ( امانی - پیمانی )
  مناقصه   عمومي 1171
   1394/07/06   30-94 
      مناقصه عمومی دو مرحله ای توسعه و احداث شبکه برق روستای چشمه جیوری و بن ریز بویراحمد ( پیمانی )
  مناقصه   عمومي 1172
   1394/07/06   31-94 
      مناقصه عمومی دو مرحله ای توسعه و احداث شبکه برق روستای بهمنیاری سرفاریاب چرام ( پیمانی )
  مناقصه   عمومي 1173
   1394/07/06   32-94 
      تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای توسعه و احداث شبکه برق روستای دلی مهتاب فاز 2 کهگیلویه ( پیمانی )
  مناقصه   عمومي 1174
   
  درج در سايت توزيع برق كردستان
   1394/05/08   32-94 
      خريد کابل پروتولين مسي و آلومينيوم
  مناقصه   عمومي 1175
   1394/05/08   31-94 
      خريد 64000 متر انواع كابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 1176
   1394/05/08   33-94 
      خريد 1500 دستگاه چراغ خياباني 70
  مناقصه   عمومي 1177
   1394/05/08   34-94 
      خريد 4500 عدد انواع کنسول
  مناقصه   عمومي 1178
   1394/05/08   35-94 
      خريد 89 دستگاه انواع ترانسفورماتور نوع AB'
  مناقصه   عمومي 1179
   1394/05/08   36-94 
      خريد انواع سکسيونر و ريکلوزر
  مناقصه   عمومي 1180
   1394/05/08   38-94 
      خريد لامپ 50 وات و 70 وات سديم خياري
  مناقصه   عمومي 1181
   1394/05/08   37-94 
      خريد انواع پايه بتني 9، 12 و 15 متري تيپ H غير پيش تنيده
  مناقصه   عمومي 1182
   1394/05/08   39-95 
      خريد 61 دستگاه انواع تابلو
  مناقصه   عمومي 1183
   1394/01/15   3-94 
      خريد 81000 متر انواع کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 1184
   1394/05/31   41-94 
      تعويض 5100 متر شبکه فشار ضعيف هوايي با کابل خودنگهدار خيابان توحيد و خيابان طالقاني شهرستان بيجار بصورت كليد در دست
  مناقصه   عمومي 1185
   1394/05/24   40-94 
      خريد 200 دستگاه كنتور سه فازغير مستقيم 5 آمپر ديجيتالي CT داراي پورت 485 RS (ورودي و خروجي جهت قرائت از راه دور تجمعي) و 4000 دستگاه کنتور تکفاز (100-5) داراي پورت 485 RS (ورودي و خروجي جهت قرائت از راه دور تجمعي)
  مناقصه   عمومي 1186
   1394/06/26   43-94 
      خريد200 دستگاه کنتور سه فاز غير مستقيم و4000 دستگاه کنتور تکفاز
  مناقصه   عمومي 1187
   1394/06/03   42-94 
      خريد 89 دستگاه انواع ترانسفور ماتور نوع کم تلفات
  مناقصه   عمومي 1188
   1394/06/26   44-94 
      خريد8 دستگاه ريکلوزر630آمپر
  مناقصه   عمومي 1189
   1394/07/11   45-94 
      خريد 10000 دستگاه كنتور تكفاز ديجيتال با کاور ترمينال بدون قاب و 3000 عدد قاب فيوز كنتورتكفاز ديجيتال بصورت مجزا
  مناقصه   عمومي 1190
   1394/01/15   4-94 
      خريد 20000 کيلوگرم سيم مسي35،25،16و50
  مناقصه   عمومي 1191
   1394/01/15   5-94 
      خريد2000دستگاه قطع کننده(کات اوت) و100دستگاه تيغه قطع کننده
  مناقصه   عمومي 1192
   1394/01/15   6-94 
      خريد4500 عدد چک 50 و150 وات
  مناقصه   عمومي 1193
   1394/01/15   7-94 
      خريد15050 عدد لامپ 50 و70 وات سديم خياري و250 وات متال هاليد
  مناقصه   عمومي 1194
   1394/01/15   8-94 
      خريد12000عدد دستک انشعاب 5/1متري
  مناقصه   عمومي 1195
   1393/12/20   92-93 
