• 462639
 • تعداد بازديد كنندگان  
 • 1389/10/28 آخرين به روز رسانى 
 • [آرشيو معاملات سالهاي گذشته] :: [بازگشت] مزايده :: مناقصه :: حراج :: فراخوان
   
  درج در سايت توانير
   1393/01/26   3499-92-ت 
      1356616مناقصه عمومي يك مرحله ايي اجراي كامل عمليات تكميلي ساختماني و الكتريكي و غيره آشايانه بالگرد هاي توانير
  مناقصه   عمومي 1
   1393/03/27   3617-93-ت 
      1365139مناقصه عمومي يك مرحله اي بيمه كليه مشتركين خانگي و روستايي صنعت برق جهت جبران خسارات مالي و جاني
  مناقصه   عمومي 2
   1393/05/06   3633-93-ت 
      1369479 مناقصه عمومي يك مرحله ايي انجام خدمات حمل و نقل اداري پرسنل
  مناقصه   عمومي 3
   1393/05/26   3665-93-ت 
      1371285مناقصه عمومي يك مرحله اي بيمه كليه مشتركين خانگي شهري و روستايي جهت خسارات مالي و جاني
  مناقصه   عمومي 4
   1393/07/08   3705-93-ت 
      1375990مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه حوادث ناشی از برق مشترکین شهری و روستایی
  مناقصه   عمومي 5
   1393/08/10   3723-93-ت 
      مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه حوادث ناشی از برق مشترکین خانگی
  مناقصه   عمومي 6
   1393/08/06   ت-91-3346 
      ارزیابی کیفی مناقصه گران در خصوص مناقصه محدود یک مرحله ایی اجرای کامل عملیلات ساختمانی تاسیسات و مخابراتی
  مناقصه   عمومي 7
   1393/07/28   ت-93-3684 
      مناقصه عمومی یک مرحله ای درخصوص انجام خدمات نامه رسانی ساختمان های حوزه ستادی
  مناقصه   عمومي 8
   
  درج در سايت برق منطقه اي آذربايجان
   1393/08/10   9582/340 
      ۱,۳۷۹,۴۲۲ ديوارکشی پست سردرود
  مناقصه   محدود 9
   1393/06/16   975/340 
      ۱,۳۷۳,۴۳۶ ارائه خدمالت نگهداری و حراست فيزيکی استانهای آ.ش ٬ آ.غ و اردبيل
  مناقصه   عمومي 10
   1393/04/14   538/340 
      ۱,۳۶۷,۲۰۲ خريد يک دستگاه پست سيار ۱۳۲ کيلوولت فارفار
  مناقصه   عمومي 11
   1393/06/02   5605/340 
      ۱,۳۷۲,۰۰۵ استعلام خريد و نصب تابلو حريم خطوط
  مناقصه   محدود 12
   1393/04/17   573/340 
      ۱,۳۶۷,۶۵۵ خرید سیم محافظ OPGW و یراق آلات خط اردبیل جنوبی - کمی آباد
  مناقصه   عمومي 13
   1393/04/29   656/340 
      1.368.753 تجدید ارائه خدمات استخر ، سونا و سالن ورزشی
  مناقصه   عمومي 14
   1393/05/05   698/340 
      1.369.492 انجام عملیات دایر نگهداشتن فضای سبز
  مناقصه   عمومي 15
   1393/07/02   7252/340 
      ۱,۳۷۵,۲۲۱ استعلام سازه فلزی گنتری دو دهنه و یک دهنه
  مناقصه   محدود 16
   1393/06/25   7426/340 
      ۱,۳۷۴,۴۲۰ تکميل کارهای ساختمانی پست گلمانخانه
  مناقصه   محدود 17
   1393/08/06   8910/340 
      ۱,۳۷۹,۰۸۳ استعلام بهاء خريد ۲ دستگاه تابلوی ۲۰ کيلوولت
  مناقصه   محدود 18
   1393/07/16   8506/340 
      ۱,۳۷۶,۷۸۸ احداث ٬ تجهيز و راه اندازی تونل انتقال کابل تبريز
  مناقصه   محدود 19
   1393/06/05   888/340 
      ۱,۳۷۲,۴۲۶ ارائه خدمات اپراتوری استانهای آ.ش ٬ آ.غ و اردبيل
  مناقصه   عمومي 20
   1393/07/23   340/1255 
      ۱,۳۷۷,۵۸۹ خريد پست سيار 20/63 كيلوولت شهرك صنعتي پروفسور هشترودي
  مناقصه   عمومي 21
   1393/05/15   340/5459 
      1.370.285 استعلام قيمت پروژه سيستم اتوماسيون پست ۱۳۲ کيلوولت سردرود
  مناقصه   محدود 22
   1393/06/22   340/7299 
      ۱,۳۷۴,۰۴۵ استعلام ساخت و نصب آشغالگير و آشغال جمع کن نيروگاه برقابی مغان
  مناقصه   محدود 23
   1393/06/22   340/7374 
      ۱,۳۷۴,۰۰۸ استعلام نصب و راه اندازی فيدر بی خط توسعه پست مهربان
  مناقصه   محدود 24
   1393/08/07   340/9468 
      ۱,۳۷۹,۲۴۳ خدمات مهندسی تغذيه پست ۲۰/۶۳ کيلوولت مرادلو
  مناقصه   محدود 25
   1393/01/24   33/340 
      ۱,۳۵۶,۲۸۲ تجديد ارائه خدمات تعمير و نگهداری تأسيسات حرارتی و برودتی و لوله کشی
  مناقصه   عمومي 26
   1393/03/28   435/340 
      ۱,۳۶۵,۳۳۱ ارائه خدمات در استخر و سونا و سالن ورزشی برق آذربايجان
  مناقصه   عمومي 27
   1393/04/14   483/340 
      ۱,۳۶۷,۲۰۰ خريد کابل ۱۳۲ کيلوولت XLPE مسی با کيله متعلقات
  مناقصه   عمومي 28
   1393/02/22   207/340 
      1.360.436 ارائه خدمات خودروئي جهت انجام سرويسهاي اداري و خدمات برون شهري امور انتقال استان اردبيل
  مناقصه   عمومي 29
   1393/07/23   2111 
      ۱,۳۷۷,۵۰۰ استعلام تهیه و نصب استند و تابلو یکطرفه و دوطرفه
  مناقصه   محدود 30
   1393/07/23   2112 
      ۱,۳۷۷,۵۵۰ تهيه و نصب پرده
  مناقصه   محدود 31
   1392/12/27   2131/340 
      ۱,۳۵۵,۰۶۴ خريد ۴ دستگاه فيدرخانه کيوسکی ۲۰ کيلوولت
  مناقصه   عمومي 32
   1393/07/02   271 
      ۱,۳۷۵,۲۳۸ استعلام خريد کانکتور cpu و مودم ، يک دستگاه cmu و کارت BCU و ...
  مناقصه   محدود 33
   1393/06/30   289 
      ۱,۳۷۴,۸۱۹ استعلام بوستر پمپ آبرسانی و پمپ کفکش و پمپ زمينی
  مناقصه   محدود 34
   1393/03/07   304/340 
      1.362.790 خريد يک دستگاه پست سيار ۱۳۲ کيلوولت
  مناقصه   عمومي 35
   1393/03/12   322/340 
      ۱,۳۶۳,۳۶۴ تجديد اجرای پروژه واريانت خط تکمداره آذر - ستارخان
  مناقصه   عمومي 36
   1393/06/30   324 
      ۱,۳۷۴,۸۳۸ استعلام تهيه و اجرای ديوار پوش
  مناقصه   محدود 37
   1393/04/25   1056/93 
      ۱,۳۶۸,۵۲۴ تهيه تجهيزات و احداث کامل واريانت خط ۱۳۲ آذر به رينگ ستارخان - قراملک
  مناقصه   محدود 38
   1393/06/31   1103 
      ۱,۳۷۴,۹۸۲ استعلام طراحی و پارتيشن بندی اتاقهای معاونين (
  مناقصه   محدود 39
   1393/07/05   1131/340 
      ۱,۳۷۵,۵۱۲ اجرای پروژه سيستم در پست ۱۳۲ کيلوولت سردرود
  مناقصه   عمومي 40
   1393/07/12   1189/340 
      ۱,۳۷۶,۳۸۲ خريد و نصب سه دستگاه ترمينال فيبرنوري در پستهاي بالانج - اروميه گازي و خوي
  مناقصه   عمومي 41
   1393/07/15   1205/340 
      ۱,۳۷۶,۵۶۴ خريد مقره هاي بشقابي سراميكي خط شهرك صنعتي 3 اروميه - شوراكند
  مناقصه   عمومي 42
   1393/07/30   1312/340 
      ۱,۳۷۸,۳۶۸ عمليات حفاری و کابلکشی خطوط ۱۳۲ اروميه گازی - مصلی - ارشلو
  مناقصه   عمومي 43
   1393/07/30   1313/340 
      ۱,۳۷۸,۳۷۶ اجرای پروژه واريانت خط ۱۳۲ دو مداره والی به رينگ اماميه
  مناقصه   عمومي 44
   1393/08/05   1361/340 
      ۱,۳۷۸,۹۱۵ خريد کابل ۲۰ کيلوولت پست ملکان
  مناقصه   عمومي 45
   1393/02/13   147/340 
      ۱,۳۵۹,۱۹۶ تجديد ارائه خدمات خودروئی امور انتقال نيروی برق آذربايجانغربی
  مناقصه   عمومي 46
   1393/02/15   179/340 
      ۱,۳۵۹,۶۲۰ تهيه تجهيزات واحداث کامل واريانت خط ۲۳۰ تکمداره ميانه-تيکمه داش
  مناقصه   عمومي 47
   1393/06/30   178 
      ۱,۳۷۴,۸۳۱ استعلام منبع ذخيره آب گالوانيزه
  مناقصه   محدود 48
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري
   1393/05/18   93/01 
      تامین نیروی انسانی خدمات فضای سبز،نظافت وکانتین
  مناقصه   محدود 49
   1393/05/18   93/02 
      خدمات تامین نیروی انسانی فنی وحراست
  مناقصه   محدود 50
   1393/05/18   93/03 
      خدمات تامین نیروی تاسیسات نیروگاه
  مناقصه   محدود 51
   1393/05/18   93/04 
      خدمات ایاب وذهاب پرسنل نیروگاه
  مناقصه   محدود 52
   1393/05/18   93/05 
      خدمات 24ساعته فوریت های پزشکی واورژانس
  مناقصه   محدود 53
   1393/05/18   93/06 
      خدمات حمل مواد شیمیایی
  مناقصه   محدود 54
   
  درج در سايت توزيع برق استان مركزي
   1393/04/02   93/14 
      خرید کابل 20 کیلو ولت آلومینیوم 185*1
  مناقصه   عمومي 55
   1393/03/25   93/13 
      خرید انواع تیر بتنی
  مناقصه   محدود 56
   1393/04/04   93/15 
      خرید انواع پیچ و مهره
  مناقصه   عمومي 57
   1393/04/02   93/16 
      خرید انواع مقره سیلیکانی
  مناقصه   عمومي 58
   1393/06/13   93/21 
      خريد انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 59
   1393/05/26   93/22 
      تعمیر انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 60
   1393/05/18   93/20 
      ایاب و ذهاب برون شهری
  مناقصه   عمومي 61
   1393/05/26   93/23 
      خرید 4 دستگاه سیستم 60 اینچ والبرد
  مناقصه   عمومي 62
   1393/06/13   93/24 
      خرید انواع یراق آلات شبکه
  مناقصه   عمومي 63
   1393/06/13   93/25 
      خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز
  مناقصه   عمومي 64
   1393/07/26   93/26 
      ایاب و ذهاب برق اراک
  مناقصه   عمومي 65
   1393/06/30   93/27 
      توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی
  مناقصه   محدود 66
   1393/06/30   93/28 
      خرید انواع چراغ لاک پشتی
  مناقصه   عمومي 67
   1393/07/16   93/29 
      توسعه و احداث شهر امیر کبیر
  مناقصه   محدود 68
   1393/07/27   93/31 
      توسعه و احداث شهر ک صنعتی کمیجان
  مناقصه   عمومي 69
   1393/07/26   93/30 
      نگهداری و تعمیرات روشنایی معابر برق اراک
  مناقصه   عمومي 70
   1393/03/04   9/93 
      خدمات پشتیبانی و توسعه نرم افزار سیستم جامع فروش و خدمات مشترکین
  مناقصه   عمومي 71
   1393/02/30   8/93 
      خرید انواع تابلوی عمومی و شالتر
  مناقصه   عمومي 72
   1393/02/30   7/93 
      خرید سیم آلومینیوم
  مناقصه   عمومي 73
   1393/02/30   6/93 
      خرید انواع پیچ و مهره
  مناقصه   عمومي 74
   1393/05/11   17/93 
      توسعه و احداث شبکه های توزیع
  مناقصه   محدود 75
   1393/05/04   18/93 
      نظارت بر فرآیندهای بهره برداری - مشترکین و طرحهای شرکت توزیع
  مناقصه   عمومي 76
   1393/05/11   19/93 
      تعمیرات شبکه های فشار ضعیف هوایی بروش خط سرد
  مناقصه   محدود 77
   1393/01/28   2/93 
      تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار
  مناقصه   محدود 78
   1393/02/30   12/93 
      خرید انواع مقره بشقابی و سوزنی سیلیکانی 20 کیلو ولت
  مناقصه   عمومي 79
   1393/02/30   11/93 
      خرید انواع کابل پروتودور مسی و آلومینیومی
  مناقصه   عمومي 80
   1393/01/24   1/93 
      خرید انواع لامپ گازی
  مناقصه   عمومي 81
   1393/02/20   3/93 
      خرید انواع مقره
  مناقصه   عمومي 82
   1393/02/20   4/93 
      خرید انواع کابل پروتودور
  مناقصه   عمومي 83
   1393/01/30   36/92 
      خرید پست کمپکت
  مناقصه   محدود 84
   
  درج در سايت توزيع برق خراسان جنوبي
   1393/05/23   213/د/93 
      فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران در زمینه تامین کالا و اجرای سامانه های فتوولتائیک متصل به شبکه برروی بام ساختمانهای مشترکین برق خراسان جنوبی
  مناقصه   عمومي 85
   1393/06/01   214/د/93 
      خرید پنج دستگاه کلید(سکسیونر)قابل قطع زیر بار گازی (با PT ازنوع روغنی) به منظور استفاده در سیستم اتوماسیون در شبکه های 20 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 86
   1393/04/16   211/د/93 
      خرید دو دستگاه آسانسور
  مناقصه   محدود 87
   1393/04/21   212 
      خرید انواع کابل
  مناقصه   عمومي 88
   1393/03/29   210/93 
      خرید دو دستگاه آسانسور
  مناقصه   محدود 89
   1393/02/16   207/ع/93 
      تامین برق مسکن مهر 75 هکتاری فاز2 شهرستان بیرجند
  مناقصه   عمومي 90
   1393/02/08   205/ع/93 
      خرید انواع کابل مسی و آلومینیوم خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 91
   1393/02/08   206/ع/93 
      خرید انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 92
   1393/02/16   208/ع/93 
      تامین برق روستای حاجی آباد از توابع شهرستان بیرجند
  مناقصه   عمومي 93
   1393/02/16   209/ع/93 
      تامین برق توسعه روستاهای توابع شهرستان خوسف
  مناقصه   عمومي 94
   1393/01/27   203/د/93 
      خرید انواع لامپ گازی
  مناقصه   عمومي 95
   1393/06/02   216/د/93 
      خرید انواع تیر سیمانی
  مناقصه   محدود 96
   1393/01/27   201/د/93 
      خرید انواع چراغ خیابانی
  مناقصه   عمومي 97
   1392/03/06   202/د/92 
      خرید 200 کیلومتر کابل کنستانتریک 6+6*1
  مناقصه   عمومي 98
   1393/01/23   202/د/93 
      واگذاری نیروهای پیمانی سطح شرکت
  مناقصه   محدود 99
   1393/07/12   93/د219 
      خرید چیلر
  مناقصه   محدود 100
   1393/07/05   93د217 
      خرید انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 101
   1393/07/20   93د220 
      دیوارکشی ساختمان اداری
  مناقصه   محدود 102
   
  درج در سايت مديريت توليد برق رامين(اهواز)
   1393/05/20   93-27 
      خريد واشرهاي مورد نياز واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 103
   1393/05/21   93/33 
      خريد پره هاي توربين واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 104
   1393/05/28   93/41 
      خريد ، نصب و راه اندازي بريكر 20 كيلو ولت
  مناقصه   عمومي 105
   1393/05/19   93/30 
      خريد مواد و مصالح جكينگ پمپ مركزي واحد 3
  مناقصه   عمومي 106
   1393/05/21   93/32 
      خريد قطعات پمپ هاي اسيد شويي توربين واحد 3
  مناقصه   عمومي 107
   1393/05/20   93/31 
      خريد الكتروپمپ هاي جكينگ مركزي واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 108
   1393/05/19   93/29 
      ساخت دو دستگاه الكتروپمپ جكينگ مركزي واحد 3
  مناقصه   عمومي 109
   1393/05/19   93/28 
      ساخت داخل آببند هاي توربين تعميرات اساسي واحد 3
  مناقصه   عمومي 110
   1393/05/21   93/34 
      خريد بيرينگ هاي هاي مورد نياز واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 111
   1393/05/21   93/35 
      خريد لوله هاي بويلر مورد نياز واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 112
   1393/05/21   93/36 
      تعميرات اساسي توربين ، ژنراتور ، سيستم كنترل و بهينه سازي سيستم جكينگ مركزي واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 113
   1393/05/21   93/37 
      خريد ترانسفورماتور سيستم تحريك واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 114
   1393/05/21   93/38 
      خريد مواد عايقي و نسوز واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 115
   1393/05/25   93/39 
      انجام تست هاي غير مخرب (N.D.T)
  مناقصه   عمومي 116
   1393/05/28   93/42 
      خريد سفتي والوهاي مورد نياز واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 117
   1393/06/10   93/43 
      نگهداري و تعميرات كارگاه جوشكاري ، برشكاري و لوله كشي
  مناقصه   عمومي 118
   1393/06/10   93/44 
      خدمات پشتيباني ديپلم و زير ديپلم پرسنل فني و غير فني
  مناقصه   عمومي 119
   1393/06/10   93/45 
      تجديد مناقصه 45/93 -فعاليت ها ي پشتيباني و خدماتي تنظيفات و آبدارخانه ها
  مناقصه   عمومي 120
   1393/06/09   93/46 
      خريد 400000كيلوگرم پلي آلومينيوم كلرايد مايع
  مناقصه   عمومي 121
   1393/06/08   93/47 
      خريد والوهاي فشار قوي واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 122
   1393/06/10   93/49 
      خريد رگلاتور والوهاي اسپري
  مناقصه   عمومي 123
   1393/05/04   93/24 
      خدمات پشتيباني ديپلم و زير ديپلم پرسنل فني و غير فني
  مناقصه   عمومي 124
   1393/05/04   93/23 
      عايق كاري، ورق كاري و داربست بندي تأسيسات و تجهيزات
  مناقصه   عمومي 125
   1393/05/04   93/22 
      نگهداري و تعميرات كارگاه جوشكاري ،برشكاري و لوله كشي
  مناقصه   عمومي 126
   1393/07/14   58/93 
      خريد 1 دستگاه ماشين بالانس
  مناقصه   عمومي 127
   1393/07/14   57/93 
      رنگ آميزي صنعتي دو رديف برج خنك كن واحد 3
  مناقصه   عمومي 128
   1393/07/06   55/93 
      ساخت و تحويل روغن نسوز هيدروليك ايراني جهت سيستم كنترل توربين
  مناقصه   عمومي 129
   1393/07/14   56/93 
      رنگ آميزي صنعتي تجهيزات واحد 3
  مناقصه   عمومي 130
   1393/07/03   54/93 
      انجام كارهاي كارگاهي واحد شماره 3
  مناقصه   عمومي 131
   1393/06/22   52/93 
      خريد 200000 كيلوگرم پلي آلومينيوم كلرايد جامد
  مناقصه   عمومي 132
   1393/06/22   53/93 
      خريد قطعات يدكي ايستگاه گاز
  مناقصه   عمومي 133
   1393/04/14   20/93 
      بابيت ريزي ياتاقان هاي مستعمل توربين
  مناقصه   عمومي 134
   1393/04/07   18/93 
      انجام عمليات نوسازي سيستم كنترل الكترونيك توربين واحد شماره 6 نيروگاه
  مناقصه   عمومي 135
   1393/04/07   17/93 
      نگهداری و تعمیرات کارگاه جوشکاری ، برشکاری و لوله کشی نیروگاه رامین
  مناقصه   عمومي 136
   1393/03/19   15/93 
      خرید 300،000 كيلوگرم پلي آلومينيوم كلرايد مايع مورد نياز نيروگاه رامين
  مناقصه   عمومي 137
   1393/03/21   16/93 
      شناسايي شركت هاي معتبر در زمينه بيمه تامين و حفظ سلامت پرسنل نيروگاه رامين
  مناقصه   محدود 138
   1392/12/28   130/92 
      تعمير و بازسازي ترانسفورماتور 9953 نيروگاه رامين
  مناقصه   عمومي 139
   1393/03/05   13/93 
      خريد قطعات يدكی مورد نياز ژنراتور واحد شماره ۶ نيروگاه
  مناقصه   عمومي 140
   1393/03/19   14/93 
      خريد یک دستگاه ماشین بالانس مورد نياز نيروگاه
  مناقصه   عمومي 141
   1393/02/27   09/93 
      خريد لوله هاي مورد نياز مبدل هاي نيروگاه رامين
  مناقصه   عمومي 142
   1393/02/27   10/93 
      تهيه و طبخ غذاي پرسنل نيروگاه رامين
  مناقصه   عمومي 143
   1393/01/18   01/93 
      خريد والوهاي فشار ضعيف
  مناقصه   عمومي 144
   1393/01/21   02/93 
      خرید رزین آنیونی مورد نیاز نیروگاه
  مناقصه   عمومي 145
   1393/01/24   03/93 
      بابيت ريزی ياتاقانهای مستعمل توربين نيروگاه رامين
  مناقصه   عمومي 146
   1393/02/02   04/93 
      ساخت 6 رديف پروانه (ايمپلر) پمپ توربوفيدپمپ
  مناقصه   عمومي 147
   1393/02/06   05/93 
      خید یک دستگاه هونینگ پورتابل
  مناقصه   عمومي 148
   1393/02/08   06/93 
      خريد50 تن اسيد سيتريك صنعتي 5/99% مورد نياز نيروگاه رامين
  مناقصه   عمومي 149
   1393/02/13   07/93 
      خريد 3000000 كيلوگرم نمك صنعتي موردنياز
  مناقصه   عمومي 150
   1393/02/20   08/93 
      ترمیم و بازسازی روتور مستعمل توربین توربو فید پمپ واحد شماره 6 نيروگاه
  مناقصه   عمومي 151
   1393/02/30   11/93 
      خريد3000 تن اسيد سولفوريك صنعتي مورد نياز نيروگاه رامين
  مناقصه   عمومي 152
   1393/03/04   12/93 
      خريد ۲۵،۰۰۰ كيلوگرم فسفات تری سديك مورد نياز نيروگاه رامين
  مناقصه   عمومي 153
   1392/12/18   123/92 
      خريد يك دستگاه كمپرسور هوا
  مناقصه   عمومي 154
   1392/12/18   124/92 
      انجام عمليات نوسازي سيستم كنترل رگلاتورهاي بويلر واحد شماره 6 نيروگاه
  مناقصه   عمومي 155
   1392/12/28   125/92 
      خريد قطعات سيستم جكينگ مركزي نيروگاه
  مناقصه   عمومي 156
   1392/12/28   126/92 
      تامین خودروهاي ایاب و ذهاب عمومی
  مناقصه   عمومي 157
   1392/12/28   127/92 
      خريد واشرهاي مورد نياز نيروگاه
  مناقصه   عمومي 158
   1392/12/28   128/92 
      سرويس ، نگهداري، بهره برداري و راهبري و ارائه خدمات ايمني و آتش نشاني
  مناقصه   عمومي 159
   1392/12/28   129/92 
      تعمیر ، نگهداري و بهره برداري از سیستم تهویه و خنک
  مناقصه   عمومي 160
   1393/06/22   50/93 
      خريد قطعات يدكي مورد نياز سيستم كنترل توربوفيد پمپ واحد شماره 6
  مناقصه   عمومي 161
   1393/06/22   51/93 
      انجام آزمايشات و معاينات پزشكي ادواري
  مناقصه   عمومي 162
   
