• 636168
 • تعداد بازديد كنندگان  
 • 1389/10/28 آخرين به روز رسانى 
 • [آرشيو معاملات سالهاي گذشته] :: [بازگشت] مزايده :: مناقصه :: حراج :: فراخوان
   
  درج در سايت توانير
     000 
      برون سپاري كتابخانه توانير (شناسايي پيمانكار)
  فراخوان   عمومي 1
   1386/02/29   000000 
      انجام فعاليتهاي كتابخانه توانير
  فراخوان   عمومي 2
     1203 
      انجام خدمات ماشيني (اپراتوري – دفتري) ساختمانهاي حوزه ستادي
  فراخوان   محدود 3
     1213 
      انجام خدمات آبدارخانه و نامه رساني داخلي
  فراخوان   محدود 4
     1214 
      انجام خدمات ساختمانهاي حوزه ستادي
  فراخوان   محدود 5
     1215 
      انجام خدمات تعمير، سرويس و پشتيباني سخت افزارهاي حوزه ستادي
  فراخوان   عمومي 6
     1240 
      انجام خدمات حمل و نقل اداري حوزه ستادي
  فراخوان   عمومي 7
     1241 
      تامين غذاي نيمروز كاركنان و جلسات حوزه ستادي
  فراخوان   عمومي 8
     1243 
      خريد و نصب تجهيزات بخش Iptelephpny ساختمان وزارت
  فراخوان   عمومي 9
     1266 
      خريد غذاي پرسنل كشيك و نوبتكار
  فراخوان   عمومي 10
     1275 
      خريد و نصب تجهيزات بخش Transmission ساختمان وزارت
  فراخوان   عمومي 11
     1289 
      خريد، نصب و راه اندازي دستگاههاي UPS ساختمان مركزي وزارت نيرو
  فراخوان   عمومي 12
     1356 
      برون سپاري كتابخانه توانير (شناسايي پيمانكار)
  فراخوان   عمومي 13
   1385/05/30   1520 
      انجام خدمات مشاوره در زمينه شناسايي و انتخاب شركت بيمه گر بمنظور بيمه نمودن كليه نيروگاهها در حال بهره برداري كشور
  فراخوان   عمومي 14
   1386/06/27   1727 
      خدمات مشاوره جهت تهيه گزارشهاي آمار تفصيلي صنعت برق ايران ارزيابي كيفي
  فراخوان   عمومي 15
   1385/05/11   85/2477 
      شناسايي مشاوران حقيقي و حقوقي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)
  فراخوان   عمومي 16
   1385/05/09   85-2477 
      فراخوان شناسايي پيمانكار جهت فاز اجرايي GIS توزيع برق كشور
  فراخوان   عمومي 17
   
  درج در سايت برق منطقه اي آذربايجان
   1385/08/30   17571/343 
      فراخوان عمومي برقرساني به شهركهاي صنعتي الكترونيك اروميه_اشنويه_شبستر_فن اوري خودرو
  فراخوان   عمومي 18
   1385/08/30   17572/343 
      فراخوان عمومي برقرساني به شهرك صنعتي اروميه2
  فراخوان   عمومي 19
   1385/09/08   18178/343 
      فراخوان عمومي اجراي عمليات طراحي وتهيه حمل ونصب پايه هاي بتوني چراغهاي روشنايي معابرتهيه يراق الات وعمليات سيمكشي
  فراخوان   عمومي 20
   1386/08/29   16247/343 
      عمليات توسعه پستهاي 63 كيلو ولت كليبر و مولان
  فراخوان   عمومي 21
   1386/09/10   16569 
      خريد مقره 18000 پوندي خط خداآفرين --مولان
  فراخوان   عمومي 22
   1386/09/10   16570 
      خريد سيم هادي لينكس خط خداآفرين --مولان
  فراخوان   عمومي 23
   1386/09/10   16753 
      سيم كشي محافظ هواي حاوي فيبر نوري خط 230 نيروگاه خوي --اروميه بطول 160 كيلو متر
  فراخوان   عمومي 24
   1385/08/27   17077/343 
      فراخوان عمومی احداث خطوط20کیلوولت به منظور برقدار کردن چاههای کشاورزی
  فراخوان   عمومي 25
   1385/08/27   17083/343 
      فراخوان عمومي برقدار كردن چاههاي كشاورزي
  فراخوان   عمومي 26
   1385/08/27   17189/343 
      فراخوان عمومي شناسایی پیمانکاران جهت خاکبرداری واجرای اسکلت بتنی ساختمان ستادی دیسپاچینگ شمال غرب
  فراخوان   عمومي 27
   1386/08/27   16003/343 
      احداث پست 230 كيلو ولت شهرك صنعتي اردبيل به صورت كليد دردست
  فراخوان   عمومي 28
   1386/07/18   13610/343 
      تهيه برجهاي تك پايه بتني 132 كيلو ولت دو مداره و احداث فونداسيون نصب برج ادامه خط 132 كيلو ولت دو مداره شمال گذر تبريز
  فراخوان   عمومي 29
   1386/07/28   13932/343 
      خريد لوله هاي آلياژي
  فراخوان   عمومي 30
   1386/07/24   13944/343 
      عمليات توسعه 20 كيلو ولت پست 132 روشنايي و توسعه پست گلستان
  فراخوان   عمومي 31
   1386/07/10   13067/343 
      خرىد و طراحی وساخت و نصب وتست وراه اندازی مراکز دیسپا چینگهای فوق توزیع ارومیه واردبیل و100 دستگاه RTU
  فراخوان   عمومي 32
   1386/07/10   13069/343 
      عملیات ساختمانی و دیوار کشی وتسطیح محوطه وجاده دسترسی پست 400 کیلو ولت جلفا
  فراخوان   عمومي 33
   1386/08/16   15382/343 
      خرید مقره های خط انتقال 230 خداآفرین --اهر
  فراخوان   عمومي 34
   1386/08/16   15385/343 
      احداث پست 20/132/230 كيلو ولت دوم اروميه
  فراخوان   عمومي 35
   1386/08/16   15387/343 
      خرید مقره های خط انتقال 230 سراب --اردبیل
  فراخوان   عمومي 36
   1386/08/16   15388/343 
      خریدسیم هادی کاناری ولینکس خط انتقال 230 خداآفرین --اهر
  فراخوان   عمومي 37
   1386/08/16   15390/343 
      خرید یراق الات خط انتقال 230 سراب --اردبیل
  فراخوان   عمومي 38
   1386/07/02   12618/343 
      احداث خط 230 كيلو ولت خدا آفرين --اهر
  فراخوان   عمومي 39
   1385/07/19   1 
      درخواست ارسال اطلاعات براي شرکت برق منطقه اي آذربايجان در خصوص استقرار و بهره برداري از سيستم جامع برنامه ريزي منابع سازماني (ERP )
  فراخوان   عمومي 40
   1386/04/26   340/630 
      اجراي عمليات تهيه استاب و احداث فونداسيون هاي خط 132 كيلو ولت پيرانشهر --سردشت
  فراخوان   عمومي 41
   1385/09/04   343 
      فراخوان عمومي طراحی وتهیه حمل ونصب پایه های بتونی ترانسفورماتور وتهیه یراق الات و سیم کشی
  فراخوان   عمومي 42
   1385/10/12   343/2588 
      شناسايي مشاور جهت خريد خدمات مهندسي
  فراخوان   عمومي 43
   1386/02/25   343/3138 
      تعميرات پيشگيرانه واساسي تجهيزات خطوط وپستهاي قوق توزيع در استانهاي اذربايجانشرقي غربي اردبيل
  فراخوان   عمومي 44
   1386/02/25   343/3193 
      پرژه خط انتقال نیروو تغذیه پست ملکیان
  فراخوان   عمومي 45
   1386/04/10   343/5411 
