• 1230616
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : 1  [2]  3  4  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 209-97
   - توزيع برق استان فارس
   - عمليات رفع اتفاقات ،حوادث و تعميرات شبکه ها در بخش هاي مرکزي و سده و علي اباد واسپاس شهرستان اقليد
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 98-170/34
   - توزيع برق استان قم
   - اجراي طرح حفاظت هوشمند (خريد، نصب ، تست و راه اندازي تجهيزات سامانه نظارت تصويري ساختمان ستادي شرکت توزيع نيروي برق استان قم)
  •  
  • آگهى مزايده شماره 6-97/3-1
   - توزيع برق استان گلستان
   - تجديد مزايده فروش لوازم و تجهيزات راکد سالم و مستعمل شامل (تجهيزات شبکه برق و متفرقه)
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 97/411
   - توزيع برق شهرستان مشهد
   - ارايه خدمات پرسنل نفرماهي مالي-اداري و خدمات
  •  

  صفحات : 1  [2]  3  4  >>