  درج در سايت برق منطقه اي زنجان
   1393/03/24   4/300/93 
      واگذاری عملیات تامين و نصب ، تست و راه اندازي تابلوهای کنترل خط وترانس وتابلو مشترک آلارم مربوط به پستهای 20/63 کیلوولت الوند، بیدستان وآبگرم ودمونتاژ تابلوهای کنترل خط، ترانس وآلارم قدیمی(1364705)
  مناقصه   عمومي 163
   1393/03/24   3/300/93 
      عملیات تامين و نصب، تست و راه اندازي سه دستگاه تابلوی حفاظت وکنترل خط ودمونتاژ تابلوهای حفاظت وکنترل خطوط قدیمی درپست 20/63 کیلوولت تاكستان (1364255)
  مناقصه   عمومي 164
   1393/08/03   3/300/93 عدم الزام 
      خريد رله هاي دسيتانس STC كمكي و كنترلي
  مناقصه   عمومي 165
   1393/08/03   1/300/93 عدم الزام 
      خريد مقره شيشه اي
  مناقصه   عمومي 166
   1393/06/18   10/300/93 
      ترميم فونداسيون، خريد يراق آلات، خريد دكل و دكل بندي، سيم كشي خط 63 كيلوولت دو مداره البرز- البرز5 (1373622)
  مناقصه   عمومي 167
   1393/06/23   14/300/93 
      احداث خط 63 كيلو ولت دو مداره ارتباطي شهرك روي زنجان(139/374/1)
  مناقصه   عمومي 168
   1393/06/05   13/300/93 
      واگذاری (EPC) عمليات يك بی خط و يك بی ترانس ۶۳KV در پست البرز وابهر (1372533)
  مناقصه   عمومي 169
   1393/08/07   17/300/93 
      خريد يراق آلات خط 230 كيلوولت لوشان قزوين(1379201)
  مناقصه   عمومي 170
   1393/03/20   2/300/93 
      واگذاري عمليات تامين و نصب و راه اندازي رله هاي اضافه جريان فيدرهاي 20 كيلوولت پست 20/63 كيلوولت حيدريه (1364126)
  مناقصه   عمومي 171
   1393/08/03   2/300/93 عدم الزام 
      خريد رله هاي AVR ديستانس- كمكي
  مناقصه   عمومي 172
   1393/03/24   6/300/93 
      خريد بانك خازني جهت پست 20/63 كيلوولت الوند (1364663)
  مناقصه   عمومي 173
   1393/07/09   8/300/93 
      احداث ساختمان ديسپاچينگ و مديريت بحران (1376145)
  مناقصه   عمومي 174
   1393/08/05   93.300.11 
      خريد آهن آلات دو دستگاه برج با سيستم زمين و نصب كامل خط 230 لوشان- قزوين (1378912)
  مناقصه   محدود 175
   1393/07/29   93.300.12 
      تامين كالاي مورد نياز براي خط انتقال 400 كيلوولت دو مداره ارتباطي پست 400 دشت آبي (1378265)
  مناقصه   محدود 176
   1393/07/23   93.300.16 
      عمليات اصلاح مقاومت زمين و ترميم فونداسيون خط 400 كيلوولت مينودر- سلطانيه (1377474)
  مناقصه   عمومي 177
   1393/08/04   93.300.18 
      خريد كلمپ عبوري و آرموراد سيم لينكس
  مناقصه   عمومي 178
   1393/03/31   93.300.7 
      خريد سيم هادي با مقطع 411 ميلي متر مربع از نوع AW جهت اصلاح و بهينه سازي خط 230 كيلوولت تكمداره لوشان - قزوين (1365514)
  مناقصه   عمومي 179
   1393/05/18   9/300/93 
      انتخاب پيمانكار جهت توسعه پست 230/400 كيلوولت نيروگاه (زنجان 3) سلطانيه (1370433)
  مناقصه   محدود 180
   1393/01/23   93.1 
      واگذاري باقيمانده عمليات ساختماني پست 63/230 كيلوولت حسين آباد (1356131) (تجديد گرديد)
  مناقصه   عمومي 181
   
  درج در سايت برق منطقه اي سمنان
   1393/01/09   92/337 
      خدمات مهندسی و نظارت بر بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود(کد فراخوان:1355291)
  مناقصه   محدود 182
   1393/01/09   92/339 
      خرید لوازم یدکی بخش LV شامل رله های حفاظتی و کنترلی و تجهیزات سیستمDCS(کد فراخوان:1355293)
  مناقصه   عمومي 183
   1393/05/06   93/301 
      تعمیر و نگهداری خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع استان- کدفراخوان 1369647
  مناقصه   محدود 184
   1393/05/07   93/302 
      خدمات بهره برداری ، آموزش ، سرویس و نگهداری رایانه ها و عمران و تاسیسات پستهای انتقال و فوق توزیع(کد فراخوان:۱,۳۶۹,۶۶۶ )
  مناقصه   محدود 185
   1393/06/03   93/305 
      بهینه سازی خط 63 شهمیرزاد-چاشم ; کد فراخوان1372420
  مناقصه   عمومي 186
   1393/06/15   93/306 
      تجدید مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع استان(کد فراخوان 1373355)
  مناقصه   محدود 187
   1393/07/14   93/307 
      احداث پست 400 کیلوولت ایوانکی(کد فراخوان:1376541)
  مناقصه   محدود 188
   1393/07/14   93/308 
      توسعه پست 63 کیلوولت بیارجمند(کد فراخوان:1376542)
  مناقصه   محدود 189
   1393/07/26   93/309 
      خدمات خودرویی(کد فراخوان1377710)
  مناقصه   عمومي 190
   1393/03/07   300/93 
      تعمیر و بهینه سازی مامورسراء پست 230 کیلووولت شاهرود(کد فراخوان:1362750)
  مناقصه   عمومي 191
   1393/08/07   314/93 
      تعمیر و بازسازی سالن ورزشی شاهرود( کد فراخوان 1379231)
  مناقصه   عمومي 192
   1393/08/05   311/93 
      ایزولاسیون ریویل فونداسیون 1100 دستگاه تاور خطوط فوق توزیع انتقال شرق (کدفراخوان1378896)
  مناقصه   عمومي 193
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي غرب
   1393/03/05   3/931 
      مناقصه عمومی خدمات نگهداری و تعمیرات تاسیسات فشار قوی ،حفاظت و کنترل و اندازه گیری پستهای انتقال و فوق توزیع کد فراخوان 1361651
  مناقصه   عمومي 194
   1393/05/06   5/933 
      نظارت كارگاهي خط 63 كيلو ولت مريوان -زريوار
  مناقصه   عمومي 195
   1393/02/13   4/931 
      خرید بخشی از سیم هادی کاناری به مبلغ 100000 کیلو گرم جهت خط انتقال 230 کیلو ولت داریان - اورامانات کدفراخوان 1359147
  مناقصه   عمومي 196
   1393/04/17   4/933 
      انجام خدمات مهندسی - طراحی و نظارت کارگاهی افزایش ظرفیت پست چشمه سفید کد فراخوان1367633
  مناقصه   عمومي 197
   1393/01/25   2/931 
      مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات وتعمیرات اساسی واحدهای یک ودونیروگاه زاگرس برق غرب (ارزیابی کیفی ) کدپایگاه 1356474
  مناقصه   عمومي 198
   1393/07/02   17/931 
      مناقصه محدود انجام تعميرات اساسی توربوکمپرسور، ژنراتور و تجهيزات جانبی نيروگاه زاگرس ;کدفراخوان 1375250
  مناقصه   محدود 199
   1392/12/13   18/921 
      عملیات ساختمانی و توسعه و افزایش ظرفیت پست 20/63 کیلوو ولت هلیلان کد فراخوان1353701
  مناقصه   عمومي 200
   1393/06/08   13/931 
      مناقصه عمومی دو مرمحله ای خرید سیم هادی لینکس به مقدار 47 تن جهت خط 63 کیلو ولت زریوار - مریوان
  مناقصه   عمومي 201
   1393/07/16   15/931 
      بازسازي پره هاي توربين يك واحد گازي مدل v94.2.5 نيروگاه زاگرس-كد فراخوان 1376718
  مناقصه   عمومي 202
   1393/06/17   14/931 
      اجراي عمليات ساختماني احداث پست 63/230 كيلو ولت زريوار -عمومي -يك مرحله اي-كد فراخوان 1373587
  مناقصه   عمومي 203
   1393/02/08   1/931 
      تعمير و نگهداري خطوط انتقال و فوق توزيع در استانهاي كردستان و ايلام -كد فراخوان 1358433
  مناقصه   عمومي 204
   1393/04/09   10/931 
      مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید5ست پره توربین ولوازم یدکی نیروگاه گازی زاگرس(تجدیدمناقصه 2/931)کدپایگاه 1366588
  مناقصه   عمومي 205
   1393/05/05   1/93 
      خریدپیچ ومهره های اتصالات 63کیلوولت زریوار-مریوان کدپایگاه 1369393
  مناقصه   ترك تشريفات 206
   1393/05/05   12/931 
      مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید5ست پره توربین ولوازم یدکی نیروگاه گازی زاگرس(تجدیدمناقصه 10/931)کدپایگاه 1369386
  مناقصه   عمومي 207
   1393/06/05   11/931 
      مناقصه عمومی دومرحله ای خریدبخشی ازتجهیزات،نصب ،تست وراه اندازی توسعه پست 20/63کیلوولت هلیلان کدپایگاه 1372364
  مناقصه   عمومي 208
   1393/07/22   93/4 
      ترک تشریفات مناقصه خرید کسری پیچ و مهره های اتصالات خط 63 کیلوولت زریوار - مریوانکد فراخوان 1377296
  مناقصه   ترك تشريفات 209
   1393/03/24   9/931 
      تجديد مناقصه گروه ب مناقصه 14/921و1/931تعمير و نگهداري خطوط انتقال و فوق توزيع در كردستان و ايلام كد فراخوان 1364609
  مناقصه   عمومي 210
   1393/04/21   7/931 
      مناقصه عمومی دومرحله ای خرید7دستگاه رله دیفرانسیل کدپایگاه 1367932
  مناقصه   عمومي 211
   1393/03/10   5-931 
      اجاره 12 دستگاه خودرو سبك جهت برق منطقه اي غرب-عمومي يك مرحله اي-كد 1362998
  مناقصه   عمومي 212
   1393/05/14   6/933 
      تعمير و نگهداري خطوط انتقال و فوق توزيع در استان ايلام -كد فراخوان 1370222
  مناقصه   ترك تشريفات 213
   
  درج در سايت توزيع برق شيراز
   1393/02/03   110-93 
      خرید15 دستگاه پست کامپکت G.R.C
  مناقصه   عمومي 214
   1393/02/03   109-93 
      خرید15 دستگاه پست کامپکت G.R.C
  مناقصه   عمومي 215
   1393/02/15   113-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در امور 2- تا بلوار سیبویه
  مناقصه   عمومي 216
   1393/02/15   111-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در امور 1
  مناقصه   عمومي 217
   1393/02/15   112-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در امور 2-شاهزاده قاسم
  مناقصه   عمومي 218
   1393/02/15   114-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در امور 2- تا آستانه
  مناقصه   عمومي 219
   1393/02/15   115-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در امور 5
  مناقصه   عمومي 220
   1393/02/16   116-93 
      نیرو رسانی امور 1
  مناقصه   عمومي 221
   1393/03/03   119-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 222
   1393/03/03   118-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 223
   1393/03/03   117-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 1
  مناقصه   عمومي 224
   1393/03/04   128-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 3
  مناقصه   عمومي 225
   1393/03/04   127-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 226
   1393/03/04   126-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 227
   1393/03/04   125-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 228
   1393/03/04   124-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 229
   1393/03/03   123-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 230
   1393/03/03   121-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 231
   1393/03/03   122-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 232
   1393/03/03   120-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 2
  مناقصه   عمومي 233
   1393/02/15   105-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در امور 7
  مناقصه   عمومي 234
   1393/02/15   106-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در مرودشت
  مناقصه   عمومي 235
   1393/02/15   107-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در سپیدان
  مناقصه   عمومي 236
   1393/02/03   108-93 
      انجام کليه عمليات و کارهای مربوط به بخش اتفاقات، تعمير و نگهداری شبکه در محدوده اداره توزیع برق داریون و خرامه
  مناقصه   عمومي 237
   1393/01/31   101-93 
      اجرای عملیات استانداردسازی و افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین
  مناقصه   عمومي 238
   1393/02/15   102-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در امور 3
  مناقصه   عمومي 239
   1393/02/15   103-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در امور 4
  مناقصه   عمومي 240
   1393/02/15   104-93 
      مقاوم سازی شبکه ها و پست ها در امور 6
  مناقصه   عمومي 241
   1393/03/04   140-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 5
  مناقصه   عمومي 242
   1393/03/04   141-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 5
  مناقصه   عمومي 243
   1393/03/04   142-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 5
  مناقصه   عمومي 244
   1393/03/04   143-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 5
  مناقصه   عمومي 245
   1393/03/04   147-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 6
  مناقصه   عمومي 246
   1393/03/04   148-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 6
  مناقصه   عمومي 247
   1393/03/04   144-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 6
  مناقصه   عمومي 248
   1393/03/04   145-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 6
  مناقصه   عمومي 249
   1393/03/04   146-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 6
  مناقصه   عمومي 250
   1393/03/04   150-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 7
  مناقصه   عمومي 251
   1393/03/04   151-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی امورصدرا
  مناقصه   عمومي 252
   1393/03/04   149-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 7
  مناقصه   عمومي 253
   1393/03/04   160-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی مدیریت ارسنجان
  مناقصه   عمومي 254
   1393/03/05   161-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق سروستان
  مناقصه   عمومي 255
   1393/03/05   162-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق پاسارگاد
  مناقصه   عمومي 256
   1393/03/05   163-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق کوار
  مناقصه   عمومي 257
   1393/03/05   164-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق کوار
  مناقصه   عمومي 258
   1393/03/05   165-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق خرامه
  مناقصه   عمومي 259
   1393/03/05   166-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق خرامه
  مناقصه   عمومي 260
   1393/03/05   167-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق داریون
  مناقصه   عمومي 261
   1393/03/05   168-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق داریون
  مناقصه   عمومي 262
   1393/03/04   153-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی امورصدرا
  مناقصه   عمومي 263
   1393/03/04   154-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی امورصدرا
  مناقصه   عمومي 264
   1393/03/04   152-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی امورصدرا
  مناقصه   عمومي 265
   1393/03/04   155-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی امورصدرا
  مناقصه   عمومي 266
   1393/03/04   156-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی مدیریت مرودشت
  مناقصه   عمومي 267
   1393/03/04   158-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی اداره سیدان
  مناقصه   عمومي 268
   1393/03/04   157-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی اداره کامفیروز
  مناقصه   عمومي 269
   1393/03/04   129-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 3
  مناقصه   عمومي 270
   1393/03/04   130-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 3
  مناقصه   عمومي 271
   1393/03/04   131-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 3
  مناقصه   عمومي 272
   1393/03/04   132-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 3
  مناقصه   عمومي 273
   1393/03/04   133-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 3
  مناقصه   عمومي 274
   1393/03/04   134-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 275
   1393/03/04   135-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 276
   1393/03/04   139-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 277
   1393/03/04   138-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 278
   1393/03/04   136-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 279
   1393/03/04   137-93 
      اجرای طرح های نیرو رسانی امور 4
  مناقصه   عمومي 280
   1393/02/15   180-93 
      اصلاح و بهینه سازی در سپیدان
  مناقصه   عمومي 281
   1393/02/15   182-93 
      سرویس و نگهداری و روشنایی امور 3، 4 و 5 و 6 و صدرا
  مناقصه   عمومي 282
   1393/02/15   181-93 
      سرویس و نگهداری و روشنایی امور 1، 2 و 7
  مناقصه   عمومي 283
   1393/02/15   183-93 
      اجرای عملیات روشنایی مربوط به بزرگراه آبت اله محلاتی
  مناقصه   عمومي 284
   1393/03/05   184-93 
      اجرای عملیات کاهش تلفات در محدوده امور 5
  مناقصه   عمومي 285
   1392/10/15   188-92 
      اجرای عمليات کاهش تلفات (تبدیل 100 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار ) در محدوده امور توزیع برق منطقه 6 شیراز
  مناقصه   عمومي 286
   1393/05/14   189-93 
      اجاره یک دستگاه بالابر بوم بلند
  مناقصه   عمومي 287
   1393/03/05   185-93 
      اتفاقات امورهای هفتگانه، صدرا و مرودشت
  مناقصه   عمومي 288
   1393/03/05   186-93 
      اتفاقات و تعمیرات ارسنجان
  مناقصه   عمومي 289
   1393/05/14   188-93 
      اجاره یک دستگاه بالابر بوم بلند
  مناقصه   عمومي 290
   1393/03/04   159-93 
      جرای طرح های نیرو رسانی اداره بیضا
  مناقصه   عمومي 291
   1393/02/15   178-93 
      اصلاح و بهینه سازی در امور صدرا
  مناقصه   عمومي 292
   1393/02/15   179-93 
      اصلاح و بهینه سازی در مرودشت
  مناقصه   عمومي 293
   1393/03/05   169-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق زرقان
  مناقصه   عمومي 294
   1393/03/05   170-93 
      اجرای طرح های نیرورسانی در مدیریت برق زرقان
  مناقصه   عمومي 295
   1393/02/15   171-93 
      اصلاح و بهینه سازی در امور 1
  مناقصه   عمومي 296
   1393/02/15   172-93 
      اصلاح و بهینه سازی در امور 2
  مناقصه   عمومي 297
   1393/02/15   173-93 
      اصلاح و بهینه سازی در امور 3
  مناقصه   عمومي 298
   1393/02/15   174-93 
      اصلاح و بهینه سازی در امور 3
  مناقصه   عمومي 299
   1393/02/15   175-93 
      اصلاح و بهینه سازی در امور 4
  مناقصه   عمومي 300
   1393/02/15   176-93 
      اصلاح و بهینه سازی در امور 5
  مناقصه   عمومي 301
   1393/02/15   177-93 
      اصلاح و بهینه سازی در امور 7
  مناقصه   عمومي 302
   1393/04/03   199-93 
      اجرای عمليات وصول مطالبات و تشخيص در محدوده امورها ، مدیریتها و ادارات
  مناقصه   عمومي 303
   1393/04/19   200-93 
      خرید سکسیونر
  مناقصه   عمومي 304
   1393/04/03   192-93 
      خرید کلید فشار ضعیف اتوماتیک فشار ضعیف 250، 400 و 630 آمپر
  مناقصه   عمومي 305
   1393/05/14   190-93 
      اجاره یک دستگاه بالابر بوم بلند
  مناقصه   عمومي 306
   1393/03/24   191-93 
      خرید چراغ لاکپشتی دایکاست
  مناقصه   عمومي 307
   1392/12/14   192-92 
      اجرای عمليات تعمیر،بازسازی وسرویس اساسی ترانسفورماتورهای هوایی توزیع درمحدوده شرکت توزیع برق شیراز
  مناقصه   عمومي 308
   1393/03/29   193-93 
      مناقصه های وصول مطالبات و تشخیص در محدوده امورهای توزیع برق مناطق هفتگانه شیراز و امور توزیع برق منطقه صدرا
  مناقصه   عمومي 309
   1393/03/29   194-93 
      مناقصه های وصول مطالبات و تشخیص در محدوده مدیریت های توزیع برق سروستان، خرامه، و ادارات توزیع برق داریون، زرقان، ارژن و دارنگون
  مناقصه   عمومي 310
   1393/04/03   195-93 
      اجرای عمليات وصول مطالبات و تشخيص در محدوده امورها ، مدیریتها و ادارات
  مناقصه   عمومي 311
   1393/04/03   196-93 
      اجرای عمليات وصول مطالبات و تشخيص در محدوده امورها ، مدیریتها و ادارات
  مناقصه   عمومي 312
   1393/04/03   197-93 
      اجرای عمليات وصول مطالبات و تشخيص در محدوده امورها ، مدیریتها و ادارات
  مناقصه   عمومي 313
   1393/04/03   198-93 
      اجرای عمليات وصول مطالبات و تشخيص در محدوده امورها ، مدیریتها و ادارات
  مناقصه   عمومي 314
   1392/12/08   199-92 
      اجرای عملیات تامین نیروی انسانی
  مناقصه   عمومي 315
   1393/05/05   216-93 
      اتفاقات و تعمیرات درودزن
  مناقصه   عمومي 316
   1393/05/04   217-93 
      اتفاقات و تعمیرات پاسارگاد
  مناقصه   عمومي 317
   1393/05/04   218-93 
      اتفاقات و تعمیرات داریون و خرامه
  مناقصه   عمومي 318
   1393/05/05   215-93 
      اتفاقات و تعمیرات سیدان
  مناقصه   عمومي 319
   1393/05/28   219-93 
      برداشت اطلاعات و تکمیل اطلاعات سامانه GIS
  مناقصه   محدود 320
   1393/05/28   220-93 
      خرید 20000 کانکتور کابل خود نگه دار فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 321
   1393/05/04   221-93 
      نیرورسانی به شهرک جدید کوهنجان
  مناقصه   عمومي 322
   1393/05/19   222-93 
      اتفاقات و تعمیرات کامفیروز
  مناقصه   عمومي 323
   1393/05/28   223-93 
      تعمیرات امورهای هفتگانه شیراز، صدرا و مرودشت
  مناقصه   عمومي 324
   1393/06/23   224-93 
      اجراي عمليات کاهش تلفات (تبدیل 100 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خود نگهداردرمحدوده امورتوزیع برق منطقه 3 شیراز
  مناقصه   محدود 325
   1393/06/18   225-93 
      کلیه عمليات و کارهای مربوط به اتفاقات و تعمیرات و کلیه فعالیت¬های مرتبط در محدوده عملکرد مدیریت توزیع برق سروستان
  مناقصه   عمومي 326
   1393/06/23   226-93 
      اجرای عملیات افزایش نقاط مانیتورینگ وکنترل شبکه توزیع وتوسعه نرم افزار اتوماسیون مرکز
  مناقصه   عمومي 327
   1393/06/19   227-93 
      اجرای عمليات هرس درختان ، شاخه زنی و آزاد سازی شبکه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق شیراز
  مناقصه   عمومي 328
   1393/06/20   228-93 
      اجرای عمليات هرس درختان ، شاخه زنی و آزاد سازی شبکه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق شیراز
  مناقصه   عمومي 329
   1393/08/08   234-93 
      اتفاقات ارژن و دارنگون
  مناقصه   عمومي 330
   1393/06/27   229-93 
      تامین خودروهای استیجاری و ایاب و ذهاب
  مناقصه   عمومي 331
   1393/08/08   235-93 
      نصب کنتور دستمزدی
  مناقصه   عمومي 332
   1393/04/03   202-93 
      خرید انواع لامپ بخار سدیم
  مناقصه   عمومي 333
   1393/04/03   201-93 
      خرید100000متر کابل مسی فشار ضعیف 6*2
  مناقصه   عمومي 334
   1392/12/14   203-92 
      اجرای عمليات جامع بازرسی در محدوده امورهای توزیع برق مناطق هفتگانه شیراز ، صدرا و مدیریت توزیع برق مرودشت
  مناقصه   عمومي 335
   1393/04/15   203-93 
      اجرای عملیات سرویس و نگهداری روشنایی معابر در محدوده مدیریت توزیع برق مرودشت و ادارات برق سیدان، کامفیروز و درودزن
  مناقصه   عمومي 336
   1392/12/28   204-92 
      خرید تعداد 20000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با درپوش ترمینال و 14000 عدد قاب کنتور تکفاز دیجیتالی دارای ترمینال نول
  مناقصه   عمومي 337
   1393/04/15   204-93 
      اجرای عملیات تعدیل بار ایستگاه سراج و توسعه فیدر ایستگاه چوگان
  مناقصه   عمومي 338
   1393/04/19   207-93 
      خرید کابل آلومینیومی 20 کیلو ولت
  مناقصه   عمومي 339
   1393/04/17   208-93 
      اجرای عملیات برون سپاری گشت ویژه برق
  مناقصه   عمومي 340
   1393/04/19   205-93 
      خرید سکسیونر
  مناقصه   عمومي 341
   1393/04/19   206-93 
      خرید کابل الومینیومی فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 342
   1392/12/28   206-92 
      خرید تعداد 1000 عدد مقره اسپیسر 20 کیلو ولت
  مناقصه   عمومي 343
   1392/12/28   205-92 
      خرید تعداد 3000 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی مستقیم و 500 عدد قاب مربوطه
  مناقصه   عمومي 344
   1393/01/05   207-92 
      انجام خدمات طراحی، بررسی اقتصادی طرح ها و خدمات فنی مهندسی
  مناقصه   محدود 345
   1393/04/19   210-93 
      خرید کنتور سه فاز
  مناقصه   عمومي 346
   1393/04/15   209-93 
      اجرای شبکه برق مسکن مهر در محدوده امور توزیع برق صدرا
  مناقصه   عمومي 347
   1393/04/31   211-93 
      اتفاقات و تعمیرات زرقان
  مناقصه   عمومي 348
   1393/04/31   214-93 
      اتفاقات و تعمیرات بیضا
  مناقصه   عمومي 349
   1393/06/16   212-93 
      خرید6دستگاه دیزل ژنراتورkva110 سیار
  مناقصه   عمومي 350
   1393/05/19   213-93 
      اتفاقات و تعمیرات سپیدان
  مناقصه   عمومي 351
   