      واگذاري تست وبازرسي لوازم اندازه گيري شهرستان سنندج جنوبي
  مناقصه   عمومي 1196
   1393/12/20   93-93 
      واگذاري نصب انشعابات شهرستان قروه
  مناقصه   عمومي 1197
   1394/05/08   30-94 
      خريد 17000 متر انواع كابل پروتودور آلومينيوم
  مناقصه   عمومي 1198
   1394/05/08   29-94 
      خريد 25500 متر انواع كابل پروتودور مسي
  مناقصه   عمومي 1199
   1394/04/30   27-94 
      واگذاري حفاري و چاله کني شهرستان بيجار
  مناقصه   عمومي 1200
   1394/01/15   2-94 
      خريد9000متر انواع کابل پروتودور آلومينيوم
  مناقصه   عمومي 1201
   1394/04/03   25-94 
      واگذاري فاز اول پروژه احداث ساختمان امور توزيع برق سقز
  مناقصه   عمومي 1202
   1394/03/26   24-94 
      واگذاري قرائت لوازم اندازه گيري مشترکين عادي داخل شهرونواحي سخت قرائت
  مناقصه   عمومي 1203
   1394/04/18   26-94 
      تعويض 5100 متر شبکه فشار ضعيف هوايي با کابل خودنگهدارشهرستان بيجار بصورت كليد در دست
  مناقصه   عمومي 1204
   1394/03/21   22-94 
      واگذاری تست وبازرسی لوازم اندازه گيری شهرستان سقز
  مناقصه   عمومي 1205
   1394/02/28   21-94 
      خريد 75 دستگاه انواع ترانسفور ماتور نوع "AB
  مناقصه   عمومي 1206
   1394/03/26   23-94 
      واگذاري قرائت لوازم اندازه گيري مشترکين مادرروستايي،خارج ازمحدوده
  مناقصه   عمومي 1207
   1394/02/17   20-94 
      واگذاري انجام برخي از كارهاي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان (تامين نيروي انساني)
  مناقصه   عمومي 1208
   1394/02/05   19-94 
      واگذاري تست وبازرسي لوازم اندازه گيري شهرستان سنندج جنوبي
  مناقصه   عمومي 1209
   1394/01/15   1-94 
      خريد12600 متر انواع کابل پروتودور مسي
  مناقصه   عمومي 1210
   1394/02/05   18-94 
      خريد102 دستگاه انواع تابلو عمومي،روشنايي واختصاصي
  مناقصه   عمومي 1211
   1394/02/05   17-94 
      خريد 5 دستگاه ژنراتور برق 40KVA
  مناقصه   عمومي 1212
   1394/02/05   15-94 
      خريد 1200 عدد جلوبرکابل خودنگهدار،دومقره وسه مقره فشار متوسط
  مناقصه   عمومي 1213
   1394/02/05   16-94 
      خريد4300عدد انواع دستک يکطرفه ودو طرفه
  مناقصه   عمومي 1214
   1394/01/15   10-94 
      خريد 75 دستگاه انواع ترانسفور ماتور نوع "AB
  مناقصه   عمومي 1215
   1394/01/27   11-94 
      واگذاري انجام برخي از کارهاي شرکت توزيع برق استان کردستان(تامين نيروي انساني)
  مناقصه   عمومي 1216
   1394/02/05   14-94 
      خريد کنتور تکفاز ديجيتال باکاورترمينال بدون قاب وقاب کنتورتکفاز وکنتور سه فاز ديجيتالي سه تعرفه اتصال غير مستقيم ازطريق ترانسCT
  مناقصه   عمومي 1217
   1394/02/05   13-94 
      خريد 38000 عدد انواع پيچ و مهره
  مناقصه   عمومي 1218
   1394/01/29   12-94 
      طراحي،تهيه،ساخت،نصبوراه اندازي يک سيستم فتوولتائيک درسطح استان
  مناقصه   محدود 1219
   1393/12/20   94-93 
      واگذاري حفاري و چاله کني شهرستان قروه
  مناقصه   عمومي 1220
   1394/01/15   9-94 
      خريد25000 عدد مقره سوزني وبشقابي سيليکوني
  مناقصه   عمومي 1221
   1393/12/24   95-93 
      خريد229500 عدد انواع پلمپ فلزي
  مناقصه   عمومي 1222
   
