• 449735
 • تعداد بازديد كنندگان  
 • 1389/10/28 آخرين به روز رسانى 
 • [آرشيو معاملات سالهاي گذشته] :: [بازگشت] مزايده :: مناقصه :: حراج :: فراخوان
   
  درج در سايت توانير
   1393/01/26   3499-92-ت 
      1356616مناقصه عمومي يك مرحله ايي اجراي كامل عمليات تكميلي ساختماني و الكتريكي و غيره آشايانه بالگرد هاي توانير
  مناقصه   عمومي 1
   1393/03/27   3617-93-ت 
      1365139مناقصه عمومي يك مرحله اي بيمه كليه مشتركين خانگي و روستايي صنعت برق جهت جبران خسارات مالي و جاني
  مناقصه   عمومي 2
   1393/05/06   3633-93-ت 
      1369479 مناقصه عمومي يك مرحله ايي انجام خدمات حمل و نقل اداري پرسنل
  مناقصه   عمومي 3
   1393/05/26   3665-93-ت 
      1371285مناقصه عمومي يك مرحله اي بيمه كليه مشتركين خانگي شهري و روستايي جهت خسارات مالي و جاني
  مناقصه   عمومي 4
   
  درج در سايت برق منطقه اي آذربايجان
   1393/03/12   322/340 
      ۱,۳۶۳,۳۶۴ تجديد اجرای پروژه واريانت خط تکمداره آذر - ستارخان
  مناقصه   عمومي 5
   1393/01/24   33/340 
      ۱,۳۵۶,۲۸۲ تجديد ارائه خدمات تعمير و نگهداری تأسيسات حرارتی و برودتی و لوله کشی
  مناقصه   عمومي 6
   1393/05/15   340/5459 
      1.370.285 استعلام قيمت پروژه سيستم اتوماسيون پست ۱۳۲ کيلوولت سردرود
  مناقصه   محدود 7
   1393/06/22   340/7299 
      ۱,۳۷۴,۰۴۵ استعلام ساخت و نصب آشغالگير و آشغال جمع کن نيروگاه برقابی مغان
  مناقصه   محدود 8
   1393/06/22   340/7374 
      ۱,۳۷۴,۰۰۸ استعلام نصب و راه اندازی فيدر بی خط توسعه پست مهربان
  مناقصه   محدود 9
   1393/03/07   304/340 
      1.362.790 خريد يک دستگاه پست سيار ۱۳۲ کيلوولت
  مناقصه   عمومي 10
   1393/03/28   435/340 
      ۱,۳۶۵,۳۳۱ ارائه خدمات در استخر و سونا و سالن ورزشی برق آذربايجان
  مناقصه   عمومي 11
   1393/04/14   483/340 
      ۱,۳۶۷,۲۰۰ خريد کابل ۱۳۲ کيلوولت XLPE مسی با کيله متعلقات
  مناقصه   عمومي 12
   1393/04/14   538/340 
      ۱,۳۶۷,۲۰۲ خريد يک دستگاه پست سيار ۱۳۲ کيلوولت فارفار
  مناقصه   عمومي 13
   1393/06/02   5605/340 
      ۱,۳۷۲,۰۰۵ استعلام خريد و نصب تابلو حريم خطوط
  مناقصه   محدود 14
   1393/04/17   573/340 
      ۱,۳۶۷,۶۵۵ خرید سیم محافظ OPGW و یراق آلات خط اردبیل جنوبی - کمی آباد
  مناقصه   عمومي 15
   1393/04/29   656/340 
      1.368.753 تجدید ارائه خدمات استخر ، سونا و سالن ورزشی
  مناقصه   عمومي 16
   1393/05/05   698/340 
      1.369.492 انجام عملیات دایر نگهداشتن فضای سبز
  مناقصه   عمومي 17
   1393/06/25   7426/340 
      ۱,۳۷۴,۴۲۰ تکميل کارهای ساختمانی پست گلمانخانه
  مناقصه   محدود 18
   1393/04/25   1056/93 
      ۱,۳۶۸,۵۲۴ تهيه تجهيزات و احداث کامل واريانت خط ۱۳۲ آذر به رينگ ستارخان - قراملک
  مناقصه   محدود 19
   1393/02/13   147/340 
      ۱,۳۵۹,۱۹۶ تجديد ارائه خدمات خودروئی امور انتقال نيروی برق آذربايجانغربی
  مناقصه   عمومي 20
   1393/02/15   179/340 
      ۱,۳۵۹,۶۲۰ تهيه تجهيزات واحداث کامل واريانت خط ۲۳۰ تکمداره ميانه-تيکمه داش
  مناقصه   عمومي 21
   1393/02/22   207/340 
      1.360.436 ارائه خدمات خودروئي جهت انجام سرويسهاي اداري و خدمات برون شهري امور انتقال استان اردبيل
  مناقصه   عمومي 22
   1392/12/27   2131/340 
      ۱,۳۵۵,۰۶۴ خريد ۴ دستگاه فيدرخانه کيوسکی ۲۰ کيلوولت
  مناقصه   عمومي 23
   1393/06/05   888/340 
      ۱,۳۷۲,۴۲۶ ارائه خدمات اپراتوری استانهای آ.ش ٬ آ.غ و اردبيل
  مناقصه   عمومي 24
   1393/06/16   975/340 
      ۱,۳۷۳,۴۳۶ ارائه خدمالت نگهداری و حراست فيزيکی استانهای آ.ش ٬ آ.غ و اردبيل
  مناقصه   عمومي 25
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري
   1393/05/18   93/01 
      تامین نیروی انسانی خدمات فضای سبز،نظافت وکانتین
  مناقصه   محدود 26
   1393/05/18   93/02 
      خدمات تامین نیروی انسانی فنی وحراست
  مناقصه   محدود 27
   1393/05/18   93/03 
      خدمات تامین نیروی تاسیسات نیروگاه
  مناقصه   محدود 28
   1393/05/18   93/04 
      خدمات ایاب وذهاب پرسنل نیروگاه
  مناقصه   محدود 29
   1393/05/18   93/05 
      خدمات 24ساعته فوریت های پزشکی واورژانس
  مناقصه   محدود 30
   1393/05/18   93/06 
      خدمات حمل مواد شیمیایی
  مناقصه   محدود 31
   
  درج در سايت توزيع برق استان مركزي
   1393/03/04   9/93 
      خدمات پشتیبانی و توسعه نرم افزار سیستم جامع فروش و خدمات مشترکین
  مناقصه   عمومي 32
   1393/03/25   93/13 
      خرید انواع تیر بتنی
  مناقصه   محدود 33
   1393/04/04   93/15 
      خرید انواع پیچ و مهره
  مناقصه   عمومي 34
   1393/04/02   93/16 
      خرید انواع مقره سیلیکانی
  مناقصه   عمومي 35
   1393/04/02   93/14 
      خرید کابل 20 کیلو ولت آلومینیوم 185*1
  مناقصه   عمومي 36
   1393/06/13   93/21 
      خريد انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 37
   1393/05/18   93/20 
      ایاب و ذهاب برون شهری
  مناقصه   عمومي 38
   1393/05/26   93/22 
      تعمیر انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 39
   1393/05/26   93/23 
      خرید 4 دستگاه سیستم 60 اینچ والبرد
  مناقصه   عمومي 40
   1393/06/13   93/25 
      خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز
  مناقصه   عمومي 41
   1393/06/13   93/24 
      خرید انواع یراق آلات شبکه
  مناقصه   عمومي 42
   1393/05/11   19/93 
      تعمیرات شبکه های فشار ضعیف هوایی بروش خط سرد
  مناقصه   محدود 43
   1393/01/28   2/93 
      تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار
  مناقصه   محدود 44
   1393/05/11   17/93 
      توسعه و احداث شبکه های توزیع
  مناقصه   محدود 45
   1393/05/04   18/93 
      نظارت بر فرآیندهای بهره برداری - مشترکین و طرحهای شرکت توزیع
  مناقصه   عمومي 46
   1393/02/30   11/93 
      خرید انواع کابل پروتودور مسی و آلومینیومی
  مناقصه   عمومي 47
   1393/01/24   1/93 
      خرید انواع لامپ گازی
  مناقصه   عمومي 48
   1393/02/30   12/93 
      خرید انواع مقره بشقابی و سوزنی سیلیکانی 20 کیلو ولت
  مناقصه   عمومي 49
   1393/02/30   8/93 
      خرید انواع تابلوی عمومی و شالتر
  مناقصه   عمومي 50
   1393/02/30   7/93 
      خرید سیم آلومینیوم
  مناقصه   عمومي 51
   1393/02/30   6/93 
      خرید انواع پیچ و مهره
  مناقصه   عمومي 52
   1393/02/20   3/93 
      خرید انواع مقره
  مناقصه   عمومي 53
   1393/01/30   36/92 
      خرید پست کمپکت
  مناقصه   محدود 54
   1393/02/20   4/93 
      خرید انواع کابل پروتودور
  مناقصه   عمومي 55
   
  درج در سايت توزيع برق خراسان جنوبي
   1393/06/02   216/د/93 
      خرید انواع تیر سیمانی
  مناقصه   محدود 56
   1393/05/23   213/د/93 
      فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران در زمینه تامین کالا و اجرای سامانه های فتوولتائیک متصل به شبکه برروی بام ساختمانهای مشترکین برق خراسان جنوبی
  مناقصه   عمومي 57
   1393/01/27   201/د/93 
      خرید انواع چراغ خیابانی
  مناقصه   عمومي 58
   1393/06/01   214/د/93 
      خرید پنج دستگاه کلید(سکسیونر)قابل قطع زیر بار گازی (با PT ازنوع روغنی) به منظور استفاده در سیستم اتوماسیون در شبکه های 20 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 59
   1393/04/16   211/د/93 
      خرید دو دستگاه آسانسور
  مناقصه   محدود 60
   1393/04/21   212 
      خرید انواع کابل
  مناقصه   عمومي 61
   1393/02/16   209/ع/93 
      تامین برق توسعه روستاهای توابع شهرستان خوسف
  مناقصه   عمومي 62
   1393/03/29   210/93 
      خرید دو دستگاه آسانسور
  مناقصه   محدود 63
   1393/02/16   207/ع/93 
      تامین برق مسکن مهر 75 هکتاری فاز2 شهرستان بیرجند
  مناقصه   عمومي 64
   1393/02/16   208/ع/93 
      تامین برق روستای حاجی آباد از توابع شهرستان بیرجند
  مناقصه   عمومي 65
   1393/02/08   205/ع/93 
      خرید انواع کابل مسی و آلومینیوم خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 66
   1393/02/08   206/ع/93 
      خرید انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 67
   1392/03/06   202/د/92 
      خرید 200 کیلومتر کابل کنستانتریک 6+6*1
  مناقصه   عمومي 68
   1393/01/23   202/د/93 
      واگذاری نیروهای پیمانی سطح شرکت
  مناقصه   محدود 69
   1393/01/27   203/د/93 
      خرید انواع لامپ گازی
  مناقصه   عمومي 70
   
  درج در سايت مديريت توليد برق رامين(اهواز)
   1393/04/14   20/93 
      بابيت ريزي ياتاقان هاي مستعمل توربين
  مناقصه   عمومي 71
   1393/04/07   18/93 
      انجام عمليات نوسازي سيستم كنترل الكترونيك توربين واحد شماره 6 نيروگاه
  مناقصه   عمومي 72
   1393/04/07   17/93 
      نگهداری و تعمیرات کارگاه جوشکاری ، برشکاری و لوله کشی نیروگاه رامین
  مناقصه   عمومي 73
   1393/03/19   14/93 
      خريد یک دستگاه ماشین بالانس مورد نياز نيروگاه
  مناقصه   عمومي 74
   1393/03/19   15/93 
      خرید 300،000 كيلوگرم پلي آلومينيوم كلرايد مايع مورد نياز نيروگاه رامين
  مناقصه   عمومي 75
   1393/03/21   16/93 
      شناسايي شركت هاي معتبر در زمينه بيمه تامين و حفظ سلامت پرسنل نيروگاه رامين
  مناقصه   محدود 76
   1393/03/04   12/93 
      خريد ۲۵،۰۰۰ كيلوگرم فسفات تری سديك مورد نياز نيروگاه رامين
  مناقصه   عمومي 77
   1392/12/18   123/92 
      خريد يك دستگاه كمپرسور هوا
  مناقصه   عمومي 78
   1392/12/18   124/92 
      انجام عمليات نوسازي سيستم كنترل رگلاتورهاي بويلر واحد شماره 6 نيروگاه
  مناقصه   عمومي 79
   1392/12/28   125/92 
      خريد قطعات سيستم جكينگ مركزي نيروگاه
  مناقصه   عمومي 80
   1392/12/28   129/92 
      تعمیر ، نگهداري و بهره برداري از سیستم تهویه و خنک
  مناقصه   عمومي 81
   1392/12/28   126/92 
      تامین خودروهاي ایاب و ذهاب عمومی
  مناقصه   عمومي 82
   1392/12/28   127/92 
      خريد واشرهاي مورد نياز نيروگاه
  مناقصه   عمومي 83
   1392/12/28   128/92 
      سرويس ، نگهداري، بهره برداري و راهبري و ارائه خدمات ايمني و آتش نشاني
  مناقصه   عمومي 84
   1393/03/05   13/93 
      خريد قطعات يدكی مورد نياز ژنراتور واحد شماره ۶ نيروگاه
  مناقصه   عمومي 85
   1392/12/28   130/92 
      تعمير و بازسازي ترانسفورماتور 9953 نيروگاه رامين
  مناقصه   عمومي 86
   1393/02/27   10/93 
      تهيه و طبخ غذاي پرسنل نيروگاه رامين
  مناقصه   عمومي 87
   1393/02/30   11/93 
      خريد3000 تن اسيد سولفوريك صنعتي مورد نياز نيروگاه رامين
  مناقصه   عمومي 88
   1393/01/18   01/93 
      خريد والوهاي فشار ضعيف
  مناقصه   عمومي 89
   1393/01/21   02/93 
      خرید رزین آنیونی مورد نیاز نیروگاه
  مناقصه   عمومي 90
   1393/01/24   03/93 
      بابيت ريزی ياتاقانهای مستعمل توربين نيروگاه رامين
  مناقصه   عمومي 91
   1393/02/02   04/93 
      ساخت 6 رديف پروانه (ايمپلر) پمپ توربوفيدپمپ
  مناقصه   عمومي 92
   1393/02/06   05/93 
      خید یک دستگاه هونینگ پورتابل
  مناقصه   عمومي 93
   1393/02/08   06/93 
      خريد50 تن اسيد سيتريك صنعتي 5/99% مورد نياز نيروگاه رامين
  مناقصه   عمومي 94
   1393/02/13   07/93 
      خريد 3000000 كيلوگرم نمك صنعتي موردنياز
  مناقصه   عمومي 95
   1393/02/20   08/93 
      ترمیم و بازسازی روتور مستعمل توربین توربو فید پمپ واحد شماره 6 نيروگاه
  مناقصه   عمومي 96
   1393/02/27   09/93 
      خريد لوله هاي مورد نياز مبدل هاي نيروگاه رامين
  مناقصه   عمومي 97
   1393/06/22   53/93 
      خريد قطعات يدكي ايستگاه گاز
  مناقصه   عمومي 98
   1393/06/22   51/93 
      انجام آزمايشات و معاينات پزشكي ادواري
  مناقصه   عمومي 99
   1393/06/22   52/93 
      خريد 200000 كيلوگرم پلي آلومينيوم كلرايد جامد
  مناقصه   عمومي 100
   1393/06/22   50/93 
      خريد قطعات يدكي مورد نياز سيستم كنترل توربوفيد پمپ واحد شماره 6
  مناقصه   عمومي 101
   1393/05/04   93/24 
      خدمات پشتيباني ديپلم و زير ديپلم پرسنل فني و غير فني
  مناقصه   عمومي 102
   1393/05/19   93/28 
      ساخت داخل آببند هاي توربين تعميرات اساسي واحد 3
  مناقصه   عمومي 103
   1393/05/19   93/29 
      ساخت دو دستگاه الكتروپمپ جكينگ مركزي واحد 3
  مناقصه   عمومي 104
   1393/05/19   93/30 
      خريد مواد و مصالح جكينگ پمپ مركزي واحد 3
  مناقصه   عمومي 105
   1393/05/04   93/23 
      عايق كاري، ورق كاري و داربست بندي تأسيسات و تجهيزات
  مناقصه   عمومي 106
   1393/05/04   93/22 
      نگهداري و تعميرات كارگاه جوشكاري ،برشكاري و لوله كشي
  مناقصه   عمومي 107
   1393/05/20   93/31 
      خريد الكتروپمپ هاي جكينگ مركزي واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 108
   1393/05/21   93/32 
      خريد قطعات پمپ هاي اسيد شويي توربين واحد 3
  مناقصه   عمومي 109
   1393/05/21   93/33 
      خريد پره هاي توربين واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 110
   1393/05/21   93/34 
      خريد بيرينگ هاي هاي مورد نياز واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 111
   1393/05/21   93/35 
      خريد لوله هاي بويلر مورد نياز واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 112
   1393/05/21   93/36 
      تعميرات اساسي توربين ، ژنراتور ، سيستم كنترل و بهينه سازي سيستم جكينگ مركزي واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 113
   1393/05/21   93/37 
      خريد ترانسفورماتور سيستم تحريك واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 114
   1393/05/21   93/38 
      خريد مواد عايقي و نسوز واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 115
   1393/05/25   93/39 
      انجام تست هاي غير مخرب (N.D.T)
  مناقصه   عمومي 116
   1393/05/28   93/42 
      خريد سفتي والوهاي مورد نياز واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 117
   1393/06/10   93/43 
      نگهداري و تعميرات كارگاه جوشكاري ، برشكاري و لوله كشي
  مناقصه   عمومي 118
   1393/06/10   93/44 
      خدمات پشتيباني ديپلم و زير ديپلم پرسنل فني و غير فني
  مناقصه   عمومي 119
   1393/06/10   93/45 
      فعاليت ها ي پشتيباني و خدماتي تنظيفات و آبدارخانه ها
  مناقصه   عمومي 120
   1393/06/09   93/46 
      خريد 400000كيلوگرم پلي آلومينيوم كلرايد مايع
  مناقصه   عمومي 121
   1393/06/08   93/47 
      خريد والوهاي فشار قوي واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 122
   1393/06/10   93/49 
      خريد رگلاتور والوهاي اسپري
  مناقصه   عمومي 123
   1393/05/28   93/41 
      خريد ، نصب و راه اندازي بريكر 20 كيلو ولت
  مناقصه   عمومي 124
   1393/05/20   93-27 
      خريد واشرهاي مورد نياز واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 125
   
  درج در سايت برق منطقه اي زنجان
   1393/05/18   9/300/93 
      انتخاب پيمانكار جهت توسعه پست 230/400 كيلوولت نيروگاه (زنجان 3) سلطانيه (1370433)
  مناقصه   محدود 126
   1393/01/23   93.1 
      واگذاري باقيمانده عمليات ساختماني پست 63/230 كيلوولت حسين آباد (1356131) (تجديد گرديد)
  مناقصه   عمومي 127
   1393/03/31   93.300.7 
      خريد سيم هادي با مقطع 411 ميلي متر مربع از نوع AW جهت اصلاح و بهينه سازي خط 230 كيلوولت تكمداره لوشان - قزوين (1365514)
  مناقصه   عمومي 128
   1393/03/24   6/300/93 
      خريد بانك خازني جهت پست 20/63 كيلوولت الوند (1364663)
  مناقصه   عمومي 129
   1393/03/24   3/300/93 
      عملیات تامين و نصب، تست و راه اندازي سه دستگاه تابلوی حفاظت وکنترل خط ودمونتاژ تابلوهای حفاظت وکنترل خطوط قدیمی درپست 20/63 کیلوولت تاكستان (1364255)
  مناقصه   عمومي 130
   1393/03/24   4/300/93 
      واگذاری عملیات تامين و نصب ، تست و راه اندازي تابلوهای کنترل خط وترانس وتابلو مشترک آلارم مربوط به پستهای 20/63 کیلوولت الوند، بیدستان وآبگرم ودمونتاژ تابلوهای کنترل خط، ترانس وآلارم قدیمی(1364705)
  مناقصه   عمومي 131
   1393/06/18   10/300/93 
      ترميم فونداسيون، خريد يراق آلات، خريد دكل و دكل بندي، سيم كشي خط 63 كيلوولت دو مداره البرز- البرز5 (1373622)
  مناقصه   عمومي 132
   1393/06/05   13/300/93 
      واگذاری (EPC) عمليات يك بی خط و يك بی ترانس ۶۳KV در پست البرز وابهر (1372533)
  مناقصه   عمومي 133
   1393/06/23   14/300/93 
      احداث خط 63 كيلو ولت دو مداره ارتباطي شهرك روي زنجان(139/374/1)
  مناقصه   عمومي 134
   1393/03/20   2/300/93 
      واگذاري عمليات تامين و نصب و راه اندازي رله هاي اضافه جريان فيدرهاي 20 كيلوولت پست 20/63 كيلوولت حيدريه (1364126)
  مناقصه   عمومي 135
   
  درج در سايت برق منطقه اي سمنان
   1393/03/07   300/93 
      تعمیر و بهینه سازی مامورسراء پست 230 کیلووولت شاهرود(کد فراخوان:1362750)
  مناقصه   عمومي 136
   1393/01/09   92/337 
      خدمات مهندسی و نظارت بر بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود(کد فراخوان:1355291)
  مناقصه   محدود 137
   1393/01/09   92/339 
      خرید لوازم یدکی بخش LV شامل رله های حفاظتی و کنترلی و تجهیزات سیستمDCS(کد فراخوان:1355293)
  مناقصه   عمومي 138
   1393/05/06   93/301 
      تعمیر و نگهداری خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع استان- کدفراخوان 1369647
  مناقصه   محدود 139
   1393/05/07   93/302 
      خدمات بهره برداری ، آموزش ، سرویس و نگهداری رایانه ها و عمران و تاسیسات پستهای انتقال و فوق توزیع(کد فراخوان:۱,۳۶۹,۶۶۶ )
  مناقصه   محدود 140
   1393/06/03   93/305 
      بهینه سازی خط 63 شهمیرزاد-چاشم ; کد فراخوان1372420
  مناقصه   عمومي 141
   1393/06/15   93/306 
      تجدید مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع استان(کد فراخوان 1373355)
  مناقصه   محدود 142
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي غرب
   1393/03/24   9/931 
      تجديد مناقصه گروه ب مناقصه 14/921و1/931تعمير و نگهداري خطوط انتقال و فوق توزيع در كردستان و ايلام كد فراخوان 1364609
  مناقصه   عمومي 143
   1393/02/13   4/931 
      خرید بخشی از سیم هادی کاناری به مبلغ 100000 کیلو گرم جهت خط انتقال 230 کیلو ولت داریان - اورامانات کدفراخوان 1359147
  مناقصه   عمومي 144
   1393/03/05   3/931 
      مناقصه عمومی خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات فشار قوی ،حفاظت و کنترل و اندازه گیری پستهای انتقال و فوق توزیع کد فراخوان 1361651
  مناقصه   عمومي 145
   1393/05/14   6/933 
      تعمير و نگهداري خطوط انتقال و فوق توزيع در استان ايلام -كد فراخوان 1370222
  مناقصه   ترك تشريفات 146
   1393/03/10   5-931 
      اجاره 12 دستگاه خودرو سبك جهت برق منطقه اي غرب-عمومي يك مرحله اي-كد 1362998
  مناقصه   عمومي 147
   1393/04/21   7/931 
      مناقصه عمومی دومرحله ای خرید7دستگاه رله دیفرانسیل کدپایگاه 1367932
  مناقصه   عمومي 148
   1393/05/06   5/933 
      نظارت كارگاهي خط 63 كيلو ولت مريوان -زريوار
  مناقصه   عمومي 149
   1393/04/17   4/933 
      انجام خدمات مهندسی - طراحی و نظارت کارگاهی افزایش ظرفیت پست چشمه سفید کد فراخوان1367633
  مناقصه   عمومي 150
   1393/01/25   2/931 
      مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات وتعمیرات اساسی واحدهای یک ودونیروگاه زاگرس برق غرب (ارزیابی کیفی ) کدپایگاه 1356474
  مناقصه   عمومي 151
   1393/06/17   14/931 
      اجراي عمليات ساختماني احداث پست 63/230 كيلو ولت زريوار -عمومي -يك مرحله اي-كد فراخوان 1373587
  مناقصه   عمومي 152
   1392/12/13   18/921 
      عملیات ساختمانی و توسعه و افزایش ظرفیت پست 20/63 کیلوو ولت هلیلان کد فراخوان1353701
  مناقصه   عمومي 153
   1393/06/08   13/931 
      مناقصه عمومی دو مرمحله ای خرید سیم هادی لینکس به مقدار 47 تن جهت خط 63 کیلو ولت زریوار - مریوان
  مناقصه   عمومي 154
   1393/05/05   12/931 
      مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید5ست پره توربین ولوازم یدکی نیروگاه گازی زاگرس(تجدیدمناقصه 10/931)کدپایگاه 1369386
  مناقصه   عمومي 155
   1393/02/08   1/931 
      تعمير و نگهداري خطوط انتقال و فوق توزيع در استانهاي كردستان و ايلام -كد فراخوان 1358433
  مناقصه   عمومي 156
   1393/05/05   1/93 
      خریدپیچ ومهره های اتصالات 63کیلوولت زریوار-مریوان کدپایگاه 1369393
  مناقصه   ترك تشريفات 157
   1393/04/09   10/931 
      مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید5ست پره توربین ولوازم یدکی نیروگاه گازی زاگرس(تجدیدمناقصه 2/931)کدپایگاه 1366588
  مناقصه   عمومي 158
   1393/06/05   11/931 
      مناقصه عمومی دومرحله ای خریدبخشی ازتجهیزات،نصب ،تست وراه اندازی توسعه پست 20/63کیلوولت هلیلان کدپایگاه 1372364
  مناقصه   عمومي 159
   