      تغيير سوخت واحدهاي گازي فيات نيروگاه تبريز
  فراخوان   عمومي 46
   1386/04/10   343/5607 
      عمليات سيم كشي محافظ هوايي حاوي فيبر نوري خط 230 اهر _تقي ديزج
  فراخوان   عمومي 47
   1386/04/25   343/630 
      اجراي عمليات تهيه استاب و احداث فونداسيون هاي خط 132 كيلو ولت پيرانشهر --سردشت
  فراخوان     48
   1386/01/21   343/655 
      تعمیر و سرویس و نگهداری تجهیزات پستها و خطوط و دیسپا چینگ
  فراخوان   عمومي 49
   1386/01/21   343/656 
      بهره برداری تعمیر ونگهداری تجهیزات نیروگاه حرارتی تبریز و نیروگاه گازی فیات تبریز و نیرو گاه سهند
  فراخوان   عمومي 50
   1386/01/21   343/659 
      بهره برداری تعمیر ونگهداری تجهیزات نیروگاه صوفیان
  فراخوان   عمومي 51
   1386/01/21   343/661 
      بهره برداری تعمیر ونگهداری تجهیزات نیروگاه ابی مغان
  فراخوان   عمومي 52
   1386/01/21   343/666 
      بهره برداری تعمیر ونگهداری تجهیزات نیروگاه سیکل ترکیبی خوی و گازی ارومیه
  فراخوان   عمومي 53
   1386/04/13   343/7051 
      انتخاب پیمانکار برای ساحت تابلوهای 20 کیلو ولت
  فراخوان   عمومي 54
   1386/01/21   343/721 
      عملیات توسعه یک بی ترانس132 کیلو ولت در پست 20/132 /230 کیلو ولت سردرود
  فراخوان   عمومي 55
   1386/01/21   343/722 
      عمليات احداث پست 132 كيلو ولت ايل گلي
  فراخوان   عمومي 56
   1386/04/23   343/7491 
      ارايه خدمات به متقاضيان و مشتركين در استان اردبیل
  فراخوان   عمومي 57
   1386/04/24   343/7496 
      ارايه خدمات به متقاضيان و مشتركين اذربايجان غربي
  فراخوان   عمومي 58
   1386/04/23   343/7499 
      ارايه خدمات به متقاضيان و مشتركين در استان اذربایجان شرقی
  فراخوان   عمومي 59
   1386/04/24   343/7654 
      بهره برداري ازشبكه هاي توزيع برق در استان اذربايجانشرقي
  فراخوان   عمومي 60
   1386/04/24   343/7655 
      بهره برداري ازشبكه هاي توزيع برق در استان اردبیل
  فراخوان   عمومي 61
   1386/04/24   343/7657 
      بهره برداري ازشبكه هاي توزيع برق در تبریز
  فراخوان   عمومي 62
   1386/04/24   343/7659 
      بهره برداري ازشبكه هاي توزيع برق در استان اذربايجانغربی
  فراخوان   عمومي 63
   1386/05/09   343/8796 
      ارايه خدمات به متقاضيان و مشتركين اذربايجان غربي
  فراخوان   عمومي 64
   1386/05/17   343/9708 
      خرید یراق الات خط 63 کیلو ولت اهر خداافرین
  فراخوان   عمومي 65
   1386/05/17   343/9709 
      خرید و نصب برجهای تک پایه خود ایستا سه مداره قسمتی از خط 400 کیلو ولت میانه اردبیل
  فراخوان   عمومي 66
   1386/05/17   343/9710 
      خرید یراق الات خط 63 کیلو ولت خداافرین کلیبر
  فراخوان   عمومي 67
   1386/05/21   343/9813 
      خريد ونصب برجهاي فولادي مشبك قسمتي از خط 400 ميانه -اردبيل
  فراخوان   عمومي 68
   1386/05/21   343/9817 
      سیم کشی سیم محافظ حاوی فیبر نوری خط 230 کیلو ولت نیروگاه تبریز - پست اذر - پست شفا -اهر
  فراخوان   عمومي 69
   1386/05/21   343/9820 
      عمليات بهره برداري و تعمير و نگهداري تجهيزات نيروگاه گازي صو فيان
  فراخوان   عمومي 70
   1386/05/23   343/9981 
      عمليات ساختماني پروژه احداث پست 132 اروميه 5
  فراخوان   عمومي 71
   1386/10/24   19864 
      شناسایی پیمانکار برای توسعه پستهای ارومیه
  فراخوان   عمومي 72
   1385/08/08   2 
      تمديد مهلت درخواست ارسال اطلاعات براي شرکت برق منطقه اي آذربايجان (AREC)
  فراخوان   عمومي 73
   1385/10/27   21433/343 
      اجراي عمليات بازساي شبكه هاي برقدارروستاهاي استان اذربايجانشرقي
  فراخوان   عمومي 74
   1385/10/23   21435/343 
      خريدبرجهاي فلزي مشبك يابرجهاي بتني و احداث فونداسيون و نصب برج از محل پست بالانج اروميه 2 تا محل پست نيروگاه جديد اروميه
  فراخوان   عمومي 75
   1386/09/07   2166/343 
      خدمات مهندسی
  فراخوان   عمومي 76
   1386/02/12   2172/343 
      احداث خطوط 20 كيلو ولت هواي
  فراخوان   عمومي 77
   1385/11/08   22114/343 
      اجراي عمليات خاكي ديواركشي وجاده دسترسي پست 63/230/400ميانه
  فراخوان   عمومي 78
   1386/02/24   2979/343 
      احداث پست 20/132/400 کیلو ولت پست جلفاو توسعه یک بی ترانس 230/400 کیلو ولت پست نیرو گاه خوی
  فراخوان   عمومي 79
   1386/08/28   16172/343 
      تهيه استاب و محلقات مربوطه واحداث فونداسيونهاي خط 400 كيلو ولت نيروگاه خوي -- نيروگاه اروميه
  فراخوان   عمومي 80
   1386/02/24   3078/343 
      كابل كشي 132 كيلو ولت ارتباطي پستهاي 132 اروميه 5و شهريار
  فراخوان   عمومي 81
   1386/02/24   3084/343 
      اجرای خط انتقال نیرو
  فراخوان   عمومي 82
   1385/10/27   510/2010 
      اجراي عمليات احداث خطوط 20کیلوولت هوایی زمینی خطوط فشار ضعیف هوایی وزمینی در استان اذربایجانغربی
  فراخوان   عمومي 83
   1386/04/24   5532 
      ارايه خدمات به متقاضيان و مشتركين اذربايجان غربي
  فراخوان   عمومي 84
   1386/04/23   5536 
      ارايه خدمات به متقاضيان و مشتركين در استان تبریز
  فراخوان   عمومي 85
   1386/09/13   650 
      احداث خط چهار مداره 230/63 كيلو ولت خداآفرين-- كليبر
  فراخوان   عمومي 86
   1386/09/10   700 
      تهيه تجهيزات و كارهاي ساختماني پست 132 خيابان امام اروميه
  فراخوان   عمومي 87
   1386/05/09   8707/343 
      احداث خط سراب اردبيل
  فراخوان   عمومي 88
   1386/05/16   9002/343 
      پروژه خط انتقال دو مداره تغذیه پست هریس
  فراخوان   عمومي 89
   1386/05/16   9401/343 
      تهیه برجهای تک پایه فلزی یا بتنی و احداث فونداسیون نصب برجو سیم کشی خط سردرود تراکتورسازی
  فراخوان   عمومي 90
   1386/10/30   9467/650 
      خريدونصب برجهاي تك پايه خود ايستا سه مداره خط 400 ميانه --اردبيل
  فراخوان   عمومي 91
   1386/09/24   XLPE 
      پروژه كابل كشي 132 كيلو ولت اروميه 1 و2و3
  فراخوان   عمومي 92
   
