• 795251
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [آرشيو معاملات سالهاي گذشته] :: [بازگشت] مزايده :: مناقصه :: حراج :: فراخوان
   
  درج در سايت برق منطقه اي تهران
   1396/02/02   01-ح-96 
      آگهي حراج شماره 01-ح-96 - فروش 28 قلم ضايعات مستعمل و خارج از رده موجود در انبار كل - كد فراخوان : 1.483.057
  حراج   عمومي 1
   1396/05/01   02-ح-96 
      آگهي حراج 02-ح-96 - فروش 28 اقلام اسقاطي موجود در انبار كل - كد فراخوان : 1.493.829
  حراج   عمومي 2