• 1230618
 • تعداد بازديد كنندگان   :
 •      
       
   
  •  
  •  
   
  • دراين تاريخ معامله اي در جريان نيست
       
   
  •   
   

  صفحات : <<  [5]  6  7  8  >>

  •  
  • آگهى مناقصه شماره 34748/1
   - برق منطقه اي آذربايجان
   - 3196086 استعلام سرويس دوره اي يک ساله شش واحد توربين بادي
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 4571
   - برق منطقه اي آذربايجان
   - 3169085 استعلام احداث بي ترانس دوم پست 20/132 کيلوولت اشنويه
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 15473/340
   - برق منطقه اي آذربايجان
   - ۳,۱۹۶,۱۶۲ مناقصه تامين و تحويل ۱۰ دستگاه کليد قدرت ۲۳۰ کيلوولت پست نيروگاه تبريز
  •  
  • آگهى مناقصه شماره 15816/340
   - برق منطقه اي آذربايجان
   - ۳,۱۹۶,۱۲۴ اجراي سيم کشي سيم گارد دوم خط ۴۰۰ کيلوولت نيروگاه اروميه - نيروگاه سهند
  •  

  صفحات : <<  [5]  6  7  8  >>