  درج در سايت توزيع برق جنوب كرمان
   1393/03/24   2-12-93 
      زیرساخت های مسکن مهر
  مناقصه   عمومي 352
   1393/02/07   2-11-93 
      خرید تابلو اندازه گیری
  مناقصه   عمومي 353
   1393/03/21   3-11-93 
      توسعه، اصلاح و روشنایی معابر
  مناقصه   عمومي 354
   1393/04/08   4-11-93 
      خرید سیم آلومینیوم روکش دار نمره 120
  مناقصه   عمومي 355
   1393/04/03   4-93 
      آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خرید نرم افزار BIZTALK
  مناقصه   عمومي 356
   1393/04/03   3-93 
      آگهی فراخوان ارزیابی کیفی خرید نرم افزار بازار برق
  مناقصه   عمومي 357
   1392/12/21   32-11-92 
      خرید کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 358
   1393/06/31   13-11-93 
      واگذاری عملیات فاز هفتم طرح جامع بم و بروات
  مناقصه   عمومي 359
   1393/03/20   1 
      فراخوان ارزیابی کیفی کاهش تلفات
  مناقصه   عمومي 360
   1393/06/31   12-11-93 
      خرید اسکلت ساختمان اداری بردسیر
  مناقصه   عمومي 361
   1393/02/07   1-11-93 
      خرید کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 362
   1393/02/27   1-12-93 
      افزایش طول خطوط و انتقال توزیع برق مسکن مهر
  مناقصه   عمومي 363
   1393/06/11   11-11-93 
      برق رسانی به روستاها از طریق سیستم های فتوولتائیک مستقل از شبکه
  مناقصه   عمومي 364
   1393/04/29   6-11-93 
      تعمیرات خط گرم
  مناقصه   عمومي 365
   1393/04/08   5-11-93 
      خرید لامپ
  مناقصه   عمومي 366
   1393/04/03   5-93 
      فراخوان ارزیابی کیفی مشاور ITIL
  مناقصه   عمومي 367
   1393/04/29   7-11-93 
      خرید چراغ لاک پشتی
  مناقصه   عمومي 368
   1393/06/30   6-93 
      فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران سامانه های فتوولتائیک متصل به شبکه
  مناقصه   عمومي 369
   1393/07/09   7-93 
      فرراخوان ارزیابی کیفی مشاوره امکان سنجی نیروگاه بیوگاز
  مناقصه   عمومي 370
   1393/05/12   9-11-93 
      برق رسانی روستایی
  مناقصه   عمومي 371
   1393/08/03   8-93 
      فراخوان ارزیابی کیفی مشاوره تولید پراکنده
  مناقصه   عمومي 372
   1393/04/29   8-11-93 
      واگذاری خدمات تعمیر ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 373
   1393/06/11   8-11-93 ت 
      واگذاری خدمات تعمیر ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 374
   1393/06/11   8-11-93 تجدید 
      واگذاری خدمات تعمیر ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 375
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شهيد بهشتي (لوشان)
   1393/08/05   93/1OVB2 
      انجام اورهال (تعميرات اساسي) توربين ژنراتور واحد 2 بخار
  مناقصه   محدود 376
   1393/02/03   تجديد مناقصه 92/8 
      تامين نيروي انساني مورد نياز
  مناقصه   عمومي 377
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي مازندران
   1393/07/08   9-1/93 
      خرید یراق آلات خط 400 کیلوولت دومداره باندل دوتائی مرکز مازندران ( دو مرحله ای محدود - کد فراخوان ۱,۳۷۵,۹۵۸)
  مناقصه   محدود 378
   1393/06/29   8-1/93 
      خرید سیم هادی و محافظ خط 400 کیلوولت دومداره مرکز مازندران ( محدود دو مرحله ای - کد فراخوان ۱,۳۷۴,۶۱۳ )
  مناقصه   محدود 379
   1393/06/10   7-1/93 
      احداث فونداسیون خط 400 کیلوولت تغذیه ایستگاه مرکز ( عمومی یک مرحله ای - کد فراخوان ۱,۳۷۲,۸۵۲ )
  مناقصه   عمومي 380
   1393/06/02   6-1/93 
      خریديراق آلات خطوط فوق توزيع ( محدود دو مرحله ای - کد فراخوان ۱,۳۷۱,۹۹۷ )
  مناقصه   محدود 381
   1392/12/28   11-1/92 
      انجام كارهاي ديسپاچينگ نقليه شركت در سال 93 ( مناقصه عمومی یک مرحله ای - کد فراخوان 1355109 )
  مناقصه   عمومي 382
   1393/02/15   1-1/93 
      اخذ خدمات مهندسی نظارت بر اجرای قرارداد تبديل انرژی نيروگاه علی آباد ( محدود دو مرحله ای - کد فراخوان ۱,۳۵۹,۵۷۶ )
  مناقصه   محدود 383
   1393/07/26   10-1/93 
      سیمکشی خطوط 63 کیلوولت غرب مازندران ( عمومی یک مرحله ای - کد فراخوان ۱,۳۷۷,۷۲۲ )
  مناقصه   عمومي 384
   1393/06/01   5-1/93 
      خريد، نصب وراه اندازی دو دستگاه ups به همراه باتری های مورد نیاز ( محدود دو مرحله ای - کد فراخوان ۱,۳۷۱,۹۳۵ )
  مناقصه   محدود 385
   1393/03/21   4-1/93 
      خرید برجهای مشبک خط63 کیوولت دو مداره باندل دوتایی تغذیه کننده ایستگاه مسکن مهر ساری ( محدود دو مرحله ای - کد فراخوان ۱,۳۶۴,۴۳۷ )
  مناقصه   محدود 386
   1393/03/20   3-1/93 
      تكميل فاز دوم احداث ساختمان ديسپاچينگ فوق توزيع مازندران ( عمومی یک مرحله ای - کد فراخوان ۱,۳۶۴,۳۱۲ )
  مناقصه   عمومي 387
   1393/03/05   2-1/93 
      حمل ترانسفورماتور ۳۱۵ مگاولت آمپر از محل كارخانجات ايران ترانسفو زنجان به انبار اين شركت در ساری ( عمومی يک مرحله ای - کد فراخوان ۱,۳۶۲,۳۰۱ )
  مناقصه   عمومي 388
   
  درج در سايت مديريت توليد برق يزد
   1393/04/09   93-4 
      مديريت انجام امور خدماتي
  مناقصه   عمومي 389
   1393/03/12   93-1 
      مناقصه عمومي سرويسهاي اياب و ذهاب نيروگاه سيكل تركيبي يزد
  مناقصه   عمومي 390
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي هرمزگان
   1393/05/13   93-13 
      احداث پست گازی 63/230 کیلوولت پیامبر اعظم محدود دومرحله ای کد فراخوان1370049
  مناقصه   محدود 391
   1393/06/12   93-22 
      خرید قطعات یدکی STOP VALVE نیروگاه بخار بندرعباس . عمومی 2 مرحله ای کدفراخوان 1373094
  مناقصه   عمومي 392
   1393/06/12   93-23 
      نظارت بر تعميرات اساسی و نيمه اساسی نيروگاه بخار بندرعباس عمومی 2 مرحله ای کد فراخوان 1373104
  مناقصه   عمومي 393
   1393/06/12   93-24 
      خرید قطعات یدکی بخش ابزار دقیق و لول های سیستم کنترل توربین نیروگاه بخار بندرعباس . عمومی 2 مرحله ای کدفراخوان 1373109
  مناقصه   عمومي 394
   1393/08/04   93-26 
      oخریدکلمپهای اتصال وارتباط تجهیزات درپستهای 230 غرب وبوستان(عمومی 2 مرحله ای)کدفراخوان1378816
  مناقصه   عمومي 395
   1393/04/14   تجديد05-93 
      انجام عمليات جوشكاري پيچ و مهره ها و تامين كسري نبشي برج هاي 63 و 230 كيلوولت خطوط جزيره قشم عمومي1مرحله اي باكد1364095
  مناقصه   عمومي 396
   1393/07/27   تجديدمناقصه 29-93 
      تجديد مناقصه عمليات تست واورهال تجهيزات GIS پست 63/230 كيلوولت بندر لنگه ،عمومي 2 مرحله اي ،كدفراخوان شماره 1377838
  مناقصه   عمومي 397
   1393/02/14   92-53 تجدید 
      عملیات پایش وضعیت نیروگاه بندرعباس(عمومی دومرحله ای)کدفراخوان1359332
  مناقصه   عمومي 398
   1393/02/14   92-53تجدید 
      عملیات پایش وضعیت نیروگاه بندرعباس(عمومی دومرحله ای)کدفراخوان1359332
  مناقصه   عمومي 399
   1393/01/20   92-53 
      عملیات پایش وضعیت نیروگاه بندرعباس(عمومی دومرحله ای)کد فراخوان1355904
  مناقصه   عمومي 400
   1392/12/20   92-59 
      خرید و ساخت 24 عدد استیم کویل بویلر نیروگاه بندرعباس عمومی 2 مرحله ای کد فراخوان 1354346
  مناقصه   عمومي 401
   1393/07/05   29-93 
      عمليات تست واورهال تجهيزات GIS پست 63/230 كيلوولت بندر لنگه -مناقصه عمومي 2مرحله اي كدفراخوان 1374514
  مناقصه   عمومي 402
   1393/06/26   28-93 
      خريدسيفتي والوهاي بخار وآب تغديه هيترهاي فشار بال نيورگاه بخار بندرعباس مناقصه عمومي2 مرحله اي با كدفراخوان 1374467
  مناقصه   عمومي 403
   1393/07/09   34-93 
      تعميرات اساسي يك دستگاه بويلر نيروگاه بخار بندرعباس مناقصه عمومي 2مرحله اي با كدفراخوان 1376140
  مناقصه   عمومي 404
   1393/08/07   36-93 
      خريديك دستگاه ايمپلر هيدروليك كوپلينگ نيروگاه بخار بندرعباس ، مناقصه عمومي 2 مرحله اي با كدفراخوان1379142
  مناقصه   عمومي 405
   1393/07/02   07-93 
      احداث واريانت خط230 كيلوولت جناح ـ گرزه محدود2مرحله اي كدفراخوان1375268
  مناقصه   محدود 406
   1393/04/24   08-93 
      خدمات نگهباني مناقصه عمومي يك مرحله اي كدفراخوان1368322
  مناقصه   عمومي 407
   1393/03/20   05-93 
      انجام عمليات جوشكاري پيچ و مهره ها و تامين كسري نبشي برج هاي 63 و 230 كيلوولت خطوط جزيره قشم عمومي1مرحله اي باكد1364095
  مناقصه   عمومي 408
   1393/04/24   06-93 
      خريد پوشش عايقي R.T.V جهت ايستگاه 400 كيلوولت گنو مناقصه عمومي 2 مرحله اي با كد فراخوان 1368315
  مناقصه   عمومي 409
   1393/02/17   02-93 
      عمليات نگهداري وتعميرات پستها وخطوط انتقال وفوق توزيع استان هرمزگان - مناقصه عمومي 2 مرحله اي با كدفراخوان 1359969
  مناقصه   عمومي 410
   1393/04/01   04-93 
      خريدواجرا60مگاوار بانك خازني20كيلوولت-عمومي2مرحله اي باكد1365729
  مناقصه   عمومي 411
   1393/07/02   030-93 
      خريدكنترل والوهاي مينيمم فلوفيدواترپمپ نيروگاه بخاربندرعباس عمومي2مرحله اي كدفراخوان1375325
  مناقصه   عمومي 412
   1393/07/02   031-93 
      خريدقطعات يدكيEXTRACTION PUMPنيروگاه بخاربندرعباس عمومي2مرحله اي كدفراخوان1375327
  مناقصه   عمومي 413
   1393/07/02   032-93 
      خريد گلوب والوهاي دستي وموتوري فشارقوي نيروگاه بخاربندرعباس عمومي2مرحله اي كدفراخوان1375331
  مناقصه   عمومي 414
   1393/08/07   035-93 
      خريد4دستگاه سلونوئيدوالوهاي لاين هيترهاي فشاربالانيروگاه بخاربندرعباس عمومي2مرحله اي كدفراخوان1379133
  مناقصه   عمومي 415
   1393/02/15   03-93 
      خريدتابلوهاي حفاظت وكنترل پست20/63كيلوولت شهرك صنعتي گمبرون عمومي2مرحله اي كدفراخوان۱,۳۵۹,۶۷۰
  مناقصه   عمومي 416
   1393/07/29   014-93 
      عمليات جوشكاري پيچ ومهره هاوتأمين كسري نبشي برجهاي63كيلوولت خطوط ناحيه رودان عمومي1مرحله اي كدفراخوان1378217
  مناقصه   عمومي 417
   1393/02/03   01-93 
      خريد8دستگاه فيدر20كيلوولت،عمومي2مرحله اي باكدفراخوان1357729
  مناقصه   عمومي 418
   1393/05/13   12-93 
      عمليات جوشكاري پيچ ومهره هاوتامين نبشي برج هاي 63 كيلوولت خطوط ناحيه ميناب وجاسك مناقصه عمومي يك مرحله اي با كدفراخوان به شماره 1369994
  مناقصه   عمومي 419
   
  درج در سايت توزيع برق تبريز
   1393/06/02   503 / 24613 /93 
      ارائه خدمات کامپيوتری مورد نياز کارفرما در زمينه خدمات مشترکين برق برای 000 860 مشترک مصارف عادی شهری و روستایی و 23000 مشترک مصارف سنگین
  مناقصه   عمومي 420
   1393/06/12   503 / 26115/93 
      خرید 40000 متر کابل خود نگهدارفشار ضعیف شش رشته (25+25+95+95*3)
  مناقصه   عمومي 421
   1393/06/09   503/ 25594 /93 
      قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع صورتحسابهای مشترکین مصارف عادی و سنگین و روستایی در سطح امورهای تابعه شرکت توزیع نیروی برق تبریز
  مناقصه   عمومي 422
   1389/02/18   503/1105 
      اجرای عملیات توسعه ، احداث و اصلاح و ساماندهی و روشنایی معابر بصورت کلید دردست در حوزه عملیاتی امور برق گلستان
  مناقصه   عمومي 423
   1393/03/24   503/11098/93 
      برون سپاری نصب و اصلاح لوازم اندازه گیری متقاضیان و مشترکین انشعاب برق تک فاز و سه فاز غیر دیماندی تا سقف 32 آمپر سه فاز به تعداد تقریبی 70000 رشته ( 50000 رشته نصب انشعاب برق و 20000 رشته اصلاح انشعاب برق )
  مناقصه   عمومي 424
   1393/03/25   503/12442/93 
      اجرای عملیات حفر چاه ارت،چاله کنی و کانال کنی واحداث سیستم ارتینگ در محدوده شرکت توزیع برق تبریز
  مناقصه   عمومي 425
   1393/03/26   503/12443/93 
      انجام کلیه کارهای خدماتی ( نظافت و بهداشت محیط و آبدارچی) درکلیه ساختمان های اداری واقع در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز
  مناقصه   عمومي 426
   1393/03/26   503/12445/93 
      ارائه خدمات اداری و مالی ( کارشناسی ، متصدی اداری و نامه رسانی ) در حوزه تحت بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق تبریز
  مناقصه   عمومي 427
   1393/03/25   503/12446/93 
      ارائه خدمات سیمبانی و تکنسین فنی در شرکت توزیع برق تبریز
  مناقصه   عمومي 428
   1393/04/04   503/14318/93 
      خرید 130 دستگاه انواع تابلو فشار ضعیف و پیلار
  مناقصه   عمومي 429
   1393/04/04   503/14320/93 
      خرید یک دستگاه پست کمپکت پدمانتد 630 کیلوولت آمپر
  مناقصه   عمومي 430
   1393/04/04   503/14325/93 
      خرید تعداد 300 ست کات اوت فیوز 20 کیلوولت و برقگیر 20 کیلوولت 10 کیلو آمپر
  مناقصه   عمومي 431
   1393/04/10   503/15439/93 
      واگذاری خدمات مورد نیاز اپراتوری سامانه 121
  مناقصه   عمومي 432
   1393/04/29   503/18486/93 
      خرید 16 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی بتنی
  مناقصه   عمومي 433
   1393/05/04   503/19569/93 
      انجام خدمات تهیه ، طبخ ، حمل و توزیع غذای گرم به تعداد تقریبی 129
  مناقصه   عمومي 434
   1393/05/25   503/22388/93 
      انجام خدمات بازرسی و تست لوازم اندازه گیری
  مناقصه   عمومي 435
   1393/06/15   503/26117/93 
      اجرای 8 فقره پروژه مسکن مهر سهند بصورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 436
   1393/02/03   503/3078/92 
      خرید 4190 اصله انواع پایه بتونی
  مناقصه   عمومي 437
   1393/02/03   503/3082/92 
      خرید 60000 متر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 438
   1393/02/09   503/4303/93 
      اجرای عملیات نیرورسانی و تامین برق مجتمع آپارتمانی 288 واحدی
  مناقصه   عمومي 439
   1392/12/06   503/53422/92 
      خرید 60000 متر کابل 300*1 بیست کیلو ولت آلومینیومی زره دار
  مناقصه   عمومي 440
   1392/12/06   503/53425/92 
      خرید 3000 عدد چراغ لاک پشتی 70 وات سدیمی با حباب
  مناقصه   عمومي 441
   1392/12/12   503/53693/92 
      تعیین پیمانکار آنکال پروژه های توزیع بصورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 442
   1393/01/09   503/56976/92 
      برونسپاری سرویس و تعمیر 43 فیدر ناحیه شرق و غرب تبریز شامل 687 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 1602 دستگاه پست هوایی بصورت خط گرم .
  مناقصه   عمومي 443
   1393/02/27   503/7068/93 
      خرید تعداد 400 عدد پایه چراغ فلزی 8 وجهی 14 متری از ورق گالوانیزه با بازو
  مناقصه   عمومي 444
   1393/02/29   503/7680/93 
      انجام سرویس خطوط فشار ضعیف هوایی و زمینی و واگذاری تعادل بار فیدر های فشار ضعیف و پستها در ناحیه شرق تبریز
  مناقصه   عمومي 445
   1393/02/29   503/7690/93 
      نظافت و سرویس عمومی ( از کات آوت فیوز تا تابلو فشار ضعیف ) پستهای هوایی و تعمیرات خطوط فشار متوسط هوایی مربوط به نواحی شرق ، غرب و نواحی تبریز بصورت خط سرد .
  مناقصه   عمومي 446
   1393/08/03   93/33969/503 
      خرید 40000 متر کابل 300*1 و 240*1 بیست کیلو ولت آلومینیومی زره دار
  مناقصه   عمومي 447
   
  درج در سايت توزيع برق شهرستان اصفهان
   1393/07/15   93/159 
      خرید 14 دستگاه ریکلوزر
  مناقصه   عمومي 448
   1393/05/20   93/156 
      خرید کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب و کنتور سه فاز دیجیتالی مستقیم با قاب
  مناقصه   عمومي 449
   1393/06/29   93/22841 
      فراخوان عمومی ارزیابی کیفی شناسایی شرکتهای بیمه واجد صلاحیت جهت بیمه عمر وسرمایه گذاری و بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
  مناقصه   عمومي 450
   1393/07/09   50/13784 
      شناسایی و رتبه‌بندی پیمانکاران فعال جهت انجام کلیه فرایندهای خدمات مشترکین و لوازم اندازه گیری: شامل فروش و خدمات پس از فروش انشعاب،مركزسميع، وصول مطالبات ، قرائت و توزیع ، نصب کنتور و تست لوازم اندازه گیری و همچنین آزمایشگاه کنتور در محدوده شهرستان اصفهان (امورهای هشتگانه اجرایی وابسته به شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان)
  مناقصه   عمومي 451
   1393/06/12   21043 
      فراخوان عمومی ارزیابی کیفی شناسایی و رتبه‌بندی مشاورين واجد صلاحيت
  مناقصه   عمومي 452
   1393/05/26   158/93 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای خرید دو دستگاه رسانه ذخیره ساز SAN
  مناقصه   عمومي 453
   1393/05/28   157/93 
      مناقصه عمومی داخلی دو مرحله ای خريد ونصب ۴۰دستگاه سيستم رهياب خودرو AVL
  مناقصه   عمومي 454
   1393/03/03   153/93 
      مناقصه عمومی داخلی دو مرحله ای خرید دستگاه تست کنتور غیر دیماندی
  مناقصه   عمومي 455
   1393/03/24   153/93-1 
      تجدیدمناقصه خرید دستگاه تست غیر دیماندی
  مناقصه   عمومي 456
   1393/03/31   154-93 
      خرید 2500 دستگاه ماژول قرائت از راه دور مشترکین
  مناقصه   عمومي 457
   1393/03/17   155/93 
      خریدانواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 458
   1393/03/04   152/93 
      مناقصه عمومی داخلی دو مرحله ای خرید مراکز تلفن یکپارچه
  مناقصه   عمومي 459
   1393/02/29   151/93 
      خرید کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب و کنتور سه فاز دیجیتالی مستقیم با قاب
  مناقصه   عمومي 460
   1393/01/24   113/93 
      فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه واگذاری تست لوازم اندازه گيری غير ديماندی امورهای هشتگانه
  مناقصه   عمومي 461
   1393/02/22   114/93 
      واگذاری بهره برداری جامع از کل شبکه توزیع شامل عملیات حوادث تعمیرات و نگهداری روشنایی معابر معابر و...در محدوده برق کرارج و بران و جرقویه علیا و سفلی ورامشه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان بصورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 462
   1393/06/03   117/93 
      مناقصه عمومي داخلي دو مرحله ای اجرای بهینه سازی وتعمیرات شبکه فشارضعیف ومتوسط درمحدوده مدیریت برق نواحی (بخش جرقویه )
  مناقصه   عمومي 463
   1393/03/19   116/93 
      واگذاری بهره برداری جامع از کل شبکه توزیع به شکل EPC در محدوده برق کرارج وبراآن و جرقویه علیاوسفلی و رامشه بصورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 464
   1393/02/10   115/93 
      انجام فعالیتهای حوادث تعمیرات و نگهداری روشنایی معابراموربرق مرکز وجنوب غرب بصورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 465
   1393/03/27   1-116/93 
      واگذاری بهره برداري جامع از کل شبکه توزیع به شکل EPC شامل عملیات،حوادث، تعميرات و نگهداري ، روشنایی معابرو... در محدوده برق کرارج وبراآن و جرقویه علیا وسفلی ورامشه
  مناقصه   عمومي 466
   1393/06/17   120/93 
      فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومي یک مرحله ای عملیات خاكبرداری،آماده سازی سایت واجرای اسکله ساختمان ستاد شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان واقع در خیابان ملاصدرا
  مناقصه   عمومي 467
   1393/06/12   118/93 
      مناقصه عمومی داخلی احداث شبکه فشار متوسط به طول ۱۲تقريبی کيلومتر جهت برقرسانی به شرکت نفت
  مناقصه   عمومي 468
   1393/06/12   119/93 
      مناقصه عمومي داخلي احداث شبکه فشار متوسط دو مداره حد فاصل کارخانه کافی کولاو شهرک صنعتی جی
  مناقصه   عمومي 469
   