  درج در سايت توزيع برق شيراز
   1393/02/03   108-93 
      انجام کليه عمليات و کارهای مربوط به بخش اتفاقات، تعمير و نگهداری شبکه در محدوده اداره توزیع برق داریون و خرامه
  مناقصه   عمومي 160
   1393/02/03   109-93 
      خرید15 دستگاه پست کامپکت G.R.C
  مناقصه   عمومي 161
   1393/02/15   105-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در امور 7
  مناقصه   عمومي 162
   1393/02/15   106-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در مرودشت
  مناقصه   عمومي 163
   1393/02/15   107-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در سپیدان
  مناقصه   عمومي 164
   1393/02/15   104-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در امور 6
  مناقصه   عمومي 165
   1393/01/31   101-93 
      اجرای عملیات استانداردسازی و افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین
  مناقصه   عمومي 166
   1393/02/15   102-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در امور 3
  مناقصه   عمومي 167
   1393/02/15   103-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در امور 4
  مناقصه   عمومي 168
   1393/03/03   120-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 169
   1393/03/03   119-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 170
   1393/02/16   116-93 
      نیرو رسانی امور 1
  مناقصه   عمومي 171
   1393/03/03   117-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 1
  مناقصه   عمومي 172
   1393/03/03   118-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 173
   1393/02/03   110-93 
      خرید15 دستگاه پست کامپکت G.R.C
  مناقصه   عمومي 174
   1393/02/15   111-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در امور 1
  مناقصه   عمومي 175
   1393/02/15   112-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در امور 2-شاهزاده قاسم
  مناقصه   عمومي 176
   1393/02/15   113-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در امور 2- تا بلوار سیبویه
  مناقصه   عمومي 177
   1393/02/15   114-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در امور 2- تا آستانه
  مناقصه   عمومي 178
   1393/02/15   115-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در امور 5
  مناقصه   عمومي 179
   1393/03/04   128-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 3
  مناقصه   عمومي 180
   1393/03/04   129-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 3
  مناقصه   عمومي 181
   1393/03/04   127-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 182
   1393/03/04   126-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 183
   1393/03/04   125-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 184
   1393/03/04   124-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 185
   1393/03/03   123-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 186
   1393/03/03   121-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 187
   1393/03/03   122-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 188
   1393/03/04   130-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 3
  مناقصه   عمومي 189
   1393/03/04   131-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 3
  مناقصه   عمومي 190
   1393/03/04   132-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 3
  مناقصه   عمومي 191
   1393/03/04   133-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 3
  مناقصه   عمومي 192
   1393/03/04   134-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 193
   1393/03/04   135-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 194
   1393/03/04   136-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 195
   1393/03/04   138-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 196
   1393/02/15   179-93 
      اصلاح و بهینه سازی در مرودشت
  مناقصه   عمومي 197
   1393/02/15   180-93 
      اصلاح و بهینه سازی در سپیدان
  مناقصه   عمومي 198
   1393/02/15   181-93 
      سرویس و نگهداری و روشنایی امور 1، 2 و 7
  مناقصه   عمومي 199
   1393/03/05   169-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق زرقان
  مناقصه   عمومي 200
   1393/03/04   159-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی اداره بیضا
  مناقصه   عمومي 201
   1393/02/15   182-93 
      سرویس و نگهداری و روشنایی امور 3، 4 و 5 و 6 و صدرا
  مناقصه   عمومي 202
   1393/02/15   183-93 
      اجرای عملیات روشنایی مربوط به بزرگراه آبت اله محلاتی
  مناقصه   عمومي 203
   1393/03/05   184-93 
      اجرای عملیات کاهش تلفات در محدوده امور 5
  مناقصه   عمومي 204
   1393/03/05   185-93 
      اتفاقات امورهای هفتگانه، صدرا و مرودشت
  مناقصه   عمومي 205
   1393/03/05   186-93 
      اتفاقات و تعمیرات ارسنجان
  مناقصه   عمومي 206
   1392/10/15   188-92 
      اجرای عمليات کاهش تلفات (تبدیل 100 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار ) در محدوده امور توزیع برق منطقه 6 شیراز
  مناقصه   عمومي 207
   1393/05/14   188-93 
      اجاره یک دستگاه بالابر بوم بلند
  مناقصه   عمومي 208
   1393/03/04   160-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی مدیریت ارسنجان
  مناقصه   عمومي 209
   1393/03/05   161-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق سروستان
  مناقصه   عمومي 210
   1393/03/05   162-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق پاسارگاد
  مناقصه   عمومي 211
   1393/03/05   163-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق کوار
  مناقصه   عمومي 212
   1393/03/05   164-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق کوار
  مناقصه   عمومي 213
   1393/03/05   165-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق خرامه
  مناقصه   عمومي 214
   1393/03/05   166-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق خرامه
  مناقصه   عمومي 215
   1393/03/05   167-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق داریون
  مناقصه   عمومي 216
   1393/03/05   168-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق داریون
  مناقصه   عمومي 217
   1393/03/05   170-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق زرقان
  مناقصه   عمومي 218
   1393/02/15   171-93 
      اصلاح و بهینه سازی در امور 1
  مناقصه   عمومي 219
   1393/02/15   172-93 
      اصلاح و بهینه سازی در امور 2
  مناقصه   عمومي 220
   1393/02/15   173-93 
      اصلاح و بهینه سازی در امور 3
  مناقصه   عمومي 221
   1393/02/15   174-93 
      اصلاح و بهینه سازی در امور 3
  مناقصه   عمومي 222
   1393/02/15   175-93 
      اصلاح و بهینه سازی در امور 4
  مناقصه   عمومي 223
   1393/02/15   176-93 
      اصلاح و بهینه سازی در امور 5
  مناقصه   عمومي 224
   1393/02/15   177-93 
      اصلاح و بهینه سازی در امور 7
  مناقصه   عمومي 225
   1393/02/15   178-93 
      اصلاح و بهینه سازی در امور صدرا
  مناقصه   عمومي 226
   1393/03/04   140-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 5
  مناقصه   عمومي 227
   1393/03/04   139-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 228
   1393/03/04   137-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 229
   1393/03/04   147-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 6
  مناقصه   عمومي 230
   1393/03/04   148-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 6
  مناقصه   عمومي 231
   1393/03/04   141-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 5
  مناقصه   عمومي 232
   1393/03/04   142-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 5
  مناقصه   عمومي 233
   1393/03/04   143-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 5
  مناقصه   عمومي 234
   1393/03/04   144-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 6
  مناقصه   عمومي 235
   1393/03/04   145-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 6
  مناقصه   عمومي 236
   1393/03/04   146-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 6
  مناقصه   عمومي 237
   1393/03/04   149-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 7
  مناقصه   عمومي 238
   1393/03/04   155-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی امورصدرا
  مناقصه   عمومي 239
   1393/03/04   156-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی مدیریت مرودشت
  مناقصه   عمومي 240
   1393/03/04   157-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی اداره کامفیروز
  مناقصه   عمومي 241
   1393/03/04   158-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی اداره سیدان
  مناقصه   عمومي 242
   1393/03/04   150-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 7
  مناقصه   عمومي 243
   1393/03/04   151-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی امورصدرا
  مناقصه   عمومي 244
   1393/03/04   152-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی امورصدرا
  مناقصه   عمومي 245
   1393/03/04   153-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی امورصدرا
  مناقصه   عمومي 246
   1393/03/04   154-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی امورصدرا
  مناقصه   عمومي 247
   1393/04/03   197-93 
      اجرای عمليات وصول مطالبات و تشخيص در محدوده امورها ، مدیریتها و ادارات
  مناقصه   عمومي 248
   1392/12/08   199-92 
      اجرای عملیات تامین نیروی انسانی
  مناقصه   عمومي 249
   1393/04/03   199-93 
      اجرای عمليات وصول مطالبات و تشخيص در محدوده امورها ، مدیریتها و ادارات
  مناقصه   عمومي 250
   1393/04/19   200-93 
      خرید سکسیونر
  مناقصه   عمومي 251
   1393/05/14   189-93 
      اجاره یک دستگاه بالابر بوم بلند
  مناقصه   عمومي 252
   1393/04/03   192-93 
      خرید کلید فشار ضعیف اتوماتیک فشار ضعیف 250، 400 و 630 آمپر
  مناقصه   عمومي 253
   1393/05/14   190-93 
      اجاره یک دستگاه بالابر بوم بلند
  مناقصه   عمومي 254
   1393/03/24   191-93 
      خرید چراغ لاکپشتی دایکاست
  مناقصه   عمومي 255
   1392/12/14   192-92 
      اجرای عمليات تعمیر،بازسازی وسرویس اساسی ترانسفورماتورهای هوایی توزیع درمحدوده شرکت توزیع برق شیراز
  مناقصه   عمومي 256
   1393/03/29   193-93 
      مناقصه های وصول مطالبات و تشخیص در محدوده امورهای توزیع برق مناطق هفتگانه شیراز و امور توزیع برق منطقه صدرا
  مناقصه   عمومي 257
   1393/03/29   194-93 
      مناقصه های وصول مطالبات و تشخیص در محدوده مدیریت های توزیع برق سروستان، خرامه، و ادارات توزیع برق داریون، زرقان، ارژن و دارنگون
  مناقصه   عمومي 258
   1393/04/03   195-93 
      اجرای عمليات وصول مطالبات و تشخيص در محدوده امورها ، مدیریتها و ادارات
  مناقصه   عمومي 259
   1393/04/03   196-93 
      اجرای عمليات وصول مطالبات و تشخيص در محدوده امورها ، مدیریتها و ادارات
  مناقصه   عمومي 260
   1393/04/03   198-93 
      اجرای عمليات وصول مطالبات و تشخيص در محدوده امورها ، مدیریتها و ادارات
  مناقصه   عمومي 261
   1393/04/03   202-93 
      خرید انواع لامپ بخار سدیم
  مناقصه   عمومي 262
   1392/12/14   203-92 
      اجرای عمليات جامع بازرسی در محدوده امورهای توزیع برق مناطق هفتگانه شیراز ، صدرا و مدیریت توزیع برق مرودشت
  مناقصه   عمومي 263
   1393/04/15   203-93 
      اجرای عملیات سرویس و نگهداری روشنایی معابر در محدوده مدیریت توزیع برق مرودشت و ادارات برق سیدان، کامفیروز و درودزن
  مناقصه   عمومي 264
   1393/04/03   201-93 
      خرید100000متر کابل مسی فشار ضعیف 6*2
  مناقصه   عمومي 265
   1392/12/28   206-92 
      خرید تعداد 1000 عدد مقره اسپیسر 20 کیلو ولت
  مناقصه   عمومي 266
   1392/12/28   205-92 
      خرید تعداد 3000 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی مستقیم و 500 عدد قاب مربوطه
  مناقصه   عمومي 267
   1392/12/28   204-92 
      خرید تعداد 20000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با درپوش ترمینال و 14000 عدد قاب کنتور تکفاز دیجیتالی دارای ترمینال نول
  مناقصه   عمومي 268
   1393/04/15   204-93 
      اجرای عملیات تعدیل بار ایستگاه سراج و توسعه فیدر ایستگاه چوگان
  مناقصه   عمومي 269
   1393/04/19   205-93 
      خرید سکسیونر
  مناقصه   عمومي 270
   1393/04/19   206-93 
      خرید کابل الومینیومی فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 271
   1393/01/05   207-92 
      انجام خدمات طراحی، بررسی اقتصادی طرح ها و خدمات فنی مهندسی
  مناقصه   محدود 272
   1393/04/15   209-93 
      اجرای شبکه برق مسکن مهر در محدوده امور توزیع برق صدرا
  مناقصه   عمومي 273
   1393/04/19   207-93 
      خرید کابل آلومینیومی 20 کیلو ولت
  مناقصه   عمومي 274
   1393/04/17   208-93 
      اجرای عملیات برون سپاری گشت ویژه برق
  مناقصه   عمومي 275
   1393/04/31   211-93 
      اتفاقات و تعمیرات زرقان
  مناقصه   عمومي 276
   1393/04/19   210-93 
      خرید کنتور سه فاز
  مناقصه   عمومي 277
   1393/04/31   214-93 
      اتفاقات و تعمیرات بیضا
  مناقصه   عمومي 278
   1393/05/19   213-93 
      اتفاقات و تعمیرات سپیدان
  مناقصه   عمومي 279
   1393/06/16   212-93 
      خرید6دستگاه دیزل ژنراتورkva110 سیار
  مناقصه   عمومي 280
   1393/05/05   215-93 
      اتفاقات و تعمیرات سیدان
  مناقصه   عمومي 281
   1393/06/27   229-93 
      تامین خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب
  مناقصه   عمومي 282
   1393/05/05   216-93 
      اتفاقات و تعمیرات درودزن
  مناقصه   عمومي 283
   1393/05/04   217-93 
      اتفاقات و تعمیرات پاسارگاد
  مناقصه   عمومي 284
   1393/05/04   218-93 
      اتفاقات و تعمیرات داریون و خرامه
  مناقصه   عمومي 285
   1393/05/28   219-93 
      برداشت اطلاعات و تکمیل اطلاعات سامانه GIS
  مناقصه   محدود 286
   1393/05/28   220-93 
      خرید 20000 کانکتور کابل خود نگه دار فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 287
   1393/05/04   221-93 
      نیرورسانی به شهرک جدید کوهنجان
  مناقصه   عمومي 288
   1393/05/19   222-93 
      اتفاقات و تعمیرات کامفیروز
  مناقصه   عمومي 289
   1393/05/28   223-93 
      تعمیرات امورهای هفتگانه شیراز، صدرا و مرودشت
  مناقصه   عمومي 290
   1393/06/23   224-93 
      اجراي عمليات کاهش تلفات (تبدیل 100 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خود نگهداردرمحدوده امورتوزیع برق منطقه 3 شیراز
  مناقصه   محدود 291
   1393/06/18   225-93 
      کلیه عمليات و کارهای مربوط به اتفاقات و تعمیرات و کلیه فعالیت¬های مرتبط در محدوده عملکرد مدیریت توزیع برق سروستان
  مناقصه   عمومي 292
   1393/06/23   226-93 
      اجرای عملیات افزایش نقاط مانیتورینگ وکنترل شبکه توزیع وتوسعه نرم افزار اتوماسیون مرکز
  مناقصه   عمومي 293
   1393/06/19   227-93 
      اجرای عمليات هرس درختان ، شاخه زنی و آزاد سازی شبکه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق شیراز
  مناقصه   عمومي 294
   1393/06/20   228-93 
      اجرای عمليات هرس درختان ، شاخه زنی و آزاد سازی شبکه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق شیراز
  مناقصه   عمومي 295
   
  درج در سايت توزيع برق جنوب كرمان
   1393/03/21   3-11-93 
      توسعه، اصلاح و روشنایی معابر
  مناقصه   عمومي 296
   1393/04/03   3-93 
      آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خرید نرم افزار بازار برق
  مناقصه   عمومي 297
   1392/12/21   32-11-92 
      خرید کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 298
   1393/04/08   4-11-93 
      خرید سیم آلومینیوم روکش دار نمره 120
  مناقصه   عمومي 299
   1393/04/03   4-93 
      آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خرید نرم افزار BIZTALK
  مناقصه   عمومي 300
   1393/04/08   5-11-93 
      خرید لامپ
  مناقصه   عمومي 301
   1393/04/29   7-11-93 
      خرید چراغ لاک پشتی
  مناقصه   عمومي 302
   1393/04/03   5-93 
      فراخوان ارزیابی کیفی مشاور ITIL
  مناقصه   عمومي 303
   1393/04/29   6-11-93 
      تعمیرات خط گرم
  مناقصه   عمومي 304
   1393/03/24   2-12-93 
      زیرساخت های مسکن مهر
  مناقصه   عمومي 305
   1393/02/07   2-11-93 
      خرید تابلو اندازه گیری
  مناقصه   عمومي 306
   1393/02/07   1-11-93 
      خرید کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 307
   1393/02/27   1-12-93 
      افزایش طول خطوط و انتقال توزیع برق مسکن مهر
  مناقصه   عمومي 308
   1393/06/11   11-11-93 
      برق رسانی به روستاها از طریق سیستم های فتوولتائیک مستقل از شبکه
  مناقصه   عمومي 309
   1393/03/20   1 
      فراخوان ارزیابی کیفی کاهش تلفات
  مناقصه   عمومي 310
   1393/04/29   8-11-93 
      واگذاری خدمات تعمیر ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 311
   1393/06/11   8-11-93 ت 
      واگذاری خدمات تعمیر ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 312
   1393/06/11   8-11-93 تجدید 
      واگذاری خدمات تعمیر ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 313
   1393/05/12   9-11-93 
      برق رسانی روستایی
  مناقصه   عمومي 314
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شهيد بهشتي (لوشان)
   1393/02/03   تجديد مناقصه 92/8 
      تامين نيروي انساني مورد نياز
  مناقصه   عمومي 315
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي مازندران
   1393/02/15   1-1/93 
      اخذ خدمات مهندسی نظارت بر اجرای قرارداد تبديل انرژی نيروگاه علی آباد ( محدود دو مرحله ای - کد فراخوان ۱,۳۵۹,۵۷۶ )
  مناقصه   محدود 316
   1392/12/28   11-1/92 
      انجام كارهاي ديسپاچينگ نقليه شركت در سال 93 ( مناقصه عمومی یک مرحله ای - کد فراخوان 1355109 )
  مناقصه   عمومي 317
   1393/03/05   2-1/93 
      حمل ترانسفورماتور ۳۱۵ مگاولت آمپر از محل كارخانجات ايران ترانسفو زنجان به انبار اين شركت در ساری ( عمومی يک مرحله ای - کد فراخوان ۱,۳۶۲,۳۰۱ )
  مناقصه   عمومي 318
   1393/06/10   7-1/93 
      احداث فونداسیون خط 400 کیلوولت تغذیه ایستگاه مرکز ( عمومی یک مرحله ای - کد فراخوان ۱,۳۷۲,۸۵۲ )
  مناقصه   عمومي 319
   1393/06/02   6-1/93 
      خریديراق آلات خطوط فوق توزيع ( محدود دو مرحله ای - کد فراخوان ۱,۳۷۱,۹۹۷ )
  مناقصه   محدود 320
   1393/06/01   5-1/93 
      خريد، نصب وراه اندازی دو دستگاه ups به همراه باتری های مورد نیاز ( محدود دو مرحله ای - کد فراخوان ۱,۳۷۱,۹۳۵ )
  مناقصه   محدود 321
   1393/03/21   4-1/93 
      خرید برجهای مشبک خط63 کیوولت دو مداره باندل دوتایی تغذیه کننده ایستگاه مسکن مهر ساری ( محدود دو مرحله ای - کد فراخوان ۱,۳۶۴,۴۳۷ )
  مناقصه   محدود 322
   1393/03/20   3-1/93 
      تكميل فاز دوم احداث ساختمان ديسپاچينگ فوق توزيع مازندران ( عمومی یک مرحله ای - کد فراخوان ۱,۳۶۴,۳۱۲ )
  مناقصه   عمومي 323
   
  درج در سايت مديريت توليد برق يزد
   1393/04/09   93-4 
      مديريت انجام امور خدماتي
  مناقصه   عمومي 324
   1393/03/12   93-1 
      مناقصه عمومي سرويسهاي اياب و ذهاب نيروگاه سيكل تركيبي يزد
  مناقصه   عمومي 325
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي هرمزگان
   1393/05/13   93-13 
      احداث پست گازی 63/230 کیلوولت پیامبر اعظم محدود دومرحله ای کد فراخوان1370049
  مناقصه   محدود 326
   1393/06/12   93-22 
      خرید قطعات یدکی STOP VALVE نیروگاه بخار بندرعباس . عمومی 2 مرحله ای کدفراخوان 1373094
  مناقصه   عمومي 327
   1393/06/12   93-23 
      نظارت بر تعميرات اساسی و نيمه اساسی نيروگاه بخار بندرعباس عمومی 2 مرحله ای کد فراخوان 1373104
  مناقصه   عمومي 328
   1393/06/12   93-24 
      خرید قطعات یدکی بخش ابزار دقیق و لول های سیستم کنترل توربین نیروگاه بخار بندرعباس . عمومی 2 مرحله ای کدفراخوان 1373109
  مناقصه   عمومي 329
   1393/01/20   92-53 
      عملیات پایش وضعیت نیروگاه بندرعباس(عمومی دومرحله ای)کد فراخوان1355904
  مناقصه   عمومي 330
   1393/02/14   92-53 تجدید 
      عملیات پایش وضعیت نیروگاه بندرعباس(عمومی دومرحله ای)کدفراخوان1359332
  مناقصه   عمومي 331
   1393/02/14   92-53تجدید 
      عملیات پایش وضعیت نیروگاه بندرعباس(عمومی دومرحله ای)کدفراخوان1359332
  مناقصه   عمومي 332
   1392/12/20   92-59 
      خرید و ساخت 24 عدد استیم کویل بویلر نیروگاه بندرعباس عمومی 2 مرحله ای کد فراخوان 1354346
  مناقصه   عمومي 333
   1393/04/14   تجديد05-93 
      انجام عمليات جوشكاري پيچ و مهره ها و تامين كسري نبشي برج هاي 63 و 230 كيلوولت خطوط جزيره قشم عمومي1مرحله اي باكد1364095
  مناقصه   عمومي 334
   1393/06/26   28-93 
      خريدسيفتي والوهاي بخار وآب تغديه هيترهاي فشار بال نيورگاه بخار بندرعباس مناقصه عمومي2 مرحله اي با كدفراخوان 1374467
  مناقصه   عمومي 335
   1393/05/13   12-93 
      عمليات جوشكاري پيچ ومهره هاوتامين نبشي برج هاي 63 كيلوولت خطوط ناحيه ميناب وجاسك مناقصه عمومي يك مرحله اي با كدفراخوان به شماره 1369994
  مناقصه   عمومي 336
   1393/04/24   08-93 
      خدمات نگهباني مناقصه عمومي يك مرحله اي كدفراخوان1368322
  مناقصه   عمومي 337
   1393/04/24   06-93 
      خريد پوشش عايقي R.T.V جهت ايستگاه 400 كيلوولت گنو مناقصه عمومي 2 مرحله اي با كد فراخوان 1368315
  مناقصه   عمومي 338
   1393/04/01   04-93 
      خريدواجرا60مگاوار بانك خازني20كيلوولت-عمومي2مرحله اي باكد1365729
  مناقصه   عمومي 339
   1393/03/20   05-93 
      انجام عمليات جوشكاري پيچ و مهره ها و تامين كسري نبشي برج هاي 63 و 230 كيلوولت خطوط جزيره قشم عمومي1مرحله اي باكد1364095
  مناقصه   عمومي 340
   1393/02/17   02-93 
      عمليات نگهداري وتعميرات پستها وخطوط انتقال وفوق توزيع استان هرمزگان - مناقصه عمومي 2 مرحله اي با كدفراخوان 1359969
  مناقصه   عمومي 341
   1393/02/15   03-93 
      خريدتابلوهاي حفاظت وكنترل پست20/63كيلوولت شهرك صنعتي گمبرون عمومي2مرحله اي كدفراخوان۱,۳۵۹,۶۷۰
  مناقصه   عمومي 342
   1393/02/03   01-93 
      خريد8دستگاه فيدر20كيلوولت،عمومي2مرحله اي باكدفراخوان1357729
  مناقصه   عمومي 343
   