  درج در سايت توزيع برق خراسان جنوبي
   1386/07/18   86/الف/1 
      ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت انجام عمليات برق رساني به روستاها(احداث شبكه فشار ضعيف - فشار متوسط و نصب ژست هوايي )
  فراخوان   عمومي 93
   
  درج در سايت برق منطقه اي زنجان
   1386/02/03   86/2 
      تامين و نصب و راه اندازي 8 دستگاه رله AVR و3 دستگاه تابلو كامل AVR دوبل
  فراخوان   عمومي 94
   1386/02/02   86/3 
      فراخوان طراحي خريد كارهاي ساختماني نصب تست و راه اندازي پروژه پستهاي 63/400 كيلو ولت مينو در
  فراخوان   عمومي 95
   1386/02/03   86/4 
      انجام خدمات حراستي در سطح استانهاي زنجان و قزوين
  فراخوان   عمومي 96
   1386/04/06   86/7 
      شناسايي پيمانكار چهت چينش انبار
  فراخوان   عمومي 97
   1386/07/29   86/7-1 
      تجديد اگهي فراخوان شمار7/87 در خصوص شناسايي مشاور براي چينش اجناس انبار
  فراخوان   عمومي 98
   1386/04/12   86/8 
      شناسايي مشاور جهت خدمات مهندسي عمليات احداث پست و خطوط
  فراخوان   عمومي 99
   1386/05/24   86/9 
      شناسايي پيمانكاران در خصوص وا گذاري عمليات اپراتوري پستها
  فراخوان   عمومي 100
   1386/01/21   86/1 
      شناسايي پيمانكار جهت واگذاري عمليات احداث ساختمان پست20/63/400 كيلو ولت قيدار
  فراخوان   عمومي 101
   1386/05/29   86/10 
      شناسايي شركتها جهت واگذاري عمليات ساخت و نصب پنجره هاي دو جداره ساختمان ستادي
  فراخوان   عمومي 102
   1386/09/07   86/15 
      شناسايي پيمانكارجهت احداث انبار به روش اي-پي-سي
  فراخوان   عمومي 103
   1386/04/03   86/5 
      شناسايي پيمانكار چهت استقرار سيستم مديريت فرايند
  فراخوان   عمومي 104
   1385/12/23   85/20 
      شناسايي پيمانكار
  فراخوان   عمومي 105
   1385/12/06   85/16 
      شناسايي پيمانكار
  فراخوان   عمومي 106
   1385/12/08   85/17 
      شناسايي پيمانكار جهت واگذاري عمليات توسعه و احداث- اصلاح بهينه سازي- روشنايي معابر-طراحي و نظا رت
  فراخوان   عمومي 107
   1385/12/20   85/18 
      شناسايي شركتها و موسسات در رابطه با واگذاري اجراي پروژه برنامه ريزي استراتژيك
  فراخوان   عمومي 108
   1385/08/08   85/10 
      انتخاب پيمانكاران نصب تست و راه انداري براي توسعه پستهاي 63/230 كيلو ولت منطقه قزوين و زنجان
  فراخوان   عمومي 109
   1385/08/30   85/11 
      خريد ونصب يكدستگاه مركز تلفن ساخت ايران
  فراخوان   عمومي 110
   1385/10/24   85/12 
      واگذاري عمليات نگهداري از تا سيسات ساختماني ديسپاچينگ
  فراخوان   عمومي 111
   1385/11/01   85/13 
      خريد و نصب وعمليات ساختماني پستهاي 63كيلو ولت قزوين مركزي--شهر ارا بصورت كليد در دست
  فراخوان   عمومي 112
   1385/11/24   85/13/1 
      تجديد اگهي فراخوان شناسايي پيمانكار در خصوص پروژه احداث كليد در دست
  فراخوان   عمومي 113
   1385/12/07   85/14 
      شناسايي پيمانكاران در خصوص ساماندهي محيط كار
  فراخوان   عمومي 114
   1385/12/08   85/15 
      اگهي شناسايي عرضه كنندكان دستگاه تست
  فراخوان   عمومي 115
   1385/05/22   85/6 
      فعاليت هاي اپراتوري تجهيزات24 ايستكاه ازپستهاي 63/20كيلو ولت و مراقبتي از پستها
  فراخوان   عمومي 116
   1385/07/05   85/8 
      شناسايي پيمانكار
  فراخوان   عمومي 117
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي غرب
   1385/02/16   851/1/2 
      فراخوان شناسايي فروشندگان مانيتورينگ و سكسيونر
  فراخوان   محدود 118
   1385/04/20   851/3 
      شناسايي پيمانكاران - فروشندگان و مشاوران
  فراخوان   عمومي 119
     85/01 
      فراخوانی شناسایی مشاورین توزیع
  فراخوان     120
   1385/05/15   855 
      بسكتهاي ژونگستروم
  فراخوان   عمومي 121
   1385/07/17   855/10 
      به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت واگذاری عملیات احداث ، پست 20/63 کیلوولت کرند غرب
  فراخوان   عمومي 122
   1385/06/11   855/11 
      افزايش ظرفيت پستهاي 20/63 كيلوولت سنندج 3 ومريوان و سرطاف ايلام واحداث پست 20/63 كيلوولت فيوزي موچش
  فراخوان   عمومي 123
   1385/06/21   855/12 
      شناسایی و ارزیابی فروشندگان جهت خرید تجهیزات مخابراتی پست 20/63 کیلوولت هشتم کرمانشاه
  فراخوان   عمومي 124
   1385/07/16   855/14 
      به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت واگذاری افزایش ظرفیت ترانس پست ماهیدشت
  فراخوان   عمومي 125
   1385/07/29   855/15 
      شناسايي و ارزيابي پيمانكاران جهت اصلاح شبكه برق رساني سراب نيلوفر
  فراخوان   عمومي 126
   1385/09/01   855/17 
      شناسایی وارزيابي اوليه پیمانکاران جهت دعوت به مناقصه احداث خط 63 کیلوولت اتصالات اورامانات(مهلت ارائه مدارك تمديد شد (
  فراخوان   عمومي 127
   1385/09/01   855/18 
      شناسایی و ارزیابی اولیه پیمانکاران جهت دعوت به مناقصه احداث خط 63 کیلوولت چشمه سفید - ماهیدشت
  فراخوان   عمومي 128
   1385/09/06   855/19 
      ارزياب و شناسائي پيمانكاران جهت مناقصه احداث خط63 كيلوولت ايلام - اركواز
  فراخوان   عمومي 129
   1385/12/06   855/21 
      ارزيابي كيفي پيمانكاران جهتواگذاري پروژهههاي احداث پست 230 بيجار وتوسعه پست 63/230 كيلوولت ديواندره
  فراخوان   عمومي 130
   1385/11/08   855/22 
      خريد 350 تن سيم هادي لینکس و400 تن سیم کاناری
  فراخوان   عمومي 131
   1385/11/25   855/24 
      شناسایی و ارزیابی پيمانكاران جهت احداث شبكه 20 كيلوولت برقرساني به شهركهاي صنعتي استانهاي كرمانشاه، كردستان و ايلام
  فراخوان   عمومي 132
   1385/12/22   855/27 
      ارزيابي و شناسايي پيمانكاران طرح جامع آي سي تي
  فراخوان   عمومي 133
   1385/05/02   855/4 
      شناسايي پيمانكاران - فروشندگان و مشاوران
  فراخوان   عمومي 134
   1385/05/14   855/7 
      شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت واگذاری عملیات نصب ، آزمایش و راه اندازی پست های 230 کیلوولت در محدوده استانهای کرمانشاه–کردستان و ایلام
  فراخوان   عمومي 135
   1385/06/05   855/8 
      شناسایی پیمانکاران جهت واگذاری پروژه های خطوط 230کیلو وات
  فراخوان   عمومي 136
   1385/09/26   855/80 
      خريد و نصب و راه اندازي دستگاههاي مو نيتورينگ هيدروژن بر روي ترانسفورماتورهاي پست 132/230 كيلوولت دهلران و پست 20/63/230 كيلوولت اورامانات و پست 63/230 كيلوولت ايلام
  فراخوان   عمومي 137
   1385/06/04   855/9 
      شناسايي و ارزيابي پيمانكاران جهت انجام برخي پروژه ها
  فراخوان   عمومي 138
     8451 
      واگذاري تهيه و تست و نصب و راه اندازي تجهيزات فيبر نوري
  فراخوان   عمومي 139
     8453 
      واگذاري عمليات ساختماني
  فراخوان   عمومي 140
     8454 
      خريد تجهيزات مخابراتي 30/63/230 كيلو ولت پست اورامانات
  فراخوان   عمومي 141
   1385/05/21   scada 
      تعمير و نگهداري سيستم اس كادا
  فراخوان   عمومي 142
   1386/02/17   865/10 
      شناسائي پيمانكاران جهت مناقصه تامين تجهيزات و اجراي كامل اتصالات خطوط 63 و 230 كيلوولت دو مداره به پست گنجي
  فراخوان   عمومي 143
   1386/04/09   865/11 
      احداث كامل خط63كيلوولت دومداره سقز230-132به طول تقريبي 12كيلومتر
  فراخوان   عمومي 144
   1386/04/27   865/14 
      بركناري پست 20/132كيلوولت فيوزي دشت عباس واحداث پست 20/132كيلوولت زرين آباد
  فراخوان   عمومي 145
   1386/04/24   865/15 
      شناسايي و ارزيابي كيفي مناقصه گران جهت دعوت به مناقصه احداث خط 63 كيلوولت ثلاث - اورامانات
  فراخوان   عمومي 146
   1386/05/29   865/18 
      نظارت بر پروژه هاي جمع آوري و توليدو آماده سازي اطلاعات مكاني و توصيفي شبكه انتقال وطراحي و توليد و پياده سازي نرم افزار سامانه اطلاعات مكاني شبكه انتقال و فوق توزيع
  فراخوان   عمومي 147
   1386/06/04   865/19 
      شناسائی پیمانکاران جهت دعوت به مناقصه افزایش ظرفیت فیدر ترانس پست 63/230کیلوولت اسلام آباد
  فراخوان   عمومي 148
   1386/01/22   865/2 
      خريد ترانسفورماتور
  فراخوان   عمومي 149
   1386/07/18   865/22 
      جمع آوری ،تولید وآماده سازی اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه انتقال و فوق توزیع برق غرب 2 و طراحی ،تولید و پیاده سازی نرم افزار سامانه اطلاعات مکانی در بخش انتقال و فوق توزیع برق غرب
  فراخوان   عمومي 150
   1386/07/22   865/23 
      واگذاری پروژه های توسعه ، خرید و ویژه سازی سیستمهای نرم افزاری( یک یا چند مورد) شامل 1- خرید و ویژه سازی زیر ساخت نرم افزاری فن آوری اطلاعات( سیستم مدیریت گردش کار ، سیستم مدیریت امنیت و سیستم مدیریت اطلاعات پایه ) 2- توسعه سیستم پورتال خارجی 3- توسعه سیستم جامع مدیریت وبرنامه ریزی شرکت برق غرب 4- توسعه سیستم جامع مدیریت تامین برق
  فراخوان   عمومي 151
   1386/08/12   865/24 
      احداث كامل خط230كيلوولت دومداره باندل دوسيمه سنندج - مريوان
  فراخوان   عمومي 152
   1386/08/01   865/25 
      ارائه خدمات حمل ونقل سبك
  فراخوان   عمومي 153
   1386/08/22   865/27 
      پروزه كليد در دست توسعه 3 فيدر پست 132/230دهلران
  فراخوان   عمومي 154
   1386/08/22   865/28 
      احداث پست فيوزي ايران خواه
  فراخوان   عمومي 155
   1386/02/08   865/3 
      توسعه پستهاي 20/63 كيلوولت سيلو در شهر كرمانشاه و63/230 كيلوولت اسلام آباد غرب
  فراخوان   عمومي 156
   1386/09/11   865/30 
      فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت تهیه لیست کوتاه مناقصه گران به منظور دعوت به مناقصه احداث پست 20/63 کیلوولت ثلاث باباجانی در شهر تازه آباد استان کرمانشاه
  فراخوان   عمومي 157
   1386/09/14   865/32 
      احداث كامل خط63كيلوولت دومداره چمران- سيمان سامان به طول حدود20كيلومتر
  فراخوان   عمومي 158
   1386/09/17   865/33 
      فراخوان عمومي شناسايي پيمانكارجهت احداث كامل خط 63كيلوولت دومداره بيجار- ياسوكند(حسن آباد)
  فراخوان   عمومي 159
   1386/02/04   865/5 
      احداث كامل خط 132 دو مداره 230- دهلران132 و اتصالات 132 132 كيلوولت دهلران
  فراخوان   ترك تشريفات 160
   1386/02/01   865/6 
      احداث كامل خط 63 دو مداره جانجان -سيمان ايلام - و اتصالات 63 كيلوولت پست 230 كيلوولت جانجان
  فراخوان   عمومي 161
   1386/02/04   865/7 
      شناسائي پيمانكاران احداث پست
  فراخوان   عمومي 162
   1386/02/05   865/8 
      خدمات مهندسي - طراحي و نظارت كارگاهي پروژه هاي خط و پست انتقال و فوف توزيع
  فراخوان   عمومي 163
   1386/02/04   865/9 
      توسعه وافزايش ظرفيت پستهاي كنگاوروبيستون
  فراخوان   عمومي 164
   1386/03/30   865-13 
      ارزيابي كيفي مشاوران بخش توزيع
  فراخوان   محدود 165
   1386/09/03   865-21 
      شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران جهت دعوت به مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار حائل سنگی و حفر چاه و منبع بتنی آب در پست 63/230 کیلوولت اورامانات
  فراخوان   عمومي 166
   1386/08/09   865-26 
      خرید 430 تن سیم هادی کاناری ، 430 تن سیم هادی لینکس و450 تن سیم هادی اسکواب
  فراخوان   عمومي 167
   1386/08/14   865-29 
      شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران به منظورواگذاری انجام خدمات مهندسی ومطالعه شبکه جهت کاهش تلفات درشهرستان دهلران
  فراخوان   عمومي 168
   1386/09/19   865-36 
      شناسایی و ارزیابی پیمانکاران اجرایی جهت واگذاری پروژه های برقرسانی به شهرکهای صنعتی ، برقرسانی به روستاها و کاهش تلفات در استانهای کرمانشاه و کردستان و ایلام
  فراخوان   عمومي 169
   1386/10/23   865-39 
      تامین تجهیزات، نصب وتست و راه اندازی و کلیه امور مربوط به RTU، HVI ، باتری و شارژر هفت دستگاه از پستهای محدوده برق منطقه ای غرب
  فراخوان   عمومي 170
   