  درج در سايت برق منطقه اي باختر
   1393/05/01   12/93/تجديد 
      آگهي تجديد فراخوان شماره 12/93- يك مرحله اي - خريد 1500 شاخه لوله هيت اكسچنجر - كدفراخوان1369084
  مناقصه   عمومي 470
   1393/03/24   12/93 
      آگهي فراخوان شماره 12/93 - يك مرحله اي - خريد 1500شاخه لوله هيت اكسچنجر نيروگاه شهيد مفتح - كد فراخوان -1364632 تجديد شد
  مناقصه   عمومي 471
   1393/04/24   11/93 
      آگهي تجديد فراخوان شماره 11/93- يك مرحله اي - درخصوص خريد يك ست كامل (288عدد) بسكت ژونگستروم جهت نيروگاه شازند - كدفراخوان 1368304
  مناقصه   عمومي 472
   1393/03/18   010/93/ع/س 
      مناقصه عمومي يك مرحله اي 010/93/ع/س-انجام كارهاي باقيمانده ساختماني پست 63 كيلو ولت مدولار پلدختر-كد فراخوان۱,۳۶۳,۸۶۵
  مناقصه   عمومي 473
   1393/03/13   01/93/پ 
      مناقصه محدود يك مرحله اي 01/93/پ-تعمير يكدستگاه ترانسفورماتور 20/63-كد فراخوان ۱,۳۶۳,۶۰۴
  مناقصه   محدود 474
   1393/04/02   15/93 
      مناقصه عمومي دومرحله اي15/93-تهيه،تست،نصب و راه اندازي كنتورهاي سنجش انرژي-كد فراخوان۱,۳۶۵,۸۲۵-تجديد شد
  مناقصه   عمومي 475
   1393/05/05   15/93-تجديد 
      تجديد مناقصه عمومي دومرحله اي15/93-تهيه، تست،نصب و راه اندازي كنتورهاي سنجش انرژي پست گرين كد فراخوان۱,۳۶۹,۳۵۷
  مناقصه   عمومي 476
   1393/04/08   16/93 
      آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره 16/93 - يك مرحله اي - خريدتجهيزات ارتقاء سيستم اوراسپيد توربين وتعداد 6 دستگاه هيتر فشار قوي نيروگاه شازند - كدفراخوان 1366478
  مناقصه   عمومي 477
   1393/04/24   13/93 
      آگهي تجديد فراخوان شماره 13/93 - يك محله اي درخصوص خريد تعداد3555شاخه لوله كندانسور نيروگاه شهيد مفتح - كدفراخوان 1368310
  مناقصه   عمومي 478
   1393/05/01   14/93/تجديد 
      آگهي تجديد فراخوان شماره 14/93- يك مرحله اي - خريد لوازم يدكي نيروگاه شازند - كدفراخوان1369078
  مناقصه   عمومي 479
   1393/04/01   14/93 
      آگهي فراخوان شماره 14/93 - يك مرحله اي - خريد لوازم يدكي نيروگاه شازند در سال 1393-1394- كدفراخوان - تجديد شد
  مناقصه   عمومي 480
   1393/06/08   20/93 
      مناقصه محدود - يك مرحله اي - شماره 20/93 درخصوص خريد 22700متر لوله پساب نيروگاه همدان- كد فراخوان 1372570
  مناقصه   محدود 481
   1393/04/21   17/93 
      مناقصه محدود- يك مرحله اي - شماره 17/93- خريد روزانه حداقل يكصد پرس غذاي نيم روزي جهت ميهمانان شركت برق منطقه اي باختر
  مناقصه   محدود 482
   1393/04/29   19/93 
      مناقصه عمومی يک مرحله اي۱۹/۹۳-تبديل لوله های چدن داکتيل نيروگاه همدان به لوله هايGRPقطر۹۰۰mm-كد فراخوان 1368711
  مناقصه   عمومي 483
   1393/04/29   18/93 
      مناقصه عمومي دومرحله اي 18/93-تعميرات اساسي واحد يك نيروگاه گازي دورود-كد فراخوان ۱,۳۶۸,۶۷۵
  مناقصه   عمومي 484
   1393/06/16   21/93 
      مناقصه عمومي - دو محله اي - شماره 21/93خريد يكدستگاه بليدرينگ نيروگاه گازي دورد - كدفراخوان 1373403 - تجديد شد
  مناقصه   عمومي 485
   1393/07/14   23-93 
      مناقصه عمومي يك مرحله اي 23-93/خط-اصلاح ارتباطات خطوط 230 كيلو ولت اطراف پست انجيرك-كد فراخوان 1376405-تجديد شد
  مناقصه   عمومي 486
   1393/07/26   23-93-تجديد 
      تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي 23-93-اصلاح ارتباطات خطوط 230 كيلو ولت اطراف پست انجيرك-كد فراخوان 1377733
  مناقصه   عمومي 487
   1393/02/14   24/93 
      مناقصه عمومي - شماره 24/93- دومرحله اي - خريد يك دستگاه پست سيار 20/63 كيلوولت - كدفراخوان 1359317- تجديد شد
  مناقصه   عمومي 488
   1393/03/17   24/93- تجديد 
      آگهي تجديد فراخوان مناقصه عمومي شماره 24/93 - دومرحله اي - خريد يك دستگاه پست سيار 20/63 كيلوولت - كدفراخوان 1363660
  مناقصه   عمومي 489
   1393/07/27   22/93 
      مناقصه عمومي - دو مرحله اي - شماره 22/93- خريد يراق آلات مورد نياز بهينه سازي خط 400 كيلوولت شهيد مفتح - قيدار - كد فراخوان 1377603
  مناقصه   عمومي 490
   1393/08/05   28-93 
      مناقصه عمومي يك مرحله اي 28-93-احداث ساختمان تعميرات در پست 230 كيلو ولت پلدختر-كد فراخوان 1378836
  مناقصه   عمومي 491
   1393/07/23   27/93- تجديد 
      آگهي تجديد مناقصه عمومي - يك مرحله اي - خريد 30900 ليتر رغن ترانسفورماتور كليدهاي قدرت - كد فراخوان
  مناقصه   عمومي 492
   1393/08/05   26-98 
      مناقصه عمومي يك مرحله اي 26-98-احداث ساختمان نگهباني پست 230 كيلو ولت لابن-كد فراخوان 1378833
  مناقصه   عمومي 493
   1393/07/14   27/93 
      مناقصه عمومي - يك مرحله اي - شماره 27/93 - خريد 30900ليتر روغن ترانسفورماتور وكليدهاي قدرت - كد فراخوان 1376411- آگهي تجديد شد
  مناقصه   عمومي 494
   1393/07/07   25-93 
      مناقصه عمومي يك مرحله اي 25-93-عمليات خاكي و ديواركشي و احداث پست كمپكت رومشگان-كد فراخوان 1375932
  مناقصه   عمومي 495
   1393/03/24   93/11 
      آگهي فراخوان شماره 11/93 - يك مرحله اي -خريد يك ست كامل (288عدد ) بسكت ژونگستروم نيروگاه شازند - كد فراخوان 1364627- تجديد شد
  مناقصه   عمومي 496
   1393/03/24   93/13 
      آگهي فراخوان شماره 13/93- يك مرحله اي - خريد تعداد3555شاخه لوله كندانسور نيروگاه شهيد مفتح - كد فراخوان 1364645- تجديد شد
  مناقصه   عمومي 497
   1393/04/01   7/93 تجديد 
      آگهي تجديد فراخوان شماره 7/93- دو مرحله اي - خريد يكصد تن سيم لينكس
  مناقصه   عمومي 498
   1393/02/14   7/93 
      مناقصه عمومي - شماره 7/93- دومرحله اي - خريد يكصد تن سيم لينكس- كد فراخوان 1359324- تجديد شد
  مناقصه   عمومي 499
   1393/08/03   تجديد 21/93 
      آگهي تجديدمناقصه عمومي - دومرحله اي - شماره 21/93- خريد يك دستگاه بليدرينگ نيروگاه گازي دورود - كد فراخوان 1378609
  مناقصه   عمومي 500
   
  درج در سايت توزيع برق خراسان
   1393/04/23   تجديد 93.109 
      خريد دو دستگاه بالابر با بوم عايق
  مناقصه   عمومي 501
   1393/06/30   93-156 
      اجرای عملیات پروژه شبکه فشار متوسط مشهد ریزه شهرستان تایباد
  مناقصه   عمومي 502
   1393/08/06   93-116 
      خرید دیزل ژنراتور
  مناقصه   عمومي 503
   1393/05/29   93/113 
      خریدانواع تابلوفشارضعیف
  مناقصه   عمومي 504
   1393/06/30   93/116 
      خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور
  مناقصه   عمومي 505
   1393/04/24   93.2 
      آگهي شناسايي نرم افزار موبايل
  مناقصه     506
   1393/05/29   93.3 
      آگهي شناسايي تامين کنندگان واجد شرايط به منظور تامين و نصب سا مانه هاي فتو ولتائيک
  مناقصه   محدود 507
   1393/02/28   93.300 
      اجراي پروژه هاي برقرساني به مسکن مهر شهرستانهاي چناران (گلبهار)، گناباد و شهرک صنعتي گناباد ، را از محل طرح تملک دارائيهاي سرمايه اي ( عمراني)
  مناقصه   عمومي 508
   1393/04/30   93.110 
      خريد انواع لامپ گازي
  مناقصه   عمومي 509
   1393/04/30   93.111 
      خريد انواع کابل و سيم آلو مينيوم
  مناقصه   عمومي 510
   1393/05/11   93.112 
      خريد انواع کابل خودنگهدار فشار ضعيف
  مناقصه   عمومي 511
   1393/05/26   93.114 
      خريد انواع ترانسفور ماتور هوايي
  مناقصه   عمومي 512
   1393/08/04   93.117 
      خرید انواع کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 513
   1393/02/20   93.150 
      تامين نيروهاي خدمات عمومی ، فنی واداری شهرستانهای تابعه و حوزه ستادی ( واقع در مشهد)
  مناقصه   عمومي 514
   1393/02/20   93.151 
      واگذاري فعاليتهاي اتفاقات و عمليات شهرستانهاي گناباد و چناران (گلبهار )
  مناقصه   عمومي 515
   1393/03/19   93.152 
      واگذاري اتفاقات و عمليات و تعميرات شهرستان فيروزه
  مناقصه   عمومي 516
   1393/04/17   93.153 
      واگذاري اتفاقات و عمليات شهرستان تربت جام
  مناقصه   عمومي 517
   1393/04/30   93.154 
      واگذاري اتفاقات و عمليات شهرستان باخرز
  مناقصه   عمومي 518
   1393/05/26   93.155 
      واگذاري قرائت و توزيع قبوض مشترکين
  مناقصه   عمومي 519
   1393/08/06   93.157 
      نظارت بر اجرای پروژه ها
  مناقصه   عمومي 520
   1393/04/17   93.1 
      خريد ذخيره ساز اطلاعات سرور (SAN)
  مناقصه   عمومي 521
   1393/02/14   93.101 
      خريد يکصد دستگاه سکسيونرهوائي گازي630آمپر موتوردارقابل قطع زير بار باتابلو کنترل RTUدار و متعلقات کامل نصب
  مناقصه   عمومي 522
   1393/02/14   93.102 
      خريدکابل مسي فشار ضعيف 6+6*1 به مقدار 400.000متر
  مناقصه   عمومي 523
   1393/02/31   93.103 
      خريد انواع کابلهاي آلو مينيوم خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 524
   1393/02/18   93.104 
      خريد انواع چراغ خياباني و لامپ گازي
  مناقصه   عمومي 525
   1393/02/24   93.105 
      خريد انواع کابلهاي مسي فشار ضعيف به شرح :) کابل مسي فشار ضعيف 6*4 به مقدار 2.000متر 4- کابل مسي فشار ضعيف 2.5* 2به مقدار 10.000متر
  مناقصه   عمومي 526
   1393/02/24   93.106 
      خريد انواع ترانسفور ماتور هوايي
  مناقصه   عمومي 527
   1393/02/31   93.107 
      خريد انواع کابل و سيم آلو مينيوم
  مناقصه   عمومي 528
   1393/03/18   93.108 
      خريد کنتور ديجيتالي سه فاز جريان مستقيم
  مناقصه   عمومي 529
   1393/03/24   93.109 
      خريد دو دستگاه بالابر با بوم عايق
  مناقصه   عمومي 530
   1393/05/18   93.109.1 
      تجديد مناقصه خريد دو دستگاه بالابر با بوم عايق
  مناقصه   عمومي 531
   1393/06/05   93/156 
      طرح رفع افت ولتاژدرمشهدریزه شهرستان تایباد
  مناقصه   عمومي 532
   
  درج در سايت توزيع برق اهواز
   1393/05/21   93/16 
      خرید کابل مسی (سرویس مشترکین)
  مناقصه   عمومي 533
   1393/05/11   93/15 
      خرید چراغ لاکپشتی
  مناقصه   عمومي 534
   1393/06/01   93/17 
      خرید اقلام روشنایی(لامپ،استارتر)
  مناقصه   عمومي 535
   1393/06/04   93/18 
      خدمات بهره برداری تعمیر و نگهداری از شبکه برق شهر شیبان و حومه
  مناقصه   عمومي 536
   1393/06/04   93/19 
      خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه برق در حوزه جنوب غرب و کوی علوی
  مناقصه   عمومي 537
   1393/06/04   93/20 
      خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه برق در منطقه شهرستان کارون و حومه
  مناقصه   عمومي 538
   1393/08/07   93/22 
      خرید کنتور تکفاز و سه فاز
  مناقصه   عمومي 539
   1393/06/09   93/21 
      فراخوان شناسايي پيمانكاران تامين تجهيزات و نصب سامانه هاي فتوولتائيك
  مناقصه   عمومي 540
   1393/04/14   93/12 
      خرید یراق آلات مورد نیاز شبکه
  مناقصه   عمومي 541
   1393/04/31   93/14 
      خرید کنتور تکفاز و سه فاز
  مناقصه   عمومي 542
   1393/04/16   93/11 
      پروژه کاهش تلفات شبکه برق شهرک برق
  مناقصه   عمومي 543
   1393/04/31   93/13 
      خريد تجهيزات شبكه برق (مقره ميخي، مقره آويز، برقگير)
  مناقصه   عمومي 544
   1393/02/30   7/93 
      خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه برق بخش الهایی و توابع
  مناقصه   عمومي 545
   1392/12/27   78/92 
      تهیه و تامین مصالح و نصب و راه اندازی سیستم فتوولتاییک 60کیلوواتی
  مناقصه   عمومي 546
   1392/12/26   79/92 
      تهیه و تامین مصالح و نصب و راه اندازی سیستم فتوولتاییک 40کیلوواتی
  مناقصه   عمومي 547
   1392/12/26   81/92 
      تهیه و تامین مصالح و نصب و راه اندازی سیستم فتوولتاییک 55 کیلوواتی
  مناقصه   عمومي 548
   1392/12/26   80/92 
      تهیه و تامین مصالح و نصب و راه اندازی سیستم فتوولتاییک 50 کیلوواتی
  مناقصه   عمومي 549
   1393/02/30   8/93 
      خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه برق در منطقه تصفیه شکر
  مناقصه   عمومي 550
   1393/02/30   9/93 
      خدمات بهره برداری، تعمیر و نگهداری از شبکه برق در منطقه غیزانیه
  مناقصه   عمومي 551
   1393/02/27   6/93 
      خرید سیم آلومنیومی و کابل مسی و خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 552
   1393/02/04   3/93 
      انجام امور خدماتی و اداری
  مناقصه   عمومي 553
   1393/02/04   5/93 
      انجام خدمات امور عملیاتی و راننده
  مناقصه   عمومي 554
   1393/02/04   4/93 
      خدمات حراست و نگهبانی
  مناقصه   عمومي 555
   
  درج در سايت توزيع برق استان زنجان
   1393/06/04   41/93 , 42/93 , 43/9 
      مناقصات خريد انواع كابل 20 كيلوولت و فشارضعيف مس و آلومينيومي به شماره هاي 41/93و42/93و43/93
  مناقصه   عمومي 556
   1393/06/19   46/93 
      مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد انواع پايه هاي بتني مسلح چهارگوش (Hشكل)
  مناقصه   عمومي 557
   1393/05/06   32/93 
      تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری کلیه فعالیت های برق شهرستان ماهنشان
  مناقصه   عمومي 558
   1393/04/05   20/93 
      تجديد مناقصه عمومی يك مرحله ای خدمات مرکز فوریتهای برق(121) به شماره 20/93
  مناقصه   عمومي 559
   1393/03/13   14/93 
      برون سپاري كليه فعاليتهاي برق شهرستان ماهنشان
  مناقصه   عمومي 560
   1393/03/13   15/93 
      طرح زيرساختهاي مسكن مهر(سهم دولت)استان زنجان (طرح تملك)
  مناقصه   عمومي 561
   1392/12/28   114/92 
      تامین برق چاههاي كشاورزي شهرستان خدابنده
  مناقصه   عمومي 562
   1393/01/11   114-113-112/92 
      مناقصات تامين برق روستاي احمدآباد و چاه هاي كشاورزي خدابنده و زنجان از محل طرح تملك دارايي ها
  مناقصه   عمومي 563
   1392/12/28   113/92 
      تامین برق چاههاي كشاورزي شهرستان زنجان
  مناقصه   عمومي 564
   1392/12/15   112/92 
      تامين برق روستاي احمد آباد
  مناقصه   عمومي 565
   1393/08/01   64/93 
      مناقصه خرید فیوزکات اوت سیلیکونی به شماره 64/93
  مناقصه   عمومي 566
   1393/07/06   53/93 
      مناقصه محدود انجام فعالیتهای کنتور خوانی امورهای برق استان زنجان به شماره 53/93
  مناقصه   محدود 567
   1393/03/13   7/93 
      تامين برق چاه هاي كشاورزي شهرستان ايجرود(طرح تملك)
  مناقصه   عمومي 568
   1393/08/01   65/93 
      مناقصه خريد برقگیر 20کیلوولت 10کیلوآمپر سیلیکونی به شماره 65/93
  مناقصه   عمومي 569
   
  درج در سايت توزيع برق استان سمنان
   1393/07/14   11/93 
      واگذاری عملیات اتفاقات در مدیریت های توزیع نیروی برق استان سمنان
  مناقصه   عمومي 570
   1393/02/13   01/93 
      نظارت بر پروژه های توسعه و احداث
  مناقصه   عمومي 571
   1393/03/03   02/93 
      خرید کابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 572
   1393/03/03   03/93 
      خرید انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 573
   1393/03/03   04/93 
      خرید انواع تیر سیمانی
  مناقصه   عمومي 574
   1393/03/20   06/93 
      خرید تابلو لوازم اندازه گیری فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 575
   1393/03/19   05/93 
      عملیات واگذاری ارائه خدمات مشترکین مدیریت توزیع شهرستان دامغان
  مناقصه   عمومي 576
   1393/03/20   07/93 
      لامپ 70 و 150 وات سدیم
  مناقصه   عمومي 577
   1393/04/16   08/93 
      اجرای عملیات توسعه و احداث و روشنایی معابر شبکه های توزیع برق در شهرستانهای شاهرود، میامی و بیارجمند، گرمسار و آرادان و سمنان و سرخه
  مناقصه   عمومي 578
   1393/05/23   10/93 
      خرید انواع کابل خودنگهدار و کابل 185*1 آلومینیوم کراسلینگ
  مناقصه   عمومي 579
   1393/04/22   09/93 
      خرید کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 580
   1393/01/20   25/92 
      اجرای عملیات توسعه و احداث و روشنایی معابر شبکه های توزیع برق در شهرستانهای شاهرود، میامی و بیارجمند، گرمسار و آرادان و سمنان و سرخه
  مناقصه   عمومي 581
   
  درج در سايت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
   1393/02/08   93-3 
      ارزیابی کیفی در خصوص ارائه طرح مناسب و در صورت تأئید اجرای عملیات دوگانه سوز کردن بویلرهای چها واحد بخار نیروگاه حرارتی ایرانشهر.(طرح،تهیه،ساخت و نصب)(EPC)
  مناقصه   عمومي 582
   
  درج در سايت مديريت توليد برق بيستون
   1393/04/15   93-9 
      خدمات نگهداري فضاي سبز
  مناقصه   عمومي 583
   1393/04/15   93-7 
      خدمات اياب و ذهاب - خودرو سواري
  مناقصه   عمومي 584
   1393/04/15   93-8 
      خدمات اياب و ذهاب - ميني بوس
  مناقصه   عمومي 585
   1393/01/30   93-2 
      خريد خدمات نيروي كارگري ثابت ، حجمي و موقت
  مناقصه   عمومي 586
   1393/04/15   00 
      شناسايي پيمانکار مجازي سازي سرور ها
  مناقصه   عمومي 587
   1393/04/15   0 
      شناسايي پيمانکار طبخ و توزيع غذا
  مناقصه   عمومي 588
   1393/07/19   1-ع-ت-93 
      ساخت طبقه اول ساختمان معاونت مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه حرارتی بیستون
  مناقصه   عمومي 589
   
  درج در سايت توزيع برق استان فارس
   1392/12/18   200-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری سه فاز عادی و دیماندی درشهرستان فسا
  مناقصه   عمومي 590
   1392/12/18   201-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری سه فاز عادی و دیماندی درشهرستان کازرون
  مناقصه   عمومي 591
   1392/12/18   199-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری سه فاز عادی و دیماندی درشهرستانهای فیروزاباد
  مناقصه   عمومي 592
   1393/06/08   1-90-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق جاوید از توابع مدیریت برق ممسنی به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 593
   1393/01/27   19-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان فراشبند
  مناقصه   عمومي 594
   1392/12/18   198-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری تک فاز کازرون
  مناقصه   عمومي 595
   1392/12/18   197-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری تک فاز فسا
  مناقصه   عمومي 596
   1392/12/18   196-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری تک فاز درشهرستان فیروزاباد
  مناقصه   عمومي 597
   1392/12/18   195-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری تک فاز نوراباد
  مناقصه   عمومي 598
   1393/06/08   1-92-93 
      عملیات سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق ممسنی به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 599
   1393/06/08   1-91-93 
      عملیات رفع اتفاقات و خاموشی مدیریت برق ممسنی به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 600
   1393/06/08   1-89-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق سرچهان از توابع مدیریت برق بوانات به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 601
   1393/01/10   1-93 
      دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت انجام خدمات صورتحسابگیری مشترکین تحت پوشش شرکت توزیع برق فارس
  مناقصه   عمومي 602
   1393/06/02   1-85-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق فراشبند به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 603
   1393/06/03   1-88-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق سیمکان از توابع مدیریت برق جهرم به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 604
   1393/01/27   18-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان قیر
  مناقصه   عمومي 605
   1393/06/04   1-87-93 
      کرایه مینی بوس جهت ایاب و ذهاب کارکنان به مدت یکسال
  مناقصه   عمومي 606
   1393/06/02   1-86-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق استهبان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 607
   1393/01/27   17-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان فیروزاباد
  مناقصه   عمومي 608
   1393/01/27   14-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان استهبان
  مناقصه   عمومي 609
   1393/01/27   16-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان جهرم
  مناقصه   عمومي 610
   1393/01/27   15-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان نیریز
  مناقصه   عمومي 611
   1393/01/27   13-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان زرین دشت
  مناقصه   عمومي 612
   1393/01/27   12-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان فسا
  مناقصه   عمومي 613
   1393/06/16   100-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق سورنا از توابع مدیریت رستم به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 614
   1393/06/22   103-93 
      عملیات رفع اتفاقات و خاموشی مدیریت برق شهرستان خرمبید به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 615
   1393/06/22   102-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق قادرآباد از توابع شهرستان خرمبید به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 616
   1393/06/22   101-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق نودان از توابع شهرستان کازرون به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 617
   1393/07/05   108-93 
      انواع کنتور
  مناقصه   عمومي 618
   1393/07/08   107-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق خشت از توابع مدیریت کازرون به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 619
   1393/07/12   106-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق جره و بالاده از توابع شهرستان کازرون به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 620
   1393/06/25   105-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق اقلید به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 621
   1393/07/30   109-93 
      واگذاری انجام خدمات کارشناسی و خدمات مالی و اداری و تنظیف وتاسیسات
  مناقصه   عمومي 622
   1393/01/27   10-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان رستم
  مناقصه   عمومي 623
   1393/07/08   112-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق ایج از توابع مدیریت برق استهبان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 624
   1393/07/08   113-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق رونیز از توابع مدیریت برق استهبان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 625
   1393/07/09   114-93 
      انواع ترانسفورماتور کم تلفات
  مناقصه   عمومي 626
   1393/07/20   115-93 
      انواع سیم آلومینیمی
  مناقصه   عمومي 627
   1393/07/20   116-93 
      انواع چراغ لاک پشتی با لامپ
  مناقصه   عمومي 628
   1393/07/23   119-93 
      رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق بیرم از توابع مدیریت برق لارستان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 629
   1393/01/27   11-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان داراب
  مناقصه   عمومي 630
   1393/07/20   117-93 
      انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 631
   1393/08/03   118-93 
      عملیات سرویس و بازدید و تعمیرات برق ارد و فداغ از توابع مدیریت برق گراش به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 632
   1393/07/26   120-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق زرین دشت به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 633
   1393/07/29   122-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق شهرستان مهر به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 634
   1393/07/29   121-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق وراوی از توابع مدیریت برق مهر به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 635
   1393/07/29   123-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق قیروکارزین به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 636
   1393/07/29   124-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق افزر از توابع مدیریت برق قیروکارزین به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 637
   1393/08/05   125-93 
      10 دستگاه اتوترانس
  مناقصه   عمومي 638
   1393/08/10   126-93 
      عملیات رفع ابازدید و تعمیرات برق تفاقات و سرویس برق بنارویه از توابع مدیریت برق لارستان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 639
   1393/08/10   127-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق آباده طشک از توابع مدیریت برق نی ریز به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 640
   1393/08/08   128-93 
      پایه فلزی 10 متری هشت وجهی تلسکوپی
  مناقصه   عمومي 641
   1393/01/27   24-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان مهر
  مناقصه   عمومي 642
   1393/01/27   23-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان گراش
  مناقصه   عمومي 643
   1393/01/27   21-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان لامرد
  مناقصه   عمومي 644
   1393/01/27   22-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان خنج
  مناقصه   عمومي 645
   1393/01/27   20-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان لارستان
  مناقصه   عمومي 646
   1392/12/18   207-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری سه فاز عادی و دیماندی درشهرستان جهرم
  مناقصه   عمومي 647
   1392/12/18   205-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری سه فاز عادی و دیماندی درشهرستان لار
  مناقصه   عمومي 648
   1392/12/18   206-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری سه فاز عادی و دیماندی درشهرستان داراب
  مناقصه   عمومي 649
   1393/01/21   208-92 
      انواع کابل خود نگهدار فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 650
   1392/12/18   204-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری تک فاز جهرم
  مناقصه   عمومي 651
   1392/12/18   203-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری تک فاز داراب
  مناقصه   عمومي 652
   1392/12/18   202-92 
      تست و اصلاح لوازم اندازه گیری تک فاز لار
  مناقصه   عمومي 653
   1393/01/26   31-93 
      انواع تابلو فشار ضعیف بارانی
  مناقصه   عمومي 654
   1393/01/27   32-93 
      تجهیزات video wall
  مناقصه   عمومي 655
   1393/01/26   30-93 
      انواع کراس آرم
  مناقصه   عمومي 656
   1393/01/26   25-93 
      انواع کابل فشار ضعیف مسی و آلومینیمی
  مناقصه   عمومي 657
   1393/01/26   26-93 
      انواع پایه سیمانی چهارگوش
  مناقصه   عمومي 658
   1393/01/26   27-93 
      فیوز مینیاتوری 25 آمپر تیپ C
  مناقصه   عمومي 659
   1393/01/26   28-93 
      چراغ لاک پشتی 70 وات بخار سدیم با لامپ
  مناقصه   عمومي 660
   1393/01/16   2-93 
      دستمزد نصب لوازم اندازه گیری تکفاز و سه فاز عادی و دیماندی و قطع و وصل برق مشترکین مدیریت برق لارستان
  مناقصه   عمومي 661
   1393/01/26   29-93 
      برقگیر 20 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 662
   1393/04/07   46-93 
      احداث ساختمان اداری اتفاقات برق سده از توابع مديريت شهرستان اقليد
  مناقصه   عمومي 663
   1393/04/07   45-93 
      احداث ساختمان اداری اتفاقات برق سرحد از توابع مديريت شهرستان اقليد
  مناقصه   عمومي 664
   1393/03/28   43-93 
      انواع مقره ( سوزنی و بشقابی سیلیکونی )20 کیلو ولت
  مناقصه   عمومي 665
   1393/04/04   44-93 
      نکميل ساختمان سوله اداره و انبار مديريت برق شهرستان رستم
  مناقصه   عمومي 666
   1393/03/19   40-93 
      انواع سیم آلومینیم
  مناقصه   عمومي 667
   1393/04/22   42-93 
      واگذاری انجام خدمات کارشناسی و خدمات مالی و اداری و تنظیف وتاسیسات
  مناقصه   عمومي 668
   1393/04/15   50-93 
      احداث ساختمان اداری اتفاقات برق وراوی از توابع مديريت شهرستان مهر
  مناقصه   عمومي 669
   1393/01/26   4-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان آباده
  مناقصه   عمومي 670
   1393/04/21   49-93 
      احداث ساختمان اداری اتفاقات برق مشکان از توابع مديريت شهرستان نیریز
  مناقصه   عمومي 671
   1393/04/08   48-93 
      کنتور سه فاز دیماندی
  مناقصه   عمومي 672
   1393/04/21   47-93 
      احداث ساختمان اداری اتفاقات برق شهرپیر از توابع مديريت شهرستان زرین دشت
  مناقصه   عمومي 673
   1393/03/12   36-93 
      انواع یراق آلات کابل خودنگهدار فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 674
   1393/03/01   35-93 
      انواع تابلو فشار ضعیف بارانی
  مناقصه   عمومي 675
   1393/03/18   37-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق ارد و فداغ از توابع مدیریت برق گراش به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 676
   1393/01/24   3-93 
      رفع اتفاقات و سرويس و بازديد و تعميرات برق بخش ششده از توابع شهرستان فسا به صورت کليد در دست
  مناقصه   عمومي 677
   1393/03/19   38-93 
      خرید انواع اتو ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 678
   1393/03/13   39-93 
      احداث 16 کیلومتر شبکه فشار متوسط حد فاصل بخش محمله خنج تا علامرودشت لامرد به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 679
   1393/02/27   34-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق نوبندگان از توابع مدیریت برق فسا
  مناقصه   عمومي 680
   1393/02/17   33-93 
      تامین لوازم و دستمزد مورد نیاز جهت تعمیرات انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 681
   1393/06/16   94-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق قاسم آباد از توابع مدیریت نی ریز به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 682
   1393/06/16   93-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق قائمیه از توابع مدیریت کازرون به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 683
   1393/06/22   97-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق سرحد از توابع مدیریت برق اقلید به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 684
   1393/06/16   95-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق سده از توابع مدیریت برق اقلید به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 685
   1393/06/16   96-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق قطرویه از توابع مدیریت برق نیریز به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 686
   1393/01/27   9-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان ممسنی
  مناقصه   عمومي 687
   1393/06/16   98-93 
      عملیات سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق نی ریز به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 688
   1393/06/16   99-93 
      عملیات رفع اتفاقات و خاموشی مدیریت برق نی ریز به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 689
   1393/05/26   68-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق میمند از توابع مدیریت برق فیروزاباد به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 690
   1393/01/26   6-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان خرمبید
  مناقصه   عمومي 691
   1393/05/21   69-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق عمادده از توابع مدیریت برق لارستان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 692
   1393/05/14   66-93 
      عملیات تعمیرات شبکه های توزیع در سطح مدیریت برق جهرم
  مناقصه   عمومي 693
   1393/05/26   67-93 
      عملیات رفع اتفاقات مدیریت برق شهرستان فیروزآباد به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 694
   1393/05/25   78-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق خنج به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 695
   1393/05/25   77-93 
      عملیات سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق فیروزآباد به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 696
   1393/01/26   7-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان بوانات
  مناقصه   عمومي 697
   1393/05/21   71-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق رونیز از توابع مدیریت برق استهبان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 698
   1393/05/21   72-93 
      عملیات رفع اتفاقات برق شهرستان لارستان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 699
   1393/05/21   74-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق اسیر از توابع مدیریت برق مهر به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 700
   1393/05/21   70-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق گله دار از توابع مدیریت برق مهر به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 701
   1393/05/21   73-93 
      عملیات سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق لارستان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 702
   1393/05/25   75-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق اوز از توابع مدیریت برق لارستان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 703
   1393/05/25   76-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق اشکنان از توابع مدیریت برق لامرد به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 704
   1393/01/26   8-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان کازرون
  مناقصه   عمومي 705
   1393/06/02   83-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق علامرودشت از توابع مدیریت برق لامرد به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 706
   1393/06/02   84-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق بوانات به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 707
   1393/05/28   79-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق ایج از توابع مدیریت برق استهبان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 708
   1393/05/28   80-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق جویم از توابع مدیریت لارستان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 709
   1393/05/28   81-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق درزو سایبان از توابع مدیریت لارستان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 710
   1393/05/28   82-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق دهرم از توابع مدیریت برق فراشبند به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 711
   1393/04/16   52-93 
      احداث ساختمان اداری اتفاقات برق جاوید از توابع مديريت شهرستان ممسنی
  مناقصه   عمومي 712
   1393/04/15   51-93 
      احداث ساختمان اداری اتفاقات برق دهرم از توابع مديريت شهرستان فراشبند
  مناقصه   عمومي 713
   1393/04/15   54-93 
      عملیات تعمیرات شبکه روشنایی معابر در سطح مدیریت برق جهرم
  مناقصه   عمومي 714
   1393/04/16   53-93 
      احداث ساختمان اداری اتفاقات برق بابامنیر از توابع مديريت شهرستان ممسنی
  مناقصه   عمومي 715
   1393/01/26   5-93 
      دستمزد عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض مشترکین برق شهرستان اقلید
  مناقصه   عمومي 716
   1393/04/22   57-93 
      تامین لوازم و دستمزد مورد نیاز جهت تعمیرات انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 717
   1393/04/22   58-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق گراش به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 718
   1393/05/09   55-93 
      تست و تصفیه روغن ترانسفورماتور در شهرستانهای آباده - فسا - نی ریز - داراب - زرین دشت - خرمبید - استهبان به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 719
   1393/05/09   56-93 
      تست و تصفیه روغن ترانسفورماتور در شهرستانهای لارستان - لامرد - گراش - مهر - خنج - جهرم - فیروزآباد - قیروکارزین - فراشبند - کازرون ، ممسنی به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 720
   1393/05/11   65-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق صغاد از توابع مدیریت برق آباده به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 721
   1393/05/11   64-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق ایزدخواست از توابع مدیریت برق آباده به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 722
   1393/05/06   62-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق شهرستان جهرم به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 723
   1393/05/11   63-93 
      عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات مدیریت برق شهرستان آباده به صورت کلید در دست
  مناقصه   عمومي 724
   1393/05/04   60-93 
      دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت بازبینی و تکمیل و بروزرسانی اطلاعات شبکه توزیع شامل برداشت و ورود اطلاعات در شهرستان جهرم
  مناقصه   عمومي 725
   1393/04/24   59-93 
      احداث پروژه شبکه خارجی جهت برقرسانی به مسکن فرهنگیان در شهرستانت نیریز به صورت کلیددردست
  مناقصه   عمومي 726
   