  درج در سايت توزيع برق تبريز
   1393/06/02   503 / 24613 /93 
      ارائه خدمات کامپيوتری مورد نياز کارفرما در زمينه خدمات مشترکين برق برای 000 860 مشترک مصارف عادی شهری و روستایی و 23000 مشترک مصارف سنگین
  مناقصه   عمومي 344
   1393/06/12   503 / 26115/93 
      خرید 40000 متر کابل خود نگهدارفشار ضعیف شش رشته (25+25+95+95*3)
  مناقصه   عمومي 345
   1393/06/09   503/ 25594 /93 
      قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع صورتحسابهای مشترکین مصارف عادی و سنگین و روستایی در سطح امورهای تابعه شرکت توزیع نیروی برق تبریز
  مناقصه   عمومي 346
   1389/02/18   503/1105 
      اجرای عملیات توسعه ، احداث و اصلاح و ساماندهی و روشنایی معابر بصورت کلید دردست در حوزه عملیاتی امور برق گلستان
  مناقصه   عمومي 347
   1393/03/24   503/11098/93 
      برون سپاری نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری متقاضیان و مشترکین انشعاب برق تک فاز و سه فاز غیر دیماندی تا سقف 32 آمپر سه فاز به تعداد تقریبی 70000 رشته ( 50000 رشته نصب انشعاب برق و 20000 رشته اصلاح انشعاب برق )
  مناقصه   عمومي 348
   1393/03/25   503/12442/93 
      اجرای عملیات حفر چاه ارت،چاله کنی و کانال کنی واحداث سیستم ارتینگ در محدوده شرکت توزیع برق تبریز
  مناقصه   عمومي 349
   1393/03/26   503/12443/93 
      انجام کلیه کارهای خدماتی ( نظافت و بهداشت محیط و آبدارچی) درکلیه ساختمان های اداری واقع در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز
  مناقصه   عمومي 350
   1393/03/26   503/12445/93 
      ارائه خدمات اداری و مالی ( کارشناسی ، متصدی اداری و نامه رسانی ) در حوزه تحت بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق تبریز
  مناقصه   عمومي 351
   1393/03/25   503/12446/93 
      ارائه خدمات سیمبانی و تکنسین فنی در شرکت توزیع برق تبریز
  مناقصه   عمومي 352
   1393/04/04   503/14318/93 
      خرید 130 دستگاه انواع تابلو فشار ضعیف و پیلار
  مناقصه   عمومي 353
   1393/04/04   503/14320/93 
      خرید یک دستگاه پست کمپکت پدمانتد 630 کیلوولت آمپر
  مناقصه   عمومي 354
   1393/04/04   503/14325/93 
      خرید تعداد 300 ست کات اوت فیوز 20 کیلوولت و برقگیر 20 کیلوولت 10 کیلو آمپر
  مناقصه   عمومي 355
   1393/04/10   503/15439/93 
      واگذاری خدمات مورد نیاز اپراتوری سامانه 121
  مناقصه   عمومي 356
   1393/04/29   503/18486/93 
      خرید 16 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی بتنی
  مناقصه   عمومي 357
   1393/05/04   503/19569/93 
      انجام خدمات تهیه ، طبخ ، حمل و توزیع غذای گرم به تعداد تقریبی 129
  مناقصه   عمومي 358
   1393/05/25   503/22388/93 
      انجام خدمات بازرسی و تست لوازم اندازه گیری
  مناقصه   عمومي 359
   1393/06/15   503/26117/93 
      اجرای 8 فقره پروژه مسکن مهر سهند بصورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 360
   1393/02/03   503/3078/92 
      خرید 4190 اصله انواع پایه بتونی
  مناقصه   عمومي 361
   1393/02/03   503/3082/92 
      خرید 60000 متر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 362
   1393/02/09   503/4303/93 
      اجرای عملیات نیرورسانی و تامین برق مجتمع آپارتمانی 288 واحدی
  مناقصه   عمومي 363
   1392/12/06   503/53422/92 
      خرید 60000 متر کابل 300*1 بیست کیلو ولت آلومینیومی زره دار
  مناقصه   عمومي 364
   1392/12/06   503/53425/92 
      خرید 3000 عدد چراغ لاک پشتی 70 وات سدیمی با حباب
  مناقصه   عمومي 365
   1392/12/12   503/53693/92 
      تعیین پیمانکار آنکال پروژه های توزیع بصورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 366
   1393/01/09   503/56976/92 
      برونسپاری سرویس و تعمیر 43 فیدر ناحیه شرق و غرب تبریز شامل 687 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 1602 دستگاه پست هوایی بصورت خط گرم .
  مناقصه   عمومي 367
   1393/02/27   503/7068/93 
      خرید تعداد 400 عدد پایه چراغ فلزی 8 وجهی 14 متری از ورق گالوانیزه با بازو
  مناقصه   عمومي 368
   1393/02/29   503/7680/93 
      انجام سرویس خطوط فشار ضعیف هوایی و زمینی و واگذاری تعادل بار فیدر های فشار ضعیف و پستها در ناحیه شرق تبریز
  مناقصه   عمومي 369
   1393/02/29   503/7690/93 
      نظافت و سرویس عمومی ( از کات آوت فیوز تا تابلو فشار ضعیف ) پستهای هوایی و تعمیرات خطوط فشار متوسط هوایی مربوط به نواحی شرق ، غرب و نواحی تبریز بصورت خط سرد .
  مناقصه   عمومي 370
   
  درج در سايت توزيع برق شهرستان اصفهان
   1393/03/27   1-116/93 
      واگذاری بهره برداري جامع از کل شبکه توزیع به شکل EPC شامل عملیات،حوادث، تعميرات و نگهداري ، روشنایی معابرو... در محدوده برق کرارج وبراآن و جرقویه علیا وسفلی ورامشه
  مناقصه   عمومي 371
   1393/03/19   116/93 
      واگذاری بهره برداری جامع از کل شبکه توزیع به شکل EPC در محدوده برق کرارج وبراآن و جرقویه علیاوسفلی و رامشه بصورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 372
   1393/02/10   115/93 
      انجام فعالیتهای حوادث تعمیرات و نگهداری روشنایی معابراموربرق مرکز وجنوب غرب بصورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 373
   1393/02/22   114/93 
      واگذاری بهره برداری جامع از کل شبکه توزیع شامل عملیات حوادث تعمیرات و نگهداری روشنایی معابر معابر و...در محدوده برق کرارج و بران و جرقویه علیا و سفلی ورامشه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان بصورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 374
   1393/01/24   113/93 
      فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه واگذاری تست لوازم اندازه گيری غير ديماندی امورهای هشتگانه
  مناقصه   عمومي 375
   1393/06/12   119/93 
      مناقصه عمومي داخلي احداث شبکه فشار متوسط دو مداره حد فاصل کارخانه کافی کولاو شهرک صنعتی جی
  مناقصه   عمومي 376
   1393/06/12   118/93 
      مناقصه عمومی داخلی احداث شبکه فشار متوسط به طول ۱۲تقريبی کيلومتر جهت برقرسانی به شرکت نفت
  مناقصه   عمومي 377
   1393/06/03   117/93 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای اجرای بهینه سازی وتعمیرات شبکه فشارضعیف ومتوسط درمحدوده مدیریت برق نواحی (بخش جرقویه )
  مناقصه   عمومي 378
   1393/06/17   120/93 
      فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومي یک مرحله ای عملیات خاكبرداری،آماده سازی سایت واجرای اسکله ساختمان ستاد شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان واقع در خیابان ملاصدرا
  مناقصه   عمومي 379
   1393/06/12   21043 
      فراخوان عمومی ارزیابی کیفی شناسایی و رتبه‌بندی مشاورين واجد صلاحيت
  مناقصه   عمومي 380
   1393/03/31   154-93 
      خرید 2500 دستگاه ماژول قرائت از راه دور مشترکین
  مناقصه   عمومي 381
   1393/03/17   155/93 
      خریدانواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 382
   1393/03/03   153/93 
      مناقصه عمومی داخلی دو مرحله ای خرید دستگاه تست کنتور غیر دیماندی
  مناقصه   عمومي 383
   1393/03/24   153/93-1 
      تجدیدمناقصه خرید دستگاه تست غیر دیماندی
  مناقصه   عمومي 384
   1393/03/04   152/93 
      مناقصه عمومی داخلی دو مرحله ای خرید مراکز تلفن یکپارچه
  مناقصه   عمومي 385
   1393/02/29   151/93 
      خرید کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب و کنتور سه فاز دیجیتالی مستقیم با قاب
  مناقصه   عمومي 386
   1393/05/26   158/93 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای خرید دو دستگاه رسانه ذخیره ساز SAN
  مناقصه   عمومي 387
   1393/05/28   157/93 
      مناقصه عمومی داخلی دو مرحله ای خريد ونصب ۴۰دستگاه سيستم رهياب خودرو AVL
  مناقصه   عمومي 388
   1393/05/20   93/156 
      خرید کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب و کنتور سه فاز دیجیتالی مستقیم با قاب
  مناقصه   عمومي 389
   
  درج در سايت برق منطقه اي باختر
   1393/03/24   93/13 
      آگهي فراخوان شماره 13/93- يك مرحله اي - خريد تعداد3555شاخه لوله كندانسور نيروگاه شهيد مفتح - كد فراخوان 1364645- تجديد شد
  مناقصه   عمومي 390
   1393/03/24   93/11 
      آگهي فراخوان شماره 11/93 - يك مرحله اي -خريد يك ست كامل (288عدد ) بسكت ژونگستروم نيروگاه شازند - كد فراخوان 1364627- تجديد شد
  مناقصه   عمومي 391
   1393/04/08   16/93 
      آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره 16/93 - يك مرحله اي - خريدتجهيزات ارتقاء سيستم اوراسپيد توربين وتعداد 6 دستگاه هيتر فشار قوي نيروگاه شازند - كدفراخوان 1366478
  مناقصه   عمومي 392
   1393/05/05   15/93-تجديد 
      تجديد مناقصه عمومي دومرحله اي15/93-تهيه، تست،نصب و راه اندازي كنتورهاي سنجش انرژي پست گرين كد فراخوان۱,۳۶۹,۳۵۷
  مناقصه   عمومي 393
   1393/05/01   14/93/تجديد 
      آگهي تجديد فراخوان شماره 14/93- يك مرحله اي - خريد لوازم يدكي نيروگاه شازند - كدفراخوان1369078
  مناقصه   عمومي 394
   1393/04/02   15/93 
      مناقصه عمومي دومرحله اي15/93-تهيه،تست،نصب و راه اندازي كنتورهاي سنجش انرژي-كد فراخوان۱,۳۶۵,۸۲۵-تجديد شد
  مناقصه   عمومي 395
   1393/04/01   14/93 
      آگهي فراخوان شماره 14/93 - يك مرحله اي - خريد لوازم يدكي نيروگاه شازند در سال 1393-1394- كدفراخوان - تجديد شد
  مناقصه   عمومي 396
   1393/04/21   17/93 
      مناقصه محدود- يك مرحله اي - شماره 17/93- خريد روزانه حداقل يكصد پرس غذاي نيم روزي جهت ميهمانان شركت برق منطقه اي باختر
  مناقصه   محدود 397
   1393/04/29   18/93 
      مناقصه عمومي دومرحله اي 18/93-تعميرات اساسي واحد يك نيروگاه گازي دورود-كد فراخوان ۱,۳۶۸,۶۷۵
  مناقصه   عمومي 398
   1393/06/16   21/93 
      مناقصه عمومي - دو محله اي - شماره 21/93خريد يكدستگاه بليدرينگ نيروگاه گازي دورد - كدفراخوان 1373403
  مناقصه   عمومي 399
   1393/04/29   19/93 
      مناقصه عمومی يک مرحله اي۱۹/۹۳-تبديل لوله های چدن داکتيل نيروگاه همدان به لوله هايGRPقطر۹۰۰mm-كد فراخوان 1368711
  مناقصه   عمومي 400
   1393/06/08   20/93 
      مناقصه محدود - يك مرحله اي - شماره 20/93 درخصوص خريد 22700متر لوله پساب نيروگاه همدان- كد فراخوان 1372570
  مناقصه   محدود 401
   1393/05/01   12/93/تجديد 
      آگهي تجديد فراخوان شماره 12/93- يك مرحله اي - خريد 1500 شاخه لوله هيت اكسچنجر - كدفراخوان1369084
  مناقصه   عمومي 402
   1393/03/24   12/93 
      آگهي فراخوان شماره 12/93 - يك مرحله اي - خريد 1500شاخه لوله هيت اكسچنجر نيروگاه شهيد مفتح - كد فراخوان -1364632 تجديد شد
  مناقصه   عمومي 403
   1393/04/24   13/93 
      آگهي تجديد فراخوان شماره 13/93 - يك محله اي درخصوص خريد تعداد3555شاخه لوله كندانسور نيروگاه شهيد مفتح - كدفراخوان 1368310
  مناقصه   عمومي 404
   1393/03/18   010/93/ع/س 
      مناقصه عمومي يك مرحله اي 010/93/ع/س-انجام كارهاي باقيمانده ساختماني پست 63 كيلو ولت مدولار پلدختر-كد فراخوان۱,۳۶۳,۸۶۵
  مناقصه   عمومي 405
   1393/03/13   01/93/پ 
      مناقصه محدود يك مرحله اي 01/93/پ-تعمير يكدستگاه ترانسفورماتور 20/63-كد فراخوان ۱,۳۶۳,۶۰۴
  مناقصه   محدود 406
   1393/04/24   11/93 
      آگهي تجديد فراخوان شماره 11/93- يك مرحله اي - درخصوص خريد يك ست كامل (288عدد) بسكت ژونگستروم جهت نيروگاه شازند - كدفراخوان 1368304
  مناقصه   عمومي 407
   1393/04/01   7/93 تجديد 
      آگهي تجديد فراخوان شماره 7/93- دو مرحله اي - خريد يكصد تن سيم لينكس
  مناقصه   عمومي 408
   1393/02/14   7/93 
      مناقصه عمومي - شماره 7/93- دومرحله اي - خريد يكصد تن سيم لينكس- كد فراخوان 1359324- تجديد شد
  مناقصه   عمومي 409
   1393/02/14   24/93 
      مناقصه عمومي - شماره 24/93- دومرحله اي - خريد يك دستگاه پست سيار 20/63 كيلوولت - كدفراخوان 1359317- تجديد شد
  مناقصه   عمومي 410
   1393/03/17   24/93- تجديد 
      آگهي تجديد فراخوان مناقصه عمومي شماره 24/93 - دومرحله اي - خريد يك دستگاه پست سيار 20/63 كيلوولت - كدفراخوان 1363660
  مناقصه   عمومي 411
   
  درج در سايت توزيع برق خراسان
   1393/05/29   93/113 
      خریدانواع تابلوفشارضعیف
  مناقصه   عمومي 412
   1393/04/24   93.2 
      آگهي شناسايي نرم افزار موبايل
  مناقصه     413
   1393/05/29   93.3 
      آگهي شناسايي تامين کنندگان واجد شرايط به منظور تامين و نصب سا مانه هاي فتو ولتائيک
  مناقصه   محدود 414
   1393/02/28   93.300 
      اجراي پروژه هاي برقرساني به مسکن مهر شهرستانهاي چناران (گلبهار)، گناباد و شهرک صنعتي گناباد ، را از محل طرح تملک دارائيهاي سرمايه اي ( عمراني)
  مناقصه   عمومي 415
   1393/04/30   93.110 
      خريد انواع لامپ گازي
  مناقصه   عمومي 416
   1393/04/30   93.111 
      خريد انواع کابل و سيم آلو مينيوم
  مناقصه   عمومي 417
   1393/05/11   93.112 
      خريد انواع کابل خودنگهدار فشار ضعيف
  مناقصه   عمومي 418
   1393/05/26   93.114 
      خريد انواع ترانسفور ماتور هوايي
  مناقصه   عمومي 419
   1393/02/20   93.150 
      تامين نيروهاي خدمات عمومی ، فنی واداری شهرستانهای تابعه و حوزه ستادی ( واقع در مشهد)
  مناقصه   عمومي 420
   1393/02/20   93.151 
      واگذاري فعاليتهاي اتفاقات و عمليات شهرستانهاي گناباد و چناران (گلبهار )
  مناقصه   عمومي 421
   1393/03/19   93.152 
      واگذاري اتفاقات و عمليات و تعميرات شهرستان فيروزه
  مناقصه   عمومي 422
   1393/04/17   93.153 
      واگذاري اتفاقات و عمليات شهرستان تربت جام
  مناقصه   عمومي 423
   1393/04/30   93.154 
      واگذاري اتفاقات و عمليات شهرستان باخرز
  مناقصه   عمومي 424
   1393/05/26   93.155 
      واگذاري قرائت و توزيع قبوض مشترکين
  مناقصه   عمومي 425
   1393/04/17   93.1 
      خريد ذخيره ساز اطلاعات سرور (SAN)
  مناقصه   عمومي 426
   1393/02/14   93.101 
      خريد يکصد دستگاه سکسيونرهوائي گازي630آمپر موتوردارقابل قطع زير بار باتابلو کنترل RTUدار و متعلقات کامل نصب
  مناقصه   عمومي 427
   1393/02/14   93.102 
      خريدکابل مسي فشار ضعيف 6+6*1 به مقدار 400.000متر
  مناقصه   عمومي 428
   1393/02/31   93.103 
      خريد انواع کابلهاي آلو مينيوم خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 429
   1393/02/18   93.104 
      خريد انواع چراغ خياباني و لامپ گازي
  مناقصه   عمومي 430
   1393/02/24   93.105 
      خريد انواع کابلهاي مسي فشار ضعيف به شرح :) کابل مسي فشار ضعيف 6*4 به مقدار 2.000متر 4- کابل مسي فشار ضعيف 2.5* 2به مقدار 10.000متر
  مناقصه   عمومي 431
   1393/02/24   93.106 
      خريد انواع ترانسفور ماتور هوايي
  مناقصه   عمومي 432
   1393/02/31   93.107 
      خريد انواع کابل و سيم آلو مينيوم
  مناقصه   عمومي 433
   1393/03/18   93.108 
      خريد کنتور ديجيتالي سه فاز جريان مستقيم
  مناقصه   عمومي 434
   1393/03/24   93.109 
      خريد دو دستگاه بالابر با بوم عايق
  مناقصه   عمومي 435
   1393/05/18   93.109.1 
      تجديد مناقصه خريد دو دستگاه بالابر با بوم عايق
  مناقصه   عمومي 436
   1393/06/05   93/156 
      طرح رفع افت ولتاژدرمشهدریزه شهرستان تایباد
  مناقصه   عمومي 437
   1393/04/23   تجديد 93.109 
      خريد دو دستگاه بالابر با بوم عايق
  مناقصه   عمومي 438
   
  درج در سايت توزيع برق اهواز
   1393/05/21   93/16 
      خرید کابل مسی (سرویس مشترکین)
  مناقصه   عمومي 439
   1393/05/11   93/15 
      خرید چراغ لاکپشتی
  مناقصه   عمومي 440
   1393/04/31   93/14 
      خرید کنتور تکفاز و سه فاز
  مناقصه   عمومي 441
   1393/06/01   93/17 
      خرید اقلام روشنایی(لامپ،استارتر)
  مناقصه   عمومي 442
   1393/06/04   93/18 
      خدمات بهره برداری تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهر شیبان و حومه
  مناقصه   عمومي 443
   1393/06/04   93/19 
      خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه برق در حوزه جنوب غرب و کوی علوی
  مناقصه   عمومي 444
   1393/04/31   93/13 
      خريد تجهيزات شبكه برق (مقره ميخي، مقره آويز، برقگير)
  مناقصه   عمومي 445
   1393/06/04   93/20 
      خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه برق در منطقه شهرستان کارون و حومه
  مناقصه   عمومي 446
   1393/06/09   93/21 
      فراخوان شناسايي پيمانكاران تامين تجهيزات و نصب سامانه هاي فتوولتائيك
  مناقصه   عمومي 447
   1393/02/30   9/93 
      خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه برق در منطقه غیزانیه
  مناقصه   عمومي 448
   1393/04/16   93/11 
      پروژه کاهش تلفات شبکه برق شهرک برق
  مناقصه   عمومي 449
   1393/04/14   93/12 
      خرید یراق آلات مورد نیاز شبکه
  مناقصه   عمومي 450
   1393/02/04   3/93 
      انجام امور خدماتی و اداری
  مناقصه   عمومي 451
   1393/02/04   4/93 
      خدمات حراست و نگهبانی
  مناقصه   عمومي 452
   1393/02/30   7/93 
      خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه برق بخش الهایی و توابع
  مناقصه   عمومي 453
   1393/02/30   8/93 
      خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه برق در منطقه تصفیه شکر
  مناقصه   عمومي 454
   1392/12/26   80/92 
      تهیه و تامین مصالح و نصب و راه اندازی سیستم فتوولتاییک 50 کیلوواتی
  مناقصه   عمومي 455
   1392/12/26   81/92 
      تهیه و تامین مصالح و نصب و راه اندازی سیستم فتوولتاییک 55 کیلوواتی
  مناقصه   عمومي 456
   1392/12/27   78/92 
      تهیه و تامین مصالح و نصب و راه اندازی سیستم فتوولتاییک 60کیلوواتی
  مناقصه   عمومي 457
   1392/12/26   79/92 
      تهیه و تامین مصالح و نصب و راه اندازی سیستم فتوولتاییک 40کیلوواتی
  مناقصه   عمومي 458
   1393/02/27   6/93 
      خرید سیم آلومنیومی و کابل مسی و خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 459
   1393/02/04   5/93 
      انجام خدمات امور عملیاتی و راننده
  مناقصه   عمومي 460
   
  درج در سايت توزيع برق استان زنجان
   1393/06/04   41/93 , 42/93 , 43/9 
      مناقصات خريد انواع كابل 20 كيلوولت و فشارضعيف مس و آلومينيومي به شماره هاي 41/93و42/93و43/93
  مناقصه   عمومي 461
   1393/06/19   46/93 
      مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد انواع پايه هاي بتني مسلح چهارگوش (Hشكل)
  مناقصه   عمومي 462
   1393/03/13   7/93 
      تامين برق چاه هاي كشاورزي شهرستان ايجرود(طرح تملك)
  مناقصه   عمومي 463
   1393/05/06   32/93 
      تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری کلیه فعالیت های برق شهرستان ماهنشان
  مناقصه   عمومي 464
   1392/12/28   114/92 
      تامین برق چاههاي كشاورزي شهرستان خدابنده
  مناقصه   عمومي 465
   1392/12/28   113/92 
      تامین برق چاههاي كشاورزي شهرستان زنجان
  مناقصه   عمومي 466
   1393/01/11   114-113-112/92 
      مناقصات تامين برق روستاي احمدآباد و چاه هاي كشاورزي خدابنده و زنجان از محل طرح تملك دارايي ها
  مناقصه   عمومي 467
   1392/12/15   112/92 
      تامين برق روستاي احمد آباد
  مناقصه   عمومي 468
   1393/04/05   20/93 
      تجديد مناقصه عمومی يك مرحله ای خدمات مرکز فوریتهای برق(121) به شماره 20/93
  مناقصه   عمومي 469
   1393/03/13   14/93 
      برون سپاري كليه فعاليتهاي برق شهرستان ماهنشان
  مناقصه   عمومي 470
   1393/03/13   15/93 
      طرح زيرساختهاي مسكن مهر(سهم دولت)استان زنجان (طرح تملك)
  مناقصه   عمومي 471
   
  درج در سايت توزيع برق استان سمنان
   1393/05/23   10/93 
      خرید انواع کابل خودنگهدار و کابل 185*1 آلومینیوم کراسلینگ
  مناقصه   عمومي 472
   1393/02/13   01/93 
      نظارت بر پروژه های توسعه و احداث
  مناقصه   عمومي 473
   1393/03/03   02/93 
      خرید کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 474
   1393/03/03   03/93 
      خرید انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 475
   1393/03/20   06/93 
      خرید تابلو لوازم اندازه گیری فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 476
   1393/03/19   05/93 
      عملیات واگذاری ارائه خدمات مشترکین مدیریت توزیع شهرستان دامغان
  مناقصه   عمومي 477
   1393/03/03   04/93 
      خرید انواع تیر سیمانی
  مناقصه   عمومي 478
   1393/03/20   07/93 
      لامپ 70 و 150 وات سدیم
  مناقصه   عمومي 479
   1393/04/16   08/93 
      اجرای عملیات توسعه و احداث و روشنایی معابر شبکه های توزیع برق در شهرستانهای شاهرود، میامی و بیارجمند، گرمسار و آرادان و سمنان و سرخه
  مناقصه   عمومي 480
   1393/04/22   09/93 
      خرید کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 481
   1393/01/20   25/92 
      اجرای عملیات توسعه و احداث و روشنایی معابر شبکه های توزیع برق در شهرستانهای شاهرود، میامی و بیارجمند، گرمسار و آرادان و سمنان و سرخه
  مناقصه   عمومي 482
   
  درج در سايت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
   1393/02/08   93-3 
      ارزیابی کیفی در خصوص ارائه طرح مناسب و در صورت تأئید اجرای عملیات دوگانه سوز کردن بویلرهای چها واحد بخار نیروگاه حرارتی ایرانشهر.(طرح،تهیه،ساخت و نصب)(EPC)
  مناقصه   عمومي 483
   
  درج در سايت مديريت توليد برق بيستون
   1393/04/15   93-7 
      خدمات اياب و ذهاب - خودرو سواري
  مناقصه   عمومي 484
   1393/04/15   93-8 
      خدمات اياب و ذهاب - ميني بوس
  مناقصه   عمومي 485
   1393/04/15   93-9 
      خدمات نگهداري فضاي سبز
  مناقصه   عمومي 486
   1393/01/30   93-2 
      خريد خدمات نيروي كارگري ثابت ، حجمي و موقت
  مناقصه   عمومي 487
   1393/04/15   00 
      شناسايي پيمانکار مجازي سازي سرور ها
  مناقصه   عمومي 488
   1393/04/15   0 
      شناسايي پيمانکار طبخ و توزيع غذا
  مناقصه   عمومي 489
   