  درج در سايت توزيع برق شيراز
   1385/09/30   85-153 
      كليه عمليات مربوط به اجراي طرح و تعويض و نصب شبكه هاى روشنايى معابر واقع در بلوار چمران
  فراخوان   عمومي 171
   1386/03/06   86-1 
      پستهای توزیع نیروی برق کمپکت و پکیج
  فراخوان     172
   1386/04/14   86-2 
      دستگاه نشان دهنده خطا
  فراخوان   عمومي 173
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي مازندران
   1386/09/18   . 
      خريد برج خطوط 63/230/400
  فراخوان   عمومي 174
   1386/10/25   0 
      شناسايي پيمانكاران احداث - نصب برج و سيم كشي خطوط 63- 230 و 400 كيلوولت
  فراخوان   عمومي 175
   1386/09/15   - 
      شناسايي پيمانكار براي احداث خط كابلي
  فراخوان   عمومي 176
   1385/04/26   --- 
      طرح جامع اتوماسيون توزيع
  فراخوان   عمومي 177
   
  درج در سايت مديريت توليد برق يزد
   1386/03/07   1 
      فراخوان شناسائي پيمانكار
  فراخوان   عمومي 178
   1386/03/09   2 
      فراخوان شناسائي پيمانكار
  فراخوان   عمومي 179
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي هرمزگان
     84-56 
      ديواركشي(بلوكي)كارگاه تيرسازي واقع درچه چكور
  فراخوان   عمومي 180
   1386/02/12   86-06 
      عمليات تعويض حفاظت و كنترل پست 63 كيلوولت نيوي
  فراخوان   عمومي 181
   1386/04/02   86-35 86-36 86-37 
      خدمات مشاوره كاهش تلفات وافزايش قابليت اطمينان شبكه انتقال وتوزيع و خدمات مشاوره توسعه پست جاسك ورودخانه وخدمات مديريت طرح تعداد10پروژه پست انتقال وفوق توزيع
  فراخوان   عمومي 182
   1386/04/10   8639 8640 
      عمليات سندبلاست ورنگ آميزي وحمل تعداد14عددمخزن سوخت از نيروگاههاي استان به مقصدجزايرجنوب و عمليات خط گرم برروي خطوط63كيلوولت استان
  فراخوان   عمومي 183
   1386/04/10   86-39,86-40 
      عمليات سندبلاست ورنگ آميزي وحمل تعداد14عددمخزن سوخت از نيروگاههاي استان به مقصدجزايرجنوب و عمليات خط گرم برروي خطوط63كيلوولت استان
  فراخوان   عمومي 184
   1385/03/23   85-11 
      احداث ساختمان پست20/63كيلوولت پالور
  فراخوان   عمومي 185
   1385/03/23   85-10 
      احداث ساختمان پست20/63كيلوولت صدف
  فراخوان   عمومي 186
   1385/03/23   85-08 
      احداث ساختمان پست20/63كيلوولت سيريك
  فراخوان   عمومي 187
   1385/03/23   85-09 
      احداث ساختمان پست20/63كيلوولت كاوه
  فراخوان   عمومي 188
   1386/05/13   86-44 
      احداث پست63/230كيلوولت مركزبندرعباس بصورت كليددردست
  فراخوان   عمومي 189
   
  درج در سايت توزيع برق شهرستان اصفهان
   1386/01/21   2 
      فراخوان پيمانكار
  فراخوان   عمومي 190
   1386/02/16   3 
      شناسايي پيمانكار بهره برداري
  فراخوان   عمومي 191
   1386/01/21   1 
      فراخوان شناسائي پيمانكارساختماني
  فراخوان   عمومي 192
   
  درج در سايت برق منطقه اي باختر
   1386/10/22   ش / 15/86 
      پروژه احداث فوندانسيون خط 63 كيلو ولت چهار مداره محلات – شهر صنعتي محلات
  فراخوان   عمومي 193
   1386/05/22   ش/1/86 
      واگذاري پروژه تعمير وبازسازي 7 ست پره هاي متحرك و ثابت توربين گازي BBC-D9 به شرح مشخصات زير از طريق ارزيابي فني و مالي نسبت به شناسايي پيمانكاران واجد شرايط و تعيين صلاحيت شده اقدام به برگزاري مناقصه نمايد
  فراخوان   عمومي 194
   1386/09/06   ش/10/86 
      تهيه و نصب برج هاي خطوط 230 كيلو ولت ارتباطي نيروگاه خرم اباد به پست كمالوند
  فراخوان   عمومي 195
   1386/10/15   ش/12/86 
      پروژه جابجايي ترانسهاي قدرت 63/230 كيلوولت پست نيروگاه همدان
  فراخوان   عمومي 196
   1386/10/18   ش/13/86 
      اجراي طرح سيستم اندازه گيري راندمان لحظه اي نيروگاه حرارتي شهيد مفتح همدان
  فراخوان   عمومي 197
   1386/10/22   ش/14 /86 
      پروژه خط 63 كيلو ولت مامونيه و سيمان سفيد
  فراخوان   عمومي 198
   1386/07/28   ش/2/86 
      خريد سيم هادي كرلو و سيم محافظ مغزي كرلو
  فراخوان   عمومي 199
   1386/07/28   ش/3/86 
      تهيه برج ويراق آلات خط 63 كيلوولت اليگودرز 3 به همراه دكل بندي و سيم كشي خط
  فراخوان   عمومي 200
   1386/07/28   ش/4/86 
      پروژه تهيه تجهيزات و انجام عمليات احداث كابل 63 كيلو ولت اراك 6
  فراخوان   عمومي 201
   1386/08/26   ش/7/86 
      خريد سيم كاناري و مغزي كاناري
  فراخوان   عمومي 202
   1386/08/27   ش/8/86 
      پروژه تهيه و نصب 12 ست CT - 63 كيلوولت
  فراخوان   عمومي 203
   1386/08/27   ش/9/86 
      اجراي طرح سيستم اندازه گيري راندمان لحظه اي نيروگاه حرارتي شهيد مفتح همدان
  فراخوان   عمومي 204
   
  درج در سايت توزيع برق شمال شرق تهران
   1385/11/23   85 
      اجراي پروژه هاي توسعه و بهينه قطع و وصل نصب انشعاب قرائت كنتور تامين نيروي انساني تست و بازرسي
  فراخوان   عمومي 205
   
  درج در سايت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
   1385/11/21   3 
      ارزيابي كيفي اجراي كليد در دست پست 63/230/400 شمال زاهدان
  فراخوان   عمومي 206
   1385/11/21   4 
      ارزيابي كيفي اجراي كليد در دست پست 63/230 نيكشهر
  فراخوان   عمومي 207
   1385/08/06   85/2 
      فراخوان ارزيابي
  فراخوان   عمومي 208
   1385/08/06   ارزیابی 
      فراخوان ارزیابی
  فراخوان     209
   
