• 1381763
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : 1  2  [3]  4  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 99/21005
   - برق منطقه اي تهران
   - دعوت به مناقصه عمومي يک مرحله اي (با ارزيابي کيفي) شماره 99/21005- خريد هادي پرظرفيت ، يراق آلات مربوطه و .... تهرانپارس - ازگل - الغدير - قيطريه. کد فراخوان : 47.287.881. جهت اطلاع.
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 99/12045
   - برق منطقه اي تهران
   - آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي 99/12045- خدمات نگهداري از جاده هاي دسترسي سد و نيروگاه سياه بيشه . کد فراخوان: 47.287.076
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 400/2
   - توزيع برق استان سمنان
   - پيمانکاران تامين نيروي انساني در بخش صف و ستاد شهرستان گرمسار
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 400/1
   - توزيع برق استان سمنان
   - پيمانکاران تامين نيروي انساني در بخش صف و ستاد شهرستان دامغان
  •  

  صفحات : 1  2  [3]  4  >>