  درج در سايت برق منطقه اي فارس
   1394/06/25   94-46 
      خرید 5500 عدد چترک سیلیکونی جهت نصب بر روی مقره های عایقی تجهیزات پست 400 کیلو ولت چغادک به شماره فراخوان 1419066
  مناقصه   ترك تشريفات 1223
   1394/06/25   94-48 
      خرید یک دستگاه تپ چنجر و یک دستگاه دایورتر سوئیچ به شماره فراخوان 1418265
  مناقصه   ترك تشريفات 1224
   1394/04/21   94-29 
      اجاره 138 دستگاه انواع خودرو جهت انجام امور ترابري پست هاي انتقال و فوق توزيع برق استان هاي فارس و بوشهر با كد فراخوان 1409941
  مناقصه   عمومي 1225
   1394/01/29   94-05 
      خدمات پشتیبانی و تغییرات سیستم جامع MIS کدفراخوان۱,۳۹۹,۱۴۸
  مناقصه   ترك تشريفات 1226
   1394/03/30   94-01 
      عملیات ساختمانی پست 66/20 کیلوولت گناوه3 کدفراخوان۱,۴۰۷,۳۸۶
  مناقصه   عمومي 1227
   1394/03/24   94-21 
      انجام عمليات سرويس،‌ نگهداري و تعميرات خطوط و پست هاي انتقال و فوق توزيع،‌ ديسپاچينگ و مخابرات استان هاي فارس و بوشهر با كد فراخوان 1406741
  مناقصه   عمومي 1228
   1394/05/06   94-28 
      خريد بدنه اضافي پايه تلسكوپي خط 66 كيلوولت شهرك صنعتي شيراز با كد فراخوان1411280
  مناقصه   ترك تشريفات 1229
   1394/03/24   94-16 
      اجاره 52 دستگاه انواع خودرو
  مناقصه   عمومي 1230
   1394/04/14   30-94 
      احداث فونداسيون خط ۶۶ کيلوولت شهرک صنعتی 1.409.315
  مناقصه   محدود 1231
   1394/02/14   93-124 
      خريد ۳۰۰ دستگاه ترانسديوسر کدفراخوان ۱,۴۰۱,۴۵۹
  مناقصه   عمومي 1232
   1393/12/19   93/192 
      خريد 60550 متر كابل فشار ضعيف كنترل توسعه پست انتقال 20/230 كيلوولت ايزدخواست با كد فراخوان 1396015
  مناقصه   عمومي 1233
   1394/06/23   43-94 
      خريد برج ٬احداث فونداسيون نصب برج و سيم کشی خط ۶۶ کيلوولت دو مداره مرودشت- تخت جمشيد (1418794)
  مناقصه   عمومي 1234
   1394/06/03   35-94 
      حفاظت و نگهداري از تاسيسات شركت برق منطقه اي (شهرستان شيراز)
  مناقصه   عمومي 1235
   1394/06/03   34-94 
      حفاظت و نگهداري از تاسيسات شركت برق منطقه اي ( استانهاي فارس و بوشهر)
  مناقصه   عمومي 1236
   
  درج در سايت مديريت توليد برق زرند
   1394/07/06   35/94 
      خريد 35 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگي نيروگاه زرند
  مناقصه   عمومي 1237
   1394/05/24   33/94 
      تجديد مناقصه آبياري قطره اي نيروگاه زرند
  مناقصه   عمومي 1238
   1394/06/02   34/94 
      خريد 550 تن اسيد كلريدريك تجارتي نيروگاه زرند
  مناقصه   عمومي 1239
   1394/04/06   94/33 
      اجراي آبياري قطره اي نيروگاه زرند
  مناقصه   عمومي 1240
   1394/02/05   94/32 
      تأمين نيروي انساني نيروگاه زرند
  مناقصه   عمومي 1241
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي گيلان
   1394/07/12   9412001 
      اجراي كانال و كابل كشي خط دو مداره 63 كيلو ولت تغذيه كننده پست توحيد گلسار
  مناقصه   محدود 1242
   1394/01/16   9411001 
      تامين نيروي خدمات حمل و نقل(انجام خدمات نه دستگاه خودروي دولتي)
  مناقصه   عمومي 1243
   1394/04/13   9431001 
      ارائه خدمات سوپر وايزري پروژه bms واحد2 بخار نيروگاه لوشان
  مناقصه   ترك تشريفات 1244