  درج در سايت مديريت توليد برق بيستون
   1386/02/03   86-4 
      آگهي شناسايي پيمانكار اياب و ذهاب ( با ميني بوس و سواري) براي نيروگاه بيستون
  فراخوان   عمومي 210
   
  درج در سايت توزيع برق استان فارس
   1386/09/11   86-81 
      جهت شناسايي مشاور واجد شرايطجهت اجراي پروژه جي اي اس
  فراخوان   عمومي 211
   
  درج در سايت مديريت توليد برق گيلان
   1386/04/18   86-3 
      پيك زني در مسير هاي رفت و برگشت گازوئيل و كانالهاي P.V.C
  فراخوان   عمومي 212
   1386/05/29   86-6 
      تعمير دو دستگاه كامپيوتر
  فراخوان   عمومي 213
   1386/05/22   86-5 
      تخمين و ارزيابي عمر باقيمانده
  فراخوان   عمومي 214
   1386/05/29   86-7 
      تعميرات اساسي توربين - ژنراتور و استاك ودمپر واحد 11 نيروگاه گيلان
  فراخوان   عمومي 215
   1386/03/17   86-4 
      خريد 20 بشكه روغن گيربكس PG320 محصول شركت FUCHS
  فراخوان   عمومي 216
   1386/08/30   86-10 
      تعميرات اساسي توربين -ژنراتور -استاك و دمپر واحد 11نيروگاه گيلان
  فراخوان   عمومي 217
   1386/09/07   86-11 
      تخمين و ارزيابي عمر باقيمانده قطعات مسير گاز داغ
  فراخوان   عمومي 218
   1386/09/12   86-14 
      تامين افراد مورد نياز جهت انجام امور خدماتي و فني در سال 87
  فراخوان   عمومي 219
   1386/09/12   86-15 
      خريد و حمل مواد شيميايي
  فراخوان   عمومي 220
   1385/09/28   85-3 
      تامين و تحويل مواد شيميائي(سود 40درصد-اسيدكلريدريك30درصد-آمونياك25درصد)
  فراخوان   عمومي 221
   1385/09/09   85-1 
      تمديد مهلت دريافت اسناد مدارك جهت ارزيابي مناقصه گران اداره كانتين و طبخ غذا
  فراخوان   عمومي 222
   1385/09/09   85-2 
      تمديد دعوت به ارزيابي مناقصه گران مربوط به در اختيار قراردادن افراد مورد نياز جهت انجام امور خدماتي و فني
  فراخوان   عمومي 223
   
  درج در سايت برق منطقه اي يزد
   1386/08/29   86/138 
      خريد برج-احداث فونداسيون و نصب برج خط 132 كيلوولت كوشك - بهاباد
  فراخوان   محدود 224
   
  درج در سايت مديريت توليد برق هرمزگان
   1386/06/12   1235 
      خريد و نصب يك دستگاه آب شيرين كن
  فراخوان   عمومي 225
   
  درج در سايت توزيع برق اردبيل
   1386/04/25   3180/2100 
      فراخوان شناسايي پيمانكاران خدماتي
  فراخوان   عمومي 226
   1386/09/19   6783/2178 
      پتانسيل سنجي روشنايي معابر
  فراخوان   محدود 227
   
  درج در سايت توزيع برق خوزستان
   1386/06/18   86-2 
      دعوت به همكاري (10 دستگاه خودروي سواري دو گانه سوز پژو و سمند )
  فراخوان   عمومي 228
   1386/05/10   86-1 
      فراخوان برون سپاري خدمات رايانه اي مشتركين
  فراخوان   عمومي 229
   1385/12/12   85/3 
      فراخوان نظر سنجي از مشتركان برق
  فراخوان   عمومي 230
   1385/11/02   85/2 
      شناسايي توليدكنندگان لوازم شبكه هاي برق در سطح استان
  فراخوان   عمومي 231
   1385/09/05   85/1 
      فراخوان جهت شناسايي پيمانكار ناظر ايمني
  فراخوان   عمومي 232
   1386/05/10   تمديد فراخوان 1-86 
      فراخوان برون سپاري خدمات رايانه اي مشتركين
  فراخوان   عمومي 233
   
  درج در سايت توزيع برق گيلان
   1386/07/17   1 
      فراخوان عمومی شناسائي پيمانكار جهت نظارت برپروژه های برق رسانی
  فراخوان   عمومي 234
   
  درج در سايت توزيع برق هرمزگان
   1386/03/21   86-1 
      شامل برداشت اطلاعات توصيفي و مكاني -وروداطلاعات و تهيه بانك اطلاعاتي)درمحدوده مديريت برق ناحيه يك شهرستان بندرعباس ) gis انجام پروژه پايلوت
  فراخوان   عمومي 235
   1386/03/23   86-2 
      انجام طرحهاي توسعه واحداث شبكه هاي برق در كل استان هرمزگان
  فراخوان   عمومي 236
   1386/09/29   86-4 
      شناسايي توليدكنندگان و فروشندگان ريكلوزر
  فراخوان   عمومي 237
   1386/10/04   86-5 
      انجام خدمات مشاوره جهت انتخاب سيستم ارتباط راديويي-طراحي شبكه راديويي بيسيم و اخذ مجوز فركانس
  فراخوان   عمومي 238
   1386/06/13   86-3 
      انجام عمليات چاپ و محاسبه هزينه برق مصرفي مشتركين( شامل خريد نرم افزار و سخت افزار و لوازم جانبي)
  فراخوان   عمومي 239
   
  درج در سايت توزيع برق آذربايجان شرقي
   1386/10/06   15440/3331 
      احداث يكباب ساختمان انباري در محوطه ساختمان اداري برق كليبر
  فراخوان   عمومي 240
   1386/10/04   15442/3331 
      حدود 25 تن ميلگردهاي پرت
  فراخوان   عمومي 241
   1386/02/17   1577/3334 
      قطعات يدكي انواع خودروها
  فراخوان   عمومي 242
   1386/08/10   13598/3331 
      خريد سيم مسي بدون روپوش
  فراخوان   عمومي 243
   1386/08/06   12995/3331 
      خريد مقره آويزي 20كيلوولت 15000 پوندي و مقره ميخي 20 كيلوولت
  فراخوان   عمومي 244
   1386/07/30   12998/3334 
      1- كابل 20كيلوولت منوفازخشك مسي درسايزهاي مختلف 2- كابلهاي پروتودور درسايزهاي مختلف
  فراخوان   عمومي 245
   1386/10/04   14938/3331 
      مقره آويزي و ميخي
  فراخوان   محدود 246
   1386/10/20   16006/3331 
      1- سكشنلايزر2- اتوريكلوزر 3- سكسيونر
  فراخوان   عمومي 247
   1386/10/06   15349/3331 
      كارهاي خدماتي حوزه ستادي
  فراخوان   عمومي 248
   1385/11/08   16233/3331 
      كارهاي فني خدماتي ازقبيل سيمباني وكنتورنويسي
  فراخوان   عمومي 249
   