  درج در سايت توزيع برق استان فارس
   1393/06/22   103-93 
      عملیات رفع اتفاقات و خاموشی مدیریت برق شهرستان خرمبید به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 490
   1393/06/22   102-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق قادرآباد از توابع شهرستان خرمبید به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 491
   1393/06/22   101-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق نودان از توابع شهرستان کازرون به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 492
   1393/06/16   100-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق سورنا از توابع مدیریت رستم به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 493
   1393/01/27   10-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان رستم
  مناقصه   عمومي 494
   1393/06/25   105-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق اقلید به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 495
   1393/01/27   11-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان داراب
  مناقصه   عمومي 496
   1393/01/27   12-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان فسا
  مناقصه   عمومي 497
   1393/01/27   13-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان زرین دشت
  مناقصه   عمومي 498
   1393/01/27   15-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان نیریز
  مناقصه   عمومي 499
   1393/01/27   14-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان استهبان
  مناقصه   عمومي 500
   1393/01/27   18-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان قیر
  مناقصه   عمومي 501
   1393/06/03   1-88-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق سیمکان از توابع مدیریت برق جهرم به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 502
   1393/06/04   1-87-93 
      کرایه مینی بوس جهت ایاب و ذهاب کارکنان به مدت یکسال
  مناقصه   عمومي 503
   1393/06/02   1-86-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق استهبان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 504
   1393/06/02   1-85-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق فراشبند به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 505
   1393/01/27   16-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان جهرم
  مناقصه   عمومي 506
   1393/01/27   17-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان فیروزاباد
  مناقصه   عمومي 507
   1392/12/18   200-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری سه فاز عادی و دیماندی درشهرستان فسا
  مناقصه   عمومي 508
   1392/12/18   201-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری سه فاز عادی و دیماندی درشهرستان کازرون
  مناقصه   عمومي 509
   1392/12/18   199-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری سه فاز عادی و دیماندی درشهرستانهای فیروزاباد
  مناقصه   عمومي 510
   1392/12/18   198-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری تک فاز کازرون
  مناقصه   عمومي 511
   1393/06/08   1-90-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق جاوید از توابع مدیریت برق ممسنی به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 512
   1393/06/08   1-89-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق سرچهان از توابع مدیریت برق بوانات به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 513
   1393/01/10   1-93 
      دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت انجام خدمات صورتحسابگیری مشترکین تحت پوشش شرکت توزیع برق فارس
  مناقصه   عمومي 514
   1393/01/27   19-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان فراشبند
  مناقصه   عمومي 515
   1392/12/18   197-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری تک فاز فسا
  مناقصه   عمومي 516
   1392/12/18   196-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری تک فاز درشهرستان فیروزاباد
  مناقصه   عمومي 517
   1392/12/18   195-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری تک فاز نوراباد
  مناقصه   عمومي 518
   1393/06/08   1-92-93 
      عملیات سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق ممسنی به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 519
   1393/06/08   1-91-93 
      عملیات رفع اتفاقات و خاموشی مدیریت برق ممسنی به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 520
   1393/01/27   20-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان لارستان
  مناقصه   عمومي 521
   1392/12/18   207-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری سه فاز عادی و دیماندی درشهرستان جهرم
  مناقصه   عمومي 522
   1393/01/21   208-92 
      انواع کابل خود نگهدار فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 523
   1392/12/18   204-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری تک فاز جهرم
  مناقصه   عمومي 524
   1392/12/18   205-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری سه فاز عادی و دیماندی درشهرستان لار
  مناقصه   عمومي 525
   1392/12/18   206-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری سه فاز عادی و دیماندی درشهرستان داراب
  مناقصه   عمومي 526
   1392/12/18   202-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری تک فاز لار
  مناقصه   عمومي 527
   1392/12/18   203-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری تک فاز داراب
  مناقصه   عمومي 528
   1393/01/26   25-93 
      انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیمی
  مناقصه   عمومي 529
   1393/01/27   23-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان گراش
  مناقصه   عمومي 530
   1393/01/27   24-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان مهر
  مناقصه   عمومي 531
   1393/01/27   22-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان خنج
  مناقصه   عمومي 532
   1393/01/27   21-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان لامرد
  مناقصه   عمومي 533
   1393/01/26   30-93 
      انواع کراس آرم
  مناقصه   عمومي 534
   1393/01/26   29-93 
      برقگیر 20 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 535
   1393/01/26   28-93 
      چراغ لاک پشتی 70 وات بخار سدیم با لامپ
  مناقصه   عمومي 536
   1393/01/16   2-93 
      دستمزد نصب لوازم اندازه گیری تکفاز و سه فاز عادی و دیماندی و قطع و وصل برق مشترکین مدیریت برق لارستان
  مناقصه   عمومي 537
   1393/01/26   26-93 
      انواع پایه سیمانی چهارگوش
  مناقصه   عمومي 538
   1393/01/26   27-93 
      فیوز مینیاتوری 25 آمپر تیپ C
  مناقصه   عمومي 539
   1393/01/26   31-93 
      انواع تابلو فشار ضعیف بارانی
  مناقصه   عمومي 540
   1393/01/27   32-93 
      تجهیزات video wall
  مناقصه   عمومي 541
   1393/02/27   34-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق نوبندگان از توابع مدیریت برق فسا
  مناقصه   عمومي 542
   1393/02/17   33-93 
      تامین لوازم و دستمزد مورد نیاز جهت تعمیرات انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 543
   1393/03/13   39-93 
      احداث 16 کیلومتر شبکه فشار متوسط حد فاصل بخش محمله خنج تا علامرودشت لامرد به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 544
   1393/01/24   3-93 
      رفع اتفاقات و سرويس و بازديد و تعميرات برق بخش ششده از توابع شهرستان فسا به صورت کليد در دست
  مناقصه   عمومي 545
   1393/03/19   38-93 
      خرید انواع اتو ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 546
   1393/03/18   37-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق ارد و فداغ از توابع مدیریت برق گراش به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 547
   1393/03/12   36-93 
      انواع یراق آلات کابل خودنگهدار فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 548
   1393/03/01   35-93 
      انواع تابلو فشار ضعیف بارانی
  مناقصه   عمومي 549
   1393/05/21   71-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق رونیز از توابع مدیریت برق استهبان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 550
   1393/05/26   68-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق میمند از توابع مدیریت برق فیروزاباد به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 551
   1393/05/21   69-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق عمادده از توابع مدیریت برق لارستان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 552
   1393/05/26   67-93 
      عملیات رفع اتفاقات مدیریت برق شهرستان فیروزآباد به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 553
   1393/01/26   6-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان خرمبید
  مناقصه   عمومي 554
   1393/01/26   7-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان بوانات
  مناقصه   عمومي 555
   1393/05/25   77-93 
      عملیات سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق فیروزآباد به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 556
   1393/05/25   78-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق خنج به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 557
   1393/05/21   74-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق اسیر از توابع مدیریت برق مهر به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 558
   1393/05/25   75-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق اوز از توابع مدیریت برق لارستان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 559
   1393/05/25   76-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق اشکنان از توابع مدیریت برق لامرد به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 560
   1393/05/21   70-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق گله دار از توابع مدیریت برق مهر به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 561
   1393/05/21   72-93 
      عملیات رفع اتفاقات برق شهرستان لارستان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 562
   1393/05/21   73-93 
      عملیات سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق لارستان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 563
   1393/05/28   80-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق جویم از توابع مدیریت لارستان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 564
   1393/05/28   79-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق ایج از توابع مدیریت برق استهبان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 565
   1393/01/26   5-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان اقلید
  مناقصه   عمومي 566
   1393/04/24   59-93 
      احداث پروژه شبکه خارجی جهت برقرسانی به مسکن فرهنگیان در شهرستانت نیریز به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 567
   1393/04/22   57-93 
      تامین لوازم و دستمزد مورد نیاز جهت تعمیرات انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 568
   1393/04/22   58-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق گراش به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 569
   1393/05/04   60-93 
      دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت بازبینی و تکمیل و بروزرسانی اطلاعات شبکه توزیع شامل برداشت و ورود اطلاعات در شهرستان جهرم
  مناقصه   عمومي 570
   1393/05/11   63-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق شهرستان آباده به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 571
   1393/05/06   62-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق شهرستان جهرم به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 572
   1393/05/11   65-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق صغاد از توابع مدیریت برق آباده به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 573
   1393/05/14   66-93 
      عملیات تعمیرات شبکه های توزیع در سطح مدیریت برق جهرم
  مناقصه   عمومي 574
   1393/05/11   64-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق ایزدخواست از توابع مدیریت برق آباده به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 575
   1393/04/07   46-93 
      احداث ساختمان اداری اتفاقات برق سده از توابع مديريت شهرستان اقليد
  مناقصه   عمومي 576
   1393/04/04   44-93 
      نکميل ساختمان سوله اداره و انبار مديريت برق شهرستان رستم
  مناقصه   عمومي 577
   1393/04/07   45-93 
      احداث ساختمان اداری اتفاقات برق سرحد از توابع مديريت شهرستان اقليد
  مناقصه   عمومي 578
   1393/01/26   4-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان آباده
  مناقصه   عمومي 579
   1393/04/21   47-93 
      احداث ساختمان اداری اتفاقات برق شهرپیر از توابع مديريت شهرستان زرین دشت
  مناقصه   عمومي 580
   1393/03/19   40-93 
      انواع سیم آلومینیم
  مناقصه   عمومي 581
   1393/03/28   43-93 
      انواع مقره ( سوزنی و بشقابی سیلیکونی )20 کیلو ولت
  مناقصه   عمومي 582
   1393/04/22   42-93 
      واگذاری انجام خدمات کارشناسی و خدمات مالی و اداری و تنظیف وتاسیسات
  مناقصه   عمومي 583
   1393/04/08   48-93 
      کنتور سه فاز دیماندی
  مناقصه   عمومي 584
   1393/04/21   49-93 
      احداث ساختمان اداری اتفاقات برق مشکان از توابع مديريت شهرستان نیریز
  مناقصه   عمومي 585
   1393/04/15   50-93 
      احداث ساختمان اداری اتفاقات برق وراوی از توابع مديريت شهرستان مهر
  مناقصه   عمومي 586
   1393/04/15   51-93 
      احداث ساختمان اداری اتفاقات برق دهرم از توابع مديريت شهرستان فراشبند
  مناقصه   عمومي 587
   1393/04/16   52-93 
      احداث ساختمان اداری اتفاقات برق جاوید از توابع مديريت شهرستان ممسنی
  مناقصه   عمومي 588
   1393/04/15   54-93 
      عملیات تعمیرات شبکه روشنایی معابر در سطح مدیریت برق جهرم
  مناقصه   عمومي 589
   1393/05/09   56-93 
      تست و تصفیه روغن ترانسفورماتور در شهرستانهای لارستان - لامرد - گراش - مهر - خنج - جهرم - فیروزآباد - قیروکارزین - فراشبند - کازرون ، ممسنی به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 590
   1393/04/16   53-93 
      احداث ساختمان اداری اتفاقات برق بابامنیر از توابع مديريت شهرستان ممسنی
  مناقصه   عمومي 591
   1393/05/09   55-93 
      تست و تصفیه روغن ترانسفورماتور در شهرستانهای آباده - فسا - نی ریز - داراب - زرین دشت - خرمبید - استهبان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 592
   1393/06/16   93-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق قائمیه از توابع مدیریت کازرون به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 593
   1393/06/22   97-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق سرحد از توابع مدیریت برق اقلید به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 594
   1393/06/16   98-93 
      عملیات سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق نی ریز به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 595
   1393/01/27   9-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان ممسنی
  مناقصه   عمومي 596
   1393/06/16   94-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق قاسم آباد از توابع مدیریت نی ریز به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 597
   1393/06/16   95-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق سده از توابع مدیریت برق اقلید به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 598
   1393/06/16   96-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق قطرویه از توابع مدیریت برق نیریز به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 599
   1393/06/16   99-93 
      عملیات رفع اتفاقات و خاموشی مدیریت برق نی ریز به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 600
   1393/01/26   8-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان کازرون
  مناقصه   عمومي 601
   1393/05/28   81-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق درزو سایبان از توابع مدیریت لارستان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 602
   1393/05/28   82-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق دهرم از توابع مدیریت برق فراشبند به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 603
   1393/06/02   83-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق علامرودشت از توابع مدیریت برق لامرد به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 604
   1393/06/02   84-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق بوانات به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 605
   
  درج در سايت مديريت توليد برق كرمان
   1393/04/18   93/21 
      تهيه مواد ، طبخ و توزيع غذاي پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
  مناقصه   عمومي 606
   1393/05/20   93/25 
      ساخت و نصب تجهيزات آتش نشاني جهت يكدستگاه شاسي اسكانيا مدل P-380
  مناقصه   محدود 607
   1393/04/07   93/15 
      شارژ كپسولهاي اطفاء حريق دستي و اتوماتيك نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
  مناقصه   عمومي 608
   
  درج در سايت مديريت توليد برق گيلان
   1393/05/14   8-م-93 
      اجاره یکدستگاه مینی بوس بنز 21 نفره
  مناقصه   محدود 609
   1393/05/14   9-م-93 
      رنگ آمیزی لوله های آتش نشانی پیرامون تانکهای 60،70،80
  مناقصه   محدود 610
   1393/05/14   4-م-93 
      اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی نیروگاه در چهار نوبت نیمه اول ماههای خرداد، شهریور،آذر و اسفند 93
  مناقصه   محدود 611
   1393/05/14   3-م-93 
      اجاره یکدستگاه مینی بوس بنز 21 نفره
  مناقصه   محدود 612
   1393/02/09   4-93 
      خرید و تعویض کمپانسیتور بویلرهای بازیاب 11
  مناقصه   عمومي 613
   1393/02/09   5-93 
      خرید و تعویض کمپانسیتور بویلرهای بازیاب 21
  مناقصه   عمومي 614
   1393/05/14   5-م-93 
      تهیه و خمکاری 5 قلم لوله های بدون درز پری هیتر از جنس فولاد U-Tubes)15MO3) به تعداد دو ست
  مناقصه   محدود 615
   1393/05/14   7-م-93 
      انجام تستهای الکتریکی واحد21گازی
  مناقصه   محدود 616
   1393/04/08   7-93 
      خرید لوازم یدکی تعمیرات اساسی واحد 21 و 11 توربین گاز
  مناقصه   محدود 617
   1393/03/24   6-93 
      خرید پره های ثابت ردیف های 9,10,11,12 توربین بخار
  مناقصه   محدود 618
   1393/05/12   69-م-92 
      خرید 4 عدد الکترو پنوماتیک والو2/5
  مناقصه   محدود 619
   1393/05/14   6-م-93 
      انجام تستهای الکتریکی واحد11 گازی
  مناقصه   محدود 620
   1393/02/08   3-93 
      خرید 36 عدد پره گایدون و پره های ثابت 1 و 2 و 3 کمپرسور با رینگ و پوشش
  مناقصه   محدود 621
   1393/02/07   2-93 
      خرید ونصب دو ست عایق کیسه ای اگزوز توربین گازی نیروگاه گیلان
  مناقصه   عمومي 622
   1393/05/14   2-م-93 
      قرارداد کار ساعتی
  مناقصه   محدود 623
   1392/12/07   20-92 
      خرید لوازم یدکی تعمیرات اساسی واحد 21 و 11 توربین گاز
  مناقصه   محدود 624
   1393/02/07   1-93 
      expantion joint بویلر بازیاب 11نیروگاه گیلان
  مناقصه   عمومي 625
   1393/05/14   1-م-93 
      قرارداد کار ساعتی
  مناقصه   محدود 626
   1393/05/14   11-م-93 
      اجاره یکدستگاه مینی بوس ایویکو 20 نفره
  مناقصه   محدود 627
   1393/05/14   10-م-93 
      انجام تستهای غیر مخرب NDT واحد 11گازی
  مناقصه   محدود 628
   
  درج در سايت توزيع برق مازندران
   1393/02/13   10ع93 
      واگذاري انجام كارهاي خدماتي نظير خدمات اداري و ... در حوزه فعاليت امورهاي توزيع برق قائمشهر، سوادکوه،سوادکوه شمالي و سيمرغ
  مناقصه   عمومي 629
   1393/02/13   11ع93 
      واگذاري انجام كارهاي خدماتي نظير خدمات اداري و ... در حوزه فعاليت امورهاي توزيع برق شمال و جنوب ساري و حوزه‌ي ستادي
  مناقصه   عمومي 630
   1393/02/13   12ع93 
      واگذاري انجام كارهاي خدماتي نظير خدمات اداري و ... در حوزه فعاليت امورهاي توزيع برق بهشهر، نکا، گلوگاه و مياندورود
  مناقصه   عمومي 631
   1393/03/13   19ع93 
      خريد انواع تابلوي فشار ضعيف
  مناقصه   عمومي 632
   1393/02/02   1ع93 
      خريد کولر گازي هيبريدي برقي خورشيدي در قدرتهاي مختلف
  مناقصه   عمومي 633
   1393/03/13   18ع93 
      خريد 3500 متر انواع کابل مسي
  مناقصه   عمومي 634
   1393/03/13   20ع93 
      خريد 1500 عدد ساعت نجومي
  مناقصه   عمومي 635
   1393/03/13   16ع93 
      خريد 33000 عدد دم خوکي 300-14
  مناقصه   عمومي 636
   1393/03/13   17ع93 
      خريد 38 دستگاه سکسيونر 20 کيلو ولت هوايي SF6
  مناقصه   عمومي 637
   1393/02/16   14ع93 
      بيمه مسئوليت مدني با لحاظ خطرات ناشي از برق گرفتگي و . . .
  مناقصه   عمومي 638
   1393/02/13   13ع93 
      واگذاري خدمات بازرسي لوازم اندازه گيري در سطح امورهاي توزيع برق استان
  مناقصه   عمومي 639
   1393/04/08   28ع93 
      خريد 380 ست برقگير 24 کيلوولت پليمري
  مناقصه   عمومي 640
   1393/04/08   27ع93 
      خريد 401 ست فيوز کات اوت 20 کيلولت پليمري
  مناقصه   عمومي 641
   1393/04/08   26ع93 
      خريد 20دستگاه تابلو توزيع باراني 250 آمپر و 61 دستگاه تابلو توزيع باراني 400 آمپر
  مناقصه   عمومي 642
   1393/03/13   21ع93 
      خريد 16000 عدد ايگناتور لامپ 50 و 70
  مناقصه   عمومي 643
   1393/03/13   22ع93 
      خريد 19000 عدد سيم فيوز در آمپراژ مختلف
  مناقصه   عمومي 644
   1393/04/08   25ع93 
      خريد 475 دستگاه انواع مختلف ترانسفورماتورهاي روغني 20 کيلوولت
  مناقصه   عمومي 645
   1393/03/13   23ع93 
      خريد انواع ترانس چراغ خياباني به تعداد 14000
  مناقصه   عمومي 646
   1393/03/13   24ع93 
      خريد 22000 عدد انواع لامپ گازي بخار سديم
  مناقصه   عمومي 647
   1392/12/20   38ع92 
      رينگ فيدر:1-انجيل سي-سوربن2-شهيدصالحي-پاسداران3-گتاب-ترک محله و توسعه پست بابل3 امور جنوب بابل
  مناقصه   عمومي 648
   1393/04/24   38ع93 
      خريد يک دستگاه کمپکت با ترانسفورماتور 630 کيلوولت آمپر
  مناقصه   عمومي 649
   1392/12/20   39ع92 
      رينگ فيدر: 1.جديد بابلسر-مازندراني2.قاضي کتي-بابل کلينيک3.دانشگاه -17 شهريور4.عزيزک-بهنمير امور شمال بابل
  مناقصه   عمومي 650
   1393/04/24   39ع93 
      خريد تابلو عمومي توزيع 160و250و400
  مناقصه   عمومي 651
   1392/12/20   34س92 
      رينگ فيدر نيروي انتظامي-شهر . توسعه در ايستگاه کمپکت رستمکلا امور برق بهشهر
  مناقصه   عمومي 652
   1393/04/08   34ع93 
      خريد 855 اصله انواع پايه بتوني چهارگوش مربوط به امورهاي قائمشهر، سيمرغ، سوادکوه شمالي و سوادکوه جنوبي
  مناقصه   عمومي 653
   1392/12/20   37ع92 
      رينگ فيدر :غرب شيرگاه-روستاي فک بابل امور سوادکوه شمالي
  مناقصه   عمومي 654
   1393/04/24   37ع93 
      خريد 14000 عدد ترانس چراغ خياباني 50 و 70 وات سديم
  مناقصه   عمومي 655
   1392/12/20   35ع92 
      رينگ فيدر: 1.ميدان سپاه-مسجداعظم 2. شانزده متري-آموزش و پرورش 3. انتقال –مسجد اعظم امور توزيع قائمشهر
  مناقصه   عمومي 656
   1393/04/08   35ع93 
      خريد 799 اصله انواع مختلف پايه بتوني چهارگوش مربوط به امورهاي شمال و جنوب ساري
  مناقصه   عمومي 657
   1392/12/20   36ع92 
      رينگ فيدر: گدوک - سنگده امور سوادکوه
  مناقصه   عمومي 658
   1393/04/08   36ع93 
      خريد 614 اصله انواع مختلف پايه بتوني چهارگوش مربوط به امورهاي مياندورود، نکاء، بهشهر و گلوگاه
  مناقصه   عمومي 659
   1392/12/20   33ع92 
      رينگ فيدر :1.کارون-دريا 2. بهشت رضا-دريا 3.توسعه فيدر خزارجريب-کارون امور گلوگاه
  مناقصه   عمومي 660
   1393/04/08   33ع93 
      خريد 936 اصله انواع مختلف پايه بتوني چهارگوش مربوط به امورهاي شمال و جنوب بابل
  مناقصه   عمومي 661
   1392/12/20   32ع92 
      رينگ فيدر: 1.سيلو-2خورشيد.نکا2-صنعتي23.صنعتي 1-صنعتي 2 امور نکا
  مناقصه   عمومي 662
   1393/04/08   32ع93 
      خريد 1108 اصله پايه بتوني چهارگوش مربوط به امورهاي آمل، فريدونکنار و بابلسر
  مناقصه   عمومي 663
   1392/12/20   31ع92 
      رينگ فيدر :1.چوغا-طالقاني 2. سيارکاغذ-امام رضا ع 3. صدا وسيما-مليک 4. اوقاف -حافظ جنوب ساري
  مناقصه   عمومي 664
   1393/04/08   31ع93 
      خريد حدود 80 تن سيم آلومينيوم آلياژي AAAC نمره 50 و 70
  مناقصه   عمومي 665
   1393/04/08   29ع93 
      خريد 26 دستگاه سکسيونر گازي هوايي sf6 با قابليت اتوماسيون (موتوردار)
  مناقصه   عمومي 666
   1392/12/20   30ع92 
      رينگ فيدر:1.بازرگاني –بوعلي 2.گلما-آکند 3. دروازه گرگان-عبادي 4.مهدي آباد-شهبند شمال ساري
  مناقصه   عمومي 667
   1393/04/08   30ع93 
      خريد حدود 12 تن سيم آلومينيوم فولاد فاکس و مينک
  مناقصه   عمومي 668
   1393/02/13   6ع93 
      واگذاري خدمات اداري،انبارداري و ... ( حجمي ) در سطح امورهاي توزيع برق و حوزه ستادي
  مناقصه   عمومي 669
   1393/02/13   7ع93 
      واگذاري خدمات مورد انتظار 121( حجمي) در سطح امورهاي توزيع برق وحوزه ستادي
  مناقصه   عمومي 670
   1393/02/02   5ع93 
      خريد دستگاه ذخيره ساز San Storage
  مناقصه   عمومي 671
   1392/12/22   46ع92 
      خريد کابل خود نگهدار فشار ضعيف آلومينيومي ( 25+25+50+50*3 و 25+25+70+70*3 )
  مناقصه   عمومي 672
   1392/12/20   44ع92 
      رينگ فيدر :1.بهنمير –ميرود 2. کوي شمالي- ميرود 3. دانشگاه –کوي شمالي 4. توسعه پست بابلسر امور بابلسر
  مناقصه   عمومي 673
   1393/04/24   44ع93 
      اجراي کليه خدمات مربوط به فعاليتهاي قرائت، توزيع، نظارت و وصول مطالبات مشترکين عادي و ديماندي در حوزه فعاليت امورهاي آمل شمال و جنوب ساري
  مناقصه   عمومي 674
   1392/12/20   43ع92 
      رينگ فيدر : 1. باران-شيرمحله 2. شهيدبصير –فيدر ميدان ماهي امور فريدونکنار
  مناقصه   عمومي 675
   1393/04/24   43ع93 
      اجراي کليه خدمات مربوط به فعاليتهاي قرائت، توزيع ، نظارت و وصول مطالبات مشترکين عادي و ديماندي در حوزه فعاليت امورهاي قائمشهر،سوادکوه،سوادکوه شمالي ،سيمرغ و جويبار
  مناقصه   عمومي 676
   1392/12/22   45ع92 
      خريد سيم آلومينيوم آلياژي AAAC (آلملک-آلدري) نمره 50
  مناقصه   عمومي 677
   1393/04/24   45ع93 
      اجراي کليه خدمات مربوط به فعاليتهاي قرائت، توزيع ، نظارت و وصول مطالبات مشترکين عادي و ديماندي در حوزه فعاليت امورهاي گلوگاه،بهشهر،نکاء و مياندرود
  مناقصه   عمومي 678
   1392/12/20   42ع92 
      رينگ خط 20کيلوولت نبوت امور آمل
  مناقصه   عمومي 679
   1393/04/24   42ع93 
      اجراي کليه خدمات مربوط به فعاليتهاي قرائت، توزيع، نظارت و وصول مطالبات مشترکين عادي و ديماندي در حوزه فعاليت امورهاي شمال و جنوب بابل
  مناقصه   عمومي 680
   1392/12/20   41ع92 
      رينگ فيدر :1.کشوري-بهنمير 2. رينگ دو مداره داخل شهر 3. توسعه پست زيارکلا امور سيمرغ
  مناقصه   عمومي 681
   1393/04/24   41ع93 
      اجراي کليه خدمات مربوط به فعاليتهاي قرائت، توزيع، نظارت و وصول مطالبات مشترکين عادي و ديماندي در حوزه فعاليت امورهاي آمل ،بابلسر و فريدونکنار
  مناقصه   عمومي 682
   1392/12/20   40ع92 
      رينگ فيدر:1. خيابان بحر خزر2. کلاگرمحله –ميانده 3.تعويض کابل هاي خروجي پست جويبار امور جويبار
  مناقصه   عمومي 683
   1393/04/24   40ع93 
      خريد 58 دستگاه ترانس در قدرتهاي مختلف
  مناقصه   عمومي 684
   1393/02/13   9ع93 
      واگذاري انجام كارهاي خدماتي نظير خدمات اداري و ... در حوزه فعاليت امورهاي توزيع برق آمل، بابلسر و فريدونکنار
  مناقصه   عمومي 685
   1393/02/13   8ع93 
      واگذاري انجام كارهاي خدماتي نظير خدمات اداري و ... در حوزه فعاليت امورهاي توزيع برق شمال و جنوب بابل و جويبار
  مناقصه   عمومي 686
   