  درج در سايت مديريت توليد برق كرمان
   1393/04/18   93/21 
      تهيه مواد ، طبخ و توزيع غذاي پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
  مناقصه   عمومي 727
   1393/05/20   93/25 
      ساخت و نصب تجهيزات آتش نشاني جهت يكدستگاه شاسي اسكانيا مدل P-380
  مناقصه   محدود 728
   1393/04/07   93/15 
      شارژ كپسولهاي اطفاء حريق دستي و اتوماتيك نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
  مناقصه   عمومي 729
   1393/06/31   93/40 
      تعمیر ونگهداری وبهره برداری از کلیه تجهیزات موجود در دشت چاری ( پنج حلقه چاه وتجهیزات مربوطه ) ویک حلقه چاه روبروی نیروگاه وخطوط انتقال آب ، ابنیه وفضای سبز محلی مربوط به نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
  مناقصه   عمومي 730
   
  درج در سايت مديريت توليد برق گيلان
   1393/05/14   5-م-93 
      تهیه و خمکاری 5 قلم لوله های بدون درز پری هیتر از جنس فولاد U-Tubes)15MO3) به تعداد دو ست
  مناقصه   محدود 731
   1393/02/09   5-93 
      خرید و تعویض کمپانسیتور بویلرهای بازیاب 21
  مناقصه   عمومي 732
   1393/05/14   7-م-93 
      انجام تستهای الکتریکی واحد21گازی
  مناقصه   محدود 733
   1393/07/12   8-93 
      تعمیر و پوشش پره های ثابت ردیفهای 1 و 2 و متحرک 1 واحد 11 گازی نیروگاه گیلان
  مناقصه   محدود 734
   1393/05/14   8-م-93 
      اجاره یکدستگاه مینی بوس بنز 21 نفره
  مناقصه   محدود 735
   1393/04/08   7-93 
      خرید لوازم یدکی تعمیرات اساسی واحد 21 و 11 توربین گاز
  مناقصه   محدود 736
   1393/05/12   69-م-92 
      خرید 4 عدد الکترو پنوماتیک والو2/5
  مناقصه   محدود 737
   1393/03/24   6-93 
      خرید پره های ثابت ردیف های 9,10,11,12 توربین بخار
  مناقصه   محدود 738
   1393/05/14   6-م-93 
      انجام تستهای الکتریکی واحد11 گازی
  مناقصه   محدود 739
   1393/05/14   9-م-93 
      رنگ آمیزی لوله های آتش نشانی پیرامون تانکهای 60،70،80
  مناقصه   محدود 740
   1393/07/12   9-93 
      تعمیر و پوشش پره های ثابت و متحرک ردیف های 1 و 2 واحد 21 و 3 عدد پره متحرک ردیف 2 واحد 11 گازی نیروگاه گیلان
  مناقصه   محدود 741
   1393/05/14   3-م-93 
      اجاره یکدستگاه مینی بوس بنز 21 نفره
  مناقصه   محدود 742
   1393/02/08   3-93 
      خرید 36 عدد پره گایدون و پره های ثابت 1 و 2 و 3 کمپرسور با رینگ و پوشش
  مناقصه   محدود 743
   1393/05/14   4-م-93 
      اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی نیروگاه در چهار نوبت نیمه اول ماههای خرداد، شهریور،آذر و اسفند 93
  مناقصه   محدود 744
   1393/02/09   4-93 
      خرید و تعویض کمپانسیتور بویلرهای بازیاب 11
  مناقصه   عمومي 745
   1393/05/14   2-م-93 
      قرارداد کار ساعتی
  مناقصه   محدود 746
   1393/02/07   2-93 
      خرید ونصب دو ست عایق کیسه ای اگزوز توربین گازی نیروگاه گیلان
  مناقصه   عمومي 747
   1392/12/07   20-92 
      خرید لوازم یدکی تعمیرات اساسی واحد 21 و 11 توربین گاز
  مناقصه   محدود 748
   1393/05/14   11-م-93 
      اجاره یکدستگاه مینی بوس ایویکو 20 نفره
  مناقصه   محدود 749
   1393/05/14   10-م-93 
      انجام تستهای غیر مخرب NDT واحد 11گازی
  مناقصه   محدود 750
   1393/02/07   1-93 
      expantion joint بویلر بازیاب 11نیروگاه گیلان
  مناقصه   عمومي 751
   1393/05/14   1-م-93 
      قرارداد کار ساعتی
  مناقصه   محدود 752
   
  درج در سايت توزيع برق مازندران
   1393/03/13   19ع93 
      خريد انواع تابلوي فشار ضعيف
  مناقصه   عمومي 753
   1393/02/02   1ع93 
      خريد کولر گازي هيبريدي برقي خورشيدي در قدرتهاي مختلف
  مناقصه   عمومي 754
   1393/03/13   17ع93 
      خريد 38 دستگاه سکسيونر 20 کيلو ولت هوايي SF6
  مناقصه   عمومي 755
   1393/03/13   16ع93 
      خريد 33000 عدد دم خوکي 300-14
  مناقصه   عمومي 756
   1393/03/13   18ع93 
      خريد 3500 متر انواع کابل مسي
  مناقصه   عمومي 757
   1393/02/13   12ع93 
      واگذاري انجام كارهاي خدماتي نظير خدمات اداري و ... در حوزه فعاليت امورهاي توزيع برق بهشهر، نکا، گلوگاه و مياندورود
  مناقصه   عمومي 758
   1393/02/13   13ع93 
      واگذاري خدمات بازرسي لوازم اندازه گيري در سطح امورهاي توزيع برق استان
  مناقصه   عمومي 759
   1393/02/16   14ع93 
      بيمه مسئوليت مدني با لحاظ خطرات ناشي از برق گرفتگي و . . .
  مناقصه   عمومي 760
   1393/02/13   10ع93 
      واگذاري انجام كارهاي خدماتي نظير خدمات اداري و ... در حوزه فعاليت امورهاي توزيع برق قائمشهر، سوادکوه،سوادکوه شمالي و سيمرغ
  مناقصه   عمومي 761
   1393/02/13   11ع93 
      واگذاري انجام كارهاي خدماتي نظير خدمات اداري و ... در حوزه فعاليت امورهاي توزيع برق شمال و جنوب ساري و حوزه‌ي ستادي
  مناقصه   عمومي 762
   1393/03/13   20ع93 
      خريد 1500 عدد ساعت نجومي
  مناقصه   عمومي 763
   1393/03/13   21ع93 
      خريد 16000 عدد ايگناتور لامپ 50 و 70
  مناقصه   عمومي 764
   1393/03/13   22ع93 
      خريد 19000 عدد سيم فيوز در آمپراژ مختلف
  مناقصه   عمومي 765
   1393/03/13   23ع93 
      خريد انواع ترانس چراغ خياباني به تعداد 14000
  مناقصه   عمومي 766
   1393/03/13   24ع93 
      خريد 22000 عدد انواع لامپ گازي بخار سديم
  مناقصه   عمومي 767
   1393/04/08   28ع93 
      خريد 380 ست برقگير 24 کيلوولت پليمري
  مناقصه   عمومي 768
   1393/04/08   27ع93 
      خريد 401 ست فيوز کات اوت 20 کيلولت پليمري
  مناقصه   عمومي 769
   1393/04/08   26ع93 
      خريد 20دستگاه تابلو توزيع باراني 250 آمپر و 61 دستگاه تابلو توزيع باراني 400 آمپر
  مناقصه   عمومي 770
   1393/04/08   25ع93 
      خريد 475 دستگاه انواع مختلف ترانسفورماتورهاي روغني 20 کيلوولت
  مناقصه   عمومي 771
   1392/12/20   30ع92 
      رينگ فيدر:1.بازرگاني –بوعلي 2.گلما-آکند 3. دروازه گرگان-عبادي 4.مهدي آباد-شهبند شمال ساري
  مناقصه   عمومي 772
   1393/04/08   30ع93 
      خريد حدود 12 تن سيم آلومينيوم فولاد فاکس و مينک
  مناقصه   عمومي 773
   1392/12/20   31ع92 
      رينگ فيدر :1.چوغا-طالقاني 2. سيارکاغذ-امام رضا ع 3. صدا وسيما-مليک 4. اوقاف -حافظ جنوب ساري
  مناقصه   عمومي 774
   1393/04/08   31ع93 
      خريد حدود 80 تن سيم آلومينيوم آلياژي AAAC نمره 50 و 70
  مناقصه   عمومي 775
   1393/04/08   29ع93 
      خريد 26 دستگاه سکسيونر گازي هوايي sf6 با قابليت اتوماسيون (موتوردار)
  مناقصه   عمومي 776
   1392/12/22   46ع92 
      خريد کابل خود نگهدار فشار ضعيف آلومينيومي ( 25+25+50+50*3 و 25+25+70+70*3 )
  مناقصه   عمومي 777
   1393/07/08   50ع93 
      خريد 20000 کابل 10*4 مدل NYY
  مناقصه   عمومي 778
   1393/07/08   49ع93 
      خريد 350000 متر کابل 6*2 مدل NYY
  مناقصه   عمومي 779
   1392/12/20   41ع92 
      رينگ فيدر :1.کشوري-بهنمير 2. رينگ دو مداره داخل شهر 3. توسعه پست زيارکلا امور سيمرغ
  مناقصه   عمومي 780
   1393/04/24   41ع93 
      اجراي کليه خدمات مربوط به فعاليتهاي قرائت، توزيع، نظارت و وصول مطالبات مشترکين عادي و ديماندي در حوزه فعاليت امورهاي آمل ،بابلسر و فريدونکنار
  مناقصه   عمومي 781
   1392/12/20   40ع92 
      رينگ فيدر:1. خيابان بحر خزر2. کلاگرمحله –ميانده 3.تعويض کابل هاي خروجي پست جويبار امور جويبار
  مناقصه   عمومي 782
   1393/04/24   40ع93 
      خريد 58 دستگاه ترانس در قدرتهاي مختلف
  مناقصه   عمومي 783
   1392/12/20   42ع92 
      رينگ خط 20کيلوولت نبوت امور آمل
  مناقصه   عمومي 784
   1393/04/24   42ع93 
      اجراي کليه خدمات مربوط به فعاليتهاي قرائت، توزيع، نظارت و وصول مطالبات مشترکين عادي و ديماندي در حوزه فعاليت امورهاي شمال و جنوب بابل
  مناقصه   عمومي 785
   1392/12/20   43ع92 
      رينگ فيدر : 1. باران-شيرمحله 2. شهيدبصير –فيدر ميدان ماهي امور فريدونکنار
  مناقصه   عمومي 786
   1393/04/24   43ع93 
      اجراي کليه خدمات مربوط به فعاليتهاي قرائت، توزيع ، نظارت و وصول مطالبات مشترکين عادي و ديماندي در حوزه فعاليت امورهاي قائمشهر،سوادکوه،سوادکوه شمالي ،سيمرغ و جويبار
  مناقصه   عمومي 787
   1392/12/20   44ع92 
      رينگ فيدر :1.بهنمير –ميرود 2. کوي شمالي- ميرود 3. دانشگاه –کوي شمالي 4. توسعه پست بابلسر امور بابلسر
  مناقصه   عمومي 788
   1393/04/24   44ع93 
      اجراي کليه خدمات مربوط به فعاليتهاي قرائت، توزيع، نظارت و وصول مطالبات مشترکين عادي و ديماندي در حوزه فعاليت امورهاي آمل شمال و جنوب ساري
  مناقصه   عمومي 789
   1392/12/22   45ع92 
      خريد سيم آلومينيوم آلياژي AAAC (آلملک-آلدري) نمره 50
  مناقصه   عمومي 790
   1393/04/24   45ع93 
      اجراي کليه خدمات مربوط به فعاليتهاي قرائت، توزيع ، نظارت و وصول مطالبات مشترکين عادي و ديماندي در حوزه فعاليت امورهاي گلوگاه،بهشهر،نکاء و مياندرود
  مناقصه   عمومي 791
   1392/12/20   39ع92 
      رينگ فيدر: 1.جديد بابلسر-مازندراني2.قاضي کتي-بابل کلينيک3.دانشگاه -17 شهريور4.عزيزک-بهنمير امور شمال بابل
  مناقصه   عمومي 792
   1393/04/24   39ع93 
      خريد تابلو عمومي توزيع 160و250و400
  مناقصه   عمومي 793
   1392/12/20   38ع92 
      رينگ فيدر:1-انجيل سي-سوربن2-شهيدصالحي-پاسداران3-گتاب-ترک محله و توسعه پست بابل3 امور جنوب بابل
  مناقصه   عمومي 794
   1393/04/24   38ع93 
      خريد يک دستگاه کمپکت با ترانسفورماتور 630 کيلوولت آمپر
  مناقصه   عمومي 795
   1392/12/20   37ع92 
      رينگ فيدر :غرب شيرگاه-روستاي فک بابل امور سوادکوه شمالي
  مناقصه   عمومي 796
   1393/04/24   37ع93 
      خريد 14000 عدد ترانس چراغ خياباني 50 و 70 وات سديم
  مناقصه   عمومي 797
   1392/12/20   35ع92 
      رينگ فيدر: 1.ميدان سپاه-مسجداعظم 2. شانزده متري-آموزش و پرورش 3. انتقال –مسجد اعظم امور توزيع قائمشهر
  مناقصه   عمومي 798
   1393/04/08   35ع93 
      خريد 799 اصله انواع مختلف پايه بتوني چهارگوش مربوط به امورهاي شمال و جنوب ساري
  مناقصه   عمومي 799
   1392/12/20   36ع92 
      رينگ فيدر: گدوک - سنگده امور سوادکوه
  مناقصه   عمومي 800
   1393/04/08   36ع93 
      خريد 614 اصله انواع مختلف پايه بتوني چهارگوش مربوط به امورهاي مياندورود، نکاء، بهشهر و گلوگاه
  مناقصه   عمومي 801
   1392/12/20   33ع92 
      رينگ فيدر :1.کارون-دريا 2. بهشت رضا-دريا 3.توسعه فيدر خزارجريب-کارون امور گلوگاه
  مناقصه   عمومي 802
   1393/04/08   33ع93 
      خريد 936 اصله انواع مختلف پايه بتوني چهارگوش مربوط به امورهاي شمال و جنوب بابل
  مناقصه   عمومي 803
   1392/12/20   32ع92 
      رينگ فيدر: 1.سيلو-2خورشيد.نکا2-صنعتي23.صنعتي 1-صنعتي 2 امور نکا
  مناقصه   عمومي 804
   1393/04/08   32ع93 
      خريد 1108 اصله پايه بتوني چهارگوش مربوط به امورهاي آمل، فريدونکنار و بابلسر
  مناقصه   عمومي 805
   1392/12/20   34س92 
      رينگ فيدر نيروي انتظامي-شهر . توسعه در ايستگاه کمپکت رستمکلا امور برق بهشهر
  مناقصه   عمومي 806
   1393/04/08   34ع93 
      خريد 855 اصله انواع پايه بتوني چهارگوش مربوط به امورهاي قائمشهر، سيمرغ، سوادکوه شمالي و سوادکوه جنوبي
  مناقصه   عمومي 807
   1393/02/13   9ع93 
      واگذاري انجام كارهاي خدماتي نظير خدمات اداري و ... در حوزه فعاليت امورهاي توزيع برق آمل، بابلسر و فريدونکنار
  مناقصه   عمومي 808
   1393/02/13   6ع93 
      واگذاري خدمات اداري،انبارداري و ... ( حجمي ) در سطح امورهاي توزيع برق و حوزه ستادي
  مناقصه   عمومي 809
   1393/02/13   8ع93 
      واگذاري انجام كارهاي خدماتي نظير خدمات اداري و ... در حوزه فعاليت امورهاي توزيع برق شمال و جنوب بابل و جويبار
  مناقصه   عمومي 810
   1393/02/13   7ع93 
      واگذاري خدمات مورد انتظار 121( حجمي) در سطح امورهاي توزيع برق وحوزه ستادي
  مناقصه   عمومي 811
   1393/08/05   56ع93 
      خريد سيم روکش دار آلومينيوم فولاد هاينا (120mm2) با روکش XLPE
  مناقصه   عمومي 812
   1393/07/27   55ع93 
      اصلاح و بهينه سازي فيدرهاي احمدچاله پي، ترک محله، دراز کلا و هلي دشت و درون کلا
  مناقصه   عمومي 813
   1393/07/27   54ع93 
      اصلاح روشنايي معابر بلوار شهر پل سفيد
  مناقصه   عمومي 814
   1393/07/15   51ع93 
      اصلاح و بهينه سازي شهري زرگر شهر امور توزيع برق شمال بابل
  مناقصه   عمومي 815
   1393/07/27   52ع93 
      اصلاح شبکه روستايي از روستاي لله بند تا پست کمپکت معدن کارمزد
  مناقصه   عمومي 816
   1393/07/08   53ع93 
      اصلاح و بهينه سازي روستايي ( از عبور روستاي کلاريجان تا عبور روستاي پارسي )
  مناقصه   عمومي 817
   1393/02/02   5ع93 
      خريد دستگاه ذخيره ساز San Storage
  مناقصه   عمومي 818
   
  درج در سايت برق منطقه اي يزد
   1392/12/26   122م/92- تجديد 
      تجديد مناقصه خريد برق سال 1393 (1مرحله- 1.354.889)
  مناقصه   عمومي 819
   1393/07/05   109م/93 
      واگذاری بهره‌برداری ایستگاه‌های فوق توزیع و انتقال استان یزد (دو مرحله ای ۱,۳۷۵,۵۱۵)
  مناقصه   عمومي 820
   1393/07/19   110م/93 
      عملیات ساختمانی اجرای دیوار پست شهرک فولاد (یک مرحله ای - ۱,۳۷۷,۰۷۰)
  مناقصه   عمومي 821
   1393/03/25   105م/93 
      انجام عملیات سرويس،نگهداري وتعميرات خطوط انتقال وفوق توزيع وفيبرنوري شبكه برق استان یزد(دو مرحله ای 1364827)
  مناقصه   عمومي 822
   1393/05/18   105م/93 - 2 
      انجام عملیات سرويس، نگهداري و تعميرات خطوط انتقال و فوق توزيع و فيبر نوري شبكه برق استان یزد (مجموعه B) (دو مرحله ای ۱,۳۷۰,۵۱۶)
  مناقصه   عمومي 823
   1393/03/26   106م/93 
      انجام عملیات سرویس،نگهداری و تعمیرات پست‌های انتقال وفوق توزیع شبکه برق استان یزد (شماره 1364845)
  مناقصه   عمومي 824
   1393/04/15   102م/93 
      خرید و اجرای سوئیچ‌های فیبر نوری (دو مرحله‌ای ۱,۳۶۷,۳۵۶)
  مناقصه   عمومي 825
   1393/02/31   103م/93 
      خرید سیم هادی کاناری خط 230 کیلوولت سورمق- ابرکوه (2مرحله - ۱,۳۶۱,۷۹۶)
  مناقصه   عمومي 826
   1393/02/27   104م/93 
      خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 20/63/400 كيلوولت 200 مگاولت آمپر ايستگاهي و ترانسفورماتورهاي كمكي –زمين مربوطه(1.360.994)(دو مرحله ای)
  مناقصه   عمومي 827
   1393/03/10   104م/93- تجدید 
      ارزیابی کیفی خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 63/400 كيلوولت و دو دستگاه ترانسفورماتور كمكي –زمين مربوطه (۱,۳۶۳,۰۵۸)
  مناقصه   عمومي 828
   1393/03/10   104م/93-2 
      ارزیابی کیفی خرید دو دستگاه ترانسفورماتور 63/400 كيلوولت و دو دستگاه ترانسفورماتور كمكي –زمين مربوطه (۱,۳۶۳,۰۵۸)
  مناقصه   عمومي 829
   