  درج در سايت برق منطقه‌ اي اصفهان
   1386/04/30   6008/86 
      احداث كليد در دست چهار پست 20/63 كيلوولت DCS و GIS
  فراخوان   عمومي 250
   1386/04/30   6009/86 
      احداث كليد در دست پست 63/230/400 كيلوولت شمال شرق اصفهان ( AIS و DCS )
  فراخوان   عمومي 251
   1385/02/04   1083-1084 
      سرمايه گذاری و بهينه سازی در نيروگاه شهيد محمد منتظری و سرمايه گذاری و بهينه سازی در نيروگاههای اصفهان و هسا
  فراخوان   عمومي 252
     1104 
      واگذاري برق رساني به چاههاي آب كشاورزي در محدوده شركت توزيع برق استان اصفهان
  فراخوان   عمومي 253
     1106 
      واگذاري برق رساني به چاههاي آب كشاورزي در محدوده شركت توزيع برق استان چهارمحال و بختياري
  فراخوان   عمومي 254
     1112 
      واگذاري انجام خدمات مالي اداري – دفتری و ماشين نويسي - خدمات عمومي – خدمات باغبانی و فضاي سبز
  فراخوان   عمومي 255
   1385/03/17   1154 
      تکميل يا احداث خطوط 63 – 230 و 400 کيلوولت درمحدوده استانهای اصفهان و چهارمحال و بختياری
  فراخوان   عمومي 256
   1385/03/17   1155 
      توسعه يا احداث پستهای 63 – 230 و 400 کيلوولت درمحدوده استانهای اصفهان و چهارمحال و بختياری
  فراخوان   عمومي 257
   1385/03/23   1156 
      مشاوره خدمات مهندسي , طراحي و نظارت خطوط وپستهاي 63و230 و 400 كيلوولت در محدوده استانهاي اصفهان و چهارمحال و بختياري
  فراخوان   عمومي 258
   1385/09/01   1185 
      خريد حدود 80 كيلومتر كابل زير زميني 63 كيلوولت با عايق XLPE با سطح مقطع هادي آلومينيوم 1200 ميلي متر مربع و تجهيزات جانبي شامل سركابل ، مفصل و .....
  فراخوان   عمومي 259
   1385/08/29   --- 
      اصلاح فوندانسيون دكلهاي خطوط 400 كيلوولت منتظري به يزد
  فراخوان   عمومي 260
   1385/02/23   - 
      تهيه و حمل مصالح تا پای کار وانجام عمليات تکميلی ساختمان , بارگيری ,حمل , تخليه , مونتاژ , نصب و تست و راه اندازی تجهيزات سوئيچ يارد و اتاق فرمان پست های 20/63 کيلوولت D. C. S در محدوده استانهاي اصفهان و چهارمحال وبختياري
  فراخوان   عمومي 261
   1385/10/19   1214 
      خريد حدود 90 كيلومتر كابل زير زميني 230 كيلوولت با عايق كراسلينگ پلي اتيلن ( XLPE ) با هادي مسي به مقطع 1600*1 ( ميلي متر مربع) ، متعلقات مربوطه و تجهيزات جانبي ( شامل سركابل ، مفصل و ..... )
  فراخوان   عمومي 262
   1386/07/28   86/10-3/11 
      واگذاري بهره برداري از تعداد 26 پست 63كيلوولت (بهره برداري ازتجهيزات، حفظ ونگهداري فضاي سبز )
  فراخوان   عمومي 263
   1386/01/22   86/6001 
      واگذاري عمليات بارگيري ، حمل ، تخليه ، مونتاژ ، نصب و تست و راه اندازي پست هاي 20/63 كيلوولت كنجد جان و باقوشخانه را با مشاورت شركت مهندسين دانشمند و با برگزاري مناقصه به پيمانكاران واجد صلاحيت
  فراخوان   عمومي 264
   1386/03/27   86/6002 
      خريد حدود 5300 تن آهن آلات برجهاي تيپ LT ، HT ،LA ، MA و T2K90 با متعلقات مربوطه جهت خط 400 كيلوولت تكمداره نيروگاه جنوب اصفهان – لردگان
  فراخوان   عمومي 265
   1386/03/07   86/6003 
      خريد يراق آلات و ملحقات سيم هادي و محافظ خط 400 كيلوولت تكمداره نيروگاه جنوب اصفهان – لردگان
  فراخوان   عمومي 266
   1386/04/11   86/6004 
      احداث پست 63/230 كيلوولت ( CONVENTIONAL ) قائم كاشان به صورت كليد در دست
  فراخوان   عمومي 267
   1386/04/11   86/6005 
      احداث پست 20/63/400 كيلوولت لردگان به صورت كليد در دست
  فراخوان   عمومي 268
   1386/07/15   86/6006 
      خريد و حمل و نصب و آب بندي لوله هاي بتني به قطر 2400 ميليمتر جهت قطعه 2 كانال كابل زيرزميني 230 كيلوولت اصفهان شامل مسيرهاي پست اسلام آباد تا ابتداي اتوبان اقارب پرست و نيز پست پاكدل تا ابتداي دانشگاه اصفهان
  فراخوان   عمومي 269
   1386/04/11   86/6007 
      خريد و حمل و نصب قطعات پيش ساخته بتوني كانال مربوط به كابل 230 كيلوولت شهداي صفه ( پاكدل )- طالقاني ( قطعه شماره يك محدوده دانشگاه اصفهان )
  فراخوان   عمومي 270
   1386/08/19   86/6010 
      عمليات ساختماني ، نصب و تست و راه اندازي پست 63 كيلوولت DCS سگزي ( به صورت كليد در دست )
  فراخوان   عمومي 271
   1386/09/25   86/6012 
      1- اجراي عمليات ساختماني و تاسيساتي پروژه احداث شش پست 20/63 كيلوولت ديزل خانه يونارت ، بن ، رهنان ، حبيب آباد و شهركرد 2 ( به تفكيك هر پست ) ، واقع در شهر اصفهان...
  فراخوان   عمومي 272
   1386/10/11   86/6013 
      خريد تجهيزات ، اجراء ، نصب و تست راه اندازی ترمينالهای مخابراتي فيبر نوری شرکت برق منطقه ای اصفهان
  فراخوان   عمومي 273
   
  درج در سايت توزيع برق مركز تهران
   1385/12/09   -- 
      پروژه های توسعه و احداث – بازسازی و بهینه سازی نصب انشعاب مشترکین تکفاز و سه فاز و اصلاح انشعابات بصورت موردی مربوط به نصب انشعاب
  فراخوان   عمومي 274
   1386/02/25   0 
      فراخوان ارائه طرح وساخت جعبه انشعاب به صورت نمونه
  فراخوان   عمومي 275
   
  درج در سايت برق منطقه اي خراسان
   1386/03/06   1 
      احداث پست20/132 نيروگاه بادي بينالود بصورت ایی پی سی
  فراخوان   عمومي 276
   1386/09/25   د/567/86 
      انجام خدمات نظافت ساختمانهای اداری و انجام وظایف آبدارخانه های خودرا
  فراخوان   عمومي 277
   
  درج در سايت برق منطقه اي فارس
   1386/07/24   86-211 
      تهيه و اجراي سيستم اعلام و اطفائ حريق ايستگاههاي گاز نيروگاه كازرون و بهينه سازي و اصلاح سيستم فاير فايتينگ نيروگاه كنگان
  فراخوان   عمومي 278
   1386/07/24   86-212 
      احداث ديوار پيش ساخته پيرامون پست 400 كيلو ولت كنگان
  فراخوان   عمومي 279
   1386/08/21   86-53 
      ارزيابي كيفي فروشندگان جهت خريد تجهيزات 4پست فوق توزيع
  فراخوان   محدود 280
   1385/07/25   85/159 
      خرید تجهیزات و اجرای کامل خط 66 کیلوولت پایه تلسکوپی رینگ جنوب شیراز
  فراخوان   عمومي 281
   1385/09/19   85-226 
      خرید و نصب تجهیزات مخابراتی فیبر نوری در استان فارس
  فراخوان   عمومي 282
   1385/07/25   85-198 
      خرید کابل و ملحقات مربوطه و احداث کانال و کابل کشی خط 66-230-231
  فراخوان   عمومي 283
   1385/07/25   85-133 
      احداث فونداسیون خطوط 66 کیلوولت دارا - حاجی آباد
  فراخوان   عمومي 284
   1385/07/25   85-134 
      احداث فونداسیون خطوط 66 کیلوولت وحدتیه - کنارتخته
  فراخوان   عمومي 285
   1386/06/24   86-166 
      عمليات اجراي خط كابلي 66كيلوولت فردوسي-دانشگاه شيراز
  فراخوان   عمومي 286
   