  درج در سايت برق منطقه اي يزد
   1392/12/26   122م/92- تجديد 
      تجديد مناقصه خريد برق سال 1393 (1مرحله- 1.354.889)
  مناقصه   عمومي 687
   1393/03/25   105م/93 
      انجام عملیات سرويس،نگهداري وتعميرات خطوط انتقال وفوق توزيع وفيبرنوري شبكه برق استان یزد(دو مرحله ای 1364827)
  مناقصه   عمومي 688
   1393/05/18   105م/93 - 2 
      انجام عملیات سرويس، نگهداري و تعميرات خطوط انتقال و فوق توزيع و فيبر نوري شبكه برق استان یزد (مجموعه B) (دو مرحله ای ۱,۳۷۰,۵۱۶)
  مناقصه   عمومي 689
   1393/03/26   106م/93 
      انجام عملیات سرویس،نگهداری و تعمیرات پست‌های انتقال وفوق توزیع شبکه برق استان یزد (شماره 1364845)
  مناقصه   عمومي 690
   1393/02/27   104م/93 
      خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 20/63/400 كيلوولت 200 مگاولت آمپر ايستگاهي و ترانسفورماتورهاي كمكي –زمين مربوطه(1.360.994)(دو مرحله ای)
  مناقصه   عمومي 691
   1393/03/10   104م/93- تجدید 
      ارزیابی کیفی خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 63/400 كيلوولت و دو دستگاه ترانسفورماتور كمكي –زمين مربوطه (۱,۳۶۳,۰۵۸)
  مناقصه   عمومي 692
   1393/03/10   104م/93-2 
      ارزیابی کیفی خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 63/400 كيلوولت و دو دستگاه ترانسفورماتور كمكي –زمين مربوطه (۱,۳۶۳,۰۵۸)
  مناقصه   عمومي 693
   1393/04/15   102م/93 
      خرید و اجرای سوئیچ‌های فیبر نوری (دو مرحله‌ای ۱,۳۶۷,۳۵۶)
  مناقصه   عمومي 694
   1393/02/31   103م/93 
      خرید سیم هادی کاناری خط 230 کیلوولت سورمق- ابرکوه (2مرحله - ۱,۳۶۱,۷۹۶)
  مناقصه   عمومي 695
   
  درج در سايت مديريت توليد برق هرمزگان
   1393/03/24   01/93 
      خرید مواد شیمیایی صنعتی
  مناقصه   عمومي 696
   1393/03/24   03/93 
      نگهداری، حفاظت و آبیاری فضای سبز نیروگاه بخار بندرعباس
  مناقصه   عمومي 697
   1393/03/22   02/93 
      توسعه و نگهداری فضای سبز، نظافت عمومی و پاکسازی شهرک مسکونی
  مناقصه   عمومي 698
   1393/05/15   07/93 
      خرید مواد شیمیایی صنعتی شامل بلگارد و آنتی فوم
  مناقصه   عمومي 699
   1393/03/27   04/93 
      ارائه خدمات پشتیبانی در حوزه های اداری، مالی، تدارکات و خدمات نیروگاه بخار بندرعباس
  مناقصه   عمومي 700
   1393/05/15   06/93 
      خرید هیدرازین هیدرات
  مناقصه   عمومي 701
   1393/05/13   93.05 
      انجام کليه خدمات پشتیبانی در حوزه ی نگهداري و تعميرات جاري در بخش هاي مکانيک و الکتريک و ابزاردقيق مربوط به چهار واحد بخار 4×320MW نيروگاه بندرعباس و تاسيسات جانبي آن
  مناقصه   عمومي 702
   
  درج در سايت توزيع برق اردبيل
   1393/05/15   2100/4215 
      آگهي فراخوان شناسايي پيمانکار ( ارزيابي کيفي )
  مناقصه   عمومي 703
   1393/06/11   2100/4679 
      نظارت بر پروژه هاي سرمايه گذاري توزيع ، عمليات بهره برداري و خدمات مشترکين
  مناقصه   محدود 704
   1393/05/15   4215/2100 
      آگهي فراخوان شناسايي پيمانکار ( ارزيابي کيفي )
  مناقصه   عمومي 705
   1393/05/20   4297/2100 
      اجراي عمليات نصب و احداث شبکه 20 کيلوولت هوايي بصورت کليد در دست در محدوده امور برق کوثر ( سرچم )
  مناقصه   عمومي 706
   1393/06/10   4723/2100 
      اجراي عمليات و نصب تابلو کنتور متقاضيان عادي همراه با اجراي شبکه 400 ولت بصورت کليد در دست
  مناقصه   محدود 707
   1393/06/11   4679/2100 
      نظارت بر پروژه هاي سرمايه گذاري توزيع ، عمليات بهره برداري و خدمات مشترکين
  مناقصه   محدود 708
   1393/06/17   5053/2100 
      خريد انواع مقره
  مناقصه   عمومي 709
   1393/02/14   686/2100 
      ارائه خدمات طراحي پروژه هاي توزيع در سطح شرکت توزيع نيروي برق استان اردبيل
  مناقصه   عمومي 710
   
  درج در سايت مديريت توليد برق اصفهان
   1393/02/20   5-93 
      انجام امور خدمات فني و عمومي نیروگاه اصفهان بمدت یکسال
  مناقصه   عمومي 711
   1393/02/20   4-93 
      انجام امور خدماتي (فضاي سبز و نظافت) نیروگاه اصفهان بمدت یکسال
  مناقصه   عمومي 712
   1393/02/13   3-93 
      حمل و تخلیه ضایعات آهک به تعداد تقریبی1000 سرویس کمپرسی 10 تن جهت نیروگاه اصفهان به محل مجاز
  مناقصه   عمومي 713
   1393/02/04   2-93 
      خرید لوله ، والو و اتصالات مسیر ارتباط مورد نیاز جهت استخرهای ذخیره آب واحدهای نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 714
   1393/01/28   1-93 
      مناقصه عمومی دو مرحله ایی خرید 1000 تن اسید سولفوریک 98%
  مناقصه   عمومي 715
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شازند ( اراك)
   1393/06/13   120/93 
      خريد يك ست (288 عددي)بسكت لعابدار رديف سرد GAH
  مناقصه   عمومي 716
   1393/05/28   119/93 
      نگهداري و توسعه فضاي سبز
  مناقصه   عمومي 717
   1393/03/29   117/93 
      اياب و ذهاب پرسنل با ميني بوس
  مناقصه   عمومي 718
   1393/03/29   118/93 
      خريد و نصب يكدستگاه آسانسور در توربين هال
  مناقصه   عمومي 719
   1393/02/27   112/93 
      مناقصه اياب و ذهاب پرسنل با خودرو سواري
  مناقصه   عمومي 720
   1393/01/18   111/93 
      خريد يك ست (288 عدد)بسكت لعابدار رديف سرد GAH
  مناقصه   عمومي 721
   1393/03/21   115/93 
      خريد مقدار 5000 كيلو هيدرازين هيدرات
  مناقصه   عمومي 722
   1393/03/01   114/93 
      تامين نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر
  مناقصه   عمومي 723
   1393/02/27   113/93 
      اياب و ذهاب پرسنل با ميني بوس و ميدل باس
  مناقصه   عمومي 724
   1393/03/21   311/93 
      خريد چسب بيركوزيت
  مناقصه   عمومي 725
   1393/03/21   312/93 
      لوازم يدكي سديم متر
  مناقصه   عمومي 726
   1393/03/26   313/93 
      سلونوئيد والو
  مناقصه   عمومي 727
   1393/03/26   314/93 
      نمايشگر ديجيتال
  مناقصه   عمومي 728
   1393/04/02   315/93 
      خريد PH MEASURING CELL
  مناقصه   عمومي 729
   1393/04/24   93/316 
      خريد بريكر (CIRCUIT BREAKER)
  مناقصه   عمومي 730
   1393/06/10   93/317 
      خريد دستگاه آنالايزر اكسيژن Novatech
  مناقصه   عمومي 731
   1393/06/12   93/318 
      خريد انديكاتور ENERDIS L600
  مناقصه   عمومي 732
   
  درج در سايت توزيع برق خوزستان
   1393/01/24   93/4 
      كاهش تلفات دزفول فاز 1
  مناقصه   عمومي 733
   1393/05/11   93/41 
      خريد 11 دستگاه ترانسفورماتور 33
  مناقصه   عمومي 734
   1393/03/24   93/27 
      خريد مقره سيليكوني وسراميكي (كششي ،سوزني) وكت اوت فيوز)
  مناقصه   عمومي 735
   1393/02/22   93/21 
      پروژه زير ساخت مسكن مهر ماهشهر(طرح تملك دارايي استان)
  مناقصه   عمومي 736
   1393/02/09   93/17 
      كاهش تلفات عبدالخان
  مناقصه   عمومي 737
   1393/04/23   93-93 
      پروژه احداث انبار برق آبادان 35-93
  مناقصه   عمومي 738
   1393/02/03   93-9 
      كنترل پروژه هاي مهندسي
  مناقصه   عمومي 739
   1393/02/03   93-8 
      نظارت بر پروژه هاي سرمايه اي
  مناقصه   عمومي 740
   1393/02/03   93-7 
      واگذاري خدمات نيروي انساني حراست ساختمانهاي اداري و انبارهاي شركت در حوزه ستادي و شهرستانها
  مناقصه   عمومي 741
   1393/01/23   93-3 
      خريد لوازم اندازه گيري(كنتور تكفاز 47000) كنتور سه فاز(28000) و كلمپ انشعاب كابل خودنگهدار10000)
  مناقصه   عمومي 742
   1393/02/27   93-24 
      تامين برق مسكن مهر آبادان (طرح تملك دارايي استان)
  مناقصه   عمومي 743
   1393/03/21   93-25 
      خريد انواع فيوز لينك
  مناقصه   عمومي 744
   1393/03/21   93-26 
      خريد انواع ترانسفور ماتور 33و11 كيلووات
  مناقصه   عمومي 745
   1393/02/24   93-23 
      پروژه زير ساخت مسكن مهر انديمشك (تملك دارائي استان(
  مناقصه   عمومي 746
   1393/02/15   93-19 
      خريد 18 دستگاه ترانسفورماتور 33/250
  مناقصه     747
   1393/02/24   93-22 
      پروژه زير ساخت مسكن مهر دزفول )تملك دارائي استان(
  مناقصه     748
   1393/06/04   93-220 
      خريد ترانسفورماتور 33 و 11
  مناقصه   محدود 749
   1393/04/03   93-28 
      خريد 7 دستگاه تابلوهاي كمپكت 24 كيلووات(6،5،4 سلوله)
  مناقصه   عمومي 750
   1393/04/03   93-29 
      خريد 200بشكه روغن ترانسفور ماتور
  مناقصه   عمومي 751
   1393/04/07   93-30 
      خريد تجهيزات قدرت مانور
  مناقصه   عمومي 752
   1393/04/07   93-31 
      خريد 30 دستگاه ترانسفور ماتور 33 كيلوولت
  مناقصه   عمومي 753
   1393/04/09   93-32 
      خريد 13 دستگاه ترانسفورماتور 1250/11
  مناقصه   عمومي 754
   1393/04/11   93-33 
      تامين برق روستايي باغملك
  مناقصه   عمومي 755
   1393/04/11   93-34 
      خريد12 دستگاه ترانسفورماتور 33 كيلوولت
  مناقصه   عمومي 756
   1393/04/25   93-36 
      پروژه اصلاح شبكه برق در شهرستان چوئبده
  مناقصه   عمومي 757
   1393/05/01   93-38 
      تامين برق شهري وروستايي شادگان
  مناقصه   عمومي 758
   1393/05/06   93-39 
      پروژه فيدر خروجي ايستگاه هنديجان
  مناقصه   عمومي 759
   1393/01/24   93-4 
      كاهش تلفات دزفول فاز 1
  مناقصه   عمومي 760
   1393/05/06   93-40 
      پايش واسكن اوراق مشتركين ديماندي
  مناقصه   عمومي 761
   1393/05/20   93-42 
      پروژه فيدر خروجي ايستگاه هاركله در شهرستان لالي
  مناقصه   عمومي 762
   1393/05/20   93-43 
      خريد كارتريچ و درام وفيوزر وچاپگر
  مناقصه   عمومي 763
   1393/06/01   93-44 
      پروژه روشنايي معابر شهري در شهرستان ماهشهر
  مناقصه   عمومي 764
   1393/06/01   93-45 
      پروژه تامين برق شهري در شهرستان ماهشهر
  مناقصه   عمومي 765
   1393/06/05   93-46 
      پروژه فيدر خروجي ايستگاه ماهشهر
  مناقصه   عمومي 766
   1393/06/11   93-47 
      خريد100 عدد چوب استيك (عايق)
  مناقصه   عمومي 767
   1393/06/15   93-48 
      خريد 14 دستگاه( سكسيونر ) گازي هوايي 24 كيلو ولت 630آمپر باسيستم rtu
  مناقصه   عمومي 768
   1393/02/01   93-5 
      پروژه برقرساني به سايت 76 هكتاري مسكن مهر شوشتر
  مناقصه   عمومي 769
   1393/06/23   93-50 
      پروژه اصلاح شبكه درشهرستان چوئبده فاز 2
  مناقصه   عمومي 770
   1393/06/23   93-51 
      پروژه روشنايي معابر (تلسكوپي) شبكه برق درشهرستان خرمشهر
  مناقصه   عمومي 771
   1393/06/23   93-52 
      پروژه اصلاح شبكه برق روستايي درشهرستان خرمشهر
  مناقصه   عمومي 772
   1393/02/03   93-6 
      واگذاري فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني شركت توزيع برق خوزستان
  مناقصه   عمومي 773
   1393/01/20   93-2 
      خريد نصب و راه اندازي 89 دستگاه تابلو و نصب و راه اندازي كنتور هوشمند آب و برق بر روي چاههاي كشاورزي
  مناقصه   عمومي 774
   1393/02/15   93-20 
      كاهش تلفات دزفول (فاز 2)
  مناقصه   عمومي 775
   1393/02/09   93-16 
      كاهش تلفات شادگان
  مناقصه   عمومي 776
   1393/02/08   93-15 
      خريد و نصب يكدستگاه آسانسور هشت نفره الكتريكي كششي
  مناقصه   عمومي 777
   1393/02/09   93-18 
      توسعه و بهينه سازي برق روستايي بهبهان(طرح تملك دارايي)
  مناقصه   عمومي 778
   1393/02/06   93-13 
      فعاليتهاي بهره برداري
  مناقصه   عمومي 779
   1393/02/06   93-12 
      باجه هاي مشتركين
  مناقصه   عمومي 780
   1393/02/06   93-14 
      پايش لوازم اندازه گيري اشتراكهاي عادي
  مناقصه   عمومي 781
   1393/01/19   93-1 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان انديمشك
  مناقصه   عمومي 782
   1393/02/06   93-11 
      قرائت كنتور و توزيع قبوض برق شهري و روستايي اشتراكهاي عادي و ديماند
  مناقصه   عمومي 783
   1393/03/03   93-01 
      جذب سرمايه گزار طرح كاهش تلفات
  مناقصه   عمومي 784
   1393/02/03   93-10 
      طراحي شبكه هاي توزيع
  مناقصه   عمومي 785
   1393/04/25   39-37 
      پروژه روشنايي معابر تلسكوپي منازل شركت پالايش نفت در شهرستان آبادان
  مناقصه   عمومي 786
   1393/06/16   49-93 
      خرید 80دستگاه کلید(دژنگتور)گازی24 کیلوولت630 آمپر باسیستم rtu
  مناقصه   عمومي 787
   1393/02/03   ..93-8 
      نظارت بر پروژه هاي سرمايه اي
  مناقصه   عمومي 788
   
  درج در سايت توزيع برق استان قزوين
   1393/02/08   100/93 
      خرید35000متر کابل 20کیلولت 185*1زره دار آلومینوم
  مناقصه   عمومي 789
   1393/02/14   102/93 
      خرید کابل الومینیوم وخودنگهدار
  مناقصه   عمومي 790
   1393/02/14   101/93 
      خرید کابل مسی
  مناقصه   عمومي 791
   1393/02/11   103/93 
      واگذاری عملیات دستمزدی شبکه امورهای اجرایی شرکن توزیع برق استان قزوین به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 792
   1393/02/22   104/93 
      برون سپاری نگهداری وبهره برداری از شبکه توزیع وروشنایی معابر مشترکین اقیالیه به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 793
   1393/03/11   108/93 
      خرید5دستگاه پست کمپکت عمومی
  مناقصه   عمومي 794
   1393/05/30   113/93 
      خرید سیم آلومینیوم
  مناقصه   عمومي 795
   1393/06/17   116/93 
      آگهی ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران طراحی ،تهیه ونصب سامانه فتولتاییک مشترکین
  مناقصه   عمومي 796
   1393/05/14   111/93 
      خرید 1700عدد لامپ بخار سدیم
  مناقصه   عمومي 797
   1393/05/14   110/93 
      خرید 2300اصله تیر سیمانی
  مناقصه   عمومي 798
   1393/05/14   112/93 
      خرید300اصله پایه فلزی 12متری 8وجهی وسرشاخه دو طرفه یک متری
  مناقصه   عمومي 799
   1392/12/25   121-92 
      برگزاری مناقصه ساماندهی الکترونیکی اسناد مشترکین شرکت توزیع برق
  مناقصه   عمومي 800
   
  درج در سايت توزيع برق استان ايلام
   1393/04/03   12-93 
      اجاره تعداد 59 دستگاه خودرو در سطح استان
  مناقصه   عمومي 801
   1393/04/15   13-93 
      تأمین برق مسکن مهر سیوان بلوار خبرنگار ایلام 705/717/718
  مناقصه   عمومي 802
   1393/02/30   10-93 
      تکمیل فیدر مورموری و شهرستان هزارانی آبدانان با برآورد مبلغ 305/157/155/6 ریال
  مناقصه   عمومي 803
   1393/02/31   11/93 
      پروژه سامانه نظارت تصویری در سطح شهرستانهای ( سرابله، دهلران، دره شهر، ایلام و نیروگاه هفت چشمه ) با برآورد مبلغ 500/453/840/4 ریال
  مناقصه   عمومي 804
   1393/01/30   1-93 
      احداث ساختمان اداری برق شهرستان بدره
  مناقصه   عمومي 805
   1393/06/12   19/93 
      فیدر جدید شهرک صنعتی بدره با برآورد 740/745/158/4 ریال
  مناقصه   عمومي 806
   1393/06/17   20/93 
      فیدر جدید شهرستان سرابله 081/619/920/3 ریال
  مناقصه   عمومي 807
   1393/06/17   21/93 
      توسعه و اصلاح شبکه زرین آباد
  مناقصه   عمومي 808
   1393/04/15   14-93 
      خرید انواع لامپ با برآورد مبلغ 000/000/250/10 ریال
  مناقصه   عمومي 809
   1393/05/01   15-93 
      سامانه نظارت تصویری در سطح شهرستانهای سرابله، دهلران، دره شهر ، ایلام و نیروگاه هفت چشمه
  مناقصه   عمومي 810
   1393/06/12   18-93 
      توسعه و اصلاح شبکه مهران
  مناقصه   عمومي 811
   1393/06/09   17-93 
      توسعه نقاط مختلف شهری و روستایی ایلام
  مناقصه   عمومي 812
   1393/05/06   16-93 
      خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز
  مناقصه   عمومي 813
   1393/01/30   4-93 
      خرید یکدستگاه جرثقال ده تن نصب بر روی کامیون ده تن
  مناقصه   عمومي 814
   1393/02/15   6-93 
      توسعه، تعمیر و نگهداری شبکه رادیوی شرکت توزیع با برآورد مبلغ 000/400/048/1 ریال
  مناقصه   عمومي 815
   1392/12/24   79-92 
      برقرسانی به روستاهای سیروان ( از محل اعتبارات عمرانی )
  مناقصه   عمومي 816
   1393/02/15   7-93 
      تکمیل فیدر مورموری با برآورد مبلغ 242/135/776/3 ریال
  مناقصه   عمومي 817
   1392/12/24   78-92 
      پروژه های روشنایی معابر ایلام
  مناقصه   عمومي 818
   1393/01/30   3-93 
      خرید یکدستگاه بالابر خط گرم نصب برروی کامیون هشت و نیم تن
  مناقصه   عمومي 819
   1393/01/30   2-93 
      احداث 15 دستگاه پست فشار متوسط هوایی در شهرستان دهلران
  مناقصه   عمومي 820
   1393/06/17   29/93 
      توسعه و اصلاح شبکه موسیان
  مناقصه   عمومي 821
   1393/06/17   28-93 
      توسعه و اصلاح شبکه شهرستان ملکشاهی
  مناقصه   عمومي 822
   1393/06/17   27-93 
      مسکن مهر منازل بنیاد و مجتمع پاسارگاد مهران
  مناقصه   عمومي 823
   1393/06/24   30-93 
      خرید انواع پایه بتنی
  مناقصه   عمومي 824
   1393/06/17   25/93 
      توسعه و اصلاح شبکه سرابله
  مناقصه   عمومي 825
   1393/06/17   26/93 
      توسعه و اصلاح شبکه شهرستان ایوان
  مناقصه   عمومي 826
   1393/06/17   24/93 
      توسعه و اصلاح شبکه شهرستان سیروان
  مناقصه   عمومي 827
   1393/06/17   23/93 
      توسعه و اصلاح شبکه شهرستان بدره
  مناقصه   عمومي 828
   1393/06/17   22/93 
      توسعه و اصلاح شبکه شهرستان آبدانان
  مناقصه   عمومي 829
   1393/02/15   93-5 
      خرید 80 دستگاه تابلو برق با برآورد مبلغ 000/000/250/3 ریال
  مناقصه   عمومي 830
   1393/02/30   9-93 
      نصب سه دستگاه پست هوایی با شبکه در شهرستان دره شهر با برآورد مبلغ 328/303/115/1 ریال
  مناقصه   عمومي 831
   1392/12/24   81-92 
      تأمین برق مسکن مهر ایلام بلوار شهرداری فاز دوم
  مناقصه   عمومي 832
   1393/02/30   8-93 
      اصلاح شبکه فشار ضعیف روستاهای بانقلان و چالسرا ایلام با برآورد مبلغ 771/231/735/2 ریال
  مناقصه   عمومي 833
   
  درج در سايت مديريت توليد برق فارس
   1393/02/30   93/1505/28/6 
      خريد 250 بشكه معادل 52000 ليتر روغن ديزل ژنراتور
  مناقصه   عمومي 834
   1393/02/30   93/1507/28/6 
      تهيه و تأمين مواد اوليه ، پخت و توزيع غذا براي كاركنان نيروگاه سيكل تركيبي فارس
  مناقصه   عمومي 835
   1393/02/30   93/1508/28/6 
      تهيه و تأمين ، پخت و توزيع غذا براي كاركنان نيروگاه گازي شيراز
  مناقصه   عمومي 836
   1393/04/01   93/2322/28/6 
      سرويس اياب و ذهاب كاركنان نيروگاه سيكل تركيبي فارس
  مناقصه   عمومي 837
   1393/04/01   93/2323/28/6 
      سرويس اياب و ذهاب كاركنان نيروگاه گازي شيراز
  مناقصه   عمومي 838
   1393/04/22   93/2800/28/6 
      خريد 2160 عدد فيلتر هواي ورودي كمپرسور توربين GEF9 نيروگاه سيكل تركيبي فارس
  مناقصه   عمومي 839
   1391/04/04   6/28/174/91 
      سرويس اياب و ذهاب كاركنان نيروگاه سيكل تركيبي فارس
  مناقصه   عمومي 840
   1393/05/12   6/28/3358/93 
      تعمیرات بازدید اتاق احتراق همراه با تعویض نازل چهار واحد GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
  مناقصه   محدود 841
   1393/01/27   6/28/510/93 
      انجام فعاليت هاي خدمات عمومي شركت
  مناقصه   عمومي 842
   1393/01/27   6/28/511/93 
      انجام فعاليت هاي امور نظافت نيروگاه سيكل تركيبي فارس ، نيروگاه گازي شيراز و حوزه ستادي
  مناقصه   عمومي 843
   1393/01/27   6/28/513/93 
      انجام بخشي از تعميرات ، نگهداري و بهره برداري از نيروگاه ها و همچنين نگهداري و رفع اشكال سيستم هاي مخابرات و بيسيم
  مناقصه   عمومي 844
   1392/02/18   6/28/8278/92 
      تهيه و تامين مواد اوليه ، پخت و توزيع غذا براي كاركنان نيروگاه سيكل تركيبي فارس
  مناقصه   عمومي 845
   
  درج در سايت توزيع برق شمال كرمان
   1393/05/11   3-93 
      افزایش طول خطوط انتقال وتوزیع برق مسکن مهر (موافقتنامه شماره 035/40601)
  مناقصه   عمومي 846
   1393/05/11   05-93 
      تعويض پایه های فرسوده ودر معرض برخورد حوزه عملیاتی برق زرند به همراه تامین روشنایی بلوار ورودی شهر خانوک
  مناقصه   محدود 847
   1393/04/22   93-5 
      طراحی پروژه های توسعه واحداث ،اصلاح وبهینه سازی ،روشنایی ومعابر ونیرو رسانی شبکه های توزیع
  مناقصه   عمومي 848
   1393/04/22   93-6 
      نظارت بر پروژه های توسعه واحداث ،اصلاح وبهینه سازی ،روشنایی ومعابر ونیرو رسانی شبکه های توزیع
  مناقصه   عمومي 849
   1393/04/22   93-4 
      احداث ساختمان اداری وموتورخانه برق رفسنجان
  مناقصه   عمومي 850
   1393/02/27   93-01 
      حفاظت فیزیکی ،حراست وکنترل تردد پرسنل
  مناقصه   محدود 851
   1393/02/27   93-02 
      عملیات توسعه واحداث اصلاح وبهینه سازی ،روشنایی معابر ونیرورسانی شبکه های توزیع بهینه سازی
  مناقصه   محدود 852
   1393/02/27   93-03 
      عملیات توسعه واحداث اصلاح وبهینه سازی ،روشنایی معابر ونیرورسانی شبکه های توزیع بهینه سازی
  مناقصه   محدود 853
   1393/02/27   93-1 
      عملیات افزایش طول خطوط انتقال وتوزیع برق مسکن مهرموافقتنامه شماره 40601/035
  مناقصه   عمومي 854
   1393/02/27   93-04 
      عملیات توسعه واحداث اصلاح وبهینه سازی ،روشنایی معابر ونیرورسانی شبکه های توزیع بهینه سازی
  مناقصه   محدود 855
   1393/02/27   93-2 
      عملیات برقی کردن وظرفیت سازی چاههای کشاورزی موافقتنامه شماره 40601/041
  مناقصه   عمومي 856
   