   1394/07/08   9312009 
      تهيه و تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت هوشمند(دوربين مدار بسته) نيروگاه لوشان
  مناقصه   محدود 1245
   1394/04/30   9312007 
      احداث ساختمان پست 20/63 كيلو ولت صومعه سرا
  مناقصه   محدود 1246
   1394/05/31   9312008 
      تهيه و تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت هوشمند(دوربين مدار بسته) محيط هاي انبار آستانه و ستاد برق گيلان
  مناقصه   محدود 1247
   1394/03/10   9231007 
      خريد،نصب و راه اندازي نرم افزار جامع بهره برداري
  مناقصه   ترك تشريفات 1248
   
  درج در سايت توزيع برق استان گلستان
   1394/04/08   9-2/94 
      آگهی تجدید خرید انواع کابل کراسلینگ20 کیلو ولت آلومینیومی ومسی
  مناقصه   عمومي 1249
   1394/06/21   85-61-2/94 
      توسعه واحداث شهری شماره مناقصه 85-61-2/94
  مناقصه   عمومي 1250
   1394/04/24   93/2-177-179 
      تجدید آگهی خرید انواع کابل مناقصه 179-177/2/93
  مناقصه   عمومي 1251
   1394/06/17   60-59-2/94 
      طراحی کلیه پروژه ها در ناحیه یک ودو شماهر مناقصه 60-59-2/94
  مناقصه   محدود 1252
   1394/05/19   40-24-2/94 
      پروژه انتقال ترانس به مرکز ثقل و تست وبازرسی
  مناقصه   عمومي 1253
   1394/05/28   41-2/94 
      خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف وکابل خود نگهدار فشار ضعیف و20 کیلو ولت
  مناقصه   عمومي 1254
   1394/06/02   58-42-2/94 
      اجرای پروژه نصب ترانس درروستاهای دارای ضعف ولتاژمناقصه 58-42-2/94
  مناقصه   عمومي 1255
   1394/01/25   5-4-3/2-94 
      خرید انواع چراغ خیابانی، لامپ گازی بخار سدیم، یرآق آلات فلزی
  مناقصه   عمومي 1256
   1394/05/13   23-2/94 
      مناقصه محدود طراحی
  مناقصه   محدود 1257
   1394/04/24   22/2-94 
      خرید تعداد 1000 دستگاه انواع ترانسفورماتور هوایی 20 کیلو ولت سه فاز کم تلفات 100 الی 630 کیلو ولت امپر
  مناقصه   عمومي 1258
   1393/12/23   168-167-2/93 
      تجدید مناقصه استانی 167-168 مدیریتهای توزیع برق استان گلستان
  مناقصه   عمومي 1259
   1394/01/09   160-2/93 
      تجدید دوباره مناقصه 160 خرید یرآق آلات کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 1260
   1394/04/06   15-11-2/94 
      اجرای پروژه ها تعمیرات با روش خط گرم در محدود مدیریتهای توزیع نیروی برق استان گلستان
  مناقصه   عمومي 1261
   1394/01/10   173-171-2/93 
      تجدید خرید مناقصه 173-171 سیم و فیوزکات اوت و ترانس چراغ خیابانی
  مناقصه   عمومي 1262
   1394/01/23   176-181-2/93 
      خرید مناقصه 176-181-2/93
  مناقصه   عمومي 1263
   1394/03/12   177-179-180/2-94 
      تجدید مناقصه لوازم خرید کابل، سیم آلومینیوم مغز فولاد
  مناقصه   عمومي 1264
   1394/02/15   180-179-177-176-2/93 
      تجدید مناقصه 180-179-177-176خرید تابلو ،کابل، انواع سیم آلومینیوم
  مناقصه   عمومي 1265
   1393/12/28   183-187 
      تامین نیروی انسانی بصورت شرکتی مناقصات 183-187
  مناقصه   عمومي 1266
   1393/12/28   188-189-2/93 
      طراحی و نظارت کلیه پروژه های مدیریت های توزیع نیروی برق استان گلستان
  مناقصه   عمومي 1267
   1394/03/03   1-94 
      آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران
  مناقصه   عمومي 1268
   1394/01/25   2-1-2/94 
      مناقصه مسکن مهر در مدیریتهای توزیع برق استان مناقصه 1-2-94
  مناقصه   عمومي 1269
   1394/04/13   21-20-2/94 
      اجرای تعمیرات پست زمینی
  مناقصه   عمومي 1270
   1394/02/13   1-184-2/93 
      واگذاری تعداد 16 اتفاقات شبکه در سطح استان گلستان با تامین تعداد 71 نفرو نیرو و 14 خودرو
  مناقصه   عمومي 1271
   1394/04/13   1-10-2/94 
      تجدید مناقصه 10-2/94تهیه ونصب وراه اندازی وتست کابلهای فیبر نوری
  مناقصه   عمومي 1272
   1394/03/07   10-2/94 
      تهیه ، نصب ، راه اندازی و تست کابلهای فیبر نوری ADSS با اسپن 80 متر بروی پایه های شبکه توزیع و روشنایی معابر در مسیر پستهای توزیع نیروی برق شهرستان های گنبد و مینودشت
  مناقصه   عمومي 1273
   1394/04/16   1/15-11-2/94 
      آگهی تجدید اجرای پروژه های تعمیرات با روش خط گرم
  مناقصه   عمومي 1274
   1394/07/15   96-95-2/94 
      خید انواع کابل کراسلینگ و سکسیونر گازی 96-95-2/94
  مناقصه   عمومي 1275
   1394/03/07   9-8-7-6-2/94 
      خرید انواع کابل مسی، خودنگهدار آلومینیومی، یرآق الات فلزی، کابل کراسلینگ مسی و آلومینومی
  مناقصه   عمومي 1276
   1394/06/21   94-86-2/94 
      توسعه واحداث روستایی مناقصه 94-86/2/94
  مناقصه   عمومي 1277
   1394/04/07   94/2-16-17-18-19 
      آگهی خرید کنتور -فیوز-انواع کابل
  مناقصه   عمومي 1278
   1394/04/24   94/2-20-21 
      تجدید مناقصه 20-21-2-94 اجرای تعمیرات خط گرم
  مناقصه   عمومي 1279
   1394/06/29   94/2-24-38 
      پروژه انتقال ترانس به مرکز ثقل از محل کاهش تلفات سال 9
  مناقصه   عمومي 1280
   
  درج در سايت توزيع برق آذربايجان غربي
   1394/03/05   9-94 
      خريد 95 رديف يراق آلات شبكه هاي توزيع
  مناقصه   عمومي 1281
   1394/02/30   تجديد 109-93 
      تامين برق متقاضيان در تعهد مديريت توزيع برق باكري - وليعصر - باهنر
  مناقصه   عمومي 1282
   1393/12/16   119-93 
      واگذاری دستمزد وتهيه بخشی از مصالح جهت ساخت وتحويل 5900 اصله انواع تيربتونی 9 ، 12 و 15 متری در کارگاههای تيرسازی قره حسنلو اروميه و كارگاه نقده
  مناقصه   عمومي 1283
   1394/02/28   12-94 
      خريد 34000 عدد فيوز مينياتوري تكفاز وسه فاز
  مناقصه   عمومي 1284
   1394/01/17   1-94 
      واگذاری دستمزد وتهيه بخشي از مصالح واجراي دستمزدي ساخت وتوليدانواع فونداسيون پيش ساخته بتوني10و12متري در كارگاه تيرسازي زنبلان به تعداد480اصله
  مناقصه   عمومي 1285
   1394/02/29   19-94 
      خريد 12000شعله انواع لامپ 150-7 وات بخارسديمي
  مناقصه   عمومي 1286
   1394/02/28   22-94 
      خريد 1534 ( یک هزار وپانصد و سی و چهار) دستگاه انواع تابلو فشار ضعیف ,بیست کیلو ولت و ......
  مناقصه   عمومي 1287
   1394/03/09   23-94 
      خريد پايه چراغ و بازوي چراغ
  مناقصه   عمومي 1288
   1394/03/12   26-94 
      عبارتست از انجام عمليات پروژه كاهش تلفات مهاباد به صورت كليد در دست (شامل تهيه مصالح و احداث پست هوايي ،احداث خطوط 20كيلوولت و400ولت هوايي) در حوزه عملياتي مديريت توزيع برق مهاباد
  مناقصه   عمومي 1289