  درج در سايت برق منطقه ‌اي گيلان
   1386/08/16   86-41 
      ارزيابي كيفي مشاوران براي خدمات مهندسي و نظارت كارگاهي پست جي آي اس 20/63 (41-86 )
  فراخوان   عمومي 287
   1386/06/03   86-43 
      تجديد فراخوان خريد و نصب 20 دستگاه محفظه قطع كليدهاي 20 كيلوولت پست چوكا 43-86
  فراخوان   عمومي 288
   1386/06/11   86-16 
      خريد يك دستگاه دوربين ترموويژن 16-86
  فراخوان   عمومي 289
   1386/02/22   85-136 
      نصب برج و سيم كشي خط چهار مداره 230 و 63 كيلوولت رشت چابكسر 136-85
  فراخوان   عمومي 290
   1386/02/22   85-137 
      نصب برج و سيم كشي دو خط 63 كيلوولت دو مداره شهيد سيادتي ابتداي خط چهار مداره سياهكلده لنگرود و جمع آوري خط 63 كيلوولت تكمداره موجود 137-85
  فراخوان   عمومي 291
   1386/01/25   85-141 
      تهيه و نصب و راه اندازي سيستم سوپر وايزري حفاظت توربو ژنراتور واحد يك بخار نيروگاه لوشان 141-85
  فراخوان   عمومي 292
   1385/11/29   85-142 
      شناسايي شركتهاي نرم افزاري ارائه دهنده سيستم هاي مالي يكپارچه 142-85
  فراخوان   عمومي 293
   1386/02/11   85-149 
      بهسازي ساختمان كنترل پست 63/230 كيلوولت نيروگاه لوشان 149-85
  فراخوان   عمومي 294
   1386/02/02   85-27 
      فراخوان عمومي تهيه نصب و راه اندازي تجهيزات تخليه جزئي ژنراتورهاي نيروگاه لوشان 27-85
  فراخوان   عمومي 295
   1385/12/23   85-91 
      تجديد فراخوان عمليات تامين تجهيزات و اجراي خط انتقال ورود و خروج خط 230 کیلو ولت به پست جدید شهر صنعتی رشت(91-85)
  فراخوان   عمومي 296
   1385/07/25   85-95 
      تجديد فراخوان پروژه كليد در دست پست 20/63/230 و 20/63/132 كيلوولت جی.آی.اس شهید عضدی 95-85
  فراخوان   عمومي 297
   1385/11/16   85-116 
      تجديد فراخوان طراحي خريد نصب و اجراي حفاظت الكترونيكي ديوارهاي اطراف نيروگاه گيلان 116-85
  فراخوان   عمومي 298
   1386/01/30   85-118 
      عمليات اجراي فونداسيونهاي ورود و خروج خط 63 كيلوولت چهار مداره ورود خروج پست نفوت صومعه سرا 118-85
  فراخوان   عمومي 299
   1385/11/14   85-119 
      ايجاد بايگاني الكترونيكي اسناد فني و حقوقي 119-85
  فراخوان   عمومي 300
   1385/11/26   85-120 
      اجراي طرح جامع شبكه در محل شركت برق منطقه ای گیلان 120-85
  فراخوان   عمومي 301
   1385/10/30   85-122 
      تجديد فراخوان تعميرات روتين و غير روتين سيستمهاي حفاظتي و اندازه گيري 8 دستگاه پستهاي انتقال و فوق توزيع 122-85
  فراخوان   عمومي 302
   1385/11/03   85-123 
      تجديد فراخوان عمومي اجراي عايق رطوبتي - سربندي - برچيدن ورقه هاي شيرواني و اجراي عايق با ماده قيرگوني سرد 123-85
  فراخوان   عمومي 303
   1385/10/25   85-129 
      تجديد فراخوان عمومي 129-85 بازدید و تعمیرات روتین و غیر روتین خطوط فوق توزیع وانتقال
  فراخوان   عمومي 304
   1385/12/05   85-103 
      انجام خدمات عمومي اداري شامل ماشين نويسي - دفتري - نگهباني - حمل و نقل 103-85
  فراخوان   عمومي 305
   1385/12/05   85-104 
      خدمات تعمير و نگهداري ساختمانها شامل نظافت عمومي و خدمات پذيرايي 104-85
  فراخوان   عمومي 306
   1385/06/20   5758 
      ايجاد بايگاني الكترونيكي اسناد فني نيروگاه گيلان و لوشان
  فراخوان   عمومي 307
   1386/05/30   86-22 
      اجراي عمليات تكميلي فونداسيونهاي خط چهار مداره نيروگاه گيلان چابكسر(قطعات دوم و سوم ) 22-86
  فراخوان   عمومي 308
   1386/08/24   86-20 
      تجديد فراخوان ترميم پوشش آسفالت جاده دسترسي نيروگاه گيلان(20-86)
  فراخوان   عمومي 309
   1386/06/25   86-35 
      خريد 34دستگاه رله هاي حفاظتي - ديستانس - ديفرانسيل و جرياني 35-86
  فراخوان   عمومي 310
   1386/06/03   86-44 
      تجديد فراخوان عمومي تهيه و نصب و راه اندازي دستگاه آناليز گازهاي محلول در روغن ترانسفورماتور (گاز كروماتوگرافي) 44-86
  فراخوان   عمومي 311
   1386/09/04   86-70 
      خريد وسايل مورد نياز شامل طرح - ساخت - حمل و تخليه ترانسهاي قدرت پست سياهكل (70-86)
  فراخوان   عمومي 312
   1386/08/06   86-76 
      تهيه و تحويل لوازم يدكي تعميرات اساسي 100000 ساعته واحد گازي V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان 76-86
  فراخوان   عمومي 313
   1386/09/21   86-92 
      تهيه و نصب و تعويض فيلرها و سپراتورهاي دو سل برج خنك كن واحد دو بخار نيروگاه لوشان(92-86)
  فراخوان   عمومي 314
   1386/07/10   86-61 
      خريد 3 دستگاه آناليز گازهاي محلول در روغن ترانسفورماتور (گازكروماتوگرافي) متصل به ترانسفورماتورهاي نيروگاه لوشان 61-86
  فراخوان   عمومي 315
   
  درج در سايت توزيع برق استان گلستان
   1386/04/20   86-1 
      فراخوان جهت شناسائي پيمانكار به منظور تهيه دياگرام تك خطي شبكه هوائي و زميني و پستهاي هوائي و زميني
  فراخوان     316
   
  درج در سايت توزيع برق آذربايجان غربي
   1385/08/23   2 
      شناسايی پيمانکاران طراحی سيستم ونصب وراه اندازی اتوماسيون پست های فوق توزيع برق
  فراخوان   عمومي 317
   1386/05/27   1 
      شناسايی توليد کنندگان ديژنکتور نيمه روغنی وگازی
  فراخوان   عمومي 318
   
  درج در سايت توزيع برق چهار محال و بختياري
   1386/03/29   86-1 
      شناسایی پیمانکار
  فراخوان   عمومي 319
   1386/03/29   86-2 
      شناسایی پیمانکار جهت احداث 46 كيلومتر شبكه دومداره
  فراخوان   عمومي 320
   
  درج در سايت توزيع برق جنوب شرق تهران
   1385/11/29   86/4.....86/15 
      آگهي فراخوان شناسايي پيمانكاران
  فراخوان   عمومي 321
   1385/12/17   86/16,86/17,18,19,20 
      آگهي فراخوان جهت شناسايي پيمانكاران
  فراخوان   عمومي 322
   1385/11/08   86/1، 86/2، 86/3 
      شناسايي پيمانكاران
  فراخوان   عمومي 323
   
  درج در سايت توزيع برق كرمانشاه
   1385/10/07   85/396 
      خرید150دستگاه قطع کننده و 150دستگاه برقگیر
  فراخوان   عمومي 324
   1385/10/14   85/399 
      خرید یک دستگاه لپ تاپ و یکدستگاه سویچ 16 پورت
  فراخوان     325
   
  درج در سايت توزيع برق استان اصفهان
   1385/11/02   644/85 
      قرائت وتوزيع قبوض برق مشتركين غير ديماندي برق شهرستانهاي تابعه
  فراخوان   عمومي 326
   
  درج در سايت برق منطقه اي خوزستان
   1385/07/04   85-pu-41  
      ساخت.تهیه ونصب تجهیزات نوری اکتیو(NGSDH)
  فراخوان   عمومي 327
   1385/07/04   85-pu-43 
      ساخت و تهیه تجهیزات شبکه رادیو ترانک
  فراخوان   عمومي 328
   1385/07/17   85-pu-47,48,49,50 
      خريد 61 دستگاه ترانسفورماتور قدرت
  فراخوان   عمومي 329
   1385/11/15   85-pu-53 
      خريد ترانسفورماتور قدرت
  فراخوان   عمومي 330
   1386/01/29   85-pu-56 
      تهيه بريكر هایSf6 و نصب آنها بجاي بريكرهاي نيمه روغني 33 كيلو ولت
  فراخوان   عمومي 331
   1386/04/02   85-pu-59 
      طراحی ،تامین تجهیزات،نصب و راه اندازی 9 دستگاه سوئیچگیر 33 کیلو ولتی کیوسکی 4 فیدری
  فراخوان   عمومي 332
   1386/02/18   86 
      ارزيابي كيفي مناقصه گران
  فراخوان   عمومي 333
   1386/03/13   86-2 
      تجهيزات برق
  فراخوان   عمومي 334
   1386/08/26   86-pu-36 
      خريد برج هاي 400 كيلو ولت
  فراخوان   عمومي 335
   1386/09/06   86-pu-38 
      خريد برج هاي 400 كيلو ولت خطوط انتقال نيرو
  فراخوان   عمومي 336
   1386/06/14   86-pu-69 
      طراحی،تهیه،حمل،تخلیه ، تحویل،نصب و راه اندازی و آموزش 22 دستگاه اندازه گیری گاز ترانسفورماتور(هیدران)
  فراخوان     337
   1386/08/26   86-pu-76 
      خريد هادي پرظرفيت جهت خطوط هوايي 230 كيلو ولت
  فراخوان   عمومي 338
   1386/09/03   86-pu-78 
      طراحي، تهيه تجهيزات،نصب و راه اندازی پستهای 132 و 230 و 400 کیلو ولت
  فراخوان   عمومي 339
   
  درج در سايت مديريت توليد برق تبريز
   1385/11/24   15065/503 
      اجراي عمليات كدگذاري- جمع آوری -برداشت و ورود اطلاعات و بروز رسانی اطلاعات شبکه توزیع برق در محدوده برق تبریز
  فراخوان   عمومي 340
   
  درج در سايت مديريت توليد برق قم
   1386/07/26   TE-86-437 
      مشاوره بر اورهال واحد 4 گازی
  فراخوان   عمومي 341
   
  درج در سايت مديريت توليد برق ري
   1385/08/08   235/08 
      تهيه و تامين مواد اوليه پخت غذا روزانه حدود 400
  فراخوان   عمومي 342
   1385/12/17   235/85 
      انجام خدمات عمومي و نظافت
  فراخوان   عمومي 343
   1385/10/12   85/س/1 
      سرویس ایاب و ذهاب روزکار وشیفت
  فراخوان   عمومي 344
   
  درج در سايت مديريت توليد برق شهيد رجايي
   1386/02/19   86/001 
      پروژه ترمیم جاده و کارگاه طرح و پشت‌بام
  فراخوان   عمومي 345
   1386/03/01   86/02 
      تهيه و پخت و سرويس غذا
  فراخوان   عمومي 346
   1386/03/07   86/03 
      رنگ آميزي استراكچر
  فراخوان   عمومي 347
   1386/03/07   86/04 
      لاينينگ مخزن پساب
  فراخوان   عمومي 348
   1386/07/26   86/05 
      شناسايي پيمانكاران ساختماني
  فراخوان   عمومي 349
   1385/12/17   85/F/1 
      امور خدماتى نظافتى و تخليه سوخت و ساير موارد
  فراخوان   عمومي 350
   1386/08/17   86-6 
      انتخاب مشاور
  فراخوان   عمومي 351
   
