• 850974
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [آرشيو معاملات سالهاي گذشته] :: [بازگشت] مزايده :: مناقصه :: حراج :: فراخوان
   
  درج در سايت برق منطقه اي تهران
   1396/02/02   01-ح-96 
      آگهي حراج شماره 01-ح-96 - فروش 28 قلم ضايعات مستعمل و خارج از رده موجود در انبار كل - كد فراخوان : 1.483.057
  حراج   عمومي 1
   1396/05/01   02-ح-96 
      آگهي حراج 02-ح-96 - فروش 28 اقلام اسقاطي موجود در انبار كل - كد فراخوان : 1.493.829
  حراج   عمومي 2
   1396/09/07   3/ح/96 
      آگهي حراج شماره 3/ح/96 - فروش 43 قلم كالاهاي ضايعاتي و اسقاط واقع در انبار. كد فراخوان : 1.507.637
  حراج   عمومي 3
   
  درج در سايت برق منطقه اي يزد
   1396/08/20   801ز/96 
      حراج عمومي حضوري کالاهاي مازاد بر نياز، اسقاط و خودرو
  حراج   عمومي 4
   
  درج در سايت برق منطقه اي تهران
   1396/09/25   تمديد حراج 3-ح-96 
      آگهي تمديد زمان حراج 3-ح-96 - فروش 43 قلم كالاهاي ضايعاتي و اسقاط واقع در انبار كل برق تهران . كد فراخوان : 1.509.376
  حراج   عمومي 5