• 1239256
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 •      
       
   
  •  
  •  
   
       
   
  •   
   

  صفحات : [1]  2  3  4  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 98/9
   - توزيع برق كرمانشاه
   - واگذاري فعاليت هاي عمليات ، اتفاقات و بهره برداري شبکه توزيع برق استان کرمانشاه در سطح بخش هاي سطر ، بيلوار و دينور (از محل اعتبارات داخلي)
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 98/11
   - توزيع برق كرمانشاه
   - پروژه مقاوم سازي و بازسازي ساختمان اداري توزيع برق شهرستان سرپلذهاب (از محل اعتبارات داخلي) ( به همراه ارزيابي کيفي )
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 104م/98
   - برق منطقه اي يزد
   - توسعه دو بي خط 63 در پست امامزاده و تکميل دو بي ورودي (۳,۱۹۸,۷۰۹ - دو مرحله‌اي)
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 2/98
   - توزيع برق آذربايجان شرقي
   - مناقصه توسعه سرور کامپيوتري موجود شرکت
  •  

  صفحات : [1]  2  3  4  >>