  درج در سايت برق منطقه اي تهران
   1385/11/16   85/728 
      خريد آهن آلات برج خط 400 كيلوولت
  فراخوان   عمومي 352
   1385/11/16   85 
      اجراي فونداسيون خط 400 كيلوولت وردآورد-سياه بيشه
  فراخوان   عمومي 353
   
  درج در سايت مديريت توليد برق بعثت
   1386/04/23   86/24 
      شناسايي پيمانكاران جهت مدرنيزه ونوسازي سيستم كنترل وابزاردقيق يك واحدبخار باتوان 5/82مگاوات بصورت EPC
  فراخوان   عمومي 354
   
  درج در سايت مديريت توليد برق طرشت
   1386/08/09   86-210 
      شناسایی پیمانکار فضای سبز
  فراخوان   عمومي 355
   
  درج در سايت مديريت توليد خيام
   1385/07/26   85/801 
      تامين قطعات
  فراخوان   عمومي 356
   1385/09/27   85/823 
      تعمیرات و سرویسهای دوره ای نیروگاه بادی بینالود
  فراخوان   عمومي 357
   1385/10/20   85/832 
      شناسائی مشاور
  فراخوان   عمومي 358
   1385/10/20   85-832 
       
  فراخوان   عمومي 359
   1385/10/20   85*832 
      شناسائی مشاور
  فراخوان   عمومي 360
   
  درج در سايت سازمان انرژيهاي نو ايران(سانا)
   1385/03/21   84/15 
      اجراي عمليات مربوط به بهسازي راههاي دسترسي به سايتهاي حفاري نيروگاه زمين گرمائي مشكين شهر
  فراخوان   عمومي 361
   1385/03/21   84/17 
      اجراي عمليات آب رساني سايت پنجم حفاري نيروگاه زمين گرمائي مشكين شهر
  فراخوان   عمومي 362
   1385/03/21   2 
      فراخوان شناسايي تامين كنندگان پيل سوختي
  فراخوان   عمومي 363
   1385/06/07   3 
      فراخوان براي شناسايي پيمانكاراحداث پست 20/63 كيلوولت
  فراخوان     364
   1385/03/21   - 
      شناسايي شركتهاي مشاور در زمينه انرژيهاي نو
  فراخوان   عمومي 365
   1385/06/15   85/f4 
      فراخوان شناسايي توانمندي ساخت پيل سوختي اكسيد جامد در كشور
  فراخوان     366
   1385/06/07   85/11 
      آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار خدماتی
  فراخوان   عمومي 367
   1386/06/20   86/11 
      انجام كارهاي خدماتي
  فراخوان   عمومي 368
   
  درج در سايت سازمان توسعه برق ايران
   1385/12/06   85/2874/231/1895 
      شناسايي مشاور احداث مخزن بتني نيروگاه منتظري
  فراخوان   عمومي 369
   1385/12/06   85/2874/231/1906 
      شناسايي مشاور احداث پست خرمشهر و باغملك
  فراخوان   عمومي 370
   1385/02/11   85-231-23 
      طراحي، تامين، حمل و نصب تجهيزات و عمليات ساختماني (E.P.C) ايستگاه تقليل فشار گاز نيروگاه فارس بظرفيت 300،000 متر مكعب در ساعت
  فراخوان   عمومي 371
   1385/02/27   85-231-24 
      شناسايي تأمين كنندگان OCDF و ODF
  فراخوان   عمومي 372
   1385/04/12   85-231-30 
      مناقصات مخازن سوخت
  فراخوان   محدود 373
   1385/09/06   85-231-44 
      احداث 6 واحد گازي كوچك در نيروگاه ري
  فراخوان   عمومي 374
   1385/09/13   85-231-45 
      مناقصه احداث 2 واحد 325ـ315 مگاواتي نيروگاه بخاري (توسعه نيروگاه بخاري بيستون)
  فراخوان   عمومي 375
   1385/03/02   85-231-5 
      تامين- نصب و راه اندازي تجهيزات مخابرات نوري صنعت برق
  فراخوان   عمومي 376
     84-231-28 
      زيرسازي مسير و ايستگاههاي راه آهن فرعي نيروگاه بخاري سهند
  فراخوان   عمومي 377
   1386/04/27   makhazenkeshvar 
      فراخوان شناسايي پيمانكار جهت احداث مخازن فلزي سوخت در نيروگاههاي كشور
  فراخوان   عمومي 378
   1386/02/12   makhzan montazeri 
      احداث مخزن بتني مدفون سوخت نيروگاه شهيد منتظري
  فراخوان   عمومي 379
   1385/12/20   moshaver besat 
      شناسايي مشاور ساخت مخزن ذخيره سوخت نيروگاه بعثت
  فراخوان   عمومي 380
   1385/12/20   moshaver zanjan  
      انتخاب مشاور نيروگاه BOT زنجان
  فراخوان   عمومي 381
   1385/11/01   opgw 
      اجراي عمليات سيم كشي OPGW خطوط انتقال نيرو
  فراخوان   عمومي 382
   1385/12/20   bot zanjan  
      انتخاب مشاور نيروگاه BOT زنجان
  فراخوان   عمومي 383
   1386/04/19   divare sangi transhe 
      احداث ديوار سنگي ترانشه بين پست و نيروگاه اروميه
  فراخوان   عمومي 384
   1386/04/27   farakhan makhazen 
      فراخوان شناسايي پيمانكار جهت احداث مخازن فلزي سوخت در نيروگاههاي كشور
  فراخوان   عمومي 385
   1385/11/01   fondasion 
      احداث فونداسيون هاي خطوط 400 كيلوولت انتقال نيرو
  فراخوان   عمومي 386
   1386/03/02   hafre chah ab fars 
      عملیات حفر یک حلقه چاه عمیق در نیروگاه فارس
  فراخوان   عمومي 387
   1386/10/01   istgah 
      احداث ايستگاههاي تقليل فشار گاز نيروگاهها
  فراخوان   عمومي 388
   1386/03/23   jadeye shirvan 
      احداث جاده دسترسي نيروگاه شيروان و بهسازي جاده روستاي دوين- حصار و شهرك عشاير
  فراخوان   عمومي 389
   1386/07/12   khadamati 
      انجام كارهاي خدماتي نگهباني و پشتيباني
  فراخوان   عمومي 390
   1386/03/09   torbine montazeri 
      طرح توربين انبساطي نيروگاه شهيد منتظري
  فراخوان   عمومي 391
   1386/02/12   shenasai moshaver 
      شناسايي مشاور جهت خدمات مهندسي توربينهاي انبساطي در نيروگاه شهيد منتظري
  فراخوان   عمومي 392
   1385/11/01   sim 
      اجراي عمليات سيم كشي خطوط 400 كيلوولت انتقال نيرو
  فراخوان   عمومي 393
   1386/07/03   simkeshiyasoj 
      اجراي عمليات سيم كشي خط 400 كيلوولت ياسوج-چنارشاهيجان
  فراخوان   عمومي 394
   
  درج در سايت مديريت شبكه برق ايران
   1385/11/18   lم-85-140 
      نگهداری ،پرورش ،حفاظت ومراقبت از فضای سبز محوطه بیرون وداخل شرکت
  فراخوان   محدود 395
   1386/03/26   م-85-141 
      راه اندازي بازار بورس برق ايران
  فراخوان     396
   1386/01/21   م-85-180  
      نظارت بر بهره برداری ونگهداری کلید های قدرت شبکه انتقال شرکتهای برق منطقه ای خوزستان ،باختر وتهران
  فراخوان     397
   1386/03/05   م-85-181 
      نظارت بر بخش کنترل و حفاظت شبکه انتقال شرکتهای برق منطقه ای خوزستان ،فارس و اصفهان
  فراخوان     398
   1385/11/21   م-85-183 
      انجام خدمات پشتیبانی ،نظافت ،آبدارخانه ،تشریفات ،نامه رسانی وتاسیسات
  فراخوان     399
   1385/11/21   م-85-184 
      انجام خدمات تایپی وعمومی
  فراخوان     400
   1385/11/26   م-85-185 
      انجام خدمات اداری وکارشناسی
  فراخوان   عمومي 401
   1386/02/17   م-86-201 
      تدوین مقررات ورویه های استفاده عرضه کنندگان از شبکه توزیع و نظامنامه نحوه فعالیت تولید پراکنده در سطح شبکه توزیع
  فراخوان   عمومي 402
   1386/01/21   م-86-215  
      نظارت بر بخش حفاظت وکنترل پستهای تحت پوشش شرکتهای برق منطقه ای باختر ،هرمزگان ،سیستان وبلوچستان ،یزد وکرمان
  فراخوان     403
   1386/04/18   م-86-218 
      پروژه تحقیقاتی تولید کنندگان کوچک
  فراخوان   عمومي 404
   1386/02/31   م-86-222 
      خدمات مشاوره ای تخصصی در حوزه مخابرات نوری
  فراخوان     405
   1386/04/18   م-86-223 
      پروژه تحقیقاتی مطالعه وبررسی فنی و اقتصادی جهت سرمایه گذاری در نیرو گاههای با مقیاس کوچک گازی
  فراخوان   عمومي 406
   1386/01/21   194-85-م 
      نظارت بر بخش حفاظت وکنترل پستهای تحت پوشش شرکت برق منطقه ای تهران
  فراخوان     407