• 1387442
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : [1]  2  3  4  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 1400-15
   - توزيع برق شمال كرمان
   - خريد کالا و تجهيزات ، اجرا و اصلاح و نوسازي شبکه و تاسيسات توزيع نيروي برق حوزه عملياتي شرق کرمان
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 1400-14
   - توزيع برق شمال كرمان
   - خريد کالا و تجهيزات ، اجرا و اصلاح و نوسازي شبکه و تاسيسات توزيع نيروي برق حوزه عملياتي غرب کرمان (شمالغرب وجنوبغرب)
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 1400/3
   - توزيع برق شهرستان مشهد
   - خريد فريم جعبه کامپوزيتي
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 1400-8
   - توزيع برق شمال كرمان
   - انجام فعاليتهاي مربوط به حفاظت فيزيکي،حراست و کنترل تردد پرسنل حوزه عملياتي شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان
  •  

  صفحات : [1]  2  3  4  >>