  درج در سايت مديريت توليد برق هرمزگان
   1393/07/27   10/93 
      ارائه خدمات بهره برداری از واحدهای بخار و امور شیمی و مولدهای توربین گاز نیروگاه بخار بندرعباس
  مناقصه   عمومي 830
   1393/07/20   09/93 
      نگهداری، حفاظت و آبیاری فضای سبز نیروگاه بخار بندرعباس
  مناقصه   عمومي 831
   1393/03/24   01/93 
      خرید مواد شیمیایی صنعتی
  مناقصه   عمومي 832
   1393/03/24   03/93 
      نگهداری، حفاظت و آبیاری فضای سبز نیروگاه بخار بندرعباس
  مناقصه   عمومي 833
   1393/03/22   02/93 
      توسعه و نگهداری فضای سبز، نظافت عمومی و پاکسازی شهرک مسکونی
  مناقصه   عمومي 834
   1393/07/01   08/93 
      ساخت 3 دستگاه الکترولایزر کلرزنی نیروگاه بخار بندرعباس
  مناقصه   عمومي 835
   1393/05/15   07/93 
      خرید مواد شیمیایی صنعتی شامل بلگارد و آنتی فوم
  مناقصه   عمومي 836
   1393/05/15   06/93 
      خرید هیدرازین هیدرات
  مناقصه   عمومي 837
   1393/03/27   04/93 
      ارائه خدمات پشتیبانی در حوزه های اداری، مالی، تدارکات و خدمات نیروگاه بخار بندرعباس
  مناقصه   عمومي 838
   1393/07/27   11/93 
      تعویض ورق های دیواره لانگستروم و بازسازی بدنه بویلر واحد 3 بخار نیروگاه بندرعباس
  مناقصه   عمومي 839
   1393/08/06   12/93 
      لایروبی حوضچه آبگیر نیروگاه بخار بندرعباس
  مناقصه   عمومي 840
   1393/08/04   13/93 
      خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه رکتیفایر4000A , 200V مربوط به سیستم آب ژاول سازی نیروگاه بخار بندرعباس
  مناقصه   عمومي 841
   1393/05/13   93.05 
      انجام کليه خدمات پشتیبانی در حوزه ی نگهداري و تعميرات جاري در بخش هاي مکانيک و الکتريک و ابزاردقيق مربوط به چهار واحد بخار 4×320MW نيروگاه بندرعباس و تاسيسات جانبي آن
  مناقصه   عمومي 842
   
  درج در سايت توزيع برق اردبيل
   1393/07/22   6015/2100 
      93/7/17
  مناقصه   عمومي 843
   1393/07/07   5474/2100 
      احداث ساختمان اداري برق بيله سوار در چهار طبقه ( سه طبقه اداري و يک پيلوت )
  مناقصه   عمومي 844
   1393/02/14   686/2100 
      ارائه خدمات طراحي پروژه هاي توزيع در سطح شرکت توزيع نيروي برق استان اردبيل
  مناقصه   عمومي 845
   1393/05/20   4297/2100 
      اجراي عمليات نصب و احداث شبکه 20 کيلوولت هوايي بصورت کليد در دست در محدوده امور برق کوثر ( سرچم )
  مناقصه   عمومي 846
   1393/05/15   4215/2100 
      آگهي فراخوان شناسايي پيمانکار ( ارزيابي کيفي )
  مناقصه   عمومي 847
   1393/06/17   5053/2100 
      خريد انواع مقره
  مناقصه   عمومي 848
   1393/06/10   4723/2100 
      اجراي عمليات و نصب تابلو کنتور متقاضيان عادي همراه با اجراي شبکه 400 ولت بصورت کليد در دست
  مناقصه   محدود 849
   1393/06/11   4679/2100 
      نظارت بر پروژه هاي سرمايه گذاري توزيع ، عمليات بهره برداري و خدمات مشترکين
  مناقصه   محدود 850
   1393/05/15   2100/4215 
      آگهي فراخوان شناسايي پيمانکار ( ارزيابي کيفي )
  مناقصه   عمومي 851
   1393/06/11   2100/4679 
      نظارت بر پروژه هاي سرمايه گذاري توزيع ، عمليات بهره برداري و خدمات مشترکين
  مناقصه   محدود 852
   1393/06/29   2100/5270 
      قرائت کنتور و پخش قبوض مشترکين برق پارساباد
  مناقصه   محدود 853
   
  درج در سايت مديريت توليد برق اصفهان
   1393/02/04   2-93 
      خرید لوله ، والو و اتصالات مسیر ارتباط مورد نیاز جهت استخرهای ذخیره آب واحدهای نیروگاه اصفهان
  مناقصه   عمومي 854
   1393/02/20   4-93 
      انجام امور خدماتي (فضاي سبز و نظافت) نیروگاه اصفهان بمدت یکسال
  مناقصه   عمومي 855
   1393/02/13   3-93 
      حمل و تخلیه ضایعات آهک به تعداد تقریبی1000 سرویس کمپرسی 10 تن جهت نیروگاه اصفهان به محل مجاز
  مناقصه   عمومي 856
   1393/01/28   1-93 
      مناقصه عمومی دو مرحله ایی خرید 1000 تن اسید سولفوریک 98%
  مناقصه   عمومي 857
   1393/02/20   5-93 
      انجام امور خدمات فني و عمومي نیروگاه اصفهان بمدت یکسال
  مناقصه   عمومي 858
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شازند ( اراك)
   1393/04/24   93/316 
      خريد بريكر (CIRCUIT BREAKER)
  مناقصه   عمومي 859
   1393/06/10   93/317 
      خريد دستگاه آنالايزر اكسيژن Novatech
  مناقصه   عمومي 860
   1393/06/12   93/318 
      خريد انديكاتور ENERDIS L600
  مناقصه   عمومي 861
   1393/07/12   93/319 
      خريد رزين
  مناقصه   عمومي 862
   1393/03/29   118/93 
      خريد و نصب يكدستگاه آسانسور در توربين هال
  مناقصه   عمومي 863
   1393/05/28   119/93 
      نگهداري و توسعه فضاي سبز
  مناقصه   عمومي 864
   1393/06/13   120/93 
      خريد يك ست (288 عددي)بسكت لعابدار رديف سرد GAH
  مناقصه   عمومي 865
   1393/01/18   111/93 
      خريد يك ست (288 عدد)بسكت لعابدار رديف سرد GAH
  مناقصه   عمومي 866
   1393/03/29   117/93 
      اياب و ذهاب پرسنل با ميني بوس
  مناقصه   عمومي 867
   1393/03/21   115/93 
      خريد مقدار 5000 كيلو هيدرازين هيدرات
  مناقصه   عمومي 868
   1393/03/01   114/93 
      تامين نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر
  مناقصه   عمومي 869
   1393/02/27   113/93 
      اياب و ذهاب پرسنل با ميني بوس و ميدل باس
  مناقصه   عمومي 870
   1393/02/27   112/93 
      مناقصه اياب و ذهاب پرسنل با خودرو سواري
  مناقصه   عمومي 871
   1393/03/26   314/93 
      نمايشگر ديجيتال
  مناقصه   عمومي 872
   1393/03/21   312/93 
      لوازم يدكي سديم متر
  مناقصه   عمومي 873
   1393/03/26   313/93 
      سلونوئيد والو
  مناقصه   عمومي 874
   1393/03/21   311/93 
      خريد چسب بيركوزيت
  مناقصه   عمومي 875
   1393/04/02   315/93 
      خريد PH MEASURING CELL
  مناقصه   عمومي 876
   
  درج در سايت توزيع برق خوزستان
   1393/04/25   39-37 
      پروژه روشنايي معابر تلسكوپي منازل شركت پالايش نفت در شهرستان آبادان
  مناقصه   عمومي 877
   1393/06/16   49-93 
      خرید 80دستگاه کلید(دژنگتور)گازی24 کیلوولت630 آمپر باسیستم rtu
  مناقصه   عمومي 878
   1393/02/03   ..93-8 
      نظارت بر پروژه هاي سرمايه اي
  مناقصه   عمومي 879
   1393/01/24   93/4 
      كاهش تلفات دزفول فاز 1
  مناقصه   عمومي 880
   1393/05/11   93/41 
      خريد 11 دستگاه ترانسفورماتور 33
  مناقصه   عمومي 881
   1393/03/03   93-01 
      جذب سرمايه گزار طرح كاهش تلفات
  مناقصه   عمومي 882
   1393/02/09   93/17 
      كاهش تلفات عبدالخان
  مناقصه   عمومي 883
   1393/03/24   93/27 
      خريد مقره سيليكوني وسراميكي (كششي ،سوزني) وكت اوت فيوز)
  مناقصه   عمومي 884
   1393/02/22   93/21 
      پروژه زير ساخت مسكن مهر ماهشهر(طرح تملك دارايي استان)
  مناقصه   عمومي 885
   1393/04/23   93-93 
      پروژه احداث انبار برق آبادان 35-93
  مناقصه   عمومي 886
   1393/02/03   93-9 
      كنترل پروژه هاي مهندسي
  مناقصه   عمومي 887
   1393/08/10   93-70 
      كاهش تلفات شوشتر فاز 1 مناقصه 70-93
  مناقصه   عمومي 888
   1393/08/10   93-71 
      كاهش تلفات شوشتر فاز 2مناقصه 71-93
  مناقصه   عمومي 889
   1393/08/10   93-72 
      كاهش تلفات دزفول 72-93
  مناقصه   عمومي 890
   1393/02/03   93-8 
      نظارت بر پروژه هاي سرمايه اي
  مناقصه   عمومي 891
   1393/02/03   93-7 
      واگذاري خدمات نيروي انساني حراست ساختمانهاي اداري و انبارهاي شركت در حوزه ستادي و شهرستانها
  مناقصه   عمومي 892
   1393/08/06   93-63 
      پروژه توسعه وبهينه سازي برق روستاي دزفول 63-93
  مناقصه   عمومي 893
   1393/08/06   93-64 
      پروژه توسعه وبهينه سازي برق روستاي انديمشك64-93
  مناقصه   عمومي 894
   1393/08/07   93-67 
      روژه توسعه و بهينه سازي برق روستايي لالي(تملك دارائي استان) 67-93
  مناقصه   عمومي 895
   1393/08/07   93-68 
      پروژه زيرساخت مسكن مهر(كوي پرواز) انديمشك (تملك دارائي) 68-93
  مناقصه   عمومي 896
   1393/08/07   93-69 
      پروژه زيرساخت مسكن مهردزفول (تملك دارائي) 69-93
  مناقصه   عمومي 897
   1393/01/23   93-3 
      خريد لوازم اندازه گيري(كنتور تكفاز 47000) كنتور سه فاز(28000) و كلمپ انشعاب كابل خودنگهدار10000)
  مناقصه   عمومي 898
   1393/03/21   93-26 
      خريد انواع ترانسفور ماتور 33و11 كيلووات
  مناقصه   عمومي 899
   1393/04/03   93-28 
      خريد 7 دستگاه تابلوهاي كمپكت 24 كيلووات(6،5،4 سلوله)
  مناقصه   عمومي 900
   1393/04/03   93-29 
      خريد 200بشكه روغن ترانسفور ماتور
  مناقصه   عمومي 901
   1393/04/07   93-30 
      خريد تجهيزات قدرت مانور
  مناقصه   عمومي 902
   1393/04/07   93-31 
      خريد 30 دستگاه ترانسفور ماتور 33 كيلوولت
  مناقصه   عمومي 903
   1393/01/24   93-4 
      كاهش تلفات دزفول فاز 1
  مناقصه   عمومي 904
   1393/05/06   93-40 
      پايش واسكن اوراق مشتركين ديماندي
  مناقصه   عمومي 905
   1393/05/20   93-42 
      پروژه فيدر خروجي ايستگاه هاركله در شهرستان لالي
  مناقصه   عمومي 906
   1393/05/20   93-43 
      خريد كارتريچ و درام وفيوزر وچاپگر
  مناقصه   عمومي 907
   1393/06/01   93-44 
      پروژه روشنايي معابر شهري در شهرستان ماهشهر
  مناقصه   عمومي 908
   1393/06/01   93-45 
      پروژه تامين برق شهري در شهرستان ماهشهر
  مناقصه   عمومي 909
   1393/06/05   93-46 
      پروژه فيدر خروجي ايستگاه ماهشهر
  مناقصه   عمومي 910
   1393/04/09   93-32 
      خريد 13 دستگاه ترانسفورماتور 1250/11
  مناقصه   عمومي 911
   1393/04/11   93-33 
      تامين برق روستايي باغملك
  مناقصه   عمومي 912
   1393/04/11   93-34 
      خريد12 دستگاه ترانسفورماتور 33 كيلوولت
  مناقصه   عمومي 913
   1393/04/25   93-36 
      پروژه اصلاح شبكه برق در شهرستان چوئبده
  مناقصه   عمومي 914
   1393/05/01   93-38 
      تامين برق شهري وروستايي شادگان
  مناقصه   عمومي 915
   1393/05/06   93-39 
      پروژه فيدر خروجي ايستگاه هنديجان
  مناقصه   عمومي 916
   1393/06/23   93-50 
      پروژه اصلاح شبكه درشهرستان چوئبده فاز 2
  مناقصه   عمومي 917
   1393/06/23   93-51 
      پروژه روشنايي معابر (تلسكوپي) شبكه برق درشهرستان خرمشهر
  مناقصه   عمومي 918
   1393/06/23   93-52 
      پروژه اصلاح شبكه برق روستايي درشهرستان خرمشهر
  مناقصه   عمومي 919
   1393/07/06   93-53 
      خريد 20 كيلومتركابل خودنگهدارفشار ضعيف آلومينيومي(25+25+35*4)53-93
  مناقصه   عمومي 920
   1393/07/06   93-54 
      خريد 30كيلومتركابل خودنگهدارفشار ضعيف آلومينيومي(25+25+50*4)54-93
  مناقصه   عمومي 921
   1393/07/06   93-55 
      خريد 50 كيلومتركابل خودنگهدارفشار ضعيف آلومينيومي(25+25+70*4)55-93
  مناقصه   عمومي 922
   1393/07/05   93-56 
      پروژه تامين برق شهري(كابل فاصله دار)ايستگاه احمد آباد در شهرستان آبادان 56-93
  مناقصه   عمومي 923
   1393/08/10   93-57 
      كاهش تلفات ماهشهر 57-93
  مناقصه   عمومي 924
   1393/08/10   93-58 
      كاهش تلفات بندر امام 58-93
  مناقصه   عمومي 925
   1393/08/10   93-59 
      كاهش تلفات گتوند 59-93
  مناقصه   عمومي 926
   1393/02/03   93-6 
      واگذاري فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني شركت توزيع برق خوزستان
  مناقصه   عمومي 927
   1393/06/11   93-47 
      خريد100 عدد چوب استيك (عايق)
  مناقصه   عمومي 928
   1393/06/15   93-48 
      خريد 14 دستگاه( سكسيونر ) گازي هوايي 24 كيلو ولت 630آمپر باسيستم rtu
  مناقصه   عمومي 929
   1393/02/01   93-5 
      پروژه برقرساني به سايت 76 هكتاري مسكن مهر شوشتر
  مناقصه   عمومي 930
   1393/07/26   93-60 
      پروژه قدرت مانور (احداث)در شهرستان اميديه
  مناقصه   عمومي 931
   1393/08/04   93-61 
      پروژه تامين برق روستايي در شهرستان باغملك فاز 2 61-93
  مناقصه   عمومي 932
   1393/07/29   93-62 
      خريد100عددچوب تفنگي تاشو 62-93
  مناقصه   عمومي 933
   1393/08/06   93-65 
      پروژه توسعه وبهينه سازي برق روستاي سوسنگرد 65-93
  مناقصه   عمومي 934
   1393/08/07   93-66 
      پروژه توسعه و بهينه سازي برق روستايي انديكا(تملك دارائي استان) 66-93
  مناقصه   عمومي 935
   1393/01/20   93-2 
      خريد نصب و راه اندازي 89 دستگاه تابلو و نصب و راه اندازي كنتور هوشمند آب و برق بر روي چاههاي كشاورزي
  مناقصه   عمومي 936
   1393/02/15   93-19 
      خريد 18 دستگاه ترانسفورماتور 33/250
  مناقصه     937
   1393/02/09   93-16 
      كاهش تلفات شادگان
  مناقصه   عمومي 938
   1393/02/08   93-15 
      خريد و نصب يكدستگاه آسانسور هشت نفره الكتريكي كششي
  مناقصه   عمومي 939
   1393/02/27   93-24 
      تامين برق مسكن مهر آبادان (طرح تملك دارايي استان)
  مناقصه   عمومي 940
   1393/03/21   93-25 
      خريد انواع فيوز لينك
  مناقصه   عمومي 941
   1393/02/24   93-23 
      پروژه زير ساخت مسكن مهر انديمشك (تملك دارائي استان(
  مناقصه   عمومي 942
   1393/02/24   93-22 
      پروژه زير ساخت مسكن مهر دزفول )تملك دارائي استان(
  مناقصه     943
   1393/06/04   93-220 
      خريد ترانسفورماتور 33 و 11
  مناقصه   محدود 944
   1393/02/09   93-18 
      توسعه و بهينه سازي برق روستايي بهبهان(طرح تملك دارايي)
  مناقصه   عمومي 945
   1393/02/15   93-20 
      كاهش تلفات دزفول (فاز 2)
  مناقصه   عمومي 946
   1393/02/06   93-12 
      باجه هاي مشتركين
  مناقصه   عمومي 947
   1393/02/06   93-13 
      فعاليتهاي بهره برداري
  مناقصه   عمومي 948
   1393/02/06   93-14 
      پايش لوازم اندازه گيري اشتراكهاي عادي
  مناقصه   عمومي 949
   1393/01/19   93-1 
      پروژه برقرساني به روستاهاي فاقد برق در شهرستان انديمشك
  مناقصه   عمومي 950
   1393/02/06   93-11 
      قرائت كنتور و توزيع قبوض برق شهري و روستايي اشتراكهاي عادي و ديماند
  مناقصه   عمومي 951
   1393/02/03   93-10 
      طراحي شبكه هاي توزيع
  مناقصه   عمومي 952
   
  درج در سايت توزيع برق استان قزوين
   1393/02/14   101/93 
      خرید کابل مسی
  مناقصه   عمومي 953
   1393/02/08   100/93 
      خرید35000متر کابل 20کیلولت 185*1زره دار آلومینوم
  مناقصه   عمومي 954
   1393/02/14   102/93 
      خرید کابل الومینیوم وخودنگهدار
  مناقصه   عمومي 955
   1393/03/11   108/93 
      خرید5دستگاه پست کمپکت عمومی
  مناقصه   عمومي 956
   1393/02/11   103/93 
      واگذاری عملیات دستمزدی شبکه امورهای اجرایی شرکن توزیع برق استان قزوین به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 957
   1393/02/22   104/93 
      برون سپاری نگهداری وبهره برداری از شبکه توزیع وروشنایی معابر مشترکین اقیالیه به پیمانکار
  مناقصه   عمومي 958
   1393/05/14   112/93 
      خرید300اصله پایه فلزی 12متری 8وجهی وسرشاخه دو طرفه یک متری
  مناقصه   عمومي 959
   1393/05/30   113/93 
      خرید سیم آلومینیوم
  مناقصه   عمومي 960
   1393/06/31   117/93 
      فراخوان شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط دستگاه VNX5200 San storage EMC
  مناقصه   محدود 961
   1393/06/17   116/93 
      آگهی ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران طراحی ،تهیه ونصب سامانه فتولتاییک مشترکین
  مناقصه   عمومي 962
   1393/05/14   111/93 
      خرید 1700عدد لامپ بخار سدیم
  مناقصه   عمومي 963
   1393/05/14   110/93 
      خرید 2300اصله تیر سیمانی
  مناقصه   عمومي 964
   1392/12/25   121-92 
      برگزاری مناقصه ساماندهی الکترونیکی اسناد مشترکین شرکت توزیع برق
  مناقصه   عمومي 965
   
  درج در سايت توزيع برق استان ايلام
   1393/02/31   11/93 
      پروژه سامانه نظارت تصویری در سطح شهرستانهای ( سرابله، دهلران، دره شهر، ایلام و نیروگاه هفت چشمه ) با برآورد مبلغ 500/453/840/4 ریال
  مناقصه   عمومي 966
   1393/02/30   10-93 
      تکمیل فیدر مورموری و شهرستان هزارانی آبدانان با برآورد مبلغ 305/157/155/6 ریال
  مناقصه   عمومي 967
   1393/01/30   1-93 
      احداث ساختمان اداری برق شهرستان بدره
  مناقصه   عمومي 968
   1393/06/17   20/93 
      فیدر جدید شهرستان سرابله 081/619/920/3 ریال
  مناقصه   عمومي 969
   1393/06/12   19/93 
      فیدر جدید شهرک صنعتی بدره با برآورد 740/745/158/4 ریال
  مناقصه   عمومي 970
   1393/06/12   18-93 
      توسعه و اصلاح شبکه مهران
  مناقصه   عمومي 971
   1393/06/09   17-93 
      توسعه نقاط مختلف شهری و روستایی ایلام
  مناقصه   عمومي 972
   1393/04/03   12-93 
      اجاره تعداد 59 دستگاه خودرو در سطح استان
  مناقصه   عمومي 973
   1393/04/15   13-93 
      تأمین برق مسکن مهر سیوان بلوار خبرنگار ایلام 705/717/718
  مناقصه   عمومي 974
   1393/04/15   14-93 
      خرید انواع لامپ با برآورد مبلغ 000/000/250/10 ریال
  مناقصه   عمومي 975
   1393/05/01   15-93 
      سامانه نظارت تصویری در سطح شهرستانهای سرابله، دهلران، دره شهر ، ایلام و نیروگاه هفت چشمه
  مناقصه   عمومي 976
   1393/05/06   16-93 
      خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز
  مناقصه   عمومي 977
   1393/01/30   4-93 
      خرید یکدستگاه جرثقال ده تن نصب بر روی کامیون ده تن
  مناقصه   عمومي 978
   1393/01/30   3-93 
      خرید یکدستگاه بالابر خط گرم نصب برروی کامیون هشت و نیم تن
  مناقصه   عمومي 979
   1393/08/07   37/93 
      واگذاری خدمات عمومی، اداری و حفاظت فیزیکی
  مناقصه   عمومي 980
   1393/08/04   35/93 
      توسعه فیدر موسیان
  مناقصه   عمومي 981
   1393/08/04   36-93 
      توسعه و اصلاح شبکه باغ شهرداری مهران ( از محل اعتبارات عمرانی)
  مناقصه   عمومي 982
   1393/08/04   34/93 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق شهرستان آبدانان
  مناقصه   عمومي 983
   1393/08/04   33-93 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق شهرستان ملکشاهی
  مناقصه   عمومي 984
   1393/06/24   30-93 
      خرید انواع پایه بتنی
  مناقصه   عمومي 985
   1393/01/30   2-93 
      احداث 15 دستگاه پست فشار متوسط هوایی در شهرستان دهلران
  مناقصه   عمومي 986
   1393/06/17   28-93 
      توسعه و اصلاح شبکه شهرستان ملکشاهی
  مناقصه   عمومي 987
   1393/06/17   29/93 
      توسعه و اصلاح شبکه موسیان
  مناقصه   عمومي 988
   1393/06/17   26/93 
      توسعه و اصلاح شبکه شهرستان ایوان
  مناقصه   عمومي 989
   1393/06/17   27-93 
      مسکن مهر منازل بنیاد و مجتمع پاسارگاد مهران
  مناقصه   عمومي 990
   1393/06/17   21/93 
      توسعه و اصلاح شبکه زرین آباد
  مناقصه   عمومي 991
   1393/06/17   25/93 
      توسعه و اصلاح شبکه سرابله
  مناقصه   عمومي 992
   1393/06/17   24/93 
      توسعه و اصلاح شبکه شهرستان سیروان
  مناقصه   عمومي 993
   1393/06/17   23/93 
      توسعه و اصلاح شبکه شهرستان بدره
  مناقصه   عمومي 994
   1393/06/17   22/93 
      توسعه و اصلاح شبکه شهرستان آبدانان
  مناقصه   عمومي 995
   1393/02/15   93-5 
      خرید 80 دستگاه تابلو برق با برآورد مبلغ 000/000/250/3 ریال
  مناقصه   عمومي 996
   1393/07/16   93-31 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع برق چوار
  مناقصه   عمومي 997
   1393/02/30   9-93 
      نصب سه دستگاه پست هوایی با شبکه در شهرستان دره شهر با برآورد مبلغ 328/303/115/1 ریال
  مناقصه   عمومي 998
   1393/07/16   93/32 
      توسعه و اصلاح شبکه توزیع زرین آباد
  مناقصه   عمومي 999
   1393/02/15   6-93 
      توسعه، تعمیر و نگهداری شبکه رادیوی شرکت توزیع با برآورد مبلغ 000/400/048/1 ریال
  مناقصه   عمومي 1000
   1393/02/15   7-93 
      تکمیل فیدر مورموری با برآورد مبلغ 242/135/776/3 ریال
  مناقصه   عمومي 1001
   1392/12/24   78-92 
      پروژه های روشنایی معابر ایلام
  مناقصه   عمومي 1002
   1392/12/24   79-92 
      برقرسانی به روستاهای سیروان ( از محل اعتبارات عمرانی )
  مناقصه   عمومي 1003
   1392/12/24   81-92 
      تأمین برق مسکن مهر ایلام بلوار شهرداری فاز دوم
  مناقصه   عمومي 1004
   1393/02/30   8-93 
      اصلاح شبکه فشار ضعیف روستاهای بانقلان و چالسرا ایلام با برآورد مبلغ 771/231/735/2 ریال
  مناقصه   عمومي 1005
   