  درج در سايت توزيع برق گيلان
   1393/06/16   ت-60-93 
      خرید یکدستگاه عیب یاب کابل با خودرو مربوطه
  مناقصه   عمومي 857
   1393/04/15   محدود1-93 
      عملیات نظارت بر پروژه های سرمایه ای شرکت
  مناقصه   محدود 858
   1393/02/05   1-93 الی 32-93 
      خرید لوازم وتجهیزات برقی شبکه
  مناقصه   عمومي 859
   1393/02/05   1-93 و 32-93 
      خرید لوازم وتجهیزات برقی شبکه
  مناقصه   عمومي 860
   1393/02/14   35-93 تا46-93 
      واگذاری کلیه عملیلات مربوط به بهره برداری اتفاقات خدمات مشترکین نگهداری وروشنایی معابر شعبات
  مناقصه   عمومي 861
   1393/02/07   33-93 
      خرید یک دستگاه پست کمپکت 1250با ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 862
   1393/02/06   34-93 
      خرید ونصب وراه اندازی 292دستگاه مودم ونرم افزار ارتباط مخابراتی با کنتورها
  مناقصه   عمومي 863
   1392/12/24   34-92 
      احداث شبکه فشارضعیف مسکن مهر امورتوزیع برق ماسال
  مناقصه   عمومي 864
   1393/04/25   59-93 
      واگذاری کلیه عملیات مربوط به بهره برداری شعبه توزیع برق حویق
  مناقصه   عمومي 865
   1393/04/14   58-93 
      خرید یک دستگاه پست کمپکت 1250با ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 866
   1393/04/14   57-93 
      خرید 14000عدد انواع بالاست بخارسدیم
  مناقصه   عمومي 867
   1393/05/05   64-63-62-61-93 
      احداث شبکه فشارضعیف هوایی وزمینی وبیست کیلوولت هوایی امورهای بهره برداری
  مناقصه   عمومي 868
   1393/06/03   66-93 
      واگذاری سرویس وتعمیر وبازسازی انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 869
   1393/05/05   65-93 
      واگذاری چاپ قبوض برق مشترکین مصارف عادی به تعداد 6200000ومصارف سنگین 100000برگ
  مناقصه   عمومي 870
   1393/04/25   60-93 
      خرید یکدستگاه عیب یاب کابل با خودرو مربوطه
  مناقصه   عمومي 871
   1393/06/16   72-70-69-93 
      اصلاح وبهینه واحداث شبکه فشار ضعیف هوایی
  مناقصه   عمومي 872
   1393/05/29   67-93 
      احداث شبکه ضعیف امورتوزیع برق صومعه سرا
  مناقصه   عمومي 873
   1393/05/23   68-93 
      خرید انواع سخت افزاری سامانه 1521
  مناقصه   عمومي 874
   1393/06/16   71-93 
      اجرای عملیات پیاده سازی GISشبکه فشار متوسط درسطح شرکت
  مناقصه   عمومي 875
   1393/02/18   47-93 
      ساختمان اداری توزیع برق تولم شهر
  مناقصه     876
   1393/03/11   49-93 
      واگذاری قرارداد تامین نیروهای انسانی جهت انجام عملیات مربوط به امورحفاظتی
  مناقصه   عمومي 877
   1393/02/17   48-93 
      ساخت ساختمان اداری اداره توزیع برق اسالم
  مناقصه   عمومي 878
   1393/04/11   55-93 
      خرید 6700دستگاه کنتور تکفاز باقاب وفیوز
  مناقصه     879
   1393/04/07   53-93 
      خرید 2000دستگاه چراغ لاک پشتی 150 وات بخارسدیم با لامپ
  مناقصه   عمومي 880
   1393/04/14   56-93 
      خرید 28500عدد انواع لامپ گازی وکم مصرف
  مناقصه   عمومي 881
   1393/04/07   54-93 
      واگذاری قرارداد بیمه های بدنه وشخص ثالث انواع خودروهای شرکت
  مناقصه   عمومي 882
   1393/04/02   52-93 
      خرید دودستگاه پست کمپکت 800و630کیلوولت آمپر
  مناقصه   عمومي 883
   1393/03/25   51-93 
      احداث شبکه فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 884
   1393/03/25   50-93 
      احداث 16دستگاه فونداسیون وسکوی کیوسکی مسکن مهررشت
  مناقصه   عمومي 885
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شهيد سليمي نكا
   1393/05/29   5/93 
      خرید 200 تن ورق کربن استیل از جنس RST1201 برای انجام تعمیرات اساسی واحد 4 بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
  مناقصه   عمومي 886
   1393/06/24   6/93 
      خرید 27 تن تسمه از جنس کورتن استیل برای انجام تعمیرات اساسی واحد 4 بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
  مناقصه   محدود 887
   1393/03/13   4/93 
      حمل و نقل کارکنان و تعمیر و نگهداری خودروهای سبک و سنگین شرکت مدیریت تولید برق نکا
  مناقصه   عمومي 888
   1393/03/11   3/93 
      تهیه،طبخ و توزیع غذای کارکنان شرکت مدیریت تولید برق نکا
  مناقصه   عمومي 889
   1393/01/16   3/92 
      خرید و نصب شعله بین های واحد 2 گازی نیروگاه شهید سلیمی نکا
  مناقصه   محدود 890
   1393/03/04   2/93 
      خرید نمک دانه بندی شده مصرفی واحد های بخار و سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا
  مناقصه   عمومي 891
   1393/02/29   1/93 
      پوشش دهی 432 عدد از آند های سل های آب ژاولسازی نیروگاه شهید سلیمی نکا
  مناقصه   عمومي 892
   
  درج در سايت توزيع نيروي برق يزد
   1393/02/21   104/603 
      خريد جرثقيل 10 تن جهت بنز 2624
  مناقصه   عمومي 893
   1393/03/19   108603 
      تعويض سيم به كابل روستاي گاريز برق نير
  مناقصه   عمومي 894
   1393/03/24   107/603 
      تعويض سيم به كابل شهرك صفائيه برق شهرستان ابركوه
  مناقصه   عمومي 895
   1393/02/21   103/603 
      خريد بالابر مفصلي 16 متربا كاميونت 6 تني
  مناقصه   عمومي 896
   1393/06/25   113/603 
      خريد كنتور تكفاز گرد
  مناقصه   عمومي 897
   1393/05/12   118/603 
      تعویض سیم با کابل خودنگهدار و نصب ترانس به روش خط گرم در حوزه مديريت برق شهرستان تفت
  مناقصه   عمومي 898
   1393/05/12   117/603 
      احداث شبكه روشنايي (فاز 2 ) در سطح شهرستان اردكان
  مناقصه   عمومي 899
   1393/05/12   119/603 
      برق رساني به متقاضيان قراردادي تعاوني مسكن راه آهن در محدوده امور يك يزد
  مناقصه   عمومي 900
   1393/05/12   120/603 
      تعويض تير فرسوده ف م ( مرحله اول) به روش خط گرم در امور 3 برق يزد
  مناقصه   عمومي 901
   
  درج در سايت توزيع برق هرمزگان
   1393/03/13   11-93 
      خرید تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز شرکت توزیع نیروی برق
  مناقصه     902
   1393/03/13   10-93 
      خرید کابل فشار ضعیف مسی
  مناقصه   عمومي 903
   1393/05/14   19-93 تجدید 
      خرید 400 اصله انواع پایه بتنی چهارگوش
  مناقصه   عمومي 904
   1393/04/18   19-93 
      خرید (400) اصله انواع پایه بتنی
  مناقصه     905
   1393/05/14   19..93 
      خرید 400 اصله انواع پایه بتنی چهارگوش
  مناقصه   عمومي 906
   1393/01/23   1-93 
      خرید تعداد 800 اصله پایه بتونی چهارگوش
  مناقصه   عمومي 907
   1393/05/14   20-93 
      خرید 90 دستگاه تابلو فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 908
   1393/03/13   16-93 
      خرید(550) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش
  مناقصه   عمومي 909
   1393/03/25   17-93 
      تهیه، نصب و اجرای 100 دستگاه RTU مجهز به GPRS
  مناقصه   عمومي 910
   1393/03/25   18-93 
      اتوماسیون شبکه روشنایی معابر شهرستان بندرعباس
  مناقصه     911
   1393/04/18   15-93 
      خرید (19000)متر انواع کابل فشار ضعیف مسی
  مناقصه     912
   1393/04/18   14-93 
      خرید (420)دستگاه تایلو تک کلید 400 آمپر و (100) دستگاه تابلو تک کلید 250 آمپر
  مناقصه   عمومي 913
   1393/04/14   29-93 
      عملیات کوتینگ بوشینگ ترانسفورماتورهای شبکه برق ناحیه یک،دو و سه بندرعباس
  مناقصه   عمومي 914
   1393/04/14   30-93 
      عملیات کوتینگ بوشینگ ترانسفورماتورهای هوایی در شبکه برق جزیره قشم
  مناقصه   عمومي 915
   1393/04/07   27-93 
      خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور موبایل
  مناقصه   عمومي 916
   1393/04/07   26-93 
      خرید چهار دستگاه برج نور سیار چرخدار مجهز به موتور
  مناقصه   عمومي 917
   1393/01/23   2-93 
      تامین،نصب و راه اندازی 20 دستگاه سکسیونر موتوردار و RTU
  مناقصه   عمومي 918
   1393/05/06   21-93 
      فعالیتهای اتفاقات و عملیات در محدوده مدیریت برق ناحیه دو بندرعباس
  مناقصه   عمومي 919
   1393/05/06   22-93 
      فعالیتهای اتفاقات و عملیات در محدوده مدیریت برق ناحیه یک بندرعباس
  مناقصه   عمومي 920
   1393/05/06   23-93 
      فعالیتهای اتفاقات و عملیات در محدوده مدیریت برق میناب
  مناقصه   عمومي 921
   1393/05/11   24-93 
      فعالیتهای اتفاقات و عملیات در محدوده مدیریت برق حاجی آباد
  مناقصه   عمومي 922
   1393/06/22   39-93 
      انجام فعالیتهای خدمات مشترکین در محدوده مدیریت برق بستک و جناح
  مناقصه   عمومي 923
   1393/01/24   3-93 
      خرید (22000 )دستگاه کنتور 25 آمپر تکفاز
  مناقصه   عمومي 924
   1393/06/22   38-93 
      انجام فعالیتهای خدمات مشترکین در محدوده مدیریت برق قشم
  مناقصه   عمومي 925
   1393/05/25   35-93 
      احداث6 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی جهت تامین برق پرورش میگو حسینه چارک
  مناقصه   عمومي 926
   1393/05/25   36-93 
      احداث 12 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی جهت احداث شبکه از خروجی کوشکنار پارسیان
  مناقصه   عمومي 927
   1393/05/14   34-93 
      خرید 20000 دستگاه کنتور 25 آمپر سه فاز دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 928
   1393/05/14   33-93 
      خرید 500 سری کات اوت تیغه ای 20 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 929
   1393/04/21   31-93 
      انجام خدمات حفاظت فیزیکی (حراست) شرکت توزیع هرمزگان
  مناقصه   عمومي 930
   1393/05/14   32-93 
      خرید 600 سری کات اوت فیوز سیلیکونی 20 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 931
   1393/01/31   5-93 
      تامین برق متقاضیان شهری شهرستان رودان
  مناقصه   عمومي 932
   1393/02/01   6-93 
      تامین برق روستای کهورگانی از توابع شهرستان بشاگرد
  مناقصه   عمومي 933
   1393/02/13   7-93 
      خریدکابل فشار متوسط آلومینیوم
  مناقصه   عمومي 934
   1393/02/27   5..93 
      تامین برق متقاضیان شهری شهرستان رودان
  مناقصه   عمومي 935
   1393/06/23   48-93 
      قرائت، توزیع قبوض- وصول مطالبات و قطع و وصل در محدوده مدیریت برق بندرعباس یک، دو، سه و رضوان
  مناقصه   عمومي 936
   1393/06/23   49-93 
      تست و بازرسی و شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز در محدوده مدیریت برق میناب، هشتبندی، سیریک و بشاگرد
  مناقصه   عمومي 937
   1393/06/23   50-93 
      نصب، قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض-وصول مطالبات و قطع و وصل در محدوده مدیریت برق میناب، سیریک، هشتبندی و بشاگرد
  مناقصه   عمومي 938
   1393/06/23   47-93 
      تست و بازرسی، جمع آوری انشعابات غیر مجاز در محدوده مدیریت برق بندرعباس یک، دو، سه و رضوان
  مناقصه   عمومي 939
   1393/01/31   4-93 
      خرید 600 دستگاه انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 940
   1393/06/23   46-93 
      انجام خدمات مربوط به نصب انشعاب ها در محدوده مدیریت برق بندرعباس یک، دو،سه و رضوان
  مناقصه   عمومي 941
   1393/06/23   44-93 
      انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مشترکین در محدوده مدیریت برق رودان
  مناقصه   عمومي 942
   1393/06/23   45-93 
      انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مشترکین در محدوده مدیریت برق لنگه، چارک و مقام
  مناقصه   عمومي 943
   1393/06/23   43-93 
      انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مشترکین در محدوده مدیریت برق خمیر و روییدر
  مناقصه   عمومي 944
   1393/06/22   42-93 
      انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مشترکین در محدوده مدیریت برق حاجی آباد
  مناقصه   عمومي 945
   1393/06/22   40-93 
      انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مشترکین در محدوده مدیریت برق پارسیان
  مناقصه   عمومي 946
   1393/06/22   41-93 
      انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مشترکین در محدوده مدیریت برق جاسک
  مناقصه   عمومي 947
   1393/02/13   9-93 
      توسعه برق روستاهای گوجیان،درگیر و سرخون بندرعباس
  مناقصه   عمومي 948
   1393/02/27   930006 
      تامین برق روستای کهورگانی از توابع شهرستان بشاگرد
  مناقصه   عمومي 949
   1393/02/27   93002 
      تامین،نصب و راه اندازی 20 دستگاه سکسیونر موتوردار و RTU
  مناقصه   عمومي 950
   1393/02/13   8-93 
      تامین برق منازل سازمانی نیروی دریایی ارتش
  مناقصه     951
   
  درج در سايت توزيع برق آذربايجان شرقي
   1393/05/06   5181/3331 
      واگذاري عمليات جايگزيني شبكه هاي هوايي با سيم مسي را با كابل خود نگهدار در نواحي تابعه
  مناقصه   عمومي 952
   1393/05/06   5315/3334 
      خريد کات اوت ۲۷ کيلوولت ۱۰۰ آمپر پلی مری با
  مناقصه   عمومي 953
   1393/05/28   5779/3331 
      خريد انواع كنتور تكفاز ديجيتالي
  مناقصه   عمومي 954
   1393/06/03   6881/3331 
      خريد انواع كراس آرم آهني و بازوي چراغ 70 سانتي
  مناقصه   عمومي 955
   1393/06/03   6884/3331 
      خريد انواع لامپ كم مصرف ،بخار سديم و بخارجيوه
  مناقصه   عمومي 956
   1393/05/29   6456/3331 
      خريد انواع کابل پروتودور 1-6/0 كيلوولت مسی
  مناقصه   عمومي 957
   1393/02/15   3331/1121 
      احداث خطوط 20 كيلوولت هوايي شهرك هاي صنعتي ملكان وبيلوردي هريس
  مناقصه   عمومي 958
   1393/02/20   3331/1234 
      برداشت و ورود اطلاعات شبكه برق براساس سيستم اطلاعات جغرافيايي gis شهرستان هشترود
  مناقصه   عمومي 959
   1393/02/20   3331/1295 
      تهيه ، حمل و نقل ، ترخيصو انجام تشريفات گمركي مدل ۲۰۱۴ slخودرو تمام برقي نيسان به همراه يكدستگاه پايه شارژ سريع
  مناقصه   عمومي 960
   1392/12/21   3331/13358 
      خريد ، نصب و راه اندازي تعداد 38 دستگاه مانيتور صنعتي LED با سايز 47 يا 46 اينچ IPS
  مناقصه   عمومي 961
   1393/01/20   3331/193 
      تهيه ، حمل و نقل ، ترخيص و انجام تشريفات گمركي خودرو تمام برقي نيسان( LEAF) مدل 2014 به همراه يك دستگاه پايه شارژ سريع
  مناقصه   عمومي 962
   1393/01/20   3331/262 
      واگذاري عمليات برق رساني به روستاهاي نجي كندي و چايكندي بصورت كليد در دست
  مناقصه   عمومي 963
   1393/04/05   3331/3680 
      احداث خط 20 كيلو ولت هوايي دو مداره از شهر شبستر تا اراضي روستاي اميرزكريا
  مناقصه   عمومي 964
   1393/04/08   3331/3735 
      احداث يكدستگاه ساختمان اداري با اسكلت بتني به متراژ ۱۴۶۲ متر مربع درشهرستان خدافرين (خمارلو)
  مناقصه   عمومي 965
   1393/04/23   3331/4159 
      خريد انواع تابلو توزيع پاي ترانس
  مناقصه   عمومي 966
   1393/04/23   3331/4514 
      واگذاري خدمات نظافت و عمليات سرويس آبدارخانه در ساختمان هاي مديريت توزيع برق مرند
  مناقصه   عمومي 967
   1393/04/23   3331/4517 
      عمليات جايگزيني شبكه هاي هوايي مسي با كابل خود نگهدار در شهرستان مرند
  مناقصه   عمومي 968
   1393/05/15   3331/4685 
      واگذاري عمليات اجرايي پروژه هاي توسعه و احداث ، اصلاح وساماندهي شبكه توزيع نيروي برق شهرستان ورزقان
  مناقصه   عمومي 969
   1393/04/26   3331/4705 
      احداث يكدستگاه ساختمان پست زميني در سعيدآباد عجبشير
  مناقصه   عمومي 970
   1393/04/26   3331/4734 
      عمليات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري غير ديماندي شهري وروستايي نواحي 18 گانه
  مناقصه   عمومي 971
   1393/05/28   3331/5292 
      برداشت و ورود اطلاعات شبكه بر اساس GIS در شهرستانهاي سراب و هريس
  مناقصه   عمومي 972
   1393/05/20   3331/5330 
      نصب و اصلاح سيستم ارت شبكه برق شهرستان اهر
  مناقصه   عمومي 973
   1393/05/20   3331/5571 
      خريد پايه چراغ ۱۲ متري چند وجهي با بازوي دو طرفه و فونداسيون آماده
  مناقصه   عمومي 974
   1393/05/15   3331/5680 
      تجديد مناقصه خريد و نصب نرم افزار تحليل آماري
  مناقصه   عمومي 975
   1393/05/29   3331/6454 
      خريد انواع كابل خودنگهدارآلومينيوم آلياژي پنج سيمه فشارضعيف
  مناقصه   عمومي 976
   1393/05/29   3331/6455 
      عمليات اجرايي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه فشار ضعيف توزيع نيروي برق شهرستان اهر بطول ۷ كيلومتر بصورت كليد در دست
  مناقصه   عمومي 977
   1393/02/01   3331/690 
      عمليات قرائت كنتور، پخش قبوض و وصول مطالبات ،مشتركين شهري وروستايي شهرستان هاي مراغه ، عجب شير ، اهر ،بناب ، ،صوفيان ،جلفا و مرند
  مناقصه   عمومي 978
   1393/06/06   3331/7028 
      عمليات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري غير ديماندي شهري و روستايي نواحي 18 گانه
  مناقصه   عمومي 979
   1393/06/06   3331/7048 
      واگذاري عمليات قرائت كنتور ، پخش قبوض و وصول مطالبات در 11 شهرستان تابعه
  مناقصه   عمومي 980
   1393/03/27   3334/3312 
      خريد چراغ لاكپشتي 50 و 150 وات با لامپ بخار سديم
  مناقصه   عمومي 981
   1393/03/27   3334/3364 
      خريد انواع يراق الات كابل خود نگهدار 400 ولت
  مناقصه   عمومي 982
   1393/05/15   3334/5180 
      واگذاري عمليات اجرايي پروژه هاي توسعه و احداث ، اصلاح وساماندهي شبكه توزيع نيروي برق شهرستان اهر
  مناقصه   عمومي 983
   1393/06/25   3334/7777 
      واگذاری پاسخگويي تلفنی سامانه 121 و راهبری شبکه توزيع برق استان آذربايجان شرقی
  مناقصه   عمومي 984
   1393/03/01   1491/3331 
      خريد و نصب نرم افزار تحليل آماري
  مناقصه   عمومي 985
   1393/03/01   1597/3331 
      عمليات جايگزيني شبكه هاي هوايي با سيم مسي با كابل خودنگهدار شهرستان مرند
  مناقصه   عمومي 986
   1393/03/01   1631/3331 
      واگذاري عمليات تجهيز پست زميني كليد خانه پليس راه قديم مرند
  مناقصه   عمومي 987
   1393/03/13   2035/3331 
      خريدانواع ترانسفورماتور نرمال400/20000 ولت
  مناقصه   عمومي 988
   1393/03/13   2037/3331 
      خريد 2300 اصله انواع تير بتني H شكل
  مناقصه   عمومي 989
   1393/03/13   2047/3331 
      واگذاري عمليات ساخت و توليد 5300 اصله تيربتني H شكل در كارگاه تبريز
  مناقصه   عمومي 990
   
  درج در سايت برق منطقه‌ اي اصفهان
   1393/05/13   2001/930 
      انجام خدمات تامين خودرو در محدوده تحت پوشش شركت برق منطقه اي اصفهان در سال1393 ( كد 1،370،037 يك مرحله اي)
  مناقصه   محدود 991
   1393/05/13   2012/920 
      عمليات اجرايي خط كابلي 63 كيلوولت فجر - سروش(كد 1،369،987 يك مرحله اي)
  مناقصه   محدود 992
   1393/05/13   1101/930 
      خرید کابل های فشار متوسط ( كد1،370،059 دو مرحله اي)
  مناقصه   عمومي 993
   1393/05/13   1103/930 
      ارزيابي كيفي توان انجام خدمات حفاظتي و مراقبتي(نگهباني)از ايستگاهها و اماكن تحت پوشش شركت برق منطقه اي اصفهان(كد 1،370،031 يك مرحله اي)
  مناقصه   عمومي 994
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شهيد مفتح ( غرب )
   1392/12/10   9212 
      خريد لوازم يدكي فيشر رزمونت ( fisher )
  مناقصه   عمومي 995
   1393/04/02   9301 
      خريدقطعات يدكي TOA VALE
  مناقصه   عمومي 996
   1393/03/11   9303 
      خريد اسيد سولفوريك وسولفات روي وهيدرازين
  مناقصه   عمومي 997
   1393/03/11   9304 
      خريد غذاي پرسنل نيروگاه روزانه 300 پرس
  مناقصه   عمومي 998
   1393/03/11   9302 
      اياب وذهاب جهت كل پرسنل
  مناقصه   عمومي 999
   1393/05/05   9304ت 
      خريد غذاي پرسنل نيروگاه روزانه 300 پرس
  مناقصه   عمومي 1000
   1393/03/20   9305 
      تامين نيروي خدماتي
  مناقصه   عمومي 1001
   1393/05/09   9306 
      تعميرات اساسي واحد4
  مناقصه   محدود 1002
   
  درج در سايت برق منطقه اي خراسان
   1393/05/20   د/12/93 
      (1370682)انجام خدمات نظافت کلي و روزمره ساختمانها و محوطه پستهاي انتقال و ادارات بهره برداري در سطح امور انتقال نيروي رضوي
  مناقصه   عمومي 1003
   1393/05/20   د/13/93 
      (1370683)انجام خدمات نظافت کلي و روزمره ساختمانها و محوطه پستهاي انتقال و ادارات بهره برداري در سطح امور انتقال نيروي شمال
  مناقصه   عمومي 1004
   1393/05/20   د/14/93 
      (1370686)انجام خدمات نظافت کلي و روزمره ساختمانها و محوطه پستهاي انتقال و ادارات بهره برداري در سطح امور اتوماسيون پستها
  مناقصه   عمومي 1005
   1393/05/20   د/15/93 
      (1370689)انجام خدمات نظافت کلي و روزمره ساختمانها و محوطه پستهاي انتقال و ادارات بهره برداري در سطح امور انتقال نيروي جنوب
  مناقصه   عمومي 1006
   1393/02/09   ر/3/93 
      (کدفراخوان1358556)انجام عملیات اجرائی دیوارکشی پست 20/132 کیلوولت کوهستان
  مناقصه   عمومي 1007
   1393/03/18   ش/6/93 
      ( کد فراخوان 1363807 ) عمومی دو مراحله ای- خرید 150 دستگاه برقگیر مورد نیاز شرکت برق
  مناقصه   عمومي 1008
   1393/05/20   ص/22/93 
      (1370703)انجام خدمات خودرويي با راننده جهت واحدهاي تحت پوشش شرکت برق منطقه اي خراسان
  مناقصه   عمومي 1009
   1392/12/24   ص/25/92 
      (کدفراخوان 1353924)خرید تجهیزات وانجام عملیات اجرایی نصب،آزمایش و راه اندازی 37 دستگاه تابلو 20 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 1010
   1392/12/27   ص/29/92 
      (کدفراخوان1355012)عملیات بازسازی و مقاوم سازی ساختمان تهران
  مناقصه   عمومي 1011
   1393/04/07   ص/9/93 
      (کد فراخوان۱,۳۶۶,۲۷۲ ) خرید،نصب و راه اندازی مرکز دیسپاچینگ جنوبی (SRDC)
  مناقصه   عمومي 1012
   1393/04/24   گ/16/93 
      (۱,۳۶۸,۳۲۱ )احداث پست مدولار 132 کیلوولت رجایی
  مناقصه   عمومي 1013
   1393/05/18   گ/18/93 
      (1369999)احداث پست 132 کیلوولت بجنورد
  مناقصه   عمومي 1014
   1393/05/18   گ/20/93 
      (1370434) خرید رله های حفاظتی مورد نیاز 2 دستگاه پست 20/132کیلوولت شهدا و راه اهن
  مناقصه   عمومي 1015
   1393/05/21   گ/21/93 
      (1370799)خريد تجهيزات GIS يک دستگاه پست 132کيلوولت شهدا
  مناقصه   عمومي 1016
   1393/06/03   گ/23/93 
      (1372152) توسعه پست 400 کيلوولت تربت جام
  مناقصه   عمومي 1017
   1393/06/02   گ/25/93 
      (1372010)تهیه مصالح و انجام عملیات ساختمانی پست 20/132 کیلوولت GIS شهداء
  مناقصه   عمومي 1018
   1393/02/24   گ/5/93 
      (کد فراخوان 1360737 ) عمومی دو مراحله ای - طرح ویژه احداث پست 132/400 کیلوولت جاجرم
  مناقصه   عمومي 1019
   1393/05/21   گ/7/93 
      (۱,۳۶۳,۴۲۱ )توسعه پست 400 کيلو ولت نيشابور
  مناقصه   عمومي 1020
   1393/04/14   م/10/93 
      (کد فراخوان ۱,۳۶۷,۰۸۹ )خريد،حمل و اموزش و گارانتی و خدمات پس از فروش سامانه نظارت تصويری پستهای اتوماسيون
  مناقصه   عمومي 1021
   1393/05/18   م/19/93 
      (1369980)خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از ایستگاه گاز نیروگاه فردوسی و انجام تعمیرات اساسی3 عدد هیتر گاز
  مناقصه   عمومي 1022
   1392/12/24   م/27/92 
      (کدفراخوان1354533)خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری پست ابوطالب
  مناقصه   عمومي 1023
   1392/12/24   م/28/92 
      (کد فراخوان 1354531)خرید تجهیزات سامانه های نظارت تصویری پستهای اتوماسیون
  مناقصه   عمومي 1024
   1393/04/15   م/4/۹۳ 
      (۱,۳۶۷,۱۰۱ )خريد تجهيزات و نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصويری ژست ۴۰۰کيلوولت ابوطالب
  مناقصه   عمومي 1025
   1393/04/17   م/4/1393 
      کد فراخوان:(۱,۳۶۷,۱۰۱)- خريد تجهيزات و نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصويری پست۴۰۰کيلوولت ابوطالب
  مناقصه   عمومي 1026
   1393/03/21   (م/8/93) 
      (کدفراخوان1364414)خدمات بهره برداری،تعمیر ونگهداری از ایستگاه گاز نیروگاه فردوسی
  مناقصه   عمومي 1027
   1393/06/26   1374525 
      ر/1/93-خرید تجهیزات و انجام عملیات اجرایی خط تکمداره 400کیلوولت شادمهر- تربت جام ( قطعه دوم)
  مناقصه   عمومي 1028
   
