• 967319
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 • [آرشيو معاملات سالهاي گذشته] :: [بازگشت] مزايده :: مناقصه :: حراج :: فراخوان
   
  درج در سايت برق منطقه اي فارس
   1398/04/23   897014 
      لوازم اسقاط انبار بهره برداري و بوشهر
  حراج   عمومي 1
   
  درج در سايت توزيع برق استان فارس
   1398/03/25   98-1-9-12 
      اجراي عمليات توسعه شهري و ... در بخش مرکزي لارستان
  حراج   عمومي 2
   
  درج در سايت توزيع برق استان همدان
   1398/02/02   97-02 
      انجام امور حقوقي
  حراج   عمومي 3
   
  درج در سايت توزيع برق نواحي استان تهران
   1398/05/01   98/1/ح 
      حراج دو دستگاه خودرو بسترن b30
  حراج   عمومي 4