  درج در سايت مديريت توليد برق فارس
   1391/04/04   6/28/174/91 
      سرويس اياب و ذهاب كاركنان نيروگاه سيكل تركيبي فارس
  مناقصه   عمومي 1006
   1393/05/12   6/28/3358/93 
      تعمیرات بازدید اتاق احتراق همراه با تعویض نازل چهار واحد GEF9 نیروگاه سیکل ترکیبی فارس
  مناقصه   محدود 1007
   1393/07/09   6/28/4906/93 
      خرید 250عدد آجر نسوز واحد کرافت نیروگاه گازی شیراز
  مناقصه   محدود 1008
   1393/01/27   6/28/510/93 
      انجام فعاليت هاي خدمات عمومي شركت
  مناقصه   عمومي 1009
   1393/01/27   6/28/511/93 
      انجام فعاليت هاي امور نظافت نيروگاه سيكل تركيبي فارس ، نيروگاه گازي شيراز و حوزه ستادي
  مناقصه   عمومي 1010
   1393/01/27   6/28/513/93 
      انجام بخشي از تعميرات ، نگهداري و بهره برداري از نيروگاه ها و همچنين نگهداري و رفع اشكال سيستم هاي مخابرات و بيسيم
  مناقصه   عمومي 1011
   1392/02/18   6/28/8278/92 
      تهيه و تامين مواد اوليه ، پخت و توزيع غذا براي كاركنان نيروگاه سيكل تركيبي فارس
  مناقصه   عمومي 1012
   1393/04/22   93/2800/28/6 
      خريد 2160 عدد فيلتر هواي ورودي كمپرسور توربين GEF9 نيروگاه سيكل تركيبي فارس
  مناقصه   عمومي 1013
   1393/04/01   93/2322/28/6 
      سرويس اياب و ذهاب كاركنان نيروگاه سيكل تركيبي فارس
  مناقصه   عمومي 1014
   1393/04/01   93/2323/28/6 
      سرويس اياب و ذهاب كاركنان نيروگاه گازي شيراز
  مناقصه   عمومي 1015
   1393/02/30   93/1505/28/6 
      خريد 250 بشكه معادل 52000 ليتر روغن ديزل ژنراتور
  مناقصه   عمومي 1016
   1393/02/30   93/1507/28/6 
      تهيه و تأمين مواد اوليه ، پخت و توزيع غذا براي كاركنان نيروگاه سيكل تركيبي فارس
  مناقصه   عمومي 1017
   1393/02/30   93/1508/28/6 
      تهيه و تأمين ، پخت و توزيع غذا براي كاركنان نيروگاه گازي شيراز
  مناقصه   عمومي 1018
   
  درج در سايت توزيع برق شمال كرمان
   1393/02/27   93-01 
      حفاظت فیزیکی ،حراست وکنترل تردد پرسنل
  مناقصه   محدود 1019
   1393/02/27   93-02 
      عملیات توسعه واحداث اصلاح وبهینه سازی ،روشنایی معابر ونیرورسانی شبکه های توزیع بهینه سازی
  مناقصه   محدود 1020
   1393/02/27   93-03 
      عملیات توسعه واحداث اصلاح وبهینه سازی ،روشنایی معابر ونیرورسانی شبکه های توزیع بهینه سازی
  مناقصه   محدود 1021
   1393/02/27   93-04 
      عملیات توسعه واحداث اصلاح وبهینه سازی ،روشنایی معابر ونیرورسانی شبکه های توزیع بهینه سازی
  مناقصه   محدود 1022
   1393/07/06   7-93 
      ارزیابی کیفی طرح جامع برقرسانی شبکه های توزیع حوزه عملیاتی توزیع رفسنجان وشهربابک
  مناقصه   عمومي 1023
   1393/07/06   9-93 
      طراحی ،خرید ونصب تجهیزات سیستم اطفاء حریق
  مناقصه   عمومي 1024
   1393/04/22   93-4 
      احداث ساختمان اداری وموتورخانه برق رفسنجان
  مناقصه   عمومي 1025
   1393/04/22   93-5 
      طراحی پروژه های توسعه واحداث ،اصلاح وبهینه سازی ،روشنایی ومعابر ونیرو رسانی شبکه های توزیع
  مناقصه   عمومي 1026
   1393/04/22   93-6 
      نظارت بر پروژه های توسعه واحداث ،اصلاح وبهینه سازی ،روشنایی ومعابر ونیرو رسانی شبکه های توزیع
  مناقصه   عمومي 1027
   1393/02/27   93-1 
      عملیات افزایش طول خطوط انتقال وتوزیع برق مسکن مهرموافقتنامه شماره 40601/035
  مناقصه   عمومي 1028
   1393/02/27   93-2 
      عملیات برقی کردن وظرفیت سازی چاههای کشاورزی موافقتنامه شماره 40601/041
  مناقصه   عمومي 1029
   1393/05/11   3-93 
      افزایش طول خطوط انتقال وتوزیع برق مسکن مهر (موافقتنامه شماره 035/40601)
  مناقصه   عمومي 1030
   1393/05/11   05-93 
      تعويض پایه های فرسوده ودر معرض برخورد حوزه عملیاتی برق زرند به همراه تامین روشنایی بلوار ورودی شهر خانوک
  مناقصه   محدود 1031
   
  درج در سايت توزيع برق گيلان
   1393/02/05   1-93 الی 32-93 
      خرید لوازم وتجهیزات برقی شبکه
  مناقصه   عمومي 1032
   1393/02/05   1-93 و 32-93 
      خرید لوازم وتجهیزات برقی شبکه
  مناقصه   عمومي 1033
   1393/02/14   35-93 تا46-93 
      واگذاری کلیه عملیلات مربوط به بهره برداری اتفاقات خدمات مشترکین نگهداری وروشنایی معابر شعبات
  مناقصه   عمومي 1034
   1393/02/07   33-93 
      خرید یک دستگاه پست کمپکت 1250با ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 1035
   1393/02/06   34-93 
      خرید ونصب وراه اندازی 292دستگاه مودم ونرم افزار ارتباط مخابراتی با کنتورها
  مناقصه   عمومي 1036
   1392/12/24   34-92 
      احداث شبکه فشارضعیف مسکن مهر امورتوزیع برق ماسال
  مناقصه   عمومي 1037
   1393/03/11   49-93 
      واگذاری قرارداد تامین نیروهای انسانی جهت انجام عملیات مربوط به امورحفاظتی
  مناقصه   عمومي 1038
   1393/02/17   48-93 
      ساخت ساختمان اداری اداره توزیع برق اسالم
  مناقصه   عمومي 1039
   1393/02/18   47-93 
      ساختمان اداری توزیع برق تولم شهر
  مناقصه     1040
   1393/03/25   50-93 
      احداث 16دستگاه فونداسیون وسکوی کیوسکی مسکن مهررشت
  مناقصه   عمومي 1041
   1393/06/16   ت-60-93 
      خرید یکدستگاه عیب یاب کابل با خودرو مربوطه
  مناقصه   عمومي 1042
   1393/04/15   محدود1-93 
      عملیات نظارت بر پروژه های سرمایه ای شرکت
  مناقصه   محدود 1043
   1393/07/05   77-93 
      خرید شش دستگاه دکل (پنج دستگاه 36متری ویک دستگاه 42متری )
  مناقصه   عمومي 1044
   1393/07/07   78-93 
      اصلاح وبهینه واحداث شبکه فشارمتوسط برق شهرک صنعتی خمیران ازپست شهرک صنعتی
  مناقصه   عمومي 1045
   1393/07/21   76-93 
      اجرای عملیات خط گرم درحوزه فعالیت شرکت توزیع برق گیلان
  مناقصه   عمومي 1046
   1393/07/01   75-74-73-93 
      واگذاری کلیه عملیات مربوط به بهره برداری ،اتفاقات ،خدمات مشترکین وروشنایی معابر امورهای توزیع برق رشت ورودبار
  مناقصه   عمومي 1047
   1393/06/16   72-70-69-93 
      اصلاح وبهینه واحداث شبکه فشار ضعیف هوایی
  مناقصه   عمومي 1048
   1393/06/16   71-93 
      اجرای عملیات پیاده سازی GISشبکه فشار متوسط درسطح شرکت
  مناقصه   عمومي 1049
   1393/05/29   67-93 
      احداث شبکه ضعیف امورتوزیع برق صومعه سرا
  مناقصه   عمومي 1050
   1393/06/03   66-93 
      واگذاری سرویس وتعمیر وبازسازی انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 1051
   1393/05/05   64-63-62-61-93 
      احداث شبکه فشارضعیف هوایی وزمینی وبیست کیلوولت هوایی امورهای بهره برداری
  مناقصه   عمومي 1052
   1393/05/23   68-93 
      خرید انواع سخت افزاری سامانه 1521
  مناقصه   عمومي 1053
   1393/07/21   79-93 
      خرید 36000متر انواع کابل بیست کیلوولت
  مناقصه   عمومي 1054
   1393/04/25   59-93 
      واگذاری کلیه عملیات مربوط به بهره برداری شعبه توزیع برق حویق
  مناقصه   عمومي 1055
   1393/04/25   60-93 
      خرید یکدستگاه عیب یاب کابل با خودرو مربوطه
  مناقصه   عمومي 1056
   1393/07/22   61-93و69-93و80-93 
      احداث شبکه برق املش -احداث شبکه برق شفت -احداث شبکه برق شفت
  مناقصه     1057
   1393/05/05   65-93 
      واگذاری چاپ قبوض برق مشترکین مصارف عادی به تعداد 6200000ومصارف سنگین 100000برگ
  مناقصه   عمومي 1058
   1393/04/14   58-93 
      خرید یک دستگاه پست کمپکت 1250با ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 1059
   1393/04/14   57-93 
      خرید 14000عدد انواع بالاست بخارسدیم
  مناقصه   عمومي 1060
   1393/04/11   55-93 
      خرید 6700دستگاه کنتور تکفاز باقاب وفیوز
  مناقصه     1061
   1393/04/14   56-93 
      خرید 28500عدد انواع لامپ گازی وکم مصرف
  مناقصه   عمومي 1062
   1393/04/07   54-93 
      واگذاری قرارداد بیمه های بدنه وشخص ثالث انواع خودروهای شرکت
  مناقصه   عمومي 1063
   1393/04/07   53-93 
      خرید 2000دستگاه چراغ لاک پشتی 150 وات بخارسدیم با لامپ
  مناقصه   عمومي 1064
   1393/03/25   51-93 
      احداث شبکه فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 1065
   1393/04/02   52-93 
      خرید دودستگاه پست کمپکت 800و630کیلوولت آمپر
  مناقصه   عمومي 1066
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شهيد سليمي نكا
   1393/06/24   6/93 
      خرید 27 تن تسمه از جنس کورتن استیل برای انجام تعمیرات اساسی واحد 4 بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
  مناقصه   محدود 1067
   1393/08/05   8/93 
      انجام خدمات نگهداری و تعمیرات ساختمانها،تاسیسات،فضای سبز و خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت مدیریت تولید برق نکا
  مناقصه   عمومي 1068
   1393/05/29   5/93 
      خرید 200 تن ورق کربن استیل از جنس RST1201 برای انجام تعمیرات اساسی واحد 4 بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا
  مناقصه   عمومي 1069
   1393/03/13   4/93 
      حمل و نقل کارکنان و تعمیر و نگهداری خودروهای سبک و سنگین شرکت مدیریت تولید برق نکا
  مناقصه   عمومي 1070
   1393/01/16   3/92 
      خرید و نصب شعله بین های واحد 2 گازی نیروگاه شهید سلیمی نکا
  مناقصه   محدود 1071
   1393/03/11   3/93 
      تهیه،طبخ و توزیع غذای کارکنان شرکت مدیریت تولید برق نکا
  مناقصه   عمومي 1072
   1393/03/04   2/93 
      خرید نمک دانه بندی شده مصرفی واحد های بخار و سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی نکا
  مناقصه   عمومي 1073
   1393/02/29   1/93 
      پوشش دهی 432 عدد از آند های سل های آب ژاولسازی نیروگاه شهید سلیمی نکا
  مناقصه   عمومي 1074
   
  درج در سايت توزيع نيروي برق يزد
   1393/03/19   108603 
      تعويض سيم به كابل روستاي گاريز برق نير
  مناقصه   عمومي 1075
   1393/03/24   107/603 
      تعويض سيم به كابل شهرك صفائيه برق شهرستان ابركوه
  مناقصه   عمومي 1076
   1393/02/21   103/603 
      خريد بالابر مفصلي 16 متربا كاميونت 6 تني
  مناقصه   عمومي 1077
   1393/02/21   104/603 
      خريد جرثقيل 10 تن جهت بنز 2624
  مناقصه   عمومي 1078
   1393/05/12   117/603 
      احداث شبكه روشنايي (فاز 2 ) در سطح شهرستان اردكان
  مناقصه   عمومي 1079
   1393/06/25   113/603 
      خريد كنتور تكفاز گرد
  مناقصه   عمومي 1080
   1393/07/22   126603 
      پروژه روشنايي بلوار ولايت امور برق يك
  مناقصه   عمومي 1081
   1393/05/12   118/603 
      تعویض سیم با کابل خودنگهدار و نصب ترانس به روش خط گرم در حوزه مديريت برق شهرستان تفت
  مناقصه   عمومي 1082
   1393/05/12   119/603 
      برق رساني به متقاضيان قراردادي تعاوني مسكن راه آهن در محدوده امور يك يزد
  مناقصه   عمومي 1083
   1393/05/12   120/603 
      تعويض تير فرسوده ف م ( مرحله اول) به روش خط گرم در امور 3 برق يزد
  مناقصه   عمومي 1084
   
  درج در سايت توزيع برق هرمزگان
   1393/03/13   11-93 
      خرید تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز شرکت توزیع نیروی برق
  مناقصه     1085
   1393/03/13   10-93 
      خرید کابل فشار ضعیف مسی
  مناقصه   عمومي 1086
   1393/01/23   1-93 
      خرید تعداد 800 اصله پایه بتونی چهارگوش
  مناقصه   عمومي 1087
   1393/04/18   19-93 
      خرید (400) اصله انواع پایه بتنی
  مناقصه     1088
   1393/05/14   19-93 تجدید 
      خرید 400 اصله انواع پایه بتنی چهارگوش
  مناقصه   عمومي 1089
   1393/03/25   17-93 
      تهیه، نصب و اجرای 100 دستگاه RTU مجهز به GPRS
  مناقصه   عمومي 1090
   1393/03/25   18-93 
      اتوماسیون شبکه روشنایی معابر شهرستان بندرعباس
  مناقصه     1091
   1393/05/14   19..93 
      خرید 400 اصله انواع پایه بتنی چهارگوش
  مناقصه   عمومي 1092
   1393/03/13   16-93 
      خرید(550) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش
  مناقصه   عمومي 1093
   1393/04/18   15-93 
      خرید (19000)متر انواع کابل فشار ضعیف مسی
  مناقصه     1094
   1393/04/18   14-93 
      خرید (420)دستگاه تایلو تک کلید 400 آمپر و (100) دستگاه تابلو تک کلید 250 آمپر
  مناقصه   عمومي 1095
   1393/07/05   13-93 
      خرید (21000) دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 1096
   1393/06/31   12-93 
      خرید (25000) عدد مقره سوزنی و (6000) عدد مقره کششی
  مناقصه   عمومي 1097
   1393/04/14   30-93 
      عملیات کوتینگ بوشینگ ترانسفورماتورهای هوایی در شبکه برق جزیره قشم
  مناقصه   عمومي 1098
   1393/04/21   31-93 
      انجام خدمات حفاظت فیزیکی (حراست) شرکت توزیع هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1099
   1393/05/14   32-93 
      خرید 600 سری کات اوت فیوز سیلیکونی 20 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 1100
   1393/04/14   29-93 
      عملیات کوتینگ بوشینگ ترانسفورماتورهای شبکه برق ناحیه یک،دو و سه بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1101
   1393/01/23   2-93 
      تامین،نصب و راه اندازی 20 دستگاه سکسیونر موتوردار و RTU
  مناقصه   عمومي 1102
   1393/04/07   27-93 
      خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور موبایل
  مناقصه   عمومي 1103
   1393/04/07   26-93 
      خرید چهار دستگاه برج نور سیار چرخدار مجهز به موتور
  مناقصه   عمومي 1104
   1393/07/26   25-93 تجدید 
      تعمیر اساسی (50) دستگاه انواع ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی
  مناقصه   عمومي 1105
   1393/07/26   25..93 
      تعمیر اساسی (50) دستگاه انواع ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی
  مناقصه     1106
   1393/06/30   25-93 
      تعمیر اساسی تعداد 50 دستگاه ترانسفورماتورهای هوایی و زمینی معیوب
  مناقصه   عمومي 1107
   1393/05/06   21-93 
      فعالیتهای اتفاقات و عملیات در محدوده مدیریت برق ناحیه دو بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1108
   1393/05/06   22-93 
      فعالیتهای اتفاقات و عملیات در محدوده مدیریت برق ناحیه یک بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1109
   1393/05/06   23-93 
      فعالیتهای اتفاقات و عملیات در محدوده مدیریت برق میناب
  مناقصه   عمومي 1110
   1393/05/11   24-93 
      فعالیتهای اتفاقات و عملیات در محدوده مدیریت برق حاجی آباد
  مناقصه   عمومي 1111
   1393/05/14   20-93 
      خرید 90 دستگاه تابلو فشار ضعیف
  مناقصه   عمومي 1112
   1393/06/22   40-93 
      انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مشترکین در محدوده مدیریت برق پارسیان
  مناقصه   عمومي 1113
   1393/06/22   42-93 
      انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مشترکین در محدوده مدیریت برق حاجی آباد
  مناقصه   عمومي 1114
   1393/06/22   41-93 
      انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مشترکین در محدوده مدیریت برق جاسک
  مناقصه   عمومي 1115
   1393/06/23   44-93 
      انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مشترکین در محدوده مدیریت برق رودان
  مناقصه   عمومي 1116
   1393/06/23   43-93 
      انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مشترکین در محدوده مدیریت برق خمیر و روییدر
  مناقصه   عمومي 1117
   1393/06/23   46-93 
      انجام خدمات مربوط به نصب انشعاب ها در محدوده مدیریت برق بندرعباس یک، دو،سه و رضوان
  مناقصه   عمومي 1118
   1393/06/23   45-93 
      انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مشترکین در محدوده مدیریت برق لنگه، چارک و مقام
  مناقصه   عمومي 1119
   1393/06/23   50-93 
      نصب، قرائت لوازم اندازه گیری و توزیع قبوض-وصول مطالبات و قطع و وصل در محدوده مدیریت برق میناب، سیریک، هشتبندی و بشاگرد
  مناقصه   عمومي 1120
   1393/07/26   50-93 تجدید 
      خدمات نصب-قرائت-وصول مطالبات و قطع و وصل مشترکین بدهکار در مدیریت برق میناب
  مناقصه   عمومي 1121
   1393/06/23   47-93 
      تست و بازرسی، جمع آوری انشعابات غیر مجاز در محدوده مدیریت برق بندرعباس یک، دو، سه و رضوان
  مناقصه   عمومي 1122
   1393/06/23   48-93 
      قرائت، توزیع قبوض- وصول مطالبات و قطع و وصل در محدوده مدیریت برق بندرعباس یک، دو، سه و رضوان
  مناقصه   عمومي 1123
   1393/06/23   49-93 
      تست و بازرسی و شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز در محدوده مدیریت برق میناب، هشتبندی، سیریک و بشاگرد
  مناقصه   عمومي 1124
   1393/07/26   49..93 
      انجام فعالیتهای تست و بازرسی لوازم اندازه گیری در محدوده برق میناب
  مناقصه   عمومي 1125
   1393/02/27   5..93 
      تامین برق متقاضیان شهری شهرستان رودان
  مناقصه   عمومي 1126
   1393/01/31   4-93 
      خرید 600 دستگاه انواع ترانسفورماتور
  مناقصه   عمومي 1127
   1393/05/14   34-93 
      خرید 20000 دستگاه کنتور 25 آمپر سه فاز دیجیتالی
  مناقصه   عمومي 1128
   1393/05/14   33-93 
      خرید 500 سری کات اوت تیغه ای 20 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 1129
   1393/06/22   38-93 
      انجام فعالیتهای خدمات مشترکین در محدوده مدیریت برق قشم
  مناقصه   عمومي 1130
   1393/01/24   3-93 
      خرید (22000 )دستگاه کنتور 25 آمپر تکفاز
  مناقصه   عمومي 1131
   1393/06/22   39-93 
      انجام فعالیتهای خدمات مشترکین در محدوده مدیریت برق بستک و جناح
  مناقصه   عمومي 1132
   1393/05/25   36-93 
      احداث 12 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی جهت احداث شبکه از خروجی کوشکنار پارسیان
  مناقصه   عمومي 1133
   1393/05/25   35-93 
      احداث6 کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی جهت تامین برق پرورش میگو حسینه چارک
  مناقصه   عمومي 1134
   1393/02/13   8-93 
      تامین برق منازل سازمانی نیروی دریایی ارتش
  مناقصه     1135
   1393/02/01   6-93 
      تامین برق روستای کهورگانی از توابع شهرستان بشاگرد
  مناقصه   عمومي 1136
   1393/02/13   7-93 
      خریدکابل فشار متوسط آلومینیوم
  مناقصه   عمومي 1137
   1393/08/06   60-93 
      خرید (200) دستگاه تابلو فشار ضعیف پست زمینی
  مناقصه   عمومي 1138
   1393/08/05   59-93 
      خرید (70) دستگاه انواع تابلو 20 کیلوولت کمپکت با بریکر گازی
  مناقصه   عمومي 1139
   1393/08/05   64-93 
      خرید (30) دستگاه تابلو فشار متوسط کمپکت GIS با آرایش CCV
  مناقصه     1140
   1393/08/06   61-93 
      خرید (700) دستگاه تابلو فشار ضعیف پست هوایی
  مناقصه   عمومي 1141
   1393/08/03   63-93 
      تامین نیروی انسانی با تخصص اداری و فنی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1142
   1393/08/03   62-93 
      فعالیتهای کوتینگ بوشینگ ترانسفورماتورهای ناحیه قشم
  مناقصه   عمومي 1143
   1393/07/12   52-93 
      خرید (26000)متر انواع کابل آلومینیوم
  مناقصه   عمومي 1144
   1393/07/12   51-93 
      خرید (23000)متر انواع کابل فشار ضعیف مسی
  مناقصه   عمومي 1145
   1393/07/12   53-93 
      خرید (250000) متر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف آلومینیوم
  مناقصه   عمومي 1146
   1393/07/05   54-93 
      خرید کنتور دیجیتالی سه فاز دیماندی چند تعرفه ولتاژ ثانویه و اولیه
  مناقصه   عمومي 1147
   1393/06/29   56-93 
      خرید تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز شرکت توزیع هرمزگان
  مناقصه   عمومي 1148
   1393/07/05   57-93 
      خرید (1000) اصله انواع پایه بتنی چهارگوش
  مناقصه   عمومي 1149
   1393/08/03   58-93 
      انجام خدمات مراقبت، حفظ و نگهداری از تاسیسات شبکه های برق
  مناقصه   عمومي 1150
   1393/01/31   5-93 
      تامین برق متقاضیان شهری شهرستان رودان
  مناقصه   عمومي 1151
   1393/07/26   93040 
      انجام فعالیتهای مربوط به خدمات مشترکین در محدوده برق پارسیان
  مناقصه   عمومي 1152
   1393/02/27   930006 
      تامین برق روستای کهورگانی از توابع شهرستان بشاگرد
  مناقصه   عمومي 1153
   1393/02/27   93002 
      تامین،نصب و راه اندازی 20 دستگاه سکسیونر موتوردار و RTU
  مناقصه   عمومي 1154
   1393/07/26   930050 
      خدمات نصب-قرائت-وصول مطالبات و قطع و وصل مشترکین بدهکار در مدیریت برق میناب
  مناقصه   عمومي 1155
   1393/07/26   93.46 
      نصب انشعاب ها در محدوده برق بندرعباس یک،دو،سه و رضوان
  مناقصه   عمومي 1156
   1393/02/13   9-93 
      توسعه برق روستاهای گوجیان،درگیر و سرخون بندرعباس
  مناقصه   عمومي 1157
   