  درج در سايت توزيع برق كهكيلويه و بويراحمد
   1393/06/12   17-93 
      تأمین خودروهای استیجاری ستاد شرکت ، ناحیه بویراحمد و دنا
  مناقصه   عمومي 1029
   1393/06/12   18-93 
      تأمین خودروهای استیجاری ناحیه گچساران و باشت
  مناقصه   عمومي 1030
   1393/06/12   19-93 
      تأمین خودروهای استیجاری ناحیه کهگیلویه ، چرام ، لنده و لیکک
  مناقصه   عمومي 1031
   1392/12/20   58-92 
      تجديد خريد يکدستگاه بوستر (اتوترانس) 6mva سي و سه کيلوولت
  مناقصه   عمومي 1032
   1392/12/20   55-92 
      تجدبد مناقصه برق رساني به روستاي برد جفته
  مناقصه   عمومي 1033
   1392/12/20   ع-10-92 
      تجديد مناقصه برقرساني به روستاي برآفتاب جلاله
  مناقصه   عمومي 1034
   1392/12/20   ع-11-92 
      تجدبد مناقصه برق رساني به روستاي پلنگو چندار کهگيلويه
  مناقصه   عمومي 1035
   1392/12/20   ع-12-92 
      برق رساني به مسکن مهر ياسوج (جمعه بازار يا جهاد)
  مناقصه   عمومي 1036
   1392/12/20   ع-13-92 
      برق رساني به مسکن مهر سروک
  مناقصه   عمومي 1037
   1392/12/20   ع-14-92 
      برقرساني به مسکن مهر شهرک ولايت ياسوج
  مناقصه   عمومي 1038
   1392/12/20   ع-15-92 
      برق رساني به مسکن مهر دهدشت
  مناقصه   عمومي 1039
   1392/12/20   ع-16-92 
      برق رساني به مسکن مهر گچساران
  مناقصه   عمومي 1040
   1393/05/25   9-93 
      اجراي شبکه خط دو مداره ساحلي - پارک الغدير
  مناقصه   عمومي 1041
   1393/05/25   93-7 
      اجراي خط دو مداره دانشگاه آزاد تا زندان مرکزي ( وسط بلوار )
  مناقصه   عمومي 1042
   1393/04/24   93-4 
      تجديد مناقصه خريد يک دستگاه بوستر (اتوترانس)12MVA
  مناقصه   عمومي 1043
   1393/05/25   93-6 
      اجراي خط دو مداره حد فاصل مهريان تا فلکه جهاد
  مناقصه   عمومي 1044
   1393/05/13   93-5 
      تجديد مناقصه تهيه -ساخت-رنگ آميزي -حمل و نصب اسکلت فلزي پيچ و مهره اي ساختمان جديد الاحداث شرکت توزيع برق در بلوار شهيد مطهري ياسوج
  مناقصه   عمومي 1045
   1393/04/09   93-3 
      تهيه- ساخت -رنگ آميزي -حمل و نصب اسکلت پيچ و مهره اي ساختمان جديدالاحداث توزيع نيروي برق
  مناقصه   عمومي 1046
   1393/02/15   93-1 
      بروز رساني و تکميل اطلاعات مکاني تاسيسات شرکت برق در GIS
  مناقصه   عمومي 1047
   1393/05/28   93-11 
      : خريد انواع پايه بتوني H (400/9 ،600/12، 800/13 و 800/14) تخليه در انبار گچساران و دهدشت
  مناقصه   عمومي 1048
   1393/05/28   93-14 
      خريد انواع پايه بتوني H (400/12 ،600/13، 800/12 و 600/15) تخليه در انبار ياسوج
  مناقصه   عمومي 1049
   1393/05/28   93-12 
      خريد انواع پايه بتونيH (600/9 ،400/13، 400/14 و 600/14) تخليه در انبار ياسوج
  مناقصه   عمومي 1050
   1393/05/28   93-13 
      خريد انواع پايه بتوني H (600/9 ،400/13، 400/14 و 600/14) تخليه در انبار گچساران و دهدشت
  مناقصه   عمومي 1051
   1393/05/28   93-10 
      خريد انواع پايه بتوني H (400/9 ،600/12، 800/13 و 800/14) تخليه در انبار ياسوج
  مناقصه   عمومي 1052
   1393/03/31   93-2 
      خريد يک دستگاه بوستر ( اتو ترانس)12mva
  مناقصه   عمومي 1053
   1393/05/28   93-15 
      خريد انواع پايه بتونيH (400/12 ،600/13و 600/15) تخليه در انبار گچساران و دهدشت
  مناقصه   عمومي 1054
   1393/05/28   93-16 
      خريد پايه بتونيگرد پيشتنيده 1000/15 تخليه در انبار ياسوج
  مناقصه   عمومي 1055
   1392/12/20   92-53 
      تجدبد مناقصه برق رساني به روستاي دلي مهتاب فاز يک
  مناقصه   عمومي 1056
   1392/12/20   92-54 
      تجدبد مناقصه برق رساني به روستاي آب تختک
  مناقصه   عمومي 1057
   1392/12/20   92-56 
      تجدبد مناقصه برق رساني به روستاي مله بلند کره کره
  مناقصه   عمومي 1058
   1393/05/25   8-93 
      احداث شبکه خط دو مداره حد فاصل ايستگاه دنا تا شهرک صنعتي سقاوه
  مناقصه   عمومي 1059
   1392/12/20   92-57 
      تجدبد مناقصه برق رساني به روستاي چاه روغني
  مناقصه   عمومي 1060
   
  درج در سايت توزيع برق كردستان
   1392/12/24   92-92 
      واگذاري انجام مطالعات طرح جامع شبكه 20 كيلوولت استان (از پست هاي فوق توزيع تا پستهاي توزيع) برابر شرح خدمات پيوست در كليه شهرستانهاي تابعه شركت توزيع برق استان كردستان (مراحل سوم تا ششم شرح خدمات پيوست).
  مناقصه   عمومي 1061
   1393/02/07   8-93 
      خريد 115 دستگاه انواع ترانسفورماتور طبق 8 برگ الزامات پيوست و ساخته شده برابر استانداردهاي وزارت نيرو.
  مناقصه   عمومي 1062
   1392/12/24   91-92 
      واگذاري فعاليت طراحي پروژه هاي حوزه دفتر مهندسي و نظارت
  مناقصه   عمومي 1063
   1393/02/07   9-93 
      خريد 1200 عدد انواع جلوبر ، 800 عدد انواع كنسول و 180 دستگاه انواع سكوي ترانس طبق 17 برگ نقشه و مشخصات پيوست و ساخته شده برابر استانداردهاي وزارت نيرو (در 3 گروه)
  مناقصه   عمومي 1064
   1393/02/07   5-93 
      خريد 36000 كيلوگرم سيم مسي 16، 25 ، 35 و 50 طبق 5 برگ الزامات پيوست و ساخته شده برابر استانداردهاي وزارت نيرو.
  مناقصه   عمومي 1065
   1393/02/07   6-93 
      خريد 10000 كيلوگرم سيم آلومينيوم فولاد 70 طبق 6 برگ الزامات و معيارهاي ارزيابي فني پيوست و 10500 متر سيم آلومينيوم روكشدار 70 و 120 با مغز و بدون مغز فولاد طبق 6 برگ الزامات و معيارهاي ارزيابي فني پيوست و ساخته شده برابر استانداردهاي وزارت نيرو.
  مناقصه   عمومي 1066
   1393/02/07   7-93 
      خريد 5900 دستگاه چراغ خياباني 50 ، 70 و 150 وات طبق سه برگ مشخصات فني پيوست ساخته شده برابر استانداردهاي وزارت نيرو.
  مناقصه   عمومي 1067
   1393/05/29   41-93 
      خريد60دستگاه انواع ترانسفور ماتور
  مناقصه   عمومي 1068
   1393/05/29   40-93 
      خريد1000دستگاه قطع کننده
  مناقصه   عمومي 1069
   1393/05/29   42-93 
      خريد30000متر انواع کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 1070
   1393/02/07   4-93 
      خريد 2130 اصله پايه بتني 9 ، 12 و 15 متري تيپ H (معمولي) مطابق با 36 برگ دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمونهاي پايه¬هاي بتني مسلح چهار گوش (H شكل) وزارت نيرو (شركت توانير) ابلاغي شهريور ماه سال 1390
  مناقصه   عمومي 1071
   1393/04/30   33-93 
      خريد 23000 عدد انواع فيوز 15 و 25 آمپر (تكفاز و سه فاز) كلاس C
  مناقصه   عمومي 1072
   1393/04/30   34-93 
      خريد 28500 عدد انواع پيچ و مهره، 8700 عدد انواع دستك، 900 عدد انواع جلوبر و 200 عدد راك
  مناقصه   عمومي 1073
   1393/04/30   32-93 
      خريد 114000 متر انواع كابل پروتودور مسي
  مناقصه   عمومي 1074
   1393/04/30   31-93 
      خريد 30000 دستگاه كنتور تكفاز الكترونيكي سه تعرفه با كاور ترمينال بدون قاب و 15000 عدد قاب فيوز كنتور تكفاز الكترونيكي سه تعرفه، 2000 دستگاه كنتور سه فاز ديجيتالي سه تعرفه اتصال مستقيم DC با قاب و 700 دستگاه كنتور سه فاز ديجيتالي سه تعرفه اتصال غير مستقيم از طريق ترانس CT (ولتاژ ثانويه)
  مناقصه   عمومي 1075
   1393/04/30   36-93 
      واگذاري عمليات و اتفاقات شهرستان هاي سقز وقروه براي دو سال
  مناقصه   عمومي 1076
   1393/04/30   35-93 
      واگذاري عمليات و اتفاقات 5 شهرستان براي دو سال (مريوان ،بانه،کامياران،دهگلان،سروآباد)
  مناقصه   عمومي 1077
   1393/05/21   37-93 
      واگذاري تست وبازرسي لوازم اندازه گيري شهرستان سنندج
  مناقصه   عمومي 1078
   1393/05/29   38-93 
      خريد200اصله تير چوبي 12متري کلاس2
  مناقصه   عمومي 1079
   1393/02/07   3-93 
      خريد 73 دستگاه انواع تابلو عمومي و روستايي طبق 25 برگ نقشه و مشخصات پيوست و ساخته شده برابر استانداردهاي وزارت نيرو.
  مناقصه   عمومي 1080
   1393/05/29   39-93 
      خريد 300اصله پايه بتوني 9 متري گرد
  مناقصه   عمومي 1081
   1393/04/25   24-93 
      خريد تير بتوني 9و12متري تيپ H و گرد 9متري
  مناقصه   عمومي 1082
   1393/04/25   23-93 
      خريد200اصله تير چوبي 12متري کلاس2
  مناقصه   عمومي 1083
   1393/04/25   25-93 
      خريد 37 دستگاه انواع تابلو عمومي
  مناقصه   عمومي 1084
   1393/04/11   22-93 
      خريد 5000متر کابل خودنگهرار50*3فشار متوسط
  مناقصه   محدود 1085
   1393/04/11   21-93 
      واگذاري حفاري وچاله کني شهرستان ديواندره
  مناقصه   عمومي 1086
   1393/02/07   2-93 
      خريد 4000 عدد لامپ 70 وات سديم خياري و 4000 عدد لامپ 23 وات آفتابي (در 2 گروه) ساخته شده برابر استانداردهاي وزارت نيرو
  مناقصه   عمومي 1087
   1393/04/25   28-93 
      خريد انواع کابل پروتودور مسي،آلومينيوم،خودنگهدار،پروتولينآلومينيوم
  مناقصه   عمومي 1088
   1393/04/25   26-93 
      خريد5000عدد لامپ 50 وات سديم خياري
  مناقصه   عمومي 1089
   1393/04/25   27-93 
      خريد 60دستگاهانواع ترانسفور ماتور
  مناقصه   عمومي 1090
   1393/04/25   30-93 
      نصب انشعابات برق شهرستان مريوان
  مناقصه   عمومي 1091
   1393/04/25   29-93 
      خريد1000دستگاه قطع کننده
  مناقصه   عمومي 1092
   1393/04/10   19-93 
      خريد دستک انشعاب 5/1متري
  مناقصه   عمومي 1093
   1393/01/23   1-93 
      واگذاري انجام برخي از كارهاي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان
  مناقصه   عمومي 1094
   1393/04/11   20-93 
      خريد62000 عدد کلمپ انشعاب
  مناقصه   عمومي 1095
   1393/03/29   18-93 
      واگذاري فعاليتهاي عمليات و اتفاقات برق شهرستان هاي سقز و قروه براي دو سال در 2 گروه و برابر شرح كار پيوست
  مناقصه   عمومي 1096
   1393/03/29   17-93 
      واگذاري فعاليتهاي عمليات و اتفاقات برق شهرستان هاي مريوان، بانه، دهگلان، كامياران، بيجار، ديواندره و سروآباد براي 2 سال در 7 گروه و برابر شرح كار پيوست
  مناقصه   عمومي 1097
   1393/03/27   16-93 
      واگذاري فعاليت برداشت ووروداطلاعات مکاني وتوصيفي شبکه فشار ضعيف ومتوسط شهرستان بانه
  مناقصه   عمومي 1098
   1393/03/17   14-93 
      خريد5000متر کابل خودنگهدار50*3فشارمتوسط
  مناقصه   عمومي 1099
   1393/03/27   15-93 
      واگذاري فعاليت برداشت ووروداطلاعات مکاني وتوصيفي شبکه فشار ضعيف ومتوسط شهرستان سنندج
  مناقصه   عمومي 1100
   1393/02/07   10-93 
      خريد 71200 متر انواع كابل پروتودور مسي طبق 4 برگ الزامات و معيارهاي ارزيابي فني پيوست، 14400 متر انواع كابل پروتودور آلومينيوم طبق 4 برگ الزامات و معيارهاي ارزيابي فني پيوست، 5000 متر كابل خودنگهدار 50*3 فشارمتوسط KV 20/12 طبق 5 برگ الزامات و معيارهاي ارزيابي فني پيوست و 29000 متر انواع كابل خودنگهدار طبق 12 برگ الزامات و معيارهاي ارزيابي فني پيوست و و ساخته شده برابر استانداردهاي وزارت نيرو
  مناقصه   عمومي 1101
   1393/02/17   11-93 
      مطالعه و طراحي فازهاي صفر، يك و دو پروژه احداث ساختمان اداري عملياتي امور جنوبي توزيع برق سنندج به متراژ تقريبي 2100 متر مربع واقع در بلوار شهداي نيروي انتظامي سنندج برابر 10 برگ شرح خدمات همسان پيوست و مباحث بيست و دو گانه مقررات ملي ساختمان ايران
  مناقصه   عمومي 1102
   1393/03/17   13-93 
      خريد36000کيلوگرم سيم مسي 16،25،35،50
  مناقصه   محدود 1103
   1393/02/25   12-93 
      واگذاري انجام برخي از كارهاي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان (تأمين نيروي انساني به صورت حجمي) برابر جداول پيوست.
  مناقصه   محدود 1104
   
  درج در سايت برق منطقه اي فارس
   1392/12/24   118-92 
      خريد و اجراي سامانه فتو ولتائيك کدفراخوان۱,۳۵۴,۷۰۲
  مناقصه   عمومي 1105
   1393/06/01   102-93 
      عملیات ساختمانی احداث پست موقت 20/63/230 کیلوولت ایزدخواست کد فراخوان۱,۳۷۱,۹۴۹
  مناقصه   عمومي 1106
   1393/06/01   101-93 
      عملیات ساختمانی توسعه 3 فیدر 63 کیلوولت در پست 230 کیلوولت گناوه کدفراخوان ۱,۳۷۱,۹۴۶
  مناقصه   عمومي 1107
   1393/02/09   20-93 
      نصب برج و سيم كشي خط 66 كيلوولت مبارك آباد - بلغان1358694
  مناقصه   ترك تشريفات 1108
   1393/01/19   1-93 
      نظارت كارگاهي خط 66 كيلوولت دهرم - فيروزآباد1.355.792
  مناقصه   محدود 1109
   1393/02/16   29-93 
      حمل یک دستگاه ترانسفورماتور 230کیلوولت آمپر از پست 230 چنارشاهیجان به پست 230 سیمکان جهرم کدفراخوان۱,۳۵۹,۸۴۹
  مناقصه   ترك تشريفات 1110
   1393/05/01   23-93 
      خرید یک دستگاه صفحه نمایش بزرگ جهت میمیک مرکز کنترل کد فراخوان (1369072)
  مناقصه   عمومي 1111
   1393/02/20   24-93 
      خريد 385 تن آهن الات خطوط فوق توزيع کدفراخوان ۱,۳۵۹,۹۰۹
  مناقصه   عمومي 1112
   1393/02/27   39-93 
      انجام خدمات اپراتوری امور بوشهر کد فراخوان ۱,۳۶۱,۰۶۳
  مناقصه   ترك تشريفات 1113
   1393/02/27   38-93 
      انجام خدمات اپراتوری شمال و غرب کدفراخوان۱,۳۶۱,۰۵۹
  مناقصه   ترك تشريفات 1114
   1393/02/27   37-93 
      انجام خدمات اپراتوری شرق و جنوب کدفراخوان۱,۳۶۱,۰۵۱
  مناقصه   ترك تشريفات 1115
   1393/04/14   35-93 
      انجام خدمات نگهبانی استان بوشهر کدفراخوان ۱,۳۶۷,۱۴۱
  مناقصه   ترك تشريفات 1116
   1393/02/24   34-93 
      انجام خدمات نگهبانی استان فارس و شهرستان شيراز کدفراخوان۱,۳۶۰,۷۹۷
  مناقصه   ترك تشريفات 1117
   1393/03/03   45-93 
      انجام خدمات عمومی کد فراخوان ۱,۳۶۲,۰۷۸
  مناقصه   عمومي 1118
   1393/03/04   40-93 
      خرید یراق آلات خطوط فوق توزیع کد فراخوان ۱,۳۶۲,۱۳۱
  مناقصه   عمومي 1119
   1393/03/04   41-93 
      خرید 1320زنجیر مقره سیلیکون رابر و 2450 ست کرونارینگ 237/362/1
  مناقصه   عمومي 1120
   1393/03/12   53-93 
      نصب و سيم كشي خط 132 كيلوولت خورموج2 -1363339
  مناقصه   ترك تشريفات 1121
   1393/03/24   54-93 
      احداث فونداسيون قطعه دوم خط ۱۳۲ کيلوولت عسلويه - گله دار 1364702
  مناقصه   عمومي 1122
   1393/03/12   51-93 
      احداث فونداسيون خط 66 كيلوولت رود حله 1363345
  مناقصه   ترك تشريفات 1123
   1393/03/26   52-93 
      عملیات سرویس و نگهداری خطوط - پستهای انتقال و فوق توزیع دیسپاچینگ و مخابرات در استانهای فارس و بوشهر کد فراخوان (1364699)
  مناقصه   عمومي 1124
   1393/04/25   76-93 
      نجام امور ترابری پستهای انتقال و فوق توزیع برق استانهای فارس و بوشهر
  مناقصه   عمومي 1125
   1393/05/14   80-93 
      خرید 1200 تن برجهای مشبک خطوط 132 کیلو ولت
  مناقصه   محدود 1126
   1393/02/01   5-93 
      نصب برج و سيم كشي قطعه دوم خط 66 كيلوولت دهرم - فيروزآباد1357370
  مناقصه   عمومي 1127
   1393/05/11   93-90 
      خريد 25 كيلومتر كابل و ملحقات خطوط 66 كيلوولت كابلي پودر-تنگسير با كد فراخوان 1369784
  مناقصه   عمومي 1128
   1393/04/31   99-93 
      عملیات حصارکشی پستهای 20/63 کیلوولت نیایش بوشهر و کوارکدفراخوان۱,۳۶۸,۹۵۴
  مناقصه   ترك تشريفات 1129
   1393/02/07   93-9 
      خرید 50 کیلو متر کابل opgw و 10 کیلو متر کابل فیبر نوری
  مناقصه   ترك تشريفات 1130
   1393/06/08   93-83 
      خريد سيم مسي و متعلقات سيستم زمين پست هاي انتقال سرحد، سورمق و ايزدخواست با كد فراخوان 1372563
  مناقصه   عمومي 1131
   1393/04/29   93-85 
      اجراي عمليات احداث كانال و كابل كشي خط 66 كيلوولت بوشهر1-خليج فارس كد فراخوان 1368685
  مناقصه   عمومي 1132
   1393/02/24   93-26 
      خرید 220 تن سیم فاز و گارد خطوط 66 کیلو ولت کد فراخوان۱,۳۶۰,۷۱۳
  مناقصه   عمومي 1133
   1393/05/25   93-36 
      خريد تابلوهاي 20 كيلوولت پست موقت ايزدخواست با كد فراخوان 1371087
  مناقصه   عمومي 1134
   1393/02/27   93-33 
      احداث كانال و كابل كشي خط 66 كيلوولت پست خليج فارس بوشهر با كد فراخوان 1361121
  مناقصه   عمومي 1135
   1393/02/27   93-31 
      عملیات نصب تست و راه اندازی پست 132/20 کیلو ولت خوزی لامرد کد فراخوان 1361115
  مناقصه   عمومي 1136
   1393/04/10   93-46 
      خريد دو سري تابلو 20 كيلوولت با كد فراخوان 1366769
  مناقصه   عمومي 1137
   1393/03/11   93-21 
      خريد پنج دستگاه پايانه راه دور جهت نظارت بر اطلاعات ايستگاه هاي حاجي آباد،‌ديلم،‌ايج، بردخون و خورموج با كد فراخوان1363146
  مناقصه   ترك تشريفات 1138
   1393/05/14   91-93 
      خرید پایه تلسکوپی خط 66 کیلو ولت گناوه - گناوه 3
  مناقصه   محدود 1139
   1393/02/22   92-56 
      تجدید آگهی نصب یک دستگاه راکتور 400 کیلو ولت 50 مگاواری فیدر خط در سیستم DCS پست نیروگاه عسلویه به صورت کلید در دست کد فراخوان1360593
  مناقصه   عمومي 1140
   1393/05/14   88-93 
      نصب برج خط 66 كيلوولت سعادتشهر- سرچهان1370118
  مناقصه   عمومي 1141
   1393/05/14   89-93 
      احداث فونداسيون خط 66 كيلوولت دهنو - سياخ دارنگون شماره 1370120
  مناقصه   عمومي 1142
   1393/05/14   84-93 
      نظارت كارگاهي خط 66 كيلوولت عسلويه - گله دار1370136
  مناقصه   محدود 1143
   1393/05/14   87-93 
      احداث فونداسيون نصب برج و سيم كشي خط 66 كيلوولت شيراز - صنايع1370111
  مناقصه   عمومي 1144
   1393/01/30   92-103 
      عمليات اجراي يك بي 230 و 66 كيلوولت ترانس سوم پست 230 كيلوولت لار به صورت كليد در دست با كد فراخوان 1357070
  مناقصه   عمومي 1145
   
  درج در سايت مديريت توليد برق زرند
   1393/01/31   26/93 
      تأمين نيروي انساني نيروگاه زرند
  مناقصه   عمومي 1146
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي گيلان
   1393/05/04   9311003 
      خريد چهار رديف پره ثابت و متحرك رديف اول و دوم توربين گاز نيروگاه لوشان
  مناقصه   عمومي 1147
   1393/01/17   9312001 
      اصلاح و پوشش سقف ساختمانهاي طرح و توسعه و IT
  مناقصه   محدود 1148
   1393/03/21   9331002 
      خريد كابل 63 كيلو ولت
  مناقصه   ترك تشريفات 1149
   1393/04/03   9331003 
      خريد 30 دستگاه كليد 20 كيلو ولت
  مناقصه   ترك تشريفات 1150
   1393/05/18   9331004 
      تعويض 13 دستگاه كراس آرم
  مناقصه   ترك تشريفات 1151
   
