• 924984
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [آرشيو معاملات سالهاي گذشته] :: [بازگشت] مزايده :: مناقصه :: حراج :: فراخوان
   
  درج در سايت برق منطقه اي تهران
   1397/04/04   حراج 01/ح/97 
      آگهي حراج شماره 01/ح/97 - فروش 30 قلم كالاهاي ضايعاتي ، اسقاط و ... در انبار كل . كد فراخوان : 3.166.947
  حراج   عمومي 1
   
  درج در سايت توزيع برق استان گلستان
   1397/07/11   تست 
      تست
  حراج   ترك تشريفات 2