  درج در سايت توزيع برق آذربايجان شرقي
   1393/05/28   5779/3331 
      خريد انواع كنتور تكفاز ديجيتالي
  مناقصه   عمومي 1158
   1393/05/06   5181/3331 
      واگذاري عمليات جايگزيني شبكه هاي هوايي با سيم مسي را با كابل خود نگهدار در نواحي تابعه
  مناقصه   عمومي 1159
   1393/05/06   5315/3334 
      خريد کات اوت ۲۷ کيلوولت ۱۰۰ آمپر پلی مری با
  مناقصه   عمومي 1160
   1393/05/29   6456/3331 
      خريد انواع کابل پروتودور 1-6/0 كيلوولت مسی
  مناقصه   عمومي 1161
   1393/06/03   6881/3331 
      خريد انواع كراس آرم آهني و بازوي چراغ 70 سانتي
  مناقصه   عمومي 1162
   1393/06/03   6884/3331 
      خريد انواع لامپ كم مصرف ،بخار سديم و بخارجيوه
  مناقصه   عمومي 1163
   1393/07/12   8297/3331 
      واگذاری عملیات احداث شبکه هوائی 20 کیلوولت دومداره از سه راهی دوزدوزان بهطرف بستان آباد
  مناقصه   عمومي 1164
   1393/07/12   8140/3331 
      واگذاری عملیات نصب و اصلاح ارتینگ شبکه شهرستان ورزقان
  مناقصه   عمومي 1165
   1393/02/15   3331/1121 
      احداث خطوط 20 كيلوولت هوايي شهرك هاي صنعتي ملكان وبيلوردي هريس
  مناقصه   عمومي 1166
   1393/02/20   3331/1234 
      برداشت و ورود اطلاعات شبكه برق براساس سيستم اطلاعات جغرافيايي gis شهرستان هشترود
  مناقصه   عمومي 1167
   1393/02/20   3331/1295 
      تهيه ، حمل و نقل ، ترخيصو انجام تشريفات گمركي مدل ۲۰۱۴ slخودرو تمام برقي نيسان به همراه يكدستگاه پايه شارژ سريع
  مناقصه   عمومي 1168
   1392/12/21   3331/13358 
      خريد ، نصب و راه اندازي تعداد 38 دستگاه مانيتور صنعتي LED با سايز 47 يا 46 اينچ IPS
  مناقصه   عمومي 1169
   1393/01/20   3331/193 
      تهيه ، حمل و نقل ، ترخيص و انجام تشريفات گمركي خودرو تمام برقي نيسان( LEAF) مدل 2014 به همراه يك دستگاه پايه شارژ سريع
  مناقصه   عمومي 1170
   1393/01/20   3331/262 
      واگذاري عمليات برق رساني به روستاهاي نجي كندي و چايكندي بصورت كليد در دست
  مناقصه   عمومي 1171
   1393/04/05   3331/3680 
      احداث خط 20 كيلو ولت هوايي دو مداره از شهر شبستر تا اراضي روستاي اميرزكريا
  مناقصه   عمومي 1172
   1393/04/08   3331/3735 
      احداث يكدستگاه ساختمان اداري با اسكلت بتني به متراژ ۱۴۶۲ متر مربع درشهرستان خدافرين (خمارلو)
  مناقصه   عمومي 1173
   1393/04/23   3331/4159 
      خريد انواع تابلو توزيع پاي ترانس
  مناقصه   عمومي 1174
   1393/04/23   3331/4514 
      واگذاري خدمات نظافت و عمليات سرويس آبدارخانه در ساختمان هاي مديريت توزيع برق مرند
  مناقصه   عمومي 1175
   1393/04/23   3331/4517 
      عمليات جايگزيني شبكه هاي هوايي مسي با كابل خود نگهدار در شهرستان مرند
  مناقصه   عمومي 1176
   1393/05/15   3331/4685 
      واگذاري عمليات اجرايي پروژه هاي توسعه و احداث ، اصلاح وساماندهي شبكه توزيع نيروي برق شهرستان ورزقان
  مناقصه   عمومي 1177
   1393/04/26   3331/4705 
      احداث يكدستگاه ساختمان پست زميني در سعيدآباد عجبشير
  مناقصه   عمومي 1178
   1393/04/26   3331/4734 
      عمليات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري غير ديماندي شهري وروستايي نواحي 18 گانه
  مناقصه   عمومي 1179
   1393/05/28   3331/5292 
      برداشت و ورود اطلاعات شبكه بر اساس GIS در شهرستانهاي سراب و هريس
  مناقصه   عمومي 1180
   1393/05/20   3331/5330 
      نصب و اصلاح سيستم ارت شبكه برق شهرستان اهر
  مناقصه   عمومي 1181
   1393/05/20   3331/5571 
      خريد پايه چراغ ۱۲ متري چند وجهي با بازوي دو طرفه و فونداسيون آماده
  مناقصه   عمومي 1182
   1393/05/15   3331/5680 
      تجديد مناقصه خريد و نصب نرم افزار تحليل آماري
  مناقصه   عمومي 1183
   1393/05/29   3331/6454 
      خريد انواع كابل خودنگهدارآلومينيوم آلياژي پنج سيمه فشارضعيف
  مناقصه   عمومي 1184
   1393/05/29   3331/6455 
      عمليات اجرايي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه فشار ضعيف توزيع نيروي برق شهرستان اهر بطول ۷ كيلومتر بصورت كليد در دست
  مناقصه   عمومي 1185
   1393/02/01   3331/690 
      عمليات قرائت كنتور، پخش قبوض و وصول مطالبات ،مشتركين شهري وروستايي شهرستان هاي مراغه ، عجب شير ، اهر ،بناب ، ،صوفيان ،جلفا و مرند
  مناقصه   عمومي 1186
   1393/06/06   3331/7028 
      عمليات تست و بازرسي لوازم اندازه گيري غير ديماندي شهري و روستايي نواحي 18 گانه
  مناقصه   عمومي 1187
   1393/06/06   3331/7048 
      واگذاري عمليات قرائت كنتور ، پخش قبوض و وصول مطالبات در 11 شهرستان تابعه
  مناقصه   عمومي 1188
   1393/07/15   3331/8138 
      احداث سه دستگاه ساختمان پست زميني درشهرستان های مرند و ملکان
  مناقصه   عمومي 1189
   1393/07/05   3331/8139 
      واگذاري عمليات برق رساني روستاهاي كوهستانق از توابع ميانه، ريحان از توابع اهر و قره داش از توابع چاراويماق بصورت كليد دردست
  مناقصه   عمومي 1190
   1393/07/05   3331/8141 
      ساخت وتوليد تعداد ٥٠٠٠ اصله تير بتني H شكل در كار گاه تير بتني مراغه
  مناقصه   عمومي 1191
   1393/07/15   3331/8142 
      واگذاري عمليات اجرايي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه فشار ضعيف مديريت توزيع نيروي برق شهرستان اهر بطول 7 كيلومتر بصورت كليد در دست
  مناقصه   عمومي 1192
   1393/07/20   3331/8613 
      خريد مقره ميخی پليمری KV20
  مناقصه   عمومي 1193
   1393/07/20   3331/8833 
      خريد انواع يراق آلات هادی روکش دار 20 کيلوولت
  مناقصه   عمومي 1194
   1393/08/05   3331/9398 
      خريد انواع هادي روکشدارآلومينيومي
  مناقصه   عمومي 1195
   1393/03/27   3334/3312 
      خريد چراغ لاكپشتي 50 و 150 وات با لامپ بخار سديم
  مناقصه   عمومي 1196
   1393/03/27   3334/3364 
      خريد انواع يراق الات كابل خود نگهدار 400 ولت
  مناقصه   عمومي 1197
   1393/05/15   3334/5180 
      واگذاري عمليات اجرايي پروژه هاي توسعه و احداث ، اصلاح وساماندهي شبكه توزيع نيروي برق شهرستان اهر
  مناقصه   عمومي 1198
   1393/06/25   3334/7777 
      واگذاری پاسخگويي تلفنی سامانه 121 و راهبری شبکه توزيع برق استان آذربايجان شرقی
  مناقصه   عمومي 1199
   1393/08/05   3334/9394 
      عمليات اجرايي پروژه هاي توسعه و احداث شبكه فشار ضعيف هوايي ، زميني و فشار متوسط هوايي ، زميني و احداث پست های هوايي مديريت توزيع نيروي برق شهرستان مراغه
  مناقصه     1200
   1393/03/13   2035/3331 
      خريدانواع ترانسفورماتور نرمال400/20000 ولت
  مناقصه   عمومي 1201
   1393/03/13   2037/3331 
      خريد 2300 اصله انواع تير بتني H شكل
  مناقصه   عمومي 1202
   1393/03/13   2047/3331 
      واگذاري عمليات ساخت و توليد 5300 اصله تيربتني H شكل در كارگاه تبريز
  مناقصه   عمومي 1203
   1393/03/01   1491/3331 
      خريد و نصب نرم افزار تحليل آماري
  مناقصه   عمومي 1204
   1393/03/01   1597/3331 
      عمليات جايگزيني شبكه هاي هوايي با سيم مسي با كابل خودنگهدار شهرستان مرند
  مناقصه   عمومي 1205
   1393/03/01   1631/3331 
      واگذاري عمليات تجهيز پست زميني كليد خانه پليس راه قديم مرند
  مناقصه   عمومي 1206
   
  درج در سايت برق منطقه‌ اي اصفهان
   1393/05/13   2012/920 
      عمليات اجرايي خط كابلي 63 كيلوولت فجر - سروش(كد 1،369،987 يك مرحله اي)
  مناقصه   محدود 1207
   1393/05/13   2001/930 
      انجام خدمات تامين خودرو در محدوده تحت پوشش شركت برق منطقه اي اصفهان در سال1393 ( كد 1،370،037 يك مرحله اي)
  مناقصه   محدود 1208
   1393/05/13   1101/930 
      خرید کابل های فشار متوسط ( كد1،370،059 دو مرحله اي)
  مناقصه   عمومي 1209
   1393/05/13   1103/930 
      ارزيابي كيفي توان انجام خدمات حفاظتي و مراقبتي(نگهباني)از ايستگاهها و اماكن تحت پوشش شركت برق منطقه اي اصفهان(كد 1،370،031 يك مرحله اي)
  مناقصه   عمومي 1210
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شهيد مفتح ( غرب )
   1392/12/10   9212 
      خريد لوازم يدكي فيشر رزمونت ( fisher )
  مناقصه   عمومي 1211
   1393/04/02   9301 
      خريدقطعات يدكي TOA VALE
  مناقصه   عمومي 1212
   1393/03/11   9302 
      اياب وذهاب جهت كل پرسنل
  مناقصه   عمومي 1213
   1393/05/05   9304ت 
      خريد غذاي پرسنل نيروگاه روزانه 300 پرس
  مناقصه   عمومي 1214
   1393/03/20   9305 
      تامين نيروي خدماتي
  مناقصه   عمومي 1215
   1393/05/09   9306 
      تعميرات اساسي واحد4
  مناقصه   محدود 1216
   1393/03/11   9303 
      خريد اسيد سولفوريك وسولفات روي وهيدرازين
  مناقصه   عمومي 1217
   1393/03/11   9304 
      خريد غذاي پرسنل نيروگاه روزانه 300 پرس
  مناقصه   عمومي 1218
   
  درج در سايت برق منطقه اي خراسان
   1393/05/20   ص/22/93 
      (1370703)انجام خدمات خودرويي با راننده جهت واحدهاي تحت پوشش شرکت برق منطقه اي خراسان
  مناقصه   عمومي 1219
   1392/12/24   ص/25/92 
      (کدفراخوان 1353924)خرید تجهیزات وانجام عملیات اجرایی نصب،آزمایش و راه اندازی 37 دستگاه تابلو 20 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 1220
   1392/12/27   ص/29/92 
      (کدفراخوان1355012)عملیات بازسازی و مقاوم سازی ساختمان تهران
  مناقصه   عمومي 1221
   1393/04/07   ص/9/93 
      (کد فراخوان۱,۳۶۶,۲۷۲ ) خرید،نصب و راه اندازی مرکز دیسپاچینگ جنوبی (SRDC)
  مناقصه   عمومي 1222
   1393/05/20   د/12/93 
      (1370682)انجام خدمات نظافت کلي و روزمره ساختمانها و محوطه پستهاي انتقال و ادارات بهره برداري در سطح امور انتقال نيروي رضوي
  مناقصه   عمومي 1223
   1393/05/20   د/13/93 
      (1370683)انجام خدمات نظافت کلي و روزمره ساختمانها و محوطه پستهاي انتقال و ادارات بهره برداري در سطح امور انتقال نيروي شمال
  مناقصه   عمومي 1224
   1393/05/20   د/14/93 
      (1370686)انجام خدمات نظافت کلي و روزمره ساختمانها و محوطه پستهاي انتقال و ادارات بهره برداري در سطح امور اتوماسيون پستها
  مناقصه   عمومي 1225
   1393/05/20   د/15/93 
      (1370689)انجام خدمات نظافت کلي و روزمره ساختمانها و محوطه پستهاي انتقال و ادارات بهره برداري در سطح امور انتقال نيروي جنوب
  مناقصه   عمومي 1226
   1393/06/26   ر/1/93 
      ر/1/93-خرید تجهیزات و انجام عملیات اجرایی خط تکمداره 400کیلوولت شادمهر- تربت جام ( قطعه دوم)
  مناقصه   عمومي 1227
   1393/02/09   ر/3/93 
      (کدفراخوان1358556)انجام عملیات اجرائی دیوارکشی پست 20/132 کیلوولت کوهستان
  مناقصه   عمومي 1228
   1393/06/29   ش/17/93 
      ش/17/93-خرید 8000عدد تابلو شماره خطر
  مناقصه   عمومي 1229
   1393/08/03   ش/26/93 
      (1378541)-خرید 105 دستگاه کلید قطع و وصل خازنی تک فاز 20 کیلوولت
  مناقصه   عمومي 1230
   1393/03/18   ش/6/93 
      ( کد فراخوان 1363807 ) عمومی دو مراحله ای- خرید 150 دستگاه برقگیر مورد نیاز شرکت برق
  مناقصه   عمومي 1231
   1393/04/24   گ/16/93 
      (۱,۳۶۸,۳۲۱ )احداث پست مدولار 132 کیلوولت رجایی
  مناقصه   عمومي 1232
   1393/05/18   گ/18/93 
      (1369999)احداث پست 132 کیلوولت بجنورد
  مناقصه   عمومي 1233
   1393/05/18   گ/20/93 
      (1370434) خرید رله های حفاظتی مورد نیاز 2 دستگاه پست 20/132کیلوولت شهدا و راه اهن
  مناقصه   عمومي 1234
   1393/05/21   گ/21/93 
      (1370799)خريد تجهيزات GIS يک دستگاه پست 132کيلوولت شهدا
  مناقصه   عمومي 1235
   1393/06/03   گ/23/93 
      (1372152) توسعه پست 400 کيلوولت تربت جام
  مناقصه   عمومي 1236
   1393/06/02   گ/25/93 
      (1372010)تهیه مصالح و انجام عملیات ساختمانی پست 20/132 کیلوولت GIS شهداء
  مناقصه   عمومي 1237
   1393/02/24   گ/5/93 
      (کد فراخوان 1360737 ) عمومی دو مراحله ای - طرح ویژه احداث پست 132/400 کیلوولت جاجرم
  مناقصه   عمومي 1238
   1393/05/21   گ/7/93 
      (۱,۳۶۳,۴۲۱ )توسعه پست 400 کيلو ولت نيشابور
  مناقصه   عمومي 1239
   1393/04/14   م/10/93 
      (کد فراخوان ۱,۳۶۷,۰۸۹ )خريد،حمل و اموزش و گارانتی و خدمات پس از فروش سامانه نظارت تصويری پستهای اتوماسيون
  مناقصه   عمومي 1240
   1393/05/18   م/19/93 
      (1369980)خدمات بهره برداری و تعمیر و نگهداری از ایستگاه گاز نیروگاه فردوسی و انجام تعمیرات اساسی3 عدد هیتر گاز
  مناقصه   عمومي 1241
   1392/12/24   م/27/92 
      (کدفراخوان1354533)خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری پست ابوطالب
  مناقصه   عمومي 1242
   1392/12/24   م/28/92 
      (کد فراخوان 1354531)خرید تجهیزات سامانه های نظارت تصویری پستهای اتوماسیون
  مناقصه   عمومي 1243
   1393/04/15   م/4/۹۳ 
      (۱,۳۶۷,۱۰۱ )خريد تجهيزات و نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصويری ژست ۴۰۰کيلوولت ابوطالب
  مناقصه   عمومي 1244
   1393/04/17   م/4/1393 
      کد فراخوان:(۱,۳۶۷,۱۰۱)- خريد تجهيزات و نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصويری پست۴۰۰کيلوولت ابوطالب
  مناقصه   عمومي 1245
   1393/03/21   (م/8/93) 
      (کدفراخوان1364414)خدمات بهره برداری،تعمیر ونگهداری از ایستگاه گاز نیروگاه فردوسی
  مناقصه   عمومي 1246
   
  درج در سايت توزيع برق كهكيلويه و بويراحمد
   1393/06/12   19-93 
      تأمین خودروهای استیجاری ناحیه کهگیلویه ، چرام ، لنده و لیکک
  مناقصه   عمومي 1247
   1393/06/12   18-93 
      تأمین خودروهای استیجاری ناحیه گچساران و باشت
  مناقصه   عمومي 1248
   1393/06/12   17-93 
      تأمین خودروهای استیجاری ستاد شرکت ، ناحیه بویراحمد و دنا
  مناقصه   عمومي 1249
   1393/07/27   20-93 
      قرائت و توزیع قبوض برق شهرستانهای کهگیلویه ، چرام ، لنده و نواحی تابعه
  مناقصه   عمومي 1250
   1393/08/04   24-93 
      وصول مطالبات ( قطع و وصل ) اشتراکهای بدهکار ناحیه بویراحمد و روستاهای تابعه
  مناقصه   عمومي 1251
   1393/07/29   23-93 
      نصب کنتور عادی و دیماند ناحیه کهگیلویه ، چرام ، لنده و روستاهای تابعه
  مناقصه   عمومي 1252
   1393/07/29   22-93 
      نصب کنتور عادی و دیماند ناحیه بویراحمد و روستاهای تابعه
  مناقصه   عمومي 1253
   1393/07/27   21-93 
      قرائت و توزیع قبوض برق شهرستان بهمئی و نواحی تابعه
  مناقصه   عمومي 1254
   1393/08/07   25-93 
      تجدید مناقصه خرید انواع تیر بتونی H - تخلیه در انبار یاسوج
  مناقصه   عمومي 1255
   1393/08/07   26-93 
      تجدید مناقصه خرید انواع تیر بتونی H - تخلیه در انبار گچساران
  مناقصه   عمومي 1256
   1393/08/07   27-93 
      تجدید مناقصه خرید انواع تیر بتونی H - تخلیه در انبار دهدشت
  مناقصه   عمومي 1257
   1393/08/07   28-93 
      سیم آلومینیوم 120 هاینا و انواع سیم روکشدار آلومینیوم
  مناقصه   عمومي 1258
   1392/12/20   ع-10-92 
      تجديد مناقصه برقرساني به روستاي برآفتاب جلاله
  مناقصه   عمومي 1259
   1392/12/20   ع-11-92 
      تجدبد مناقصه برق رساني به روستاي پلنگو چندار کهگيلويه
  مناقصه   عمومي 1260
   1392/12/20   ع-12-92 
      برق رساني به مسکن مهر ياسوج (جمعه بازار يا جهاد)
  مناقصه   عمومي 1261
   1392/12/20   ع-13-92 
      برق رساني به مسکن مهر سروک
  مناقصه   عمومي 1262
   1392/12/20   ع-14-92 
      برقرساني به مسکن مهر شهرک ولايت ياسوج
  مناقصه   عمومي 1263
   1392/12/20   ع-15-92 
      برق رساني به مسکن مهر دهدشت
  مناقصه   عمومي 1264
   1392/12/20   ع-16-92 
      برق رساني به مسکن مهر گچساران
  مناقصه   عمومي 1265
   1393/05/28   93-11 
      : خريد انواع پايه بتوني H (400/9 ،600/12، 800/13 و 800/14) تخليه در انبار گچساران و دهدشت
  مناقصه   عمومي 1266
   1393/02/15   93-1 
      بروز رساني و تکميل اطلاعات مکاني تاسيسات شرکت برق در GIS
  مناقصه   عمومي 1267
   1393/05/28   93-10 
      خريد انواع پايه بتوني H (400/9 ،600/12، 800/13 و 800/14) تخليه در انبار ياسوج
  مناقصه   عمومي 1268
   1393/05/28   93-14 
      خريد انواع پايه بتوني H (400/12 ،600/13، 800/12 و 600/15) تخليه در انبار ياسوج
  مناقصه   عمومي 1269
   1393/05/28   93-13 
      خريد انواع پايه بتوني H (600/9 ،400/13، 400/14 و 600/14) تخليه در انبار گچساران و دهدشت
  مناقصه   عمومي 1270
   1393/05/28   93-12 
      خريد انواع پايه بتونيH (600/9 ،400/13، 400/14 و 600/14) تخليه در انبار ياسوج
  مناقصه   عمومي 1271
   1393/03/31   93-2 
      خريد يک دستگاه بوستر ( اتو ترانس)12mva
  مناقصه   عمومي 1272
   1393/05/28   93-15 
      خريد انواع پايه بتونيH (400/12 ،600/13و 600/15) تخليه در انبار گچساران و دهدشت
  مناقصه   عمومي 1273
   1393/05/28   93-16 
      خريد پايه بتونيگرد پيشتنيده 1000/15 تخليه در انبار ياسوج
  مناقصه   عمومي 1274
   1393/05/25   9-93 
      اجراي شبکه خط دو مداره ساحلي - پارک الغدير
  مناقصه   عمومي 1275
   1393/05/25   93-7 
      اجراي خط دو مداره دانشگاه آزاد تا زندان مرکزي ( وسط بلوار )
  مناقصه   عمومي 1276
   1393/05/25   93-6 
      اجراي خط دو مداره حد فاصل مهريان تا فلکه جهاد
  مناقصه   عمومي 1277
   1393/05/13   93-5 
      تجديد مناقصه تهيه -ساخت-رنگ آميزي -حمل و نصب اسکلت فلزي پيچ و مهره اي ساختمان جديد الاحداث شرکت توزيع برق در بلوار شهيد مطهري ياسوج
  مناقصه   عمومي 1278
   1393/04/24   93-4 
      تجديد مناقصه خريد يک دستگاه بوستر (اتوترانس)12MVA
  مناقصه   عمومي 1279
   1393/04/09   93-3 
      تهيه- ساخت -رنگ آميزي -حمل و نصب اسکلت پيچ و مهره اي ساختمان جديدالاحداث توزيع نيروي برق
  مناقصه   عمومي 1280
   1392/12/20   92-54 
      تجدبد مناقصه برق رساني به روستاي آب تختک
  مناقصه   عمومي 1281
   1392/12/20   92-56 
      تجدبد مناقصه برق رساني به روستاي مله بلند کره کره
  مناقصه   عمومي 1282
   1392/12/20   92-53 
      تجدبد مناقصه برق رساني به روستاي دلي مهتاب فاز يک
  مناقصه   عمومي 1283
   1392/12/20   92-57 
      تجدبد مناقصه برق رساني به روستاي چاه روغني
  مناقصه   عمومي 1284
   1393/05/25   8-93 
      احداث شبکه خط دو مداره حد فاصل ايستگاه دنا تا شهرک صنعتي سقاوه
  مناقصه   عمومي 1285
   1392/12/20   58-92 
      تجديد خريد يکدستگاه بوستر (اتوترانس) 6mva سي و سه کيلوولت
  مناقصه   عمومي 1286
   1392/12/20   55-92 
      تجدبد مناقصه برق رساني به روستاي برد جفته
  مناقصه   عمومي 1287
   
  درج در سايت توزيع برق كردستان
   1393/08/03   55-93 
      خريد 1300 عدد جلوبر تك مقره فشار متوسط و 5 سيمه فشار ضعيف
  مناقصه   عمومي 1288
   1393/08/03   56-93 
      خريد انواع يراق آلات
  مناقصه   عمومي 1289
   1393/02/07   5-93 
      خريد 36000 كيلوگرم سيم مسي 16، 25 ، 35 و 50 طبق 5 برگ الزامات پيوست و ساخته شده برابر استانداردهاي وزارت نيرو.
  مناقصه   عمومي 1290
   1393/08/03   58-93 
      خريد 8500 دستگاه انواع چراغ خياباني 50، 70، 150 و 250
  مناقصه   عمومي 1291
   1393/08/03   57-93 
      خريد 12000 عدد انواع لامپ 50 وات (سديم خياري و حبابي) و 150 وات سديم
  مناقصه   عمومي 1292
   1393/08/03   52-93 
      خريد 6800 عدد چك 70 و 250 وات سديم
  مناقصه   عمومي 1293
   1393/08/03   51-93 
      خريد 23000 كيلوگرم سيم مسي 16، 25، 35 و 50
  مناقصه   عمومي 1294
   1393/08/03   53-93 
      خريد انواع كلمپ و اتصالات كابل خودنگهدار
  مناقصه   عمومي 1295