  درج در سايت توزيع برق استان گلستان
   1393/06/12   93 
      فراخوان عمومي ارزيابي كيفي مناقصه گران نصب سامانه هاي فتوولتائيك
  مناقصه   عمومي 1152
   1393/01/11   92/2-60 -66 
      تجديد مناقصات يك مرحله اي توسعه روستايي مرحله دوم
  مناقصه   عمومي 1153
   1392/12/17   92/2-72-82 
      خريد مقره، پايه، يراق آلات، ترانس، لامپ گازي، تابلو،ترانس چراغ خياباني
  مناقصه   عمومي 1154
   1393/05/21   93/2-71 
      خريد 40 دستگاه سكسيونر گازي هوايي
  مناقصه   عمومي 1155
   1393/05/26   93/2-72 
      واگذاري فعاليتهاي واحد فروش و خدمات پس از فروش انشعابات عادي شهري و روستايي توزيع برق گنبد
  مناقصه   عمومي 1156
   1393/05/26   93/2-73 الي 107 
      توسعه و احداث روستايي مديريتهاي توزيع نيروي برق استان گلستان
  مناقصه   عمومي 1157
   1393/03/31   93/2-58 
      خريد 36.500. متر انواع كابل خودنگهدار فشارضعيف و 20 كيلوولت
  مناقصه   عمومي 1158
   1393/04/22   93/2-59-60-61-62-63 
      توسعه و احداث روستايي و شهري مديريت توزيع برق گنبد
  مناقصه   عمومي 1159
   1393/06/23   93/2-68-69-72 - 119 
      تجديد مناقصات پست زميني، واحد فروش و خدمات گنبد، توسعه شهري و روستايي
  مناقصه   عمومي 1160
   1393/05/28   93/2-136 الي 108 
      توسعه و احداث شهري مديريتهاي توزيع نيروي برق استان گلستان
  مناقصه   عمومي 1161
   1393/06/25   93/2-137-141 
      خريد انواع كابل مسي، خودنگهدار، فيوز مينياتوري، كنتورها، كنكتور مسي، دم خوكي، وينچ كلمپ
  مناقصه   عمومي 1162
   1393/06/25   93/2-142-143 
      تجهيزات پست زميني مديريتهاي برق شرق ، غرب، گنبد آق قلا تركمن
  مناقصه   عمومي 1163
   1393/02/20   39-19-1-2/93 
      تجديد مناقصه اصلاح شهري مديريتهاي توزيع نيروي برق استان گلستان
  مناقصه   عمومي 1164
   1393/01/27   39-19-2/92 
      اصلاح و بهينه سازي شهري مديريتهاي توزيع برق گلستان
  مناقصه   عمومي 1165
   1393/05/15   70-65-2/93 
      خط گرم، پست زميني، تست و بازرسي
  مناقصه   عمومي 1166
   1393/02/03   41-2/93 
      تعمير و بازسازي ترانسفورماتورهاي معيوب شركت توزيع نيروي برق استان گلستان
  مناقصه   عمومي 1167
   1393/02/03   40-2/93 
      خريد دو دستگاه پست كمپكت 800 و 630 كيلوولت آمپر با سيستم حفاظتي ديژنكتور
  مناقصه   عمومي 1168
   1393/02/30   43-42-2/93 
      اجراي پروژه هاي برقرساني به سايت مسكن مهر شهرستان تركمن، آق قلا گميشان
  مناقصه   عمومي 1169
   1393/03/12   46-45-44-2/93 
      مناقصه نيروهاي خدماتي، حجمي، حجمي غير شماره بردار
  مناقصه   عمومي 1170
   1393/03/20   47-57-2/93 
      واگذاري فعاليتهاي اكيپ اتفاقات و عمليات شبكه مديريت توزيع نيروي برق گلستان
  مناقصه   عمومي 1171
   1392/12/17   20-26-33-2/92 
      توسعه و احداث شهري گنبد، راميان، مينودشت
  مناقصه   عمومي 1172
   1393/04/04   1-44-2/93 
      تجديد تامين نيروي انساني به همراه 13 دستگاه خودرو غير شماره برداري (حجمي)
  مناقصه   عمومي 1173
   1393/02/29   1-41-2/93 
      تجديد مناقصه 41 تعمير و بازسازي و سرويس ترانسفورماتورهاي معيوب
  مناقصه   عمومي 1174
   1393/01/27   18-1-2/93 
      اصلاح و بهينه سازي روستايي مديريتهاي توزيع برق گلستان
  مناقصه   عمومي 1175
   1393/01/20   1-81-72-2/92 
      خريد تجديد مناقصه 72-81
  مناقصه   عمومي 1176
   1393/02/20   1-18-2/93 
      تجديد مناقصه اصلاح روستايي مديريتهاي توزيع نيرو برق گلستان
  مناقصه   عمومي 1177
   
  درج در سايت توزيع برق آذربايجان غربي
   1393/01/17   1/93 
      خريد 276000 متر سيم
  مناقصه   عمومي 1178
   1393/02/02   16-93 
      تهيه مصالح واجراي عمليات مربوط به احداث ساختمان اداري برق ايثار
  مناقصه   عمومي 1179
   1393/02/13   17-93 
      خريد 39300 دستگته كنتور تكفاز و سه فاز
  مناقصه   عمومي 1180
   1393/05/22   47-93 
      سرويس و تعميرات موردي و پيشگيرانه شبكه هاي توزيع
  مناقصه   عمومي 1181
   1393/05/22   48-93 
      سرويس و روشن نگهداشتن جراغهاي روشنايي معابر
  مناقصه   عمومي 1182
   1393/02/13   3-93 
      خريد 54 دستگاه مولد خورشيدي
  مناقصه   عمومي 1183
   1393/04/15   36-93 
      تهيه بخشي ازمصالح وتوسعه شبكه مديريتهاي توزيع برق اروميه
  مناقصه   عمومي 1184
   1393/04/25   37-93 
      ساماندهي فيزيكي والكترونيكي پرونده هاي مشتركين برق وليعصر
  مناقصه   عمومي 1185
   1393/03/10   25-93 
      خريد ريكلوزر- سكسيونر - سكسيونر هوايي - آناليز - دژنكتور - نشان دهنده خطاي تكفاز
  مناقصه   عمومي 1186
   1393/03/17   24-93 
      خريد فيوز لينك ، مفصل حرارتي ، سر كابل حرارتي و بالاست بخار سديم
  مناقصه   عمومي 1187
   1393/03/03   22-93 
      خريد 71000 شعله لامپ
  مناقصه   عمومي 1188
   1393/03/05   26-93 
      خريد170 (يكصدوهفتاد) اصله انواع پايه چراغ فلزي منشوري 10 و 12 متري قابل نصب روي فونداسيون
  مناقصه   عمومي 1189
   1393/01/30   2-93 
      خريد ۶۰قلم انواع يراق آلات شبکه توزيع نيروی برق
  مناقصه   عمومي 1190
   1393/02/13   8-93 
      خريد 1169300 متر كابل
  مناقصه   عمومي 1191
   1393/04/10   93-34 
      عبارتست از خريد 500 (پانصد) اصله انواع پايه چراغ فلزي منشوري 10 و 12 متري قابل نصب روي فونداسيون( بدون فونداسيون)
  مناقصه   عمومي 1192
   1393/05/11   تجديد 8-93 
      خريد 36500متر كابل
  مناقصه   عمومي 1193
   1393/04/08   93-13 
      خريد 490 ( چهار صد و نود ) دستگاه انواع تابلو تك سلولي، دو سلولي و فشار ضعيف
  مناقصه   عمومي 1194
   1393/02/14   93-12 
      خريد 13800 دستگاه انواع چراغ لاك پشتي (70 -50 و150 وات) بدون لامپ
  مناقصه   عمومي 1195
   1393/02/08   93-11 
      خريد چهار هزار و يكصد عدد كات اوت فيوز پليمري 100 آمپر ، سه هزار عدد برقگير 24 كيلو ولت پليمري 10 كيلو آمپر و شانزده هزار عدد مقره سوزني چيني 20 كيلوولت
  مناقصه   عمومي 1196
   
  درج در سايت توزيع برق چهار محال و بختياري
   1393/02/16   93/627 
      قرائت کنتور و توزیع صورتحسابهای مشترکین عادی امور برق شهرستانهای اردل و کیار
  مناقصه   عمومي 1197
   1393/02/16   93-625 
      قرائت کنتور و توزیع صورتحسابهای مشترکین عادی امور برق شهرکرد
  مناقصه   عمومي 1198
   1393/02/16   93-626 
      قرائت کنتور و توزیع صورتحسابهای مشترکین عادی امور برق لردگان
  مناقصه   عمومي 1199
   1393/02/16   93-628 
      قرائت کنتور و توزیع صورتحسابهای مشترکین عادی امور برق شهرستانهای سامان و بن
  مناقصه   عمومي 1200
   1393/02/16   93-629 
      قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین عادی امور برق شهرستان بروجن
  مناقصه   عمومي 1201
   1393/02/16   93-630 
      قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و وصول مطالبات مشترکین عادی امور برق شهرستان فارسان
  مناقصه   عمومي 1202
   1393/02/16   93-631 
      وصول مطالبات شهرستان لردگان
  مناقصه   عمومي 1203
   1393/02/16   93-632 
      اصلاح و بهینه سازی شبکه توزیع شهرستان شهرکرد از سه راهی کتک -آقبلاغ تا خروجی روستای خوی
  مناقصه   عمومي 1204
   1393/02/16   93-633 
      برق رسانی به شهرک امام حسین (ع) دره مولای کوهرنگ
  مناقصه   عمومي 1205
   1393/03/01   93-634 
      نقاط پراکنده (تک تیری) اردل
  مناقصه   عمومي 1206
   1393/03/01   93-635 
      واگذاری حجمی انجام کارهای خدماتی، اداری،مالی، پشتیبانی و فوریت های برق 121 در حوزه عملیاتی ستاد
  مناقصه   عمومي 1207
   1393/06/24   93-649 
      خرید انواع یراق کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 1208
   1393/06/24   93-650 
      خرید انواع تابلو توزیع بارانی
  مناقصه   عمومي 1209
   1393/06/24   93-651 
      خرید انواع کابل پلاستیکی و خودنگهدار فشار ضعیف و فشارمتوسط
  مناقصه   عمومي 1210
   1393/06/24   93-652 
      خرید کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 1211
   1393/06/24   93-653 
      خرید انواع سیم مسی درسایزهای 16و25و35
  مناقصه   عمومي 1212
   1393/06/24   93-654 
      خرید انواع تجهیزات فشارضعیف وفشارمتوسط شبکه
  مناقصه   عمومي 1213
   1393/06/24   93-655 
      خرید ایگنتور،بالاست ،حباب چراغ وساعت فرمان نجومی (
  مناقصه   عمومي 1214
   1393/06/24   93-656 
      خرید مقره سوزنی وبشقابی سیلیکونی 20کیلوولت
  مناقصه   عمومي 1215
   1393/06/24   93-657 
      خرید انواع کلید مینیاتوری،کلیدفیوزدار،کلیداتوماتیک وکنتاکتور
  مناقصه   عمومي 1216
   1393/06/24   93-658 
      خرید انواع یراق آلات شبکه های فشارمتوسط وفشارضعیف
  مناقصه   عمومي 1217
   1393/04/21   646//93 
      نقاط پراکنده (تک تیری) شهرستان لردگان
  مناقصه   عمومي 1218
   1393/01/19   623-93 
      عملیلت و بهره برداری امور برق شهرستان فارسان و شعبات جونقان و باباحیدر
  مناقصه   عمومي 1219
   1393/01/19   624-93 
      عملیلت و بهره برداری امور برق شهرستان کیار و شعبات ناغان و دزک
  مناقصه   عمومي 1220
   1393/04/25   640-93 
      خرید انواع لامپ های روشنایی خیابانی
  مناقصه   عمومي 1221
   1393/04/25   641/93 
      خرید کابل 6+6*1 کنسانتریک
  مناقصه   عمومي 1222
   1393/04/25   642/93 
      خرید کابل خودنگهدار شش سیمه
  مناقصه   عمومي 1223
   1393/04/25   643/93 
      خرید انواع کابل پلاستیکی 1،2،4 رشته
  مناقصه   عمومي 1224
   1393/04/25   644/93 
      خرید انواع کابل پیچ و مهره
  مناقصه   عمومي 1225
   1393/04/21   645//93 
      نقاط پراکنده (تک تیری) شهرستان کیار
  مناقصه   عمومي 1226
   1393/04/21   647//93 
      نقاط پراکنده (تک تیری) شهرستان شهرکرد
  مناقصه   عمومي 1227
   1393/03/27   639-93 
      خریدانواع پایه های بتونی
  مناقصه   عمومي 1228
   1393/04/21   634/93 
      نقاط پراکنده (تک تیری) شهرستان اردل(تجدید شده)
  مناقصه   عمومي 1229
   1393/03/27   634-93 
      نقاط پراکنده (تک تیری) شهرستان اردل
  مناقصه   عمومي 1230
   1393/04/21   636/93 
      نقاط پراکنده (تک تیری) شهرستان بروجن(تجدید شده)
  مناقصه   عمومي 1231
   1393/03/27   636-93 
      نقاط پراکنده (تک تیری) شهرستان بروجن
  مناقصه   عمومي 1232
   1393/04/21   637//93 
      نقاط پراکنده (تک تیری) شهرستان کوهرنگ(تجدید شده)
  مناقصه   عمومي 1233
   1393/04/21   637/93 
      نقاط پراکنده (تک تیری) شهرستان کوهرنگ(تجدید شده)
  مناقصه   عمومي 1234
   1393/03/27   637-93 
      نقاط پراکنده (تک تیری) شهرستان کوهرنگ
  مناقصه   عمومي 1235
   1393/03/27   638-93 
      نقاط پراکنده (تک تیری) شهرستان فارسان
  مناقصه   عمومي 1236
   1393/06/11   0 
      فراخوان شناسایی پیمانکار اجرای پروژه نصب سامانه های فتوولتائیک
  مناقصه   عمومي 1237
   1393/06/18   0/0 
      شناسایی پیمانکاران واجد شرایط انجام پروژه های خدمات مهندسی، تامین تجهیزات و نصب سامانه های فتوولتاییک
  مناقصه   عمومي 1238
   
  درج در سايت توزيع برق استان لرستان
   1393/02/04   92/29 
      تجدید مناقصه خرید200000 مترانواع کابل خودنگهدارفشارضعیف
  مناقصه   عمومي 1239
   1393/01/07   92/33 
      برکناری سیمهای مسی ونصب کابل خودنگهدارفشارضعیف ویراق آلات مربوطه درمحدوده مدیریت توزیع برق بروجرد1
  مناقصه   عمومي 1240
   1393/01/07   92/34 
      برکناری سیم های مسی ونصب کابل خودنگهدارفشارضعیف ویراق آلات مربوطه درمحدوده مدیریت توزیع برق بروجرد2
  مناقصه   عمومي 1241
   1393/01/07   92/35 
      برکناری سیمهای مسی ونصب کابل خودنگهدارفشارضعیف ویراق آلات مربوطه درمحدوده مدیریت توزیع برق الیگودرز
  مناقصه   عمومي 1242
   1393/01/07   92/36 
      برکناری سیمهای مسی ونصب کابل خودنگهدارفشارضعیف ویراق آلات مربوطه درمحدوده مدیریت توزیع برق کوهدشت
  مناقصه   عمومي 1243
   1393/01/07   92/37 
      برکناری سیمهای مسی ونصب کابل خودنگهدرفشارضعیف ویراق آلات مربوطه درمحدوده مدبریت توزیع برق دورود
  مناقصه   عمومي 1244
   1393/03/22   93/11 
      اجراي عمليات احداث شبكه فشارمتوسط (20 کيلو ولت هوايي با سيم آلومينيوم نمره 70 ) جهت تأمين برق پروژه مسكن مهر در محدوده مديريت توزيع يک برق شهرستان خرم آباد بصورت PC
  مناقصه   عمومي 1245
   1393/03/04   93/1 
      تجدید مناقصه برونسپاری مراکزفوریتهای برق بروجرد1و2
  مناقصه   عمومي 1246
   1393/04/30   93/12 
      خرید 3000 عدد کنسول فلزی
  مناقصه   عمومي 1247
   1393/02/04   93/3 
      خرید30000 دستگاه کنتورتکفازدیجیتالی سه تعرفه
  مناقصه   عمومي 1248
   1393/03/15   93/10 
      اجرای سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی وسنگین
  مناقصه   عمومي 1249
   1393/03/04   93/6 
      خرید11000 دستگاه انواع چراغ خیابانی لاک پشتی
  مناقصه   عمومي 1250
   1393/03/04   93/7 
      تجدید مناقصه خرید110 تن انواع سیم آلومینیوم ACSR
  مناقصه   عمومي 1251
   1393/03/04   93/8 
      خرید10000 عدد انواع مقره سوزنی وکششی سیلیکونی
  مناقصه   عمومي 1252
   1393/03/04   93/9 
      تجدید مناقصه خرید 200 سری( 600عدد) کات اوت فیوز 20 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 1253
   1393/03/04   93/5 
      خرید 52000 عدد انواع لامپ
  مناقصه   عمومي 1254
   1393/03/04   93/4 
      خرید5650 اصله انواع پایه بتونی H
  مناقصه   عمومي 1255
   1393/06/13   93/15 
      بركناري سيمهاي مسي شبكه فشارضعيف و نصب كابل خودنگهدارويراق آلات مربوطه بطول تقريبي40كيلومتر درمحدوده مديريت توزيع برق شهرستان خرم آباد2 (اداره برق ويسيان)بصورت PC
  مناقصه   عمومي 1256
   1393/06/13   93/16 
      بركناري سيمهاي مسي شبكه فشارضعيف و نصب كابل خودنگهدارويراق آلات مربوطه بطول تقريبي40كيلومتر درمحدوده مديريت توزيع برق شهرستان خرم آباد2 ( اداره برق چگني)بصورت PC
  مناقصه   عمومي 1257
   1393/05/13   93/14 
      اجراي عمليات خريد، نصب وراه اندازي تأسيسات وتجهيزات مربوط به نيروگاه خورشيدي با استراکچر مناسب بصورت Ongrid
  مناقصه   عمومي 1258
   1393/02/04   93/2 
      خرید250000مترانواع کابل پروتودورمسی مفتولی
  مناقصه   عمومي 1259
   1393/05/13   93/13 
      خريد انواع كابل خودنگهدارفشار ضعيف شش سيمه وچهار سيمه
  مناقصه   عمومي 1260
   
  درج در سايت مديريت توليد برق نيروگاههاي گازي خراسان
   1393/04/18   93/67 
      انجام امور مربوط به خدمات عمومی ، تاسیسات ، حمل و نقل ،تایپ،خدمات فضای سبز و کانتین به تعداد 38 نفر جهت نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
  مناقصه   عمومي 1261
   1392/12/10   64/92 
      عملیات اورهال واحد سه نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه(از نوع توربین گاز V94.2)
  مناقصه   عمومي 1262
   1392/12/21   64/92(نوبت دوم ) 
      عملیات اورهال واحد سه نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه ( از نوع توربین گاز v94.2)
  مناقصه   عمومي 1263
   1392/12/10   65/92 
      عملیات بازدید مسیر واحدهای 1و4(V94.2)نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین
  مناقصه   عمومي 1264
   1392/12/21   65/92(نوبت دوم) 
      عملیات بازدید مسیر داغ واحدهای 1و4 (v94.2)نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه
  مناقصه   عمومي 1265
   
  درج در سايت توزيع برق كرمانشاه
   1393/02/28   7-93 تجديد مناقصه 
      خريد 500 دستگاه قطع كننده 25كيلوولت سيليکوني (توليد داخل)
  مناقصه   عمومي 1266
   1393/06/22   41/93 
      انجام خدمات سیمبانی وتکنسین سیمبانی ،كارشناسي فني و غير فني ، كارداني فنی وغير فني ، اپراتوري كامپيوتر ،خدمات اداری ودفتری، كارگر خدمات عمومی، خدمات مورد نياز تنظيفاتي ، سرويس آبدارخانه ، رانندگی خودروی سبک وسنگین ،اپراتوري تلفنخانه و . . . در محل برق شهرستان های تابعه استان کرمانشاه
  مناقصه   عمومي 1267
   1393/06/22   40-93 
      انجام خدمات سیمبانی وتکنسین سیمبانی ،كارشناسي فني و غير فني ، كارداني فنی وغير فني ، اپراتوري كامپيوتر ،خدمات اداری ودفتری، كارگر خدمات عمومی، خدمات مورد نياز تنظيفاتي ، سرويس آبدارخانه ، رانندگی خودروی سبک وسنگین ،اپراتوري تلفنخانه و . . . در محل برق شهرستان کرمانشاه(امور برق مرکز،جنوب وشمال شهرستان کرمانشاه)
  مناقصه   عمومي 1268
   1393/06/22   42-93 
      خرید تعداد 66 دستگاه انواع تابلو توزیع عمومی 100،400 و630 آمپری
  مناقصه   عمومي 1269
   1393/03/24   26-93 
      خرید 7000 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه دیجیتالی (100)10A کامل و 4000 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه دیجیتالی (100) 10A بدون قاب و فیوز ( تولید داخل )
  مناقصه   عمومي 1270
   1393/04/02   27/93 
      واگذاری فعالیتهای مرکز فوریتهای برق 121 و کارشناسان حوزه معاونت بهره برداری بصورت قرارداد کار حجمی توسط پیمانکار
  مناقصه   عمومي 1271
   1389/06/30   2-50-89 
      انتقال نیرو و برقرسانی با مصالح در حوزه امور برق مرکزی شهرستان کرمانشاه
  مناقصه   عمومي 1272
   1393/04/02   28/93 
      خرید تعداد 2 دستگاه سرور HP PROLIANT DL380 PGEN 8 ، یک دستگاه Rack ، یک دستگاه لب تاب ، یک دستگاه سوییچ 3750 و یک دستگاه سوییچ 2960
  مناقصه   عمومي 1273
   1393/04/31   30-93 
      خرید ، نصب و راه اندازی سیستم قرائت از راه دور بازار پارچه فروشهای کرمانشاه امور توزیع برق جنوب کرمانشاه
  مناقصه   عمومي 1274
   1393/04/11   22/93 
      خرید تعداد 1250 دستگاه انواع کنتور سه فاز دیجیتالی ( تولید داخل )
  مناقصه   عمومي 1275
   1393/04/02   23/93 
      انتخاب مشاور در زمینه طراحی ، نظارت و بهره برداری شرکت توریع نیروی برق استان کرمانشاه
  مناقصه   محدود 1276
   1393/03/24   24-93 
      خرید 750 اصله انواع تیر سیمانی
  مناقصه   عمومي 1277
   1393/03/24   25-93 
      خريد 6000 عدد مقره سوزني سيليكوني و3000 عدد مقره بشقابی سیلیکونی KV20 ساخت سال جاري (تولید داخل) (از محل اعتبارات داخلی)
  مناقصه   عمومي 1278
   1393/06/04   37-93 
      انجام قرائت لوازم اندازه‌گيري و توزيع صورتحساب برق ، اخطار، قطع و وصل برق مشترکین بدهکار منجر به وصول برق شهرستانهای اسلام آباد غرب ، کوزران ، دالاهو ، سرپلذهاب ، گیلانغرب و قصر شیرین
  مناقصه   عمومي 1279
   1393/06/01   36-93 
      انجام قرائت لوازم اندازه‌گيري ، توزيع صورتحساب برق ، اخطار ، قطع و وصل برق مشترکین بدهکار منجر به وصول امور توزیع برق شمال شهرستان کرمانشاه
  مناقصه   عمومي 1280
   1393/05/19   35-93 
      پروژه تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار فشار ضعیف شهرستان ثلاث و ازگله بصورت كليددردست (شامل تجهیزات، مصالح ودستمزد) از محل اعتبارات داخلی
  مناقصه   عمومي 1281
   1393/06/08   38-93 
      انجام تست و اصلاح لوازم اندازه گیری سبک تا 32 آمپر سه فاز در سطح شهرستان کرمانشاه به صورت دستمزدي
  مناقصه   عمومي 1282
   1393/06/22   39-93 
      انجام خدمات كارشناسي فني و غير فني ، كارداني فنی وغير فني ، اپراتوري كامپيوتر ،خدمات اداری ودفتری، كارگر خدمات عمومی، نگهباني و خدمات مورد نياز تنظيفاتي ، سرويس آبدارخانه ، رانندگی خودروی سبک وسنگین ، نگهداري فضاي سبز و اپراتوري تلفنخانه و . . . در محل حوزه ستادي شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه واقع در خيابان شهيد امجديان (سيلو) به صورت پيمانكاري
  مناقصه   عمومي 1283
   1393/05/23   34-93 
      انجام قرائت لوازم اندازه‌گيري و توزيع صورتحساب برق و قطع و وصل برق مشترکین بدهکار منجر به وصول امور برق شهرستانهاي بيستون ، صحنه ، هرسين ، سنقر ، كنگاور و بخشهاي تابعه
  مناقصه   عمومي 1284
   1393/05/15   33-93 
      خريد15000 رشته لامپ گازی 125 وات بخار جیوه (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 1285
   1393/05/14   32-93 
      خرید 3500 متر انواع كابل پروتودور مسی 0/6-1 KV NYY با عايق P.V.C تولید داخل
  مناقصه   عمومي 1286
   1393/02/13   10-93 
      خرید 29000 عدد انواع المنت فیوز ( تولید داخل )
  مناقصه   عمومي 1287
   1393/02/15   12-93 
      پروژه روشنایی معابر بلوار رسالت ( امور توزیع برق جنوب شهرستان کرمانشاه) با مصالح و دستمزد (مصالح و دستمزد بر عهده پیمانکار) از محل اعتبارات عمرانی استانی
  مناقصه   عمومي 1288
   1393/02/15   13-93 
      خرید 37490 عدد انواع کلمپ کابل خود نگهدار (تولید داخل)
  مناقصه   عمومي 1289